A bázis,a "társadalmi bázis" egy "lakossági"-réteg, amiből párt képződik.. vagy amire pártot gründolnak.

A gründolás,mint művelet,itt marketing K+F és tervezés, konstrukció. Klasszikusan a piaci igények kielégítése [Lenin, Hitler] modern környezetben azonban az ilyesmi költségeit senki nem vállalja az óhatatlan emberszaggalmeg ilyesmivel. Könnyű,otthonrólvégezhető internetes munka kereteiben gründolnak párot. Szerencsére a variációk száma nem több 2-nél, az 1-ik a bázis-ra alapozó ötlet,a másik bázis-nélküli, az un "program"-párt, egy nullakiterjedésű

NULLABÁZISÚ

akció- ötlet, sör vagy [ál]bojóccpárt.

Nyilván van valamilyen kapcsolat a párt,mint ügyes és megélhetési kombattó meg a bázis között, pl a bázisból annyira nem kell adniuk az embereknek az adott párt bazárimajmát a politikai megfeleléshez. A bvázis embere magátólvalóan párt-alkalmas, szinte "született tag".

Dr Torgyán József közepes képességű budai ügyvédnek nyilvánvalóan "organikusan" semmi-de-semmi köze nemlehetett a kisgaazda mozgalomhoz.

Akkor nézzük a bázis-t.


A Nagy Roulette-ben [1985-90] sokak...és egymástól függetlenülis,tehát Dr Torgyán,a közepes ügyvéd vagy Dr Antall... aki apja révén akár "organikus" is lehetett... azért választották a kisgazda-ságot mert arra tippeltek, hogy ha a kisgazdák jól szerepeltek a cucujialiaizmus előtt,akkor jólfognak a cucjializmus leváltásakor is...

Itt következik a móóókszisták történelemhamisításának az aratása:

1988-at írunk: Nagyjából delelt a kistelkes, a kisvállalkozó, a kiskertesmozgalom. Szó sincsen arról, hogy annyira naív lennék, hogy a "kisgazdát" vagy a "polgári"-t egy párt elnevezéséből komolyan komolyan venném, azaz: bázisnak is tekinteném.  Szavak egy párt nevében,mint pl az ma már, hogy "Fiatal" vagy "szocialista" vagy "demokratikus", de pláne  koala [ a koalíció tréfés neve az internetto-blogocholo--korszakban]

De azért egy párt bázisáróll okat elmond, hogy beütött a fűnyírógépek booooomja.

A 70-es80-asévekben lenéuzteméskinevettüka németrokonaimat,mert fűnyírógépet legeltettekakertjeikben.(Őket a fajnémetek nevették ki a sajáttulajdonúingatlanaikmiatt, a jöttmentek aKözépkorból jöttek?Hogy sajátingatlaan tulajdonlására törekednek?

Mára a fasznak, a picsának se kell a hobbitelek, a dudva a burgyin veri fel akerteket, agglomerációs övezetek hobbitelkeinek kis hétvégiházai meg proletárok óccsólakásai, természetesen a mélyszegény baszik nyonorában egy kapavonást vagy ásónyomást tenni a kétméteres gazos cserjésben,ami a "hobbi" kertje volt. Ez a korszak virradt a "kisgazdapárt" gründje ötletével :D

 

A magyar történelem egyik legnagyobb amatőr politikai balfasza Dr Antall pl a kárpótlással gondolta a kisgazda bázis-t megteremteni.

 

Miközben a Rencervátás gazdaságpolitikai hovatovábbjait a reformszocialisták [-> reformkommunisták] tervezték meg, a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok Máté László-MSZP főpénztárnok nevéhez köthető első nagy lerablása 1992-re befejeződött, a kisgazda korszak átugrásávalegybőla nagybirtokrendszer alakult ki, még csak az kellett vóna a nagybirtokosoknak,a sok kis nadrágszíjparcella.

Ha gépen szállsz Közép-Oirópa fölé délről, nem kell hozzá eszköz: Csak lenézel a gép aablakából és ott a magyar határ, amin túl a nadrágszíjparcellák hajszálvonalait a nagy négyszöget 20-30 hektáros táblái váltják.

A rendszerváltásra a cucujializmusban a maszek,a vállalkozó elementárisan molekurálisan Irigymagyarországon bűnös réteg lett,akulák,a zug-gazdálkodó,ahogy a Jászságban csúfoltákőket,a maszektéesz.

A kárpótlással Dr Antall a halálos ellenségeinek teremtett eredetitőkét,a jhobboldal ellen uszult véleményformálók segítették a spekulánsokat a kárpótlási jegy vásárlásban. Nevetséges és szakmaiatlan hazudozás kezdődött arról, hogy a 20-70 hektáros kisbirtokosnak még traktor kéne meg kombánnyóttmibűveszen. Már ekkor dúlt a Bezzeg ósztriázás, ám akik ismertük is Ausztriát, nevettük,mert ott föld nem eladó és nincs az a segghülye, aki a 2-4--50-60 hektárját maga művelné is: kiadja bérbe.

