"Végtelenszer újrahasznosítható alumíniumkapszulák!"

/A Nestlée jellegzetes marketinghazudozása az Alumíniumkorszakban/

Az "aranykorszakos" a legrégebbi emberi filozófia, a  "semmi se olyan jó mint régen" a folyamatos pusztulás víziója. Hamvast szokták ezzel gúnyolni (a mókszista kezdete Keszi Imre volt) . Az Aranykor a paradicsom,az Ezüstkor még jó volt és most már úgy néz ki, hogy akár a Vaskor is jobb volt,mint ez a szaranykor.

 

Ennek fordítottja a marxista haladáskép. Egyszerűbben a Felvilágosodás (nálam ez: Felhomályosulás] kora. Régen sötétebb volt,ma egyre világosabb.

Amit mutattam Voltaire-nél,aki annyira-annyira savasan-merően egy gúnyos tud lenni,romantikáz ott,dojólesz, ha majd filozófusok (természetesen antiklerikálisok) kormányozzák a világot.

Csakhogy még a voltaireiánusok is klérus-szerűbbek voltak minden klérusoknál.

A Felvilágosodottak,a humanisták,a haladók, a Műűűűveltek és Éééértelmiségiek is a káprázat áldozatai lettek: nem voltak képesek látni a majmot az Emberben.

Meggyőződésem, hogy a Homo Sapiens, a biológiailény azt a fejlődést, ami tényleg olyan alakú,mint amilyennek Marx is látja, permanens, esetleg kisebb lejtmenetek, de   a kooordinátarendszerben balról-alulról halad a föl a jobbfölső végtelenficakba.

Szerintem a "haladóakokokat" elkápráztatják a technikai eszközök, a csúcstudományok.

Az Odüsszeuszban van egy jelenet, a hazafelé tartó odüsszeuszék a kor szokása szerint megállnak egy szigetnél,ez a Szigetemberiség korszakának a vége.Egyes szigeteken még ősemberi viszonyok,a majdnem meztelen emberek erdei szörnyeknek festik kimagukat, a homlokuk közepére egy hatalmas nagy szemet.Van olyan sziget,ahol még matriarchátus van,anyajogú a társadalom és még ideiglelenes férfikirály sincsen,mint volt[valójában] a fiatal Odüsszeusz, tehát ott a férfiak alávetettségben,mint a disznók,élnek.
Odüsszeusz a kor legfejlettebb embertipusa,a Férfiuralom Kezdeteinek az Atyja,a szigeten primitív embereket találnak, akik mókásan bukfenceznek,ha nyilazzák őket, mint valami majmok. Nekiállnak mészárolni az erőszakolások után a megmaradtakat,elfáradnak és Odüsszeusz felsóhajt, hogy akkor már végezzenek tiszta takarítást, hajtsák föl a pár túlélőt,végezzenek azokkal is, ne szenvedjenek, ez a fejletlen népség kipipálva,ennyi volt

cyclops.jpg

Vagyis tisztára, mint a dánok az Andamán szigeteken. [A dánok fedezték föl, hogy a betegségeik, amikkel szemben ők már immunisak, egy könnyü kis hapci, évek alatt végeznek az őslakosokkal,hát ha még rágyorsítanak az ópiummal és alkohollal.]

A dánokat nem is jegyzik a gyarmatosító fejlett ojropidnépek között, annyira sikertelen gyarmatosítók voltak, még a hollandok is megelőzik őket.

Tkp,ha "humanista" szemlélettel tekintem,minden idők legtetvebben aljasa a dán gyarmatosító volt s azután a gyáva és henye rohadékságban a hollandok következnek. A valamire való gyarmatosítók az őslakosság kiirtása után rendelkeztek annyi erővel, hogy a gyarmatra dolgozni rabszolgákat hurcoljanak be... A dánok meg a hollandok addig heverésztek,amíg  náluk ambíciózusabb oiropidok el nem happolták alóluk a gyarmataikat.

A gyarmatosító rothasztó hatása. Amihez képest az angolok indiai garázdálkodása humanista kultúrmisszióvolt. Az amerikai angolszászok becsületesek,egy részét fegyverrel, golyó által irtották ki az őslakosoknak,hogy mondjam..."küzdelemben"... "férfiasan"...

Odüsszeusz tehát archetipusa a nagyonfejlett oiropidembernek.

Még az istenek is berágtak arra a kis mini-genocídiumra , amit odüsszeuszék műveltek.

Két rész van az Odüsszeuszból,amivel nem fogalkoznak a továbbiakban a recepciósai,ez a genocídium és a legvége a történetnek.

Személyes életemben gyakran bukkannak föl Igazi Férfiak meg nagyon ravasz nők. Egy oligarcha, akinek az ötödik fellesége, négyet már kistafírozott, egy 24 éves erdélyi magyar lány,aki mos, főz, takartí, a réteshez a tésztát,mint valami cigány strici felesége is, maga készíti és nyújtja a rétest. A gyerekeivel foglalkozik,már 11-12 hónaposan szobatiszták, az egyiknek 12hónapos korában 300 szavas a szókincse, 3 éves korában az óvónéni hasából kibeszéli a gyereket. Az oligarcha hazajön és a kastély kertjében, mint valami XVIII. századi kis királyfiaknak és királyleányoknak,kiskertek,kiságyásokkal,kislocsolók, a kiskertészek kiskötényekben és kistálakban viszik apuhoz, a fekete G-Merci-hez a gyümölcsöket, zöldségeket, a kisfiúknak kisműhelye,az egyik kisasztalos,a másik kis autószerelő. A kislányoknak kiskonyha.

vovkaautojabrabus.jpg

Szombat-vasárnap családi nagy összejövetel a volt feleségekkel és az összes gyerekkel.

Mick Jagger is szokott ilyeneket évente rendezni, 30 éve,amikor még annyira potens volt, az asszonyok különszobáit külön-külön is meglátogatta.

Amikor ismerősökkel beszélgetünk, hogy az oligarcha.. hogy képes..nem sül le a bőr a képről pedofil kirándulásokat tenni Kambodzsába meg a Fülöp-szigetekre,Namíbiában orrszarvúra vadászni---

Akkor arra világítok rá, hogya díszletek,a jelmezek és a kellékek megtévesztőek,mert valójában vezérlő nagy Kanmajmok..a politikus királynők háreme...

majomviszonyok jellemzik az emberiséget. A csomagolás,a dizájn változhat,az alapattitüd, az marad.

Összefoglalva tehát:

Szerintem a két alapvető világszemlélet,az Aranykor-ban hívő

és a Folyamatos Fejlődésben hívő félreértelmezetten "diálektikus" [Marxi Dialektika]

mellett van

egy haradik felfogás,amiszerint a Világ pulzál,maiszavakkal szív, sűrít, gyújt és kipufog.

Mégrövidebben:

Az ember képtelen a hosszútávú jólétre.

"A kutya is jódolgában vész meg."

/nyugat-ázsiai nomád bölcsesség/

Képtelen a majom parancsolni magának és többet vesz el, mint amire szüksége van és ami nemkell neki,a kicsiknek ahhoz coki akkor is.

beszélnek,beszélnek a majomnők..megkoncepcionálják,hogy miért a Nagy Kan -nak hunyorogtak és tartanak popsit.

 

Az Aranykorszemélet alapja az, hogy kétségtelenül voltak olyan Homo Sapiens-ek,akik szinte méltóan is az Ember fia státuszhoz... harmóniában tudtak élni a Világgal,ismertek Fennebbvalót (a természetet) tisztában voltak a méreteikkel... Az ilyen epizódokba legföljebb a jégkorszakok tudtak belerombolni.
Az emberi közösségek élén emberek és nem kanmajmok álltak... vagy Az Öreg Halász Telhetetlen Felesége [kocamajom] .  Tudtak parancsolni maguknak,ismertek mértéket.Ezek voltak a legesleghosszabb társadalmak,nem három nemzedék vagy esetleg 10-20 nemzedék... többszáz nemzedék.

Vulvae est non statitur.

/A Férfiuralom Reggele jellegzetes szexista bölcsessége/

A Felhomályosulás hívei megvetik ezeket a formákat, mert "konzervatívak és nincsen haladás".

Ezek a formák ellentmondanak a saját nézetemnek,amiszerint pulzál a világ,forog,"egyszer fönt,másszor lent".

Csakhogy az én nézeteim szerint az Ellentmondás nem eltörlő és megsemmisító cáfolati szituáció, hanem fenntartó, megtartó, ezen áll a világ: Az ellentmondásokon, minden,ami fennmarad erre-és-erre erejű és azért nem zuhan a semmibe mert arról-és-arról ellentámaszt kap.

Lineáris szemlélet az, amiképtelen feldolgozni az önellentmondást. technikailag 100 kijelentésből egyben önelletmondást vélt felfedezni -ezzel végzett a többi 99-cel is.

Vagyhát zuhan.. csak nem érzékelhetően,hiszen minden rendszerben ott a halála...

A Jégkorszak a stabilokat eltörli és a rugalmas vérengző majmok pedig odébbálnak,más kontinensre...

Vagyis még azt sem állítom,hogy néha nem hasznosabb majomnak lenni.

Marx-szal kapcsolatban feltétlenül meg kell említeni a beavatkozást. A forradalmárok hivatkoztak Marxra -állítólag Pol Pot is. Meggyőződésem,hogy Mao pont annyira volt marxista,mint az a Hollandiába látogató kínai vállalati küldöttség 2011-ben,akik arra hivatkoztak,hogy a református közgazdaságtan és Merkantil,a titokzatos református gazdaságfilozófus [Colbert] van hatással a kínai reformistákra,kb egy ilyen dumaszint volt Mao-nál a marxizmus,mert akkor rászorult Sztalin szövetségére.Illusztráció:A Studebaker U-széria  útja a szovjet teherautógyártásból Kínába.

