Köszönettel mestereimnek, Dr Csányi Vilmosnak

és Tokfalvinak

ajánlom nagyjocónak és Kot Kodus jógyermeknek

Amióta a Homo Sapiens fantázianévvel díszített vérengző majomfélében az un "emberielme" fejlődik, a különböző majombandák vezetői a legkétségbeesettebb trükkökkel próbálják a felelősségük alá tartozó csürhét kordában tartani.

Én is hajlamos vagyok a politikát -azaz a vérengző hajlamú harácsnok habzsolós majombandák irányítását- csak károsnak, hazugságnak, negatívnak beállítani.  [ -> politika]

pedig az un "vallás" sem más vagy több, mint a politika.

Amidőn az un "emberiség" valóban Az Ember fiainak is nevezhető vezetői pl a Szigetemberiség korában meg akarták akadályozni, hogy a szerzésvágy majmi mohóságában az egyik horda a másikat lemészárolja, pl nőstényeik kéjére borostyánkövekért, akkor a vezetők, a sámánok mindenféle rémmeséket találtak ki a kalandozó ifjak és vadászok visszatartására -ezek a mesék a vallás alapjai.

A XIX. század az Ész Százada lett a Felhomályosulás után, ahogy a magyar avangár költő dalszövegében nevezi: A Hyperpozitivista Mélabú jellemezte azt a korszakot. Sajnos Hitlerék, a V1-V2 rakéták vagy pl az amerikaiak atombombái óta tudjuk, hogy az ÉSZ még nem teszi az embert. Attól, hogy övé A Legfényesebb Elme, még egyébként csak vérengző majom marad.

Ó, mennyire bájos, amikor a jezsuita nevelés' Voltaire praeromantikusan A Filozófiá-ban látja az Emberiség menekvését, ha majd ugyanis a filozfusok fogják vezetni-kormányozni az emberiséget, Bízom abban, hogy Voltaire úrnak immár vagy 133 éve folyamatosan olvasgatják a mennyországban Friedrich Nietzsce műveit szendvicsben Wittgensteinnel és WC-papírnak kizárólag Marx, Engels és Lenin összesműveinek lapjait kaphatja. A WC-papírtartóban Mao Vörös Könyvetskéjével. .

Van nekem egy szörnyű gyanúm -és az időnként fellépő Ember Fiai tanításai is ezt sugallják a számomra: Az Isten, azaz Az Ember, a prototipus... nem vár el többet a vérengző majmaitól, ettől az elfuserált kisérletétől, minthogy... próbáljon meg ne vérengző habzsolháp majom lenni.

Emberé lenni -nagyjából ennyi Isten szelid kérelme hozzánk.

Ha tudunk ember lenni, nem kell már a törvény (vagy vallás vagy politika) kordája. Karámja. Korbácsa és kenyere. Ha egyszerűen emberré tudunk emelkedni, már nem lesz szükség csalafinta mesékre vagy olyan törvényekre, amiket pont a törvény kitalálói meg őrzői szegnek meg leginkább.

"Tedd azt másokkal, amit magaddal szemben is elvársz tőlük." Ez az Ember tanítása, szinte minden korban Az Ember fiai ezzel a tanítással léptek föl.

Egyébként ez lenne az un "liberalizmus" alaptörvényei is. Ebből azonnal beláthatod, mennyi a valóban is, tartalmi liberális közöttünk.

Itt van pl a vérengző majmok sokat emlegetett "demokráciá"-ja. Korunk emberének van szerencséje azt megfigyelni, hogy az a birodalom, ami egyébként agitációspropagandaszólamaiban A Világ Demokráciájának őre, úgy lép föl más égtájak, más-más fejlődési fokozatban élő emberei ellen, mintha a javukat szolgálná. Tekintet nélkül az éghajlatra, társadalmi és gazdaság i viszonyokra, előveszi a sajátdemokráciája kesztyűit és azokba tanítgatná tutulni az ottlakosokat. Ezt a birodalmat létrehozta egy szándék egy másik, egy régi, egy imperialista-gyarmatosító szándékkal szemben azzal az ideával, miszerint egy kontinens a kontinens lakóié és más kontinens lakónak sincsen joga az ő daógukba beleszaóllani. Vagyis e birodalom majmai... nem érnek föl Alapító Atyáik emberségéhez -pedig azok a gyakorlatban egyébként rabszolgatartók voltak [Thomas Jefferson pl.]

A Vérengző Majom nem ismer sem istent, sem embert.

A képmutatást általában a vallásban szereti szemlélteni az istentelenné züllött politika. Miközben egy szekularista politikus képes pontosan annyira szemforgató-képmutató lenni, mint az ennlányakúró bordzsapápa vagy gyerekkúrelókatolikuspap. [Mintha egyébként metodisták, mormonok, adóelkerülési célokból alapított álszekták, ateisták, ismert rockzenészek, sportolók, celebek vagy fókavadászok ne tudnának a gyerekkúrelás bűnébe esni.]

Az ember egyik fia jól ismerte a szófacsari-csűrcsavari írástudókat, hiszen maga is rabbi, azaz az Írás magyarázatára jogosult volt. Ezért igyekezett olyan tanító mondatokat alkotni, amiket olyan politikusok, mint Saulus, a Pál apostol sem tudott kifordítani. Sajnos a testvériség alaptanítását inverz az ellenkezőjére, az egyház-ra fordította ki ez a Pál. És Petrus is persze.

A majom egyik jellemzője, amivel szétdefiniálható Az Ember Fiaitól egyazon biológiai osztályában, a fékezhetetlen mohóság. A disznó, amikor jóllakott, kidől a madárfiókahabzsolásból. A farkasok ösztönüktől űzötten képesek még jóllakásuk után is valameddig vérengzeni a prédában.. egy idő után azonban odébbszélednek. A disznó kocáival előfordulhat, hogy ennen méhlepényük fölfalásában egy-egy "vastagja" azaz frissen vetett malaca is fogra gyön nekije... Éhező farkasok is vonultukban természetesen fölfalják elhullott falkatagjukat is. A legvérengzőbb majomféle azonban a vérengzésenk egészen kifinomult, tudományosan alátámasztott steril módozatait is kifejlesztette már azzal a tengersok eszével. A farkas vagy disznó ínyén a vér elfolyik s le. De a svájci gyógyszergyár, az amerikai Joint Vision 2020 mérnőkei illatos, steril környezetben, sok-sok áttétel közepette vérengzenek, fogacskáikat már a szüleik is óvták a csúnyaságoktól, fogselymeznek is, igen-igen ritka nőegyedeik nyalófólián át nyalatnak pedig szinte tökéletesen steril nyelvecskékkel. Ha véletlenül mégis lebuknának az effélék, mint pl a multifilteres cigarettaszopókák vagy a szuperdízelmotorok kifejlesztői, rögtön, mint Bodóné a bor áráról, vagy a bekakált óvodás a kakigőzben, elkezdik marketing kommunikációjukat más témára fókuszálni.

