Orbán fennmaradásának az oka az Orbáncentrikus Világkép. A Holdról A Kék Bolygó,a Föld látszik és a Földről pedig a Hold. Nem mennék belemost e látszatok történetébe, hány bolygó csillagászattudományi értelembe vett megismerése után derült ki végre az, hogy az egyetlen nagyobb,ami a Földkörül kering, az nem is bolygó, hanem hold.

Az orbánba belebetegedett gyűlölködő is az Orbáncentrikus Világkép alatt él -  csak szenved. Ha mazochista,élvez is. Mert számukra  Orbán a halálcsillag. Őt látják mindenütt. Itt is csak róla akarn ak olvasni: a kedvenc olvasmányaikat itt is: Melymimindenben hibás ésmiminden rossznak az oka,a Legfőbb Rossz Ő Maga s annak is ő az oka.

https://m.blog.hu/du/dudenbuch/image/4b87f8c20c0177116a414cf8d2cf5f0a.jpg
  Azt halljuk szüntelen, hogyanbetonozta be magáta róla elnevezett világegyetem  centrumába , hogyan csal, hogy ottmaradjon ésmennyiminden nem használ ellene.


Én  ezt a Világképet leírom,tehát ahogy az ufókokok egy lassúdad univerzumjáróhajójukról kipillantván a Földet is meg a Hold-a-hold-a holdat is meg a Naprendszert,ami -azértezt mindig elfelejtjük- szintén elég ritka naprendszerféle. És mit kapok a pofámba, szőrsapót, vegyem fel, orbánfasszopó vagyok.

Ahhoz képest, hogy Orbáncentrikus Világkép alatt nyögők szerint orbánseggnyaló vagyok, 2010. óta MUTATom hogyan LEHET leváltan OV-t.

Amikor a véleményformálók megbuktatták OV-t az alkoholista Snitt Elnökúron által... meg a azt,amit ti tévesen gyűlölködés közben már észnélkül frecsegtek nernek, a NemlétezőNincs Is Gyurcsány Ferenc szerint nem volt készen ellenzéki erő.

Amidőn 2012. Január Idusán Gyurcsány megkérte szépen a véleményformálókat, hogy most mát a kilőtt löszereikre a sok lövedékre,a becsapódásokra már ne csapassanak többet,mert hiába, nincsen készen orbánváltó erő,erre a Nemlétező Ferencre senki nem szólt rá, hogy menjen a picsába, ahol nemlétezőként 2009. ápriélisa óta lennie kéne.Az IMF kérésére is.Alig több,mint egy év telt és ebben a blogban leírtam az orbánváltás egyszerű menetét:

1.Népfront Orbán Ellen 1 Rubrikáért.
2.Orbánváltás.
3.Osztozkodás a hatalmon.Ha egy párt megengedhette magának, hogy a híres nagyszerűírót,Kukorelly Endrét, a nevét bevásárolta a kampányba,mintha.... -bár Endre bácsi a havi magas fiXXXjövedelem mellett annyira jólérezte magátképviselőként, hogy hónapokon át nógatni kellett, hogy mondjon már le annak a képviselőjelöltnek a javára,aki egyébként nemjutott be a listán miatta... Akkor miért is ne lehetett volna kiállni egy népszerűME-jelölttelmajd orbánváltás után egy " Bocsássmeg,fácán!"-nal azt választani,aki mögöttedei a legerősdzakosabbak és egyben sikeresek is voltak az osztozkodás, azaz a 3.pont idején???
Az orbánváltás egyik oka, az egyik főoka az, hogy 2018-ban egyetlen egy óvodában még egy dadus sem mesélte el a répamesét.

Aminek a fő tanulsága az, hogy ha a répa nem gyön ki a fődbű, jabba nem a répa a hibás, hanem az, hogy nem húzzák ki a répát, csak dumálnak róla:
-pthfeőjjj de bidess a répa
-kurva gecianyját a répának
-túlmélyen van a gyökere a répának
-túl nagy a répa
-ki eszikmár répát,marhák az emberek, hogy?
-bezzeg Bezzegisztánban magától nyő is a répe meg gyön is ki, csaak ráküldenek egy telefonalkalmazást és gyön.

