A véleményszabadságban a lényegi nem a szabadság, hanem a vélemény.

 

Véleménydiktatúrában hiába van szabadságod.

Nem csakúgy lesz a szabadság meg a demokrácia, aminek a következtében pedig a szabad véleménynyilvánítás, hanem bizony-bizony, akármennyire elképesztően hat ma szobai körülmények között, például a szabadság vélemények ütköztetése közepette születik.

És hiába vagy minden téren szabad, ha nincsen véleményed.

Egyébként szabad ország totális (és a Világra is kiterjesztett)  vélménydiktatúrában -tiszta Mai Amerika.

A vélemény, mint segglyuk. [->Zsófi]

csillag.jpeg

Kurt Vonnegut alkotása: Vélemény (részlet)

A vélemény -amire, mint műfajra, érvényes a Nagy Fing Szabály.

Rabok tovább nem leszünk!

-volt Petőfi véleménye,amivel kiállt a tömeg elé. Aztán meglátta.

Szabad a társadalom,semmi nem történik még azzal sem,aki a tapló tahóságát viszi a világ elé, nemhogy haja szála nem görbül,de ha másoknak ingyennek elhazudott örömet okozott [->pornó],még ünneplik is. A hétköznapokban azonban a véleményét nem vállalja fel face-to-face,a társával szemben sem,mindenkiről mindent csak másnak és csak a háta mögött mond el

Történt pedig a fentemlített Petőfivel, hogy indult a követválasztáson,ki is állt Soltvadkert népe elé és el is mondta Soltvadkert népéről a véleményét,aminek a következtében nem is választották meg Petőfit a körzetben.  [-> őszinte politikus élete] Ki a fasz viszont, akit Petőfi helyett megválasztottak még rosszabb véleménnyel is lehetett és nem csak Soltvadkert népéről,annyiba nézve őket, hogy kortes hadjáratán csupa-csupa olcsókat és jól  beszélt, mint amiket Fekete-Győr András propagandista szokott felolvasni, és hozzá kétemberes bornak látszó részegítő  folyadékot osztogatott és ezzel nyert is.

A magyar férfi,ha nem nyal jól magyar pinát, már a magyar pina összes barátnője részletesen tudja, mennyire unalmasan propellerez, csak még a faszi nem. Nyal-nyal,abban a naív hitben,hogy kreatív és sikeres, miközben pedig dehogy.  És közben még bunkó módon fel is akar nyulkálni kétujjal dörmicélni! A hallgatóság egy része annyira felnőtt kislány már egyébként, hogy megtanulta a felnőttekre jellemző hüvelyiorgazmust dörmicéléssel elérni,viszont azt is, hogy jobb erről a titokról sem beszélni nőtársunknak. Aztán ez nőimunkahelyeken lemegy egészen az éppen nem jelenlévő nőtárs hónalj-és lábszagáig vagy a műlekváros piskótájáig.

"Unalmasan propellerez? -próbáltálmár olyannal nyalatni, akibe szerelmes is vagy?"

"Mit szósz bele,hee kijaa kisfaszom kíváncsi a véleményedre, heee!"

A faceboook-korszakban,a netokráciában városikörnyezetben,aki végét akarja a kapcsolatnak sokat késik vagy nemmegy el a találkozóra és így nemkella szemébe mondania a másiknak,hogy vége. Vidéki levakarhatatlan büdösparasztok azonban nem találják ki ennyiből,hogy vége, velük még dugnak ple gy utolsót vagy söröznek kávékáznak, ha sima barátságról lenne szó, aztán otthonról a facebook-on ráírnak, hogy vége,még szivárog belőlük a másik szaga,az vagy érkeznek be az utolsókötéseihez a befizetések impulzusai a bankszámlákra.

 

31 éve szabad a sajtó.

Többek között a magyar sajtó vett részt a magyar Rencervátás-ban.

A mai netokratív 2D síklogikus Síkbolygón Petőfinek azzal lenne vége, mint a botnak, a bármelyik oldali "sajtó"-ban, hogy

akasszák fel akirályokat! mondott és a monarchista Bem apóval fraternalizált  [apja-helyett-apjának tekintette..] Pedig.. Petőfi ezzel nem önellenmondásba keveredett, mindössze tolerálta (elfogadta)  Bem apó véleményét.  Egyszerűen: Petőfi liberális volt.

Amiből az következik, hogy ma Magyarországon liberális politikus, orgánum, de már ismert személyiség sem kap nyilvánosságot. A Facebook-nak algoritmusa van a liberális ellen.

"Liberáis Műhely?-azt senki nem fizeti meg."

/vasziljevics,444, 2017./

Illiberális újságírás vagy művészet pedig nincsen.

Előfordulhat egy szerkesztőségben olyan baleset, aminek során a szerkesztőség valamennyi munkatársa 1 véleményen van.Maga a főszerkesztés azonban [->Réz Pál bon-mot-ja]illdemokratikus folyamat,ezért a főszerkesztő kijelöl egy Advocat Diaboli-t,egy ördögügyvédjét,aki dialektikusan valami más véleményt képvisel. A netokráciaagyyhaláljárványában ezt már értelmeztetni sem lehet az Internet Népével."Mééé kéne nekem más büdös,retkes,mocskos álláspontját tartani tudnom??"

"Besze János hentes, mészáros és  népszónok kiáll a nép elé:

"Akartok-é rabok lenni?"

"Akarunk,akarunk!"

/Dr Esterházy Mátyás történelmi aneldotagyűjteményéből/

A Rencervátás környékén volt nekünk egy liberális irodalmi és politikai hetilapunk, az Élet és Irodalom. Az Élet és Irodalom fogantatásának a körülményei igen hasonlatosak a Népszabadságéhoz és a lényege az,ami az Index Konszern történetében a Wallis Tunning volt. Csak a Népszabadság vagy az Élet és Irodalom az alapításukkor nem maguk A Párt Agitációs és Propaganda Osztálya volt,mint az Index Gyurcsány Kamarillájának, csupán eszközök.És fórumok. Majd ezzel más korfoglalkozom /korábban mármutattam... vagy idelent a kommentoszlopban...A lényeg az, hogy a rencervátás környéki Élet és Irodalomban még lehettek vélemények. Szekrényessy Júliának hívták a levelezési rovat-Visszhang  szerkesztőjét. Voltak például beküldött cikkek,amik ugyan nem érték föl alap sajtónyelvi-és stilisztikai színvonalait (igen,többes szám...) de a főbb szerkesztők,közéjük  tartozott még a főszerkesztő is Bata Imréig valamiért,például a vélemény miatt érdekesnek találták. Az volt a másik nagy baj, ha az ismeretlen név majdnemolyan jól írt,mint a sztárok. A Vélemények Alkonyán annyi vélemény érkezett be a laphoz, hogy külön még egy Fórum rovatot is kialakítottak az annyira szar cikkeknek vagy néha a cikk nem volt szar, csak a szerzőt nem kedvelték annyira, hogy fizessenekis nekik. Vagy túlzóan lihegő stréber volt,mint SzakonyiPéter.

Számomra apám és anyám is volt ez a szerkesztőség. Bele értve Imre bácsit,a portást,aki soha nem szünt meg azon csudálkozni, hogy valaki köszönt neki.

Emlékszem egy nagyon-nagyon beképzelt fiatal,akkor még szépírónak készülő gyerekre, Murányi Marcellre,ő oda se nézett Imre bácsira,sokra is vitte aztán. Igazi újságíró lett.

Szerénynek lenni csak a kabbala,a Talmud gondolkodói,meg a chaszidok szerint kell, mindenkinek,aki még szeretne valaha újságírónak lenni,a sír férgeire gondolás helyett az  index vállalati jelmondatát ajánlom, hozzápedig a mérhetetlen nagyképűséget.Jó ritmusban a korai szakaszban a jógyerekarccalseggnyalással. Ízléssel és mértékkel.

"Gecinek lenni mindenestűl!"

/Az indexés a 444 vállalatiküldetés mondata 2005 Wallis Tunning- 2015.02.05./

Doktor Kovács Zoli bácsi és polihisztor valamint sporthorgász az idén 70 éves. Volt egy véleménye a Sa-Rock rovatról meg az állandó tárcaírójáról,behívta apámat és közölte vele, hogy közölje Sebőkkel,ki van rúgva.  Pedig Doktor Kovács bácsi a magyar nyílt-őszinte-szembemondott vélemény legalább európai szintű bajnoka volt. Úgy 50 kilóval ezelőtt.

 

"Én mégőszinte ember voltam, ordítottam,toporzékoltam"

/József Attila/

 

A korszerű modern jövőbevezetődés fokozódásával egyre csudálatosabb lesz az, amit most mutatok, de anyám nő volt.