Nagyban segíti a kínaiakkal való üzletelést Karl May életművének ismerete. Rövid,tömör és képes rézbőrű beszédek. Aki gyerekkorában játszott indiánost és tudott annyira tömören beszélni,mint Winnetou,nagy eséllyel fogalmaz jól fordíthatóan a kínai füleknek kedvesen. Egy kínai konferencián az illő felszólalási idő 3 perc és kb 10-20 oiropid mondat. 8 oldalnyi fejtegetést egymondatos metaforában összefoglalni. Szintén ehhez a műfajhoz tartozik a céges munkavacsora,aminek a kínai léptéke 50-70 perc ,ami, ha lejár,a vendéglátó feláll és kb 12 mp alatt asztalt bont és akkor még a jellegzetes oiropid gyorsan minél több stampedli 20 fokos pingyót felkapdos az asztalról és a gallér alá löki, esetleg megfog kézzel egy homárt és belegyömöszöli a dététáskába, de lényegében indulni kell kifelé a különszobából a következő programra.

És nem kapdossuk le a tálakat magunk elé a forgóasztalról, bazdmeg!

A forradalom a szükséges rossz és a véráldozatokra a koncepciót már Lenin is legyárotta a Marx-revidivus-ában, nem csak Sztalin.

Nagyon fontos példa ide Temüdzsin. Temüdzsin a szokása szerint a legnagyobb biztonságban egy magaslatról,a lovakra kötözött atomrészeg főségekkel, köztük az asszonyokkal meg a jó sok szalmabáb között nézett le a csatamezőre,aholmár a hentes munka folyt, a mocsárba szoírtott hatszoros túlerót vágták le,mint barmokat a harcosai.

ujpeterfelhaborodik.jpg

"Mégiscsak Isten kiválasztott népe vagyunk, ha ilyen csürhe kezére adja a világot,mint a miénk!"

Szoktam gúnyból Uj Péter szájába adni ezt a kijelentést, valójában azonban Temüdzsin ismert Istent, Uj Péter meg embert sem ismer, nemhogy Istent.

Hitler sem ismert Istent, mert ateista volt. Helyesebben semmibenhívő volt.

Sztalinról gyanítom, hogy amikor a lakrészét magára zárta és nem láthatta senki, még akár zokogva is térgyepelhetett Isten előtt kegyelemért könyörögve (atomrészegen,az idült alkoholisták szokása, hogy rájuk gyön a sírás... és.. romantikusok tudnak lenni)

A majom nem ismer Istent és persze honnan ismerne embert.

gorillak.jpg

Nem találkoztam még majommal,aki ne nézett volna le engemet súlyosan. Szoktam majmos filmeket nézni,megfigyelnek majmokat, ha valaki türelmes,még kongói gorillák is hamarabb befogadják, mint London Titkos Angol Fajitársadalma.. vagy pl fajnémetek Volksdeutschokat a XX.sz.másodikfelében.

 

Egyszer egy nagyon aranyos majomanyát a gyermekével etettem kézből, rettegve vicsorogtak rám s az anya halált meegvető bátorsággal kapdosta el az ételt, majd hunyorogva vizsgált, állat hogy lehet ekkora ostoba picsa, nyilvánvalóan hím nemlehet az ilyen, ha ő a helyemben van, jól megrugdossa a majmokat, akik viszont jól megharapják.

A majomkutatónő kicsit megpistulva lesi ki az Ezüsthátú Fred-et ahogy kanolja az egyik királynőjét, Fred visszanéz, belenéz a tudós kutatónő szemeibe: "Téged nem kanollak meg,mert te selejt vagy." Ezt nem érti a tudós nő, pedig már 12éve küzd, hogy a kis goroillaközösség elfogadja végre.

Sokan azt hiszik, hogy az Ész teszi az embert, ha ez igaz lenne, akkor pl Hitler ember lehetne. Vagy akár Robert S. McNamará-t is emberként tekinthetnénk vagy Brezsnyevet.

hysteria.gif

A majom vilgviszonya megáll sajátmagánál,még a szűk közösségében kell elhelyeznie magát, hogy kb tudja a helyét.

Van még a politika,amikor a majomkirálynő...

Dr Csányi szerint is az állati intelligencia ismérve a jövőkép..

Tehát a majomkirálynőben az a jövőkép alakulki, miszerint Fred ugyan Az Ezüsthátú, de amott George... A Feltörekvő..nem annyira nagy még a fejebúbja, de már  ki lehet venni. Ezért a majomkirálynő tanúk nélkül becselezi a sűrűbe George-ot és neki is popsit tart, ezzel George tesztoszteronszintjéhez a szükséges micsodák megtermelődnek, a királynő férfivé teszi George-ot

EZ a politika kezdete

az újra-újrakezdete.

 

Bocsánat, kifelejtettem, hog a majomkirálynő egyedülállóan az összes majomnő közül, az unikális misszionáriuspózból kanoltatja magát Fred-del. Ezt a többi majomnő csak lesi.. de nem tudja, hogy hogyan az izé a miben a hogy-is. Vagyis: még az intelligenciáról...

A tudósnő viszont nem érti, hogy ha csak a főkirálynő tüzel, akkor miért kanoltatja magát a többi majomnő... Ezt meg a nagyonfejlett, többdiplomás Dr-Dr kutatónők intelligenciájához...

ha nincsen a megfelelő tesztoszteron szint, akkor George nem lesz akkora nagy, hogy Ezüsthátú is, akkor Frank lesz az Ezüsthátú. (akinek két alsóbbrendú tart popsit..)

Megunt termékeinket visszavesszük és környezettudatos felelősséggel kezeljük, újrahasznosítjuk!

/Az IKEA globális vadonatújhulladék bérgyártató és forgalmazó világkonszern jellegzetes marketing hazudozása,2019./

 

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr4716214384

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Serény Vélemény 2020.09.25. 08:34:51

csak három alap világnézet létezik:
deizmus,
animizmus,
biblia.

Mivel te a deizmus talapzatán álló materializmus mindent átható szellemében nőttél fel, ezért az alapvető világ-értelmezésed téves.

Dinamuki · https://vimeo.com/309900652 2020.09.25. 10:11:28

Marx axiómája:a lét határozza meg a tudatot, egyszerűen a materialista determinizmus, minden, amit csinálunk, a külső hatások eredménye. Természetesen Marx és a kommunisták kivételek az axióma alól, hisz ők belső folyamat alapján (ami a marxi eszme) akarják a külvilágot megváltoztatni, vagyis magának olyan képességet tulajdonít, amit másoktól elvitat.
Többek közt ennek folyománya, hogy pl. a munkaszervezők (kapitalisták) által végzett szellemi munkát nem hajlandó értékképzőnek elismerni (munkaérték-elmélet).
Ez, hogy a lét határozza meg a tudatot, amúgy sokak elképzelése, pl. elgondolni, milyen jó lehet egy bajor gazdának az erdő szélén élve, takaros feleséggel, semmire sincs gondja stb.

Az emberben meg a majomi részt uralja az isteni, legalábbis erről szól az önnevelésről szóló európai és egyéb szellemtörténet. Ha mégsem, akkor majd külső eszközökkel fogja elérni, hogy a majom elcsituljon :-)

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.25. 11:11:18

@Dinamuki: Néhány mondatban gerincbe törted a marxizmust, tetszett.

A keleti bölcseletek sem állítanak mást,mint hogy az emberben jelenlévő nemtudás felszámolása a cél, amihez spirituális eszközöket kell alkalmazni.

Dudi rendszeresen elkövet egy hibát, az emberben a veleszületett majmi részt akarja látni, de a veleszületett istenit meg ignorálja. Így lesz vérengző majom a gyilkosság bűnébe esett emberből.

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.25. 11:40:31

@Serény Vélemény: Ez hogy jött ki neked? Hova sorolnád a taot vagy a Buddha dharmáját?

Serény Vélemény 2020.09.25. 12:33:52

@Szorgalmas Gyémánt: Következő kb a lényeg: ha fogsz egy almát, és elengeded, mi történik?

Eddig mind az összes alap világnézet egyet fog érteni, hogy leesik.

Az a fő kérdés, hogy MIÉRT?

Az erre adott válasz mutatja meg, hogy melyik a személyiséged legmélyén az a világnézet, ami meghatározó.

A következő kérdés pedig ugyanez pepitában:

Mi történik ha egy másik almát is elengedsz?

Frick László Intézet 2020.09.25. 13:39:22

@Serény Vélemény: Az, hogy miben nőttem fel, nem determinálta a világnézetemet.

Abban van valami, hogy deista is voltam, a számmal viszont, főleg az iskolában materialistának mondtam magamat-hátugye, az embernek élnie kellett.

Egy időben egy zsidó imaház előtt kellett időnkéntácsorognom,amit a körülöttem állók ...és a faluban... helytelenültemplomnakmondtak.A zsidó templomnak.Oda járt szareni,aki nem birta tovább, néniket is láttam beosonni.Na,egyszer annyi sokat kellett ott várni,én is bementem,szarszag volt,mint egy ódon várban vagy temetői kápolnában is.

És akkor elkezdtem sírni,mivélett a tmplom,jólkikaptam,de hülye vagyok, ez nem az a templom.

Aztán egy reformáta templomban jártam így, nem vettemészre és [pápista] keresztet vetettem. Néztek is a derék reformáták,ki az isten fasza ördög kölyke ez.

Jó sok időnek kellett eltelnie megint és akkor egy moszlím imaházban jártam,ami túristalátványosság és...ugyanaz fogott elmint a zsidó imaházban vagy a katedrálisban vagy a Reformáta Róma nagytemplomában is.
Közben megismerkedtem először Szinópei Diogenész tanításával, aztán meg Voltaire-t kezdtem olvasni.

A bibliát,azt mindig.

Közben történtek még kisebb balesetek,pl egy rokon néniről kiderült, hogy ők nem rokonok csak nagyon jó barátai a családnak és nehéz időkben a két család egymásnak több meg jobbvolt,mint a szülők és vérrokonok vagy édes vagy féltestvérek akár. Kiderült,hogy a néniék zsidók.

Voltaire után következett a taóizmus, onnan meg a kínai filozófiák, a már említett Tőkei-féle gyűjtemény.Ez...kissé félre is siklatta a világnézetemet.

