Ezt a bejegyzést egy politikai célzatú, így tehát kellően demagógnak hitt és vélt „óriásplakát kampány” számlájának az aljára, lábjegyzetként szánom, a kurvannyáját azoknak, akik pénzelnek belőle (azaz az állami-közadózott pénzeket magánszámláikra fogadják). Egyúttal erősen figyelmeztetem drága magyarjaimat, akik ezt a szöveget olvassák, hogy a szóhasználatom jellemzően magyaross lesz, tehát a büdöscigányok (ez is magyaross kifejezés, vö büdössváb, büdöstót, mocskosoláj) is arrúkódúllanak tülle, nem csak a magyargëci újságíraók.

Most pedig a magyarok munkájáról.

 kép forrása

Van a magyaroknak munkája,

sőt, egyre több sőt, ebben a pillanatban a mintegy másfél millió magyar sekélyszegénynek [-> igényszegény] , azaz főleg segélyből élő magyar proletár állampolgárnak a legnagyobb gondja az, hogy most már vadásznak rájuk a munkaadók, szórólapokat dobáltatnak a postaládájukba. Ezek a munkák főleg betanított gyári szalagmunkák, a felvétel alapkövetelménye azonban az un „tesztírás” , aminek valóságos titkos belsőcélzata azt kideríteni, hogy a munkavállaló tud-e írni-olvasni és 100-as számkörben fejben, tehát a telefonja számológép programja nélkül szorozni és osztani is. A betanított munkást igénylő multinacionális cégek HR-eseinek ugyanis az a gyakorlati tapasztalata, hogy a magyarbálintizmus alatt iskolázódott fiatal munkavállalók funkcionális analfabéták, olvashatatlanul firkálnak, nem képesek a szövegértő olvasásra és nem emlékeznek már a szorzótáblára se. Már pedig, kérem tisztelettel, a NER alatt a magyarbálintizmus az egész magyar iskolarendszerben a bölcsödétől az egyetemekig [-> diplomás munkanélküligyártás ] köszöni, jól érzi magát és tombol.

Ebben a pillanatban, midőn ezeket a sorokat gépbeverem, érik a híresen magyar cseresznye a germersdorf-i, lehetne szedni, de nincsen rá munkaerő. Tavaly még elég jól meghúzhatta magát a magyar proletár a kedvenc munkájában, az un közhasznú ~ban, csak sajnos az idén ezt 120 napra fel lehet függeszteni és el lehet menni napszámba.

A cseresznyetermesztő büdös, ajjas magyarparaszt azonban a cseresznyeszedést teljesítménybérben (-> akkordban) szeretné fizetni, ez ellen a magyar munkavállaló erőss magyarságtudattal kinyilvánított mélybüszkesége bërzenkedik. Mijazhogy a zëgyikë több pízët kaphatna, mint a másika, aki ugyanúgy nem dógozik. Legyen egyenleősíg, errű vaót hírës a Kádár Rencer, sënki së lehetett különb a másikáná és mindenki egyformán kapta a nemdógozásér a sëmmipízët.

A cseresznye és a meggy és ahol még az éghajlatváltozást a kajszi szenvedi tehát a sárgabarack érik és nyő a kukorica, hamarosan címerezés. Tavaly a címerezés jól fizetett, még a proletárok is megkeresték sorára fizetvén napjában a 7-8000 Ft-ot, aki pedig még dolgozni is akart, több, mint 10000 Ft-ot, akár 15000-et is megkereshetett. Azonban ha a magyar proletár egyik nap 7000-8000 Ft-ot kap kézhez, a másik nap nem mëgyen dógozni, minëk, hiszen kb 1000 Ft-ja marad még a buxtárcában.

APA : Bazmeg, anya, mit a búspicsát csinálunk ennyi meggyel?

ANYA: Tudja a faszom, apa!

APA: Szedd le, oszt főz be! Télen megesszük befőztnek!

ANYA: Mi a gëcimnek, hee? Én oszt ugyan le nem szedem, meg még befőztesüvege mossak, ki fizeti azt meg, faszom! Ha maj' kell befőzt, megvesszük a bótba, én ugyan nem kínlódok vele, ott rohaggyon meg!

Nemhiába azonban, nem csak a magyar proletár magyar, hanem a magyar büdösparaszt kulák kurvannya gëci is csak magyargëci és amikor már 1001-edjére fölbaszta a zagyát is azon, hogy a magyarok munkáját pont a magyar nem akarja elvégezni se pénzért, se szép szóra, de rossz meg egy pissz se essék, mert a magyar proletár öntudata is bizony eőshi, szittya és magyar hát fogja a büdös magyarparaszt és leküld az igazi mély ősiRomániába, Olténiába meg a Regátra egy autóbuszt és idénymunkára igazi mélyszedénységben élő és valóban is dolgozni akaró románokat hozat föl. Abban a napszámban, amiben a magyar proletár a magyar büdösparaszt szívhezszóló könyörgésére, emberséges kérlelésére se, aztán már a durvaságokon fölhorgadván, a rája szólásokon, hogy a lehajló ágakról is le kéne szedni a gyümölcsöt meg a fatetejéről és létrázni is csak kéne erre már bizony a magyarok munkáját a Kurvajsteny Fasza kedvéért sem végző magyar proletár még le is ül a hűvösbe a fáknak alája és megfenyegeti a büdösparasztot, hogy rájakűdi korunk forrónyomon mátékrisztináját, a Retek Klub „Házon kívül” című jógyerekérmekkel kitüntetett propagandaműsorát, tehát ebben a napszámban az olténiai vagy regáti mélyromán kétannyit keres, mint a magyar a magyarok munkájában.

Sőtis, ha feljebb tekintünk, akkor az un „magyar közélet” vagyis a magyar politika is magyarok munkája, tehát kb olyan is, betölti a magyarok mértékét. A kormány hazudik féligazságokkal, a másikfajta féligazságokkal meg az ellenzék jön. Azt hinné az ember, hogy tehát ha egy ügyes politikabuzi fogná a kormány féligazságait és hozzátenné az ellenzék féligazságait, akkor egy teljes egész igazságot össze tudna montázsolni, de nem.

A mai magyar politikaikommunikáció (azaz a hazudozás elhazudozásainak) a képlete a következő:

0,5 + 05 = 0,5

Egy igen érdekes könyv került a minap a kezembe, Széky János   összefoglaló kis pamfletje ami talán minden eddigieknél mélyebbre juthatott volna az igazságkutatásban, össze is jön benne úgy nagyjából ¾-ed igazság. [A gaóllya së szarik ugyi a saját fészkibe-ë-je! ] Gyorsan behelyettesítem tehát Széky mester ¾-edigazságait a képletbe, lássuk, mirë mënünk:

0,75 + 0,5 = 0,5

[Széky mester a pamfletében igen sokszor feljut a magyar igazságnak a 95-97%-ig, aztán félelmében vagy szimpla kényelemből gyorsan benyal Magyar Bálint-nak és ezzel visszasüllyed 0,33% alá. – a szerk.megj.]

Az ugyanis a probléma, hogy a „szegény menekültek”, akiket hazug és demagóg módon az ellenzéki brobboganda az 1956-os magyar disszidensekkel erőltetne hasonlatokba, egyáltalán nem dógozni jönnek ide föl Aéjraópába. Az emberiségnek ugyanis a munkálkodás, a dolgozás nem lételeme –a világ büdösparasztsága ebben a sávban valamiféle mutáció lehet.

Eredetileg az ember genetikailag a sokasodásra és szaporodásra van programozva, ehhez van egyedeinek egyfajta igényszintje és ha ez az igényszint úgy nagyjából teljesül, akkor már az ember minek gürizzen. A maimagyar azonban nemcsakhogy a kertjét nem műveli s dudva-burgyinban hagyja, mert nem éri meg, minek vessen borsót, ha készen megveszi, amúgy se szereti a főzeléket, húst hússal eszik, de gyereket se csinál, viszont sziggya-ja cigányt, mer' szaporodik.

Az 1956-os  magyar disszidensek igényszintjébe pl beletartozott az emberinek mondható lakás, amiben bútorozott helyiségek vannak, főzési, ürítési, tisztálkodási és alvási lehetőségekkel, ezekhez ruhásszekrény,   ágy és bútorok, WC és spájz meg fridzsider. Vagyis nagyjából, elnézést kérek az undorítóan pontos kifejezésért, az 1956-os meneküljeink nagyjából egy kultúrkörön belül menekültek voltak. Csak például azok, akik az USÁ-ba menekültek az USA legősibb alapvető eszményeinek feleltek meg. A Szegény Szánnivaló Afrikai Menekültek, akik főleg az amerikademokrácia ázsiai és afrikai kiterjesztésikisérlete [ csendesamerikánus provokációsorozat Európa destabilizálására, aminek a dollár állapotának javulásában mérhető eredményei is vannak –a szerk. gon. röh.] miatt kirobbant anarchia miatt kénytelenek is menekülni, ágyra nem tartanak igényt, olyanon sose aludtak, a fürdőszobájuk meg leginkább egy nagy bádogbögre volt, amiből hörpölvén föl a vizet azt tisztálkodási céllal az éppen megtszitítandó testrészeikre vagy azon/abban matató szabad kezükre prüszkölték. Dél-Európa szerte sem látja azt az ember, hogy ez a menekültáradat különösebben fenyegetné a máltaiak munkáját, az olaszok munkáját, a görögök munkáját. A Spanyolok Munkáját pedig leginkább románok végzik.

Magyarországon, keveset mondok, ha másfélmillió ember segélyen él és szeretne is segélyen élni, ez az a közös pont a Szegény Afrika (és ázsiai) menekültekkel, amiről senki se beszél.

Mindkét "oldal" tökhülyének nézi a menekültáradat embereit is, nem csak a saját népét. Hát azt nagyon jól tudják az afrikai és ázsiai menekültek, hogy Magyarországon az a másfél-kétmillió ember, aki segélyen él hogyan viszonyulna ahhoz a párszázezer menekülthöz, akik szintén segélyen szeretnének élni.

A "kormányoldal "demagóg, ostoba és tudatlan is a "menekültkérdés"-ben és erre népünk fő eszetokjai, a legműveltebb és legokosabb magyar ellenzékiek mondolatként szintén bunkók, ajjasak és demagógok, köszönjük emese!

Másrészt azonban mindkét oldal létező egzakt igazságokra is rámutat, de ezekről sem szabad tudni és nem szabad ezekben sem engedni a "másik oldal"-nak...  

 

Megpróbálom most a legmélymagyarabbul a legmagyarigazságosabban a leghétköznapiasabb magyarsággal megfogalmazni tehát, mi is fenyegeti a magyarok munkáját. amit, ismétlem, a magyar is baszik lehetőleg elvégezni és szarik rá vastagon és ott kerüli, ahol tudja, pl a MásRéttye Ződebbségű Nyugaton. [Magyarországon 8 órás munkahelyentartózkodással és 2-3 órás effektív „munkavégez”-getgetéssel 125000 Ft-ot keresett, megírták az asszonnyal a különélésipapírt és akkor a gyerekek után is lehetett valami kis pízët felvenni, meg még egy-két segélyféléhez hozzájutni oszt csak kigyüttek valahogy, ezzel szemben Nyugaton heti hat , napi 13 órás munkanapon effektív, tehát a magyarok munkájában számítva 18-25 órás erőkifejtést igénylő melóban kereshetnek tisztán 500-600ezret úgy, hogy nem mernek semmire se költeni. Ez ugye a „németek munkája” lenne, amit a német baszik már a múlt század 70-es évei óta is elvégezni.

Ebben a pillanatban, amikor ezeket a sorokat a gépbe verem, magyarok számára az egyik legnagyobb fenyegetést a magyarok munkája jelenti hogypl előbb-utóbb az a büdös rojadék magyar munkaadó addig-addig emelgeti a pízëket és kavarja a szart, hogy el kell mégis menni munkába és elvégezni a magyarok munkáját. Ha készülne egy nemzeti konzultáció a magyarok munkájáról de tényleg és igazán, nemzeti összefogásbvan úgy, hogy a pénzt a Miniszterelnökség halamolja ösze rá, de az irányított kérdéseket a TÁRKI-nál megbízási díjért Bede Márton ügyiskedné össze, az derülne ki, hogy a magyar számára a munka még a magyar szarnál is büdösebb.

Ebben a pillanatban, amikor ezeket a sorokat a gépbe verem, Bács-Kiskun megyében többtízezer román valóban is szegény ember szorgoskodik  azokban a magyar munkákban, amiket a magyar baszik elvégezni. És Pest megye gyümölcsös dombjain detto. Ezek a románok huszan-harmincan bérelnek egy parasztházat, de némelyik tényleg is mélyszegény román nyáron még az ágybérletet is megspórolja és künn a határban gallyakból és dudvából rakott nejlonozott kunyhóban vagy pedig autóban alszik. [Egyhavi munkával egy 25 éves Opel Vectra árát simán megkeresi.]

Ennyit a magyarok munkájáról, legközelebb a magyarok kultúrájáról fogok írni, hogyan tiszteli azt a magyar pl Martens-bakancsban, deutsche laibli-ban unt bauerschaperli-ben , variatio nammammarországos amcsi bézbólsapiban és anglosaxo guitar riff-ekből komponált, magyarorrhangon dallt szarmagyar magyarszarnemzetirokk-on busulvást.

 

www.youtube.com/watch?v=qDJGL0RPCjc

.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr707548162

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2015.06.16. 11:35:37

A magyarbálintizmusig olvastam...:((((((

biztos kár érte, mert talán egy jó kis poszt

de ez van

az embernek legyen tartása

bocs

Frick László Intézet 2015.06.16. 13:51:50

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Biztos vagyok abban, hogy valamennyi gyereked a mai nagymagyar átlag fölött álló kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermek és pl aki már a felsőoktatásban van, az is mindössze hét év alatt fog (részköltségeden) használható diplomát szerezni.

De azért biztosan vannak a gyermekednek barátai...

Abban viszont 101% biztos vagyok, hogy nincsen olyan ismerősöd, aki ipari üzemben mondjuk csak szalag vagy művezető, hogy megkérdezhesd őt a mostani 18-32 éves korosztály alapképességeiről.

Mindenestre ezúton tájékoztatlak, hogy ha van még valami ebben az országban, amit ez a orbányzat teljesen érintetlenül és szabadon, erejeteljében és egészségében meghagyott, az a felsőoktatási rendszer, aminek a főcéljai közül (és ez a tomboló magyarbálintizmus) csak az első hármat emelném ki:
Az egyetemi és főiskolai képzés alapvető célja,, hogy a professzoroknak legyen munkája , de főleg fizetése.
2. cél: a jóismerős tanároknak és tansegeknek is legyen melója
3. A Hallgatói Önkormányzat a professzorokkal és dékánsággal összejátszva annyit lopjon, amennyi belefér

Slothrop 2015.06.16. 15:21:26

Ez azért van, mert Széky úr, amennyire ismerem, minden önfejűsége mellett mégiscsak egy Mérleg, genetikailag diplomata.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2015.06.16. 15:53:25

@Frick László Intézet:

nincs szerencséd

a csajom egyetemi oktató is (igen, két állása van)

tudom, mennyire és hogyan szar a helyzet

és azt is tudom, hogy ehhez nem sok köze van magyarbálintnak (sem)

és azt is tudom, hogy köszorbán nem, nem hagyja érintetlenül

megint csak a szád jár

és nem, nem fogom tovább olvasni a posztodat:((

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2015.06.16. 17:31:27

Ez megint egy tök jó írás, de elbaszott következtetésekkel és okfejtéssel.
Strukturális munkanélküliség. Lehet, bazmeg, hogy kézilányra, marokszedőre és szalllagmunkásra kibaszott nagy a kereslet; pech, hogy a lélek motívumai közt vajmi kevés, ami ezt tekinti jutalomfalatnak. Az ember mindig jobbat remél.

"az amerikademokrácia ázsiai és afrikai kiterjesztésikisérlete [ csendesamerikánus provokációsorozat Európa destabilizálására, aminek a dollár állapotának javulásában mérhető eredményei is vannak –a szerk. gon. röh.]" - úgy, ahogy van, vadbaromság. A destabilizáció a Közel-Keleten és Észak-Afrikában arra volt jó, hogy szinten tartsa az olaj árát, amit a rengeteg pala piacraöntése lenyomott volna.

A bevándorlási plakátok meg egy tényleg geci módja annak, hogy egy fontos témát hogyan degradáljunk hitkérdéssé. Az 'ellenzéknek' is a kurvannyát, a plakátmémekkel egyetemben.

Dinamuki · https://vimeo.com/309900652 2015.06.16. 22:46:24

@Slothrop: pont ez jutott eszembe a volt moszvkai USA nagykövetről, Jack Matlockról is is:

www.youtube.com/watch?v=VmP513n78YE#t=1714

Frick László Intézet 2015.06.17. 05:59:07

@Slothrop: A mester, amennyire ismerem, sokminden, azonban főleg nem diplomata, de előszöris vizsgáljuk meg geneticce, micsoda. Érdemes lenne őróla magáról könyvet írni, ugyanis jelenleg ő Magyarország legokosabb embere s mint ilyen, persze eléggé ismeretlen.

A diplomata fundamentális alaptulajdonsága a pia bírása, teméntelen szeszesitalt kell bevedeljen, az alkoholizmus III-IV. fázisáig kell eljutnia, ahol ugyanis már a piás tudata kettéhasad és a belsőfele mindig józan, ájulásig.

Én is erre gondoltam, azért smúzolt a mester egy kicsinyt a jóoldalnak is, "diplomáciai okokból", de ilyesmivel semmire se menni már a mai Magyarországon. Ebben a csak kettőig számolni képes szellemiéletben lehetetlen minden harmadikutasság, pl liberálisnak lenni is képtelenség.

Az, hogy a magyar szellemijóoldalban valaki a 0,5-ről a 0,75-re jutott úgy, hogy tekintettel lehetünk Debreczeni Józsefnek a cigányságunkról egyetlen egy eredeti, előrevivő vagy értelmes gondolat nélkül kieszelt dolgozatára elvileg ünneplésre adhatna okot, de sandítsunk csak a mester méd levelek -sorozatára, valaki vakkantott-e azokra annyit a szakmából, hogy jajdehát egy mennyire amerikaiasan szabadongondolkodó modern publicisztikai sorozat egyedülálló gondolatokkal és felfedezésekkel.

A Magyar Kultúra egyik sajátossága, hogy az egyedülálló gondolkodónak ahhoz, hogy figyeljenek rá, elébb meg kell dögölnie... Alekszandr Petrovics is, midőn hónapos hullájáról elébb az értékes vitorlavászon inget leráncibálták s aztán rúgdosták le az árokba kaparván a, idézem , szerencsétlenre valami fődet, hát ----

Blogocholizmusom fennállása óta figyelmezném arra olvasóimat, hogy a liberalizmus az Magyarországon, aminek írmagja se nincsen jóformán és ha csirájába szökne is, sem az Ég, sem e Katlan [-> Kárpátok öle] nem alkamas a liberálisnak. Minden liberálisaink mindenkoron is nagy magányosságban és teljes értetlenségnek közette éltenek...
Liberális, ha élni akart, löknie kellett valamit a disznóknak...

Nos, szerintem Széky mester itt hibázott. Munkáját így is, úgy is agyonhallgatják mindenoldalúan, akkor meg már kár vót a disznókra pazarolni (azaz diplomatikuskodni)

Frick László Intézet 2015.06.17. 06:04:23

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Egyszerű akkor a helyzetem, akkor biztosan jól tudod, hogy egy rakás egyetemioktatónak úgy jön össze valahogy a a kis semmipénze is, hogy pl a felvehető tárgyak sávjában effélékre megy az állami pénz, mint:
-Magyarország kutyatenyésztése
-A csokoládé története
(variatio: A Kakaó története)
-A Romantika Korának Zongorajátéktechnikai Érdekességei (erre a követelmények olyan furfangosak voltak, hogy az álruhás Rohmann Dittát is, hát hogy is mondjam,,, a tanárnő nemtúl keresett szavakkal akólbólította volna ki)

Birom Hanni az ilyen típusú "üresdobozos" érveidet, mint "rokonaim élnek Debrecenben"

Igen, egyetemi oktató, és? Ezzel azt bizonyítottad, hogy az igazságról végképp nem hallhatsz.

Frick László Intézet 2015.06.17. 06:13:37

@ripők: A őicsatársadalom fő trendje az, hogy buta betanítható emberre van szükség. Sajnos a közönségem főleg értelmes emberekvől áll, akik felhorgadnak azon, ha arra kérem őjet, hogy dőljenek pamlagra éps kezdjenek el amerikai gyártású tévéműsorokat, pl amerikai vacsoracsatát, Ahmed kertépítőműsorát, a "bioházas" műsort, az autósrófolósat meg kobzásiraktárosat és efféléket nézni.

Én közelebb élek az élethez, mint te és így láthatom, hogy még oda is betanítottmunkás-bért akar fizetni a magyar munkaadó, ahová CNC-esztergályos kéne. De a Fényes Ónijós Búrzsojázzijában is ugyanez megy, NSZK-ban így baszták el végképp, aki nem talált a végzettségének megfelelő szakmát, annak szabad volt munkanélköülinek maradnia, most özönlik el Magyaroszágot azok a német menekültek, akik a nyugdíjpótló segélyükből itt megjátszhatják a fejüket és gyak 1974 óta munkanélküliek.

Másrészt... ez talán a te szellemimagasságodból még áttekionthető sáv, nézd meg, hogy az elmúlt 10 évben végzett Dr Juris -ok miket melóznak örülhetnek egy kis falusi önkormányzat szabálysértési előadójának (heti 2x4 órás részmunkaidő papíron gyak 4x8) lenni

A Változások Korát éljük, bazdmeg, hát mit össze nem sikolytoz' egy telefonbuzi, ha meglátja a kezedben a már 8 hónapja piacra dobott fényes szart

Bocsáss meg, de az olajáras érved nem ellenem mond, hanem ellenkezően

Frick László Intézet 2015.06.17. 06:24:45

@ripők: Ha megnézel egy CV-írási metódust, miket javasolnak, aztán összeveted a gyakorlattal... egy viszonylag képzett embernek nemhogy háryjánoskodnia nem kell, de igazából azt kell ügyesen megválogatnia, mit kell kihagyni a portfóliójából.

Beszéljünk az idegennyelvtudásról. A multiknál az a szokás, hogy nem szaroznak az idegennyelvtudás papírjaival, hanem egyszerűen a magyar parasztot elkezdik azon az idegen nyelven faggatni, aztán a négynyelvvizsgás, hat büfészakosdiplomás picsa tátog, amikor az érettségizett biztonságiőr, aki unalmában az interneten tanult meg koreaiul, elhappolja előle az állást. (Ez különben amerikai szokás, tudok egy jó story-t, amiben a multi technikusnak küldte ki az USÁ-ba az emberét, de ott egy hét után mérnöki pozícióba helyezték föl [bár persze ezzel egyben ki is volt fizetve a bérkülönbözet]

A magyarbálintizmus egyik főkövetkezménye egyébként Magyarországon, hogy a papírt már ki nem szarja le és ha valaki Dr-ként mutatkozik be, gyanakodva fitetik, nem-e jogi doktor, mert akkor neigen használja már, ha lehet. [Az én kamaszkoromban kb a foxi-maxin szerzett doktorságot szarták le ennyire.]

Frick László Intézet 2015.06.17. 06:31:37

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Az a baj, hogy nem én kiáltok, a Föld dübörög

A magyarbálintizmus az tudni mindent és tenni semmit... Magyar Bálint persze örökölte a helyzetet (ez olyan sáv, mint az egészségügyé, gyakorlatilag az 1526-os Hatvani Országgyűlésé-ig lehet fölfejteni eredőit...) Magyar Bálint annyit tett, hogy ugye mint értelmes embernél, a professzori és dékánikar ügyesen tudott nála lobbizni a gyakorlat lepapírozásáért... csak pár apró változás, de ez áttörhetetlen védőkérget vont a felsőoktatási maffiára

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2015.06.17. 09:12:26

@Frick László Intézet:

"áttörhetetlen védőkérget vont a felsőoktatási maffiára"

Na ez az, ami nem igaz

ugyanis itt is hat Orbán hr-technikája (és alternatív magyar országa), ami lassan annyira mélyen beveszi magát mindenhová, hogy orbán főfőbűne lesz/van:

az és csak az alkalmas, aki nem alkalmas, de lojális

és ezzel igazol mindent, MINDENT, minden mutyit, ostobaságot, minden szart

* * *

"az igazságról végképp nem hallhatsz."

ja, a TE fikciós igazságodról biztos nem
De én a valóságról beszélek, mint mindig...

Frick László Intézet 2015.06.17. 09:43:51

@A Hannibal Lektűr-attitűd: A felsőoktatásban Orbántól független, Orbán által (is) érinthetetlen mutyi folyik. Rámutattam már Orbán Anti-Midás-ságára párszor, amihez nyúl, szarrá válik... vagy ÁÁáááátatlanná, mint pl a játékgépesek vagy a trafikáriosok... Hozna Orbán a stricik ellen valami intézkedést, a striciket kne rögtön sajnálni, hozna a gyerekbaszók ellen, akkor kiderülne, hogy a gyerekbaszók, ha nem katplikuspapok, akkor tkp beteg emberek, akiket inkább gyógyítani kéne, etc.

Ez az igazság a felsőoktatási maffiáról nem az enyém és nem is fikciós. Beszélgess egyetemistákkal Szegedtől Bp-ig és Bp-től Miskolcon át le pécsig, mind ugyanazt fogják neked elmondani, amire érdekes módon egy újságíró se kíváncsi. Komoly társadalmi probléma az, hogy a viszonylag jóképességű gyermek nem pályáaválasztáási célból ejti útba a felsőoktatást, hanem a fályaválasztás és így a felnőttéválást igyeksziok elkerülni, a döntést elodázni. és ez a felsőoktatási rendszer, amit magyar Bálinték végeltek be, főleg arra való, hogy pénzes, de buta és naív elfogult szülőt átverve a gyerek 10-12 éven át úgy érezze jól magát a rendszerben, hogy végül négy papírral se kell sehová sem és ami a legsúlyosabb tőlemfüggetlen igazság: nem is kell a gyerek sehováse.

Beszéljünk csak a büfészakokról, majd megnézlek akkor, ha te is belesel ebbe a csapdába, ugye a büfészak kamutárgyain fal alibi vizsgákon jólszórakoznak a gyerekek a jófej tanárokkal, amikor egyszercsak kiderül, hogy egy büfétárgyból úgy bukta mindenkinek, hogy utóvizsga csak szeptember közepén, aki viszont szeptember elejéig nem absziolválja az évet, az kezdheti (= fizetheti) újra.
Ezzel a büfészakot szervező maffiózó olyan képet mutat a szakról, mintha komoly lenne (hiszen mennyi embert kirúgtak) és ráadásul duplán tejelnek, miközben persze az időt elvesztegették.

Téged nem a (tőlem független) igazság érdekel, összesen csak annyi, hogy óvodás módon rámmondod, hogy hazudok oszt akkor ha kenyed, ragad is, mi?

Frick László Intézet 2015.06.17. 09:47:21

@A Hannibal Lektűr-attitűd: szarok Orbánékra meg az orbánmutyira, itt a felsőoktatási maffiában (vagy ugyanez folyik az egészségügyben is: kit a faszomat érdekli Orbán, amikor egy kórháznak orbány-és kormányfüggetlenül 15000 Ft-ot kell fizetnie egy kibaszott számítógépbillentyűzetért olyan íróasztalra is, ami nemsteril környezet...)

te el se tudsz olyant képzelni, hogy valamiről lehet rosszioldal-kontra-jóoldal polpropp nélkül csak úgy natúr a civile beszéni, mi??

Te, mint egy mőóricka, csak egyre tucc gondolni... hát akkor bazmeg eltörőjjük Óbbányt osz' azonnalmindenjólesz, mi?

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2015.06.17. 12:22:00

@Frick László Intézet:

de el tudok

csak nem itt nálad

ahol elmúltnyolcév gyúrcsányahibás van
ésámdeviszont kiafasztérdekelorbán

ilyen az elfogulatlan polbuzi, ugye?
:DDD

Frick László Intézet 2015.06.17. 15:16:35

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Ha lkedves kockásfülűnyúlszínű jelölőfilccel bekarikácni akkor azokat a mondataimat, ahol "Gyúccsrány a híbáss!" cöfizmusokat dallok.

Segítek neked. Azt szoktam mondani, hogy Gyurcsány nem hibás, hanem zseni és mindig szépen el is ment addig, amíg megengedték neki, hogy elmenjen. [Orbánt az efféle nem érdekli, lásd a halálbüntetéses sztori]
Azaz zaza zaza zaza zaza zigasság, hogy mindennek a gyűlölet [mint ugye a politikában nonszensz érzelem-féle] az oka, a gyűlölség ami vakká tesz. Ha mindenáron hibást neveznék meg, akkor Vitányi Iván a hibás. Illetvehát azok a nagyonokos kebelbéliei, akik felhívták a figyelmét a kreatívkönyvelés pápanője zseniális vejére.

Az Alacsiony Motívumok a hibásak. Pl az orbányizmus ezért szabadulhatott rá az országra. 1998-2011 között ugyan utólag mindenféle tudományos, iedologikus meg filozófiai magyarázatot láttak bele az 1988-1993 közötti Orbánba, de az legőszintébb és legigazabb főmotívum nagyon, nagyon, nagyonalacsonyan van és kb így szól:
"Mit képzel magáról ez a kis pökhendi cigány vidéki paraszt takony??" Namosthátugye, ha végignézünk az EKÁ-n, alig találunk bárkit is, aki ne lett volna minimum beképzelt és pökhendi. Ráadásul Orbán 1988-ban 25 éves volt és az ember, ha 25 éves, akkor van is még mire pökhendinek lennie, milyen csúnya már, amikor valaki olyan öregen, mint Tamás Bence Gáspár, még mindig nem képes visszavenni az arcából.

A Román 2015.06.23. 15:00:32

hehe, ezt a cikket egy román gazdasági bevándorló írta? Aki elveszi a magyar blogírók munkáját? :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD rég nem röhincséltem ennyit, be kellene ajánlani az index2.hu blogajánlóba, hogy más is okosoggyon rajta

Frick László Intézet 2015.06.23. 17:30:44

@A Román: Szégyellek erre a tényre rámutatni, de Ön uram egy stílusparódia áldozata lett tényleg az index2-t, helyesebben a 444,hu stílusát... ööö baszom... Én ( a jogelődöm, a néhai Dudkó) mondá, hogy a 444.hu "újságírói" úgy írnak a magyarokról, mintha a Romania Mare előttem ismeretlen újságjából egyenesen Google Translate-tel fordítanának cikkeket, annyira örülnek egy-egy magyar kudarcnak.

Namost a néhai Dudkó pl Pete Hungarious 444-es vezetőújságírót egy időben (pontosan a Gyurta és én c. műve óta) Petre Maghari-nak nevezte át.

Valamint tájékoztatom, hogy az Index egy lehagyott bánya, egy pár igazi újságírón kívül 3-4- osdztályú csicskákra hagyzák az új cég a 444.hu (Magyar Jeti ZRt ) a sok jógyerek most ott szórakozik az olvasói átbaszásával...

A Román 2015.08.04. 17:45:29

@Frick László Intézet: hehe, ahogy a művelt magyar mondaná: lájkolom

Fenehorizont 667 2015.08.04. 19:39:40

@Frick László Intézet: @A Román:

igen!!! és megjött a román :D régi-régi fórumos, még 2005-2006 környékének demokratikus idejéből. (csak ő vszínű nem tud engem hova tenni, mivel akkoriban még más név volt az azonosítóm.) párszor eszembe is jutott, hogy milyen jól elreszelgetnék itt a fingot bloggazdival. remélem, tartalmas szórakozást nyújtanak, kedveskéim. ezerpusszanat!

Lujza S. 2015.08.06. 10:31:07

@Fenehorizont 667: na, örülök neki, hogy végre találtál valakit, és nem engem akarsz majd olyan nyilvánvalóan hamis tényekkel provokálni, hogy te jobbikos vagy :D

Fenehorizont 667 2015.08.06. 12:03:13

@Lujza Steinmann:
háde látod, le se szarják a fejem :D

Lujza S. 2015.08.07. 17:52:12

@Fenehorizont 667: nekem se szokott Dudi válaszolni :D
Én már annyira más véleményen vagyok mint ő, hogy el sem olvassa szerintem, amiket írok a "szabadgondolkodás és tolerancia" jegyében. Most pl átküldtem neki a ped. etikai kódexet, baszik rá magasról, szerintem meg sem nyitja a leveleimet, mert ugye, én agymosott vagyok. Ez van. A kamp az kamp, akkor is, ha egy régi barátról van szó.

Lujza S. 2015.08.07. 17:52:54

ja, mármint kampf, na, gépelés :D