Ezt az írásomat Budai Hella  grófnőnek és a barátnőjének,

Török Zsófi történelem tanárnak külön

szeretettel dedikálom, örök hálával a blogom támogatásáért.

A hősi létnek a bátorság,a halál félelmének nemismerete, vakmerőség mind csak: a továbbiak. A hős alkalmas szituációban születik. Csata,háború, természeticsapás, baleset,tűzeset, bankett, ami órák óta részeg unalomban fuldoklott, amikor is Mr Sykes-nak az a pompás ötlete támadt.

naacibeszel3.jpg

Akinek munkája az efféle szituációk,mint a tűzoltóké, ha tűzoltók az átlagos-elvárhatón felül teljesítenek,válhatnak hőssé , különösen,ha a riporter fotósorozataiból a főszerkesztő azt választja ki, amin ő végzi a munkáját. Ha azt választja ki,amin Pierre, egy másik tűzoltó,akkor pedig Pierre lesz a hős.

galdorisihosok.jpg

Mint ahogy,amidőn kitör a béke és mindenki mindenkivel ölelkezik és hurrah,ujjongás,szilveszteri konfetti záporoz koranyári délelőtt és tízezer katonával csókolozik éppen tíz-tizenkétezer nő, az egyik riporter nyolcvanhét ilyen párt, megállít, megismételteti vagy annak hiányában instruálja a jelenetet és további apró gesztusokra kér. És a negatívok előhívása után az egyik pár hőssé válhat. A fehér ruhás matróz , de különösen a vele pepita ruhában csókolózó nőmeg így jártak: nem mutatna a képen az öltözékük szine. 

Ha éppen nincsenek ilyen helyzetek, és valaki mégis hős szeretne lenni,

mióta az eszét tudja,erre készült, az óvodában is inda volt a jele,ami ügyesen kapaszkodik minden szilárdba és fut fölfelé,

A Fény-be, anyu nem engedte el anélkül az oviba, hogy szófogadást ne kötött volna ki, apu pedig esténként,amikor a térde volta gyílova és ami kis leendő hősünk azon a gyíhuszár,a farkasokkal való üvöltést javasolta a hősiélet alapstratégiájának. Bár a falvédőjeleneteken vagy

a közunalomnak és érdektelenségnek évtizedek óta és tantervileg kitett Kőszívű ember fiai-ban a hős a farkasokkal szembefordul,sőt,az egyikkel a másik után bánik el.

screenshot_2020-02-24_a_koszivu_ember_fiai_varkonyi_zoltan_1965_reszlet.png

Hősök akár éveken át készülhetnek hősi tettükre.Tobias R. bár nyilvántartott pszichés beteg ÉS ENGEDÉLLYEL!!4!FEGYVERTULAJDONOS!4!!egy rendpárti,szabálykövető feljelentőtársadalomban, ami ráadásul még különösen lelkiismeret-furdalásos a nagy-déd és ükapák rémtettei miatt. Bonyolult,itt nem részletezhető és két-három generáció óta megalapozott problémája ennek a társadalomnak az idegenek kérdése. Én a második generációhoz tartozom korosztályilag ,ám nem is abban a hűdefejlett társadalomban, és eszméletem idején semmi problémája nemvolt hivatalosan,a közbeszéd szintjén az idegenekkel annak az, akkori divatszóval búrzsójáá,kizsákmányoló kapitalistatársadalomnak, pedig a televíziós bűnügyi sorozatok dramaturgjai néha olyan öreg gonosz embereket is belejavítottak a forgatókönyvekbe,akik azért öltek meg egy nyomorult életű alkoholista népiesch giccsbútorpingálót, mert együtt húztak le pár évet a nácik katonáit büntető fogolytáborokban. És ez akkor,az Adenauer korszak [és egyben a Modern Kapitalizmus] Fényes Alkonyán marketing szempontból nem jött jól a dúsgazdag üzletemberré vált kriptonácinak. Derrick [Horst Tappert] a három arcából ehhez a féligcsömörlött,egészen rosszallóat választotta az enyhe fejingásokkal. „Külföldi Disznó” [Auslander Sau ] rokonaimnál tettem látogatásokat abban a korszakban,amikor még semmi baj nem volt az idegenekkel, mindegyikük dolgozni érkezett, nehéz ésvagy piszkosmunkákat végezve, kétszer annyi munkaidőben,mint a társadalom bevett,rendes fajitagja, kétharmad annyi fizetésért. Másod-és harmadfokú unokatestvéreim,ha ügyesen választottak szakmát, hogy ne is tudjanak majd elhelyezkedni benne, 25 éves korukig a minimálbér hármonegyedét kapták, mint pályakezdők munkanélküli segélyét. Ekkoriban az újságírás bizonyos műfajai, például a riporterkedés akár hőssé is emelő hús-vér, fizikai kiterjedésű terepeken folyt, emberek szagában és leheletében, egy Günter Wallraff nevű faszi török bajuszt növesztett és beöltözött török

gunterwalraffganzunten.jpg

vendégmunkásnak,hogy a saját bőrén szerzett tapasztalatok alapján számoljon be az odaföl-jólétieknek,milyen idegennek lenni legalul. Amiből én most nem szeretnék még egy gépelt oldalnyit már írni, akkoriban érdemes volt könyvet is. Midőn Günter Walraff néhányezer olvasni képes német értelmiségi tekintetében valamennyire az újságírás szakmájának egy hétköznapi, de hősévé tudott emelkedni , az én Külföldi Disznó kategóriás rokonaim mind fajnémetek voltak. Akkora egy kurvára befogadótársadalom a német, hogy a saját fajzatjai mindhalálig Auslander Sau-kba számítottak. Azt nem állíthatnám, hogy a Tisztafajú Árjaság kategóriájában a fajibbnál faj,az Északi Típus kritériumainak megfeleltek, de a Déli Típusénak igen. Mivel az őseiknek a vallásháborúk idején kellett hercegségenként és grófságonként, valamint a vallásuk miatt menekülni,tehát a pápistáknak a reformáta, a reformátusoknak pedig a pápista vérengző sajátfaji seregeik dúlása, pusztítása, égetése, öldöklései , más tekintetben pedig hősi tevékenységei következtében, a beszéde-nyelvezete, szóhasználata valamint a grammatikája a rokonaim beszédének bizonyos XVIII.századi formulákat úgy tudott megőrizni,ahogy ma bizonyos románoké az archaikusabb magyart. De ezt most hagyjuk, csak mutatom, hogy ma igen egyszerűen válhat hétköznapihőssé valaki,ha a náci rezsim bértollnokát, aki erdélyi származású, lerománozza.

Szün.: E sorok írása előtti két napból 36 órán át hős volt egy középiskolai tanár, aki a Nemzeti Alaptanterv-nek a történelemtanítási részét a történelemtanítás Mohácsának és azzal a tudománytalan, de legalább ostobán demagóg lendülettel rögtön és szerinte ironikusan Trianon-jának is nevezte. Kicsit még ráizgul most is a civilbátorságára, hátha emiatt kiteszik a történelem tanári állásából, e sorok írása idején elvi esélyemég meg van rá,magam részéről szurkolok neki.

Becsengettek a szünetről, de még felteszem a kávét, ráérünk bemenni óráraa barmokközé,mik vagyunkmi,stréberek?

 

Ha én vagyok a NAT Ellenes Igazságmozgalom vezetője, három okból baszom ki a mozgalmamból a NAT-ot trianonozó-mohácsozó történelem-tanári papíros hőst,ahogy réeszegtől leokádott  lábtörlőt hajít ki az ember a lakása ajtaja elől:

1. A történelem vagy pl a medve nemjáték, nemvicc.

2. Politikikai-kommunikációs szempontból öngyilkosság volt ez a hasonlat,mi van, ha ezek értenek a politikaikommunikációhoz és mém-meg geg kampányban a NAT-reklámhonlapjára felteszik e túlbuzgó marha stréber túllihegését?

3. Korunkban semmi nemlehet több 2-nél, tehát indok sem kell több. Óvodában 4-5 éves gyerekektől láttam olyan dramaturgiai trükköt, amiben valaminek a kimondását főleg csúfolódást hősi bátorságnak is szánta,de olyan színészi komplikációban, hogy ha túl hősiessé sikerül, meg tudja úgy koncepcionálni, hogy viccből vagy játszásiból mondta. Igaz,ezeka gyerekek naponta orral a fal eléállították a szakmailag közepes vagy tehetségtelenebb óvónéniket és szépen megvezették őket az orruk iránt, előre.