Egy véleményformáló kft adminisztrátora jó barátom volt és mivel a vállalata is résztvett az emberek átbaszásában a kárpótlás körül, egyszer zokogva fogadott,mi lesz most ővele, hasra kellett esnie 6 hektár kárpótlásos főldben, mint kulák unokájának. "Bazd meg, mit mondott nagyapád?" "Hát.. azt, hogy..a főd, a főd,a főd a minden!" "Akkor gondolj nagyapádra,igényeld ki a földedet, nehogy eladd a kárpótlási jhegyedet, igényeld ki!... amúgy hol van fizikailag ez a földterület?" "A Balaton-felvidéken, brühöhü, hüpp&hüpp!" "Konkréte?" "A Balcsíí [felzokog a rémülettől] partján! Rálátni a tóra, brühoáhoáhahühhűűűű-hűűű!" Kiadta bérbe 1 ésmég 12 Ft-ért, majd két év múlva belvárosi lakást vásárolt az árán,persze már akkor is jól átverték, mert azóta két balatoni szálloda árát is érné.

 

Friderikusz Sándor egyenesen André Kosztolanyi magyar spekulánst ültette le a stúdiójában és egy egész országot hahotáztatott meg,mekkora baromsgot beszél már a vén fasz, hogy ű MOST kárpótlási jegyet venne! Amikor a Saskabaré Jóska azt énekli, hogy kitürűhettyük véle!"

A Rencervátás pillanatában többezer földbirtokos paraszt volt Magyarországon kombájnokkal nagy traktorokkalés40-200 hektáros földbirtokokkal...mind zsebszerződés.

Ezek közülaz emberek közül vidéken...mert komolyan vették és szó szerint értették... tényleg kerültek kisgazdák a FKGP-ba és.. amilyen amagyar paraszt... köteg bankókkal is támogatták a pártot.

szün.

újfejezet:

Ha szobatudósok fasiszta definicióját tekintem,akkor pl aki antiszemita,az fasiszta [-> náci] ...

Ha a politikától aufklerungoloma történelmet,akkor történelimi tény, hogy a móókszisták általában antiszemiták voltak akkor is, ha maga Aczél György jelentős zsidóértelmiségi (a zsidó Major Tamás kommunista és a zsidó Dr RadnócziMiklósközépiskolai tanár legjobb barátja...)

Ezért is kedvelem korszemléltetésre a többszörösen előfordult igaz történetet arról,amikor a természetes létében folyamatosan közepesen itas [részeg] Horn Gyula a tárgyalás fontosságát említette és a frakciója rákérdezett a frakciójában csak A Zsidók néven emlegetett SZDSZ-re.

Ennyi Magyarországon, hogy a zsidó[szó]t csak úgy kimondani... kész vérvád a nácinak nyilvánításban.

annyi,mint amikor a falumban affaire-be kerültem egy drogdíler-zsaroló csicskájával, a cigány szót szoktam használni a cigányokra és erre le náci cigánygyűlölőzött,az én nevem,az én nevem ugyanis nem Kukoricza János, hanem Cigánynyaló. Mármint a falumbéli rendes igaz magyarok csúfonak ennek, a csicska csicskája, egy cigánygyerek elnevette magát erre a gizdaságára a fénekének :D

Ez is egy dolog,a zsidózás, amiről nem szeretnénk hallani hiszen a magyar baloldali ember, ha nem is annyira,mint az orosz kommunista ember, aki organikusan antiszemita, a magyar baloldali ember is zsidózik magánban, különösen,ha már félrészeg.

Vagyis...bármennyire fájna ez Talking Heads-ek közette, amikor ők annyira kényelmesen szoktak belekapaszkodni abba, hogy aki zsidózik a hóttifaszista...bizony-bizony...

a magyar szocialista embertípus is zsidózik,sőt, zsidó származású mókszista is zsidózik, teszemazt Rákosi Mátyás főleg.

Szovjetúnióban az antiszemitizmus állami-pogromjellegű és rendszerszintű volt az idült alkoholista (ráadásul nem egy Horn Gyula szerű politikai zseniről beszélünk) Brezsnyev agylágyulása hosszú-hosszúés tragikomikusabb folxamat volt,mint Gyula bácsi végsőmenete 1997-és mondjuk.. a Szanyi-Horn videóközötti szakaszban...

Horn alkoholizmusáról van nekünk összesen az a 45/48 perces parlamenti hablatya jegyzőkönyve meg pár olyan eset, amikor informális vidéki látogatásokat tett volna, pl a Vidéki Téeszelnök Tagozat egyik fellegvárában,de annyira makett-részeg volt, hogy végüla kisérete nem engedte kiszállni és az autók azzal a lendüleztel hajtottak el a kúria elől, amivel odamegérkeztek.

Duplapoen:A Gyurcsány-látogatástkérelmező Vidéki Téeszelnök tagozatot ezzel utasították el:

"Basszátokmeg,volt nálatok a Gyuszi ? - vót, kössétek be ennyivel az elkövetkezendő negyedszázadra, nyista GYurcsány!"

Tetszik-nem tetszik a magyar fasiszta, az létező bázis.

