megrendeltuk_a_csaszarmetszestszuperpicsa.png

Környezetemben hagyományos pinás-szülés kereteiben ma már csak proletár anyák szülnek. Az alsóközéposztálytól felfelé kizárólag császár'-ral "szülnek". A netokratív idiotokrata kimmamucilik már eleve is császár't terveznek. Kedvenc indokom a pina szépségének félelme. Az eredeti képzettsége szerint szülés zsebmetszőnek kényelmes és tervezhető a ~.

 

A WHO irányszáma szerint az ojropidoknál úgy nagyjából 15%-os ~-ozási arány indokolható. Ez is rémesen magas -szerintem.

Alsóközéposztálytólfelfelé néha még előfordulnak olyan kismamák, akik a hagyományos,elavult pinásszülést preferálják. A "szülész" türelmes velük, rájuk hagyja. Nem túl nehéz igazolható indokot találni a ~-ra. Alsóközéposutálytól felfelé az elsőszülésáltalában a kislány 30 éves kora fölött esikmeg. A 20-30 közötti életévek az un "önmegvalósítás" jegyében telnek -ahogy ezek a kislányok megfogalmazzák, még élni szeretnének, mielőtt.

Olyan, a szülés körülményeivel összefüggő adatokat gyűjtöttek, mint a császármetszések aránya, vagy az apai jelenlét ennél a műtéti beavatkozásnál, hogy milyen testhelyzetben lehet szülni, vagy zavartalanul együtt lehet-e anya és újszülött a szülés utáni „aranyórában”.

„Én nem tudom megmondani, hogy hogy jó szülni, ilyen egyszerűen nincs. Mindenkinek mások az igényei” – mondja Maróy Ditta, a Kanga Egyesület vezetője válaszként arra a kérdésre, hogy miért fontos az online adatbázis. Maróy a szülésfelkészítő tanfolyamokon szerzett tapasztalatai alapján állítja, a nőknek arra van szüksége, hogy a szülés során partnernek tekintsék őket, meghallgassák a kéréseiket, és ne döntsenek a fejük felett.

„A szülés is egy szolgáltatás a kórház részéről, amit az általunk befizetett TB-forintokból finanszíroznak, elvárható, hogy figyelembe vegyék az egyéni igényeket” – magyarázza, egy nyári hasonlattal élve: „Amikor vegetáriánusként nyaralóhelyet keresek, fontos szempont, hogy változatos legyen az étrend, nem szeretnék minden nap rántott sajtot enni; ha gyerekekkel utazom, vízparti szállást keresek, aki meg például kutyával menne, annak egészen mások az igényei.

Ugyanígy más az igénye annak a nőnek, aki valamilyen egészségügyi probléma miatt császármetszéssel fog szülni, mint annak, aki természetes módon akarja világra hozni a gyerekét. Megint másnak az a legfontosabb, hogy jó legyen az aneszteziológus, mert nem akar fájdalommal szülni – ezt mind figyelembe lehet venni, ezért jó tudni, hogy melyik szülészeten tudom a saját igényeimet érvényesíteni.”

A bioológiai ember [a faj] fejlődése már régesrég nemképes tartani az észlény kirobbanó haladását. Az emberi testben a szaporodás biológiai programja az ivaréréssel indul.A Természettörvény milliárdévvel az ember előtt lépett életbe, így nem valami humánus: A már szaporodásraképtelen ember-nek a Természettörvény alapján elvileg szépen hanyatlania kellene vissza A Körforgás lecsójába. A történelemhajnali ember az ételértmár fölöslegesen tátogó szájhoz tartozó koponyából  szépen kiloccsantotta az agyvelőt, fehérjeínséges szigetekben evett is belőle. A hordából, akinek a legtöbb esze volt, emigrált is a vadonba vasorrú bábának. Ha valami súlyosabb orvosiprobléma volt,azért csak kikutatták a vadonban rejtező sámánt az emberek, de vitték magukkal a kupáncsapó kőbaltájukat is. Gyorsan kikötötték a gyerekáldozatot egy fához,és ha a vasorrúbába volt az ügyesebb,akkor a gyógyfüves zacskót még azelőtt le tudta tenni és elragadni a zsákmányát,mielőtt a gyógyírért érkező kiloccsantotta volna az agyvelejét. Ha nagyon ügyes volt a vasorrú bába, akkor an nyi ideig húzta, hogy már nemcsak a kortársai haltak ki, de még azoknak a leszármazottai is. Így aztán az eleinte 50-60 tavaszt megélt vasorrúbába egy idő után úgy érezte, már legalább 120 éves, ha nem több, a róla való legendákban meg pár emberöltő után elérhette akár a matuzsálemi kort is.