 

Talán azért lehet bennem ennyi nőies vonás [->Karinthy Frigyes kapcsolati filozófus bon mot-ja] .Őszinte ember koromban hallom, hogy anyám a nővérteivel meg húgaival óg-móg,sutyorog és hőház. Valakit a szájukra vettek,nyácseppecskék repkedtenek a lezabált asztal felett. Még az anyja picsáját is emlegették a valakinek. Én amolyan agyonvágni való okoskatörpalakú tudomkavoltam [->hemüge  -> fricc],tehát nem voltak képesek egyszerűen az anyám picsájába már! -kűűdéssel lerázni, hogy a sok érdekeset és szaftosat,amivel szidták ezt az érdekes és titokzatos valakit, akinek a nevétsem mondták ki ,ne hallhassam.Amikor azták keresztülmajd kasul,végre túl is tárgyalták az illetőt,elkéretszkedtem anyám nővéréhez a tanyáraés ott elujságoltamnekimindazt,amiket alezabált asztalfölött a húgai előadásában csak hallottam az érdekesilletőről.Erre a néném,ahogy mi mély magyarok mondjuk a Tanté-t,ahogy miidegenszívűekmondjuk azt,amit a magyarok meg a romongrócigányok a nyénnyűk-nek elkezdett a térdétcsapkorászva nevetni,aztán hahotázni ésvégülkuncogni,majd elárulta, hogy minden,ami csúnyát csakhallottam,az őróla szólt és a legizgalmasabb aztehát,hogy a sokat emlegetett anyja picsája egyben az őanyjuknak is a picsája.

A családom idegenszívű, nemmagyar,tehát büdös[nép neve]-fele a véleménny-nyel kapcsolatban másképpen szocializálódott,mint a magyarok, akiknek az istenét a magyar nyelv egyikatyja, Alekszandr Petrovity annyira emlegette ominőz véleményversében. Egyszer például idegenszívű [->tisztafajú árja,északi típus] nagyapám két testvérjóbarátja érkezet látogatóba, engem találtakcsak otthon, gyorsan,mielőttészrevettem  volna,levetettéka tájszólásukat,ahyog a szögedéiek szokásaa tanult-diplomásember kategórájában,mert Magyarországakkora egy kurvárailldemokratikus diktatúra, hogy itt nemhogy tájszólás,de a tájegységi akcentus alig kihallhatóváltozata is bruhahha a kabaréjóskahumor legajján,pl a Komedi Centrálban. Elkezdett szivatni a két trottyos ÁFÉSZ-felvásárlóknak előadva magukat,ám egyszercsakészrevettek egy dolgot,rámutattakés előadták, hogy szerintük az a dolog ott nemúgy van jól,hanemha az övéklenne az a dolog,más féleképpen metszenék és kordonoznák föl.Ezzelazonnallebuktak, hogy őkis csak idegenszívűekJugoszláviából,hiába teszik a fejüetaz irodalmiaskiejtésükkel, csakelárultákmagukat, hogy nem magyarok.Ugyanis egyszerűen...elmondták a véleményüket.

Sebők Péter egy széken ült apám irodája ajtajában,hátamögött a legendás üvegtéglafal,kövér,szemüveges,szőrös ember, felém nézett,de nem rám,hanem keresztül  rajtam, ami nem csoda, hiszen az a korszak tele lehetett olyan ifjútitánokkal,mint Murányi Marcell, Térey János vagy Petri György  fia,az a hogyishívtákmár,jónagy stréber gyerekkénőtteki magát a véleménydiktatúra hajnalán már. Apámnak az voltavéleménye,hogy ez elégnagy szemétség voltapám,a Doktor Kovács részéről,hogy vele rúgatják ki és ez nemis az elsőeset volt,mertráadásulapámat Gyuri bácsit is neki kellett, vagyis közölni vele, hogy ki van rúgva.

 "Hol Rend van, ott Szabadság!"

/Gyurcsány Ferenc idézi Dr Josef Goebbels-t,aki ezt viszont a szociáldemokraták 1932-es választási szlogejébőllopta,2007.szeptember 17,MSZPévadnyitó, Gyurcsány vicces Goebbels-show-ja/

Nagyon furcsa,de a sajtószabadság hullaháza a mai netokrata sajtó-ban a véleményrovat. Természetesen még avélemény halála is több kettőnél. Napjaink sajtójában már nem találkozhatunk véleményekkel csakpolitikaikommunikációvalvagy agitációval,ami apropagandamásképpen.Reklám. Magyarul verbungos.

 

A magyarok Hymnus-a eredeti tempója Franz Erkel kótája alapján a werbung. Próbáljátok csakegy kicsit pattogósabban :) ez nem az,de azért közelítő :)

 

Írója válogatja,pl ha Bede Márton egy un "cikk"-e sarkába bigyesztik a vélemény-t,akkor az verbungos,csasztuska és zsírtiszta propaganda meg posztmaóista népnevelés egy kis komlósjánosos tabilaci bácsis humorral fellevegősítve,hogy könnyednek hasson.

Szily László úgy nagyjából olimpiai évenként el-elereszti magát vélemény tekintetében és tényleg el is kezdi a véleményét megírni,ekkora változatosság kedvéérta főbb valóságos titkos szerkesztők gyorsan odaírják a ficakba meg a linkbe, hogy vélemény,azaz nem vállalják fel,tudjátok,hogy a Laci milyen,ilyen,megint túl sokat szívott.

 

Van aztán a régi,az Élet és Irodalomban megismert motívum,azért utalja a vélemény-visszhang-levelezés rovatba a véleményt a szerkesztőség,hogy ne kelljen honoráriumot fizetni az illetőnek és mégennek sem csak 2 oka lehet. Nem voltritka az eset,a amikoraz újságokat még tényleg újságírókírták és nemkönnyű,otthonól végezhető internetes un "munka" kereteiben, hogy maga az írás,ha "őtmagát nézték"zseniális volt,astílusa brilliáns,semmi baj nemvolt vele, csak magának a szerzőnek a neve.

 

A Rencervátás éveinek sajtajában aztán az álnevesdi,amikoris pl már kipróbált szerzők csináltak úgy,ahogy sokkal később majd Uj Péter,amikor a tmblr-en próbálta be a tehetségét,hogy Nulla Nick-ről indulva is lehet-e zseniális,mint ismeretlen szerző.. vagy pedig indexre tett gecik baszták át a szerkesztőséget és utólag derült ki, hogy Vállalhatatlan Név a szerző. Ezért a gyakorlatban paranoia-szerűen kezdettmárelműködni az, hogy mégrá sem néztekakziratra,nemhogy meg,a szerzőNEVE, az kellett,az voltalegeslegfontosabb,ki a szerző,pl Esterházy Marcell óvodáskisfiúnakvolt egy bon mot-jakb a nagyapja,Dr EsterházyMátyásszínvonalán,erreaz apukájapont azt csinálta vele,amit Dr Esterházy bonmot-jaivalis és akkor Dr Kovács a lehető-lehető-leges-leges-leges-legmagasabb honoráriumotutalta a glosszarovatból. Marcell pedig,ha jól tudom,azóta képző-és dob művész.

Igen sokan képtelenekméganetokráciainternetes analfabétizmusához felnőniésképbefoglalni avéleményüket.Az ilyen korszerűtlen múltbavezetőek un "szavak"-ba öntikavéleményüket.

Kedvenc saját véleményem szerint

Gyurcsány Ferenc az egyetlen élő politikai zsenink.

Halott politikai zsenink sem sok van [->csiki-csuki ] Még nem találkoztam senkivel sem,aki ne barmozott volna le azért,mert Gyurcsányt amai,páratlan politikai zseninek tartom. A magyar, ha a bárkinek a róla való véleményét  bicskanyitogató személyeskedő támadásként értékeli,a másik,amitőlundorodik,amagyarázkodás.Ő mondott valamit és ha elkezdenéd vitatni,véleményezni,az indokló részére lecsap,az magyarázkodás,amit nemszeretne hallani.

Abban nincsen semmi csudálatos, ha valaki 66...50%-os támogatással tud kormányozni.

Gyurcsány zsenialitásának az axiomatikus bizonyítáka az, hogy az Ellenzék prominenseinek 92%-amint a gennyes fost útálja, viszont elfogadja a vezetését-irányítását.

A magyar történelemben azonban nem ez a csúcs, hanem Hunyadi Mátyásé,akit királysága idején még 17 éves Pimasz Takony Matykó korában elérte már a gyűlöletességnek és útálatosságnak a mai gyurcsányi fokát és az semmi, kormányzása zömében a teljes lakosság [városikörnyezet az elmaradott vidékkel]  és a környűlő népekis gyűlölték kb 99%-ban. A Magyar királyságnakolyanőszinte nagy barátjának és apja-helyett-apjának kellett támadnia ahhoz,mint I.Szulejmán szultán, hogy némi igazságos híre terjedjen el a Libás Matykónak.

 

 

Pedig szerintem izgalmasa Gyurcsány zsenialitását indokló magyarázatom is,ami azzal kedődik, hogy az emberek,mint az intelligenciát is,a zsenialitást csak tévesen, tehát csakis pozitívan/pozitivitásnak értékelik és így hiába fűzöm tovább azzal, ogy Gyurcsány Ferenc személyes példaképe, Dr Josef Goebbels,a maimarketing atyja is a maga nemében zseni volt. Adolf Hitler pedig ennek a zsenialitásnak csak tükre.