A XIX. század emberét a Felhomályosulás után továbbra is a mérhetetlen mohóság és pazarlás jellemezte. Michigan államban kb egy magyarországnyi ősfenyőerdőt vágtak ki a kérgéért, amiből terpentint főztek s a faderekak ott rohadtak a szúvak után. Ma pl a legkorszerűbb antikapitalista netokratív spekulalistákat ugyanez az attitüd jellemzi, amikor "szabályos tőzsdei műveletek" közepette hűsvér embereket foglalkoztató és tehát fizikai kiterjedéssel is bíró vállalatban kénytelenek hasraesni: Kimarják a promt értékesíthetőeket és a [virtuális]készpénzvagyont, majd a többi tőlük ott rohadhat: Mert még az embereknek a szagát sem birják, márpedig a klasszikus kapitalista kizsákmányolás zsíros emberbűzben zajlik-zsivajlik.

A háromság, a négység... részletek. Az Ember Fiai közül kedvenceim az ismeretlen titkos ó-ó-óegyiptomi tudósok. Amikor pl a Kheopsz piramist kiagyalták, egyszerű üzenetet, amit a mi korszakunk embere kapszulákban az rbe lődözött, fogalmaztak meg és kódoltak: "éltek itt emberek, oldanézetben Háromság, alap-felülnézetben A Négy egységének hívei. Mind egykenyeret ettek, a formális, a nép elé kiállított Uralkodó (fáraó és a Felsőpapság, Az Ész Emberei ugyanazt a durván őrölt kenyérlepényt ették, amit a rabszolgák vagy a paraszt. Ismerték a Föld főméreteit és a Hold-Föld közepes távolságot is. Ők találták ki azt a geometriát, amit ezredévekkel később görög tudománykereskedők részeges züllött papjaiktól majd megvásároltak, pl egy Thalész nevű kereskedő és az az ismeretlen, aki Püthagórásznak egy megszerzett fogást eladott. Az ő tanításuk ez:

"Amit le kell írnod, méltó arra, hogy elfeledd!"

Szinte semmit nem tudunk ezért az ó-ó-óegyiptomiakról, mert A Tudás javát fejben hrdozták el. Egy részeges áruló pap a "Hermész Triszmegisztosz" -féle iratot eladta.. a másolat a tettes mellkasán marad fenn, a múmiáján. Annyit sejthetünk az egyiptomi vallásról, hogy pyramid alakban egyre kevesebb istent ismert s a titkos tudás alján A Fény szerepelt A Legfőbb-ként.

Úgy néz ki, az emberiségnek nevezett majombanda összesség az ó-ó-óegyiptomi Ember Fiai tanításait sem képes meghaladni. A legújabb Sötét Anyag-gal meg a feketelyukakkal kapcsolatos felfedezések szintén A Fény legfőbbségét erősítik. A fény azonban a sötétség kontrasztjában létezik.

Az intelligenciával próbálja a hyperpozitivista mélabú megragadni az Ember fogalmát. Csakhogy a hitleráj koncentrációstáboraiban a hullaégetés korai szakaszaiban intelligencia oldotta meg az égetés gyorsításának problémáját s kezdték el így a keletkező emberzsírral locsolni a gyorsabb égésért a hullákat. ésőbb ez a móccer az un "igasságos" Drezdai Bombázás után keletkezett hullamágjáknál is bevállt, sőt ott már villamossínekből tákoltak égetőrácsot a hullamáglya alá a gyorsabb égésért. Ebben a bekezdésben mind-mind az "undorítóka" Ész Műveleteiből fakadnak.

 

A zattejjistákokok nagyon szivesen nem tekintenek a tényre, miszerint Hitler (helyesen: Dr Goebbels) ateista volt, a nácizmus ateista, tehát nem csak embertelen, de istentelen rendszer: A Tiszta Ész rendszere.

 

Az Ember egyik fia ezért is intett: Boldogok a lelkiszegények. Nem cifrázta szegény, azt hitte, hogy az Ész Emberei majd világosan belátják, hogy a Lelki Szegény az nem az, aki könnyebben jut föl a Mennyországba, mint a gazdag, aki csak úgy, ahogy a teve a tű fokán. Bízott abban, hogy mindig lesz majd írástudó, aki a lelkiszegény kifejezést úgy érti, ahogyan érteni lehet.

"tudatlanok a tudomány, minden hájjal megkentek a kényelem számára"

/Arthur Rimbaud: Demokrácia/

 Nem minden tudatlan egyforma. Aki buta tudatában van tudatlanságának, az nyitott is. hagy ablakot magának. Sokkal veszélyesebb a "Legfejlettebb Ember vagyok! típusú tudatlan, aki az útlevelét kibocsájtó ország hirnevén szörfözik a világban, kenetteljes orcájában fintorgó orrcimpákkal teszi a fejét hűdenyitottnak meg empátikusnak, de azért a mekibe menekül étkezni, mert ott biztos jobb lesz a WC. Vannak a fejlettek között komikus kis majmocskák is, akik megírják a két geci aljasan kiragadott riportkát a Szőőőrnyűűű Óóórszágról, de fizetett riportkörútjukat az egyhónapos nyaralással van eszük ott megszakítani, ám még ahhoz is van sütnivalójuk, hogy élményeiket a politikaimegfelelésért szépen elhallgassák

A Lelki Szegény-nek 1 ügye van. nem aljas. Azaz a gondolkodása legalja titokrejtekében is csak az az 1 van, amit ki is nyilvánít. Nem cselez, mint egy mohó majom. Csak annyit vesz el a javakból, amennyire szüksége van s úgy veszi el, hogy ne okozzon irreverzibilis károkat. (Erről papolnak a zöldek a biológiai lábnyom képében...) A majom, ha elejti a vadat, pl a másik majombanda kismajmát, ugye a gyönge husikát szereti, a lágy májacskát, a selymes belecskéket... saját magának tudja be a dicsőséget.

 

Az Ember fia elnézést kér medve testvér lelkétől és a Felettevaló-nak köszöni meg, hogy elejthette. Ez a szemlélet hiányzik az ész Majmából. Az Ész majma, miközben egodeistaként önmagát az Univerzum epicentrumába állítja, aközben sikerét kizárólag a saját képességeinek, saját magának köszöni meg és már még a Véletlent [valószínűségszámítás] is babonás "szerencse" körébe utalja. És megelégszik részeredményekkel. Ha elkapom a nóbeldíjast és megkérdezem: "Hohó, bazdmeg: Feltaláltad nekünk az atomenergiát, de még nincsen kész a találmányod, mert a hulladékát nem tudod jól kezelni és az atomerőművet pedig igazán megfékezni bajban".. akkor ez a jellegzetesen XX. századi majom vigyorogva lép le, hogy az egy másik majombanda feladata lesz, majd idővel megoldódik. Addig... mit bánja ő, hordjuk a hulladékot Föld-lyukakba vagy rejtsük lehagyott bányákba, mit bánja ő. Az "atomerőmű" meg.. bizonyos esetekben még fékezhető.. hátha nem lesz nagyobb baj, amíg a hatékony megfékezhetőségét ki nem találja más, ő most nem, kösz, sika, kasza és léc.

