Dedicated to Dinamuki

A politika a Zoon Politicon, a Politikus Állat kormányzása.

Az emberek a legkevésbé az igazságot akarják.
Az az igazság -ez a legtöbb kontextusban tautológiának, felesleges szószaporításnak számít. Igazság szerint -detto...

Az igazság, mint a kiosztott kártya lapjainak értékei. Mindenki szorongat magának valami (saját, kis)igazságot, de majdnem mindig van valaki másnál nagyobb értékű lap. Önsajnálat és önámítás, makkalsók és tökfilkók dédelgetése.
Szerintem az ember nagyjából óvodás korában eléri a teljes politikai fejlettségét. Óvoda után már csak az ornamentika, a cizelláltság, a képmutatás, de főleg a hazudozás rutinja az, amiben még fejlődik. Az óvodában a politika még viszonylag nyílt. Az erősek rendesen odamennek a gyengékhez és elvesztik tőlük, ami kell. A jógyerekek, az óvoda szellemi elitje nem mindig piskolja be a kiskezét erőszakoskodásokkal, arra ott vannak az erős, de buta és befolyásolható gyerekek. Ésígytovább, ésígytovább. A gyermekóvás nőiszakma, a dadusok is nők, tehát pl a kislányok jó sok politikát bevetneek a kisfiúk ellenében. Ilyen ősi politika a letyipetyyi, a kislányok egymás fülecskéihez hajolnak és összesen annyit súgnak, hogy letyi-pletyi letyi-pletyi, vagy "Hédike, csinálj úgy, mintha mondané neked valamit, aztán majd te is csinálj úgy, mintha te mondanál nekem valamit!"

Az igazság gyakran öl. Pl alkoholista, amikor először ébred arra, hogy részeg ájulatában összeszarta magát. Ez a paraszt alkoholista öngyilkosságának gyakori oka. Kimosdatja magát a szarból és fölmegy a padlásra felkötni magát vagy ki a kiserdőbe a kutyák eledelének. Az alkohol önhazugságra szorít. Önhazugságban él az alkoholista és az igazság pillanatában megsemmisül.

Egyszer a vállalkozásom titkai iránt érdeklődött egy ember. Ez egy ravasz turkus ember volt, aki úgy gondolta, lévén nemmagyar, jószívű, ami ennél a turkus nomád-ázsiai embernél az átverhető élhetetlen balfasz , tehát ügyesen kifaggathat az üzleti titkaimról.  Én azt a taktikát választottam, hogy elővettem a szerződéseimet, a Kizárólagos Jogát a franchise-tulajdonosnak mindenre, az átutalási és bankpapírokat, kiterítettem neki, ahogy még egy apekkosnak se. Hazug és sunyi emberrel szemben az igazság azért is célravezető, mert a gané csak úgy képes élni, ha maga-magánál bárkit is nagyobb hazugnak ámíít be önmaga előtt. Ez a tolvajok filozófiája is. Az ilyen alaknak tehát nyugoidtan elmondhatjuk az igazat, még inkább átverjük, mintha hazugsággal próbálkoznánk. És ez a sunyi turkus ember, igazi férfi... az igazság pillanatában , áttekintvén az "üzletem" jövedelmezőségét és a túlzó várakozásai köbeire emelvén is, messze alatta maradtak az összegek az álmodozásaiban kimutatottakhoz képest... sírva fakadt, mert ő már elképzelte, hogy tőlem elhappolva, rámigérve és kunyorálva elszerzi a frencsiz-t és havi 300000 tiszta bevétele lesz.

A gyereknevelésben is kényszerülhet az ember úgy nemigazat mondani, mint a politikus. Bizonyos szituációkban az ember, a nagytömegben az ősi majmi hordalétre visszarévedvén, tehát észérvekkel nem is kormányozható. A pánikról mindenki utólag azt panaszolja, úgy érezte, hogy kiesett a tudatából és valami elragadta. Ilyen szituációban nem állhatok neki humanizmusról papolni.

7-8 éve a csőd kapcsán voltak itt viták. A csőd közelében, számszakilag már benne a csődben még menthető a helyzet, ha az ember elhazudja. Vállalkozási szinten közhelyesen ismert ez a fogás. Kozirjev orosz miniszter 1997-es példáját szokásom mutatni ilyesmire, akkoriban még lassúbb volt a kommunikáció és a világ tőzsdéin televízió adásban követték az orosz Dúma eseményeit és ez a hülye szépen, őszintén kijelentette, hogy az birodalom csődben van. Na, csődben is lett negyedóra alatt.

2010-ben a paraszt debreceni pógármester megismerkedett az adatokkal és első döbbenetében az igazság szaladt ki a száján. Ezekis bevették ugyanis a babyface-t és jól megszopták, miszerint Bajnaiék azért nagyjából úgy számszakilag, ha egyébként áprilisra a költségvetés 83%-ának odalőve és állami területeket tökéletesen forrás nélkül hagyva, de azért mégis kezelhető csődközeli helyzetben adták át az országot, hát kiderült a csőd, ez a barom pedig sietett a sajtó elé és kislisszant a nagy képében berheő száján az igazság. Alig lehetett kihazudni az országot a hirtelencsőd nyilvánvalóságai alól.