 

Szerintem érdemes lett volna társadalomkutatóknak foglalkozni a velünk élő magyar fasizmussal, a Dr Vásárhelyimarinéni alakú gyűlölködők szerint viszont a napi-polutikai agitáció mindennél többet ér. Majdő célzatos-irányítottválaszos lekérdezéssel ráhozza a fráészt a magyar értelmi seggségre azzal, hogy a magyar egyetemi ifjúság szélsőjobboldaliasságára tud rámutatni [2000-2001.] .

A magyar jelentős műűvészek, felvilágosultak és véleményformálók ma imádják az Ismerős Arcok zenekart "náci!44!!"-nak tóóódítani, de élesben-vizsgahelyzetben annyit korrigálnak, hogy "csak" fasiszta zenekar.

Ha blogom jelentőségére mutatok, az egyik a matinékuruc c. bejegyzés,a másik a cigány szótár,a harmadik a netokrácia, amivel egydülálló-és úttörőmódon, aspekulalizmussal együtt és jóformán egyedülén foglalkoztam, bár egyébként a brit tudományban már tétel azóta a netokrácia.

E blog egyik  legjelentősebb [és még több másik, jelentéktelenebb...] bejegyzése a nácit és a fasisztát szétdefiniálja.

 

Sokakat elkeserítene az igazság, ha szembe mernének nézni azzal a ténnyel, hogy az Ismerős Arcok-at csak kb olyan nacionalistának nevezni,mint ami nacionalizmus Havas Henrik véleményformáló és jelentős művész szerint nemhogy megbocsátható egy olyan birodalomnak, mint az USA , de egyenesen szükséges & velejárója az amerikai létnekéss ha az amerikai nacionalista, az úgy más nacionalizmus, mint ahogy Végvári Dezső földbirtokos,amkor az adminisztrációjábólaz éppen kiszemelt kontírozócsajt letérdelteti és csúnyán megszopatja,akkorő arra hivatkozik, hogy ez egészen más agtitüd, mint amikor Pupornyák Ricsike strici szopatja meg a mosónőjét, aki a kurváira mos. Vö a nőmozgalmakálláspontját a szopatásról,mint ooooolyanról..

Ezért síkos pálya a véleményformálás.

A véleményformálást a falusi malacfocihoz tudnám hasonlítani,amiben a nagyfiúk menetközben alakítják a szabályokat, ha ők kezeznek, akkor az "le volt szorítva" de ha egy kis takony mellykaskára veszi majd bebombázza,akkor az kezezés volt azért, mert ők rámondják és kész.

Tehát az Ismerős Arcok náciképét (már elemeztem) attól nácik, hogy Erdélyről énekelnek, valakik vágják a fát (namost ehhez erdélyinek is kéne lenni, hogy az ember ennyiből ne románozásra KÖVETKEZTESSEN ugyanisderék székely vállalkozók is írtják a fát,tehát a derék székelyeket szólítja fel az idült alkoholista.. betegesen arrogáns.. Nyerges a faültetésre.. Nyergesmég az Ónijót is bírálja meg Németországot, nincs gerinvce németországnak, ilyent náci mond.. hátööööö.. Még nem hallottam Nyergest zsidózni... de... tudod,mit? Nagyvonalúleszek,megengedem, hogy Nyerges.. biztosan zsidózik, bár a zenekarában vannak zsidók.

De beszéljek már végre komolyan a Létező Magyar Fasiszta Bázis-ról.

A fasiszta nem kedveli a nácikat,a német-nácikat, a magyar fasiszta viszont "büdös svábok!" cím alatt kirekeszti őket. Természetesen, hogyne, a XIX.századi nagy asszimilációs mozgalom UTÁN rekeszti ki a büdös svábokat,részben büdös svábnevekből magyarosított családnevek alatt.

Ja tényleg, a [név]magyarorsítás is rendszeresen felbukkanó téma volt itt.

Amit a magyar véleményformáló azért szokott kerülni,mert ha valaki nagyon belemerül abba, hogy a Hartmann-ból hogy lett Haraszti.,megkaphatja, hogy antiszemita, bár német-nyelvterületi zsidók nem mindig választhatták vagy kapták a Hartmann nevet németesítéskor.

Kahana-> Kohn -> Kun .. ez pl egy jellegzetesen k'k'k'éjraópai névtörténet. A Horn család nem választotta a Holló-t. Vagy a Hubait.

Rákosinak minden nem volt a szívügye, mondhatni... a legtöbb dolga ÉSZ-ügye volt nála, szívügy csak a bosszú Horthyékon a Horthy=fasiszta rögzítés beleillesztésével a magyar történelemkönyvekbe,örökre.Rákosi organikusan antifasiszta volt és a mókszisták általában is kevés dolgot tekintettek annyira szívügyüknek,mint az antifaisztmust és a náciellenességet.

Dr Antallék alap-visszaállása már csak ezért is volt halvaszületett hülye ötlet. A magyar társadalom zöme 2020-ban is a mókszista hamisítás szerinti "történelmet" vagy ennek a hazudozás szövevénynek az inverzeit, szintén hazudozásokat tudhatnak a történelmünk XX.százado fejezeteiről, pláne Horthy korszakáról.

Minden bázisban jóformán, akikre Dr Antall-ék támaszkodhattak volna, Horthy-ról a legpozitívabb kép a Kállay-kettős hintapolitikáját művelő közepes képességű baromarc-volt. És innen, el ettől csak rosszabb: a fasiszta Franco/Salazar kép felé.