 

És csak ezt a majombandát tekintsd, az atomtudósokt. Mennyivel is fejlettebbnek érezte magát mondjuk egy Andamán szigetek lakója sámánnál vagy egy ó-ó-óegyiptomi valóságos titkos felsőpapnál is.

 

Folytassam a szemléltetést az un "elektromosautók" fejlesztőmérnöki team-jeivel? :D Mutassam a világtérképek húgysárga vonalait az egymás farkába érő repülőgépek csordáival, mely gépek egy-egy útjuk során annyi gázolajport szitálnak, amennyit kamionok csordái millió kilométerek alatt? :D

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr214256781

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2018.09.23. 15:47:43

"Megbánás nélkül élni és meghalni, ez az én egyetlen vallásom" - Milarepa

Az európai nyelvekben jobbára a vallás szóra a religion változatait használják. A latin re jelentése: újra, a ligare pedig annyit tesz: egyesíteni. A vallás a fehér ember világában valami tökéleteshez akar bennünket visszavezetni, azzal újraegyesíteni. Ehhez a hit nevű műveletet használja. Ebben az értelemben a tao, a hindu valláscsokor bizonyos részei és a buddhadharma nem vallás. Teljesen hiányzik belőlük a hit. A Tao a Nagy Egyensúlyt állítja be, a hindu az atmant, az emberben lévő isteni szikrát keresi, a Sakják Bölcse pedig úgy foglalta össze tanításait: "Azt tanítom, ahogy a dolgok vannak".
A politika a maga természete miatt gyorsan megtalálja a vallást, intézményesíti és hasznot kovácsol belőle. Nem előállítja a vallást, hanem érdekeinek megfelőlen átszövi, átalakítja és kiforgatja. Nem hiszem, hogy mutogatanom kellene neked Dosztojevszkij- Nagy Inkvizítorára. Nálam sokkal jobban is érted, mit tárt ott fel a keresztény egyházról a mester.

A Tudás természetesen szóban adódik át - most is. Bizonyos emberek boldogabbak akarnak lenni, mint amilyenek, emellett azt is megértik, hogy a halál minden eddig ismert örömüket elveszi - így aztán időtlen értékek felé fordulnak. Ha a tanító azt teszi, amit tanít, akkor megbízható és innentől kezdve megkezdődhet a közös munka.
De ez már egy másik történet.

Dinamuki · https://vimeo.com/309900652 2018.09.23. 22:32:53

@nagyjoco: hozzátenném, hogy a kereszténységben mindig is jelen voltak az egészen közvetlen tapasztalás tanúi, pl. Angelus Silesius, Mallász Gitta vagy a kis és nagy misztikusok + a János-evangélium.
Ezért is visszás, mikor pl. a mostani pápa - hatalmi és dogmatikus pozícióból - arról beszél, hogy veszélyes a "do it yourself" kereszténység, az egyházon kívüli kapcsolat Jézussal - holott csak a közvetlen kapcsolat a valódi, egyházon belül vagy kívül.

Frick László Intézet 2018.09.24. 12:41:24

@nagyjoco: Köszönöm a tanítást.
Egyébként:
Irigyelem Dosztojevszkijt, mert egyébként retkesnyakú orosz diák ateistaként kezdte és eléggé nagy "publicisztikai harci-marci" is volt. Irodalmi műveiben azonban tud távolságot tartani az agitációs munkásságától.

Antiklerikális és rómaipápaság (katolikus)ellenes lehetett, azonban az inkvizícióban az antijéziánusságra mutat rá, ami: sátáni.

Frick László Intézet 2018.09.24. 12:56:05

@Dinamuki: Jó Jézussal lenni, bár így öregen néha odaszólna az ember, ne legyé' má' ennyire egzaltált. Buddha tanítása méginkább Jézus szeretetét segíti. Az egyházról ismered véleményem, Pál (és Péter?) csinálmánya, van rá elfogadható indok, viszont az evangyéliomokból világosan kivehető, hogy Jézus nem egyházat akart, hanem testvériséget. Pont a farizeusok viselkedtek egyház-vezetőiesen. Pál farizeus maradt. Dicsekszik is, három hónapig tartotta magát vitákban farizeusokkal szemben , míg Jézus pár mondat után elbukott -mert az igazat szólotta s nem a csűrcsavart.

Voltaire, nemhiába jezsuita nevelés, pompásan beszél az egyház ellen.

Ma a pl katolikus egyház rendes formális híveire vagy hatszor ha nem többször annyi katolikusellenes jut, szerintem ma már nem akkora nagy szám antiklerikálisnak meg antikatolikusnak lenni. Ráadásul a netokratív idiokraták összesen azért tolják tudatlan ostobán az antiklerikalizmust, mert azt hiszik, hogy összesen 2 állás van, tehát ők az okosabbik választással már nyertek is. Csakis ókosabbak lehetnek a népbutító papokokoknál és kb a népbutító papok szintjén ostobítanak és ignatiobb-ak a loyolánál. Nem árt rápillantani a netokrata-idiokrata katolikusellenesség gyökereire és ha pl az az anglosaxo nemzetikeretyénkonzervatív-puritanista talajból szivornyáz?

Kedvenc idiokratám Chuck Lorre pl most kifordította Shelly-ke anyukáját az eredeti bigott karakteráből és egy olyan fasza keresztényliberális anyukát csinált belőle, ami nemhogy Texasban nem volt soha, de nem is létezhetne még California államban sem, esetleg buddhista buziban és akkor San Fran'ben, ha, de hagy utaljak arra, szerintem mennyire nem lehet Buddha tanítása istapista izmus.

Ferenc pápa több malomkő között ügyeskedik, folytatni kéne ugye a II. János Pál féle reformokat, meg a konzervatívoknak is megadni, ami jár, meg jéziánusnak is lenni (pl a menekültkérdésben)

2018.09.24. 13:30:45

@Dinamuki: Bizony, a klérus az inkább ügyesen befúrta magát oda. Indiában még profibbak voltak, egy egész kasztot tartottak fenn papi kasztnak, és bár mindenki tanulhatta a dharmát, tanítani cska nekik volt szabad. A harcos kasztba tartozó Buddhára többek között ezért is néztek ferde szemmel.