Magyarországon a szocializmus óta az emberek a bármilyen sajtót egyszerűen csak úgy nevezik: A Hazug.Mit csinál a kiccsibe, ugyanaazt, mint a naccsibe csak kicsibe. Egy kis településen is a helyzet nagyjából leképezi az országét. Az előző pógármester és bandája közel egymilliárdot sikított és a mostani paraszt hülye pógármester meg már 20 millió sajátpénzét ölte a faluba, de azért az Istenatta Nép őt is úgy tóvajozza, mint az előzöt, miközben mindegyik azt gondolja, hogy ha ű paógárrmester lenne, este úgy menne mindig haza, mint a munkahelyéről is, csakhátugyi, a paógármester nem hegesztőpálcákat meg saválló csődarabokat és hollandereket, hanem a pízeket és kötegszám viszi haza.

A bótosok igazsága szerint a vevők bunkók, tudatlanok és lopnak meg elviselhetetlenek és büdösek. A vevők szerint a bótosok meglopják őket, lusták, úgy kell kikönyörögni az árut a raktárból, rakják már ki és a bót BŰZLIk a takarítatlanságtól. Mind a két félnek vannak igazságai. Nekem, idegenszívű nemmagyarnak az a véleményem, akinek az összes felmenője mindkét ágon a szolgáltatókisiparban tevékenykedett, kisiparos vagy bótos volt vagy tőzsér paraszt, ügyeskedő, üzletelő, szóval az én igazságom szerint, akinek büdösek az emberk és nem szenvedheti a sok hülyét, akik kérdezgetnek a bótban meg szaglásszák az árut és a kenterbefajszlit képtelek a bumázsdvigatyeltől elkülönböztetni, de firtatják  a Termen de valabilitáte  dátumát, szóval szerintem az ilyen boltos ne dolgozzon boltban.

