Elképesztő a gecimédia nyomása a kelet-nyugati vakcinahisztéria kialakításában.   "Orbán a gyors leoltással akar nyerni, tehát arra kell törekednünk,hogy ez minél későbben következzen be, ezért a nyugati vakcinákat kell nyomatnunk,mert azokból csak Nakkari-ra lesz átoltás! /Somogyi…

A b és a c jelű kapa a töltögetőkapa. Ahhoz, hogy nyitni lehessen   a szőlőt,először a tőkéit a fagy ellen föl kéne tölteni.Régente,a XX.században,arégi tőkésművelésben,olyan területeken,ahol évente heteken át -10 -15 fok alatt volt a hőmérséklet, töltötték föl a szőlőt ősz végén. Akkoron a…

Minden évben orvosiegyetemeinken a végsőszigorlatok bizottsága a szigorlatokat letudott embert,akitől már a Med.Univ.kart az Isten sem menthetné meg,a bizottságodaszólítja az asztalához: "Kedves kartárs,ennyit tehettünk.Innen már csakkérhetünkÖntől.Azt szeretnénk, ha meg kímélné a gyógyító-megelőző…

Az USA bolzanárónéja,az autoriter diktátor Trump felesége,a szánalmaskurvája azt hitte,hogy ő majd csakúgy Xmas-ra díszítgetheti a Fehér Házat. Hát jól megtudta. Namost a magyaországi multik így,a Globális Világgazdasági Berendezkedés szűk 20,bő 30 éve után vagy egyedül ők maguk tartják fenn az un…

MUNK VERONIKA 12 Milliárd darabot rendeltek a kurva, büdösruszki PÚTYINN GÓNOSZ TERVEKE EZ VESZÉLYES Szputnyik V vakcinából. Errelépni kell gyerekek valamit, annál többet,miszerint a szart is mennyi légy választotta.

süti beállítások módosítása