-BVezzeghollandiában már nem is fődbe termesztik korszerűjen a répát, hanem vállmagasságban éstápoldatból nyő
-akkor majd Bezzegisztán idegyön és kihúzza nekünk a lyépát

És Bezzegisztán küld mindent, ásót,kapát, permetszert, Orange-t napalmot, képzésihozzájárulást, egyetemet, apanázst, agitációstámogatást, reklámarcokat, mindent-demindent,még többet is,mint amit az Európai JogállamiségmegengedhetVerhofstadt Fogtündér ingyen, ami nagy szó ám,tök' ingyen egy drága jótanácsot,miszerint mindennek ellenére a répát azoknak kell kihúznia a földből, akiké a föld.Felmerült az a téves elképzelés,miszerint ha Európai Egyesül Államok lenne,azon nem csak a Cigány Hitler pocakos focialista bácsi agyvérzsírja tolulna föl, henm ha a répa kihúzása helyett az egész rajónt átszervezzük a kormányyzósággal meg a Birodalommal, letesszük az Amerikai Eggyessűtt Kertészet mintáját és lemásoljuk,mert a magyarnak mindig a külföldipélda, a bezzegmásréttye, az optikai csalódásmiatt a perspektívában távolabbi színárnyalatok tömörsége a halovány párábafúlóáttöréssel a kívánatosabb, szóval jól átdóóógozunk mindent, nem a 25 kN-t követelő répakihúzást választjuk, hanem bányagépekkel, földregisztertonnákat, köveket importálunk, tengereket szikkasztunk, őslakosokat egyszerűen lemészárolunk, fertőzőbetegségekkelmeg alkohollal irtjuk, bogott protestáns faluközösségekből egész kis mikrouniverzumokat hozunk létre,amikhet az Államhatalom,amikor megérkezik, csak kérhet és jelenthet, elfogadja a Békebíró,a Sheriff és a Tiszteletes személyét akkor is, ha John McKinley tiszteletes csak úgy kitalálta, hogy tiszteletes,mint ahogy a Doctor az USÁ-ban ősi XIX.századi néphagyományosan annyi, bhogy Doc csak annyit jelent, hogy ügyesen kommunikál az ipse,mint Dr Bubó, csak az ilyen Doc-ok nem kacsintanak ki a kamerába.

elkészül az Európai Egyesült Államok, majd a Törvényhozás elé kerül Unkooorn tagállam Viktor Orban nevű Cigány Hitler Kádárjános de Escobar y Veryafeleségét diktátor ügye, amire a Törvényhozás vizsgálóbizottsága Hegyek Vajúdása nekiveselkedés után azt a kisegérkét szüli meg,ami szerintük egy répahúzósor legeslegvégén a répa kihúzásához szükséges ERŐ végseje:"Unkoorn Tagállam Diktátorát Unkooorn tagállam polgárainak kell picsán rúgnia.

gyűlöletbeteg még több, mint másfélmillió van a Választásra Jogosultak között. Elmetek eddig 2 választásra váltani úgy, hogy minden egyéb és egymástóllegföljebb 12-féleképpen csokrozható véleményeik között az
Orbánt a Picsába az 1 volt és ha erre találtok egy rubrikát a szavazólapon, elvégre a baj akkor,a, hogy mind meghalunk a másfélmillió szerint

 

Nem a szavazóbázis a megosztott, mert az Ellenzék pártjainak szavazóbázisaiban 1. pont van, az 1. pont,amiminden párt támogatóinál ugyanaz:Orbán takarodj. Pedig a véleményformálók már két elbukott OGY választás után a tömegembert vádolták az orbánváltás elmaradásával. 5 millió ember szarik apolitikába,orbánba,véleményformálókba és pártokba bele, de a véleményformálók ki merik jelenteni, hogy az elsőtől a 44-ik sorig a nép a büdös, egy koicsit a pártok valamint apolitikai vélemnényformálók, azaz a sajtómunkások ártatlanik,mint a Schreck [Shrek] Katzl.

 

Én sajnálolm az Orbáncentrikus Világkép alatt szenvedőket, mint általában a szenvedőket.Én vigaszt szeretnék nekik,hogy könnyebb legyen elviselni az Orbáncentrikus Világkép látomást.

