40 éves a táncházmozgalom tétel: A XX. századi magyar politikairendszerek alapvetően feudálisak voltak. A feudalizmus [igazából fejudalimus-nak kéne írni...] kétféleképpen, nyiltan és vállaltan a Horthy-rendszerben, kripto és burkolt formákban Rákosi és Kádár alatt [->…

vízkormányzó -vízügyér szakkifejezés, még ma is használatos. Vízmegadó.1. személy: A vízkormányzó a zsilipekkel ellátott csatornarendszer vízmozgását felügyeli, kezeli a zsilipeket. Szakszóval megadja a vizet a csatornaágakba. [Vö.: "Valaki malmára hajtja a…