A ~ nagyjából meghatározza az egyed szaporulatát, ez <2. A <" egy adott társadalom,népesség "ország lakossága" jövője szempontjából  a lecsó maga. A fogyás.

Németországra ez a társadalmi fejlettség [-> picsatársadalom] nagyjábólaz Adenauer korszakkettecskés -ritkán hármacskás családmodelljével virradt. Az Adenauer Korszak GYermekei úgy nagyjából 1970 után a következő életfilozófiával nyitottak.

"Gyerek? -PTFHŐEAJJJ!!!-mi vagyok én, szaporodógép? Az én életem, a zsenialitásom, az önmegvalósításom nyűgözze egy büdös gyerek? Nem kell.  Vannak mások a társadalomban,szüljenek azok, akiknek az élete nem ér többet annál!"

"És piszkos munka? -szó  sem lehet róla, arra vannak a külföldi disznók elegen! Majd szépen kitanulok valami olyan szakmát, hogy 25 éves koromig ellegyek a pályakezdők munkanélküli segélyén."

A Fejlett Picsatársadaalom Nyitott [Nyílt] Társadalom -de a Nyitás Iránya felülrőli.

Van egyértelmiségi elitréteg, a Jók és Igazak,  a Legfejlettebbek. Majd ők megmondják pl azt, hogy milyen új családmodellek vezetnek a jövőbe. 1-2 nemzedék és hipp, hopp a biológiai ember lassúfejlődésének, majd ők FELÜLRŐLVEZÉRELVE katedrárólLEHIRDETIK, hogy mi A Technik mit Zukunft. A Haladás technikája.

Ha valaki "hatgeneráció"-val ezelőtt gyermekként  kedvelte a biológiát általános iskolában... vagy újabban biológiából érettségizett, rendelkezhet némi sejtelemmel arról, hogy a születéssel nem csak a szülő nőnek támadnak jogai, hanem a gyermekének is. Az a netokrata, aki követtek z un "pocaklakó" blogocholizmus tragikomikus fordulatokban gazdag történetét, rémlik is a műfaj hajnaláról a jelentősművésznő kimmamucili, akinek abba az attitüdjébe halt bele a pocakjába a babája, hogy úgy tekintett a várható szülésre,mint valami fogorvosi eseményre. A jelentősműűűvésznő blogbarátnője egy nyugdíjas bába azonnal kommentelt a banális esettel kapcsolatban, azt, hogy ne üljön nyugodtan, hanem azonnal menjen a szülészéhez. Ezt az ötletet a kimmamuccilli felülírta azzal, hogy dojó, pár nappal később következik a jujjuj és addig is a [magzat neve] legalább rápihen.

Ezalatt a társadalom alsóbb szegmenseiben az elsőszülő nők átlagéletkora, amit egy igazán fejlettpicsatársadalomban hóóóóóttilos a jogvédelem miatt kistatisztikázni, nagyjából 18.év körül mozog.

Feminimopicsoidjaink rá is harapnak erre a statisztikai maszlagra, szájbarágják, majd jóhivatkozásnélkül felülről lefelé tőőőtögetik bele a társadalomba, miszerint a népszaporulatnak semmi köze a családfelfogáshoz és a legfejlettebb picsatársadalmak szaporodási rátája sem igazolja a "nemzetikereszténykonzervatív" propagandát.

 

Valóban, ha először megtiltjuk a születési és gyermekvállalási, család/gyermek 2ember/szaporulata statisztikák felvételét,akkor jól be is tudjuk magunkat csapni és agitációspropagandailag is megsemmisítő ellenpropagandával győzedelmeskedhetünk.