"A vélemény,mint a segglyuk:Lehet, hogy másnak is van,de kit érdekel."

/Török Zsófi/

A mai válság oka Kung Fu Cse szerint töbek között az is, hogy a szavakat eltávolítjuk eredeti jelentésüktől,ez történt a vélemény-nyel is,mint olyannal és a magyar sajtómunkásság,a szó szülőatyja,Dr Kovács Polihisztor Zoltán és sporthorgász vezetésével alulról felfelé kötésig és fentről lefelé pedig tökig van benne abban,hogy

már a már Magyarországon is halott a vélemény,

pedig a büdös magyarparasztság vidéki körülmények között szintén kihalófélben, ám városikörnyezeteinkben a magasfokú értelmiségeink sziveskednek betölteni a mértéküket a véleményekkel kapcsolatban.

 

Agitál-aztán gyáván,de büszkén azt hazudja,  hogy az a "csupán" véleménye volt.Lényegében a megélhetése a politikai-szolgálatos seggnyalás,kabaréjóska színvonalú rajzolgatással, miközben űűűűdözött-nekállítja be magát.

 

"Az én fingom lényegében természetes és biológiai szükségszerűség meg öko és recykling, valamint a java szagtalan metán. Az ellenségem fingja pedig gáztámadás Ypernnél! Szerelmem fingja tolerálható, a kisbabám fingja pedig bruhuhu, a kisállatom pedig ámbragőzt pukiz cukkíni. "

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr2316463116

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

heki 2021.03.15. 09:38:56

Titánok csatája, csak felnőtt nézőknek és perverzeknek, mai újságírás Magyarországon:

www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uEAivakwXmQ

Frick László Intézet 2021.03.15. 10:08:51

@heki: Jó,köszönöm a videót,mindössze addig néztem,amíg be nemláttam,hogy a moderátor nem képes fejből elmondani a felkonfját sem, hanem olvasnia kell,miközben a két gyerek a puskájátlesi, hogy mit olvasson majd..Egy korszakban,amikor pedig a fasz se olvas, nemhogy a picsám.

csillagkúll · www.:madeinfidesz.eu 2021.03.15. 11:42:05

Fing? Tán az onlajn térben, a nemonlájn térben ha kivalóan van artikulalva és a habibib habitus nem viszi vakvagányra még épületes is lehet, de kell hozzá bizonyossan egy kis okosság is, meg a meggyőződés rugalmassága

Dr.Koós Alajos 2021.03.15. 13:43:36

Ma nem vélemény van már, hanem értelmezés, és az értelmezés tényként kezeltetik. Azé a világ, akié az értelmezés, és aki az értelmezést egy órán belül el tudja terjeszteni.

Vannak tények és van a tényeknek egy halmaza, amely a nyilvánosságra kerül. Nomármost, azt a nyilvánosság és közélet irányítói nem engedik, hogy ezekről az emberek csak úgy véleményt alkossanak, ehhez a megfelelő műhelyekben értelmezést kell alkotni, ami onnantól kezdve ténynek minősül, ily módon vitathatatlanná válik.

A legjobb példa erre, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság, ezt az értelmezést vitathatatlan tényként kezelik, és ha már valamelyes különvéleményt fogalmazna meg valaki, annak a véleménye automatikusan esik olyan értelmezés hatálya alá, hogy ő a sajtóelnyomás eszközeként folytat propagandát a tény elismerése ellen, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság.

vektortér 2021.03.15. 16:38:12

@Dr.Koós Alajos:
Az ember normál működése, hogy nem fogalmaz meg véleményt olyan dolgokról, amelyeket saját környezetében és léptékében nem tapasztal meg.
Az a mai fejlett világ degenerációja, hogy elhitetik az emberekkel, véleményük kell legyen. Ezáltal belekényszerítik őket az előre legyártott, haszontalan vélemények fogyasztásába, miközben a saját életükben jelentőséggel bíró dolgokat meg sem ismerik. Ebből következik pl. a emberijogi aggódás, a klímahiszti és a tudomány népszerűsége is.

vektortér 2021.03.15. 16:40:34

@Dr.Koós Alajos:
Nincsenek emberi értelmezéstől független tények.

Serény Vélemény 2021.03.15. 17:30:02

@vektortér: "a saját életükben jelentőséggel bíró dolgokat"

Ez szép volt. Pl a jelentőségteljes dolog, hogy mit rontottam el a gyermekeim nevelésében? És vajon: helyrehozható-e, amit elrontottam?

Serény Vélemény 2021.03.15. 17:31:19

@vektortér: Ja, és hogy rasszista vagyok-e, vagy sem, egyszerűen nem számít, mert senki nincs még a környéken sem, aki ne fehér ember lenne, és nem is lesz.

Coco néni 2021.03.15. 20:04:15

@Serény Vélemény: kivéve, mikor serdülőkori pattanásain túljutott valamelyik szépreményű utódod hazahoz bemutatni egy indián- afro származású sémitát, és közli,hogy mindenképpen vele lép házasságra, és már úton is van az első kis Kohn Winettou. És akkor hozhatsz majd egy nehéz döntést, hogy vagy visszanyeled a rasszizmusod, vagy utálod a saját unokád.

Serény Vélemény 2021.03.15. 20:10:18

@Coco néni: Agymosottság: (mindig volt nem fehér barátom, már általános isi óta, de hagyjuk.) HA te az agyadban eldöntötted, hogy én a rasszista classis-ba tartozok, akkor biztos, hogy ez így is van, és akár a nép ellensége is vagyok, méltó a kivégzésre.)

Coco néni 2021.03.15. 20:16:34

@Serény Vélemény: nem fehér? Milyen volt mégis zöld? esetleg kék? :D

heki 2021.03.15. 20:35:08

@Coco néni: ez egy magas labda, könnyű leütni, erre az lenne a válasz, "hogy az én gyerekem nem fog indián-afro-sémitával párkapcsolatba kerülni, mert úgy neveltem,
és tudja is,
és látja is példákon,
hogy az ember a saját kultúrája (tök mindegy hogy sárga-néger-sémita) által meghatározott,
és ha ezt a kultúrkört átlépi, abból előbb-utóbb baj lesz, mert a hosszú távú (házasság) kapcsolatokon belül a szerelem elmúltával a kulturális minták dominálnak, sajnos, ez van."

Ez lenne az ellenérv. Amit lehetne mondani.

De ez se pontos, akár az alaptétel.

Egyrészt:
Nem biztos, hogy teljes mértékben egyetértek ezzel, hiszen unokahúgom vőlegénye pakisztáni, unokaöcsém menyasszonya thai,

DE ŐK KANADÁBAN élnek, egy történelem mentes országban.

Itt meg, Európában a történelem a lét egyik meghatározó eleme, erről többször beszél dudi.

Könnyű ott toleránsnak lenni, ahol nincs történelem,
ahol van, ott jóval nehezebb.

és viszont ámde még
a magyar történelem által itten toleránsabbak a népek,
mint ahogy bemutatva vannak, (!44!!)

erről is beszél dudi.

Szóval az itt élő nemzetiségek (cigány-tót-horvát-sváb-szerb stb.) azért példaértékűen kijöttek egymással, és ezt nem értheti senki Nyugat-Európából, meg az USÁ-ból se senki, hogy miért, mi magunk se értjük.

Hogy erre büszkének kellene-e lenni, vagy nem, szerintem mindegy, egyszerűen tény,
de ez a kultúrkörös fenti ellenérv, amit idézőjelben írtam,
tagadható egyszerűen az erdélyi cigányzenekarok léte, repertoárja mentén.

Röviden: bő tanulság van arra az itthoni hagyományokban, ellentétben az angolszász országokkal, az antirasszizmusra. És még bőven bonyolultabb a dolog.
Mert mást jelent Kanadában indiánnak, négernek lenni, mint Magyarországon cigánynak lenni.
Sokkal komplexebb.
És ettől szebb, és erről ír dudi többször.

Serény Vélemény 2021.03.15. 20:42:10

@heki: há...t... Kanadában úgy viselkedtek az őslakos inuitokkal, ahogy a magyarok soha senkivel nem viselkedtek a környékünkön, még az ellenségünkkel sem!
Csakhát ugye Kanada az bezzegország, Mo meg nem bezzeg.

heki 2021.03.15. 20:53:41

@Serény Vélemény: egyről beszélünk, szerintem. Csak annyit akartam jelezni, hogy könnyebb, (bár lelkiismeretfurdalásosan) beszélni antirasszizmusról Kanadában, mint Magyarországon, mert egyszerűen értelmezhetetlen a szó: antirasszizmus. WTF?

