Valószínű, a legtöbb írónak jót tesz a valamiféle kényszer.

Egyfajta magyar írói etika szerint a dilettáns ismérve az  íráskényszere . Ez igen-igen nagy kényszer. A Magyar Dilettánsok, ez majd egy másik bejegyzésem lesz,mindig jókat szórakozom azon, hogy Berzsenyi Dániel,akkoriban a vidékiség még nem jelethette a Budapest-en kívüliséget,mert Buda is vidéki város volt mint Pest vagy Pressburg vagy Raab. Berzsenyi korában vidékinek lenni az a Parnasszus-hoz képest a lentiséget képviiselte és akkor Kazinczyék voltak azok, amik manapság a Budapesti Városok.

 

A dilettáns a művek kedvelője,aki kedvtelésből ír,erről egyfajta önkielégítés-szerű képet keletkeztetnek és már meg is van a dilettáns alapbűne is a mocsárral,amit soha nem tud meglábalni, ha benne se volt soha,mint Berzsenyi sem. Hogy mondjam..Berzsenyi   delectans -sága csak egy duma,amit ő is szivesen használt magára.

A magyar művészetietikában a művészt az teszi, hogy pénzért csinálja, a magyar műűvész szivesen panaszolja,hogy mármegint csinálnia kell,ez az, amivel  Krúdy Napi 16 Oldal-a frusztrálja, az alkoholista vén dög hogy csinálta azt, hogy 16 oldal ... elképesztő  -szivesen támogatják a magyar irodalomtudománynak azt az állás pontját Krúdyról, hogy híg az az életmű és még annális hígabb, utalnak rá, hogy lektűr.

 

A műkedvelője,kedvtelésből teszi, műkedvelő, amatőr  a vidéki színjátszó,aki nem  élhet meg belőle, tájolni, az vidékre menni, színésznek büntetés a vidéki száműzetés,és így, és ez egy picit rokon szemléletű a magyar irodalomban is. Más a Nyári Játékok vagy ilyesmi,a munka a kellemessel összekötve. Szigliget.

Kell a pénz -ez pl pompás életműveket tolt fel és nem a J.K.Rowling -ét. Hemingway ki is írja az egyik mesteri kisprózájában,hogy az általa sem  nagyrabecsült regényeit azért írta,hogy megengedhesse magának a jólétet a jó kispróza íráshoz.

Az így rózsabaszó élet, amiben én írok,nem korlátoz és nem szorít semmire,nem fegyelmez.

Jellegzetesenmagyar  politikai seggnyalók és igazi, mélyen magyar irigyek fényezik a face-üket a Térey-díj fikázásával  -ami támogatás párakat segíteni fog,de szerintem majdnem mindenkinek inkább teher az a jó havifizetésnyipénz a vele járó ingyenélettel.

Ha valaki nem pénzért ír,már dilettáns alapból és ha célja több,mint egy másik íróval a mindennapi sörözés a dumálással a fociról (20-50 kilóvalezelőtt még fizikailag is fociztak) és mikor rohadmármeg orbánviktor.akkor dilettáns.

Sokszor megjelenik előttem a rendes-precíz-pontos és akkurátus Nádas,aki még a nagymarosi faházimagányban is késsel villával evett -én ilyen szituációkban kézzel szoktam enni, szakítok valami friss kenyeret,tejföl és kész.

Az ember,mint valami nő,mindig a másikét irigyli,ha cseresnye van neki akkor nemhogy almákat,de néha rágyön, hogy spárgatököket szeretne, ha nemkéne mindig cepelni is, ,amikért a férfiak meghalnak,a férfi fizikaicce nemkell neki,de óriási nagy élvezése, ha arra gondol, hogy a férfi reá gondolva veri ki. Aztán csudálkozik azon, amikor élete késődélutánján, 61 évesen  eszébe jut, hogy úgy igazán még nem vette kézbe,de kamaszkorában gyakran hallotta a csajoktólaz öltözőben ezt a kiverést,elkezdi kiverni a Korszerű Új Jövőbevezető Csakádformájában az aktuálisan " új párjának" amit gondol a kiverésről ,úgy, és kiderül, hogy ez csak egy,a magyarban nem ritka verbális izé és a valóságban fejni kéne, fej és rájön, hogy kamaszlány korában miket hagyott ki,mennyire érdekeset, szórakoztatót és biztonságosat.

