hobbi[telek] - zártkert

BográcsolunkMitszereztünkAkórházból1981.jpg

Elsőgenerációs budapestiparasztok, szemmelláthatóan magasabbfokú osztályöntudattal, mint az állam nyakán élősködnivágyő vidékiek. Fölhívnám a figyelmet a háttérben álló kaszát helyes tartásban fenő daliás üzemmérnökúrra. kép forrása www.fortepan.hu

ZártkertTipikus.jpg

A zártkert tkp tautológia, hiszen a kert eredeti régi-magyar jelentése ugyanaz jóformán, mint a zártkerté: szántóföldi [szabad]művelés alól kivont, fölparcellázott és elkerített telkek összessége.

SufniATelken1981.jpgkép forrása www.fortepan.hu

Ki gondolná, egészen fiatal bürokratikus-bikkfanyelvi műszó ez a Kádári Konszolidáció Hasadó Hajnala alól feslett föl. Történt pedig, hogy Kádárék eredeti terveivel szemben a munkás-paraszt fóradalmi kórmán és A Párt túlbuzgó aktivistái olymértékben kezdték el fokozni 1957-től a  termelőszövetkezetek lenini típusú újraszervezését (népnevelőbrigádok, lelkiterror, zaklatás, békepapok, zsarolás, fenyegetés, kényszerítés fizikaierőszak, pl talpalás) hogy a büdösparasztságnak a zártkertek ötletén keresztüli mégis-csak szocialista szektorba csalogatása szinte okafogyottá vált és csak a Langyulás Évei alatt (1966-1973) kapott erőre.

Zártkert himihumi.jpg

Amint azonban a budapesti és nagy szocialistavárosi munkásaktívák értesültek arról, hogy a vidékiparasztok, akiknek az osztályöntudata veleszületetten és osztálydetermináltságában is alacsonyabbfokú, viszont állandóan rinyálnak az időjárás miatt és állami támogatásokból akarnak megélni, miközben az iparimunkásság nyakán még a téeszparasztok mellett ott élősködik az értelmiség is, tehát igenis, őnékik is jár ugyanúgy hobbitelek, mint a termelőszövetkezeti és egyéb vidékiparasztoknak. Belejátszott persze a hobbitelekosztogattatásba az is, hogy a településreformokból éppen a decentralizáció ötlete buddogott elő és a vidékre telepített nagybudapesti leánycégeknek a termelőszövetkezetek munkásállományából kellett elszipkáznia dógozókat.

ZártkertKertmagyarország.jpgVan ilyen is, a Bajától  föl Kecskemét felé egészen Nagykőrös-Kőröstetétlenig húzódó vidék. Blogom fennállása óta ugatom hiába, szinte lehetetlen Magyarországról általános érvényű kijelentéseket tenni, minden mozaikos, konglomerát jellegű, a határok nemhogy eltűnnek, de még talán átjárhatatlanabban cementálódván, sőt, új párhuzamosvilágok keletkeznek, amiknek elkülönböztetéséhez nincsen is mindenkinek kellő lelkiszeme... Állandó példám a baromság, amit Ferge Zsuzsának, Az Ország Tanárnőjének nyilván a tanseggjei mesélhettek be, miszerint Budapest belsőhatárai eltűntek...

TelekdivatElejesTákolásPihenő1965.jpg

Pihizünk baszki, azért güriztük össze ezt a telket neem?

kép forrása www.fortepan.hu

Márpedig ha a büdösparaszt ,még fejletlenosztályöntudatúként rákapott a téeszben a háztájira, akkor fejlett, mert gyári munkásöntudatúként is akart még hízót meg baromfit tartani és a saját termésű zöldségféléket saját veritékén megtermelni. Főleg, mert a budapesti nagy szocialista vállalatok vidéki fióküzemeiben ugyanazért a munkáért a dolgozó nem ugyanazt a bért kapta, mint Budapesten, hanem kb annak csak a 2/3-ad részét, háromnegyedét. Miközben a vidéki piacokon és ÁFÉSZ-üzletekben az árszínvonal magasabb volt, mint Fényesfővárosunkban. [-> agrárolló]

ZártkertiBauerbauhaus.jpgÖtvöződik a munkás és a parasztízlés, a kora-Kádárkori tanyásparasztbauhaus funkxionalizmus a nejlonparaszti dizánnyoltsággal és a bio hulladékújrahasznosítási trenddel.