Coco néni 2021.03.15. 21:03:09

@heki: nem tudom, azt pl tudod-e hogy nemzetiségi falvakban még a 40-es 50-es években is az adott nemzetiségi nyelven beszéltek egymás között, és ha bekerült egy magyar, akkor neki kellett megtanulni ezt a nemzetiségi nyelvet, ha beszélgetni akart, nem váltottak a kedvéért magyarra, sok gyerek csak az iskolában tanult meg rendesen magyarul. Határmenti falvakra jellemző. Bp. környéke kétnyelvűek voltak, a magyarral egyenértékűen beszélték a saját nyelvüket. Budapest szerintem egy nagy olyan amcsi mintájú "olvasztótégely" lehetett 1900 körül.

@Serény Vélemény: Nem viselkedtek úgy? Holokauszt. A zsidók magyarnak tekintették magukat. Dehogynem viselkedtek úgy. És hogy viselkedtek, sőt viselkednek a cigányokkal szemben? És hogy viselkedtek a teljesen bűntelen, kitelepített svábokkal szemben?

Serény Vélemény 2021.03.15. 21:17:57

@Coco néni: Ja, ez a végső érv?

Mint mindig?

ÉN speciel egy sváb faluban élek, itt olyan magyarozást hallottam sváb néni szájából, hogy azt hittem, leszakad az ég. Csak én nem értelmiségi félhülye vagyok, ezért én megértettem, hogy az több, mint ötven évre visszamenő sérelem, amikor kitelepítették a teljes rokonságát, az tényleg nem egyszerűen feldolgozható.

heki 2021.03.15. 21:25:21

@Coco néni: ezt tudtam, egyik barinőm sváb volt, családja mélységes sváb öntudattal (dudi a négyzeten), gyakran beszélgettek egymást közt nem magyarul, ugyanakkor mégse éreztem magam kirekesztettnek, sőt megköszönték, amikor a háború utáni sváb kitelepítésről (lásd id. Antall József felelőssége!!!) szóló családi szövegüket könyv formába tördeltem.

Buadapest nem amcsi formájú olvasztótégely volt, jóval komplexebb, mint New York akkoriban. Erről beszéltem, hogy jóval könnyebb kozmopolitának lenni ott, ahol nincs történelem.
Lásd Karinthy-nál, (Ofen-Buda) elég sok probléma, akár viccesen, vagy akár melodramatikusan a Pál utcai fiúk Heller Ágnes által megadott értelmezésében.

Szóval könnyebb antirasszistának lenni nyugaton. Mert nincs tétje.
Itthon meg lenne tétje, de mégse rasszista a magyar hagyomány.
(Ha eltekintünk a kocsmai beszédektől.)

Coco néni 2021.03.15. 21:25:25

@Serény Vélemény: én meg sváb vagyok :D kitelepített rokonsággal.

Coco néni 2021.03.15. 21:28:09

@heki: Dudi hülyeséget beszél sajnos, mikor előadja, hogy nem magyar, satöbbi. Ez egy ilyen sznob kis felsőrendűség a részéről,hogy mi van parasztok ott lenn a sárban, én felettetek állok, mert más vagyok, mint ti.

heki 2021.03.15. 21:46:19

@Coco néni: nem tom, lehet, sok sváb ismerősöm van, kolléganő pl., megyünk kirándulni alsósokkal, Balaton-felvidék, mondja, látod milyen szép falu, mert SVÁB, látod milyen szép pincesor, mert SVÁB, ilyenkor röhögtem magamban mindig, meg nem is vitatkoztam vele. Szóval ezt a sváb felsőbbrendűségű tudatot már többször megéltem. Nem zavart.
Szórakoztatónak találom, mint a "Bazi nagy görög lagzi" ősgörög soviniszta apósát a filmben, vicces és szórakoztató, ugyanakkor megnyugtató is az ilyen figurákkal találkozni, kb. mint írekkel együtt berúgni. :)

Coco néni 2021.03.15. 22:03:59

@heki: nem felsőbbrendűség, de a sváb falvak roppant rendezettek voltak mindig, egyszerűen a sváb családoknál mást jelent a tisztaság és rend fogalma. Van benne egyfajta "mit szól a szomszéd" érzés, a fal legyen frissen meszelt, a kert rendezett, közösségi nyomás, elvárás.
És belül is olyan a lakás, minden rendben, a szekrény, ha kinyitod abban is rend..stb.

heki 2021.03.15. 22:10:22

@Coco néni: öhhhhö, ha jól fejlett nyugatiránius lennék, akkor mondanám, hogy ez egyszerűen fajgyűlölet, náci szöveg, amit mondasz stb.
Látod milyen könnyen lehet kikerülni egy biztonságból.
(Elemezhetném a szöveged, hogy hol bújik meg a faji felsőbbrendűség, szóról szóra.)
Ha kívánod, megteszem. :)

Coco néni 2021.03.15. 22:32:44

@heki: ajjjjajajj sőt ajvééé
felsőbbrendűség :DD
Én szokásokról beszéltem. Sőt, sváb falusi "bulikon" polkát táncoltak a fiatalok. Ez is felsőbbrendű, vagy ez van olyan jó, mint a kóló, és nem felsőbbrendű?

Húúú de náci vagyok. Na jóccakát :D

heki 2021.03.15. 22:44:28

@Coco néni: nem szokásokról beszéltél.

"a sváb falvak roppant rendezettek voltak mindig, egyszerűen a sváb családoknál mást jelent a tisztaság és rend fogalma."

hm, feljelentelek, majd, mint náci fajelmélet mentén megfogalmazott szövegeket terjesztő egyént, de jó éjszakát
(látod, milyen könnyű a feljelentő mód, ugye, sima szöveg-kiemelés) :)

Frick László Intézet 2021.03.16. 07:06:56

@heki: @Coco néni: Széchenyi István,még abban a korában,amikor rosszabbul beszéltmagyarul,mint Brachfeld Siegfriedkezdő versenyzőként, első nagy NYugati útja során főleg az elképesztőmocskot,retket, szennyet és bűzt panaszolta Németföldében.A magyarhoz képest. (Számára a magyar ,ugye Zenck ,Pressburg, Raab usw.)

Mint tudjátok,én a magyarok szerint úgynevezett büdösnéphez tartozom,akiket a kosz esz meg, dacára annak, hogy bár a faluban még alig volt vezetékes víz,a falu 4fürdőszobája közül,amit fürdésre is használtak,az egyika családom tulajdonában,porszívók tekintetében viszont a falu két porszívója közül az egyik volt nálunk.

Szemben igazimagyarok laktak, bizonyos Bohne család.Szoba,konyha,a szoba földes,viszont Bohne néni szerint a csikószar nagyon büdösés gusztustalan,ezérta szoba földes padlata,, hogy mondjamnemlinóleum padló szerűsima fényeskemény volt,mint a magyarnagymamámnál.

A sváb budirólRubin Szilárd adottjóleírást,úgyhogy ezt most mellőzöm,Bohne-éknélástak egy gödröt,a négy sarkára durungokat, valami szárnyékkal, teteje nemvolt, hogy ne legyen annyira sötét,hogy a keresztbe tett gerenda mellélépjen az ember, az ajtaja viszont egy,a szélein csokinyomoslepedő.

Viszont a piszkosakmink voltunk,ugyanis Bohnenénihetente "felmosta" a konyhát,és afelmosóvízzela "járdát" vagyis azt a részt,ami a konyhaajtóbóla kapuhoz vezetett.

Ha nagyanyám valamit SOHA SOHA nem mosott fel,az a járda volt.

A zsidók piszokságárólviszontén magamkutattam,atrükkősivolt ésmára XV.században Buda városában is kipróbáltákamagyarok,aleggazdagabb zsidósemépíthetett házat,úy engedtékőket letelepedni,hogy a lakásukat BÉRELNI kellettattóla pár befolyásos városi tanácsnoktól,akikezt a szabályt meghozták.Namost a legtöbb bérleti szerződésúgy szólt,hogy a büdöszsidó a lakás bélletén kívülgyak...semmit nemhasználhatott, XIX-XX.századimagyar vidékifalvakban pla gangon húztak egy vonalat ésonnan se jobbra,se balra se sehováse a portán. A zsidóasszonyoknak is volt szennyvödre,így,mivel azzalaportán nemközlekedhettek,megpróbálták..minélmesszebb a demarkációs vonalaktólönteni.

Aztán persze a porta tele lett dobálva mindenfélévelés bűzlött,tehát akik a demarkációs vonalakat meghúzták,mutatták is,hogy ezeka zsidók milyen piszkosak.

Frick László Intézet 2021.03.16. 07:12:43

@Coco néni: @heki: Sokkalizgalmasabb az ormánsági egykézés. Az ormánságimagyarok a korabeli svédek színvonalán a svédmodelltkövették.
A büdössvábviszont,mint valami cigányfajzatok,nemvéletlen a magyarokelnevezése,hiszen a svábbogár szapora is,mint a schwoob-ok...

(a tökéletes igazság az, hogy a svábok vagy pla zsidók archaikus népek,ha nemis annyira látványosan-médialkalmasan,mint az amishok vagy hutteriták Amerikában)

A büdössvábok csinálták rakásra a gyerekeket azzal a zsidókévalmegegyező családfilozófiával,miszerint a gyerekvigye többre éslegyen különb a szüleinél,plha a sváb alkoholista volt,akkor odavélt, hogy azértafiának nemkéne,míg a magyar elvitte a kocsmába ésitatta a fiát:"Neje,te s e legyél apádnál különb!"