A francia és német statisztikákat a "csodálatosan integrált" de valójában 200 vagy 2000 éves kőkonzervatív családmodellekben élő szegmens javítja föl. Az, hogy ezen "csodálatosan integrált" családokban a "mérleg" feltétlenül a szaporulat irányába tolja, A Bűvös Kettes fölé a rátát.

Magyarországon nagyjából még mindig legalább egymillió ember tervezi leélni az életét különböző segélyekből és adózatlan fekete, naponta fizetett [napszámos] alkalmi munkákból. Ezen legalsó néprétegben a gyermek jövedelmi forrás. [-> Gyenei Márta: A stratégiai gyermek-szamizdat, titkos dolgozat, 1999.] Hóttilos az empirikus vizsgálat, a terepen társadalmat kutatni.Elfogadott az, hogy a TÁRKI alakú vállalkozás szakemberei otthon végezhető kényelmes internetes munka kereteiben statisztikákból és "nemzetkzileg elfogadott sztenderd"-ek szerint kutatják a társadalmat, így persze a leghaloványabb fingjuk sem lehet arról a társadalmi masszívumról, amiben a gyermek nem pénzébe kerül a szülőknek, méghozzá az átlaluk agitációs propagandaokokból még kissé felfelé is tilt évi másfél millába, hanem fordítva: A stratégiai gyermek olyan jövedelemfortrás, ami miatt az Egy Tető Alatt Élő Nagycsalád még össze is marakszik. Ahogy mutattam:Beiskolázás körül, azaz szeptemberben leáll a magyar belpiacos napszámos munkáskínálat: Csak az a gazda tud szüretelteni, aki külföldről [Románia legszegényebb régióiból] tudott busszal felhozatni valóban is szegény embereket, akik hajlandóak is teljesítményben dolgozni és a magyar megélhetésiszegény teljesítményének a két-háromszorosát érik el.Azaz ugyanabban az akkordban, ugyanazon mezőgazdasági területen a segélyenélés miatt kényelmesen dolgozgató magyar szegény 3500-7000 ft-os napi keresetének a 3-2-szeresét is megkeresik. És,ismétlem: Felülről Nyitott Társadalomról vaan szó,aholmajd Odafönt eldöntik,mi a helyes: nem az az odafönti helyes, amit az Ellenség hirdet le Föntről, hanem amit ők,mint megfellebbezhetetlen, legmodernebb, legojrópeérebb, leghaladóbbak hirdetnek le. Föntről.

Cetlizem a ~ral kapcsolatosabb legüresebb,legröhejesebb,legnevetségesebb kifogásokat és trükköket. Van olyan, amiben mondjuk a szülés várható napja hónap-idusa, azaz közepe, az orvos "kissé elszámolja" , majd jól beijeszti a kismamát,végül ráír, hogy 1-jén hétfőn reggel jöjjön be mert ha addig nem indul meg az [ugyan, mitől is meginduló] szülés,akkor ~ni KELL. Befektetik a kismamát, akinél semmi jele,mitől is lehetne, a szülésnek,infúziót kötnek rá [-> szemfényvesztő hókusz-pókusz] majd a művész asszisztensenővérruhábaan és faarcal ráförmed a kimmamucilira: "Na ugye, hogy nem tágul??-Irány a ~!" Szerintem ennél is szórakoztatóbb aaz a gyűjtésem,amiben a magzat kirívóan nagy testtömege, 4000 g az "indok". Ilyen esetekben a trükk lényege, hogy egy jó héttel a szülés [korrekt, helyes számítású dátuma] előtt befektetik a kismamát, hókusz pókusz, zavaros lesz a magzatvíz. Conservativ módon a régenmindenszarabb volt ősidőkben,pl 25 éve ilyenkor magzatvizet fakasztottak és szüléstindító hormont juttattak be a kismama szervezetébe meg effélék, a~ azonban könnyengyorsan,jól  tervezhetően teszi lehetővé annak a 150-300000 Ft-nak a bekaszálását, amit akkor is bekaszálna a ~ozó orvos, hogy ha havi 5 milla lenne a fizetése.