Zilahy Péter a világ legügyesebb írója az ideális körülmények megteremtésében a DAAD alatt lényegében semmit nem írt, aztán jóvalkésőbb Graz Írója lett egy évig és akkor se nagyon, Nem tudom meddig egy ilyen keretben New Yorkban élt vagyél, ha életneklehet azt nevezni, és ott is a kb szokásos semmijét vérizzadta nagynehezen össze,teher alatt nőhet pálma. Az Ablak-Zsiráf óta igazán nem írt semmit,töredékeket és kezdeményeket,amiket "Esterházy kollázs technikával" meg "személyesélményességgel" valahogy összegyúrt,mert a hawájj biztosítóinak le is kell valamit tenni az asztalra,felgyűrnbek egy udvarias mosolyt a szapora bólogatáshozéselkönyvelik,hogy ez a pénz a levegőbement,deelőfordulhat ez máskor mással más szituációban is.

A fenti keret illusztráció arra,hogyan veriki akritikus vagy az író,akikritikusként is gondoljapénzt keresni, sőt, másoknakis kiverére alkalmasabban - a nőkleteszik a hidegpadlóra a képet és rápisálnak,számukra kb ez a kiverés  - részletesenbben ezt a Modern Pszichiátria Tudomány tárgyalja, lo. . A hazavágóskritika tehátúgy kb 3PIO pornógyártásához hasonlóan működik, azt majd 3PIO eldönti,ki állmeg előtte, rendszerint őmaga,esetleg még az operatőrje.3POI valószínűleg úgy gondolja,hogy a porbócélja a kiverés segítése -így a nőipiac statisztikailag látható jéghegycsúcsát persze elveszíti.

Ha tényleg lenne az irodalomnak múzsája,egy nőalak,nem tudom,mit szólna ahhoz,hogy az az író, aki közben rá gondol és vagy tőle vár valamit,vagy ő  csak szempontja is neki, az dilettáns és az igazi író striciként tekintle rá, de legalábbis igyekszik úgy beszélni róla.

Krúdy nagyon jókat, talán a legjobbakból is párat rosszdolgában, alkalmatlan körülmények között  írt a legbetegebben és a legnagyobb nyomorában,az utolsó éveiben, kellett a pénz nagyon,de ez nem magyarázza azt,sőt, hogy mitől jók az életműve utolsói. A magyar irodalomtudomány egyszerűen képtelen bemenni Krúdy életművébe még egy körülnézésre is. Cserna-Szabó András,Márai Sándor , Kertész Imre igen-igen alaposan ismerik Krúdy életművét,jól olvassák -de ez sem tűnt még fölaz irodalmunk vonata kerekei pumpálóinak , A Nap-ja fűtőinek. Krúdy a gyöngébbeket , amiket ráterjesztenek a későbbi életművére egészen, kezdőként, andrássy úti selyemfiúkorában ,élete legjobbdolgában írogatta Janika palotalakásának selyemfiú fészkében.

Ki gondolnná, hogy Ady mennyire precíz volt, ha nem is Nádas módszerével,ő újra- és újra és még megint leírta a verset és [Ady nagyszerű novellista ésprózaipublicisztikus is] az előzményeket gondosan eldobálta,néha azonban annyira részeg volt,hogy felszedték [->Emőd Tamás] a gombócokat a kávéházi asztal alól. A Diósy-Brüll házaspár egymással alaposan ki és megbeszélve, Diósy a legbelsőbb testvér-jóbarátjának tekintette Ady-t, gondoskodtak az ideális körülményekről,míg a fent említett Zilahy csak mérsékeltebben itta le magát ilyen jódolgaiban,Ady  Olaszországban egyszer három napos Jim Morrison -szerű őrjöngést rendezett "túlivott" állapotában (ez az idült alkoholistának az az esete,amikor egyszercsak úgy érzi,hogy egy bizonyos szint alá nem tudja magátinni, pedig de, csak ő nem észlelheti.

Van egy mesterfogás a túlírás ellen,ez az Esterházy-Nádas módszer,az a gyanúm,hogy a Mészöly óvodában hallhatták.

iskolai_szepirotollnszk70esevek.jpg

Iskolai ,államilag előírt,kötelező szépírótoll az NSZK-ból,múlt század '70-esévek.

Kézzel,szorítva magát az embernek az olvasható írásra, egy  nagyon jó szépeníró tollal [ Xiao Mi] tehát lassaabban,mint a szöveg (a fasirt) szorítanáki az emberből,írnak majd ezt a füzetet Magyarország Legjobb Gépírónője

20170603092025_77676_eredmeny.jpg

A két író esetében ugyanaz a nő

legépeli, illetve későbben beírja...