Közben ötösre szigorlatoztam filozófiából, ami azért érdekes,mert a tanárom,aki ötöst adott,materialista én viszont azzal kezdtem a szigorlatot,hogy idealista vagyok,de -hazudtam- igyekszem azértmegérteni a materializmust. A tanár tudta, hogy hazudok,de hát ő is hazudott:Az MSZP egyik alapító tagja lett.

Ma már tudnék mit mondani Diogenésznek,miért néz fölaz égre az ember és amikor a nagyság előtt meghajol,bár úgy názki,mintha a segge lyuka nézne föl,de valójában lent.

Felnézni aaz égre az nem az "odafönt" hanem egy viszonyt fejez ki: "Ich pin Kleinili, Christkindili Goldili!"

Azaz nem tartom magam nagyra, amikor letérdelek és a homlokommal a Föld-et érintem,akkor pl, ahogy Diogenész is mutatja,épppen arra van a felfelé és a seggem lyuka nem felfelémutat "az égre" hanem a pokol felé mutat.

Ha most ezt megértetted,akkor nem kell tovább muttanom, ha ezt nem értettedmeg,akkor minek.

Serény Vélemény 2020.09.25. 13:43:42

@Frick László Intézet: Nem te. Az egész európai kultúra tól-ig.

Miért esik le az alma?

Frick László Intézet 2020.09.25. 13:50:36

@Dinamuki: A bajoroknak kétségtelenül nagyon jó,viszont népbetegség a depresszió. Ismerek menekülteket,akik nem akartak tovább szekereznimégegy hetet,úgy voltak vele,már nem Ausztria, deazért eléggéközel van ahhoz a vidékhez,ahol nem augusztusban érik a cseresznye és szállnak a nyárfapihék.

Nagyon jó dolguk lett, de annyira depressziósak voltak,míg éltek, hogy sokszor úgy néztek ki,mintha a Földön a nehézségi erőhirtelen a kétszeresére nőtt volna.

Állítólag ez valami agykémiai anomáliameg hormonális ésilyesmi.

Nagyon köszönöm az összefoglalótmarxékról, új fényben látszikpár dolog.

Alét...sokak ntudatát meghatározza, mások tudatátmeg nemismerek embert,akinek csillapíthatatlanul nagy fájdalmai voltak,mintha kést forgattak volna benne ésközben egy nagyon fontos könyvet elolvasott és azzal párhuzamosan egy másik, ugyan nem fontos könyvet,de a fontoshoz volt kontrapunkt.

Szintén ugyanilyen eset,végsőstádiumos rákos,az orvosok nemértették, nem kérte a tapaszt éssemmit sem kért,még nem találkoztakilyen esettel, beszélgetett,mindenfélét csinált,amíg lábra tudottállni,sétálgatott,amikormárnem,akkor kúszott... tudod, az aa katonai-félekúszás,amikor az ember a koönyökén.. az alkarjával húzza magát, cafatokban lógott a búrmeg ami.. a nemtudommi a csontok ésa bőrfoszlányokközött az.

Ezt mutattammár, hogy fegyveres őrségbe nem szabad nagyon buta üres fejűembereket állítani,mert előbb-utőbb vagy szándékosaan vagy mert szórakoznak a fegyverrel,megölik magukat.

Lengyel JHózsef gulágelbeszéléseiben mutatja,hogy az értelmiségiek hetek alatt összeomlanak a lágerekben, rendkívülmagas tudattalkezdik,ami ugye a marxi Tétellényege ésszámukra a létük határozza meg a tudatukat, azaz kb 3-4 hétmúlva ganyédisznókká válnak vagy annyira tudományosan táplálkoznak, hogy a vérhas viszi előket éskifossák egyszercsak a lelküket is.

Míg pl muzsikoknak a tudatával a létük semmit sem csinált- egy idő után .. a lágerőrségeket 6 évente likvidálták (máslágerekben lettek rabok és alétbváltás azonnalelemésztette őket a tudatiakmiatt...) A 2-3. generációja a lágerőrségnek összekeverte amuzsikokat a köztörvényes bűnözőkkel,akikleginkább unalmikban kibelezték,leöldösték a muzsikokat.

Pl mutatják a muzsiknak a kést vagy a köcsögöt,a muzsik a kést választja,ahhoz ért. Ki is belezik.

Frick László Intézet 2020.09.25. 13:51:38

@Dinamuki: Szerintem kellett volna marxéknak pár év szibéria. Ennyit megért volna az, hogy a tudat és lét összefüggéseit átgondolják.

Frick László Intézet 2020.09.25. 13:59:01

@Dinamuki: Szintén Lengyel mutat egy érdekest, abban a lágerben a vallásos muzsikokat meg a materialista kommunista muzsikokat úgy akarták kinyírni,hogy egy barakkba zárták őket egymásközé.A legkeményebben összetartó társaság lett.Senki nem akarta megérteni,hogyan képesek kijönni egymással.

Először Szolzsenyicint olvastam ésmert Lengyel kötelezőolvasmány volt,Lengyelt nem akartam olvasni.(Nem is ért senki semmit az Igézőből a hozzátartozó novellák nélkül...)

Elolvastam Lengyelt (a tö9rténelmi regényei miatt) és attól Szolzsenyicin üres duma lett.

Dovlatov bűnöző lett fiatal idült alkoholistaként és elkezdtek gondolkodni a nacsalnyikok, hogy mit csináljak vele,nem akarták hogy mint rab, még Varlam Salamov-nál is nagyobb író legyen.Úgy voltak vele,azzal tehetik végleg tönre, ha besorozzák lágerőrnek.

Rábasztak.Dovlatov lágerőr léte se nem határozta meg a tudatát.

Frick László Intézet 2020.09.25. 14:11:46

@Szorgalmas Gyémánt: Az emberrel vele születik az isteni - de majmok közé születik.
A Jóistenke mindenkinek megadja az esélyt,de van neki más,meg jobb dolga is.

Emlékszem,amikor ötéves koromban először zongorához últem, billentgettem a billentyűket és a házigazdáék nem szóltak rám, de anyámék igen, töknkreteszem a zongortát,ez így ment pár percet, amikor a Tavaszi szél vizet áraszt fdallamátklimpíroztam,akkor a házigazda bűácsi nagyon elkezdett kiabválni, hogy velem valamit csinálni kell. Valamilyen iskolába járatni.

Aztán ez még sokáig így ment, egyszer pl valaki elkezdett nekem sopánkodni, hogy a rakás gyereke közülha egy ilyen kreatív lenne,mint én,mit csinálna vele. "Isteni adomány." Mondtam: Ha ez olyan lenne,hogy csak benyúlok magamba és kiveszem és odaadhatnám valamelyik gyerekének,azonnal odaadnám.

Ahogy halad az ember előre az életében... egyre nehezebb lesz emberréválnia,mindig sokkalkézenfekvőbb a majomsors. A majom élvez, a majomnak jó,a majom alegügyesebb,az első,a majmot dicséri óvó- és tanítónéni, a majomnak már egy egész könyvespolcot betöltenek a könyvei vagy egy falat az arany meg a platinalemezei.

Ott van Árpa Attila, nézd meg.

Én... néha..még majmokban is látom pislákolni...Láttam orángutánt nyugodt, szép időben,semmi nem fenyegetett és egyszercsak.. félelemmel vegyes várakozással hunyorgott fel az égre.

Ismersz VALÓBAN.. elemien semmibenhívő embereket,akik nem hagyják nyitva a kérdést, ők mármost tudják, hogy soha nem fognak engedni még a rák végső stádiumában sem,amikor az orvostudomány is megáll és nézi, de ő valamiért,amire nincsen tudományos magyarázat,még hónapokig él,de ő kemény és kitart.

Aki .. képes... hinni.. abban...ott fent... fent van Christkindili,ennek a szónak szép a muzsikája,olyan Wunderknabenes.

Ha valakivel... Frank Zappával szerettem volna erről beszélni a halála előtti napokban.

Frick László Intézet 2020.09.25. 14:13:46

@Serény Vélemény: Emlékszel a játékra,amit én találtamki,kétember kell hozzá(a materialisták a legjobb partenere :D ) Egy kijelentés és a másik játékos megkérdezi,miért,a kijelentő meg persze válaszol.

6-ig lehet , 6 miértig eljutni
.. vagy patt,de az is kb a 6-iknál.

Frick László Intézet 2020.09.25. 14:15:58

@Serény Vélemény: Az európai kultúraigen látványosan zuhan össze, valami visszfénye lesz, Keleten,de nem tudom, szoktál-e hallgatni Bartókot vagy Mozartot játszó japánokat (nem a banán-japán, hanem a rendes japánjapán japánt.) Vagy kínait.
Petőfit már most többen olvasnak ebben a pillanatban Kínában és Vietnámban együttvéve,mint Magyarországon.

Frick László Intézet 2020.09.25. 14:18:21

@Serény Vélemény: Kérdés, hogy az almát a fa alólemelvén fel
engedtem el vagy pl vettem a TESCOban a kisérlet kedvéért. Vagy a konyhábaan találtam.

Serény Vélemény 2020.09.25. 14:22:37

@Frick László Intézet: 1200 forintos almát nem dobálunk, az szinte biztos. De szinte mindegy is, a banán is jó lesz, csak az nem terem angilaliban, és főleg nem esik le éretten a fáról. Mert éretlenül szedik le, hogy az ajrópaiak be tudják tolni a majomfejükbe... :D

Serény Vélemény 2020.09.25. 14:33:45

@Frick László Intézet: Egyébként a kapszulás kávé kb a következő kérdésre adott válasz: hogyan lehet b alá minőségű kávét eladni extra prémium áron úgy, hogy a kedves vásárló ne érezze fullextrásan átverve magát a palánkon?
Ebből a szempontból én igazi ződ vagyok, mert hogy én nem vennék kapszulás kávéfőzőt, az biztos. Ha soksok pénzem lenne, akkor vennék egy igazi, kompresszoros presszókávéfőzőt. Meg igazi darálót.

Serény Vélemény 2020.09.25. 14:34:31

@Frick László Intézet: Jaszóval az alma azért esik le, mert:...?

Szóval miért is?

Frick László Intézet 2020.09.26. 06:41:08

@Serény Vélemény: Nem vagyok egészen biztos abban,hogy az aluminium kapszulában kávé van.