A Rendszerváltás pillanatában a megengedés természetesen a lenyomott náci és fasiszta eszmnéket is "felengedte" inverz reakciók következtében [-> hejjhittlerr] feljönni látszottak effáéle ökörségek és ha a véleményformálóknak ez a napipolitikaióvodában kézre esett, akkor kézbe is vették, mint Sámson a szamárállkapcsot.

1997-ben volt szerencsém véleményformálókat megkérdezni Dr Antallról,meg Hóbagoly bácsiról,mint a hóttifaszizmus rémképeiről. Akkor... ... még...meg tudtam lepődni, ezek az 1993-as év antifasiszta harcimarcijai, akik szerint az MSZP vezette Szakértői kormány alternatívája a visszatérő horthy-fasiszta antiszemita rémuralom az örök elszakadással Oirópától... Megengedően, szelíden,mintegy mellékesen beszéltek Dr Antallró, s hogy Hóbagoly bácsi? -rém? Röhögés szerű hangokat hallattak.

Az igazi per-definitionem korszerű modern náci nem kedveli a jelképeket meg stigmákat, a náci gördülő [elvtelen] "eszmeiségű",minden csak egy dolog a számára, fázis és szakasz...

A "jelmezesek" egy része lehet vérnáci, mások csak olyan fasiszták, akik nagyobbat szeretnének mutatni,egyébként meg inkább az elavult huliganizmus szó eléglenne rá, valamint a FA/ANTIFA huligánok társadalomszociológiai értelemben úgy egy tömb, ahogy a fradi meg a dózsadrukkerek voltak.

Jörg haider utolsó útja

Nekem sem tetszik ez a tény.. csak úgy a hasamra ütük és fölbecsülöm, de biztos, hogy több,mint félmilliós fasiszta bázis létezik Magyarországon. Az én szemeben a magyar fasiszta egyik ismérve a feneketlen cigánygyűlölet annak ameghagyásával, hogy cigányt gyűlöl nem-fasiszta (pl önképe szerint baloldali) is.

Szintén csak feltételezésem,de egészen biztos vagyok abban, hogy a véleményformálók a napipolitikai-taktikai agitációs kis játszadozásai a szavakkal az elmúlt 30 évben... Ahogy pl az index vállalat emberei Werbung-okat csináltak a korai magyar gárdának..meg ez a jólsikerült Összefogás, A Településért A Polgárok + Egyesülte, "pártatlan" sztaniolba csomagolt Jobbik... a DK brossúraíróniak stílusbravúrja a szürke térkövekrőlmajdpedig az a hazudozás, hogy a független-nek elhazudott jobbikos jelölt pártokon felülemelkedve majd a településért,nem azért,de ez kb Dr Torgyán demagógiájának a békasegge...

 

Mirkóczki Ádám"klasszikusan" a Jobbik-ból hazudódott "független"-né, szépen élt is a lehetőséggel,ami a Jobbik és a XXI.századi Ellenzék koituszából puruttyálódott.majd

és ez nem publikus ma Magyarországon,az Ellenzéki sajtó agyonhallgatja, orbánéknak meg honnan lenne esze rá, hogy felhasználják, ők a Pesti út-tal gondolják agyonbaszni Karácsony és azzal az Ellenzék karakterét,pedig FIDESZ-polgik alatt is vannak öregotthonok...


Mirkóczky zayista lett.

Márki-Zay-ról mindenki csak annyit szeretne látni, hogy el picsázta Lázárt és azzal a FIDESZ-t Hódmezővásárhelyen... nem tudnak többet Márki-Zay mozgalmáról, mint

"Az ellenünk valók ellen van, tehát velünk!"

...ezért szajkózom azt, hogy a politikában az érzelmek vesztésbe visznek...

Márki-Zay nem egy bunkó-tudatlan tahó fasiszta. Okos gyerek. Megválogatja,mit beszél. Fasiszta nem válogat a szavakban és nem gyáva magából hülyét csinálni,míg pl a náci nagyon is választékos, ha kell,az anyját is eltagadja,ő nem náci. Ami annyiban igaz, hogy a fasiszta az irredenta-soviniszta-nacionalista,a náci viszont prae-nacionalista.. az ő eredeztetése Fehér Faji Alapú... ezt sokan szeretik elfelejteni, hogy a németnácik a műfajt a fasisztanémet tagjuk amputálásával kezdték. A náci rémuralom a pincékben csattogó gilyotinokkal nyitott és odáig népszerű a történet, hogy a kommunisták meg a zsidók vére gyűlt akkora tcsákból-patakokba, hogy mást kellett kitalálni a likvidálásukra... Amit pl az antiklerikálisok meg zattejjistákokok jaj annyira nem szeretnek látmi, az az, hogy a 30-as évek végére a katolikusok után a reformátusok is a szalámvagdaló deszkájára kerültek a náciknak,mikö9zben persze dísz-t még zsidó rabbibólis tartottak.

"Aki orbánváltást akar, az a Nemzeti Jobboldal jelöltjére szavaz!"
-hangoztatta Márki-Zay 2018.március-április eleje között.