 

lábjegyzet a szünethez: Valaki, nem tudomki,ismeretlen hőseltüntette gogliálisan erre a hülye , ám nagyon stréber történelemtanárra,mint a hétköznapok hősére hülyerékázó tanárról szóló cikket az hvg-rőlés az indexről

Ism. Szerintem a régebbi társadalmi-típusú múltbavezető ember, aki még 2 éves korában már szobatiszta volt és járt, általában, háromévesen óvoda- és hatévesen iskolaérett is,nagyjából teljes politikai képességeit is megszerezhette és az az általános iskolában már inkább csak gyengülhetett,kophatott, sima opportunizmusba fúlt.

Már túlléptem az előre kigondolt terjedelmet, ezért, ha már sikerült a hétköznapi hősök közül a hős történelemtanárig eljutnom, N. Istvánról fogok beszélni,a történelem tanáromról. Pista bácsi egyáltalán nem szeretett volna hős lenni soha-soha és semmiben,még árokparti malacfociban vagy a pedagógus sakk-klubban sem, született tanító ,alsótagozatos. A tanítóképzőt még a középiskolai rendszerben végezte, tanító fia volt, érettségi után tanított, sorkatona volt, majd tanított ,megnősült és az ambiciózus felesége ösztökélésére, ha ő felsőtagozatos,nehogymár a férje alsós maradjon: levelezőn elvégezte a főiskolát. A történelmet a fősikola előtt ugyanannyira jól tudta,mint utána ésmivelkedvtelése is,folyamatosan,amit lehetett tanult hozzá.

A szocializmusban történelmet tanítani folyamatos hazudozással járt, mivel a bő harmada a tárgynak egyszerűen simán és átlátszóan hazudozás volt, a másik bőharmada viszont komplikált és kompilált hazudozás. A szűk, valójában egynegyedében voltak olyan történelmiromantikus tehát történelemtudományiatlan elképzelések, mint az Igazságos Mátyás,a Dózsa-féle parasztfelkelés-bez az agrárproleáriátus, Rákóczi kurucai és a Kossuth Apánk-legendák.  Amit el kellett a szocializmusban hazudni a történelemről, arról az igazat tanítani veszélyes volt, pédául kirúgták az embert az állásából és máshovásem vették föl tanítani, mehetett a papírjaival napközisnek az isten háta mögé, állami gondozottak nevelőtanárának vagy délutáni napközis felügyelőtanárnak cigány-településrész cigány iskolájába.

Amikor a II.világháború történetét tanította Pista bácsi, még csak egy mondatot mondott róla, de már a második előtt azt kérte,hogy tegyük le a ceruzát és hátra a kezeinket, hogy véletlenül se írjunk le semmit abból, amit hallani fogunk. Azt hittük, megint valami humorosba fogja csomagolni a történetet, hogy a bevésését segítse. Támadtak a friccek, de akkor a lengyel hősi ellenállók, a négy páncélos és a kutya, ratatatatata, és a friccek, ahogy a filmekben hilfeaaa-hifeaaa sikoltozásokkal hanyatt bukdácsolnak a lövészárkok sáncai előtt. „És szeptember 2-án pedig a Szovjetúnió Vörös Hadserege lépte át Keletről a lengyel határt."  (rám nézett, a történelemből több, mint jótanulóra és nekem fűzte hozzá:) „Molotov és Ribbentropp ugyanis többek között erről egyeztek meg” A községi pártbizottság épülete légvonalban 120méterre volt, a párttitkár lakása 60 méterre. A falum párttitkára ,mint szerte a vidékiMagyarországon még vagy 1200 más MSZMP-párttitkár is, autodidakta történész volt, a jelenkor helytörténeti eseményeinek kigyűjtéséhez szükségesen komoly besúgó hálózattal és ha valamelyik gyerek este otthon elfecsegte volna,egy farkasokkal üvöltve haladó szülő pedig, mint szocialista embertípus,szigorúan a közösség érdeképpen és javító szándékkal, akkor a párttitkár valamilyen formában behívatván magához az iskolaigazgatót, azzal, ugyan, hívná már be magához, baráti beszélgetésben az iskola alapszervezeti párttitkárának megemlítvén a gyalázatot, valamilyen formában Pistának adják meg a merről hánymétert, ne beszéljen ilyeneket a gyerekeknek, tartsa magát a tananyaghoz, satöbbi, szóval Pista bácsi akár pórul is járhatott volna a tanmenettől való, politikailag súlyos eltérés miatt.

Történelemtanár ma, 2020-ban attól lesz hős szerintem , ha még történelmet tanít.

-az hagyján, ha civilbátran szembeszáll a NAT -nak a hősi szituáció megalapozásához feltétlenül szükséges fasiszta nem elég, hanem náci terrorbrigádjaival, az is szép, és bizonyos tekintetben mindenképpen csakis hasznos tett, főleg pedig befektetés a jövőbe, lett már ennyitől kormánybiztos valaky jókormányban is, nem csak rosszkormányokban... tehát még egyszer nekifutok:

 

Én,személyesen & véleményem szerint ma azt tartom hősnek a történelemtanárok között, aki még megtartja a történelemóráit.

 

A filmnézést,mint olyat,otthoni önszorgalommá nyilvánítva. Nem visz be filmet órára. Utólag digitálisan kiszinezett un "National Geografic vagy History TV dokufilm"-et sem. Hősnek azt a történelemtanárt nevezem, aki ebben a pillanatban,amikor még a fasiszta NAT, a történelemtanítás Trianon-ja nem hivatalos, tehát ugye ami Mohács-a ELŐTT vagy Trianon-ja ELŐTT vagyis pillanatnyilag még a jó , tehát ennek a pillanatnyilag még használatos történelem tanmenetnek és tantervnek nagyjából a kétharmada móóóókszista hamisítás, vagy mókszista hamisítás inverze vagyis hamis maradt, ő hősiesen és óráról-órára hozzáfűzi a történelem tárgyhoz a történelmi tantervi alapból hiányzó történelmi tényeket  -mint Pista bácsi. Bár ma semmivel nem fog már játszani, ha akár az igazat is merészelné tanítani.  

Ezek szerint tehát a történelemtanár, mint Pista bácsi 1977-ben, egyedül van a politikai aktualitások nélkül tekintve unalmas és érdektelen terepén. Egy kurva újságíró, egy újságíró kurva sem nyit be iskolaépületekbe csakúgy,minden előfeltevés nélkül, teszemazt egyszerűen hangrögzítőkészülékkel járni csak a folyosókat tanítási órák alatt csöndesen.

A hétköznapok hősiességében is fogyatékos, agitációs szempontból érdektelen tanáron múlik ,nem a tanterven,a tanmenetébe sem veheti be, de letétetheti a gyerekek kezéből az okostelefont, a történelemkönyvben firkáló, pl un történelmi hősök szemeit kiszurkáló, hősnőknek bajszokat rajzigáló ceruzákat, arra nincsen rászorulva,mint odaát az un „Ének-zene” című tantárgynak a papírjai szerint állítólag tanára, hogy vonalzóval csapkorássza az asztal a fogjátok be a pofátokat,a kurva anyátokat már!- kiáltásokkal, nem. Ő nem. Ő csak a gyerekek elé áll és felvonja így a szemöldökét… -látja kedves olvasóm? - a mellkasa elé emeli az egyik kezét,figyeljetek, ne írjátok le, csak jegyezzétek meg, hogy Ötvenhat forradalmárainak markáns meghatározó része baloldali volt, példának okáért tényleg kommunisták vagy tartalmilag is szocialista emberek. Természetesen ehhez az is szükséges, hogy a gyerekeknek eszébe se jusson az unalmukat űzni okostelefonnal órán. Vagy Kádár szemei köré kungfupandamacikarimákat firkálni,mintha behúztak volna neki vagy Tóth Ilona medikának ( szarkazmus ugyanis Tóth Ilona ma sem szerepel a tankönyvekben, főleg akkor valamiért érdekesés egészen más aktuálnapi politikaiérdekek miatt nem.Sőt, hát tulajdonképpen akkoriban egy ember hőssétudott válni attól, hogy dzsaszta ellene mondott a Tóth Ilona medikát hősként való és szerinte napipolitikai igényű hőskreálásnak. ) Elértem a lap aljára, nekem ennyi most elég volt.

 

És neked, Zsófi?