Nem közismert, de a holland, természetazonos hatású  műnövényipar dísznövénynek látszó biotárgyakat előállító szekciója már a múlt század 80-as éveiben letarolta a magyar szegfűtermesztési ágazatot. Tápoldatáramoltatásos kavicságyas technológiával szennyes kapcarongy színű alapszegfűt gyártottak, amit a tápoldat adalékolásával a piacii igények szerint festettek meg... A Gyönyörű Kádári Reformszocializmus Rendszertmentő Legszebb Napjaiban november 3-4-e körül repülőgépszám érkeztek  Hollandiából Ferihegyre a pirosra szinezett szegfűnek látszó biotárgyak tonnaszám, így a gaz, alacsonyosztályöntudatú alföldi és cselédmentalitású fütyülősbarackos árvalányhajas büdösparasztság az ARO-ival meg Barkas-aival és Robúrjaival mehetett vissza vidékiparaszt kurva anyjába az elavult, pirosnak is palántázott és még illatos szegfűivel, a nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepi koszorúit fejlett holland növényipari termékek ékítették.

Eztet tudtuk szerezni - az érd-diósd -típusú környezetiképszennyezési ipar egyik remeke Nagykörűből. Nagykörű tkp ugyanazt szenvedte meg icipiciben, amit a Balaton. A parasztházat vettün stílus vagy rítus jegyében a Magyar televízió egyik főbb kameramögöttie vásárolt itt olcón parasztházat és újította föl nejlonparaszt stílusban. majd elterjedt a poletyka, hogy a ház A Vitray Tamásé és budapesti magasfokúértelmiségiek jelentősművészek és tudósok lepték el a falut -aztán persze fejlettbudapestiek egyéblakossági szegmensei is.

A még szűz Balaton évekkel a Liliomfi forgatása előtt, amit azóta végzetesen megbecstelenített a nyerészkedő pestizmus, köszönhetően éppen az ötletadó Liliomfi c. filmnek is

BalatonSzűz.jpg

Na, kb ezzel a szisztemmel gyalulta le a piacról a vidékibüdösparasztok zöldség és gyümölcs, aztán meg tehéntartó és sertéshízlaló szekcióját is a fejlett Ónijós mezgazipar. A maimarketing és a konzumpicsásítás oda hat, nemhogy piacra nem éri meg termelni zártkertből, de jóformán már saját asztalra sem.

A '80-as években még csak fölgazosodó zártkertekben a 90-es évek elejétől már egyre gyakrabban fűnyírógépek csattogtak, majd az ócskavas világpiaci árának meredek emelkedésével a halmozottan hátrányos helyzetű önérdekérvényesítésre képtelen rétegek vas- és alaméniomszedésre mentükben el-elviszegették a kerítésdrótokat is, a maradékot pedig a becsűűűlettes magyarság szerezte el, mert, mint ez köztudomású, a cigány az lop, ellenben ha a magyar elviszi a határból azt, ami a másé, azt szerzésnek nevezi. Előfordultak persze olyan zártkertek, ahová az eredeti tulajdonosok gyümölcsfákat is ültettek, így a zártkerttulajdonosk a fűvel-dudvával való bajlódásaik közepette ezeknek a fáknak a gyümölcseit is élvezték addig, amíg a gomba és rovarkártevők nem végeztek ezekkel is. Telente viszont a hhhh-ök-ök vágták a gyümölcsfák éghetőbbjét ki, a maradékot meg a becsűűlettes magyarság szerezte meg, onnan lehetett tudni, hogy magyar vagy cigány vitte-e el a fát, hogy a cigány kézifűrésszel, és hogy ne kelljen lehajolnia a tövére, úgy derékmagasságban fűrészelt, míg a magyar a motoros láncfűréstével le is hajolt, hogy a tövéből is mind több jusson. A gallya, az maradt, mert az még József Attila idejében volt, amikor éltek ténylegesen is szegény emberek, akik ráértek szarakodván gallyak aprításán ingyen tüzelni.

