Nőiségben Ojrópa mégmindig nagyon erős. Pidginül wimenpawa.

Milyen lehet ezeknek a címlappicsáknak a titkosélete? Nem olvassák a riportokat a Mesés Élet Jobb Reményeiről? Märchenlandban ilyen könnyű,  otthonról végezhetőinternetes munkáért mennyivelfizetnek jobban és akkormiért  nem ott csinálják? Ők lesznek az utolsók,akik Szarmagyarországra oltják dúúúrván…