Ez az,amire senki nem figyelt föl, szerintem még a Nemzeti Jobboldal elavult... éppen lecserélés alatt álló pártja a bázis [ a nemzeti Jobboldal] fölött, azaz a Jobbik vezetése sem figyelt fölerre, hát akkor más.

Márki-Zay nem balról támadja Orbánt, hanem jobbról és még a Jobbik "ideológiaifejlődése" előtt fasiszta változatánál is "jobbabb"-ról!

Vagyis csak a szokásos Unkooorzigeuner Wirtschaft megint: Dr Bubó országában: A gyóccer többet árt,mint a kór.

Ugyanúgy szopják Salamon-töke -fényesre a Nemzeti Jobboldal Új Dísze karakterét, töretlenül a XXI. századi ellenzéki véleményformálók.

Lehet, hogy most pragmatice "működik" az összefogás, azonban a néhai Jobbik és ennek az Új Márki-Zay-nak a társadalmi bázisa, az nem, az nem közösködik "zsidók"-kal és még fasszal-álbaloldaliakkal sem! Ahogy egy dolog volt a Jobbiknak "pártsemlegesedni" éles helyzetben, ha Márki-Zay észleli maga alatt a hús-vér, bundáskenyér és élesztőpálinka szagú bázist,  akkor..már nem annyira lesz pragmatikus, hanem megint a Nemzeti Jobboldal díszeként lép föl. Nem fog finnyáskodni a FIDESZ maradékain sem.

Ha mérlegre rakom pl a "nácizenekar" vezetőjének, Nyerges Attilának a "nácivonásai" bizonyítékait, akkor a másik serpenyő Márki-Zay "nűáci stigmáival" meg se zerrenik,szépen marad csücsülve az asztalon.

Ráadásul Márki-Zay új, friss,modern,mondhatni Nyugat-Europeéeéer-Kompatibilis veszettfejszenyele.-trijanyonyozással nem foglalkozik, afféle "avas" dolgok nem működnek nála.. biztos vagyok abban, hogy a mozgalma emberei fórumokon ugyanúgy büdösrománozzák az erdélyi magyarokat,mint Derék Fényes Ellenzékünk teljes palettája...

Húúú,de sokszor pofára estem ezen eleinte.. 2015-17 között, hogy az erdélyi magyart büdösrománozót megbélyegeztem jobbikosnak,miközben DK-s volt :D

A 2000 utáni "magyar fasiszták" új története a Jobbik 2.0-val kezdődött
a Vitányi iván tétel, miszerint:
"Kell 4 év jobbikos kormányzás ennek az országnak, hogy a magyarok leszokjanak a fasizmusról"

A Jobbik 2.0 célja a FIDESZ fasiszta szinezettel kenyegetése volt.

A magyar fasiszta bázisból, akik megundorodtak a Jobbik aljas köpönyegforgatásain, nem a "XXI. századi [nullakiterjedésű programm]párt"okat fogják választani, hanem Márki-Zay Nemzeti Jobboldalát.

 

Annyira bunkó, tahótapló.. egyes megyékben minősített elmebeteg és drogfüggő alkoholista arcokat sikerült összeszedni a Jobbik 2.0-ba... hogy a valóban létezi FIDESZ-fasiszták.. zsidózó-cigánygyűlölő trijanyonyozó "klasszikus emberek" csak titokban haverkodtak meg piázgattak jobbikosokkal, de élesben nem, főleg választások környékén nem. A Jobbik kényelmes-fasiszta módon a cigánygyűlöletet hullámlovagolta és ezért leginkább a cigány-problémás települések cigánymentes övezeteiben vagy már bonyolultabban cigányproblémás településeken aratott.

Törökszentmiklóst szoktam példaként felhozni,mert ott a Jobbik már 2014-ben befutott a drog-kérdés és a cigánygyűlelet összefonásával abban a mókás szituációban, hogy a Felvég 7000 drogos cigányától rettegő Alvég 5000 drogos magyarja szavazta be totálisan a Jobbikot a városka vezetésébe -egy zsidó jegyzővel :D [aki persze azonnal nézett is tovább...]

 Tocskolczkayék kampány "tüntikéje" Törökszentmiklóson,amin Momentumosok is szörfikéltek: Tocskolczkay még mint jobbikos agytröszt-tag vett részt a cigánykérdés élesre köszörülésében majd szemrebbenés nélkül lépett föl a [jobbikos] városvezetésellen,akiket ő is trükközött be oda :D

Ezért tiltottak ki egyszer a 444 alól az egyik nikkemmel,mert a 444 díszcigánya és Holyváth Bencuszka törökszentmiklósi drogriportozós kirándulásán szemléltettem azt, hogy ha még ritkán-ritkán előfordulhat, hogy egy szobai újságíró kimerészkedik a levegőre, akor is süket és vak, mint az ágyú, a valóságra, csak azt "lüvi" amit lőelemképeztek neki.

A 2018-as kampányra gyúrva hivatalosan még nem beszélt ugyan a XXI.Századi Ellenzék a Jobbik "ideológiai fejlődés"-éről, de már többet basztatták az MSZP-t mint a Jobbikot.

Schiffer azt hihette, hogy majd valaki valamire felfigyel, ha ő kiszáll.