Frick László Intézet 2018.09.24. 16:13:56

@nagyjoco: Buddha nem sokat kötözködött vélük. Egy csomó dogmát látszatra "elfogadott".. ami fogalom csak felesleges cívódáshoz vezetett volna, azt hagyta, mint pl a [reinkarnáció]t.. de a Tan-nal ismerkedő gyakorló-gyakorló is könnyedén kiveheti a Megvilágosodott mit mutat ebben a témmakörben

szerintem, én így látom

2018.09.24. 21:17:21

@Frick László Intézet: Kétségkivül egyedi és érdekes meglátásaid vannak ezzel kapcsolatban. Itt azért számít az is nagyon, hogy milyen forrásokból szerezted az alapinformációkat. Én ugye eleve az élő hagyományt tartom elsődleges forrásnak, a Szóbeli Átadást. Ott pedig - amennyire érintik a hindukat, kifejezetten a különbözőségekre mutatnak rá. A karma a hindu világban sors és végzet, tehát megváltoztathatatlan, a buddhadharma szerint ok és okozat, tehát tudatosan alakítható. A reinkarnáció alatt a hinduk az isteni szikra, az atman újabb és újabb testekben való megjelenését értik (Hamvas Karneválja sokat merít ebből az elképzelésből), Buddha nem ismert ilyet. Nincs semmi állandó, ami újjászületne - egyszerűen csak arról van szó, hogy azok a vágyak, inditttatások, energiák, amik mozgatják az embert, azok nem a semmiből jönnek és semmibe tűnnek el. Van valamiféle körforgás - de ez nem egy én vagy valami lélek körforgása.
Ezek pedig szöges ellentétben állnak a védikus tanításokkal - a hinduk azonban nem úgy pusztítanak el egy ellentmondó vallást, hogy betiltják, hanem szépen beolvasztják és belegyúrják a panteonba és a védákba. Így lett Buddha Visnu nemtudomhanyadik reinkarnációja. Vallások százait, ha nem ezreit tüntették el ezzel a módszerrel.
PErsze voltak olyan elemek, amiket a védikus taníátsokból egy az egyben átvett. Például a világ felépítése - a Mandala úgy ahogy van copy paste érkezett a hinduktól. Ennek lehetett az oka a felesleges viták elkerülése - végülis úgyis minden üres, tehát tökmindegy, hogy milyennek képzeljük a világegyetemet. A nemtudás ellen íródott Abidharmában találsz egy modellt, más hitelesnek tartott forrásokból meg mást. Senkit sem zavar az ellentmondás - mert ez a Dharma szemszögéből nézve nem ellentmondás. Van betegség,m van öregség, van szenvedés, van veszteség, van halál - ezekre a kérdésekre kell választ találni, nem a kozomosz felépítésére.
Buddha mindig kérdésre válaszolva tanított. Vagy ugye az volt a tanítás, hogy hallgatott. Amikor tanított, figyelembe vette a kérdező műveltségét, nemét, korát, hátterét, belső stabilitását, egyszóval: ismerte azt, aki kérdezett, és a személyre szabott leghasznosabb választ adta. ÉS ha azt látta, hogy egy férfi példuál bír a nőkkel, akkor azt tanította neki, hogy a nők a világon a legcsodálatosabbak, és a legjobb, amit egy férfi tehet, ha megházasodik. Ha pedig látta, hogy nem való neki a női nem, akkor azt mondta neki, hogy a nők gonoszok, álnokok és tönkreteszik a férfiakat. Ezeket aztán később leírták a szükséges háttérmagyarázat nélkül, így keletkeztek Buddha "nőgyűlölő" kijelentései.
Na majd innen folytatom.

heki 2018.09.24. 22:05:20

@Frick László Intézet: Mint katolikus kis szomorúsággal olvaslak Titeket, de ez legyen magánügy.
Ferenc pápa tényleg II. János Pál halála után keletkező űrt próbálja betölteni, de nem elég tehetséges hozzá. II. János Pál volt a XX. század egyetlen pápája, aki kezelni tudta a médiát, a politikát, saját Egyházát egyszerre. (Nem az utolsó éveire gondolok, hanem a jóarcú sportoló, lengyel pápára, aki túléli az ellene való merényletet, és bemegy a börtönbe a terroristához megbocsájtani neki, zseniális, nincs ilyen forgatókönyv!, és beszól mint a komcsiknak mind a kapitalistáknak, stb.)

Benedek pápa szegény, nagy elme, nagy teológus, de érezte, hogy ez neki sok, vissza is vonult.

Ferenc meg próbál modern és konzervatív lenni egyszerre, de pl. amikor a hívekkel való szelfizés közben az egyik hívő túl intenzíven kisajátította intim terét (megrángatta), akkor kiakadt, szegény.
Küzd, és érezni a bizonytalanságot. (Lásd pedofíliás nyilatkozatainak ellentmondásosságára.)

Javaslom megnézésre az ifjú pápa HBO sorozatot, (Jude Law), az utolsó részig elgondolkodtató, provokáló, ám a befejezés, hollywoodi giccs lett, sajnos.

2018.09.24. 22:37:51

ú@Frick László Intézet: Folytatás.
OTt van ugyebár az a hírhedt kijelentése, hogy a nők beengedésével a tanításai 500 évig fognak csak már fent maradni- az eredetileg vélt 1000 éveel szemben. Tényleg? Hogy ezt a maga eredeti szándéka szerint értsük, tudnunk kellene a kontextust, kiknek mondta, miért mondta, mi volt a célja. Nem ritkaság ma sem a tanítványok motíválására az ilyesmi ma sem. Amikor a dalai láma körül lévők már nagyon belemerülnek a politikába, megfenyegeti őket, hogy nem születik újjá többet - és kér 1 millió OM MANI PEME HUNG-ot elmondani.
Tízmiliót nem kér. Tudja, hogy annyit már nem mondanának el.

Frick László Intézet 2018.09.25. 14:38:38

@heki: Az a véleményem, hogy Ferenc pápa nem egyedül van, bár alighanem jó csel egy Ferenc nevű pápa számára, ha nem költözik a pápai palotába.
Én katolikusnak tekintem magam, főleg a nagyszüleim tiszteletéből és emlékezetére. Amúgy bármilyen templomban kb ugyanazt érzem, gyakran előfordult, hogy reformáta templomban keresztet vetettem. Ma már... nem érzékelem ezeket a firlefrancokat, az egyik templom ki van festve, a másik fehérfalű, megint másban térdepelve hajlonganak vagy vannak a sztűpák, sok különbséget nem érzek, mint megindít. Helyeztem már kis virágot A Tan jellegzetes áldozati helyén el, valahogy.. nem éreztem azt, hogy ízfokozóval tubózott üdítót kéne otthagynom, amit az útra mindenkinek adtak és én úgysem ittam volna meg.

Eddig még nem ért semmilyen atrocitás más vallásúaktól, mohamedánoktól sem. Ha belegondolok, a legnagyobb atrocitások eddig önképükben nagyonfelvilágosult, hűűűűdddefejlettmár attejjistákokoktól értek.

Egyszer egy materialista ember előtt kellett vizsgáznom és a beugrató kérdésére simán azt válaszoltam, hogy idealista vagyok. Ez az ember ateista egyébként. Nagyon örült... azt hiszem, elvárta tőlem, hogy legalább engem engedhessen szigorlatozni, ötöst is adott.