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr215488898

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Steinmann a grófnő 2020.02.24. 17:17:27

Ohh hát igazán megtisztelő, Zsófinak átküldtem a linket.
Majd pár nap múlva alaposan átolvasom, és kommentelek érdemben, most elszívja az időmet és az agyamat a melóóó sajnos.
Puszi :)

Steinmann a grófnő 2020.02.29. 08:29:47

Dudi, te még az a korosztály vagy, aki látott élőben Szomszédok folytatást, nem csak a piolósjolinéni féle mémeket a neten.
Abban a Vágási Feri ugye nyomdász volt. Családom évtizedeket nyomdában dolgozó (nem irodában, hanem nyomdászként) tagjai igen jókat szórakoztak / bosszankodtak ezeken az amateurs jeleneteken. Ahogy gondolom Mágenheim doktoron a mentősök, meg Mágenheimnén a kozmetikusok...Etuson a keramikusok...satöbbi.
Na, szóval elég nehéz valamiről úgy írni, hogy valaki 30 éve nem járt tanári szobában, akkor is csak egyetlenegyben.
Csak úgy mondom :D
Kb Vágási Feri nyomdaipari szakértelmét hozod, de az olvasóidnak, akik nem tanárok, végül is miért ne lenne jó.
:D

Frick László Intézet 2020.03.01. 06:50:57

@Steinmann a grófnő: Ügyes voltál. Könnyedén visszavághatnék azzal,amit Kapitány Iván un műűvészetéről írtam,illetve azzal,amit A tanár c.németimport ötletből remake-lt mai-iskolai sorozatrólnem puzsérkodtam össsze.

Egyet fenntartok:A riport ötletemet:

Nem kell itt sem tanári szobába bemenni,sem tanórákra benyitni.

Nerég megnéztem egy német felzárkóztatási iskola tantermi jelenetét @Szorgalmas Gyémánt
pompásan szórakoztam,mertmintha egy magyar cigány iskola tantermi jelenetét láttam volna.

Szóval:

elismétlem
Fölösleges bemennem a tanáris zobába vagy a tanórára.

Eddigi áletemben 202 fiatalemberrel beszélgettem irodalomról és 472-vel történelemről, egyik sem gondolta azt, hogy általánosiskolai tanára vagyoka magyar irodalomnak illetve a magyar történelemnek.. kétharmaduk-háromnegyedük számára csak azért volt gyanus, hogy talán mégsem középiskolai tanára vagyok e két tárgynak,mert túl "pedagógus" volt a stílusom.Olyanok viszont,akik egyetemi diplomávalis rendelkeztek e tárgyakból,azt hitték, hogy egyetemet végeztem.

Nem szükséges iskolába bejárni, a most 40-10 éveseket meg szoktam,ez állandókérdésem,arrólkérdezni, hogy általános iskolai tanórákon milyen filmeket szoktak nézni

mivela filmtörténet- ésművészet is érdekel.

Ismétlés: többezer köbméter egylevegőt szívtam a fiatalmunkásosztály tagjaival, a fehér hollónál ritkább az a szakmunkás,aki fejben 100-as számkörben tud számolni és akkora a szókincse, hogy a réteg, a sor és a szint meg az oszlopközött jelentéstartalmilag különbséget nézzem
te érved Szomszédok és Vágási Feri, ezt két fillérért összeolvashatod indexfórumokon.

Én érvem:IDELENT a valóság.
Érettségizett munkásokközött fehér holló az,aki 100-as számkörben eszköz nélkülelboldogul számtaniműveletekben.

Viszont vágásiferivel vagdalózni, ehhez nem szükséges érettségi, csak életkor.

Akkor elismétlem:Egy hangrögzítő eszköz kell csupán,ami nem telefon,tehát amikrofona nem zajszűrős.

Ezzel a hangrögzítőveliskolákfolyosóoit kell barangolni tanóra alatt

ennyi

Frick László Intézet 2020.03.01. 06:57:53

@Steinmann a grófnő: Olvasóimnak nem szükséges tanároknaklenniük,plszülők iskolás gyerekekkel.kedvenc játékom,mint ZÖLD-gondolkodásúnak az, hogy ezen szülők figyelmét felhívom arra, hogy tanév VÉGÉN vizsgáljákát a gyerekeik felszereléseit, amit boldogan basznak a gyerekszoba sarkába be.

szűz füzetek
2-3-10 oldal firkásfüzetek.

Ha félig telefirkált egy füzet,akkor az a többfunkciós füzet, amit MINDEN ÓRÁRA BEVISZ valamit felírni.

Szűz tankönyvek.

Ének-zene sokszor firkatankönyv unalmasórákra,minden zeneszerzőszeme kiszúrva cerözával, bajszok faszok a szájaik főlé,pinák. Meg mindenfélék.

És akkor még TARTALMILAG bele sem néztem pl egy történelemkönyvbe,aminek a 2/3-a máig a móóókszista belehamisítás vagy annak az inverze, ami szintén hamisítás

Mint a Horthy-kép,addig neked is megvan, hogy ezekmit össze nem hazudoznak Horthyról.szemben azokkala hazudozásokkal,amiket te tanultál "igaz"-nak.

Horthyrólaz igazságot, miszerint egy Trump-szerű hasznos idióta és bojócc volt
egy jóindulatú TEHETETLEN BALFASZ ÉS seggfej ( Trumpróla jóindulatot nyugodtan lefejthetjük,én?-benne vagyok :D )

Pl Horthy "kiugrási kisérlete" egy börleszk...Edelsheim Ilona... arcát több dokumentumfilmen hang nélkülvégignéztem, hogy képes uralkodni azon, hogy az urameg az apósa balfaszságain ne kacagjon föl hangosan.

Steinmann a grófnő 2020.03.01. 09:07:19

@Frick László Intézet: először kezdjük Hortíval
Európa zsidótörvényeit az elsők között szíveskedett
de elmondanám, sváb, katolikus nagyanyám is köpött Hortyra
Antalt levitézlett vén faszfejnek tartotta
(holott fiatalabb volt nála Antall, de nagyanyám nagyon mérges volt, mikor látta a darutollas, hattyúprémes felvonulást...pedig ő aztán nem volt komcsi...)
Trianon, zsidótörvények, elvesztett 2. világháború, Budapest szarrá szétlövése, doni hadsereg...és most tapsoljunk a főkormányzó úrnak
azt hiszem, a te libsi művész köpenyed alatt agy begyepesedett antiszemita antalljózsi féli vén segg lakik

Steinmann a grófnő 2020.03.01. 09:09:11

@Frick László Intézet: oktatási kérdésben nem vitázom
fogalmad sincs, és kimeríti a kommentsor kereteit, mi a baj, és miért romboló amit EZEK csinálnak

Steinmann a grófnő 2020.03.01. 09:14:24

@Frick László Intézet: csak egy egyszerű dolog, amit te is megértesz
amíg egy pályakezdő tanár garantált bérminimumot kap, addig ne várj alkalmas kezdőket
amíg egy korombeli, gyakorlott, többdiplomás tanár a KSH által publikált átlagér alatt keres, addig mégis mi a faszt szeretnél
3 féle idősebb, gyakorlott tanár van a pályán ennyiért
1. kiégett, beteg, nincs ereje váltani, alkalmatlan a tanításra

2. idegbeteg, bolond, mindig is az volt

3. alkalmas, jól képzett, viszont többet szeretne keresni mint egy aldis pénztráso kislány, tehát TÚL vállalja magát, ezért mindig fáradt, mindig mindennel el van úszva, rohan egyik helyről a másikra, este is tanít, különórát vállal, lektorál, stb....

ugye te sem gondolod, hogy minimálbérért tele lesznek az iskolák fiatal, csillogó szemű, alkalmas emberekkel

Steinmann a grófnő 2020.03.01. 09:19:31

@Frick László Intézet: ezt a fasságot meg, hogy hangrögzítóvel...ugyan,hagyjuk már
Ma olyanról,hogy iskola, nem lehet beszélni
vannak ISKOLÁK (nagy betűvel) meg jó iskolák, és szörnyű iskolák
nincs iskola, általában
és sokszor azok az ISKOLÁK, így nagy betűvel, amiről nem is gondolnád
mutatok neked 3 iskolát, egymástól talán egy -két kilóméteres körben
az egyik JÓL teljesít, a szülők szerint, de gyepálja a gyereket, gyomorgörcs, stressz, a gyerekek fele pszichológushoz jár
a másik kiváló, de ezt csak az ismeri fel, aki maga is tanár, mivel jó az oktatás színvonala, és nincs gyomorgörcs
és a harmadikban örül a tanár, ha nem verik meg az órán
és lehet, egy kerületen belül van a 3 iskola....
na, ebből látszik, hogy Vágási Feri vagy, és ezért nem akarok veled szakmai vitázni

Steinmann a grófnő 2020.03.01. 09:20:23

@Frick László Intézet: amúgy az eredeti komment fele Zsófié volt, csak én írtam be
a Vágási feri az én szövegem
a 30 éve nem járt tanári szobában Zsófié

Amentig 2020.03.01. 14:24:39

@Frick László Intézet: ha ennyire műkedvelően szereted az irodalmat, komolyan érdekelne, hogy mit mond NEKED, MOST, pl. József Attila vagy Ady, miért érdemes NEKED levenned őket a polcról. Konkrét példákkal, ha lehet, úgy tanárosan. Köszi előre is! És a mai fikázós világban, ha lehet, ne azt írd, hogy mi a szar bennük, hanem hogy neked mi fontosat mondanak.