A zsidó értelmiségünk ... úgy is, mint aliberális izraeli zsidó értelmiséggel organikusan kapcsolatban álló,különvéleménnyel volt a Jobbik "ideológiai" fejlődéséről, valamit Ááátatlan Gyuri bácsiról is ugyanaz a véleményük,ami a liberális izraeli zsidóknak is. ...és ez...megint egy olyan téma,amit az ellenzékünk sajtaja ravaszságból, orbánék meg a szokásos hozzánemértő kontár ostobaságukból nem tárgyaltak...

Mondjak bizonyítót Márki-Zay modern haiderségére.. Nos, ez a báb-állapot.. ez az a szituáció, amiben, amikor egy gyűlésen a munkások gyanakodva kérdezték,1930-ban hitleréket, hogy "De azért ti is szocialisták vagytok végülis, nem?" .. akkor hitlerék halszemekkellenéztek a pulpitusról és azt mondták: "Természetes! -szocialisták, hát! -Következő kérdés?"

Én nem vagyok magyar és nem vagyok magyar-érteelmiségi,tehát kívánom:
NE LEGYEN IGAZAM
kívánom:
TÉVEDJEK
És JÖJJÖN
aki bebizonyítja az ellenkezőjét annak,amit mutattam.

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr4415691428

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

heki 2020.05.14. 09:58:12

Az vicces, hogy az egyik bejegyzésedhez hosszan írsz, több box-ban, aztán rájössz, hogy jé, ebből lehetne egy új bejegyzés.
Na de, ha te is másolsz magadtól, én is másolok magamtól:
(az előző topic alávetett kérdésem)
"Nem tom, értem a logikát, ám Márky-Zay konkrét cselekedeteit nézem, hát van ez a Mindenki Magyarországa Mozgalom, elég vegyes a felhozatal, momentumostól kezdve Magyar György ügyvéd úrig stb.
Hódmezővásárhelyről meg nem tudom, hogy ott mi is a helyzet szociológiailag.
Ott is van ilyen alvég-felvég ellentét?

Azt én, mint katolikus anarchista, nehezen tudom megérteni, hogy hogy lehet katolikus egy marketinges, nno, de ez az én ügyem csak, Márky Zayról pedig hát a média felosztottságában nehezen tudok valami tényszerűséget összeszedni."

Frick László Intézet 2020.05.14. 12:43:20

@heki: Rég bedöglött már ez a blog.. van napi 20-25 olvasója.. ezek már csak ilyen... magán... izék meg beszélgetések, naplózás

Hódmezővásárhelyen közvetlen az index gecik riportja után kérdeztem,mi van Lázárral,miért Lázuár a pgármester és akkor vállat vontak: Nincsen más.

Én Lázárt a FIDESZ-re nagyon veszélesnek, afféle gyurcsányjának láttam.. persze messze-messze nem olyan zseni meg okos Lázár, mint Gyurcsány, de nincsenek is akkora ambíciói, az egyik legfőbb különbség, hogy Lázár soha a kurva életében nem akarna 200-300ezer ember előtt gyújtóhangú nagybeszédet mondani.

gyurcsány történelmet írt
és
akar írni történelmet, Lázárnak ilyenje sincsen...

de volt pl egy Második hatalmi Maszek Ágazata már.. szóval... nagyon elszabadult vele a ló

és szerintem nem a FIDESZ kapta a pofont Hódmezővásárhelyen, hanem Lázár. És ha nincs ez a "győőőzelem" nem lett volna meg az Új Kétharmad a FIDESZ-nek. Egy százalékocska csak, merj belegondolni, bár már nem akart, de mégis felkelt a FIDESZ-rte szavazni,pedig már útálja ezt a mostani "FIDESZ"-t de a márki-zayongást méginkább útálta és nem Orbánt fölszavazni ment el, hanem a márkizajongók koraiörömét elbaszni.

Alacsony, de szerintem igen-igen hihető motívum.

Lázár.. Ha rapcsák doktor feltámad..meglátja azt a mindig a hasábja alsó harmadáig felvertsaras torzót meg hogy mivé lett az a jópoda szorgalmas tanítványa: 17-es betonvassal esik neki

Vannak emberek, akiknek soha nem lenne szabad hatalomba kerülnie és Lázár egy ilyen archetipusa. Ha Lázár FIDESZ-.es, akkor a faszom is az(meg kereszténydemokrata és zöld is, hogy más pártokra is mutogáljak :D )

Frick László Intézet 2020.05.14. 12:46:25

@heki: Rengeteget hallgat a média Márki-Zay-ról. Az ellenzék dédelgetésből, hiszen "olyan aranyos"
A FIDESZ meg azrért, mert tök eke,ostoba, ergya, zsírbuta a kommunikációhoz, gyönyörű példája ennek az a baromkodás, amit a Pesti út kapcsán karácsonnyal művelnek.. És rendületlenül. És szajkózva és minden hiradóban ismételve és most már nekik is sikerült olyan embereket, akiket inkábbmeg kéne verni: MIT KERES A 68 éves anyja OTTHONBAN?? megjátsza ott mahgát, hogy a kikukázott anyja halála hogy megrázta .. alig tud beszélni
ezeket a geci embereket mutogálja Retek Klub.. ésmost már a kormánymédia is, hátha ártanak vele Karácsonynak.

heki 2020.05.14. 12:59:45

@Frick László Intézet: ez is jogos, csak a Márky-Zay nácizmusát nem értem, hogy miért?, nincs róla infóm.

