Mindenhatoooooo -[Gooogle] Netokratív idol, bálvány. Lényegében: Istenség. Még hiv. dekl. evolucionista harcosbloggerek is imádják, fohászkodnak hozzá. Hivallganak rá. Az van, amit a ~ megtalál. Az az igaz, amit a ~ kiad. Az a szám, ami a ~ Page Rank-je.Bill Gates, az más, ha az…