Azt tudod,hogy ma az éves termés 130%-át fogyasztja a világ.

Frick László Intézet 2020.09.26. 06:44:10

@Serény Vélemény: A paraszti eszemmel:a begyűjtött kapszulák feldolgozási költsége a szállítással kezdődik ,a futárszolgálat hozza/viszi Tegyük föl, hogy a N'cafemegegyezik és egy zacskó hulladékot csak 300-ért szállít vissza a feladónak. Aztán még tovább kellszállítani ezeket a kapszulákat ésmegszabadítanbi a "kávé" zacctól.Az alumínium olvasztásaenergiaigényes,aztán megint

ELVILEG

lapszulának valólemezt hengerelni belőle

Szerintem keresnek egy sivatagi völgyet és belehordatják

Frick László Intézet 2020.09.26. 06:51:43

@Serény Vélemény: Bocsáss meg,de az almás, az tipikus majom-kérdés.

emlékszem a technika-tp tanárra,aki egy hasonlókérédsselakart lenyűgözni bennünket,miszerint mitől kék az ég.

(Még akkor nem repültem egyet sem utasszállítóval, nem tudtam felnézni az égreaz ablakából)

Jelentkeztem,felálltamés azt mondtam:
"Az ég nem kék. A kéksége, az csak egy látszat."

Természetesen nem fogadta ela választ,mert őis csak egy majom volt.Ez egy olyan kérdés,mint az almásis,amirebármnilyen választ elutasíthatok.

Mo Tszie [Mo Ti,Mo Ze,Mo Csie,Mo Ce] kínai filozófus,kb Buddha kortársa [ "unokája"] minden ilyen kérdést előre megoldott.
Azt kérdezed,miért esikle az alma, válaszom:
"A fehér ló nemló"
Az alma nem esik le.

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.27. 12:59:33

@Frick László Intézet: Na de ki az, aki ezt látszatot tapasztalja?

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.27. 13:16:36

@Serény Vélemény: Elárulok egy titkot, igazából sosem érdekelt, miért esik le az alma. Az iskoláimban aztán kaptam rá két magyarázatot (egy newtonit meg egy nemnewtonit), de ezek modellek, tetszés szerinti mennyiséget lehet belőlük gyártani.

Az igazi válaszom az rá: nem tudom.

Frick László Intézet 2020.09.28. 05:06:46

@Szorgalmas Gyémánt: Ha össsze tudnám hívni a Földön a maradék,még gondolkodásra képeseket,akkor a Közös Alap-ot kellene előtalálnunk...s ez az a tény, hogya Föld körül a Puszta Élet (mikrobák a valamibe,pl belefagyva) hol is a legközelebb.

Beszéltünk már a meditációról.

Nevezzük szisztémának,ami a Földi Élet,éspróbáljunkmeg elmélkedni amindenében a mindenével valahogyyan összefüggő rendszeren.

Az idén...volt valami a Nap sugárzásával,ametálfényezésűautókrólevált a lak,színezések és borítások színüket-fényöket veszítették,már tavaly isbizonyos fákról,ahola Napérte,leperzselődött a levél,demintha gázperzselővel perzselted volna. Az utolsó szőlöfajta is megadta magát ennek a Napnak.. jövőre mármindegyik szőlőfélét árnyékolnom kell.

Vannak részeredmények,pla fecskék,kétszer nagyon rossz döntést hoztak és maradtak a csábító szeptemberi nyárban,az idén plelhúztak,most már nemaz időjárást nézik,hanem a naptárjukat,szept 15-16: Indulás.

A Konferencián hagynánk az ilyen ősi cseleskérdéseket,mit az almás vagy a kék eges...

Az űrközlekedésben amodellezés eljutotta napszél-vitorlásig... egy..afénysebességhez minden eddigi ötletekhez képest a legközelebbi-hez .. Ha 1945.óta a fegyverkezésmegszűnik ésminden pénzt mindenfegyverkezős országűrkutatásra dob össze,akkor talán már elkészülhetett volna ez a napszél-vitorlás.

Természetesen én az optimisták álláspontját elfogadom, Van Élet, hogyne lenne,delapozzunkés egy olyan szisztémára gondoljunk,amiben az egyikélőlénynek ennyire szélesésmindenféledimenziósspektruma van,mint az embernek. A fényérzékelésben ennyire széles,a hangtartományokban ennyire széles a hőérzékelés,a tapintás

engedékeny vagyok és pl elfogadok egy patkány-szintűélőlényt is,aki azért meditációra "filozófálgatásra" nemképes.

Annyi a mai eszközökkelis belátható, hogy "itt a közelben" nemigen lehet ennyire bonyolult életszisztéma,mint a földi.

Az egfyikmodellező napszélvitorlásra ültette a kutatókat,több generációjuknak (vagy hybernáljákőket.. vagy szaporodnaka hajón...) kelléletét az utazásra áldozni és az még az odaút.

Azt akartamezzelmondani,amit Buddha is tanít, hogyy a problémákközülazoka érdemes felvenni,amik...mint a korhatag faderék a vad folyópartján...segítenek valamin átevickélni. Az almával kapcsolatosak a gravitációköre,amivelérdemes egy darabig elbíbelődni,de van a miérteknek egy bizonyos láncolata,ami túla válaszokkeresése felérakorhadt faderéksivatagon átcipelésével,hogymiszerint átevickéltem vele a Níluson ésmost cipelem magammal a Nigerig. Ami lehet, hogy jóötlet,nemfogok ilyen faderekat találni,de tippem szerint viszont fogok, ha van Nagy Folyó,akkor korhatdt faderék is,amibe kapaszkodván átsodortatommagam

a krokodilokkal persze nemszámolva :D

Történt egyszer, hogy egy zenekar fromntembere ésköltő a zenésztársainak eltánitánizott egy melódiát

A zenésztársak bementek a stúdióba és alájátszották a tánitánit

Nem csodálkoztak, van ilyen blőd kis dallamocska a portfólióban elég.

A szöveg az egyikleges legfontosabb kérdéstboncolgatja,a költődeistalehet,a gyanúm szerint... és a versikéje a döntését indokolja meg.
www.youtube.com/watch?v=0EJtzRyYZ-c

Ezen gyakran elgondolkodom,mert ha az emberrel a halála utáni 5-ik mp-tőlkezdve IRREVERZIBILIS dolgok kezdenek el történni

Nemlehet annyira önző, hogy el tudja hinni,hogy teljesen mindegy,mi lesz a halála után.

HA képes vagyokmeditációvalmegtenni egy Földi Léptékben 300 esztendős Napszélvitorlázást
A Fordított Bolygón a napja sugárzása,azaz nappalidején mindenki elbújikésalszik,a növények összecsukódnak és éjjel a holdak visszfényeiben

csak a tengerárakba gondolj bele,a mi Holdunk-bólkettő van és nagyobb tömegűek,tehát az ár-apályokmagukban is ötszörösek lennének dea két holdkülönvezérelteárapályaiössze is dolgoznak,meg szét... Próbáld hoztáképzelni amiléptékeink szerint 5-150ezer lépéses árapály érintette partszakaszokat, valamint a bolygó eleve os nagyobb,tehát ott a nehézkedés,akutatónkjóformán lábra semképesekállni,akora a nehézkedés

a legokosabb állat a mi patkányaink szintjén,olyan a szeme,mint egy kispárna...

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 07:26:16

@Frick László Intézet: Kezeljünk mindetn a helyén. Az leesik az alma, meg miért, meg ehhez hanoló kérdések igenis fontosak az útkersés egy szakaszán- mondjuk az elején meg akkor, amikor ellenőrizzük magunkat, mit értettünk meg eddig. Amiről te beszélsz, röviden - jó meleg van - érzem, a Balaton a hétvégén még úszható volt, kellemes a volt a hőmérséklet, ez meg egy másik probléma. Életközelinek kell maradnunk, ebben teljesen egyetértek. Na majd innen folytatom, ha megint lesz időm.

Frick László Intézet 2020.09.28. 07:47:05

@Szorgalmas Gyémánt: Az,hgy jómeleg van,igen fontos érzet

Ugyanis bolygónkegyiklegérdekesebb tulajdonsága a kis hőingás,jóformán nincsen is,az a -70 +60 C-fok,az semmi...
Ahhozképest,hogy az univerzum jelentős részén vagy a leghidegebb van, vagy... hogy is...szóval... forróság.

De a hosszúkommentembőla nehézkedést (gravitációt) is kiemelhetném,ami meglepően & szintén kiegyensúlyozott

Serény Vélemény 2020.09.28. 09:19:00

@Szorgalmas Gyémánt:
@Frick László Intézet:

Ja, a lényeg az almával és az ő leesésével kapcsolatban a következő: soha senki, aki az ajrópai kultúra talaján állva szemléli a világot, nem fog sem az ég kékjére sem az alma leesésére úgy gondolni, hogy azt valami természetfeletti valóság okozza. Nem gondolod te sem azt, hogy az alma azért esik le, mert az almafa szelleme azt akarja, hogy leessen, és az ég sem azért kék, mert az ég angyala jól érzi magát, és ilyenkor a kék palástjában jár, vagy ilyesmi.

Az alma leesésével kapcsolatos végső ok tutibiztos, hogy valamilyen természeti törvény, vagy természeti jelenség, ami tudományos eszközökkel kutatható, és bizonyára megismerhető.

(Mindezt úgy, hogy mindez törvény - tehát nincs tőle eltérés. És ha van mégis valami eltérés a mérésben, akkor azt a mérőműszer pontatlansága okozza, és még a pontatlanságot is fizikai (matematikai) törvény írja le.)

DE a nem deista világnézet, gondolkodásmód, mindset, kultúra - nem így érzékeli a világot. Egy afrikai animistának, vagy egy hindunak tök evidens, hogy egy olyan jelenség mögött, mint mondjuk az alma leesése valami olyasmi van, hogy egy szellemi lény vagy akarat, vagy hasonló azt akarja, hogy leessen az alma, és ezért az alma le fog esni. Vagy, hogy az almának a karmája az, hogy leessen, (jó tudom, ez ennél szofisztikáltabb, de - szerintem nem értelmesebb - bocs.)

