40 éves a táncházmozgalom tétel: A XX. századi magyar politikairendszerek alapvetően feudálisak voltak. A feudalizmus [igazából fejudalimus-nak kéne írni...] kétféleképpen, nyiltan és vállaltan a Horthy-rendszerben, kripto és burkolt formákban Rákosi és Kádár alatt [->…

ethnoromanticizmus – egységes földrajzi területen a magasabb jólétre egyesült főhatalom tagja az embersokaság egy szegmensét nemre, fajra, bőrszínre elkülönbözteti. Soha nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy vélük egy levegőt vegyen, olyan teremben, aminek párája más,…