ZártkertDácsaStílus.jpgOsztráknémet giccs ruszisztikus rusztikával messvén

A végső csapást a településekkörnyéki zártkertekre, különösen vidéken, a cocpoltozás mérte. A zártkert már púp volt az alföldi és cselédmentalitású árvalányhajas fütyülősbarackos orbáncigánytorgyánmagyar hátán, ezért jellegzetes sunyiságban  összesküdtek és kivonatták az építésitilalom  alól a zártkertet, utcákat mérettek ki, közművesítették, majd

a. ármányöltönyös becsületesmagyar tervező- és bonyolító káeftéknek adták el, akik nagyban csinálták a cocpoltozást

b. ők maguk kombattóban értékesítették rabszolgáztató kamatoló   cigány nagycsaládfőknek

A cocpoltozásra is érvényes a régi szovjet börtönbölcsesség, miszerint a kishalak akadtak csak hálóra.

majd eltelt 3-4 év és a zártkerti ingatlanaikkal jót bulizól maguk csudálkoztak el a legjobban, hogy hullámpalával fedett szédszedhető tetőszerkezetű vakolatlan vagy vizeshomokos, cementtel-mésszel csak gyöngédeden megszentelt vakolatnak látszó izével összemaszatolt cocpoltosházak soraiba cigányok költöztek. Mint napjainkban tapasztaljuk is, a  magyar nép politikai emlékezete maxxx ha 2-3 évre nyúlik vissza a múltba, tehát akik a kezüket dörzsölgetve vágták zsebre a százereket a beépíthetetlen külterületi zártkertiből belterületivé minősített telkeik után, négy évvel később már a pógármester kurva anyját szidalmazták nagy nyálfrecsegés és pofaszalonnarázások közepette, mert a cocpoltozó büdöscigányokat betëlepíjjëtte.

A serény budapesti dolgozó és értelmiségitömegek hétvégitelek-szerűen használták zártkerti minősítésű ingatlanaikat. A budapesti szűkagglomeráció zártkertekkel a legdúsabb a Dunakeszi-Érd karéjban, a sóderbányavidéken pl 2-3 szintes 200 négyzetméter összlakóterületű pecáskunyhók emelkednek ki a mindenféle szerzettanyagokból  összetákolt kulipintyók fölé. Foltonkint ezeket a nemlakóterületeket rendesen már lakóterület szerűen is használják. Kiadják albérletbe, pásztororókra vagy jellegzetes magyar stílusú tajt-tahó redneckpornó film eszkábálására [granny ill. anya-lánya ágazat , Szily László kedvencei]...

Sunyi, az a vidéki alföldi és cselédmentalitású orbánparaszt. A fejlettbudapesti ember, amikor kijátszik valamit vagy jól átbassza a másikat vagy élből és már jóelőre hülyének nézi, akkor nem sunyi, hanem innovatív,  vagy budapestiül: ügyes. Amikor a fejlettbudapesti polgár pl követő magatartást tanusít (magyarul benyal egy olyan polkommot, mint a Milla vagy az LMP vagy a Bajcsány ZRt fogásai, trükkjei] akkor nem cselédmentalitású ingyensörtakaró délibábosmagyar, hanem jövőbemutatóan előrelátó és polgárifelelősgondolkodásúan önfeláldozó. Ugyanez a különbség mutatkozik a rosszoldali és a jóoldali tömegmegmozdulásokban is, a rosszoldali tömeg az birkák, csürhe, csőcselék, sok jóoldali kishelyen viszont mókás flesmob, tünci együttevés és jóakarás, Hófehérke fogrémillat leng a tömeg fölött, nem pedig disznózsírbasűtt bundáskenyérbűz, és szőrsapkája csak békebirkanőnek van, ugyanaz jóoldali nénin retró prémkucsmi.

Zárt bányatavi.JPG

Innovatív fejlettbudapesti közössége létéért aggódó  polgár jövőbemutatóan [biotech mit zukunft] innovatív, hulladékújrahasznosított építészeti remeke bányatónál (bányatórehab]. Cigánymentes övezetben, ezt mutatja, hogy a szerzett lakótelepi alaménijomajtó még a helyén van.

Van olyan település is, mint pl A Legnagyobb Falu Érd, ami létét köszönheti a [horthy-korszakbéli] hétvégitelek-vágyaknak.

Ugyanis maga a dolog, mint olyan, perszehogy régebbi, mint a szó. A Horthy rendszer lucskoskáposzta színű ege alatt az akkori ipari munkásság és kistisztviselők tömegesen téretek haza a korai magyar hangosfilmművészet remekei élvezéséből nehezen révedve abban az éber vágyálmodozásban, hogy őnekik is kell kis ház zöldrefestett ablakokkal, piros tégla könyöklővel, szőlőlugassal befuttava, ahová a család nyárára egészében is kiköltözhet, a fater meg majd bejár a gyárba HÉV-vel meg biciklivel vagy busszal  és villamossal.