Igen rövid távon jelentkezik Magyarországon ennek a szindrómának a következménye: A leges legalsó néprétegekben ma született kislány 15 év múlva már anya lesz, 28-32 év múlva nagymama , 40-es éveinek közepén dédmama és...ilyenkor élőbeszélgetés kereteiben, ha az orvos már spicces, tesz valami jellegzetesen orvosiszarkasztikus megjegyzést arról, hogy a legalsóbb néprétegben a férfiak 60 körül, a nők még 70 előtt meghalnak a helytelen táplálkozás,pia és drogozás miatt. A Természettörvény alapján azonban teljesen mindegy, hiszen ebből a rétegból 2 emberre számolva 3-4-5-6mag marad és ezen magok után szintén magonkint 3-4-5-6 mag ésígytovább.

Míg Fejlett és Picsaisztánban importból oldják meg az Állam éppen aktuális vezetői a demográfiai problémákat, nekünk idepent a még egyelőre nem annyira felfejlődött Szarmagyarországon van szerencsénk belpiacosan, hazai kínálatbólfeljavítani a szaporodási rátát.

Alsóközéposztálytól felfelé még szokás házasodni. Öt un "házasság"-ból [papírozásból] négy felbomlik a házasság ötödikéve előtt.Ésmég egy 5-ös:Minden ötödik páralsóközéposztálytól felfelé meddő. Összességében pedig a magyar szaporodási ráta másfeles, azaz 4 emberre jut 3 mag  [szaporulat].

Ide behúzok egy vezérfonalat a Jók és Igazak agitációjából, miszerint az orbán rezsim előlmenekülő és jaj,soha már vissza nem jövő értékesgenerációink miatt fogy [majd] a lakosság. Teljesen nyilvánvaló azonban,, hogy a Kitántóóóórgáss!44!!! propagandasávjában hivalgottjaaink.. hájszen maguk a propagandisták is ezzel hirdetik, jólképzettek,magasankvalifikáltak, szorgalmasak. Csakhogy pont a középosztály és felfelé, nem szaporodik ésminélzseniálisabb, annálinkább nem anyagi, hanem önmegvalósítási hivatkozássaal. Statisztikailaag tehát pont az átlag legalább kétszeresét, hanem a háromszorosát teljesítő legalsóbb népréteg marad helyben.

Amikor kidolgozták a 4Csapást, azaz a Szaregészségügy, Ezektettéktönreazoktatást, Mélyszegénység!4!!! Kitántóóórgáss!4!! még jóhivatkozás volta munkahelyek hiánya.

Az utóbbi párévben azonban ez a hivatkozás kiürült, a jógyerekprop finoman fordul is és ma már azon rugózik, hogy ukrán vendégmunkásokat állítanak munkába a Kitántóóórgáss!!4! miatti munkaerőhiány miatt. Így nem kell arról beszélni, hogy a munkásosztállyal antagonisztikus ellentétben álló proletáriátus inkább az elérhető jövedelem [pl 220000 Ft + 30000 jelenléti bónusz] harmadáért otthon marad segélyen élni.

A Felülről Nyíló Társadalom -ban rianás keletkezik az Észt Osztók és a Legalul élők között. A társadalom felülről nyitogatására is érvényes a Nagy Fing Szabály.Azaz, ha a magyar ellenzék, a Jók és Igazak,  a bezzegojropeérek,alegfejlettebb nyugatiminták követői osztják az eszet föntrőllefelé aaz természetes, viszont ha a propagandája és agitációja nyelvezetében nemzetikereszténykonzervatív kormányzat, az büdös és szellemigáztámadás.

A genderezés körül csaptak össze Ezek és a Jók és Igazak. A Jók és Igazak fejlettisztáni bezzegmintákkaal jöttek,ott kidolgozott tudományosigazságokkal. Ezek,a szokásos ostobaságukban, ellene hatván ennek az agitációnak, valójában tolták át a Jók és Igazak-nak a muníciót, könnyen beugrottak a provokációnak és a genderizmus baromságaira mondolatként inverz baromságokkal álltak elő.