Frank Zappa a példaképem, ateista volt, így fogalmazva: "A legjobb tudomásom szerint nincs isten'. Semmi bajom ezzel, ő ezt így gondolta. Szerintem ő sem izgatta magát azon, ha egy zenésze felvétel vagy koncert előtt imádkozott vagy ilyesmi.

A szobámban ma is a helyén II. János Pál pápa képe.

Frick László Intézet 2018.09.25. 15:11:39

@nagyjoco: Így, ahogy magyarázod, úgy érzem, hogy akkor jól éreztem rá, így éreztem én is -ha nem is tudom jól kifogalmazni.

Az alaptanításból azt hiszem, jól értettem meg a folyón átkelést a fatörzsbe kapaszkodván.. s hogy ugyan minek is cipelné magával azt a pedig jó fatörzset tovább az ember. Úgy érzem, Buddha tanító kijelentései is ilyen "fatörzsek" amik szituációkban jók és más szituációban meg minek [már vagy még].

A nőket a világ, az emberiség lényegének érzem, csak hát van nekik ez a természetük, ami a világ természete is, semmi nem elég és soha és mindig még valami kéne, sokszor már elképzelni sem tudják, hogy még mi kéne, de az hiányzik nekik. Néha az a gyanúm, hogy a kanoktól még ma is fán fészkelnénk, majomfélékként, bár az annyira nem biztos, hogy tartósan nem lenne ez jobb megoldás.

Sok szörnyeteg nőt ismerek
dúló fenevad, nagy anya, a menyét kiköttette láncon meztelenül novemberben a disznóólba napokra és vájuba löketett neki ételt, mindent nem mesélek el, de ez a nő is tud sírni, zokogni, meghatódni, eszi az onokája arany bögyörőjét és a szívét eleventen mondja kitépni érte, bár a gyakorlatban, ha tép, akkor valamelyik kurva füléből a fülbevalót, mer' minek az neki, ha a nímetasszony is adta emlékbe.

Így lehetett ez a Királynők Nyilt Uralmi korszakában és ezért is kellett az éveskirályoknak meggebedniük évente s új s új kanállatnak mellé állnia, mert egy év sok idő.. és a király óhatatlanul látja a királynőt gyönge pillanatában
I. Erzsébetnek is voltak ilyenjei.

Néha elképzelem Erzsébetet, ahogy kinéz az ablakon Essex grófja rothadó-aszalódó fejére, mint ugye a gyengesége emlékére is. Erzsébet utolsó 15 perce is arra ment el, hogy tartotta magát: ne lássák gyöngének.

Amit mondasz a Megvilágosodottról: Jézus el sem indulhatott azon az úton, amit Buddha végigjárhatott és nyilván egy 33 éves Buddha mást vélt, mint a 44, az 55, a 66 vagy a 77 éves.

A nőnek 55 körül kiteljesedik a természete, szabadon engedi magát, dúl, parancsolgat, nem fér, farag, gyötri a fiatalabb nőket.. a fiúk ezt kiálik kamaszkorukban, a kamaszlányoknak is megy szépen a másik kínzása, de az igazi az, amikor 55 éves nők kínoznak 22 évest csak azért, mert 22 éves.
Két nő együtt már három frakció és egy munkahely, ahol 3 nő van egy munkatérben, már mindegy, még mennyi férfinek ad helyet. A férfiak néha tévednek, azt hiszik, hogy most már be kell avatkozni, újabban a csajok szeretnek verekedni, térdemelésükbe, az emelt térdükbe a hajánál fogva rántják nele a kinyírandó csaj arcát. A szünetekben meg gyüngének és ezért előnyök jogosultjainak állítják be magukat. Az egyik munkásbuszra tudott csak az azon megfelelő kapaszkodókkal felkapaszkodni a fáslislábú 55 évees asszony s úgy is csak csusznimászni és e busz utasai úgy döntöttek, hogy "ez a picsa nem utazik velük" és rúgdosták, a lábára léptek és lelökték a buszról a gyönge nők a társukat. Ez az eset érdekelt és a végére jártam és egy indoknak tekinthetőt tudtak annyi értelmetlen hablaty közé szuszakolni, miszerint nyomorék, hogy gondolja, hogy dolgozni jár, örüljön a segélyének és maradjon otthon a picsáján.

Én szeretem a nőket A Nőt.. a legfontosabbnak, Isten Edényének tekintem őket, de hát akkor is.. a nők ilyenek, ráadásul még el sem mondhatod nekik ezt a történetet, mert akkor ezt a történetet, amiben csak nők szerepelnek, a nőirend elleni súlyos férfitámadásnak tekintik és védelmezik a szereplőket és hogy merészelem én ezt elmondani. Ne mondjam.

A legtöbb buszsofőr nem valami filozófus alkat, van, aki inkább elmegy 100000 Ft-tal kisebb fizetésért és nehezebb munkára teherautóra. Más átkéri magát férfibrigád fuvarozásra, az a legkényelmesebb, nincs az állandó civakodás a busz fűtésén, csend van. Nincsen kényelmesebb buszsofőrélet 30-60 éves férfiakból álló brigád furikázásánál.

Nem könnyű a nőkkel. A múltkor egy nő örjöngő hisztériába csapott a folyosón a bűz miatt, ami szerinte tipikus kanWC bűz volt, mert a férfi WC-k fertelmesek. Épp egyikben sem volt senki, vigyázókat állítottam és kézenfogtam a nőt, bevittem a nőibe aztán meg a férfibe, ezt elütötte azzal, hogy most véletlenül van így.

Tényleg így lehet, ahogy mutatod, hogy a történet-környezet is meghatározza a tanítást, egyikben ez-s-ez az igaz, a másikban az inverze, az az-és-az.

Csak a vég ne lenne, emlékszem, amikor apám "kezdett megsüketülni" meg a legkedvesebb nagybátyám.. ezek a csoszogi öregek, akik szelektívsüketek már az anyó állandó prézsmita ógásmógására.. eriggyarréb, nefingjá it, mérideűsz, odaereggyée, ezt csinád, neúgycsinád, nemmemmontam, így-s-így legyen, aztaz boncsad, mécsámcsogó, neböfögjé, mithókósz! A papó nem szól, csak csoszog meg halggat meg nem reagál meg megy a maga feje után és alkalmisüket vagy engedelmeskedik és fogja a cekkert vagy a kast. Ilyenkor a vén dög már csak ollyan formában tud megfelelő lenni, ahogyan az észak-amerikai telepes fehéreknek a sziú-oglalla tudott jó lenni. De mit csináljon az ember, ha közben A Tan híve lett,csak nem kötheti föl magát-

2018.09.25. 15:32:34

@Frick László Intézet: Igen, igen, nem lehet eleget hangsúlyozni, Buddha 45 éven át tanított, és két évvel később kezdte, minta ahogy Jézus befejezte. A környezet is más volt,az ásatások alapján melegvizes csatornarendszerük volt, béke volt, rengeteg élelem volt, és rengeteg nyitottság is volt az akkori világban időtlen értékek felé. Emelett Buddha tanítványai között rngeteg tanlt és tehetséges ember volt, királyok, védikus tanításokban már jártas fizofófusok, a kor tudósai, akik igen hamar megértették tanításait. Amikor megrögedett, már sokszor nem is ő tanított, hanem legkedvesebb tanítványai, akik elmondták a kérdezőnek a választ, és a Buddha csak bólintott, amivel a pecsétjét adta rá, hogy a válaszuk helyes volt.
Az öregség az nehéz dió - Kalu rinpocse saját egyre aszottabb testét mutogatva tanított a múlandóságról. Remélhetőleg jól megtapasztalom, nem fingok ki idejekorán.

heki 2018.09.25. 21:05:56

@nagyjoco: Mi az az "idejekorán", ez a kérdés, mondom most sok családi gyásszal a hátam mögött, hm?

Frick László Intézet 2018.09.26. 05:25:21

@nagyjoco: Sokat segített A Tan gyakorló-gyakorló tanoncságában engem a Páncsátántrá olvasása. A "mesefüzér" szerkesztése is pompás, ilyenre "kollektíva" [homérok] nem képesek. Nagyjából Buddhával kortárs az összeállítás, de persze sok "mese" régebbi.

A jégkorszakok hegyeket őröltek dombságokat 10ülnyire fedő kavicsmezőkké, nem tudhatjuk pl, hogy erdőirtásos "fakorszakok" emberei milyen famíves kultúrákat alkottak röpke ezerévek alatt.

A kb 10 éve , mexikói barlangban felfedezett 20000 éves Homo Sapiens lábnyomok és a Titicaca tónál gyűjtött "Csiga-biga dugd ki szarvadat" gyermekmondókarigmus alapján azt gyanítom, hogy jó sokat nem tudunk még

vagy már

Frick László Intézet 2018.09.26. 05:59:38

@nagyjoco: @heki: Ahogy öregszem, a személyesemlékezetet tartom a legfontosabbnak, hogy az egész út meglegyen. Szerintem a legborzalmasabb halál az Alzheimer vagy az agylágyulás. Viharosan romlik az emlékezetem, de azért a fontosabbak megvannak: Élénken emlékszem még 5-6 éves kori tudatomra is.

Legkedvesebb szerettemet hosszú haldoklásában ápoltam, sokat tanultunk egymástól, megerősödött bennem a szörnyű gyanú, hogy az ember legbelül nemigazán tud megöregedni, a "felnőttség" csak elsajátított magatartás.

Szenvedés az élet szerelme, a szomjúság, az embernek már nincsen türelme élni, egyre több visszavonhatatlannal szembesül.

Azt tanuljuk az iskolában, hogy az emberi látásban mekkora szerepe van a tudatnak, ami kiegészíti, talpára állítja a látómezőt. De aki igen lassan és egy kis szobába szorulván éli meg látása elvesztését, csak akkor döbben rá, ha kiviszik a szobából. A szobában "mindent látott" és odakint csak fény s színfoltokat és amikor visszaviszik a szobába, tőbbé már nem "látja" és nem, ebből nincsen visszaút.

Életem egyik legmegrázóbb jelenetét z intenzív osztályon láttam, egy haldokló öreg, napok óta már csak makogott, a felé hajló nővérhez emelte kezét kosárformán tenyere körül az ujjaival, a nővér gyorsan körülnézett és az egyik mellét a bácsi tenyerébe illette gyorsan és a bácsiból sóhaj szakadt föl. Kisérleteztem ezzel a történettel.. és szinte senki nem érti. A bácsi már messze... messze túl volt azon, hogy "egy nő mellét fogdossa".. valami egézen korai.. talán anyai kebel iránti szomj gyötörhette, ez eddig könnyű.. de az az angyalian jólélek, elképesztően buta.. honnan érzett rá? Mitől értette jól? Az öreg már mammogni sem tudott.

A tantaluszi kínok, az olthatatlan szomjúságok, egy 36 éves idült alkoholista szörnyű pusztulása a szétrodhadt hasnyálmirigye miatt, a napi küzdelem a DT eeeeelkerülésére, bevinni annyi szeszt, a berűgás már elérhetetlen, de legalább feljusson a "normális érzet" szintjéig és.. mohóságában túl hamar nyeli be a féldeci bort és ezért mind a három decit kihányja.

Egyszer egy alkoholmérgezésből felébredvén... 10 percig annyit tudtam a világról, amit láttam, mintha a Marsról pottyantam volna le, azt sem tudtam, én ki vagyok és hol vagyok.. leültem és az agyam eröltetése helyett szemlélődve vártam, hátha.. hátha kiderül. E kép alapján vannak sejtelmeim a memóriavesztésről, milyen lehet egyszercsak azt se tudni, hol vagyunk, nemhogy a környezetünben ki kicsoda és mi történt az imént. És mi lesz.

Hát még, ha valakinek halálközeli élménye is van. Egy másodperc iszonytatóan hosszú tud lenni, pl autóbaleset előtt az ember 1 másodpercet több megoldási ötlettel végigmorfondíroz, válogat megoldások között és latolgat.

Nagyon hosszúnak találtam a lét-nemlét közötti 1-2 másodperceket is, egy ismerősömet meg a hülye gyereke heteken át tartatott életben... kb ilyen lebegések hosszúóráira. A legkegyetlenebb kínhalál. "Doktoros filmekben" az orvosok foghegyről növényilétnek nevezik, meg vegetálásnak.
Az igaz, hogy az embernek nincsen úgy emberitudata de az élet, A Fény szomja.. gyötrelmes és a sötétség mindenképpen alul van és dermesztően hideg.

Egyszer egy orvos nagyon nagy pofával, beképzelten kioktatott a rákbetegeknél alkalmazott tapasz működésére, annyira leblokkolja az idegvégződéseket, hogy az ideg nem vezethet semmit, nincs jel. A beteg álmodja tehát a fájdalmait.
"Doktor úr, mi a különbség az álmodott és a valódi fájdalom között?" -erre nem válaszolt, viszont megszeppent.

Arra az emberiségre, amelyiknek "nincs ideje a fájdalomra" kegyetlen halálok várnak.

Mivel a fájdalom relatív, pl én meg tudok rakni egy kisteherautót félmeztelen lucfenyő bálákkal. Ismertem olyan valakit, aki ezüstfenyő bálákkal rakta meg bikiniben. Tehát az orvostudomány megpróbál egy "objektív" fájdalomskálát állítani. Egyszer egy orvos segítségével megpróbáltam e skála működését megérteni, de félúton rádöbbentem, hogy kb annyit ér, mint a Bloomberg bármelyik, a kínai gazdaságot elemző cikke vagy a FT hasonszőrei. "10 fogás, amitől beindulnak a nők!" meg se nyitom.

Szerettemmel gonoszul bántam utolsó éveiben, mert ő gonoszul bánt a szerettével utolsó éveiben. Ezért, amióta szerettem meghalt, ha a tükörbe nézek, őt szoktam látni és néhány ember, aki szerette a szerettemet vagy még a barátja is volt, hátrahőköl , amikor szembebiciklizik velem a faluban, mert hirtelen szerettemet véli látni, mi vagyunk a "túlvilág" az örök élet, ez a túlvilága a szerettemnek, hogy tudok a világra vagy magamra nézni az ő szemével, gúnyosan, hogy ez.. ez szőlő metszés? ez... semmi! Nulla. Vállat rántok: "Mért nem tanítottad meg"

Gyerekkoromban sírok között játszottunk, némelyik szellem (vagyis az elképzelésem) rám mordult, mit zajongunk, más meg letorkolta. "Lass toch, ruiche, Die Kindili süßi".. namost... lehet, hogy nem a főbíró otatija mordult, hanem fordítva a kűművesné, de a lényegen nem sokat változtat.

Annyit ér az ember élete, mint az utolsó percei -most így gondolom.

2018.09.26. 09:07:34

@heki: nem idejekorán számomra azt jelenti, hogy a gyermekeim elég felnőttek már.

2018.09.26. 10:05:01

@Frick László Intézet: A halálok minden korban kegyetlenek voltak és valószínüleg azok is maradnak. A kérdés csupán az, van-e élet a halál előtt.

heki 2018.09.26. 21:02:28

@nagyjoco: cinikusnak tűnő, de nem olyan kérdés: gyermekeid véleménye erről ugyanez? Az "eléggé felnőttségről"... Nem vitatkozom, csak mondom családi tapasztalat alapján, hogy nem könnyű kérdés. Privátban jobban kifejteném.

Frick László Intézet 2018.09.27. 04:41:10

@nagyjoco: Jópofa Montaigne-zokni ez az életről, de próbálj csak belemeditálni:

Főleg az élet van. A többi forma "részeredmény" Melyik formának jut világészlelet. Aztán még az élet milliárdformái -de ezek közül is az emberi kétségtelenül a legmagasabb. És még nem is minden embernek jut emberi lét vagy emberhez méltó gondolkodás. Nagyon úgy néz ki, hogy az Univerzum ez ismert sziporkájában embernek lenni eléggé menő. Meditatíve az ember képes eljutni akár 1 Mrd fényévre is. Persze "tévedések"-kel meg benézésekkel, ez lehet olyan, mint egy máltai út, aki még nem járt Máltán, az elképzeli.. pl görög szigetek alapján, vannak fogalmai a kopárságról, megnézheti épületek vagy városok képeit... Street View-t. Málta olyan "műfaj" amit kép nem ad vissza, még 3D mozi sem. De ha a TAPASZTALT nem is olyan, mint az elképzelés, nincsen messze.

Vagy a sivatag. A filmek alapján az ember elképzel valamit a sivatagról és az életben egyáltalán nem olyan. Szép a sivatag ... mint egy fagyos hóvihar.

Egy héliumatom is anyag, meg egy üstökös is vagy szilárddá fagyott gázbolygó vagy vürüs törpe is. De ezeknek mekkora a világészlelete és ... a gravitáció hatásai azok a gravitáció hatásai
...még annyi észleletnek nevezhető sem állhat össze, mint egy őrjöngő 44 éves kislányban az őrjöngése okairól. Vagyis a fő okáról. A nők pl sokkal inkább kitettek a kozmikus hatásoknak, emlékszem, hogy a 2011. márciusi szuperhold idején kizárólag különféle szinteken és formákban őrjöngő nők voltak körülöttem, ezekbe az őrjöngésekbe néha bele OkoskaTörp-ösködtem a tudósítással a szuperholdról, kissé engedett a markában szorított nőihajzat markolásán, elmosolyodott, igazán? vagy ja, tényleg vagy takaroggyak a faszba, má megin csak a hülyeség, őrrhhh. Úgy őrjöngött egymilliárd nő a Földön, hogy fingja se arról, hogy a hormon- és enzimháztartását birizgálja a Hold, esetleg jiddische mámék, afrikai bábasámánasszonyok vagy indió nénék Dél-Amerikában sejtettek valamit. De hogy a Jözponti Fizokai Kutatóintézetben dógozó férfiak a nullát, az biztos, nahát egy roppant kvazárnak lehet annyi tudomása az Univerzumról, mint a KKF fizikusainak volt a Szuperhold nőkre tett hatásairól. Egy cigány klánfőnöknek... ösztöni, kinemfogalmazható sejtései voltak, megvárta, amíg az asszony végez a az Északi Konyhasarok XXXVII. Lajóss korabeli barokk bútorzatának herendiporcelánokkal való leküzdésével, aztán a szépszobába vonszolta és lenyomván a szintén nejlonbarokk szófára----

Végülis igazad van, aki nincsen azzal tisztában, hogy az élet jutalom, annak ez így annyi, mintha nem is élne, hanem csak kvazárként zsezsegne el

lábjegyzet Néha arra gondolok, hogy Stephen Hawkingot ezért gyötörték sejtések Isten-mégis-léte felől... Einstein ... buddhaszerűen nem kötötte le ezen magát, úgy volt vele, jó, akkor van Isten és tolta tovább a biciklit

2018.09.27. 09:20:32

@heki: Ők még elég kicsik, a kisebbik az anyaméhben van. Szóval erre a kérdésre 10-15 év múlva tudok válaszolni. Ha hozzábiggyeszted a nicknevem elé a gmail.com-ot, és van hozzá kedved, levélben is megtalálsz.

2018.09.27. 11:38:19

@Frick László Intézet: Mennyit lát Hawking és a többi hozá hasonló a világból? Az Élő Átadás tud Guru Rinpócséről egy történetet egy kiváncsi nőről, aki megkérdezte őt arről, hogy emkkore a világ. Guru Rinpócse a következőképpen felelt neki: hogy képzeld el, hogy a világ akkora, mint egy buddha. Ennek a buddhának a szívében van egy lótuszvirág. most megmutatom neked, hogy mekkora egyetlen szirma. Meg is mutatta neki és a nő elájult, amikor szembesült ennek a sziromnak a méretével. Nyilván tisztában voltak ezzel más archaikus civilizációk is. Nem könnyű fizikusnak lenni, ülni az elméletek fölött meg a mérési eredményeken, és minden mást kizárni, vizsgálgatni a szirom jobb alsó részének picinyke sarkát és onnan szemlélni a világot.

Frick László Intézet 2018.09.28. 05:29:31

@nagyjoco: A magyarul Buddha "beszédei"-nek nevezett tanítást szoktam olvasni.

Az univerzumról való elmélkedésben -még csak nem is meditációnak nevezhető szinten. az ember képes lehet megérezni a Kozmosz hidegét.

Már repülőgépen eléggé megérezhetni. Az ember "szomszédságában" ott az állati pánirémület, hogy kitörni és le az Anyaföldre, a meleg szilárdra, a jólevegőre. De az ember nyugton marad persze. Felnézel az ablakból -az emberek zöme, akik harcolnak az ablakmelletti helyekért, aztán tüntetően nem néznek ki, vagy ha, akkor lenéznek. Pedig ha nehéz is, érdemes felnézni, mert ott már a kékség egészen más. Búcsúzókék.

Buddha és Hawking találkoztak is a Kozmoszban. Hawking kérdésekkel halad, amiket van mersze nemmegválaszolni. Pompásan szórakozom, amikor netokratív idiokrata attejjistákok "Neves ateisták" listáin látom Hawkingot... vagy Voltaire-t.

A Kozmos ismeretében az ember szinte valószerűtlen tünemény, de matematikai és zenei ismeretek összességében,,, főleg a zene... a Kozmosz ismeretében az embert még csak-csak meg lehet magyarázni, a zene azonban mégmagasabb fokú intuíciót kínál. A fizikusok el szokták intézni a harmóniákkal, majd rámutatnak, hogy a kozmosz háttérzajában is lehetnek szimmetriák.

Ha az ember megtanulja helyesen értelmezni Bach Goldberg variációit, akkor a zongoraváltozatokat hamis anakronizmusnak érzi, mint ahogy "Albinoni Adagio"-ját

A teremtettlények között létezhet értő kommunikáció, ember és állatok között, nem tudom, hogy van olaszul, hogy cic-cicc, de gesztusokkal meg tudom értetni a macskával, hogy a cicc az kisz-kisz. Én is megértem a cicát: "Szolga, adj ennem, de finomat, húst adjál!"

Egy-egy okosabb macska meg tudja értetni a szolgával, azaz az emberrel, hogy az ember ivővizéből kér, de az ember poharából, nem valami macskatálba öntve.

A kandúrok ernyeybélája nagyon ért a macskák nyelvén, nem durva, még az emberi fül számára is kellemesen dalol, egyszerű rámászás és csípőhorgasztás helyett.. vagy előtt balettezik a macskának, kedveskedik és dorombol neki, egész testével simogatja és kígyózik a macska körül -tehát sikeresebb is.

Akkor hogyne érthetnénk meg Bachot vagy A grófot, aki cseballistáját, Goldberget feszt a variációk eljátszására kérte. Ott ülhetünk a mester mellett a templomban a mosdatlan testek bűzében, a trágya és lószaban , az alapvetően hagymabűzben, egy kis piaszag is és a zenészek egy része egy mukkot sem ért a zenéből, amit mesteremberszerűen letud, meg az alkalmi kar, mesternék és inasok meg segédek kara, a mester.. furcsa, nem is látszik művésznek, egy nagydarab paraszti felépítésű iparos.

Az efféle mozgások a térben mekkora hibaszázalékosak? 80?90% Az un tudomány sem dolgozik kevesebbel, ha éppen jelenidejűségében 99%-os pontosság illúziója.

Szerintem Buddha alapvetően a mozgás és folytonos változás és Hawking is szüntelenül kételkedik, nem köt meg dolgokat, legföljebb a butaság körében.

2018.10.17. 00:05:08

@Frick László Intézet: Ne felejtsd el, hogy az indiai bölcselet szerint Isten nemléte Isten egy lehetséges állapota - tehát az ateisták is a valóság egy szeletét képviselik. Az entweder-oder helyett a sowohl-als auch felé közelíteni - ez a buddhadharma felé vezető út.

Frick László Intézet 2018.10.19. 05:41:36

@nagyjoco: Soha nem is állítottam, hogy az ateista álláspont nem lehetséges. Csak iszonyú nehéz. Nem említettem neked, hogy kamaszkoromban kitaláltam egy páros játékot, az egyik játékos bármit állít,a másik játékosnak annyi a dolga, hogy megkérdezze: "Miért?".. nem kell sok válasz,egy átlagember már kb 8-10 válasz után a következő "Miért" esetében eljut az ideálizmus határára,egy rosszulátgondolt válasz és nem tudja tartani az ateista álláspontot. Ezért nagyon bölcs filozófus Hawking vagy Zappa. Egy ügyes igazi ateista igyekszik nem kategorikus lenni.

Nekem, számomra nagyon megfelel ez a tudomásom, ami van az Univerzum-ról, miszerint az emberiség általmegismerhető ezen apró zugában az élet is elég ritka kincs lehet,nemhogy valami annyira magasrendű formája,mint az űrbélűeké. Ezalapján csak arra gondolok, hogy embernek lenni több,mint véletlen kérdése.

2018.10.19. 11:58:45

@Frick László Intézet: A keletiek eleve nem tudnak úgy ateisták lenni, ahogy ideát szokás. A tudat nem létező , nem létező, se nem egyik sem, sem mindkettő egyszerre - vélte Nagarjuna.
Az emberi teljesség igen kis szeletét tapasztalja meg az, aki csak a létezés anyagi aspektusát fogadja el.

Frick László Intézet 2018.10.20. 03:58:26

@nagyjoco: Lehet, hogy az ateizmus egy megoldás a halálfélelemre?

2018.10.20. 15:01:06

@Frick László Intézet: Az általam ismert ateisták az élettől is félnek. Ezért szükítik le anyagra a világot.

Frick László Intézet 2018.10.21. 04:31:04

@nagyjoco: Szerintem ateistaként az emberi felelősség is levethető. Mindenre lesz tudományos magyarázat, tehát arra is, ha a Vérengző Majom vérengz.

Frick László Intézet 2018.10.21. 04:32:14

@nagyjoco: Persze mondjuk egy bordzsapápa Isten-nel lesz így "Dolgoztam én annyit az Országodért, hogy azt a pár kis bűnöcskét elnézd nekem. "

2018.10.21. 23:31:43

@Frick László Intézet: A korszellemel járt a pápa gondolkodása. Bakócz Tamás mitől volna jobb pápa. Kis kitekintés Kelet felé: Akkkoriban a második Dalai Láma sikeresen megszilárdította a reinkarnációk poltikáját.

2018.10.21. 23:38:45

@Frick László Intézet: Az ateizmus lényege az emberi felelősség levetése. Nem kell gyerek - így is túlnépesedés van. Nincs jó és rossz - minden relatív. Egyszer megkérdeztem egy ateistát, mi a különbség egy élő meg egy halott ember között, mi történik az anyaggal.visszakérdezett, mi történik a számítógép preocesszorával, ha belevernek egy százas szeget. Ennyit enged a látásmódjuk.

Frick László Intézet 2018.10.22. 06:26:10

@nagyjoco: A hit a Mesterséges Intelligenciában.
Ami nemcsakhogy nincsen, de ----