Hivatalnok koromban azt mondtaam az óvodai dadusnak: Nem kell! Ugyan már! Ha néki az a fő baja, hogy máskölykinek a szaros seggét kell törölgélnie, NE TEGYE, az ISTEN SZERELMÉRE!! Nehogy már! AZONNAL menjen az óvodából, ne szenvedjen itt más kölyke szaros segge törlésén. Úgy mondtam ki ezt az igazságot a dadusnak, ahogy azt az emberek népszerűen elvárnák egy politikustól, de nehogyy ám velük, hanem bárki más emberrel szemben.
Például a magyar földbirtokosság önképében "baloldali" szegmense imádja aazt az igazságot, miszerint a fidesz csürhéje a minap állami fődeket lopkodott össze. Namost, én, mint téesz büdösparasztok ivadéka, emlékszem ezekre a csudálaatosaan baloldali emberekre még téeszfőnök korukból, amikoron 500 akkori forintért (egy óvodai dadus fizetésének az ötödéért) téesz tagi részesedést váltottak, hogy aztán zárszámadáskor a téesz eredményeiből , mint menedzserek ugye, 80000 Ft-ot tudjanak fölvenni. Egyszerre, egy összegben, kápé. A termelőszövetkezet alapítótagja, akitől két fogatát, nyóc teheét, 10 hektár fődgyét, szőlejét, gyümölcsösét vették, kapott zárszámadásra 1200 Ft-ot szemnit-száját türűlleni. Aztán ugyanezek a baloldali szép és igazmondó emberek a termelőszövetkezeteket kft-ké alakították, majd a tagirész emelésekor a következő választás elé állították a tagokat:
"Vagy hónapra hoztok 20000 Ft-ot az emelt tagirészre, vagy kikapjátok a 10000 Ft-otokat, ráadásul kft-tag nem mehet munkanélküli segélyre, így viszont majd télvízbe mehettek munkanélkülire. Persze, hogy mindenki az ide a 10000 Ft-ot választotta. Magyarul és röviden: ez a szép baloldali ember ingyen jutott földhektárok százaihoz, míg a tolvaj fidesz-barom 1 millió Ft/ hektár vásárolta a lopott államiföldet. Ki az ügyes? a baloldali ember. A keserű igazság, amit senki se akarna látni, hogy az, aki 1 MFt-ért vásárolja hektárját az Állami Földnek, az hülye seggfej és tehetetlen barom. Ez egy olyan igazság, amit a FIDESZ se akar látni és az ellenzéke se akar látni és mind az emberek sem akarnának látni, még a volt-téesz tagok sem, akiknek a szövetkezeti vagyonrészeit egyszerűen ellopták ezek a gyönyörű un "baloldali" emberek.
Ne, ez itt, ideföl, az előző bekezdés, ami a fidesznyik máját hájjal kenyegeti. Pedig az MSZP-től van , lenne ám mit eltanulnia az orbánistának. Pl az MSZP-sek nagyon jó HR-esek. Személyzeti munkájuk bőven a nagymagyar posvány feletti. És nem ám csak a Bajnai alakú babayface-ekre gondolok. Egy fideszes politikai főség a saját hű, elhivatott  embereivel is kutyábbul bánik, mint Túri Dani, egy tanyasi dúvad nagygazda a zselléreivel. És ez még semmi! Maga Orbán pl szintén elég nagy paraszt A Cigány beceneve ellenére. A cigány ugyanis, ha nem tud valamit, keres magánál okosabbat és attól tanácsot kér. Orbán Viktor azonban tanácsot kizárólag saját magánál butábbnak néeztt embertől kér. A magyarnak azonban ne mongya meg senki, micsinájjon, majd ű tuggya. Van Orbánnak egy másik végzetes és történelmi, azaz a régi szépidőkben pedig már példaértékkel megesett hibája. Gondolom, azzal a maagyarázattal nézi el a csürhéje nyomorútt lopkodásait, hogy majd ígyen saját bázisa leszen néki. Na, ebbe tört bele Hunyadi Mátyásnak a ravasz juhásztól kölcsönzött bicskája: Mert a parasztból kipucevált saját hivatalnoksága, bárói részben parasztabbak maradtak a parasztnál, viszont vágták a parasztot, még az therewk-nél is inkább. Nem volt a XV-XVI.. század fordulóján a gazdagodó törekvő magyar parasztnak halálosabb ellensége, mint a parasztból kivakarózott. Csak imígyen jár tehát Orbán is a saját kivakartjaival. Mutassak Lázárra? Mutassak Rogánra, akit Orbán Lázár elleni áfiomnak talált elő? Valóságosd Dr Bubó-izmus volt Lázárt Rogánnal ellensúlyozni. Az igazság ez és így és tovább, csak a magyar véleményformálók, amikor Orbánékat basztatják, hasznosabbnak vélik az alaptalan , ám a magyarok füleinek kellemetes uszításokat, mint az olyan kritikát, amiből a mocskos vidéki cigánnya, ahogy ezek a fejlett szépemberek egymás közt nevezik, a vidéki tahajja tanulhatna. Pedig ez csak tipikusan értelmiségi-hiú ábránd, ugyanis ez az öreg, pocakos  Orbán Viktor már semmit nem fog tanulni ebben az életben, magyar szokás szerint a maga kára se eléggé tanulságos ahhoz, hát akkor történelmi példák.
Nem egy vidéki pógármesteri hivatalban a helyi  értelmiseggek azzal kergetik a büdösparaszt pógármestert katasztrófába, hogy direkt jó tanácsokat és csupa értelmes ötletet sorolnak neki, mert azt a vén fasz paraszt csakazértse fogja megcsinálni, inkább hibát hibára halmoz. 
Gyurcsányt a Jók és Igazak, mindamellett, hogy Gyurcsány külön kérésére úgy állítják be, hogy Gyurcsány már a nemszámítós múlt, aközben Orbán inverezént tódítják és Orbánt meg Gyurcsány-ként is karakterrobolnák. Ezzel szemben az igazság az, hogy Gyurcsánynak egészen mások a céljai, a politikaiak pl egészen mellékesek. Gyurcsány már eleve is okosabb Orbánnál és Gyurcsány mindig nála okosabbaktól  kér, nem, bocsjav, vásárol tanácsot. Azaz Gyurcsány olyan politikai érzékkel bír, mint az analfabéta kisfalusi pógármester, aki mindig szépen megfogadja a helyiség kalapáccsainak, az ember- s állatorvosoknak a tanaraknak a tanácsait és összesen ennyitől már ezek a szép és okos emberek kezdik másképpen megitélni a buta parasztot, mégis lenne esze, feltételezik, hát hogyne, hiszen hallgat rájuk! Na, Gyurcsány ezt a politikai profiságot csinálta, csak jóval nagyobban és az ország 300 legokosabb emberével, akik közül Dr Vágó a 279-ik volt. Orbán nem függ Gyurcsánytól, vagyis el lenne, mint a befőtt, ha nem lenne Gyurcsány. Orbánt   már Takony kora  útálják a Jók és Igazak és Orbán nem is igyekszik a kedvükbe járni semmivel. Hát a tanarak, ember- s állatorvosok és egyéb intelligérciják nélkül még egy kis falu diplomás tudó polgármestere se megy semmire. Hát akkor országos viszonylatban?
A magyar véleményformálók imádják Kádárhoz hasonlítgatni Orbánt, pedig az igazságot sem a véleményformálók de Orbán Viktor se szeretné hallani erről, mert az az, hogy Kádár soha nem beszélt úgy, hogy tammm-temm ÉNNN ÉNN csináltammm utasítottam énnn intézkedemm én én én... hanem úgy forgatta a szót Kádár, mint aki kollektíve döntött és többes számban beszélt.
Igaz, a véleményformálók Dr Antall-t meg pont a többesszámú kijelentéseivel basztatták, hogy az gőgös és fejedelmi lenne [-> Az öreg, a fia meg a Lada Szamarájok...]