Miközben idelent a valóságban olyan genderek meg jövőbemutató korszerű új családformák is léteznek,amikből már ivarérett gyermekek követik a korszerű, jövőbevezetőúj családformákat -megciffrázva azzal, hogy a Stratégiai gyermek jövedelemforrás ezekben az korszerű, jövőbevezető,új családformákban is. Honnan tudhatná a Párbeszéd Magyarország nevű eszmeiképződménny, vagy a Magyar ElavultTársadalmat felülről Nyitogató és Észt lefelé szivesen is osztó CEU szakprofesszora, hogy azok a "jövőbevezető formák" már legalább 15 éves múlt. Onnan tudhatná meg, ha lenne még újságíró, aki nem otthonról végezhető könnyű internetes munkánakélné meg az újságírást, hanem lemerészelne menni terepre

pl az egymilliós Legalul-ra,ahol alig születik gyermek ~-ral

 

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr3314311661

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

heki 2018.10.20. 21:46:01

Ezt a rész nem értettem: "a jelentősművésznő kimmamucili, akinek abba az attitüdjébe halt bele a pocakjába a babája, hogy úgy tekintett a várható szülésre,mint valami fogorvosi eseményre. A jelentősműűűvésznő blogbarátnője egy nyugdíjas bába azonnal kommentelt a banális esettel kapcsolatban, azt, hogy ne üljön nyugodtan, hanem azonnal menjen a szülészéhez. Ezt az ötletet a kimmamuccilli felülírta azzal, hogy dojó, pár nappal később következik a jujjuj és addig is a [magzat neve] legalább rápihen." - szóval jelentős művésznő nem ment el időben szülni? Jól értem? Miért? "Dojó?" Bocs, tudom, szövegértés: egyes.
(De néha káromkodom, amikor olvaslak, szóköz- és egyéb hiányok, hjaj... Jó, értem, punk dolog ez, de azért nem kéne a JÓINDULATÚ olvasók dolgát megnehezíteni mindig, szerintem. De mindegy, végül is. A punk nem lehet illedelmes.)

Frick László Intézet 2018.10.21. 04:27:59

@heki: Igyekeztem úgy fogalmazni, hogy a történet csak azok számára legyen ismerős,akik annakidején ismerték. Tehát csak úgy egy betérő-érdeklődő számára gubancolódjon csak.
tehát:
az egyik első pocaklakó blogot író kismama [műűvésznő] naplóz

A már megnevezett gyermek, a pocaklakó kis hős nagy testtömegű fiúmagzat volt, s ilyenek szokása az, hogy a szülés előtti napokban szépen beékelődnek, ahogy kell, aztán elkezdenek bealudni: örökre.Naplózáskor a kismama "juj-fogorvoshoz kellmennem" jujjujban félve a szüléstől (akkoriban a császározásmániája még csak feljövőben volt) azt hitte, hogy megint egy cuki, tüni,éddybabbu bejegyzést ütött össze.

Nem így gondolta ezt az akkor 64 éves nyugdíjas bába blogbarátnője és riadóztatta, menjen azonnal a fogadott szülészhez.

Nemment, heherészett tovább, ez volt kedden (vagy hétfőn?)

Vasárnapról hétfőre kerekedett egy paláver, amiben a blogközösség a bűnosorvos és a felelősszülészet virtuális meglincselésére készült, ekkor már az igazságnak csak muszáj volt kiderülnie, miszerint csak telefonáltak és csak a védőnőnek,aki.... szerintem akkor már tudta, hogy mi van, csak nem volt kedve neki azt közölni,ezért valami tippet adott "a szülés serkentésére"

Életemben először döbbentem ráPynchon bölcsességének a lényegére: "Az internet elszívja az agyadat"

Azóta ugye faszbúkizáció, lópikula és csinntányér, ma már tömeges a netokratív elpicsásodás---

Frick László Intézet 2018.10.21. 04:29:04

@heki: A szöveg túlírt, feleslegesen terhelt más összefüggésekkel és... tényleg pank is... Nem kéne már, csak hát a mánia, a blogocholizmus, a függés