Frick László Intézet 2020.03.02. 06:36:32

@Amentig: Nagyon fontos Ady Endrével kapcsolatban
Krúdy Gyula Ady Endre éjszakái

c.könyve,lehetőleg az "új", a 25éves Kőrösi P.József -féle bővebb kiadás. Bár nekem a legendás 1947-es is megvan.

Azért fontos, amiért kitört az Ady-affér, amiben Kosztolányi pártját csak azért fogom, nem azért,mert Kosztolányi valóságos-titkosan mindössze irigy volt Adyra.. és Babits pedig jól megszívatván Kosztolányit , jellegzetes magyar-irodalmi-berkessen: tehát fel is tüzelte Kosztolányit,de amikor Kosztolányi egyedül maradván szorult,akkor Babits? -hallgatott.

Kosztolányi pártját azért fogom,mert ha 100 ember igen-t mond,lennei kell valakinek,aki vállaja a nem-et kimondani vagy egy "talán"-t.

Ha elolvastad Krúdy Gyula Ady Endre éjszakái c.könyvét, onnan folytatjuk a beszélgetést Adyról, szeretettel & alig türelemmel várlak, azzal a figyelmeztetéssel, hogy Krúdyt nehéz olvasni olyan irodalomtudományi háttér előtt, amiszerint Krúdy gyönge másolata Mikszáth anekdotázgatásainak,túlírt, az a sok-sok napi 16 oldal és lektűr gyakran meg ponyva. És ezzel a.. ezt tanítják Krúdyrólmég a bölcsészkaron is

feltételezem, hogy azért/attól vagy ennyire jellegzetesen leszóló,arrogáns (mi büdösparasztok simán csak nagypofájúnak mondjuk) velem,mert neked, velem szemben valami komoly papírod is van arról, hogy értesz az irodalomhoz ,és sajnos,Kulcsár-Szabó tanár úrnak meg sokaknak (lényegében a maiak közül csak Kertész Imre vélekedett másképpen Krúdíról) köszönhetően Krúdyról.. a hagyjuk.. hagyjuk a fogalmazást,Krúdyról a hülyeséget tanítják ma,ami nem igaz.

És így természetesen Ady Endréről is a hülyeséget tanítják. Eleve 30 versűnek kell leszólni maimodern tudományosan Ady-t, mert nincs egy irodalomtudósunk, aki rájöjjön, hogy Ady Endrének, mint Petőfitől ez ismert műfaj.. un publicisztikai versei voltak, napi tárcák és krokik meg kis szinesek, csak versbe szedve.És ezt a verstömeget leszólják, holott egy 12 soros versike csak progresszívebb,mint ugyanaz kis szinesben fél flekken.

És akkor Ady kisprózáiról még nem is beszéltünk,ami szintén nem téma.
Vagy Ady reális önképéről:Ady nem egy Napoleon Bonaparte volt. Ady a legtömörebben magáról azt mondta,ami igaz is:
"Én törtem be a falat a fejhemmel."

És azon a résen ugrott be József Attilla is.

Ahogy Szabó Lőrinc is.

Ady... olyan volt a korszak lírájában,mint Esterházy Péter a 70-es évek, de inkább a 80-asok prózájában: Mindenkit leköptek a magadfajta arrogánsok esterházyzónak,aki le mert írni egy bonyolultabb mondatot.

Vagyis sok-sok mindent csakis Ady-tól jövőnektanítanak, ahogy pl Esterházy Pétertőljövőnek olyasmit,ami peg Orbán ottótól vagy TAndory Dezsőtől is jött.

Vagyis az AdyKultusz magyar kultusz,mint pl a József Attila kultusz vagy az Esterházy Kultusz is. Támasztják is a kultuszt, de akik támasztják,közben meg fűt-fát és bokrot leszólnak a sztárkövetése miatt.

Általában soha nem értettem egyet azzal a szegregáns felfogással,ami a költő életét (ami történt vele) nem tekinti életműve részének.

Szerintem, de ez megint csak szerintem,link nem lesz,mert a mai irodalomtudomány nem merészeli ezt így láttatni, mert Flóra asszonynak valaha, mint fejedelemnének nagy tekintélye volt és... ez érthetetlen... de ma semmerik azt bántani.

Én mindenesetre Sylvia Plath és József Attila sorsában találtam egy közös szálat:a pszichoalkémiai kuruzsló barkácsolás súlyos következményeit (de félre: nézhetem hemingway sorsát is ezügyben)

József Attiláról a legtöbbet Horger Antal mondta el azzal: "Nem ismerek nála nagyobb zseni nyelvészt korunkban."

És Horger ezzel mindent elmondott: JA -nál minden-de-minden-amit olvasunk Poeticai Eszmény,ő az életben egészen más alak volt,mit a kultusza szerint. Kamaszkoromba én is ott bőgtem a kezemben a ronggyá olvasott és agyonjegyzetelt kötettel a pályaudvar síneiről villanó pengefényeben , természetesen én MINDENT az utolsó betűig, tehát a december 1-jén-2-án írogatott és szokásosnak nevezhető búcsúlapokat is... mármint pesze a gyűjteményes kötetből... olvastam

Nagyon-nagyon fontos tudni JA Valódi Tényleges Életét a költészetéhez, pl azt, hogy nem volt proletár származású, az isten a tenyerén hordta és míg általában a jószerencse egy-egy emberrel az életében egyszer, JA-val szemben évente jött.

Nagyon fontos azt is tudni,mielőtt még egyáltalán elkezdenénk JA költészetéről beszélni, hogy JA költői nagysága kora irodalmárai előtt nyilvánvaló volt, a nem gazdag.. szűkös tanári életszinvonalon élő,viszont költekezős Kosztolányi is ismerte JA jelentőségét,Szerb Antal és még valószínű,Babits is.nem voltak annyira hülyék a kortársak,hogy ne lássák: JA ér bőven annyit,amennyit a sziruposan , cuki,és nagyon szeretnivaló édes kölök Szabó Lőrinc ér.

Csak JA... nehéz ember volt, kis emberke létére és ... ez a nehéz embersége volt az akadálya érvényesülésének és ennek a nem-érvényesülésének köszönhetjül az életművét:
Egy dédelgetett JA úgy járt volna,mint egy Grác Írója Zilahy Péter,éli a rózsabaszó mézes életet és... nem tud írni.

Frick László Intézet 2020.03.02. 06:39:30

@Amentig: Lábjegyzet a hosszúkömmentemhez:
Köszönöm a látogatást és a hozzám-szólást. Cserébe egy nagyon egyszerű javaslat máskorra, ha valakinek így nekiállnál,mint nekem: Elébb.. olvass, aztán próbálj ütni. A cimkék alapján nem túl nehéz összeszedni a "helyesírási hibák hemzsegései" miatt talán nem mindig kellemesen olvasható szövegeimből infromációkat arról, hogy ha van Ady országa címkém,akkor talán... tudok is valamit Adyról, sőt.

Frick László Intézet 2020.03.02. 06:45:36

@Steinmann a grófnő:
Magyarországon a törvények egy dolog. Magyarországon még a diktatúra is egy dolog, hiszen Rákosi alatt márForint Milliomosokéltek Budapesten,pl a tövény szerint nem tarthattak magán személygépkocsit és mégis volt nekik.

Sokszor volt errőlitt szó ebben a blogban,pl Móricz Zsigmond felszólat (írt) a zsidótörvények ellen s.. szerintem az egyik legütősebbet írta.

Valamint Horthyminisztériuma 1941-ben a hivatalosan kommunistaként nyilvántartott Illyés Gyulát jelölte ki a Nyugat folyóirat folytatására.

És hnyszor beszéltünkmár erről.természetesen egy időbusz utasaként te, ha teheted, adok arra egy szívlapátot,odamész Horthyhoz a zsidótörvények elfogadása előtt és agyonbaszod.

Csakhogy amilyen akkor Európában a politikai helyzet volt, nemhogy egy olyan kripto-antieszemit a társadaalom,mint az akkori angol,deúgy egyébként egész FejhlettOirópa is többmindent... nemhogy Horthy-nak elnézett, deHitlernek is és ha te agyonbaszod Horthyt a szívlapáttal, azt is elnézték volna, ha a vonatok Csehszlovákiából akkormár lerobognak Battonyáig is.

Most a visszfuvarról nem fogok beszélni,mert nemrég tanulmányoztam vasúti statisztikákat,amikszerint még 1943. őszén is a vasútjaink 1944 tavaszti-nyári kihasználtsága 10-20%-án üzemeltek.