Frick László Intézet 2020.05.15. 06:20:55

@heki: A netokráciában a valóságot linkek jelenítikmeg.Amirőlnem tudoklinket adni, az nincsen vagy nem bizonyítható vagy soha nem történt meg.

AMagyar Történelemből kedvenc ilyen
LINK NINCS-eim
amiket azóta is kutatok,már 5000 Ft-ot is felajánlottam videóért:

1.Kruzslicz Dávid, Retek Klub Hiradó, aKiskörút-ról élő-egyenesben közvetíti a "rendőr" lovasrohamot, ami a csürhét belekergeti az Astoria felölérkezőkbe.

Tokfalvi mester egyik utolsóhozzám-szólása volt az,amiben hitt ugyan nekem, de egyben kételkedett.

várj,még 1:

Amikor az agent-provokatőrök "megostromolni" látszottak a TV székházat és az Hírt TV gyalázatosan ostoba stábja ezt közvetítette

Itt jegyzem mehg, hogy a Nádor Utcai hátsóbejárat -on a Nagy Ház-ba zavartalan volt a közlekedés,kibejártak,akár Tocskolczkayék felsétálhattak volna a petícióval, csak Somogyi Zoltán forgatókönyvébe ez nemillett volna bele ésmost következik az én kívánatos jelenetem:

[ A valódi felháborodottak egy messzibb, tág gyűrűből figyelték az ostromló felbérelt huligánokat... Az a jelenet megvan sokaknak,amikor a lángoló vízágyúbólkimentik ezek az emberek a rendőrt,ez számomra pthiha, nada, semmi nekem ez kell:)
Hosszú hajúlány a csürhe eléáll a felső lépcsőfokon és széttárja karjait, hogy megállítsa őket a kiszolgáló-látványtevékenységben.

Ez a két jelenet ALAPJAIBAN rendítenémeg a történelemhamisítást 2006.őszéről.

Van még pár ilyen, szintén seelébb-se hátzrébb nemkeresem:

Kb szeptember 19.: Somogyi Zoltán a Political capital-ban akkormég csicska segédmunkás, felovassa "prognózisát" vagyis pontrólpontra megjósolja,ami aztán bevált.

2006.szeptember 19-én három ember tudta azt, hogy mi lesz a vége az őszödi Beszéd kiszivárogtatásának:

-Somogyi Zoltán
-Gyurcsány Ferenc,aki a cuccot és hozzáa marketingtervet a Political capitaltólmegkapta és jóváhagyta [mármint nem a felvételt,mert az neki volt meg]

-és én

Ne tudd meg,mindenki lehülyézett,lebarmozott engem 2006. szeptember 19-én, hogy egy seghülye vagyok, Gyurcsánynak ezzel vége, a kurva FIDESZ és a cigány Orbán miatt,kicsináták,le kell mondania,vége a reformoknak és brühühhűűű

ez volt az általános vélemény

Még egy igen-igen fontos momentuma a Magyar Történelemnek: Az MSZP 2007. szeptember közepi kampánynyitó nagygyűlése.

Vörös háttér,a közönség között egy erős fejgép:
gyurcsány ferenc Goebbels Show-ja. Gyurcsány azóta gondosan kiretusált rend és Szabadság c. beszéde.Az akkori blogomban, aPoliticalIncorrect -ben ebből a beszédből sajnos csak azt a lapot másoltam be,ami oldalon 44-szer fordulelő a Rend és Szabadság szlogen.

Háttér:1932-ben a Rend és Szabadság a német szocdemek szlogenje volt, novemberben megtetszett Dr Goebbels-nek és Hitler szájába adta.

A videó öt napig volt fent az MSZP honlapján,mire Hiller István történelemtanár észrevette és rádöbbent, hogy az Feri szokásos 2-3 havi bepróbálkozása:Engedik-emégés most megint egy kurvára [mármint Hiller szerint igen-igen] ízléstelen ötlettel állt ki. nagyon gyorsan először a videót takarították le,majd nagyon lassan megkezdődött az internetes felületekrőla lepucolás,plaz index-en sem maradt fent erről semmi.Mára nemhogy ezt a Goebbels Show-t nem találod meg és nem tudsz róla jóformán linket adni... de még az MSZP 2007. szeptember idusai évadnyitóját is kicenzúrázták az internetes forrásokból.

Ezt már a nácizmussal kapcsolatban hányszor elmondtam:
1938-ban a Nemzetközi Vööröskereszt sorbalátogatta a német náci koncentrációs táborokat és eü-szempontból mindent rendben talált.
19387-baan Neville Chamberlain Münchenben politikai értelemben gyakorlatilag leszopta és mélytorkozta Hitlert. csak azért nem tudta kiszopni Hitlerpolitikaigecijét,mert a szája nemért a saját segglyukához,de kárpótlásulmégkinyalta Hitlernek.