Megkérdezték a svábot,hogy most milesz,ez a nagy kaszroly rakás világraszart sok-sokkindili,vigyorgott a sváb,hogy ingyenmunkaerő, valamint taníttatja őket,az egyiknekmeg a hülyekihalómagyaroktól összevásárolja a földjeiket,

Így alakultki az a paradoxon,hogy a sokgyerekes svábok egész utcákat vásároltakmeg az ormánságban éshiába volt a 6 gyerekük,az egyiknek,aki a földbirtokoslett,több földje volt egyedül,mint a magyarfalu egészének.

Frick László Intézet 2021.03.16. 07:46:48

@Coco néni: Te, egyáltalán nem szorul a védelmemre @Serény Vélemény: ,viszont amit itt rákensz a Kohn Winnetoou-ról az onnan is való,ahonnan a Kohn Winnetout kimásoltad és annyi is a köze S.V-hez, hát..az alapvéleményeihez nem vágtáloda,nemhogy a felépítményrendszerébe bele.

Vannak emberek,akik pl kreolbőrűeket cigányoznak,még azok is különbek,mint te ezzel az alaptalan vagdalózásoddal most.
És te vagy a jó és igaz és mi a szőrsapkások. Azt elhiszem,hogy a Kedvenc Koalíciódban a Jobbikannyit fejlődöttmárideológiailag,hogy nemlehet velük bajod...de

Coco néni 2021.03.16. 08:11:30

@Frick László Intézet: a Kohn winettou egy közismert vicc poénja. Szerintem pl. ha azt írom, "Tűzdelt Pajdagogosz néni ...mindenféle gyerekekkel kísérletezünk.." azt is tudja mindenki hogy idézet, vagy mikor azt írom, hogy "bepikkelyezték a törvényt".
" A környéken mindenki fehér ember és nem is lesz más" valahogy így mondta, nem?
A homofóbia meg...az jó erős nála.
Mint mondtam, én lipppsi vagyok, tőlem mindenki olyan véleményt akaszt az ablakába, amilyet akar, csak utána ne kenje szét a szart, vállalja fel.
Amúgy az megvan fejben, hogy mi volt a 12 pont aljára írva...liberte...stb :D
mekkora lippsik voltak már, a potrohás lobogtatja a zászlót márc 15-én de Petőit meg Kossuthot folyamastosan szar-áradattal öntené le az M1 és a prostisrácok. Ja, és Stefka. Az nem nekem fáj, nektek kell benyelni. Nem az ellenzéknek szól, hanem a híveknek szól Stefka. Ezt is le tudom nyomni a torkotokon :D Mehetett volna munkásőr egyenruhába átvenni a díjat :DDD
na, szép tavaszt Dudi, nekem erre nincs időm.

Serény Vélemény 2021.03.16. 09:06:45

@Coco néni: tényleg hüLye vagy! Mondom, hogy ez egy sváb falu, ki a f. költözne ide, ha nem fehér? Lehet, hogy egy-két roma család megfér, de csak akkor, ha “rendesek”. Szerinted ide fog egy-két néger költözni, hogy minden nap 5-kor kelhessen, hogy elérje a 6-os hévet, amivel még pont beér a munkahelyére 8-ra?
Megint olyan dolgot tulajdonítasz nekem, ami csak az agyadban van.

Coco néni 2021.03.16. 10:53:21

@Serény Vélemény: azt hittem, a migráncsok minden bokorban ott vannak, minden kilométerkőnél, azért mennek el százmilliárdok a tőlük védő óriásplakátokra. Talán üzenj a főninek, hogy nálatok nincs migráncs, sürgősen pótolja,legyen kitől rettegned :D

Serény Vélemény 2021.03.16. 10:58:27

@Coco néni: a migráncsok nem antiszemiták? Nem szélsőséges homofóbok? Nem olyan rendszerekből jönnek, ahol a nők alsóbbrendűek mint a férfiak?
Te tényleg őket akarod?

Coco néni 2021.03.16. 11:08:32

@Serény Vélemény: próbáld meg értelmezni, amit írtam. Ezért tűnök el hónapokra, mert dögunalmas, hogy rossz szövegértésű kommenttársakkal csevegjek. HOL van bármi abban a kommentben arról, hogy én mit akarok. Na, pá. Sokat olvasni, attól javul a szövegértés :D

Serény Vélemény 2021.03.16. 11:12:40

@Coco néni: a kérdés az kérdés.
Csak ugye te nem tudsz kilépni véleménybubiból, mer ahhoz túl... vagy.

Frick László Intézet 2021.03.16. 11:26:37

@Coco néni: Nézd, alapítok egy egyszerűgépetMata grófnőnikken ésbemásolok a JókésIgazak fórumairólilyen paneleket,mint:
a migráncsok minden bokorban ott vannak, minden kilométerkőnél, azért mennek el százmilliárdok a tőlük védő óriásplakátokra. Talán üzenj a főninek, hogy nálatok nincs migráncs, sürgősen pótolja,legyen kitől rettegned

Bocsássmeg,dea szövegértéseddelneked van bajod,annyira behergeledmagad a gyűlöletedbe, hogy reánk,mint "hús& vér"-ekre tekintel ,akiken kiélheted.Azért,mertamiketmondunk,azokban vannakpárhuzamok

csak nemolvasolrendesen

de azért te beszélsz/vádolsz nem rendes olvasással

ugyanis szoktammutatnbi a magyar, a cigány és a zsidórészt is

Büdösnek pedg a magyar-önképű paraszt mond, pl egy Bohne nevű néni gyerekkoromban. (Igen,jól érted,magyarul Bab néni az ura szülei még svábok voltak)

Itt.. senki nem szokott pestisrácok szólamokat mondani,az kétségtelen azonban, hogy bizonyos szavakat a pesti srácok is használnak meg mi is. És te is.

Én plkövetkezetesen a buzi szót szoktam használni,mégpedig azért,mert a szájjal csinlók szerint a homofób cimke jogos rámtapasztásához ha a buzi szótmerem használni, az elég,szerintem meg nem elég.

Szerintem,továbbá, van már itt őrület ebben az országban elég is,meg rendesen is.

Nagyon egyszerű:Én simán előállítom a te állítóag mondanivalódat meg véleményedet egy kopipasztás tubussal,majd azért ezzelmég tartozol, ha ismered a becsületet,mit jelent, hogy kopírozzálmárössze (dudkó szöveget" pestisrácokból.

Példáulminek nevezi a pestisrácook sorost ésminekén, vagy szerintük Trump mi és szerintem mi, vagy szokták-e a Pesti Srácok Orbán 37 nevét gyakorítani?
Vagy tudják-e a pestisrácok,ki a fasz az a Somogyi Zoltán,pedig az egyiklegjelentősebb csináló ésmeghatározó.

Vagy plapestisrácok szerint Márki-Zay baloldali szerintempedig pont nem.

SARKALATAIM vannak,amik egyszerűen a vádjaiddal együtt tesznek téged annyira nevetségesség, hogy csak arra a régi valakire,aki voltále súlyos gyűlöletbetegséged előtt... vagyok...iránt..érted.. némi... tisztelettel,mertegyébként a vádjaid annyira komolyatalnok, hogy föl se kéne venni,nemhogy reagálni.

Menj el és egy kamunikkel idegyártom a "véleményedet". Minden nap ott olvasható a gecimédia fórumainak szőrsapósaitól.

Coco néni 2021.03.16. 11:50:26

@Frick László Intézet: mi a véleményem a köjálos nőről- leírtam, az a véleményem.
Mire TI tudjátok, hogy NEM az a véleményem. és akkor beszélgessünk.
Kivel és minek. Úgyis tudjátok, mi a véleményem, nem kellek én ide. Ird be, te vagy bármelyik kommenttárs, mi a véleményem a köjálos nőről, bármiről, bárkiről, és kész. És válaszolhatsz is magadnak rá. Álmomban két macska voltam...tudod.
Na, tényleg léptem, erre sem időm, se kedvem.
Játsszatok nélkülem :D Nem zavarok többet a véleménybuborékkal, agymosottsággal, gyűlöletbetegséggel.