Ezt a nyers kéziratot papíron visszakapja az író és bejavítja,még ha szeretnéis túlírni, akkor is vannaklesznek  korlátai.

Majd a gépírónő visszajavítja a javítások alapján és innen már "majdnem kész a szöveg"

Vannak titkok,a számítástechnika késődélelőttje óta nem beszélhetünk nyomdatiszta szövegről,

de Nádas és  Esterházy esetében ezt valahogyan meg tudják oldani, az biztos, hogy az ő könyveiknél van nyomdai korrektora a "változatlan utánnyomások"-nak is. Ebbe a berkrzdésembe kell beírnom Horváth János szerkesztő nevét,Magyarországegyik legprecizebb szerkesztője,Háy János néven író,költő.

 

Ha egyet kérdezhetnék Esterházy és Nádas beírónőjétől,azt kérdezném meg, hogy meddig birja a Legkorszerűbb Jövőbe Vezető Moderbillentyűzet aprofi gépírónő világbajnoki technikáját,a statisztika,mint áltudomány hívőinek: 427  karakter/perc. CSak a beírandón tartva a tekintetet.

Móricz nagyon rossz "szövegminőségben" a lehető leggyorsabban, egy Németh László-i tempóban megírta az elsőverziót,gépbeverte.,majd aztán szépen nekiveselkedett és az egészet átjavította.

Háy, Móricz és Závada nem közvetlen,de paraszti vérek és nagyon, nagyon... nagyon-nagyon tudnak dolgozni.

Sokáig nem tudtam.. egyszerűen elkerülte a figyelmemet Márai panasza és vallomása,hogy az Ideális Birodalomban a legideálisabb körülmények és dédelgetések közepette,anyagi biztonságban... nem tud írni.

Soha senkimástól úgy nemlehet olvasni arról,hogy az USA idegen kontonensen van,aholmásaz időjárás,a fák és a levegő is...Márai a naplón kívül[ ami egy wlog]
semmit nem írt már amerikai jólétében.

 

Volt, hogy gépbevertem és mégis jólsikerült. A beverés sebessége egy,nagyjábólkijavítani úgy , hogy ne legyen túlírva más és akkor az Esterházy-Nádasóriás-típusoka továbiakat főleg nők kezére bízzák, Esterházy néha odaadta Géher Istvánnak, Nádasról n.a. Beválósnaktűnik, hacsaknem anyagi kényszer szorítja az embert, és azonnal pénzt kell IGYEKEZNIE csinálnia a tehát profimunkájából-plKosztolányi,mint hírlapíró egy szerkesztőségben dolgozott kormánypárti és ellenzéki lapnak, mert az a szerkesztőség is.Óóóóriásiluxusaddig hevertetni-pihentetni a kéziratot,amíg az alkotóerlfelejti, hogy az miről szól,elmúlika fasirt,agondolyag,lassan, hónapok múltán semmi nemlesz meg az eredetikésztetéssbőléselőveszi,NA & AKKOR derülhet ki az írója számára is a minőség.

 

Ha látom, hogy az igazi író már jól felbaszta magát azokon,amiket az Igazi Krúdy-rólmutattam,azzaltetejezemmeg, hogy elárulom:krúdy a legszebb korszakában egy délelőtt 2-3-4 kéziratába is írt beleoldalszám folytatásokat,teháta napi 16 Oldalúgy ált össze,hogy X tárcábóla 2-3. oldal, Z novellából a 7-8-9.ésF befejezetlenülmaradt regény 4. közlése (a 3. fejezet második  feléből) 4-5-6-7-8 lap.Ésnem voltak ezekhez vázlatai,nyers részletei. Minden szerkesztőés szerkesztőség tudta, hogy nemlehet egész, befejezett kéziratot hagyni Krúdynál,mertKrúdyúgy tesz,mint a szintén idültalkoholista Cholnoky éslemásoéltatja és eladja egy másik szerkesztőségnek is azonnal. Minden ódium nélkül. Krúdy apprehendálói szeretika szövegminőséget meg a bakikat kipiszkálni az életműből,hát akkor még egy vellával reá: Természetesen levonatot semlehetet küöldeni Krúdynakmert akkor azt másoltatta le és adta elmásnak. Próbáljja azt meg elképzelni egy profi,tehát nemdilettáns,tehát az írást pénzsszerzésnek tekintőíró, hogy Krúdynak fejben... nem az, hogy több ablakban megnyitott fályok,nem! Fejben több művet és egyszerre kellett pörgetnie.