Szerintem ésmég ötmilliómagyar állampolgár szerint ugyanis van élet az Orbáncentrikus Világkép alatt, jó nagy társadalmirész ez az ötmillió, nem vagyunk benne egyformák, egymillió olyan nő van közöttük pl, akik szerint a férfiakat nem úgy lehet kormányozni, ha eléjük állunk a pozitív diszkriminációnak köszönhetően,ami jár nekünk a kisujjunk mozdítása nélkül és mindenfeltétel nélkül, hanem a férfi barom,állat,segg és geci is és a háta megé kell állni,pár rigolyáját eljátszani,mintha tűrnénk.. na, ez az egymillió nőtársunk pl nem tudom elmondani,mennyire szarik arra, hogy a KIRAKATBAN mi van a kínaibótba' oda a vijetnámi sokszor, ha DK-D néz a kirakat, semmit sem rak ki, hanem bereklámplakátozza, hogy a 25 éve hólabda szerűen kerengő áruját, amire már Kína legelmaradottabb vidékein sincs belsőpiac, elsüsse. Ezt az egymillió nőtársunkat már olyan szinten nem érdekli a politika, hogy ha elkapok egyet és megmutatok neki egy a jókislányok szerint cuki nőipolitikust, azt mondaná, hogy Robi, a Királycsávó 70000 Ft-ot nem adna érte, nemhogy 400000-et,mint egy dolgozni jól tudó rányiért az ű ura ilyeneket szokott ingyen szopatni a diszkókban.

5 millió ember gondolja úgy, hogy az élete többet ér,mint reggeltőlestig a mocskos cigányon agyalni. hogyan nem lehet leváltani és hogyan halunk meg mind miatta.

Véleményformálónik szeretik a mimmehalásunk főokai közé sorolni ezt az érdektelen ötmilliómagyart,pedig máskor annyira együttérzőek velük,amikor a prospektusaikban a Mélyszegénység szegmenseként szerepeltetik őket.

Ugyanis minden látszat, amit az OV-Centrikus szenvedők szerint nemészlelhető,az más perspektívában,pl Verhofstadt perspektívájában evidens.

Dr Snitt elnökurat, aki elnökursága idejében még sima, kontrollálható III-IV.fázisú alkoholista volt, mint pl 1990-ben Für Lajos... aki akár miniszterelnöknek is alkalmas lett volna és emdéefesebb volt,mint Dr Antall és főleg konszenzuskészebb, nem sokkal,de valamivel több politikai hozzáértéssel... Dr Snitt elnökurat egy milyen pici leaks buktatta meg.

Orbánról azoknak a véleményformálóknak,akik Snitt elnökurat megbuktatták és az Orbán Rendszert (ami nem a NER) tálcán kínálták Politikai Erőknek ...Még a véleményformálók is tudják, hogy kiknek kell a répát kihúzni!

Bank JuróátállásÁrát Nem Fizeti -Juróátállás Terhe a Lakosság Terhe!

azonképpen véleményformáló buzdít, uszít,kompilál, gondosan előkészített leaks-t MEGOSZT erős megosztóján, de dolgozni, kezet közvetlenülpiszkolni nem

A Hávégé Snitt Elnökúr megbuktatásakor nem állt a Rivaldába, nem hajlongott tapsokért, nem mutogált sok kis kétkezével 2-2 V-ket, szépen szerényen ott húzódtak a többi véleményformáló sorai között és nem is az elsőben.

Van nekem egy érzésem, ami Martin Luther King esetében az bizonyos a Dream volt: 

Az az érzésem, hogy valami néhány oka lehet annak, hogy az Erős Magyar Megosztók a legalább 5-6 Nagy Leaks-t nemadják ki Orbánról. Nem 1 oka van, nem 2 oka van, hogy hergelnek is téged meg betegtársaidat, nemhogy nem gyógyítanak, de fokozzák is a tüneteiteket, de mégsem szabadítanak meg. Fel.

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr7514747889

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Etelka93 2019.04.08. 06:44:05

Ez nem répa, hanem bambusz. A rendszerváltás óta eltelt idő fele Orbánkormányzat.