Egyébként annyit kértem, hogy számold össze az utóbbi 10 nap cikkeit, hány basztatja belőlük az ellenzéket, vagy bármilyen ellenzéki, lipppsi, stb véleményt és hány a kormányt, a főnit, vagy NER-t. Egy arányszámot kértem.
TE ne szökj meg, írd le a számot, mondjuk volt 20 cikkcsi az utóbbi 10 napban, ilyen arányban oszlanak meg aszerint, hogy kit kritizálsz benne:
tessék, írd be a számot
vagy mondjam én?
ellenzék, ellenézki vélemény, lippsivéleémény csesztetés 20-ból 20 cikk, NER vagy potrohásbasztatás NULLA cikk.
De megszámolhatod te is, kíváncsian várom.
És tudod, az a baj, hogy te komolyan el is hiszed, hogy pl MINDEN ellenzéki szavazó úgy gondolja, hogy nem lesz gyereke, és MINDEN kormánypárti meg 5-t fog szülni.
Nem veszed észre, hogy az ellenzékhez csapódott marginalitáson pörögtök folyamatosan. Igen, van nyilván 0,1% felelősen kihaló ellenzéki szavazó és van 3% aki látott már ufó-t satöbbi.
De várom az arányszámot, ne szökj meg, ezt még kivárom. Hány cikked ekézi az ellenzéket az utóbbi 10 napban, és hány aNER-t

heki 2021.03.16. 13:57:44

@Coco néni: minek ekézni a NER-t? Önmaga paródiája.
Ekézni a NER-t uncsi, elmegyek (real!!!) a telex-re vagy a 444-re, aztán ott ténleg látom, és van írva, de még nem is kreatívan,
illetve olykor Magyari és Szily úr egy évben kétszer,
na jó, meg a 444-ből Ács Dani, ha összeszedi magát, valami oknyomozó riportot összeszed.

Ok, elmegyek a másik (kormány) oldalra, ott meg nyominger propagandisták egyre-többen.

Pesti srácok oldalon egyetlen oknyomozó sorozat van, amit többek közt Mező Gábor csinál. A többiek meg fos.

Szomorú, és ezért is küldtem a linket dudinak, a mai újságírásra vonatkozóan, ahol telex-es és ex indexes Fábián Tamás - és a mostani pestisrácos Bohár Dániel vita zajlik.
(Ő persze szépen be is emelte egyik posztjába.)

Szóval szép az élet, meg nem fekete-fehér, hanem a szürke ötven árnyalata. :)

Frick László Intézet 2021.03.17. 08:04:17

@Coco néni: Arányszám.
Mint már többször említettem,nemlenne itt semmi baj
csak akkorazt kellett volna kiírnom Eleitűl Fogva:

"Itt is azt olvasod,amit olvasni szeretsz!
Ugyanazt írom,amita többi 4443 is ír!"

Semmi bajoid nemlenne,ha én is a NERT-basznám,ne haragudj

de áruld már el nekem,hogy miért is kéne egy szerintem túltárgyalt,ma már nemis létezőés eredetileg is politikaikommunikációs (azaz a hazugságot elhazudó) dolgrólírnom.

Mintha azt mondanád, hogy fasza kövezés van az utca végében, egy büdöskurvát köveznek,menjekén is köveznimert te rendszeresen

odamegyek

és márpép sincsen a kurvájából

áruédmár el, hogy mit lehetne még a NER-en baszni,amit az ellenzék nem baszott agyon, azt maga a FIDESZ baszta agyon.

Itt a vejkó esete,amire ugye, ahelyett hogy elkezdek a te pornód szerint élveztetően vejkót baszni

annyit írtam, hogy a cigányoknál a vejkó sorsa ez.

És ezt lehet tudni, és nekem azb a véleményem, hogy én nemszeretnék vejkólenni.

De te szeretnél,az biztos,mert "irigyled a sokpézet".

Hát én nem.

Szerintem az, hogy az ember "gázsszerelőből" egy cukorbeteg,rossz hasnyálmirigyű alkoholista dagadt pofa lesz,még az sem segít, ha impotens létére a spermáját Várkonyi Andi.. valahogyan..előtudja csalni

Gúnyolódtál rajtam, hogy valami fellengzősségbőlnem tartom magam magyarnak.

Nem hiszem, hogy DNS-ileg te magyarabb lennél,mintén.

Viszont az irigységed miatt sokkal-sokkal magyarabb vagy,mint én.

Annyit fűztem még ehhez a kérdéshez, hogy a dagadpofájú nevénlévőcégeknek 30000 alkalmazoztja van, az billatoslábú olyan aranyosoknakmeg az egész KorszerűModern Aj de Oiropeéeéerrr kombattójának nincsen 1000 fizetett embere,de akkor Dr Czeglédyt is a fizetett emberekközé számoltam.

Kicsi, csúnya, büdös... de kapitalistatény.

Én 1990-ben a kapitalizmusra szavaztam.

És amikor a gecik ezzelgúnyoltak, hogy én szavaztam a kapitalizmusra, akkor szopjak,rámutattam, hogy a Wallis nemkapitalista,az index illkapitalista és ez az egész antikapitalista ugyan,de nem baloldali.

Szar a kapitalizmus,de a szarból lesz valami.

A genny viszont rothasztó.

Frick László Intézet 2021.03.17. 08:10:21

@Coco néni: És nem tudom eléhgszer

MUTATNI

Orbán a hibás abban,hogy Orbánt nemlehetett leváltani 2014-ben majd 2018-ban?

Hehe.

Orbán azértnemlett leváltva 2014-ben,mert senki nemakarta leváltani,viszont TÉGEDET jólfelhergelni rá IGEN. A piacukat nem bővítették csakmegtartották és hergelték.

2017-ben már rajtamkívülmég Tamás Gáspár Miklósis megmondta, hogy nem is akarák Orbánt leváltani.

Itt ment minden az orrod előtt ésmiért nem fogtad fel?

Mert a gyűlöletben őrjöngtél, ha ugyanis észnél lettél volna,akkor belátod.

Szoktál bezzegelni Hannival..deitt van Dr Ripők,detto ugyanaz az eset.

Itt gúnyolódtatok rajtam 2012- és 2018.között, hogy Miótanincsismár,Régnemszámít és Régtávozott Ferenc.

Várnámerről Hanni véleményét,denem jönide a szokásos böfögésére sem, hogy mi van Feri régtávozásával a nemszámításában már :D

2012-ben még basztatott Hanni , hogy húdenemlett igazam az Előrehozott Választások 2012-vel.

Régtávozott Nemszámítmár Ferenc SZEMÉLYESN fújta le és azzal,hogy MÉG nincsen kész a Gordon programja.

ÉS:Azóta sem.

Aztán itt van a Jobbik esete,Márki-Zay esete az egykori antifasizmusod hol van ma már?

Coco néni 2021.03.17. 08:40:33

@Frick László Intézet: csak röviden, és tudom, tökfelesleges, mert ezeket fel sem fogod, majd vagy nem válaszolsz, vagy visszajössz örjöngeni, hogy én irigy gyülölködő és agymosott vagyok.
Csak egy szelet a "kapitalizmusból" vagy, amit te annak vélsz
Nyúljuk le a szállodák nagyrészét
találjuk ki a beautyfulcard-ot, mint egyetlen adható adómentes juttatást hozzá
tartsuk rövid pórázon, hány nap szabi jár egy magyar dolgozónak, így kevéssé tudnak külföldre utazgatni
és utána nyomjuk ezerrel a lepukkadt szállókban a hosszú hétvégés meg főszezonos árakat
majd, ha szar van, baj van, vegyük fel a járványalapból a túrizmusra járó pénzek kb 90%-t, az összes többinek 10% jut, és ugyanaznap, ugyanazzal a lendülettel basszuk utcára a dolgozókat.
És te továbbra sem érted, hogy nem a püffedt fejűtől irigylem az aranyórát, és nem a lottyos seggű kishercegnőről akarom a guccibugyit letépni, hanem pl. szeretném, ha normál áron, felújított szállodákban tudnék itthon nyaralni, ha épp ahhoz van kedvem.
És ez csak egy szektor a sok közül, ami így működik. Pont az a baj, hogy NEM kapitalista működés van, mert akkor ezek már rég csődbe mentek volna, a piac elintézte volna, amit el kell intézni.
pl ha nem lenne szép kártya, ki a tököm menne lepukkadt, kiskád méretű "wellnessmedencés" szállóba nyaralni, olyan áron, amiből én teraszos, tengerre néző apartmant béreltem Abbáziában?
és megnézheted ugyanúgy ingatlanfejlesztés..stb..amikben imádnak nyomulni...kapitalizmus? Marx csöndben sír a sarokban :DDD

Coco néni 2021.03.17. 09:49:27

@Frick László Intézet: ja és mégegy. tudom, 44!!!44 de kérdezz körbe a környezetedben, kit oltottak, kit nem, kit mivel, és azt mondom, hogy szinte szó szerint, ami itt le van írva
lófasz oltási sorrend, ismeretség, időseknél...nekem van olyan gyanúm, hogy azt hívják rögtön, és az kap pfájzert, aki szépen visszaküldte a nemzeti inzultációkat, és rajta van a LISTÁN
és valóban, kiknek jut a "megmaradt cucc" és kit ismersz és kit nem...
oltási sorrend :DDDD
választás az oltási anyagok között :DDDD
focibíró - pfizer
ovónő- LFS

