A Magyar Út és pl a Magyar Igasság is paradox, ambivalens érzelmektől entropikusan fűlő magunk kicsiny[es]ségébe zárván.A Magyar Út lassan nem út, kereszteződésenként kitesznek egy Hatvanas Korlátozást és azontúl a padkára, mely nempadka, menekülő személyautós magára…