Etelka93 2019.04.08. 09:00:07

@Holger Danske: Nem az a baj, hogy nyert. Az a baj, amit csinál. Az a baj, amerre visz mindannyiunkat.

Frick László Intézet 2019.04.08. 09:09:17

@Etelka93: Merre visz mindnyájunkat? -majd te idemásolod nekünk a prospektusokból. Mint a "Putyin Oroszországá -t"

Engem ugyan nem visz. :D

Etelka93 2019.04.08. 10:05:14

@Holger Danske: Ne fárassz.
@Frick László Intézet: Amikor a történelembuziságodban páváskodva előadod, hogy a régebbiek cselekedetei vezettek ide, olyankor azért fölmerül benned, hogy a mostani történetek is vezetnek majd valahová? Hogy ha véletlenül ezek a végzetjátékszerei fiúkák a te kiskertedbe taposnak majd és nem lesz igazságod sehol akkor kevés lesz az újpéterezés meg a háttérhatalmazás?

Etelka93 2019.04.08. 13:17:20

@Holger Danske: Nem intézek el semmit és senkit. Többször leírtam, mi a bajom a Fidesszel.

arnyekveto 2019.04.08. 19:27:29

A naprendszer "oldalnézetből" mivel 70e km/óra sebességgel száguld az egész kóceráj. A nap gravitációja húzza magával a többi bolygót:

www.youtube.com/watch?v=0jHsq36_NTU

A Hold úgy keletkezett hogy egy Mars méretű bolygó - a Theia - csapódott a Földbe, ahol is a bolgyónk 1/3-a "kifröccsent" mint kőzet-olvadék a világűrbe, mely folyadékként viselkedve a légüres térben, igen hamar (mielőtt kihűl volna) összeállt gömb formájúvá és a Föld vonzásától nem szabadulván azóta is körülöttünk kering, mint Hold (ezért van a Hold földi eredetű gránitból nagyrészt). A Theia megmaradt nehezebb elemű részei pedig besüppedtek a felszínéig izzó lávából álló Föld magjába.

Állítólag.

Lujza S. 2019.04.08. 20:48:55

@Frick László Intézet: @Etelka93: @Holger Danske: na, az ilyen beszélgetések miatt szabadságolom magam innen
Ikeás dohányzóasztal: "nem írod le, mi a bajod velük"

Én : leírom többször, részletesen, most nem fogom újra begépelni, mert minek, csak rövid részlet belőle
polt
áder - mindekttő fék és ellensúly helyett csicska, így szarva bele a köztársaság eszméjéba
M1 mint a legdurvább pártszennyfolyamömlés- közpénzből
központi költségvetésből kb. 1000-szeres pénz költve a "kormányzati kommunikációra" mint amit az ellenzék költhet
főni hobbijára elbaszott százmilliárdot, TAO :DDD pénz, stb

és ha ezeket leírom, az ikeás dohányzóasztal nem válaszol, majd közli két kommentel arrébb, hogy "nem mondod meg, mi velük a baj"

Dudi ugyanez lilában, személyeskedés, mohácsi vész, mindenről az index és a 444 tehet, meg a történelem és a végvári vitézek, orbén és bandájának SEMMI felelőssége a jelenkori viszonyokért, aki ezt állítja, az GYÜLÖLKÖDIK
iszonyú unalmas
hajtjuk ugyanazt az imamalmot
és elbeszélünk egymás mellett
na, szép tavaszt :)

Frick László Intézet 2019.04.09. 05:29:06

@Lujza S.: de a lényeg az, hogy még büszke is vagy magadra ebben a pedig óvodás eljárásban. Majd a kommentedet a prospektusszövegekkel folytatod, amiket ügyesen össszemásoltál.
És mi a fő hibám? -miért nem másolom-kopírozom én is ugyanezeket a passzusokat ugyanazokból a forrásokból.

Frick László Intézet 2019.04.09. 05:30:46

@Lujza S.: Matt: mert ha én is ugyanazokat az agitációs propaganda és karatergyilkos idézeteket adnám elő sajátvéleményemként,mint te,akkor az nem egymásmellett elbeszélés,hanem szerinted párbeszéd lenne.