és most tapsoljunk
444.hu/2021/03/17/posztban-magyarazza-a-39-eves-egeszseges-magyar-edzo-hogy-miert-hasznalta-ki-a-kiskaput-es-oltatta-be-magat-soron-kivul
csinálj egy kis közvélemény kutatást az ismerőseid között, ki van beoltva, ebből ki fiatalabb és egészségesebb nálad, és stb...és hogy lehet, hogy valaki hónapok óta vár, és még egy visszaigazoló emailt sem kap (én) más meg papíron feladja a reg-t és két nap múlva pfizerre hívják, másik öreg hónapok és 10 telefon után kap egy kínait..
és azt mondom most már, nem arról van szó, hogy nem tudják rendesen megszervezni, NEM IS AKARJÁK
focibírók és a pfizer :D
na, elmegy az egész operatív törzs potrohástól a búspicsába

Serény Vélemény 2021.03.17. 10:03:51

@Coco néni: Vagy mondok egy másik példát: találjuk ki, hogy legyenek úgynevezett "meleg étkeztetési utalványok", amelyek után a munkáltató nem annyit adózik, mintha közvetlenül kp-t adna, hanem kedvezményesen.
Maga az utalvány egy sajtcetli, csakhogy a forgalmazásához, a cégekhez való kiszállításához, a begyűjtéséhez, a minden egyéb adminisztrációhoz kell legalább egy cég, ami ezt meg tudja szervezni. Ennek a cégnek meg mire van elsősorban szüksége? Persze hogy tőkére. Azonnal. Ami aztán magyar cégeknek nem nagyon van.
Ezért adjuk ki ezt gebinben egy/több naagy multinak, mert ők ojan szívjók, hogy biztos nem fognak ebből túl sok profitot realizálni.
Mennyire nagyon is megéri a magyar dolgozót alkalmazó cégnek, hogy egy külföldi "nem nagyon profitorientált" cég gyakorlatilag a semmire - arra hogy sajtcetliket gyárt, és szállít le-föl, és a pénztárosok meg az fogyasztásra kész élelmiszerrel foglalkozó mindenféle társaság meg szív a plusz adminisztrációval.

Csak azért, hogy egy-több multi Magyarországon is keressen nyilvánnemsok pénzt?

Szóval hogy a lónak a feje nagyobb-e, vagy pedig a verébé, az nem relatív.

Szorgalmas Gyémánt 2021.03.17. 10:15:05

@Coco néni: Ha külföldi cégek araánk le a profitot, ha ők vásárolnának fel -ahogy tették a rendszerváltás idején - azzam semmi baj nem enne, az a kapitalista működés. Különösen ne emlegessünk egy lapon a fizetett szabadságot (ami teljesen elfogadható menyiségű egéybként nemzetközi összehasoníltásban) a kapitalista működéssel - az ugynais olyan, mint az USA-ban, és hidd el azt nem akarja senki.

Serény Vélemény 2021.03.17. 10:16:22

@Coco néni: "elmegy az egész operatív törzs potrohástól a búspicsába"

Bezzegazusában bezzegnemugyanígy van?

(Segítek: de. Behívják az időseket oltani, a fiatalok meg ott állnak az oltópontokon sorba, ha a végén marad vakcina, amit már fel van olvasztva, akkor beoltják őket.)

Frick László Intézet 2021.03.17. 10:26:28

@Serény Vélemény: @Coco néni: Már bánom, hogy ma nemmaradt időm az oltásipont trükkjére az Ellenzéknek :D

Frick László Intézet 2021.03.17. 10:27:19

@Coco néni: Igen,ezt a soronkívül ügyeskedő tipikus magyarosságot kellett volna csak lenyelnie a potrohásodnak

Serény Vélemény 2021.03.17. 10:34:34

@Frick László Intézet:
Bezzeg a zsidók! Ők az elsők között oltották be a 17-18 éves korosztályt, hogy "le tudjanak érettségizni".

(Meg a lónak a.... azért oltották be őket, hogy be tudják őket rántani katonának.)

Coco néni 2021.03.17. 15:22:09

@Serény Vélemény: de itt nem kinn áll sorba, hanem valahogy soron kívül bejut.
Focibírók, pfizeroltás. Bölcsödei dadus - neki semmi sem jár.
És most akkor meséld el nekem, hogy mi ebben az országban a lényeges, a fontos, mert ugye a gyerek, az minden fölött, és támogatjuk a családokat. Igaz, az óvónőket nem oltjuk, az nem lényeges, a focibíróknak pfizer jár. Életerős sportolóknak is pfizer jár.
Ja, tudom, gyűlölködöm most :D

Serény Vélemény 2021.03.17. 15:44:08

@Coco néni: Nem gyűlölködsz, csak szokásosan a lényeg felett elsiklik a tudatod. Lehet, hogy módosítva van? Mármint nem a lényeg.

A lényeg, hogy "ezek" már beoltottak:
1 397 342
embert.

Közülük kb. néccázezren már a második szurit is megkapták.

EZ a néccázezer valszeg nem fog megbetegedni, de az 1,4 millió meg ha meg is betegszik, nem hal meg.

Ez a lényeg.

(Most így hirtelenjében nem találtam meg, de hogy ennek a 1,4 millió beoltottnak hány százaléka olyan oltással van oltva, ami nem nyugati, az is nagyon lényeges és érdekes adat lenne.)

És igaza van Dudinak, milyen véres verítékkel kellett néhány olyan esetet találnia a függetlenobjektífnemlétezősajtnak, ami alapján lehet szítani a hülyeséget...

Szorgalmas Gyémánt 2021.03.17. 16:25:30

@S@Coco néni: Ügyes ellenzéki polgármesterek is beoltatták magukat.

Primus inter pares.

Ezek az emberek fogják felszámolni a feudalizmust,elhozzák nekünk az szabadságot-egyenlőséget-testvériséget...

www.origo.hu/itthon/20210214-hiesz-gyorgy-nyilatkozott-a-vakcinabotranyrol.html

nepszava.hu/3107807_ujbuda-dk-s-polgarmestere-is-beoltatta-magat-koronavirus-ellen

Coco néni 2021.03.17. 17:43:40

@Serény Vélemény: @Szorgalmas Gyémánt:
focibírók oltva, bölcsödében, óvódában kontakt dolgozók várjanak a sorukra.
Amúgy meg, ha megnézitek, mégis hogy lehet, hogy számos ország majdnem ugyanannyi oltásnál tart, mint mi, pedig se szpitnyik, se édes-savanyú csirke oltásuk nincs.
A "laborban" eközben ma 20 halott, kevesebb oltással, nálunk közel kétszáz. Én nem akarok okoskodni, de mit basz el a főni?
Ausztria sokkal jobban teljesít a kevesebb oltással. Hogy lehet?

Serény Vélemény 2021.03.17. 18:03:50

@Coco néni: bármit.
Ha mindent “jól” csinálna, neked akkor is lenne valami bajod vele.

Szorgalmas Gyémánt 2021.03.18. 07:48:08

@Coco néni: Ismét formállogikai alapimseretekre kell hivatkozzak. Tizenpárszázalékos átoltottság nem fog segíteni a halálozási adatokon.
Aranyos, szép számok érkeznek Ausztirából. De azt nyivlán te is tudod, hogy a COVID halottak számát minden állam úgy számolja, ahogy akarja, Magyarországon ha elüt egy autó, és benned volt a COOVID, akkor COVID halott vagy. Ausztriában meg nem.
A halálozás növedkeését kell nézni az előző évekhez képest ahhoz, hogy lássuk, mekkora pusztítást végzett a COVID - és elárulom neked, hogy eddig ez a mutató magasabb volt a sógoroknél, mint nálunk.

Másrészt el kell oszlassak egy tévhitet - sem Krz, sem Biden, sem Orbán, sem a vatikáéna pápa nem fogja tudni megáőllítani ezt a vírust. Ez a vírus oda megy, ahova akar, úgy mutálódik, ahogy akar, és annyi embert visz el, amennyit akar. A középkorból ittmaradt karanténmódszerekkel ennyit tudtunk rajta lassítani, amennyit most látsz.
Biztosan sokan fognak még meghlani, elsősorban azok, akik cukor és szívbeteggé zabálták magukat, egészségi állapotukat leszarták, betegéseiekt nem kezeltették, nem ávltottak életmódot.
Meg persze az idős emberek, 5-10 ezer embert ivtt el eddig éventez influenza, most a COVID veszélyes rájuk....

www.napi.hu/magyar_gazdasag/otezer_magyart_vitt_el_az_influenza_januarban_megsem_nepszeru_az_oltas.632435.html

Tényleg, mi történt az influenzával? Elment a Marsra borért?

Szorgalmas Gyémánt 2021.03.18. 07:50:04

@Serény Vélemény: Ahogy látjuk is. A világ tinzekettedik legáltotottabb országa vagyunk, de ez szerinte nem eredmény.

Frick László Intézet 2021.03.18. 08:19:44

@Coco néni: Tényleg,a számok,azt tudjuk,hogy a világon nem vesz a járvány ennyi halottat,mi ntnálunk

de mi az orvosságod az átoltottsági adatok ellen? Azt tudjuk,hogy a világon seholnemoltanak ennyire szarulmeg a káosz.Sajnos azonban a Szent Számokóhatatlanulis ...szóval...nemakarlak...megbántani..de van egy félelmem,hogy ha nem Somogyi Zoltán félelmei táplálnák az ellenzék jellegzetes oltásbarátságát,még ennélis inkább hagyni kéne az átoltottságin adatokat,mint ahogy te sem beszélsz ezekről.