1938. koncentrációs tábor kategória:
A spanyol brigádok Pireneusokon átkelő menekülőt a franciák letartóztatták és olyan koncentrációs táborokba zárták, ahová a Nemzetközi Vöröskereszt ellenőre, ha küldikőket,akkor semennek be tetves, tífusz és vérhasjárvány tizedelte fogolyok közé, az állapotok a náci táborok 1943-as szintjeit is alulmúlták attól eltekinve, hogy persze a franciák a foglyok likvidálását rábízták a vérhasra meg a tífuszra.
Ez eltartott egészen Vichy-ig, amikor is a franciák átadták a maradékot (akik nem szöktek vagy haltak meg) a fricceknek.

Azt akarom ezzel mondani csaak, hogy UTÓLAG könnyűokosnak lenni.

Márki-Zay egy olyan Nemzeti Jobboldal vezére, ami Nemzeti Jobboldal számára a FIDESZ túró, a Jobbik 2.0 pedig szafaládé a híg túróba bele. Somogyizoltánul ezt "radikális"-abbnak mondják. Namost.. tehát...mi radikálisabb a fasizmusnál?

Megtévesztő az, ahogy Márki-Zay bábája Botka László volt. És.. milyen arcok találhatóak Márki-zay körül, erre a nácizmussal kapcsolatban mindig figyelmeztetek, te kárhoztatsz az ismétléseimért, pedig ezek szerint szükségesek:

A náci gördülő
a fasiszta decensen ostoba és ökör-következetes.

Tehát az, amikor valaki "náci motívumokat" fedez föl jelmezes felbérelt provokatórökben, agitáció

Frick László Intézet 2020.05.15. 06:32:28

@heki: Doktori disszertációk írását vállalom gyurcsány ferenc-ből.Szerintem aki meg szeretnéérteni a Rencervátás ótai magyar történelmet, csak gyurcsány ferenc történetét kell ismernie és már meg is van.

van egy feltételezésem,amitlinkekkel akkor tudnék bizonyítani, ha meglenne pl a Rend és Szabadság c.beszéd vagy sok más efféle Gyurcsány portfóliójából.

Gyurcsány Evangyéliomában megvannak a gyermekévek és a kamaszkor is.nem titok, hogy Gyurcsány szülei idült alkoholisták voltak, valamint az apja náci.És Ferike 16 éves koráig náci érzelművolt.
Az én feltételezésem az, hogy a zöld gombos kardigánban, újonan is koszosnak ható Eszterházy-kockás trapi naciban és digócipőben, barna műbőr DT-táskával budapesti gimnáziumba költözködő Feri esetében csak egy jellegzetes náci pragmatizmus volt a Saulus Forduló

Emlékezz:
"Saulus csak Saulus marad"
Sőt, Saulus maga dicseksztik, hogy ő bizony 3 hónapig állta a sarat minden nap vitákban a farizeusokkal (sajtá frakciójával) ami vitát Jézus 5 percig sem állt ki...

A Granvisus szemüvegkeretet már Budapesten vásárolta Feri.

Szintén ismétlés, nagyon sokan azt a következtetést szoktáklevonni a Gyurcsány recepciómból, hogy én gyűlölném (ahogy pl nácikat illik gyűlölni, lásd Tarantino vágykiéléseit ezügyben)

Nem, Feri engem szórakoztat. Feri maga kitűnően szórakozik.

Szintén ismétlés:
ferinek nincsenek már politikai-vezetői ambíciói, jókat élveez a háttérből,ami még hátra van neki, hiszen vadai nincsen,amit ne teljesítene férfivágyak eseteiből feri számára kívánatosokat... szóval feri egyetlen utolsó nagy vágya a Gújtó hangú nagybeszég 300000 ember előtt.

Tétel: ha létezne magyar összefogás.Elmennénk a Kossuth térre és oda fölapulpitusra Feri

ha bortól ittas, akkor iszaposan, zavarosan, bár kivehetően beszél...

haakokainozik,akkor kurvajól beszélne és összeszedetten, viszont a kokain miatt a harmadikmondatától bereked és nemértjük.

Tehát ezügyben...sajnos... nem tudok mit mondani, hogy a 300000 ember kedvéért is.. feri, hajlandó lenne-ecsak a szokásos önittasan beszélni...

De én benne lennék és eddigi kommentiális ámokfutásaaimban már 7-8 társat gyűjtöttüönk,akik ennyiért? Hogy Feri végleg kielégülhessen? Simán! Ott csápolnánk,mint Uhrin Benedeknek csápoltak,őrjöngenénk,mint a bepistult németnácilányok Hitlernek!

Serény Vélemény 2020.05.17. 18:07:07

Társadalmi bázis.

Hehehe....

Csak virtuális valóság van.

Frick László Intézet 2020.05.18. 04:28:08

@Serény Vélemény: Ez az! -ezt a kifejezést kerestem.Hiszen ezugyanaz a vonal,az emberekkel-lehetőleg-nemérintkezősszobaiműfajok az EgyszemélyesTársadalakpolitikaipárt-formái a konstrukciósnullakiterjedésű alkalmi-akció -bojócc-és programpártok. LehetőlegSomogy Zoltánalakúakitalálásában vagy megtálalásában.
Köszönöm!