Az alumínium kapszulának - meg mint kornak pont az a lényege, hogy az emberiség technológiai fejlődését úgy érzékeli, mintha az az emberiség fejlődése lenne. Pedig nem az.

Az "aranykor" pedig eredetileg Dániél próféta könyvéből, a világtörténelmet megmutató látomásából származik, amit Nabukodonozor - II. Nabú-kudurri-uszur (uralkodott Kr. e. 605. szeptember 7. – Kr. e. 562) kapott mintegy válaszul arra a kérdésre, ami foglalkoztatta, hogy ti. mi lesz ezután, mi a történelem menete, ki a történelem valódi ura, stb.
Ebben a látomásban ő az aranyfej volt:

37. Te, oh király, királyok királya, te, a kinek az ég Istene adott királyságot, erőt és hatalmat és dicsőséget,

38. s bárhol laknak az ember fiai, a mező vadja s az ég madara, a te kezedbe adta és urrá tett téged valameny­nyiök felett – te vagy az arany fej.

39. S utánad fog támadni egy másik királyság, náladnál alantosabb és harmadiknak egy másik királyság, rézből való, mely ural­kodni fog az egész földön;

40. s egy negyedik királyság erős lesz, mint a vas; a mint hogy a vas összemorzsol és széttör mindent, és mint az összezúzó vas, mindezeket összemorzsolja és összezúzza.

41. És hogy láttad a lábakat és ujjakat részben fazekas-agyagból és részben vasból -­megosztott királyság lesz az s a vas szilárdságából lesz benne, a mint hogy a vasat vegyülten láttad sár­agyaggal.

42. S a lábak ujja részben vasból s részben agyagból – a királyságnak egyik része erős lesz, és másik része törékeny lesz.

43. És hogy láttad a vasat vegyülten sár-agyaggal, elvegyülve lesznek emberi mag­zattal, és nem fognak tapadni egyik a másikhoz, vala­mint a vas nem vegyül el az agyaggal.

Az ezüst a Méd-Perzsa birodalom, a réz III. Alexandrosz, (másnéven Nagy Sándor által összegründolt birodalom), a vas pedig a Római.
Csakhogy a vas. A vasnak nincs vége. A római birodalom tényleg erős volt, és a mai napig az európai kultúrát - és gyakorlatilag a világkultúrát - a római birodalom és a terjeszkedése határozza meg, de azt nem árt nem elfelejteni, hogy az iszlám és a kalifátus pontosan ugyanannak a római birodalomnak tartja magát örökösének, mint Európa tól-ig.

És az óriás két lábon áll...

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 09:34:40

@Frick László Intézet: A hőérzettel nm lesz gond a következő évtizedekben, ha bízni lehet kiváló koponyáink előrejelzéseiben.
A római klub az valami hasonló lenne, amit te itt felvetettél - jelenleg ennyire képes az emberiség (modelleket lakotni, aztán belszarni, hogy mit kellene tennünk)
Beszéltem erről egy igen-igen jelentős tudóssal - ő azt mondta, simán benne van a rendszerben, hogy a bolygó a túlmelegedést kipuffereli, és jön a jégkorszak. Ere vannak utoló jelek, bizonyo hegységekben évek óta nem olvad el a hó, holott eddig elolvadt. Természetesen minden modell rossz - hiszen ha a modellek alapján megnézed, milyen viszonyoknak kellett volna lennie a hetvenes-hetvenes években, nos, röviden: sivatagnak kellene lennie a bolygón. Ez a hiba természetes is, mert a modellekhez használt kritériumos egyenleteket ekkora méretekben még nem ellenőrizte senki, és hát nincs az a számítógép, ami rossz képletek alapján jó eredményeket adna. Szóval röviden: rohadtul nem tudjuk, mi lesz, de hogy ebből ebőbl semi jó nem sülhet ki, az biztos.

Én nagyon jókat kacagok azon, amikor a Tudomány felkent materialistái kijelentik: az élet létrejöttének tudományos magyarázata: a véletlen. De azokat is megértem, akiket egy teremtő isten/istenek gondolata nem elégít ki. Azt is megértem, ha valaki a mahayana filozófiák létezőn és nemlétezőn túli, nemduális magyarázatai idegenek/elfogadhatatlanok/érthetetlenek. Nekem azonban megfelelnek, így az olyan kérdések, hogy van-e isten vagy nincs, teremtették-e a világot vagy sem, van a lélek vagy nincs, számomra értelmetlenek.

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 10:10:04

@Serény Vélemény: Könnyen gyorsan akarod kategorizálni a hinduk vallásrendszerét, így lesz belőle animizmus. 2600 éve már jelen volt náluk a materializmus - Démokritosz, a nevető filozófus tőlük tanulta az atomelméletet. Az almának nincsen karmája - a karma az tettet jelent amiből sors és végzet lesz. az alma pedig nem cselekszik, így sorsa és végzete sincs. A fa érző lény, akiben ott van isteni szikra, az atman De innentől kezdve, mivel jelen van a matériában, a matéria működési elveinek megfelelően az alma leesik, ahogy nekünk hullik hajunk. Miért? Mert ez a Brahman által alkotott Világtörvény, ami megváltoztathatlan és örök. Viszont a látható világ az a teljes világ negyede - a háromnegyede szellemi és a védikus tudás ezzel a háromnegyeddel foglalkozik.

Buddha ezt a védikus tudást lényegtelennek nyilvánította, bevezette kettős igazság fogalmát ( relatív, oko-okozati alapon álló és abszolút, ami a tapasztaló tudat végső igazsága ), aki pedig keverni akarta a kettőt, és a relítív igazságból kívánt következtetni az abszolútra, vagyis olyasmiket kérdezett, hogy van-e isten vagy nincs, van-e újjászületés vagy nincs, van-e örökkévaló lélek vagy nincs, annak szépen megmutatta, hogy a relatív igazság valóban fontos, sőt, megkerülhetetlen problémai az öregség, a betegség, a veszteségek és a halál, sokkal bölcsebb ezekkel folglalkozni, a Nagy Kérdéseket ő nem kívánja megválaszolni, soha nem isígért olyat, hogy erre őtle báki választ kap. Ráadasul ezt egyetlenegyszer mondta el szavakkal, az összes többi kérdezőnek mindössze hallgatással válaszolt.
Buddha szerint az alma azért esik le, mert a relatív igazság kezdet és vég nélküli ok-okozati láncolat, és az okozat (az alma leesése) mögött valamilyen ok áll.

Serény Vélemény 2020.09.28. 10:45:20

@Szorgalmas Gyémánt: "A fa érző lény, akiben ott van isteni szikra,"

Pont ez az animista világnézet alapja.

Még egyszer: a világnézet, aminek a talaján áll az egész európán-kívüli emberiség az az animizmus. Ezen nem tudsz szépíteni, mert ezt speciel TE írtad. Én nem értek hozzá, és nem is akarok hozzá érteni.

Tehát nem a budhizmus animista, vagy a brahmanizmus, hanem az a világnézet, aminek a talaján áll.

A kereszténységben egyébként az abszolút igazság Jézus Krisztus, vagyis egy személy. És hozzá képest minden igazság relatív.

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 11:11:25

@Serény Vélemény: Nem szépíteni akarok, hanem pontosan fogalmazni. Vagyis nem azért esik le az alma, mert az almafában lévő atman ezt akarja, hanem mert az Világtörvény. Buddha pedig eleve nem is foglalkozott olyan kérdésekkel, hogy van-e lélek vagy nincs.

"Teóriák? Az ilyesmi, Vaccsha, tényleg távol áll a Beérkezettől."

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 11:41:38

@Serény Vélemény: Nagyon fontos látni, hogy a különboző vallások ugynaazon a fogalmon teljesen mást értenek, vagy fordítva, más szavakat használnak ugyanarra. A kettős igazság egészen mást jelent Keleten, mint a krisztusi abszolút igazság. Ezért veszélyes az, amikor valaki azt hirdeti, az Igazság egy, csak a különböző helyeken különbözőképpen interpretálják. Annnál csak egy rosszabb van, amikor valaki egyszerre akar buddhista, hindu, kersztény, meg a kitudjami lenni, esetlen valamiféle magát vallásokfeletti univerzalista tanítványa lesz.

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 11:47:12

@Serény Vélemény: Vagyis a buddhizmus egyébként kilóg a vallások sorából, mivel ontológiája nincs. Nyugati értelemben nem is tekinthető vallásnak.

Serény Vélemény 2020.09.28. 11:51:11

@Szorgalmas Gyémánt: Ne haragudj, de ha valaminek nincs értelme, akkor azt hiába fogalmazod meg tetszőleges pontossággal, attól még nem lesz értelme...

Szerintem egyébként az egész távol-keleti misztériumvallásos dolgot csak azért csomagolták át, hogy az enberiség ajrópai kultúrán nevelkedett részének fogyaszthatóbb legyen. Egy kicsit.

De azé' aki egy kicsit beleássa magát a görög filozófiába, az szerintem sírva neveti ki az egészet.

"Ha az ember nem-tudásban él (tévelygés), vagyis nincs tudatában önnön szabadságának, és csak saját lételemeihez kötözötten képes létezni, akkor testi, nyelvi és tudati síkon késztetései támadnak arra, hogy érvényre jusson ebben a létezésben."

Ezt például a wikin találtam, úgyhogy nem tudom 100%-osan, hogy tényleg-e, de a mondat alap felvetése is zsír hülyeség: az ember nem tud tudatában lenni önnön szabadságának, mert az ember nem szabad lény. Ha szabad lenne, akkor például nem kellene ennie -- szabad lenne az evés kényszerétől - , mert ha nem eszik, akkor - up to 40 nap után éhen hal.

Lásd még a fényevők éhen halt gyerekének esete.

Serény Vélemény 2020.09.28. 11:52:10

@Szorgalmas Gyémánt: "Annnál csak egy rosszabb van, amikor valaki egyszerre akar buddhista, hindu, kersztény, meg a kitudjami lenni"

Na, ezzel viszont full-extrásan egyetértek!