A zártkert, ezekben a történelmipillanatokban, amidőn gépbe verem agymenésem, politikai gellert kapva vágódik az Orbán-Cigány kádárista komonista népelnyomó és államosítókormány pofájába vissza, mert a gëcik direkt össze akarják íratni,  méghozzá sápszedéssel egybekötve a zártkerteket. Ezen a műsoron kívül viszont a budapesti dolgos, a GDP-be egyedül termelő szorgalmasembereknek az volt a baja, hogy jónagyrakás ganyéláda őstermelőnek adta ki magát és az olcsó spanyol meg óniós import zöldségeit, az íztelendinnyét meg a gumikutyaízű paradicsomot paprikát mint zártkertjében megtermelt kis himihumit árusította. Arról lehet megismerni az ilyen szarzsákokat, hogy kiírják már május végén az útszéli elárusítóhelyükre, hogy Magyar Dinnye, gyűjteményem éke az a csávó, aki még  azt is odaírja, hogy Magyar Szövetkezet. természetesen van neki hat sor dinnyéje palántázva, de amikor már ki van téve neki a Magyar Dinnye táblája, ezek a palánták még ippëg csak nekiindultak futni, nemhogy nem teremnek---

Budapesten nagyon sok embernek három munkahelye is van, míg Püspökladányban gyakori, hogy  a diákok nem mennek el egy kis diákmelóra, hanem otthon ülnek az egy munkahellyel sem rendelkező szülők nyakán, ahelyett, hogy beállnának a Meki-ben vagy valamilyen butikba, ahogy a szorgos budapestigyermekek, vagy szórólapot osztani az aluljárókhoz. /Sanyinéni bölcsessége, Háromkerüleet, Bojtár utca/

Tehát tkp a "zártkertek"-kel kapcsolatban is ugyanzt mondhatjuk el a "kormány"-ról, ha jót akarunk magunknak és nem akarunk Ovi-fannak vagy orbánfasiszta kommcsi bérencnek látszani, hogy a zártkertek ügyében az elmúlt két évben baszódott el minden, amit csak most megtetejeznek ezek jellegzetesen kommunista intézkedéseoi, hiszen főleg a kommunistákra volt az jellemző, hogy átláthatóvá akarták tenni a termelési viszonyokat, hogy az un. piaci szereplők rejtettebb, civil formái is kiderüljenek.

Jóoldalunknak kurvannya-hőőrvannyája vót az őstermelő és kurvannya az az intézkedés is, ami tisztázná a viszonyokat. Hol az volt a jó, ami eddig volt, hol meg tarthatatlan az, ami van és mért nem az van, ami pedig ide, ebbe a nagy szarba eljuttatott bennünket és ó bár fordulna ránk mégegyszer az, ami ide eljuttatott bennünket.

Foglaljuk össze tehát, mit tudunk:

-a nép éhezik és nyomorog, egyre senyved, márólholnapra él, a jövedelmek folymatosan apadnak

-a nép lakásai mögötti kertjeit vagy szép zöld nyírott angolgyöp ékíti vagy időnként lefűnyírózott dudva vagy egyszerűen burgyin, amit a hhhh-ök rétegek budi gyanánt is használnak

-mi az elavult telefaxxomnért művelni az otthoni, meg még hozzá ráadásul zártkertjét is a nép, amikor a bótba sokkal olcsóbban megveszi, mintha a derekát törné zöldségfélék vagy krumpli termnesztésében -de gyorsan ismételjük el ide, hogy éhező, egyrenyomorgó, szűkolködőnépről van ám szó! Ami egyrenyomorgó nép a panírmorzsát is azonban boltban veszi, ésmert disznója nincsen, tehát a penészes takarmányIV típusú takarmánybúzából őrölt és sikérpótlóval kelesztésre alkalmas lisztnek látszó izéből sütött óccsókenyerét a kukába vágja, mert nem fogja tán a disznóólból a kidobott tévét, a mindenféle lomokat bútormaradványokat kidobálni, hogy háztartási hulladékkal meg a kertjét felverő növényi burgyinnal disznót tartson levágásra, amikor a disznó büdös, de az ír, dán, meg holland , kémiai adalékok következtében magas-százalékban csapvizet tartalmazó hús óccsóbb, mintha disznóvágással büdösítene. Egyedül a halmozottan hátrányos helyzetű önérdekérvényesítésre képtelen rétegek egykori  cocpoltozói és kamatolói álltak rá újabban a sertéshízlalásra, ugyanis a levágott sertéseik húsát adják ki kamatra, miután a boltocskázás, úgy néz ki, becsődölt, egy baltával kinagyjázott disznó-negyedoldala kilója így körülbelül 5-7000 Ft, de pl a csákánnyal kivett karaj kilója fölmehet 10000-ig.

