Kettőigszámolós jógyereklogikával is felfogható, hogy ha nem 1-ből [I-ből] lehet választani, hanem 2-ből [II-ből] és e két választási lehetőségből (bár több is van [III is IV is!) az egyik az alternatívában[alternatíva= 2, azaz két választási lehetőség] nem ezek... akkor…

 poeticus ficfandusz Volt egyszer, talán, mégis, pedig  csakhogy, de volt egy diák.  Meg kéne állnom,  hogy elmagyarázzam, biz’ ez  a deák inkább volt a mai értelmiseggivel szinonim, talám számtartó volt egy főrangú úrnál? - talámha kántor vagy…

5 komment

Címkék: deák

  Él egy deák (magyarul értelmiségi), ha már kell, tiszaistenmögén, hát megfogadja, ő kardigános, fehérharisnyás, lakkoscipős suk–sük téeszparasztlyányt nem vesz el, csakis olyat, aki hétköznap is Locker meg J.F. Gee farmerben, matróztrikóban jár és Poe–t,…

deák - diák A régi magyar mesteremberek így hívták tanítványsegédeiket. A görög diakónosz -ból eredő latin [régimagyarosan deák ] diaconus, mely azt jelenti: [egyház]szolga, és ezekből aztán alkalmasint a magyar diák. A görög didaszkó azt jelenti: tanulok , gyakorlok.deák…

6 komment

Címkék: deák