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 12:32:46

@Serény Vélemény: A görög filozófia kisebb részét Indiából, nagyobb részét Egyiptomból szedték össze a derák hellének. Az atomolmélet indiai import - a védát, sőt, minden természetfölöttit tagadó materialisták terméke volt.

Próbáltam már röhögés nélkül elolvasni ezeket a wikipédia cikkeket, de sajnos nem sikerült. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola "magyarázatai" pedig elsőosztályú példák arra, milyen butaságokat lehet összehordani a Tan nevében.

A fényevők körülbelül olyan torzulásai a jógának, mint azok a jehovás ismerőseim, akik nem adnak gyógyszert a beteg gyereküknek, mert minek, az Ima majd...

A szabadság keleti értelemben sem az ok-okozaton fölülemelkedést jelenti. A szabadság azt jelenti, nem az érzelmeim rabja vagyok, az itt és most végtelen gazdagságában való zavartalan idözést, állandó megelegédettséget jelenti. Talán a flow áll hozzá legközelebb.

Az, hogy minek van értelme, meg minek nincs, mindenki eldönti magának. Én nagyon tisztelem a kereszténységet, de az én szomjam nem oltotta a Biblia.

Serény Vélemény 2020.09.28. 12:43:11

@Szorgalmas Gyémánt: "A görög filozófia kisebb részét Indiából, nagyobb részét Egyiptomból szedték össze a derék hellének."

Ha ez így igaz (lenne) akkor is a görögök eljutottak oda, meg vissza, az indiaiak meg nem jutottak el Athénig, meg vissza... a görögök leírták, az indiaiak meg annyira nagyon nem írták le, csak sokkal később...

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 13:05:37

@Serény Vélemény: Egy kereskedő kultúrát hasonlítasz össze egy alapvetően nemkereskedő kultúrával. A leírt tudást a tudás halálának tekintették, (ezzel egyébként az egyiptomiak is így voltak). Az óind kultúra messze magasabb kultúra volt, mint ahová a görög valaha is eljutott. Legnagyobb görög filozófusok olyan közepesek lettek volna arrafelé. Indiának, Kínának nem volt szüksége semmire, ami európai. Tkp. ma sincs, azt az időleges technikai tudáshiányt, amit az utóbbi évszázadokban elszenvedtek, már rég behozták. Kína fényévekkel húzott el előttünk, India is felemelkedőben.

Serény Vélemény 2020.09.28. 13:35:33

@Szorgalmas Gyémánt: Van egy azt hiszem kb 4000 éves oltár valahol Kínában, ami bizonyítottan valamelyik európai rézbánya rezéből van. :D

Egyszer egyébként egy küzdősportokban tényleg járatos embertől (civil foglalkozása testőr) hallottam, hogy tulajdonképpen amit mi kung-fu-ként ismerünk, azt Nagy Sándor katonái vihették el a távol-keletre, mert ha valakik, ők aztán biztos, hogy tudtak valamit a harcművészetek terén...

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 13:51:04

@Serény Vélemény: A kung fu a szolgarangúak harci táncából fejlődött ki, azt nem tartom kizártnak, hogy vettek át elemeket az ellenségtől, amikor ennek már harcérétke is volt - így akár Nagy Sándortól katonáitól is. Nem zárom ki, hogy valahogyna odakeveredett egy oltár hozzájuk Európából, de ezzel úgy vége is az euórpai dolgok listájának. Ha megnézed a Selyemút áruforgalmát visszafelé, akkor azt fogod látni, hogy : nincs. Csak az aranyunk kelett nekik.

India és Kína olyan mértékben nézte szarba se a körülöttük lévő barbárokat, hogy leköpni se indultak el őket, a nyálukat is értékesebbnek tartották annál.

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 14:04:26

@Serény Vélemény: Egyébként a harcművészet jó példa, mi a különbség a tapasztalvallások és a hitvallások között. A deszka széttörése az nem csak egy begyakorolt technika. Az, aki a deszkát töri, a deszka és a deszkát törő mozdulat egységben kell legyen, abban az adott pillanatban. A lovasíjászok ugyanígy lönek, a ij, az íjazó és az íj célpontja között nincs elválasztás. Csak így lehet úgy lőni, ahogy Kassai Lajos iskolájában teszik. A buddhadharmát a nomád népek nagyon közelinek érezték és a köznép körében igen gyorsan terjedt, amikor találkoztak vele.

Serény Vélemény 2020.09.28. 14:27:27

@Szorgalmas Gyémánt: Tulajdonképpen olyan, hogy "India" még ma sincs. Ha az angolok nem gyarmatosítják őket, akkor még szóba állni egymással sem tudnának, így legalább angolul elvannak, ha társalogni kell... :-)

Egyébként meg, nem azé' de szerintem az európai kultúra gyarmatosította mind indiát, mind kínát, és nem fordítva. Most egy kicsit a "fagyi visszanyal" fázis van, de még mindig az összes sikerüket mind India, mind Kína az európai rendszer átvételének köszönhetik. Az egy következő fejezet a könyvben, hogy a Európa meg a saját dekadenciájának és önsorsrontásának a mocskába fullad bele, de európai típusú gazdaságtan nélkül ezek még mindig nagyjából sehol sem tartanának. Értsd: Európai - amerikai működőtőke befektetések például.

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 14:52:50

@Serény Vélemény: Nyilván civilizációkról beszélünk, nem európai értelemben vett államokról. A kelet megértéshez eleve el kell dobni az európai gondolkodásmintákat. Euórpa az előző évezred második felére egész szépen feljött technikailag, és nekiállt kirabolni a világot. Kína (és India) ilyenben soha nem is gondolodott (most se gondolkodik, Új Selyemút, na abban igen).
Van egy rézkletsé kép a britkről a kínai diplomáciai levelezésben, nem kezdünk el rájuk lőni, hanem mérget rakunk ki nekik, mert az ezeréves kínai vázák között nem kezdünk el patkányokra csúzlizni. Kína az már nagyon nem eurőpai gazdaságtantól fejlődik. Épp fordítva: az USA legnagyobb hitelezője Kína már.

Meg hát ki mit ét fjelettség alatt. Amikor készült az első tibeti-angol szótár, az angoloknak a gépalkatrészekre már sok száz szavuk volt. A tibetieknek a szeretetre négy, a tudatra nyolc, a bölcsességre ké szavuk van, a tudásra nem is tudom, mennyi.
Volt egy nagy tibeti feltaláló, 1900 körül dolgozott. Többek között feltalálta a karórát, de nem adta ki a kezéből, úgy gondolta, már így is túl nagy a zavar a világban, nem kell azt tovább növelni. Én ezt egy sokkal fejlettebb társadalomnak látom, mint a világot kirabló, népeket kiírtó anglosaxon csürhét.

Serény Vélemény 2020.09.28. 15:07:25

@Szorgalmas Gyémánt: hu.wikipedia.org/wiki/Antik%C3%BCth%C3%A9rai_szerkezet

Ez már megvolt? Ez kézzelfogható bizonyíték, és nem szájhagyomány, meg mítosz... :D

(A karóra közvetlen őse egy ács, bizonyos John Harisson munkásságához köthető, aki kb. a xviii században alkotta meg az első tényleg használható kronométert.)

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 16:30:45

@Serény Vélemény: A karórás példával arra akartam rámutatni, hogy igencsak spétben voltak technikailag a tibetiek. Ennek oka pedig civilizácós: egyszerűen nem abban mérték a fejlettséget, milyen magas technikai szintre ért el egy társadalom. Ez egyértelműen mahayana buddhista hatás: nagyon alapos mérlegelés tárgya,minek mi lesz a következménye. Ők abban mérték a fejlettséget, hogy Lhászában több évszázadon keresztül nem történt gyilkosság. Vagy hogy egy védtelen öregaszony a birodalom keleti sarkából a nyugatiba átmehet egy szál maga, egy zsák arannyal a jakja hátán anélkül, hogy kirabolnák. Ezt a korszakuat tartották az aranykoruknak.

A Szóbeli Átadás nem szájhagyomány és mítosz. Beszélgetés tanító és tanítvány között a lényegi kérdésekről. Leírhatatlan, mert a lényege nem a szavakban áll, hanem azon, amit a szavakon a beszélgetők értenek. Wittgeinstein nagyjából eljutott oda, amit Buddha a képzett (papi kasztból érkező) tanítványaitól alaptudásnak tekintett. Itt Európa van egy 2500 éves spétben. Buddha nagyon odafigyelt a nyelvre, igyekezett téermészeit példákat alkalmazni, és nagyon kérte, hogy az élő tudás maradjon élő, ne írják le. Természetesen elkezdték leírni, így aztán bekövetkezett az, amit Buddha nem akart, olvasni lehet a régesrégi korokban elmondott, legkülönbözőbb háttérrel és méegrétsi kapacitással bíró tanítványaihoz intézett szavait, az emberek meg azt hiszik, azok a tanításai.

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 16:45:25

@Serény Vélemény: Tkp. kapcsolódik a főszöveghez. ÉS benne van a válasz i, miért nem a Kelet gyarmatosította a Nyugatot.