tiszabo_01.JPG

Ha a ház már nagyon elkoszlott és büdös lesz és annyira körülszaros, hogy a kutyák már nem győzik befalni a fekáliahurkákat,  meg rogyadozni is kezd a ház, akkor lebontják a tetőt, kiszedik az értékesíthető esetleg újra felhasználható anyagokat , a többit otthagyják. Az itt látható településkép rövid története: 1977-79-84 között elhagyott kétszoba-kétkonyhás nagyistállós szőlős-gyümölcs nagyholdas.kétholdas telkű parasztháazkoz lehetett jutni egy akkori takarítónő 10 havi béréért -OTP-re. természetesen ezeket az OTP kölcsönöket senki nem törlesztette, hanem az újépítésű OTP-s ház booomban, a 80-as évek derekán lebontották, félutcahossznyi szakaszokon is és OTP-s kockaházakat építettek. Ezeket a házakat pedig a cocpolt első iramában, 1993-94 körül kezdték el bontogatni. A bontott építőanyagokat persze becsűűűűlettes magyarok vették meg a cigányoktól, olyan, főleg jobbikos félfasiszta pofákat képzeljük el, akik most ordítvabőgve szidják a cigányokat, meg akik miatt szerintük felszaporodtak, a pógármester a hibás és az Orbán-Cigány kormány, aki támogassa űköket: a fajtájukat, ugye! Pl a képen balra látható kék pocak is cigányzsíron is hízott, ám a gazdája szidja is rendesen a cigányokat, akikkel pedig egész életében faszául boltolt. Amit látunk, jóformán lakatlan sáv senkiföldje két nagyobb klán településrésze között. Az öt nagy klán ugyanis halmazokban összeépítekezett, egészen normális házakban laknak és mivel a faluban lehetetlen olyan kereskedelmi vagy vendéglátó egységet üzemeltetni, amiben éjszakára bármi mozdíthatót (nemhogy árukészletet) hagynak, így a lakosság autóval járt bevásárolni, tehát a fogyasztása más településeken növeli a statisztikai adatokat. Legális papíros munkahelyre pedig azért nem állnak el, annyi letiltásuk van, hogy nem éri meg nekik munkahelyen fizetési listáján szerepelni.  Ráadásul 32 éves nagypapák vannak, akik az apjukat se látták munkába menni soha, hacsaknem valami rövid 2-3 naposra... Aki többet szeretne látni KLATTYHanni barátom és testvérem vágta az elvakult orbánistabérenc pofámba azt a szinte cáfolhatatlan érvet, miszerint először fel kéne zárkóztatni... Nos még egyszer nézzük meg az általam szerzett képet: Mindaz, amit látunk 40 év folyamatos felzárkóztatásának eredménye.

Törvényszerűség, amiről senki nem merészel beszélni: Valamennyire klasszikusan kert-zártkerti művelés az ország mozaikosságában azokon a foltokon figyelhető meg, ahol a cigány lakosság aránya nem éri el a 15%-ot. Ahol a cigányság az összlakosság felét teszi ki, ott már nincs az a megveszekedett sötét baromparaszt, aki művelés alá vonna bármit szántón kívül.

Mire hivatkoznak azok az éhezők, akik boltban vásárolják a panírmorzsát és egyetlen hétvégén csak túlsok megivott sörből vagy egyébszeszes italból annyit okádnak ki a házmögin vagy a kiskonyhában  a gyerekbudikánt is szolgáló szennyvödörbe, mint amennyi egy malac ára és a házkörüli hulladékból ingyen fölhízlalhatnának egy disznót? Hát a vetőmagárakra hivatkoznak, meg a sok munkára, amivel az járna, ha újra művelésbe vennék a kertet. Ezzel foglalkoztam már itt, valami igazság van ebben a hivatkozásban, a kertivetőmag árak + élőmunka= sokkal drágább és szemre nem annyira szép kertizöldség, amit ráadásul a kártevők is pusztítanak, a kemikáliák árával együtt meg már végképpen nem éri meg termeszteni. Valamit a génmanipuláció odafejlődött, hogy a legújabb kertivetőmagokról szedett magok meddők vagy igen silányan kelnek-csiráznak és nyomorultul szöknek szárba. és nyáron még locsolni is kell és a becsűűűűlettesmagyarság a legtöbb ásottkútból szennyvízbefogadót sunyult aóccsaón  a múlt század 70-es-90-es éveiben. Nemhiába sunyi a paraszt -a magamfajta orbánista bérenc, aki orbánista átnevelőtáborrá alakította a blogját (pl én Rózsikát nem picsának nevezem a kurva anyját szidva  mint minden valamire való, az ország tanügyi állapotaiért aggódó jóoldalipedagógus vagy Ilonkabácsi és Sanyinéni [tehát még a vén reakciósok is ] , csak balfasznak és nem eléggé követelem az ingyenességet és nemállamosítást ) tehát az ilyen alföldi és cselédmentalitású geci vidékiparasztok sunyi módon nem boltban vásárolják a vetőmagot, hanem a faluhelyen itt-ott még fellelhető kisgazda és kulákgyanus ázottkutyaszagú öreg néniket keresem meg egy kis pëtrezsëlyem magért, mert ezeknek a magukat a világgazdasági tényezői alól jellegzetes magyar sunyiparasztságban kivont banyáknak olyan vetőmagjai vannak, amik iparszerű körülmények között gyártott magvakkal soha nem is keveredtek, hanem többezer éve, idényről idényre ravasz parasztasszonyok generációi szedegélték.

Összefoglalva a mai magyar síklogikai, mindent kétváltóra szétsikamikáló köztudat számára felfoghatatlanul bonyolult összefüggésrendszerben múlt  ki a zártkerti romantika. A természetazonos  hatású műzöldségek óccsósága, a nagyipari kertimag gyártás  génmanipulatív marketingöngyilkossága, társadalmi-szociológiai tényezők, a magyar köz-.és újságírótársadalom szemforgató, képmutató aljas sunyisága, senki nem merész egyenesen beszélni, mindenki körmönfon, oldalog el tények mellett és koch-ol a szájaíze szerint, szemenszed vagy hazudozik, valamint a cigányokat sújtó pozitív és negatívdiszkrimáció, Hell István és a hozzá hasonló jóakaratú megveszekedettek személyes felelőssége, a megélhetési szájjalcsinálók, az összes kormány 1957 óta, az a trend, amiben a nagybankok termőföldingatlanból képeznek tartóstőke bázist maguk alá (lásd Bezzegamerika történetében ugyanezt félszázaddal ezelőtt) , klímaváltozás... fölösleges is tovább számlálnom, rég több ez kettőnél...

TmiklósTéglagyárfelől.jpg

Vidéki kisváros -még a szegényebbik végéből véve, egy kapa veteményest alig látunk. Hát akkor a zártkertjei?

Széchenyi Bach főkamarillistának adott mondolatjára utalóan úgy is kikanyaríthatnám a mondanivalóm korszerűen tmbrloid lényegét, hogy a zártkerteket az Idő hozta és lejárván tehát, az Idő viszi el, mint pl a blogoszférát. A maimarketing konzumpicsásítása következtében a házak kertjeit sem kiskertelik , nem veteményeznek bele. Aki egyszer már a sajtárt bebaszta a sarokba és garázsajtót vágatott az istállóra, nem fog megint tehenet tartani és aki nem tud kaszálni, bele se fogjon. Ha valaki a tej ízének a napraforgóbéltörekből és tejsavóból melaminnal hamisított műtejet gondolja, az elhányná magát egy korty valóditejtől. 

tomajmonostora.jpg

Itt vannak még veteményesek ... de valóban nagyon szegény emberek is, akiknek nincsen pénze benzinre, lidlibe menni...

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr975064178

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Sanyinéni 2013.02.06. 07:42:42

Nem volt időm sajnos tüzetesen végigolvasni, de köszönöm benne a személyes megszólítást, én, ugye, mint a született budapestiek kifejlett példánya, amolyan állatorvosi lova a fővárosiságnak.
Egyrészt meg vagyok sértődve, mivel jóval elegánsabb címem van a Bojtár utcánál, most mit fognak gondolni rólam itten az olvasó bundáskenyér szagú tömegek?
Másrészt jólesik, hogy Sanyinéni lehettem, mivel tudjuk, hogy Sanyinéni Dudinál a nyugdíjaskorú, képesítéssel nem rendelkező, fiatal tanárokat állandóan szekírozó pedagógiai bűnöző állandó neve. Köszönöm.

magyar-magyar szótár 2013.02.06. 07:51:43

@Sanyinéni: Arankanéni, ne tessék már hülyéskedni! Sanyinéni az, aki szerint az ilyen fiatal, mindössze 10-20 éve a pályán tünciskedő picsák nehogy már annyit keressenek, mint ő, aki 40 éve gályáz a pályán! Ilonkabácsi ilyent nem mond, csak megcsippenti ujjaival a maga pofikáját, hiszen ő már 8. osztályos lányokat fenekelt kp'nélküliként a térdére fektetve, amikor maga még kisdobos gidácska volt.

magyar-magyar szótár 2013.02.06. 07:52:54

@Sanyinéni: Nembeszélve arról, hogy nem csak rosszul azonosítod be magad, hanem tökfölöslegesen is.

magyar-magyar szótár 2013.02.06. 07:54:39

@Sanyinéni: Birka vonulómagyar alig olvas. Az én olvasóim zöme deklarált jóoldali, hiszen ez az oka annak,m hogy túl kevésnek tartják az, ha Rózsikát csak mindössze politikailag alkalmatlan balfasznak eposzijezőzöm, mért nem kurvapicsázom, mint más rendes jóoldali tüchtige.

Sanyinéni 2013.02.06. 07:54:41

@magyar-magyar szótár: Értem. Tehát a Sanyi néni bölcsessége nem én vagyok.
Nem is futott át az agyadon, hogy rám célozz vele:D

Sanyinéni 2013.02.06. 07:56:15

@magyar-magyar szótár: mert nem csak balfasz. Hanem köpönyegforgató, álszent picsa is:D

Frick László Emlékzenekar 2013.02.06. 08:26:33

@Sanyinéni: Ne hülysékedjél már, az itt a Sanyinéni szájába adott bölcsesség még kb 10000 üde, mentaillatú szájinkóból bugyborog nap mint nap. Még koncertközönségnek is sok lennének, annyian jutottak erre a zseniális felismerésre..

Sanyinéni 2013.02.06. 08:38:08

@Frick László Emlékzenekar: és közülük hánnyal levelezel rajtam kívül? :D
ja, levél: a keretszám - kapacitásszám ügy miatt igazán kár bujkálnod előlem levélileg, szemét módon tudtam előre, hogy csőbe húzlak.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2013.02.06. 09:34:25

@magyar-magyar szótár: Majd ha a valódi felelőst is politikailag alkalmatlan balfasznak eposzijezőzöd...

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2013.02.06. 09:44:00

on

- oktalan és értelmetlen vidékiség frusztráltságod félrevisz sok jó gondolatot
- és megint túl sokat akarsz markolni,
kár, mert (erőst húzva illetve koncentrálva, nem csapongva) jó lenne az anyag

2013.02.06. 12:38:27

Egy élve élek falun. Nem termel itt senki semmit. Kirkaják a Zárpádsávos zászlót, opják a fát, menne a lidl-be szomszéd faluba.
zöldségesnél banát meg narancsot lehett venni, meg spanyol ubit. Falun, bameg.

Ebben a forma semmit értelme a falu létezésének.

Sanyinéni 2013.02.06. 15:33:39

@A Hannibal Lektűr-attitűd: jaja
elég jó lenne, ha nem lógna ki ordítva belőle a dögöjjenek meg a pestiek szólam
Dudi még nem tudja, hogy divatba jött, lásd hungarómém:D

magyar-magyar szótár 2013.02.07. 03:28:21

@nagyjoco: Onnan egy igazi autóval kb 3,5 liter bërzin a nyíregyház piac, ahol mindenféle finom zöldségféléket lehet vásárolni, pl igazijó almát 80-90 Ft/kg.
Tkp egy ma már elég jól kisilabizálható jó nagy és fő gazdasági cél a vidék kiürítése. A jókormányzás idejéből @Sanyinéni: -nek csudajó magyarázatai vannak ennek a lekommjából, miszerint világtrend a fölösleges vidék kiürülése és az élni egyedül alkalmas élehtő, pompás, üde nagyvárosokba telepedés, lám-láém Mewxxiko City is efféle. Tapsizzunk

