40 éves a táncházmozgalom tétel: A XX. századi magyar politikairendszerek alapvetően feudálisak voltak. A feudalizmus [igazából fejudalimus-nak kéne írni...] kétféleképpen, nyiltan és vállaltan a Horthy-rendszerben, kripto és burkolt formákban Rákosi és Kádár alatt [->…

agrárolló -a mezőgazdasági termékek (élemiszeripari és ipari nyersanyagok) felvásárlási ára (árszínvonala) és az ipari (feldolgozott ill a mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen) termékek árszínvonala között mesterségesen fönntartott jelentős különbség. Nem…