Kolostorában egy reggel így fordult szerzeteseihez Lin-csi apát.
- Hívek! Ma elmesélem nektek, mit mondott régi mesterünknek a bölcs paraszt. Amikor a mester, még
vándorfilozófusként, lent járt délen, találkozott egyszer egy paraszttal. A paraszt kutat ásott a földjére, és
ennek a kútnak a vizével öntözte rizsét. Egyszerű csöbörben kézzel húzta fel a vizet a mélyből. Amikor a
mester odaért és meglátta, mit csinál, elámult, majd megkérdezte tőle.
- Te paraszt! Miért nem használsz gémet? Mire a nap lemegy, háromszor akkora területet öntözhetnél meg.
Miért nem állítasz a kúthoz gémet? Sok fölösleges munkát takarítanál meg! - A paraszt így felelt a
mesternek.
- Tudom, hogy a gémmel munkát takarítanék meg. De hát éppen ezért nem használom! Mert mit kezdenék a
megtakarított munkával? Ujabb földdarabot művelnék meg, ahol újabb kutat ásnék, s ha oda is gémet
állítanék, azzal megint csak munkát spórolnék. Azzal a munkával megint újabb darab földet művelnék, s a
sok megművelt földön aztán annyi rizst termelnék, amennyit már eladni se tudnék. Akkor több bivalyt és
kocsit vennék, s messzi városokba járnék velük piacokra. A piacokon a rizsemmel hosszú napokat töltenék,
alkudnék, veszekednék, de aztán megint csak egy kicsikét gyarapodnék. Akkor megint újabb darab földet
vennék, megművelném, kutat ásnék, gémet állítanék, s végül a gémnek köszönhetően többet dolgoznék, mint
valaha. A megtakarított munka csakis munkát termelne nekem, egyre keservesebb lenne az életem. Ezt tenné
velem a gém. Ezért nem állítok a kutamhoz gémet - mondta régi mesterünknek a paraszt, ő pedig lejegyezte
szavait, s az írás fennmaradt - fejezte be Lin-csi a történetet, majd hozzátette.
- Hívek! Bár kolostorunkban elvetjük az írott hagyományt, jegyezzétek föl ezt a tanítást, s idézzétek, ahol
csak lehet. Nehogy egyszer ellepjék a földet azok az otromba, fullánkos gémek! - mondta egykor Lin-csi
apát, kolostorában, a Huo-to folyó partján.

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.28. 16:59:43

És még egy, mert annyira sézpen mutatja, mit gondoltak az írott dolokról valaha.

Lin-csi kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordultak az apáthoz a szerzetesek.
- Mondd, apát! Hogyha mi, csan-buddhista hívek valóban elvetjük az írott hagyományt és nem olvassuk el a
régi mesterek könyveit, hogyan válhatunk bölcsekké?
- Tudjátok-e, érdemes hívek, hogyan váltak bölcsekké a régi mesterek, mielőtt megírták volna bölcs
könyveiket? - kérdezett vissza Lin-csi, de mivel a szerzetesek hallgattak, hát válaszolt magának az apát. -
Kettőt gondolhatunk a régi mesterek felől, szerzetesek. Mindkettőt joggal. Az egyik, hogy talán nem is
váltak bölcsekké soha. Mert akkor minek is írtak volna könyveket? Tudjuk, ugye, hogy bölcs ember nem tesz
ilyeneket. A másik pedig, hogyha mégis bölcsekké váltak, hát biztos, hogy nem könyvekből lettek azzá. Mert
ha ez megtörténhetne, csak el kellene olvastatni a megfelelő könyveket mindenkivel, és egy csapásra bölcs
lehetne az egész világ. Mindenki megvilágosodna, mintha varázsitalt ivott volna. Márpedig tudjátok meg,
szerzetesek, hogy ilyen varázsital nincs, és nincsenek ilyen könyvek se. Ne is keressétek őket! Nem léteztek
soha!
- Hát hol lelhető föl a bölcsesség, apát? - kérdezték gyanakodva a szerzetesek.
- Érdemes híveim! - fordult ismét tanítványaihoz a mester, s nagy együttérzéssel így szólt. - A bölcsesség
nem műveltség és nem is tudás, mely a könyvekből oly könnyen megszerezhető. Nem is okosság, ahogy
egyesek képzelik, és főképpen, nem fortély, ahogy a legbutábbak gondolják. A bölcsesség, szerzetesek, nem
más, mint helyes látás. Mely abban segít minket, nehogy másnak lássék a világ. A bölcsesség képesség, mely
nem tanulható - jelentette ki határozottan az apát, majd végigtekintve csalódott hívein, hozzátette. - Azért ne
keseredjetek el, szerzetesek! Ha jól odafigyeltek, hogyan legelésznek a jámbor birkák a hegyoldalban, vagy
meglesitek, hogyan hevernek a lusta, álmos bivalyok a langyos sárban, egyszer bizony még ti is bölcsek
lehettek - fejezte be reggeli beszélgetését a bölcsességről Lin-csi apát, kolostorában, a Huo-to folyó partján.

Frick László Intézet 2020.09.29. 03:51:22

@Szorgalmas Gyémánt: @Serény Vélemény:

...tehát van egy helye az embernek z Univerzum-ban s a hol-tez az alma mutatjameg,ami leesik a fáról(az idén moniliásan,a monilia ellen egyikféleképpenúgy lehet védekezni hogy minden nap leszeded a gyanus gyümölcsöket úgy, hogy a gyanus gyümölcsök semmijéhez ne érjenek a fának és... nem teheted a komposztdombra sem..neásdel.. elkéne égetni...A másikfajta védekezésimódvirágjában méreggel permetezni s akkor a méhecskéket felhőkben ölöd meg...

Amoniliainkább izgat,mint ez az alma dolog...

Pedig ez az egyik legfontosabb üzenet,elis kellismételnem...

Az rendben, hogy megtaláltad a Másik Bolygót... Stephen Hawking egyik utolsó intése szerint itt az ideje másik bolygó keresésésnek...

Amintmutattam,az hagyján,hogy Másik Bolygó-nakkb Föld-tömegűnekkéne lennie,demégholdja is csak egy legyen és neemnagyobb a Hold-nál... aztán perszemeteorjárás tekintetében is annyira nyugodt legyen,mint itt,a naprendszer tája.. a Nap-ja iskb így sugározzon.

Itt a Földön nem mindig ilyen volt a légkör összetétele,pl a Cuki Dínókat Látogató Időbusz Utasai légzéstámogatáős nélkülnemsokáig birnák a kis ennivalók látványát.

Nem kötelezőISten-ben hinni.

Semmilyen vallásban sem.

Legyen valaki tökéletesen semmibenhívő ésjeőjjdetudományosmár.

Természetesen a kétholdú és másfélszerese-a-Föld-tömegének élőbolygóéletszisztémája azokhoz a viszonyokhoz szisztematizálódott, tehát az ott lakos csúcslény vázaésvédőlérge... az ottani légkörmagasabb vagy alacsonyabb valamilyentartalma,pla nitrogéntartalma a földi kétszerese? Vagy a metántartalom a magasabb? Itt egy picit gondoljatok beleabba,hogy az ember földtörténeti szempontbólegy másodperc sziporkája... Tehátaz otttani csúcslény, ha van,a fejlettsége melyik fokán,a többi lény...és így tovább .az emberi kolóniának be kellrendezkednie, az ember elképesztő gyorsan alkalmazkodik,ahogy így belegondolok,mindössze 25000 évésVISZONYLAG a biológiai lény is képes lesz alkalmazkodni a földi nehézség másfélszereséhez

Gondoljatok bele, hogy a földi nők a Hold legközelebbi állapotaiban lényegében többmilliárdos nagyságrendben őrjöngeni szoktak... A Hold nem csak a tengerek mozgására hat ki,de a nőiciklusra is...

És ebben a kommentemben,eddig,nem léptem át a keresztrejtvényműveltség határait...

Frick László Intézet 2020.09.29. 04:21:10

@Szorgalmas Gyémánt: @Serény Vélemény:

"Az Úrminden ég alá azt a prófétáját küldé,ki az ott lakosokkal szót érthetne..."

A pandémia megmutatjaazt,mekkora humbug az uniformizáció. Még egy ég alatt hasonlókultúrákban is eltérőek a társadalmak.

A Globáélis Spekulalizmus összevon,akínálatot2-3 félére szűkíti.

Van most egy reklám,amiszerint a torokgyulladások tök're,mint az emberek, nem egyformák,mnindegyikkülönbözik, ezért kétféle szert kínál.

Hamvas óta nemgondolkodom a vallások különbözőségein.

A Föld egei... ugyanazon bolygó egei.

Ugyanazalatt a Nap a Föld egyik ege alatt megöl percek alatt s egy másik ég alatt megóv és fölmelenget.

Tehát a vallások a Föld különböző egei alatt élő társadalmakban a különböző embereknek alakultak ki.

Egy konferenciát nyugodtan elkezdhetünk azon az alapon, hogy Istent kihagyjuk,nem tárgyaljuk, hiszen az emberekmilliói millió embereket öldököltek le ilyesmik miatt. Hagyjuk Istent.

Szintén ebben a blogban mutattam ide Tarkovszkij tanítását,ez igen-igen hasonló Ligeti György látásmódjához.

Tarkovszkij azt javasolja, hogy a szertartásokrólne mondjunkle,pl öntsünk naponta egy pohár vizet a WC-be.

A szertartással elismerem, hogy nem énnnnn vagyok az Epicentruma az univerzumnak.

A "vallástalanok" a hitetlenek, az önmagukat semmibenhívőknek hívők alapérve az, hogy a vallások "szentemberei" gazfickók,vérnősző kéjencek,tömeggyilkosok,hedonisták, földiörömök betegei és hazugok. Merketingesek,sőtminden marketing alapvetői. Dr Goebbels sem tett többet,mint tanult a vallási marketingesektől. Aztán erről,amit megtanult,azt hazudta, hogy ő meg Sztalin találta ki.

Utazókkal beszélgetvén igen gyakran jutunk arra, hogy jó buddhista országban lenni, buddhista emberek között.

Buddhista országban is van "odaát" ,kérdezem,mi van odaát,mondja a buddhista,odaát jók az emberek,de vannak muzulmán terroristák...és egyáltalán a muzulmánok.

Nos... odaát... valamiért, ezt nem tudommegmondani,miért, amuzulmánok nemolyan muzulmánok,a sokmuzulmán túrista háborog ezen a leginkább,nemis az oiropidok, vannak a muzulmánoknak is amerikaiai,alegeslegfejlettebb önképűmuzulmánok,akik szerintők amuzulmánvilágepiventruma ésmindensége a Tanításmaga ésnekik van emiatt a legtöbb jogukamerrőlhányyméterre, ezek amuzulmánikmég a gyaúrkutyák tekintetében is jól láthatóan hányják-vetikmagukat,plmuzulmánétteremmuzulmán tuljadnosoávalúgy beszélnek, ahogy egy amerikai túrista szokott pl egy görög vagy dél-olasz étterem tulajdonosával beszélni,plusz az ezt a népet jellemző veleszületett és keresetlen tahóság a vérszomjjal.

