Rendkívülien színvonalas politikai magazin, mely iskolapéldát ad arról, hogy A Jövő Parlamentjének Egyetlen Demokratikus Pártja mennyire egy letéteményese lesz mán annak a demokráciának, aminek kesztyűjébe oly virtuoso tanították tutulni eddig is a visszaaszocializmusbakaródzó…