Frick László Intézet 2021.03.18. 08:22:06

@Coco néni: Egyszerűen.. rakásra vannak apolitikuséstényleg független orvosok,akiknek az agymosodáidban indexen van a mondókája.
Van vagy 6-7 "baloldali" orvos,akikamegkérdeztünkorvosokat svédtamáskateg, meg van 1000 még nálad is nagyobb orbángyűlölőés whuérrbaloldali orvos,akiketmeg nemkérdeznekmeg neked.Mert a nemmegfelelőet mondják.

Coco néni 2021.03.18. 08:26:50

@Szorgalmas Gyémánt: @Serény Vélemény: @Frick László Intézet: csak egy rövid szösszenet, hogy működik az agymosodátok.
"nem volt fellobogózva a főváros, szemét Kariegeri" - amit SAJÁT szemmel látta: Nemzeti Múzeum, ünnepi díszítés, este piros-fehér-zöld fényár. LÁnchíd - arra sétáltam hétfőn, csináltuk egy búcsúfotót, most visszanéztem, büszkén lobognak a magyar zászlók a szélben.
További jó agymosodázást. Pont így beszoptok mindent. Potrohás már nem is törekszik rá, hogy ne tünjön hazugságnak, amivel etet titeket, úgyis ráharaptok. Na szép, vírusmentes tavaszt mindenkinek, oltás meg nem lesz, tanároknak nem jár. PÁ.

Serény Vélemény 2021.03.18. 08:55:38

@Coco néni: aha. Valszeg a tényanyag az az, hogy volt olyan intézmény, terület, ami nem volt fellobogózva/zászlózva.
Erre megpróbálták ráhúzni a függetlenobjektív sajtó által _általában_ és általánosan alkalmazni szokott valóságtorzítást.
Most ez akkor szálka, vagy gerenda?

Szorgalmas Gyémánt 2021.03.18. 09:01:54

@Coco néni: Nem olvastam ilyen hírt. ÉN kiratkam a saját zászlómat, szerencsére Budapestre a COVID miatt nem kell járjak anynit se, amennyit eddig kellett.

Jellemző, hogy ha DK-s polgármester elintézi magának az oltást, az nem fáj neked, csak az, hogy az otthonról tanító tanárok nem kapnak oltást, pár edző meg igen. A mérnökök is otthonról dolgoznak (azaz dolgoznának, ha a gyerekek mellett tudnának), és azzal, hogy nem viszek őket intézménybe, a pedagógusokat is védik, egyet sem hallottam még panaszkodni, miért nem kaptak oltást.

Frick László Intézet 2021.03.18. 09:13:16

@Coco néni: De A Város SötétSégbe Burútt AKi Véreztetés, az stimmol,mi?

Te magad magyaráztad be,hogy amikor Karácsonynak Gáljé megírta a szájába bele azt a sirámot, abban a Sötétség nem igazi, csak poeticai tartalom és értsükmár jól. [-> vö. patakvér '91]

Amúgy karikázd már be nálamannak a bejegyzésnek a bekezdését, jellegzetesen aljasképillusztrációját,na jó,kommentembőlegy tagmondatot,esetleg egy bárnemutalószó,de részegen megrőszakolható névelőmet a lobogózásról.

Frick László Intézet 2021.03.18. 09:13:55

@Coco néni: Érdekes,hogy a számokra továbbra sincs időd

Frick László Intézet 2021.03.18. 09:42:43

@Coco néni: Sportszerűakartamlenni, hogy kivédem az öngólodat,de nem.Négykézlába fejemmel begurítom a kapudba a saját gólvonaladról:

A Sötétségbe Borult A Városprojektben maga a Lánchíd sem tudott aljas orbán gestápós terör különítményesek aknamunkájamiatt annyira borulni ésakik azért felelősek voltak,lobogózták fel a Lánchidat. Nem azért,mertszeretik AKárpátok Bolzanáróját, ,hanem azért mert annyira félnek,mint az oltásikampány részvevői,akik azért nem tesznek egy körömpercintésnyivel sem többet vagy maguktól vagy ésszerűen, a megparancsoltaknál.

Kivéreztetett városnak ugyan miből is telhetne lobogóztatni.

-részlet a Magyarok teljesítményei sorozatból-

Minden annyira szar Magyarországon oszt valahogy mégis lett.

Coco néni 2021.03.18. 18:40:28

@Frick László Intézet: egy rövid hír - Karigeri ugye le lett ugatva az oltópontok miatt, a szombathelyi polgármester is. Eddig egyetlen helyen engedélyezték az önkormányzat által javasolt és létrehozott oltópontot, az erzsébetligeti színházban. A kerület vééééletlenül kormánypárti polgármesterrel bír.
A többi kerületben, városban meg dögöjjenek meg, tetszettek volna okosabban szavazni. Oltópont CSAK kormányzati önkormányzatnál lehet, az ellenzékiek forduljanak fel.
De persze, én vagyok gyűlölködő és agymosott.
444.hu/2021/03/18/szombathelyen-nem-de-a-fideszes-vezetesu-16-keruletben-kapott-engedelyt-egy-szinhazban-kialakitott-oltopont

amúgy, ez ha jól emlékszem, egy régi orosz laktanya, kis lakóteleppel, színházzal, stb..stb, parkkal,
És az a szomorú, hogy te erre megint engem fogsz ekézni, és nem a potrohás gecit.

Frick László Intézet 2021.03.19. 07:09:27

@Coco néni: Az oltópont egy propagandatrükk. Egységesen találták ki.
Nem az oltópontok száma a hiba,viszont akikitalálta, biztosra ment,ez csiki-csuki.ha elfogadják az oltópontokat,akkor sem fog kimenni több oltóanyag és akkor is leveszik a Potrohás babjátmeg így is, ha nem fogadja el.

Figyelj:Én semlinkelek agitációspropagandát,te se fáradj vele.
Értelmetlen.

Te és in is tudnk jobb megoldásokat -ugye?

Egyben biztos vagyok: Ha időbuszba rakjuka szerinted jómegoldásokat meg még a szerintem is jómegoldásokat

az,amit a444-bőllinkelni fogsz arra,az lesz a véleményed
az
hogy szar.

Frick László Intézet 2021.03.19. 07:10:16

@Coco néni: Őszintén válaszolj a kérdésemre: Eltudsz képzelni olyant, hogy Ezeka 444-nek vagy nekedmegfelelőtcsinálhatnak akkor is, ha azt csinálják,ami a 444 vagy szerinted a jó?
Én nem.

Coco néni 2021.03.19. 08:03:26

@Frick László Intézet: el tudsz képzelni olyat, amit Karácsony csinál, vagy a 44!! ír, vagy én mondok, és az szerinted jó? Én nem.

Frick László Intézet 2021.03.19. 09:45:11

@Coco néni: Nézd,ezt mármegtárgyaltuk.
Karácsony egy szköz,egy önállógondolata nincsen, az az alap, hogy ő nem is akart főpolgármester lenni.

Én szurkoltam a győzelmének, ha már nemlehet Demszky az örökösfőpolgi,nekem nagyon jóKarácsony.

A 444pedig reklám éspropaganda ésKURVAJÓL csinálja.

Ha politikai agitációtéspropagandát tanítanék
a 444 állandójópélda lenne. Csak dicsérni tudom, a 444-nél jobbankevesek,deazokmind a Szovjetúnióban csinálták akkor,amikormég a véleményformálóktólműveltséget követeltekmeg,pl Dosztojevszkij Összes elolvasása,teológiai ismeretekfilozófiai ismeretek,művészettörténet ésefféléket kellett akkoriban tudnia a véleményformálóknak.

Frick László Intézet 2021.03.19. 09:46:37

@Coco néni: Ja ,ésa választ ezzel nem sunnyogtad el, továbbra is várom:
Ide is elismétlem:
írj egy szerinted olyant,ami a jó lenne. Bármit ki is találhatsz magadtól, biztatlak,mert amiket eddig mondtál,én is olvastam ugyanazokban az újságokban,ahol te.

Frick László Intézet 2021.03.19. 10:14:33

@Coco néni: ...ez nbem fér a fejembe, honnan veszed,hogy nekemnemjó Karácsony Gergely.Dehogynemjó és 100 garikét,ezret.
Rögtön nemlenne szarország Szarmagyarország. Mindenüvétennék egy pont ilyent,mint Karácsony.

Itt van a hajléktalankérdés,egyszerűen tanítanivalóan zseniális,amit Gáljékitalált ráés csak 100 millió [pályázatiDollárból váltott Ft-ba]ba került,jólett tőle négy hajláéktalannak meg bevételei a hűségesmédiáknak.Én az RTLHiradóban meg a Házon kívülben láttam.
süti beállítások módosítása