És ekkor összepillantunk:
egy muzulmán házaspár,néhány helyimuzulmán,az étterem nemhelyi...idegenmuzulmán ég alólidemenekült tulajdonosa,akivelmint rühes kutyávala nemrühes fajhállat,úgy ugat, fentrőllefelé a felháborodott elitmuzulmán

nem számolom,az oirópaiak,azok semmit nemérzékelnek,dea nemoropid ésmuzulmánok, valamint én pompásan szórakozuk a tahókon,tehát ismétlem,az étterem tulajdonosa is.

Összepillantunk ott kb 20 ember és ebből a pillantásunkból értjük is egymást.

Vannak zattejjistákokokok, akik pl a keresztény szenteken szeretnek háborogni,aztán vannak,akik inkbb az animizmuson,apoliteizmuson.. egy életet el lehet önkielégítésben ringatózni a "vallásos barmokon".

Nos... Ha az ember a szeme sarkábólfigyelegy katolikus misét,nemegy hívőelfelejti leplezni a fáradságot,amit vennie kell plÚrfelmutatás-kor a térgyepléshez.

Volt már szó a tibeti zarándokokról is,akok 15 traktorgumibólkészült térdvédőtkoptatnak el, egy hithű zattejjistánakmegterhelőlenne nem vetnie magát hasmánt a talajra, csak kényelmesen lehasalni felkelni,lehasalni hússzor.

Vannak egek,ahol az emberek picike kis,zöldséges műanyaglűdafenéknyi oltárokat készítenek,felcsicsázzák és akkor az arrajárók letesznek egy üóveg ordenáré,plszámomra ihatatlan üdítőt és gondosan szívószállal.Vagy virgot vagy kinekmi az elképzelése,azt,pl gumicukrot.

Számomra ezek az oltárok,mint a katolikus oltár vagy az, ha valaki úgy van vele,hogy Tarkovszkij tanítáánakkörnyezetvédelmi aggályaossága lehet,ezértlemegy a ház eléa semmibe egy kis ásóval és kiás egy ásat földet majd visszaforgatja.

Nem tudom... érthető volt-e mindaz,amit itt mutattam...

De nemis az én problémám az, hogy érthető volt-e.Én eddig jutottamés most mutattam "nektek" meddig jutottam.

Frick László Intézet 2020.09.29. 04:23:03

@Alfőmérnök: Gyerekkoromban volt egy igen magányos korszakom, amikor Láthatatlan Állatok -kal népesítettem be azt a magányomat... egyszerre voltam sokféle állatka éspersze egyik a másiknak parancsolt meg engedelmeskedett,de voltak rosszalkodó kis állatok is.

Frick László Intézet 2020.09.29. 04:36:13

@Serény Vélemény: @Szorgalmas Gyémánt:

India egy szubkontinens és azzal szoktam megragadni a képét, amikor azt érzékeltetem, hogy a 4444 korszakában ha az egy-egynép területeit összeadjuk kilométerben 12 millió négyzetkilométer,holott wikipediailag ha összedod,akkor 4,4millió jön ki.

Ez csak akkor lehetséges, ha a különbözőnépekegyazon területet tekintenek a sajátjuknak,egyszerre több király birodalma is pl egy hosszú völgy vagy hegyalja. Egymásba messő világok (párhuzamosvilágok) tömkelege.

Úgy is fogalmaztam:"Az Indiák Négy Egei alatt.

A Négy itt nem a mennyiségre utaló.De ha találkozom egy XIX.századi brit tiszttel,akkor persze elmagyarázom neki, hogy a maPakisztánnak,amaÉszak-Idiának
ama Banbgladeshnek ésa ma Dél-India ésSri Lamnká-nakmondott térség öszességéről beszélek. Mert egy brit tiszt,az hisz a matematikában. Még a XXI.századi brit tisztek is.

Belemertekgondolni ezeknek a briteknek a lekivilágába,akik leterítettek egy hatlmasnagy térképasztalt térképpelés ott járkálván vonalzókkalmeg körzőkkel..Ma is"létező ország"-okat találtak ki?

Bele vagytok képesek képzelni magatokat egy germano-anglo-saxo ember lelkivilágába,öltönyben átvonulni, nagyon elegánsan... Kínában egy vidéki mkonferenciaszálló hallja általában 5-20 emelet magas ..szóvalez agermano-anglo-saxoember vonulátt a hallon és...mindek 1260-ik körbe is szokott tekinteni a nemzetközi színes tarka forgatagon,miféle állatfajtákis népesítik be azt a Földet,aminekő a legeslegfejlettbbje,annyira demokratikus pl,mint a kurvajtenyfasza

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.29. 09:36:11

@Alfőmérnök: Ugye? :D
Nézhettem volna persze teljes odafigyeléssel a céges oktatást a diverzitás és sokszínűség témában - de már nagyfuú vagoyk, el tudom én baszni egyedül is az időmet, nem kell ehhez segítség.

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.29. 09:38:54

@Frick László Intézet: Belegondoltam ebbe - nem pont az inidiai, hanem az afrikai térképországok készítőinek lelkébe. Illetve volt nekem fajangol tech leadem, annál már csak egy ovlt undíorítóbb, a Londonban élő magyar hálómérnök kollégája.

Serény Vélemény 2020.09.29. 10:34:37

@Alfőmérnök: És ez most baj? Vagy azé' még szabad?

Serény Vélemény 2020.09.29. 10:46:45

@Szorgalmas Gyémánt: Na, ez a diverzitásos téma pont az, ami aztán az elborulás a köbön.

Pont az ellenkezőjét jelenti: én például a "kal vahómér" - mennyivel inkább - szerint érzékelek, például ha egy emberről első ránézésre nem tudom megállapítani, hogy férfi-e vagy nő, akkor az az ember ennél lényegesebb területen - amitől például üzleti siker függ - mennyivel inkább megbízhatatlan, ezért igazából egy senőnek seférfinek nem látszó egyén minden üzleti kapcsolatban inkább kerülendő, minthogy a diverzitást növelje...
ott dögöljön meg a diverzitás ahol van, minthogy egy ilyen beborítsa a bizniszt...

Frick László Intézet 2020.09.30. 05:32:05

@Serény Vélemény: Síkos ez a pálya is,hiszen koronkint előfordult, hogy a nők férfiasabbak voltak a férfiaknál.
A minap fogtaam el egy gúnyolódást ezen képkapcsán
demjen-regie8d1.jpg
Ez egyfajta ritmus a jóléti ember kínjában márnem tud mit kitalálni.
Itt vannak a cimkéim a fagyasztottkajazabáló konglomerálttársadalom meg az autoerotikus fulladás.

Szorgalmas Gyémánt 2020.09.30. 15:08:38

@Frick László Intézet: Exobolygóból elég sok lehet, mondjuk kinézünk egy egész megfelelőt. De a bolygó környezetének is van szerepe, például kell egy jó nagy tömegű hold, hogy stabil legyen a forgástengelye, de persze túl nagy se legyen. Kell még egyOorth-felhő, ami kellő időnként mebmombzáza a bolygót, de legyen ott egy jupiter-szerű bolygó is, ami ezt optimalizálja. Ne legyenek a közelében instabil csillagok, fekete lyukak, egéb nyavalyák.

Röviden: intelligens életnek a helye a döbbenetesen speciális körül bíró Föld - ez nem csak egy bolygó a sok közül.

Frick László Intézet 2020.10.01. 06:10:13

@Szorgalmas Gyémánt: Gondolkodtam...persze máramegfelelőbolygónállényeges volt,hogy csöndes helyen legyen...de a napszélvitorlássalaz odajutás közben végig csendeseklegyenek a hajózásiviszonyok is,meteorjárásmentes legyen az út végig... Aztán bekavar az is, hogy a SötétAnyag-rólalig tudunkmég valamit...

Szorgalmas Gyémánt 2020.10.01. 10:24:37

@Frick László Intézet: Megoldható technikai problémának tűnik. A Világuralkodó (Chakravartin) első értékes tulajdona az értékes kerék (the precious wheel), amival oda utazik a világegyetemben, ahová csak akar.

A probléma a hagyommány szerint tehát nem az, hogy jutunk oda, hanem hogy az emberiség kozmológiai helye az itt van, és nem máshol.

Gondoljunk a történetről bármit, a figyelmezetést ki lehet belőle érezni : attól, hogy technikailiag, tegyük fel, az utazás megvalósítható, az emberiség helye ide van kimérve.

A Világurlakodónak van egy értékes miniszere, ami bölcs tnaácsokat ad, egy érétkes elefántja, ami a végtleen kitartást jelképzei, egy értékes tábornoka, aki képes a birodlamat megvédeni (igen, az emberi hüyeségtől is).

Szóval én az utazást befelé kezdeném a főokosok helyében.

Kína 2050-re karbonsemleges akar lenni. Hajrá, csak remélni tudom, hogy ez nem csak duma.

Frick László Intézet 2020.10.06. 05:14:54

@Szorgalmas Gyémánt:
Kínában voltnéhány központilag kiadott éslevezényelt program
ezekközülszerintem két fontos bvan:
- a köpködésről leszokatás 2014-benkínai szállodában [ egy nemzetközi szállodaláncszállodájátonnan ismered fölbelépéskorKínában, hogy a recepció egy alacsonymennyezetű, talán hha 2 emeletmagas kis hall-ban kucorog.Egy kínai szállodában a hall 5-7...30 vagy 50 emelet magas.
Szóval ha 2014-ben beléptlehy kínai-kínai szálloda halljába,akkora velúrszőnyegen kb 4-5liter csulás köpet síkosított,de pl 2018-ban egy sem.

-egy másikérdekesközpontilag nyomatott kampány a fásítási program. Pl ha egy kínai cégmegnyer egy autópályaépítési tendert,akkor méterenként 10 fát kellültetnie,ezt úgy lehet elérni, hogy növelik a kétoldal elválasztósávjának az átmérőjét.

Amit nem szoktak fényképezni Pekingben,a ginko-biloba fasorok,nemtudom,mennyire ismered a ginko biloba fát,az egyiklegkényesebb faféle, csemetekorában kb szobanövény sítusban adja elő..talán egy banánnak lehet érzékenyebb a lelkivilága...
süti beállítások módosítása