 

Vannak írók,Nádas és Esterházy akik életművük minden-de-minden alkotóelemére, a legkisebbekre is,mint szándékosan és nagy gondossággal cseppentett arany-ra tudnak gondolni. Még elképzelni is nehéz, hogy Krúdynak lehetett-e életművéről önképe. Nem volt teoretikus,mint Esterházy vagy Nádas. "Élni kell a regényt,nem írni." Egy post it lapkára felfér Krúdy saját teoretikája, ez belőle az egyik mondat.

Márai ideális vidéke Nápoly és környéke, Nápolyban jó sok visszataszító dolog van, szemmel láthatóan alsóközéposztálybeli disztingvált, elhízott pockos nagymama, fiatalon jó nagy ribanc is lehetett, nagymama,a héten fodrásznál is volt,az üzlet ajtónyílásában koldul. Az se semmi-szemtelen egy koldultatási forma,amiben a román koldultató királyok tinédzsreket anyókánaköltöztetve görnyedtetnek atéli járdákon Budapesten,dea nápolyikuldosokbüszkén,a saját arcukkalésa saját szakállukraalegszemtelenebbekavilágon,tüntetnek azzal, hogy nincsenek is igazán rászorulva. (Akik a szemétpiacon, lényegében zsarolják a várost meg az embereket az adakozásra, egy másik, atömeges "protest" és nemzetközi is...) Nápoly szerint Róma a mocsok és a szar. Itália szerelmese... ahogy pl egy férfi,amikor számára is lesül végre, hogy a szerelmese condra, mindenki szopó cemendéje ..Itália szerelmese pironkodva kénytelen bevallani, hogy Nápoly az tényleg egy mocsok hely,de van benne Giuseppe Pergolesi utca. Sokan nem tudják, hogy Sorrento és odaát Amalfi az Nápolynak úgy környéke,mint Budapestnek Badacsony vagy a Dunakanyar meg a Rómaipart.

Amikor az én szerelmesfilmemet,a Brilliáns barátnőm-et nézem, hogyfogalmazzam ki, verem ki rá , eredeti hanggal hallgatomés amiért nézem,az a furnér díszlet lakótelep,amit láttam a vasútból, Nápolyban strandra menni,az olyan Keleti pu - Vác távolságvonatonésott vannak ezek alakótelepek,perszemár nemlehetett volna ott forgatni,mertfátlan-növénytelen-minden újnakkelllennie és apor,a kerekek nyomán a por mindenütt,amimamár nincsen. Itt érti meg az ember Márait illetve ettőlkezdve nem érti egyáltalán nem, hogy voltképes Amerikában élni úgy, hogy a naplón kívül mást jóformán nem is írt. Tehát összesen,amiért nézem a Brilliáns barátnőm -et, azok a fiatalok,akiket én már Nápolyban idős tehát tisztes emberekként láttam,egy férfi egy makulátlan, tiszta és hibátlan 1974-es év Férfidivatja szerelésben,az ingtől a cipőig és a kacsafarok a hajában hátul,talán egy kissé,ha kifogyott belőle, trapéznadrág és digócipő ,piros selyeming Elvis-gallérralkihajtva a fehér mellényre. A szajhák Bambi jóságos öregnénéi. És mégis lehet Máraira és Pergolesi-re gondolni a városban, kissé olyan,mint Paz de la Huerta <öncenzúra>----

Gondolkodom,a kifogalmaz [->megdíszít -> nyelvimegképzettség]mióta van meg,szerintem korai Esterházy-buzikorom óta,akkoriban volt a magasirodalomnak egy elvontanmagas nyelve. amilyennek a nápolyi halhatta az[irodalmi] olaszt. A Tanítónő olaszul tanította a gyerekeket és következetesen olaszul beszéla volt tanítványaihoz,Lenu [ez a név nápolyiul van] illedelmesen olaszul válaszol, a zseniális Lila visziont dacosan éspimaszul nápolyiul vagy a nápolyival keverve.

 

tehát az ember karrierjébe is vághat, ha be merné vallani, hogy jólesik neki írni, vagyismit a kurváknak,kötelezőarról beszélni, hogy nála ugyan senki nemcsinálja jobban, viszont egyáltalán nem élvezi,de kellapénz - és a javakat pont ugyanazzal az óvodás megjátszott álérdektelenséggel és leplezett dicsekvéssel,mint a tolvaj magyar kamionos a milyen vidékivilláját a mekkoramedencéjéve és a mennyiveltöbb,mint 100000 Ft-ba kerülő kávéfőzőgépével említi meg---

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr1515810018

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása