xolo, xoló – a joló ellentettje. Ksz-szel és hosszú óval kéne írni a magyar kszoló-t, de őt a bosszankodás élteti, hagy szenvedjen csak, különben pedig a kszolóba is belekötne, mért nem írom szép magyarul, pl szomorútojásnak. A szomorútojás tkp búvalbaszott. Éri a bú, a…