Frick László Intézet 2020.03.02. 06:48:26

@Steinmann a grófnő: és Zsófi:

Kérdésem:mennyiben jellemzőek azok az iskolák és tanári szobák amiket szerencsétek van ismerni , a Magyar iskolák-ra és Magyar Tanári Szobák-ra,amik egyébként... úgy... vannak szerte az országban?

Hülyéskedtek velem. Budapesten van olyan iskola,mint Indiában,ahol a gyerekeknek a kapuban le kell adniuk az okostelót.

Akkor egy ott tanító bad wanda azzal érvel nekem, hogy szart se tudok a magyar iskolákról, ha azt hiszen, hogy a tanárok 87,906%-a le sem képes téteni a kislányok kezéből az okostelókát. Vagy el a keze ügyéből órán.

Steinmann a grófnő 2020.03.02. 07:12:41

@Frick László Intézet: pont annyira, mint a te egy helyen, 30 éve látott ORSZÁGOSAN érvényes tapasztalatod - csak ezek legalább frissek, nem 30 évesek

írtam neked magánlevelet iskolák megnevezésével, pont erről, hogy nincs ISKOLA, általában, hanem mindenféle iskolák vannak
de te, ha oktatásról van szó, kizárólag egy sztorid van, Bélanéni, aki óra alatt kávézik
ehhez nekem se időm, se kedvem

Frick László Intézet 2020.03.02. 08:09:44

@Steinmann a grófnő: Minden iskola (vagy tanítás) annyit ér, amennyi az eredménye.
Nagyon régi ez a vita közöttünk.
tehát, ha pl autót vezetek, akkor azt látom, hogy az embereknek nem kell megtanulniuk autót vezetni, viszont az autóvezetés fő sajátossága az, hogy nem öntanító tevékenység: vagyis az emberbe a korai hülyeségei, ha nem vezetik ki belőle, akkor: rögzülnek.

Háhoghattok itt, amennyit akartok,pedagógusok, az nem A rendszer, nem Az orbán miatt van, hogy nincsenek ének és rajzórák, hogy egy mai 20-30 év közötti ceruztával képtelen felskicconi egy kartondoboz oldalára a másik kartondoboz elhelyezkedését a raktárban

továbbá az, hogy a Kecxskeméti Daaimler-ben megpróbálnak érettségizettek között néma-érően olvasni képes és 100-as számkörben fejbven számlálni képes fiatalokat.

Miről beszélünk, grófnő?

Dzmnálhatsz, amit akarsz, elmegyünk nyárn egy strandra: és: nem tudsz nekem lányt mutatni,ako valószínűleg a tornaó0ráko azt csinálta, amit tornaórán a TÖKMINDEGY MILYEN KORMÁNY ALATT csinálnia kellett volna.

És, sajnos, ez a többi tárggyal PONT ugyanígy van. Mit beszélünk tantervekrőpl, amikor úgyis le lesz szarva és havi 1millió2000ezer Ft-os fizetésért pont abban az ívben lesz leszarva.

Serény Vélemény 2020.03.02. 08:30:30

@Frick László Intézet: "az isten a tenyerén hordta"
Hát... a pénzzel bánni nem tudott, és néhány évvel később kétségtelenül borderline-szindrómaként diagnosztizálták volna azt az pszichiátriai tényállást, amivel küzdött. vagy kellett volna küzdenie...
Ennek ellenére valszeg ajrópa egyik, ha nem A legnagyobb xx. század első felének költője...

Serény Vélemény 2020.03.02. 08:34:27

de az is lehet, hogy bipoláris személyiségzavar.

Amentig 2020.03.02. 08:43:35

@Frick László Intézet: valamit félreérthettél. Kifejezetten gyanakszom azokra, akiknek papírjuk van arról, hogy értenek az irodaolmhoz, és a papírnélküli komoly érdeklődőket preferálom. Csak kíváncsi lennék rá, hogy NEKED, MA (nem tudom másképp írni, de szerintem azért érthető) mondanak-e valami FONTOSAT Ady vagy József Attila versei. Ha neked (mint minden "papírosna" egyébként) Adyról automatikusan az alkoholizmus vagy Kosztolányi (Ady modorosságának jogos vagy kogtalan kritikája) jut eszedbe, akkor nem is érted, mit akarok kérdezni. Nem mint TÉMA érdekelnek.
Ha TÉMAként érdekelnének, akkor én is olyanokat írnék, hogy olvasd el Örkény visszaemlékezését József Attilára és majd azután beszélünk stb. Marhaság.

Frick László Intézet 2020.03.02. 13:28:53

@Amentig: Kölcsönös a félreértés? - hótt komolyan ajánlottam Krúdy emlékezéseit. Adyt senki sem látta -most azt mondom, természetesen Lajos sem. Duka sem és Csinszka sem.. talán még Móricz. Móriczról csúnyán írtak tavaly ilyenkor -ő adta (kezdte meg) a végtisztességet Ady-nak.

Bocsáss meg, a kérdés... ö... hülye, mit ADhatna nekem Ady és JA, mikor... öeaaa... organikusan vannak bennem.

Úgy, mint kenyér,úgy Arany János, az más, ő úgy, ahogy te kérdezed, naponta ad, róla is beszélhetünk. De úgy, mint kedvenc gitárom vagy tájaim vagy formáim vagy egy nagyon kedves pina... vagy levegő valahol.. az mind Ady és József Attila.

Vannak,akiket kinő az ember,mint valami gyerekbetegséget, ilyen volt Woody Allen filmművészete, amit ma már szinte semmire sem tartok. [-> Buddha tanítása a fatörzsről...] De korai filmbuzi koromban fontos volt... ott... alap, tehát nem szabad[na] megsemmisítenem.

Az Elefánt zenekarról okoskodtam azt a minap,hogy ők Korunk LGT-je, csak ugye Korunk LGT-jéhez kell a "zsűri" (azaz a közönség is) és ma még az Elefánt szűk fansága is annyit ért az Elefánt zenéjéből, hogy így bazd meg, úgy bazd meg. De mint zenét, hátőőő.

Ady "modorossága" a sztárság... az a közönségmiatt is volt.

Ha ma támadna Ady, a fasz sem olvasná. Ady seggfej is volt, de ahogyan azt Lee Israel tanítja: Akkor engedheted meg magadnak, hogy seggfej legyél, ha elébb híres lettél.

Pl én kurvajól írok, egy zseni vagyok és semmire sem vittem, tehát: nem engedhetném meg magamnak azt, hogy seggfej legyek.

Krúdy megmutatja egyébként az Ady Endre éjszakáiban (is) hogy ki volt A Fejedelem (aki Illyés volt 1941-től haláláig aztán).

Te sem gondolnád: Molnár Ferenc volt az. Hány éve jutott utoljára az eszedbe Molnár Ferenc ?? vagy...ki irodalomtudósunknak szokott egy gondolata is Molnárról eszébe jutni?

Örkény... ahogy öregszem,egyre fontosabb a számomra. Kezdem egyáltalán nem viccesnek vagy még csak humorosnak sem találni az egyperces novellákat és természetesen nálam a Nincs bocsánat c... ezt a műfajt meghatározni,Örkénynél van olyan száraz, könyörtelen riport,ami még,,, riportnak is száraz, nemhogy irodalomnak,ilyen pl a másik nagyon fontos és mai, A Hanákné-ügy.

Ady nálam.. nem az a "modorosság" amit a mai modorosok finnyáznak (aki mai modorosokat úgy szoptak-nyaltak-kényeztettek, ahogy Ady-t halálra annak idején...)

Szerintem Esterházy Péter, aki egyébként tudott nagyon aranyos, kedves meg bájos sőt cuki lenni,amúgy sokkal modorosabb és hiúbb rátartibb és büszkébb volt Adynál. Adyra nézhetett a cica,a lyóka, a macika is.. Esterházynak vagy kinyalta valaki vagy annyi volt neki. Ady verekedett, birkózott, handabandázott ,részegen őrjöngött, bohóckodott is, nekiment embereknek,Esterházy nem. Mert ő de genere modoros volt (ahogy viszont az apja ellenkezően:modortalan)

Ettől függetlenül, hogy így látom Adyt, adibuzi vagyok és így látom Esterházy-t -ettől EP buzi vagyok (és nem mellesleg Dr EM buzi is)

Izgalmas Ottlik esete, Ottlik ugyanis amit tudott, azt abban a korban ezrével mérnökök, vasúti főtisztek, papok, reálgimnáziumi tanárok, postaigazgatók. Otlik kjoöránban minőségileg úgyy írni, ahogy otlik írt, annyiba számított, minthogy egy gimnáziumot végzett képes volt értékelhetőt rajzolni tuddal, papírra és híg barnatussal árnyékolni is. Ottlik nem is titkolja, hogy örley tudott írni és ő csak árnyéka örleynek,aki... ö... semmire sem vitte, senkinek nem jut az eszébe Örley.

Mint ahogy senkinek nem jut az eszébe az, hogy az a gitározás, amit az Omegától hall a 70-es évekből, az radics Béla gitározása vagy az sem szokott senkinek eszébe jutni, hogy Balázs Fecó mennyit lopott Radicstól és amikor megkérdezték erről, akkor azt mondta rá, ami nagyon igaz, radics nem vitte ezekkel semmire, ő meg igen.

Pl Esterházynak azon kívül, hogy kamelta ottlikot, semmi köze Ottlikhoz,mindenben az ellentéte ottliknak és EP mindig, még álmában is író volt, Ottlik meg sokkal-sokkal többször egyáltalán nem volt író.

Vannak sztárok, akitől egy mp-re nem szabad komolyan venni azt, hogy kik hatottak rá vagy tanították és pl EP ilyen. EP a leghatékonyabban azokról hallgat, akiktől tanult vagy akiket tart valamire.

Szoktam nemszépeket írni EP-ról, de nem hinném, hogy én alávalóbb lennék EP buzulásban,mint Zilahy Péter vagy Benedek Szabolcs, hogy másokat ne is mutassak.

Nagyon sok csúnyát tudnék pl esztetikailag írni Ady-ról, de minek, amikor niemandok, percemberkék és seggfeek mind-mind körbe-karikába azokat ezerszer írták meg Ady-rólúgy, hogy amben ma is jelentős és fő: A Lyuk A Falban... azt meg nem.

És József Attila alakja is Lyuk alakja a falban és erre a képre van még egyem:

Nem Donovannak szám lenni vagy a Monkeys-nak nem a lyukon UTÁNA beugrani, hanem pl a Spongyagybob Alakú Lyukat ÜTNI a falba bele.

Frick László Intézet 2020.03.02. 13:33:11

@Serény Vélemény: A motívumok mindig alacsonyabban vannak. JA (vagy Sylvia Plath) kuruzslás áldozatai lettek.A kuruzslók, akik foglalkoztak velük, pont a lényeget nem ismerték fel és pont hogy a "therapia" azaz a múlt állandó elemzése és boncolása ártott meg nekik. Sylvia Plath (és szerintem JA is) teljesen józan, ésszerű döntésben végeztek magukkal. JA számára egy ötlet volt, pont akkor,amikor a vonat alatt átmásuott, az akkor lódult meg.

Sylvia Plath meg egyszerűen.. nem akarta, hogy a gyerekeinek ilyen hülye idegbeteg picsa legyen az anyjuk,mint ő... azt gondolta magáról hideg fejjel. Gógyíthatatlan beteggé mind a kettejüket a "therapia" tette. Plath-tel messzebb mentek a sarlatánok elektzrosokkolták is... , sokkal súlyosabban ártottak neki, JA talán...menthető lett volna még.

Amentig 2020.03.02. 15:07:20

@Frick László Intézet: kedves Frick, igen, erre az organikus dologra gondoltam, mert szerintem ez volna a költészet értelme. Vagyis ebben vagy abban a helyzetben, állapotban bevillan egy-egy sor, vagy leveszem a polcról a kötetet, és rácsodálkozok egy-egy versre, hogy bár régen írta, de mond valami aktuálisat.
A többi számomra teljesen érdektelen, ezt a többit hívhatjuk kötelező körnek is, pl. milyen volt József Attila viszonya a kommmunistákhoz, Adynak a nőihez stb. ezek a legkevésbé sem érdekelnek, mert nem ezek azok, amik az életművükből segítenek élni. Ami segít élni, az József Attilánál és Ottliknál is tökéletesen megtalálható az életművében, vagyis nincs szükségem hozzá bennfentes életrajzi részletekre, okoskodásra, mert KÖZVETLENÜL segít. Erre lettem volna kíváncsi. A saját esetemben tudom, de pl. a te esetedben. De látom, erről nincs sok motivációd írni, és nehéz is, ez biztos.

Frick László Intézet 2020.03.02. 16:38:09

@Amentig: Háy Jánosnak van egy tanítása erről..ami... szerintem sok-sok költő feleségének, házastársának.. szerelmének vagy a lovának vagy a Honda Accord-jának is tanulságos lehet,a miszerint a költőnek a versbéli szerelme, hogy is mondjam nem-a-szerelme, ahogy pl a Szaturnusz gyűrűje sem a jegy-gyűrűje [ a Szaturnusznak]. József Attila esetében ezt az Óda esetében szokás azzal szemléltetni, hogy egyébként az esetről (mármint a nőről) az volt a véleménye, hogylényegében egy jó kis numera volt a szexuális nyomora enyhítésére.

Teljesen...megértem a Literatus Doctus -okat,amikor szeretnének egyáltalán nem foglalkozni a költő életével az életmű hátterében sem.

Sajnos azonban pont Ady és JA a két eset arra, hogy...

Adynál pl az igen súlyos alkoholizmus ELLENÉRE keletkezett a mű és nagyon gyorsan sietek rámutatni, hogy még Hajnóczy Péter esetében is. Nekem...nagyon rosszulesett Nádas leszólása Hajnóczy művére... miszerint "töredékes".. Hajnóczy ereje roppant... és egyébként Hajnóczyt is Örkénynek köszönhetjük, a Ki a macskának. Általában egy 20-22 éves fiatalember néhány névelő meg a központozás megváltoztatását is nehezen viseli,pl Dunába ugrik vagy egy körtelefon után,amikor már hallja, hogy a barátai versenyt loholnak a lépcsőházban megmenteni , gyorsan felköti magát, de a kisszéket csak akkor rúgja el, ha már az ajtót rátörték.

Örkény... valami 15 oldallal húzta meg a Ki a macská -t. És ennyi... Hajnóczynak, az ő jellegzetes tömörségéhez... az egyeteme volt.

Nagyon sokra tartottam Hajnóczyt egykor, ma már annyira nem, Nádast mindig nagyon nagyra tartom,, de ez a leszólása Hajnóczyra súlyosan igazságtalan.

Do9vlatov lett az oka, hogy Hajnóczyt nem tartom annyira nagynak.

Élet.. Krúdy szerint a regényt nem írni kell, hanem élni és pl Krúdy az az író, aki szinte semmi kortárs történetét nem képes kitalálni. Csak olyant tud megírni,ami meg is történt, pl a Tejigazgatóné az hús vér és nagyon sok háj és szalonnák és Krúdynak köszönhetük azt, hogy tudhatjuk: Böhm Aranka bajsza borostája csókolás esetén bizony szúrt.

A vers.... egy vers gyakran kitesz egy regényt.

Egy vers,mint a táj,kinek mit mond, pl én odavagyok a hegyekért, de aki a hegyek között él, az lehet, al alföldi rónaságért van oda,Petőfi nagyon fiatalon halt meg és a hegyeket ő a gyalogló szemével itélte és azért nem tetszettek neki a hegyek.

Sajnos soha nem tudhatjuk meg, hogy a 35 éves Petőfi egy bő életheteddel későbben mit látott volna a hegyekben... hegységekben. Pláne, ha a tengerhez is eljuthat.

A költészete (az életműve) és a költő viszonyát Kosztolányi testalkatával szoktam szemléltetni,költészet iránt rajongóleánykákat megkérdezek,milyen pasinak képzelik el Kosztolányit, egy Tóth Árpád szerű törékeny róbertgidaszerűt írnak le,amikor elmondom (ésmutatom az abbáziai képet,amin a feleségével olasz gyerekek közt hasal) 183 cm magas és izmos.. ifjan kisportolt izmos testalkatú volt Kosztolányi és a maga korában a 183.. hát még ma is magasba számít egy 183 cm-s a magyarok között.
ű
Tehát... a költészet.. vissza is moshat az alakba, a figurába, aki a költő.

Tehát... valamilyen... arányt és minden költő és a műve esetében külön-külön egyedi arányosságokat kéne figyelembe venni,ki költőnél számít a korpusz, hát... pl Szabó Lőrinc esetében a személyiséget jobb, ha hagyjuk, de idősebb korában a parasztnak szivesen beöltöző, fiatalon schneidige kispolgári banklegény Illyést is inkább hanyagoljuk, az embert, maradjunk a művénél.

Vannak költők,akiknél a hülyeség...és a hülyeség megjátszása... tettetése...mögött... bizony.. a keménység és mérnöki porecizitás Frank Zappa-i oromzatos,ez Tandori.

Sokan nem szeretnék komolyan venni Tandori "időskori" költészetét, Tandori képtelen megöregedni ésbizony nincsen alkonya a költészetének 75-80 évesen sem, sőt.

Ezek a tanár urak,akik a múltszázadvégi kanonokjaink is... Ha úgy esik nekik kézre, akkor nem akarják tárgyalni lábjegyzetekben sem az életműhöz az alkotó életét, de pl "nagyon aranyos" emberek, dédelgetett óriásaink" esetében meg mégis, a gyereke gyerekszáj-mondása a szalvettája,amibe a mester a száját beletörölte és minden-deminden, nemhogy része az életműnek, de még a monográfiáknak is.

Radnóti: Az élete az életmű is,a férfi,akeresztény, amagyar a Dr Radnóczi középiskolai tanár, aki Radnóti volt, a félelmet nem ismerő, neki a teste tényleg kis törékeny volt, de ha elolvasod Ferencz Győző monográfiáját, a répát talicskázó Radnótit valami nagy mahomet Kosztolányi méretűnek képzeled el.

Amentig 2020.03.02. 16:59:58

@Frick László Intézet: mint mondtam, arra lettem volna kíváncsi, hogy TÉGED, személyesen, mi volt, ami megérintett az utóbbi pár évben akár Adynál, akár JA-nál, , ami NEKED fontos volt a verseikben, de mindegy, látom erre nem akarsz v nem tudsz felelni, hagyjuk.

Frick László Intézet 2020.03.03. 05:30:22

@Amentig: Látom, hogy nehezen megy az olvasás -de akkor miért kérdezel? Azt hittem, hogy amikor leírtam neked, bennem Ady vagy JA...organikus... azzal megválaszoltam a kérdésed.

De türelmes leszek és megpróbálom egyszerűbben szemléltetni:

Woody Allen pl filmbuziságomban nem organikus, de kamaszkoromban hasznos volt.

Rainer Werner Fassbinder fontos volt kamaszkoromban és ugyanolyan fontos ma is.

Fellini - semmit nem változott,ma ugyanolyan fontos.
Tarkovszkij ma ismég filmrendezőnél is több a számomra, ő a számomra filozófus is.

Arthur Rimbaud költészete ma már bennem nem organikus -de egykor fő lényegem volt, harsogtam meg minden. Annyi maradmeg bennem lényegének, hogy Európánt únt gátú ócska földnek sajnálom le.

Ami az emberben organikus,pl a köldöke, azt nem nézi feszt,tudja, hogy megvan.

Nyilván az a kamaszkor lemúlt rólam, amiben az ember öngyilkossági terveket dédelgetve siratja szép és fiatal testét azzal, hogy zokogva dalolja a nagyon fáj -t.

De pl szivesen olvasom JA nyelvészeti szövegrészleteit.

Adyval meg úgy vagyok,ahogy sok modern mai zsidó van a zsidó vallással,plIzraelben láttam hitetlen embereket kipával a fejükön,a kipát a nagyszüleik emlékére hordják.

Így vagyok pl statisztikai katolikus,miközben ma már inkább Buddha beszédeinek a tanulmányozója,viszont számomraamuszlim imaház ugyanolyan szent épület,mint egy bazlika vagy református templom. Hiszek istenben,tehát a moszlím a testvérem Istenben. Most az, hogy a testvérnép palesztin meg a zsidó miket művelnek egymással.. az egy dolog,de számomra egy az istenük is.

Amentig 2020.03.03. 08:34:15

@Frick László Intézet: van József Attilának egy sora, ami ha organikus lenne benned, egy betűt nem írtál volna le a fenti "remeklésedből." Mindegy. Kínos az egész, bocs.

Amentig 2020.03.03. 08:53:49

@Frick László Intézet: és te, akinek ezek szerint könnyen megy az olvasás, miután leírtam, hogy NEKED, MOST mit jelent JA, közlöd, hogy ami fiatal korodban tetszett, az most már nem tetszik, meg egy stréber tanuló módjára felsorolsz róla adatokat, meg hogy mások mit mondtak? Hagyjuk már. Itt nem én nézlek hülyének téged.

Frick László Intézet 2020.03.03. 11:54:12

@Amentig: Értékesnek tartom annyira a beszélgetésünket, hogy megpróbáljakkikecmeregni a dagonyából, amiben elakadt:

ÁLTALÁBAN egy mű [vagy életmű] nálam úgy elolvasva nincsen, ahogy EP-nélamacska felmászva a fára. Vagyisélethetedenként elő-előveszem a fontosakat... Nálam soha nem volt olyan, hogy "kiolvastam egy könyvet". Tövirő-hegyira JA-t utoljára 24éves koromban olvastam, utánaa már csak azt, ami eszembe jutott és bele-bele olvastam.Ilyenkor azt a furcsaságot tapasztaltam,amit másoknál ritkábban: Elevenen megtaláltammég magamban,mintha tegnapolvastam volna, azt, amit 30 éve olvastam pl. Ekkor arra gondoltam: "Annyit olvastam JA-t, hogy szervces [organikus] bennem.

Nyilván amikor az ember már nem fiatal és tényleg is meghalhat meg közel a halál,ráadásul kb hat esetben már sikerültmajdnem meg is halnia, annyira nem szerertne "öngyi" lenni,mint amikor még az egyik hobbija is.

JA esetében fontos fordulat volt Tersánszky arcképe róla, amibőlkiderült az JA-ról, hogy az a figurája, akit a verseiből hittünk vagy gondoltunk, egy szerep és a korpusz egészen mássvolt -erre mutattam Szabó Lőrincet egy másik (számomra nehezen szenvedhető) példának.

JA-rólcsak tersánszky és Kosztolányi karcolata a reális,a töbi annyira irreális éspóz ésmesterkélt és fotoshop...majdnem... mint Petőfi esetében. Sok-sok közös van Petőfi és JA korpuszában,mind a ketten alkatilag kis mitugrászok voltak. Petőfi leginkább arrogáns volt, csak Bem apó.. vagy tényleg, igazán fontos barátok esetében nem.
JA hol cuki volt, hol arrogáns. Egyébként mind a ketten óóóriási koponyák, nagytudásúak.

Ezzel tehát elismételtem a válaszomat a... hu.. te most kérdeztél, vagy kérdésbe kijelentést csomagoltál? ..ez... most jutoteszembe, mi van akkor, ha téged nem is érdekel a válaszom,mert te attól, hogy kérdőjelet alkalmaztál, valójában nem kíváncsi vagy arr, hogy kicsoda-micsoda nálam JA.

Ha akarod, beszélhetünk másképpen is,pl hogy ma én, szerintem, hogyan képzelném el, mit ttanítanék,mivel állnék neki a gyerekeknél az irodalomórán az irodalom tanításának,feltétlenülkortársakkal, dal és vers értékű pop szövegekkel, Szendrői Csaba, Lovasi András, Nagy Ferenc, Likó Marcell, Hajós András és mások szövegeivel... pl Závada Péter szövegeivel nem annyira. Ha muszáj lenne, csak akkor. Pl amikor Ady-ról lenne szó, akkor elővenném Závada aktuálpolitikai hősi "publicisztikai" szövegeit.

Nekem a magyar rep-pel meg szlempoetrivel alapvető a bajom és annyira, hgy a "felépítmény"-ig nem vagyok képes felkínlódnimagam, ugyanis a magyar rep meg szlempoetri ritmikailag leginkább tákolámány, fos, ficamütemű,úgy kell beleeröltetni és kerékbetörni a rigmushoz. Az angolszászok nem annyira szerencsések,mint mi, hogy 32 durva szavunk van, nekik van a szaka, a faka, a shita, esetleg a kuma.

Frick László Intézet 2020.03.03. 11:58:03

@Amentig: Lehet, hogy jobban jártam volna, ha [nem kínlódok, hanem megadom magam] megfelelek az előfeltevésednek, amit a kérdőjeltől kérdés szerű kérdőmondat alakú burkolt megállapításodban kijelentettél, hogy OK legyen úgy, máma már nem mond nekem semmit JA csak... az a baj... hogy ez nem igaz.
A másik baj az, hogy magadból indulsz ki és hiába fejtettem ki kétszer bőven,mi az organikus (a szerves).. nem akarod megérteni. Namost... ezzel.... az akaratoddal mit kezdjek, ha te előre feltettél valamit és az úgy van és kész.

Mindegy,én leírtam,
UFF
nekem ez jólesett, el kellett gondolkodnom ezeken és kifejtenem, méghozzá hallatlanul tömören.