Az emberek nem szeretnék az un "Rencervátás"-ról az igazságokat tudni. Például főleg nem azt az igazságot : a  baloldal, a Németh-kormány választotta azt az egyébként fejlettnyugati pénzpolitikai (monetáris fegyelmi) döntést, miszerint óccsóbb a dógozót segélyen tartani, mint munkahelyet teremteni neki. 1988. óta lehet munkanélkülire vetetkezni. Ez egyszerűen az infláció elleni monetáris pénzügyfegyelmi módszertan egyik alappillére. Amit aztán szépen Dr Antallék nyakába varrtak és a társadalmunk nem is akarja az igazságot erről tudni. Neki a hazugság a jó, miszerint Dr Antallék (meg Torgyán) a hibásak. Nincs az a politikus jóformán, aki ne hazudgálna a rendszerváltásról. A magyar imádja fikázni, köpködni magát, miközben egyébként a magyarban nemzetközi összevetésben a monetáris pénzügyi fegyelmét az infláció elleni harcban dicsérvén tanítják. A magyar büszke is és fel is lát, őt ne bírálja senki, de dicsérni se lehet a magyart, mert a magyar: szar. És minden szar, ami magyar és innen csak kitántorogni lehet.
Tóvajj öőőőrvanyázza a magyar a politikust. Volt két pénzügyminisztere a magyarnak, akik nem engedték az őrezrediek túlságait a miniszteriális autóvásárlásokban. Szabó Iván pénzügyminiszter egy babaállapotú, tökéletes 600000 (1992-es) Ft áru zöld használt Mercedes-szel járt, amit maga is vezetett. Bokros Lajos reformpézügyminiszter pedig egyszerű fehér VW Golf III-asokat vásároltatott a minisztériumának, a sajátját ő maga vezette. Jellemzően ezeket az információkat nem politikai lapokból, hanem autós magazinokból olvastam össze. Esze ágába nem állt a saját jóoldala bértolnok slapaj újsígíróinak is Bokross VW Golfja PR-értékét tolni... Fikázza a magyar a politikust- de egyet sem akar meglátni, aki ellenkező jópélda is lehetne. És hogy is láthatna meg, ha a sajtógeci slapaj hazug nem irányítja rá a figyelmet.
Apropopos Bokross: Ő jó példa nem csak az igazmondó politikusra, de arra is, hogy mi történik a zseniális szakemberrel, ha amúgy a politikához tök buta és analfabéta. Bokros-t politikailag Gyurcsány Ferenc ölte le, amikor a 2008. végére csődbevitt ország miatt elkezdték nála feszgetni Bokros szakértőiségét, "mi az újság a maguk híres Bokrosával?" Gyurcsány jól összemaszatolta és az EU parlament jóoldala szemében vállalhatatlan mocskossá tette Bokrost az MDF szineivel, de főleg Georg von Habsburg-gal való közös plakátfiúskodtatásával. Bokros olyan mértékben hülye a politikához, mint Sheldon Cooper a nőinemhez. Büszke hülye. A Magyar Sajtó Jó, Igaz és Gáncstalan  kétharmada Gyurcsányék szennyesét mosigálta 2009. elején és szó nélkül arra, hogy a legendás Bokros megy éppen a levesbe... [-> Mocskos Kéthét]  
Már az óvodás gyermek sem szereti még édes szüleje szájából sem hallani az igazságot: "Az én asztalomnál fiam nem eszed meg a krumplifőzeléket - keresztanyuéknál két pofára falod. Az én udvaromba nem mész hátra a tyúkoknak szórni eleséget, mert kakis lesz a dorkód, keresztapádnál meg disznószart laapátolsz és bocit ganajazol. " Ugyanis ez az emberi természet alapigazsága. A magyar itteg a honi munkahelyén kuruc, kemény, kurvanyyázza a művezetőt, anyjába kűdi a mérnököt, lány létére azt javasolja a HR-es csajnak, hogy szopja le,  ott lóg és lop, ahol tud, mert ő nincsen megfizetve. És amikor kitántorog, az idegenben, a messziben, ott úgy vislekedik, mint keresztanyu krumplifőzelékével és keresztapu jószágaival, megcsinálja zokszó és visszapofázás nélkül, amiért idehaza fellátott.
Kornis Mihály [-> Mityu bácsi] igaziírónak és politikailag megbízható jó-és igaznak volt a múlt század 90-es éveiben egy szokása: minden tévéhiradót video-VHS kazettára vett föl. Elméletileg ez egy óóóóriásinagy történelmi értékkel rendelkező gyűjtemény lenne és szerintem csak azért nem bányásszák elő és digitalizálják, mert ebből a gyűjteményből egyáltalán nem az az igazság sír le, amit pedig a Jók és Igazak szeretnének, hogy ríjjódjon.
Olyan ez, mint amidőn Kruzslicz Dávid, a Retek Klub riportere élő-egyenesben közvetítette 2006. október 23-án azt, ahogy a lovasrendőrroham a csürhét az Astoria felől felszivárgókba belenyomja. Hápogott Kruzslicz, mint a kacsa és mint riporter, aznap kakilt utoljára, azóta kameramögötti. A riportjáról pedig minden Jó és Igaz azt szeretné tudni, hogy nincsen és nem is lehet. Ahogyan a lányt sem akarják tudni, aki a tévé székház "ostrom"-kor a csőcselék elé állt kiterjesztett ÁLLJ!-karokkal.
Olyan ez, mint a Kitántorgás!!! -témaköre, a mai világban, amikor anyánk valagáról is helyszíniközvetítést adhatunk iphoe-on, nincs egy riport, egy képi besztámoló arról a wuuuuudecsudálatos tejjelmézzel folyós kolbászkerítésfonásról, ami az a jólfizetett kitántorgós mesemunka, az. Mindig csak utalások vannak, NN ismerősök, a fiam barátjának a nővére, az unokaöcsém, de semmi riport, nulla képikonkrétum.
A magyarok egyik legnépszerűbb igazsága szerint a cigány, az lop. Van viszont egy másik igazság, ami szerint a magyar, amikor eltulajdonít, azt szerzésnek nevezi és magát ügyes-élelmesnek. "Mindenkinek a maga seggelyukájáig ér a keze!" -büszkélkedik a magyar, amikor a szerzéseit firtatnák. Nagyon is imádja a magyar az igazságot, miszerint a cigány lopja a fát -de azt a folytatást, miszerint ő meg a fénektől a duplafülkés platósat elkéri hétvégére bútorszállítás címén és motoros láncfűrésszel megyen a határba fát szerezni és akkor miben is különb ő a cigánynál? -ez ugye már politika, ha magyar népszerű akar lenni magyarnál, akkor meghagyja abban, hogy a cigány lópikk, mer a vérében van a cigánynak.
A magyarnak egy csomó bölcsessége van a cigányról, kezdve azzal, mi történik, ha beengedi a házába. Viszont egyébként a magyar jól megvan a cigánnyal -sőt, egész Európában is egyedülállóan jól kijönnek. "Ha a mai cigányt nézed, a 150 évvel ezelőtti szegényebb magyart is láthatod!"  Jó sok , önképe szerint a magyarnál fejletttebb népnek nincsenek bölcsességeik cigányokról, mert az csúnya dolog -csak éppen nem tűrték meg maguk között a cigányokat és még ma is vándorlásra űzik őket.
Dr Antallék kormánya volt minden magyar idők legkevésbé tolvaj és amatőr műkedvelő módon igazmondó kormánya. Még ha hazudni kényszerűtek, akkor se tudtak profi módon hazudni. A magyar történelem mára tele van pötyögtetve hazudozásokkal az un "taxisblokád"-ról. Ami a benzináremelés miatt tört ki, rosszul hazudott Dr Antall és kormánya és a nép föllázadt, a politikai ellenfelek meg a véleményformáló újságírók pedig nekiálltak uszítván hazudozni, háthaa megbuktathatják Dr Antall kormányát.  Ez októberben volt. Bő fél éve sem telt az első demokratikusan megválasztott kormánynak és egy ügyetlen , könnyen leleplezhető balfasz hazugsága miatt a nemrég még elléenzéki harcostársak is e kormány ellen fordultak és hazug, aljas, képmutató módon hazudoztak és ez már igen tetszett az embereknek, a szájuk íze szerinti hazudozás.
Azév februárjában pl az MSZP azt hazudta maradék híveinek, hogy nyerne az első demokratikus választásokon. Ezzel szemben az igazság az volt, hogy az MSZP hitetlen ateista fraakciói a keresztény szocialisták frakciójánál érdeklődtek, hogy kell ahhoz az Istenhez imádkozni, meg ne nyerjék véletlenül se a választásokat, nehogy már ez a sok barom beválassza őket kormányzó felelősségbe.
Az MSZP, miközben végig ájtatosmanóskodtaa és szakértősködte az első ciklust, aközben szabadon loptak és fosztogattak [Mát(h)é László féle I. lerablás] és röhögtek a balfasz jobboldalon, mert az Istenatta Nép az ő bűneiknek látta azt, amit pedig ők, az MSZP-sek még MSZMP-s korukban nelkövettek. Az MSZP máig megtartotta ezt a szokását, röhögve a balfasz jobbereken vonulnak a sajtótájékoztató pulpitusára és úgy kell összerőszakolni az ábrázatukat a gyászos hazudozó , szelektív ténykezelő uszításaikhoz.
Gyurcsányról mindenki azt az igazságot szereti tudni, hogy Orbán esküdt ellensége és majd ő elbánik vele. 15 év alatt nem tudott kikopni ez a babonás és tudománytalan hiedelem a magyarokból. Ugyanis az igazság ezzel szemben az, hogy Gyurcsány létérdeke Orbán és amíg Orbán bárhol van, legalább ellenzékben, addig senki nem tér józan eszére Gyurcsány valódi történelmi szerepét és céljait firtatni.
A "Rencervátás" egyik legfájdalmasabb igazsága az, hogy az MSZP ellenzéke, az EKA tagjai, mind az akkori ellenzék, mérhetetlenül nagyképűek, beképzeltek és elbizakodottak volt.  Még ennél is fájóbb az az igazság, hogy 1990 után egyetlen valóban politikai profi erő létezett, az MSZP konglomerátuma.Talán Dr Antall környezetében pár konzervatíívliberális személyiség volt kissé szerényebb. Az MSZP-ről azt hitték az akkori ellenzékiek, hogy olyan Illetékes Eltás alakú barnba büdös nejlonzoknis tahk, akiket ők, a művelt és tweedzakós, a fejlettgondolkodású és szakállas pulóveres értelmiségiek félkéz levernek és széjjelszofisztikálnak.
Az MSZP  egymással politikaiirányultságban antagonisztikus ellentétekben álló frakciói mindösszesen az egész ellenzék, a volt EKA nagyképű értelmiseggjeinek a kiakolbólítására szövetkeztek pragmatikusan. Azt tervezték, hogy a két liberális párt majd osztozkodó medvebocsokként egymással leszámol és a többi ügyetlen politikai balfasz is előbb utóbb a saját lábaiban is elhasal, nem csak egymáséiban. És akkor majd az MSZP szépen elválik és kiadnak egy teljes politikai palettát a Parlamentben úgy nagyjából a keresztényszociálisoktól [ Szili Katalin] a kommunistákig [Krausz Tamás] bezáróan.
A mai időkre legvégzetesebb hazudozás az un "Állam" körül volt. A Szakállas Pulóveresek nagyonfejlett, többszáz, félezer éve Államok-ban tevékenykedő filozófusok és politológusok 20-50 és 100 éves  irományaiból felibe-harmadába biflázván, de félig értetlenül handabandáztak annak az "Állam"-nak a lebontásáról, ami pedig föl sem épült és még 1990-ben nem létezett egy egész érett nemzedék, akiben az Állam fogalma tudatosult volna. Az "Állam"-ot a szocializmusbana a tömegek,  legtöbb ember valamiféle királyságos félfeudális alakulatnak látta, ami mindenre vindikál jogot és szabadon bárkitől bármit elvehet, rekvirálhat vagy bevasalhat kérdezés nélkül. Így az emberekben ennek inverzeként az Állam szabad fosztogatása, az Állam vagyonának herdálása vagy egyszerűen ellopása erkölcsileg igazolható volt. Ha lett volna egy igazmondó politikus, az arra mutatott volna rá, hogy a szocialista Állam Kádár alatt szociálfeudális hazugságrndszer volt és éppenséggel egy igazi Állam kiépítése lenne a jó cél.
A Magyar Véleményformálók, azaz a sajtómunkásság pontosan azt művelte, amit az "Állam" más területén bármelyik műfajban: Ott lopták és fosztogatták az Állami Vagyon-t, ahol érték, miközben Beszélő Fejekként érdeklődéssel hajoltak oda a tévéstúdiókban az Állam lebontásáról oktondi pocokként össze-vissza hadováló főeszetok politikusokhoz. Akik persze hazudtak, pl rémes pofákat vágtak arra a Dr Antal kormányra, aminek a balfaszságain a büfében meg a Pagodában is halálra röhögték magukat.
Dr Horváth un "belügyminiszter"-ként pojácáskodott és butáskodott Dr Antall kormányában. Rákhalála előtt párr héttel egy riportot adott, amiben a halálbamenők vidám őszinteségével és öniróniájával mesélt arról, mekkora majmot csináltak belőlük a minisztériumban meghagyott kádárista Struktúra emberei. Hetekig bolyongott a "miniszter" a minisztérium épületében a szemébe bókoló, a háta megett kurvanyázó és röhögő minisztériumi tisztviselő kar szeme láttára. A miniszter előtt hurcobálták le a papírokat teherautókra és onnan papírmalomba megsemmisíteni. ez pl egy igazság, amit senki nem akar tudni, sem a jóoldal, sem a rosszoldal, sem a szájjalliberálisok, sem a fasszal se baloldaliak, senkise. A véleményformálók meg pláne nem.
Nem volt valami tökéletes a demokrácia a Rencervátás óta, de most már belenyugodhatunk abba, hogy előbb-utóbb a picsába lehetett kűűűűdeni a nemtetszős politikust vagy magától is meggebedt. Ki emlékszik már arra, hogy Torgyán Józsi bácsi mekkora egy hóttifaszista veszedelem volt? Volt ugye az a Hóbagoly, mint a hóttifaszista restarujácijaó réme, meeg ez a Torgyán, a közepes ügyvéd, amidőn Köztársasági Elnök szeretett volna lenni. A véleményformálók megjósolták, hogy ebbe az ambícóba belereped az ország és a süllyesztőbe kerül és a Horthy Fasiszta Múlt Ködébe vész. És amikor Torgyán ambíciói elbuktak és nem lett KE, azt hiszi a kedves olvasóm, hogy a magyar véleményformáló értelmisegg örült, hogy mégse? Nem! A magyar véleményformáló értelmiség még annál is megveszekedettebben acsargott, ordéjjott, hogy merészel nem az az igazság megtörténni, amit ő megjósolt.
Ha ő egyszer katasztrófát jósol, akkor őőrvajjisteny!, legyen katasztrófa!
A politikust el lehet küldeni a picsába még egy  rosszabbacska demokráciában is. De a véleményformálót, aki a dolga csinálása helyett politikát akarna csinálni, őt nem, hoóóógy isssseee! Felelősség vállalás nélkül és feszt azzal kibújva, hogy el a kezekkel tőle, mert ő sajtós és a sajtószabadság
ami nemegyenlő politikacsinálással, hanem pont az ellentéte a politikacsinálásnak!! 
tehát azt hazudta a bértollnok véleményformáló, hogy a sajtószabadságot érte támadás, amikor pedig őt, mint politikacsinálót érte a támadás. Fos által vész, ki szart emel! Hát akkor a foskavaró!
Többszáz vagy félezer éves fejlettállamokban a véleményformálók, a sajtómunkások a kontroll, akik ellensúlyozzák a politikusok hazudozásait részrehaajlás nélküli igazságfeltárásokkal.

Magyarországon a véleményformálók, a sajtó végig a különböző politikai alakulatok érdekei mentén vagy ellenére hazudozott. 1945-től napjainkig. 

A véleményformálók politikai szolgálatban összesen csupán a politikai kommunikációt hajtották: azaz hazudoztak a hazudozásokról. 1993-ig féligmeddig ökörködésből, tréfaságból csinálták, de Dr Antallék a balfaszságaikat megtetézvén még egzisztenciális félelembe kergetve is a véleményformálókat, a magyar "jobboldal" [e blog szóhasználatában a rosszoldal] esküdt ellenségeivé tették. Azt hazudták, hogy Dr Csúcs László szimpla politikai okokból tett keresztbe nekik az Állam vagyonával és eszközeivel vaaló Mester Ákos-Bölcs István típusú maszekolásnak. Aki nem tudná elképzelni: A sajtómunkások és véleményformálók kb azt csinálták, amit az osztályvezető főorvosok, főzsebészek és szülészorvosok, rákosztály vezetők: Az Állam pénzén, eszközeivel és dolgozói állományával saját zsebre is dolgoztak. És ezek az emberek pofáztak folyamatosan a politikusok lopásaairól.
Immár 9 éve tudhatnánk, ki volt Kaya Ibrahim. Egy Juszt László nevű újságíró tévékamerák elé ültette. Beszéltette. Az az igazság, hogy Juszt-nak ezzel nem politikai céljai voltak. Juszt Lászlót is óvodáss attitüd fűtötte. A Jók és Igazak, a nagyfiúk, a brancs, A Belevalóak csúfolták Jusztot, mert kövér és szemüveges. Gernyózták a műsorait. És Juszt elhatározta, hogy most ő megmutatja, ő is egy igazi tökös gyerek, nem csak a Kiválasztottak, A Brancs, a jógyerekek. hanem ő is. Az óvodás jógyerekek, A Brancs, ha a nekik keresztbetévő langyos jó gyermeket vagy rosszgyereket se jól megverni és megalázni, sem pedig beárulni az óvónéniknél nem tudják, akkor ignorálják. Így sikkadt el a magyar véleményformáló jógyertekek között Kaya Ibrahim igaz története, mert nemjó gyerek tárta föl. Lényegében tehát Juszt terve nem vált be, nem sikerült visszavágnia a csúfolódásért -sőt, mára eltűnt a szakmából is.
  • Kb. 0 találat a [youtube-on]

    1. Nincs találat a következőre: Kaya Ibrahim Juszt László.
Tudok kivételt, az Élet és Irodalom szerkesztősége [Irodalom Kft vagy micsoda...] aztán Szegvári Katalin és Érdi Sándor. Szegvári Dr Csúcs megszorításaira úgy reagált: "Akkor ezentúl a maszekhoz nem igényelhetünk a tévérádió garázsból autót, hanem vennünk kell egyet."
A politikacsinálás hazugságcsinálás. A politikai kommunikáció pedig e hazudozás elhazudozása. A magyar véleményformálók képtelenek immár 30 éve leszokni a politikacsinálásról, miközben a szájukkal azt hazudják, hogy ők nem is és hogy mennyire függetlenek. Hát, nagyjából semennyire sem.

A jelenleg már alcoholico agyi  dementiában vagy vén szenilisségben szenvedő egykori "hős rencervátó"  véleményformálókba se kell ám belehalni: elmúlnak maguktól. A maradék slapajjal pedig az un "internetes hírportálok" picsa címlaptündérei végeznek, akik szerint az, hogy +2 fok celziusz-ban 2 centi, márciusban szűzlyánynak arcmosdani való hó esik, az DÚÚÚRVÁN TÁÁÁÁMAAAD A TÉÉÉLLLL!!! - a picsamédia már nem formál véleményt, nekik a rákattanás szám és Donald Trump is egy név, amire kattannak, meg Palvin Barbi és Sarka Kata is és a Nyolc tipp a női orgazmusról -detto. Da capo al fine: Idiotokrácia

Jól hazudni az igazság birtokában lehet. A politikusnak tehát, ha politikus akar maradni, profi hazugnak is kell lennie, az igazmondó politikus nemhogy 100 napot nem, de a holnapot sem érheti meg.

A Hazug-oknak viszont nem ártana arra emlékezniük, mit hazudtak tegnap. Ha pontosan emlékeznek arra, mit hazudtak tegnap, akkor ez az emlékezetük igaz lesz, de ha nem akarnak emlékezni, mit hazudtak, akkor óhatatlaanul is hazdnak aa hazugságukról és akár véletlenül ugyan, de még az igazságba is beletrafálhatnának ---

 

végmottó:

"Kurvák!"

/Yossarian/

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr2712236748

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Betonmandala 2017.02.08. 09:37:05

A Dudenbuch Szutra sűrített változata?

Betonmandala 2017.02.08. 12:33:06

JUstrameg Kayáranincs találat? MÁsik Googlit tetszik használni?

www.google.hu/search?q=juszt%20kaya&rct=j

Frick László Intézet 2017.02.08. 13:17:16

@Betonmandala: A youtube-ról kopipasztáztam

Biztos nagy nehezen lehetne erről valamit találni.

Dinamuki · https://vimeo.com/309900652 2017.02.08. 22:08:26

szvsz a munkahelyeket nem az állam teremti, nem is dolga, meg nem is tudja, hanem (a te szavaiddal), a "munkahelyteremtő alakú" honpolgárok, akiknek ehhez meg kell adni az esélyt, plusz a kiszámítható, a munkavállaló felé is korrekt jogi keretet, meg persze a tőkét. DE NEM AZ ÁLLAMNAK, lévén az állam dolga nem az, hogy kiválogassa, kinek ad pénzt, földet, gyárat stb.
HANEM minden szakmának a saját képviselői, például olyan módszerrel, amit Liska írt le, ha valakit érdekelne az egyetlen magyar közgazdász zseni.

Dinamuki · https://vimeo.com/309900652 2017.02.08. 22:24:09

az meg, hogy az Antall-kormány mit csinált... talán inkább mi az, amit engedett csinálni: olajszőkítés, lakásmaffia, spontán privatizáció...

Frick László Intézet 2017.02.09. 08:19:47

@Dinamuki: Az Állam-é a Pénzügypolitikai Irányítás, az Állam-é a bankfelügyelet -ez még a legeslegliberálisabb[nak ámított] Mintahatalom-nál is így van. Ugye... a munkahelyteremtést ki az a "Liberális Állam" aki a piacra hagyja.. aLegeslegLiberálisabb Minta Szabad Piaci Állam a gazdasága egyik pillérjének, az autóiparnak pont a protekcionista belterjesítés megengedésével-hagyásával baszott halálosan oda.

Az Atntall-kormány lenne olyan tipikusan szocialista-maffia tevékenységért felelő, mint az olajszőkítés? A lakásmaffia? a-mi pont szocialista relációban (a cigány lop, a magyar szocialista relációban "szerez")

Lakásmaffia? Az Andrássy út elején, kifelé jobbkézfelöl van az a hirhedt ház, amit a lakói 2,2 MFt/lakás áron szereztek el az államtól, majd BASZTAK rá költeni, majd A VÁROS-tól és az ÁLLAM-tól követeltze a csupa szépember, fejlettember, menőember, tudósember lakója, hogy amit ők, mint tulajdonos-közösség elhanyagoltak, javíjja ki nekik, különben...

Kis budai presszókban okoskodó nyug. gimn. tan-ok gyülekezete: Így neveztem a Dr Antall -féle "konzervatívokat" Ugyan, mit tudtak? Semmit. Annyit tudta, amennyit a mai Jók és Igazak a mélyszegénységről. Erlméletben.

A szocializmus alatt czombosodott ki az a maffia, akiknek a kifejlődését te Dr Antallék bűnéül szeretnél látni.

Annyira lennél ezzel naív, mint aki elhitte, hogy Kádár mennybőlazangyalként a semmiből pottyant Jó János-nak Magyarországra 1956-ban. Ezzel szemben az igazság az, hogy Kádár János a Rákosi vezetés 6. embere volt 1945-51 között és azután is (a rövid börtönt nemszámítva) budapesti jelentős funkcionyér.

Az olajszőkítők a Magyar Néphadseregben lopták az üzemanyagot már 1980-90 között iss, meg amit értek. Kilopták a cekászt a szarfaszú bakák fürdőjéből és amikor a szarfaszúak összedobták az 1200 1983-as Ft-ot a cekászra és hozzá az 500 Ft-os kenőpénzt a bótosnak, hogy találjon a raktárban cekászt, akkor ezt a cekászt is kilopták a későbbi olajmaffiózók.

Egy rakás maffia a 80-as évek titkosszolgálata és katonai elhárítása embere volt. Röhögtek Dr Antallék balfaszságain.

De mégjobban röhögtek Rajnai Attillácska Olaj a bűzre riportsorozatának hazug beállításain, miszerint HTO-t csak a lakitelki MDF benzinkútnál lehetett tankolni.

Az Élet és Irodalom főszerkesztője is azt a maszektaxist fogadta föl, aki HTO-t tankolván óccsóbban tudta szállítani a betyárbútort.
süti beállítások módosítása