Csak te a századik mattbanmaradásod előtt lesöpröd a táblát és te vagy a fair.

Frick László Intézet 2019.04.09. 05:33:39

@Etelka93: A korszak két istencsapása közül a másik a trendképzés. Fogom a már létezőket és a megesetteket, ezek közepéből egyenest indítok a jövőbe, majd megállapítom:
Kínának 2007-ben 0 külföldi katonai támaszpontja volt, ma pedig már van 1 külföldi katonai támaszpontja,ráfektetem a vonalzót, kész a trend
"Kína a Szovjetúni sorsára fog jutni a katonai expanziója miatt.+" Forrás: Bloomberg, USA

Az beszél,akinek a háza ég.

Frick László Intézet 2019.04.09. 05:40:08

@Lujza S.: @Etelka93: Magyarország a méreteinél fogva, egy komolyabb ciklon ötóra alatt átszellőzteti,megtankolom az autóm Záhonynál és még elérek Szlovéniába az első benzinkútig -nem Oléaszországba érek el.

Túl kicsi Magyarország ahhoz, hogy Orbánba belehaljunk vagy csak pusztuljunk is.

Ráadásul Magyarország rendszereknek úgy a tagja, hogy ha kedvenc rémálmaitok szerint Orbán (egymaga) kivezetnéMagyarországot az Ónijóból,attólmég pl NATO tagok maradunk és a NATO az nem habostorta, amit ügyesen lenyalhatunk a face-ünkről.

Jelenleg már a Globalista Világgazdaság Tesztüzemmódja folyik ami azt jelenti, hogy ha az Ónijós Multik mondjuk miért is,mindegy, játszásiból pakoljanak ki mert a Nemzetállamuk,mint az Ónijó Tagállama azt mondja nekik, hogy pakoljanak, még vannak globális más multi nagyvállalatok, teszemazt jelenleg a General Electric egyetlen egy nagynyereségű tagválalata,amirőlazért nem tudtok,mert az Magyarországon nem szokás,hogy sikerről, jólműködő vállaléatról vagy a "100 Legazdagabb Magyar" könyvből a Mogyi tulajdonosairól vagy a Jászplasztik tulajdonosáról írjunk.

Frick László Intézet 2019.04.09. 05:47:03

@Etelka93: Szerencse, hogy alaptanításom szerint a nikknek nincs pinája ezért nem kell megjátszanom semmi udvariasságot, hanem csak mint príe-szexuálisóvodai játszópajtásom lennél, rámutatok, hogy ami szerinted játszásiból a te bajod a FIDESZ-szel azok nem a te saját gondolataid, hanem belédplántálták. Vannak olyan rossztulajdonságai a FIDESZ-nek, amiket felsorolsz a tünetegyüttesből
és vannak a FIDESZ-nek olyan tulajdonságai is, mint az MSZP-nek:
jellemzője a társadalmi bázisa ami nem biztos hogy elmegy szavazni a FIDESZ-re,mint ahogy az MSZPbázis java már nem megy el szavazni az MSZP-re.. viszont mint 2014 és 2018 bizonyítja: Másra szavazni sem megy el.

Azt hiszed, ez vicc,pedig ennek a jelemnségnek köszönhető vaalóságosan és titkosan a Márki-Zay korai örömre rázuhanó jeges zimankós nyakbamászós Új Kétharmad

A te meghjibázáésai a Fecsegő Felszín

a dolgok pedig a mélyben történnek

Nemrég beszéltünk a Választási irodárólés a kopaszokróla FIDESZ bázisbaan még olyan exfideszesek is vannak,akik mert nem tudtak elég lóvét harácsolni, bosszútállnak a FIDESZ-en. És nem Lázár Jánosnaak hívják, hanem faszomtuggya expógármesterné Herceghalmon és jólki akart basznbi a FIDESZ-szel és ez sikerült is és a FIDESZ olyan tulajdonságai miatt sikerült, amiket nem tudsz.
Mert nem írták meg neked, hogy tudhasd.
Hanem szándékosan butaságban tartanak ezekről.
Hogy szítsák a lángot.

Frick László Intézet 2019.04.09. 06:18:59

@arnyekveto: Köszönöm.Ismertem ezt a verziót, de azért jól jött