Amentig 2020.03.03. 13:58:16

@Frick László Intézet: mindig, mindenkor arra vagyok kíváncsi, mit jelent az adott író (ha jelent valamit) akárkinek, azon túl, amit "illik" az adott íróról vagy költőről mondani. Ezért szeretem pl. a moly.hu-n olvasni az értékeléseket, mert ott néha amatőr műkedvelők őszintén leírják, hogy mi volt az, ami tetszett nekik az adott könyvben és mi nem (lehet találni ilyen értékelést.)
És ezért félek "profi" kritikát olvasni, mert abban kevés kivételtől eltekintve a sok okosság mellett egy őszinte mondat nincs arról, hogy neki az adott mű mi újat mondott.
ezt a kérdést nem előfeltevéssel tettem fel neked, ilyenkor inkább félek, hogy nehogy olyan szabványválaszt adjon a kérdezett, amit végül adtál. De mindegy. Eleve ez, hogy ebből ekkora személyeskedést kerítettél (bizonyára az én hibámból is), lehetetlenné teszi az érdemi megbeszélését a dolognak.

Frick László Intézet 2020.03.04. 07:50:28

@Amentig: Kérdezni az olyan,mint pl karikatúrát rajzolni. Arról tudol karikatúrát készíteni,akit tényleg is ismersz és akár rendesen is le lennél képes rajzolni. Akkor tudsz valóban is kérdezni,ha előbb kitudtál valamit arról, akitől kérdeznél valamit. Nos, te úgy jöttél ide kérdezni, hogy nem is sejtetted, hogy én nem csakúgy profi vagyok,mint egy Dr Dérczy Péter tudós irodalomtörténész, aki útálja is nagyon a reformkor irodalmát, ráadásul báró Jósika Miklóst választotta, viszont abból a praktikus okból, hogy belőle még nem nagydoktorkodott senki.

én viszont OLVASÁS BUZI vagyok.Ami szemben akármilyen többször is Dr-Dr irodalmárokkalazt jelenti, hogy kurvasokmindent valóban el is olvastam és ráadásul nem is egyszer. Még Szilasi Lászlót is megnézném, nem csak Rugási Gyulát,mit olvastak két életkorszakukban is ugyanazt és el is.
Ivarérésem idején még nem volt wikipedia,viszont un "kutyanyelveket" másolgattak az irodalmár- bölcsészek, hogy ne kelljen kurvasokat olvasgálniuk.

Nem voltak őszinték a mondataim? - ó, bazdmeg:A bugyititkaimat kibeszéltem neked Ady-rólmeg JA-ról, ha tudom, hogy te ennyire értetlen is tudsz lenni,mint mondjuk egy olyan 84 éves férfi,aki megunta a 77 éves feleségét és egy mindenben is aktív 58 éves özveggyelszeretne..

Nem tudnálmegsérteni... nézd,ez a te dolgod. Én komolyan vettem a kérdésed és meg is válaszoltam és páratlan példátlna olyan türelemmel,amire te szerintem soha nem lennélképes. ha úgy érzed.. nem kaptál meg valami választ, szerintem.. inkább... olvasd el még egyszer a válaszaimat,mert ott vannak.

Én is írtam a molyra,a molyra írtak 4/5-öd része semmit sem ér és semmit nem tudonk meg arról, hogy a "művek hogyan hatottak"

Szerintem én jót írtam tatjana Tolsztaja Kssz!-éről,mert Benyegyikt, az olyan olvasás-beteg,mintén.

Amentig 2020.03.04. 08:57:50

@Frick László Intézet: eléggé bele vagy gabalyodva az önfényezéssel vegyített felesleges okoskodásba, de hogy nem miattam az hótziher. Tényleg nem JA kéne neked hanem vmi terápia vagy normális kapcsolatok a valódi világban bmeg. Nincs harag, a legjobbakat.

Frick László Intézet 2020.03.05. 06:14:17

@Amentig: Javasoltam már, hogy olvasgass is egy kicsit ebben a blogban? -akkor nem beszélnélakkora marhaságot,minthogy pont nekem nem lenne kapcsolatom a valósággal,sőt. A feltételezésed,miszerint nekem nemlennének normális kapcsolataim,a grófnőnk feltételezéseireemlékeeztetnek engem az ő fejlett Városi Környezetéból a nekiírtújságok alapjáni elképzeléseiből.

Azt sajnálom, hogy valamivel (nem is érdekeligazán,mivel) annyira frusztráltalak, hogy merő gorombáskodási szándékkal azt tudod hazudni összesen azokból, amiket neked írtam, hogy azok önfényezések lehetnének.

De ez a hasfájásodsem az enyém,magadnak fáj,te is tudod, mitől, valami olyasmitől,amit nem én ettem meg, hanem te.

heki 2020.04.23. 18:41:59

@Frick László Intézet: nem bántásiból mondom, csak naiv olvasóként, érdeklődve olvastam ezt a posztot, és a kommenteket, de tényleg, sokkal jobb, ha irodalomról írsz, mintha politikáról, mert ott az érzelmek kikerülhetetlenek,
és persze a szoció-vonal is érdekes mindig, kár, hogy azt viszont túlírod, ismétled önmagad olykor. (Soxor.)

Nem bűn, csak mondom, hogy nekem izgalmasabb Adyról olvasni itt, mint a geciiújságírókról, mert az nem új.

Mert EZ új, akár nekem, aki befogadja, akár Amentig-nek, aki nem fogadja be, de új.
Ellenben, hogy örülj, hogy holt tart a mai irodalmi élet, egy újabb azonnali-remeklést linkelek be:
azonnali.hu/cikk/20200422_rekviem-az-oregekert---de-hol-van-a-fiatalokbol-az-oreg

Centauri. A Magvető írója. (???) Hm.
Bazeg.

Frick László Intézet 2020.04.24. 06:19:55

@heki: Ha emlékszel A Nagy Morcsányi Géza csak azért regisztrált a bloghún, hogy ide kommenteljen.

Az egyik az, hogy ha az írókönyve (erősorrendet írok)
nem a
MAGVETŐ
a Szépirodalmi
az Európa a Libri az Ulpius
a kisNagyok (jönnek-mennek, volt Körösi P-nekés háy-nak is kiadója egykor)
akkor meg se jelenjen.

Erre emlékszel.
Nagy Név-velis erről beszéltünk, ha nem veszi Számottevő Kiadó, akkor jobb, ha meg sem jelenik.

Namost... ez...kb úgy megy,mint a lemeziparban. Az ember sokszor...egyáltalán nemérti.hogy valaki felvételei miért kerülnekaPetőfibe és rendszresen játszva.

Meséltem neked Esze Dóra esetét,akikifigyelte Morcsányi színházlátogatási szokásait és egyszer a lábacskáját keresztbetette neki és a majdnem felbotlóra így szólt:
"Jaj,maga az a veszélyesen naaaagy Ember."

Réz is említ egy efféle cserkésznőt,aki a Katherine Mansfiled kötetévelment el éss azóta se látta...

Megnéztem ennek a Centaurinak a honlapját,a színek,aképek,a dizájn MINDENT elmond erről az emberről,természetesen én sem értem,
hogy kerülhetett be.

Frick László Intézet 2020.04.24. 06:29:40

@heki: Az ismétlésekről

-öregszem. ÉS az öregek ismételnek
-fiatal vagyok és tanulékony:A netokráciában 1 információ szintje a Tízszeres Ismétlés.

Nézd meg az ellenzéki sajtót:Minden nap1 a csapás, a tíz főforrásban ugyanaz.

Te régi olvasó vagy itt,ám néha jönnek újak:nem fognak visszalapozni.

Zappa is tanított valamit az ismétlésről.

Maurice ravel-é apoptörténet egyik első nagy slágere,a Bolero előrevetítette a popzene jövőjét.

A Led Zeppelin egyév alatt jelentette meg az I. és a II-t,a harmadikra kifútt a szufla,a továbbilemezeiken főleg az unalom...

Ritka az olyan zenekar,mint a magyar Elefánt, kiknél van elég szuflameg ötlet több lemezre is.

Még Krúdy is ismétel.

Annyira hozzá vannak szokva az emberek az ismétléshez, hogy ha valami pop termékben nem ismételsz.. zűrzavarnak és káosznak hallja...

A "film"-ek, amit az egész napfekve telókázó/tabletező csupa csont és háj hosszúhüvelykujjúak .-.. "film"-ként fogyasztanak, csak (ONLY) ismétlésekből áll.

Még olyan szakemberek is,mint tarantino,kidolgoznak paneleket,amiket ismételgetnek.

Lenyeltem éski isköptem,ím az ismételhgetés vádját.
Mutass nekem még egy ennyire változatos, valóban gondolati-diverzitív blogot.. amiben pl az önreflexió egyben maró önirónia is... Ha mutatsz az enyémnél diverzitív,változatosabb "bonyolultabb és zavarosabb" blogot, akkor,amit kiköptem, visszaszlopálom é s lenyelem :D

Majd mindjárt mutatok neked érdekeset @ben

Frick László Intézet 2020.04.24. 06:33:16

@heki: Tavaly volt még egy nekifutásom. Szinte senki nem reagált rá.
Az idén... ez mánia... megint nekifutottam
de ezt szerencséremár félbehagytam :D