magyar-magyar szótár 2013.02.07. 03:45:15

@A Hannibal Lektűr-attitűd: A vidéki frusztráéltság oka hasonló, mint a kelet-európai üldözési mániáé is. Dr Esterházy definíciója szerint az kelet-európai üldözési mánia kialakulásának a fő oka az, hogy ott az embert: üldözik. A vidéki frusztráltság oka pedig az, hogy a vidéki ember frusztráklására mindent meg is tesznek. Ez pedig adfféle, mint cigánynak lenni, amíg az ember nem cigány, tkp nem is érti, hogy a tenger pozitívdiszkriminációban mi az apjafasza baja van a cigánynak, az állam, a jogrendszer a sajtó a seggét kinyalja a cigánynak. namost egyszerű gyakorlat, vegyünk egy nyilvános helyet, mondjuk egy nagyáruház étkezdei egységét, ott állj be 14-15 cigány közé +1 főnek és kezdd el nézni az arrajáró embereket, beleértve pl a szemmelláthatóan 8tüntetően) is magas-szellemiszínvonalú, láthatóan nemjobbikos szegmenst, úgymint kifinomult metroszexuálisak vagy rasztafári hajú művészlelkek.
Ezt másr túlvitattuk: ha kamionos vagyok, akkor nemzetközi furvarozásban annyi a különbség egy vidéki és egy budapesti kamiono cégnél dolgozó kamionos között, amennyi a vidéki kamionos lakóhelyének a távolsága Budapesttől. Megtetejezem neked ezt azzal, hogy ott tartunk, néhány vidéki cég Pestországban tartaja az autót és aszongyaja kaminyonosának, hogy a hazajutása egyéni cocporoblema. Legtöbb kaminos tart egy óccsó munkaautót, dízelt és a lopott üzemanyagból ingyen megy haza.
Viszont a budapesti sofőr 330000 Ft fizetést kap ugyanazért, amiért a vidéki cég 250000-et fizet.

Kádárék alatt az XYXXA.Gépgyár budapesti részlegében az esztergályos ugyanazért az.. írjuk körül finoman, baszta az eget... szóval kávézás, rágyútás, tengődés, 12 Ft-os órabért kapott, míg av vidéki gyáregységben 8Ft50 f-t fizettek ugyanezért a kolbásuolásért.

VALÓSÁG érted, bazdmeg, VALÓSÁG levásárolom ugyanazt a kört itt a faluban a Zóccsó Bótban 78925 Ft ugyanez a soroksári Auchan-ban 47115 Ft a Leggazdagabb Vidéki településen Budwerschen az Auchan-ban pedig 38905 Ft. Így érted?
Minta Béla kamionos persze a 100ezer Ftz-os munkaautóját nem a VidékiMegyeszékhely
-en vásárolja meg, mert ott ugyanaz az autó 144000.
Ha gyöngéden koccan az autóm és festetnem kell, akkor itt vidéken egy legális festő cég 300000, Sufni Jaóska 60000, a Legális Cégnél 3 hét a határoidő, Sufni jaóska (a legális cég festője lopott festékből) egy hét. Ugyanezt a munkát felviszem Budapestre, kérek időpontot 20000 Ft + útiköltség. Felvittem az autót, meg a vonatjegy, ezzel együtt tehát 40ezer sincsen, és bruttó 3 (nem teljes kettő meg egyegész) és készen van.

Budapesten életveszélyes fostalicskát gyakorlatilag a vizsgadíjért levizsgáéztatok.
Vidéken megállít a KPM és kitiltja végleg forgalomból az autót.

Szerinted mi lehet az oka a vidékiek jellegzetes frusztráltságának? Főleg olyan vidékeken, ahol hajnali 2-3 óra tájban a fontosabb csomóponti utcasarkokon emberek ácsorognak munkásbuszra várbva, mennek föl pestországba, amit 2004-ben a jóoldal attól a 23millió román munkavállalótól féltett, akiket most mercedes Sprintereken száguldtatnak át az országon.. kb egy pössentéssel.. magyarul egyet húgyozni állnak meg osz szeva.. oszt a vidékiek a 300000 lyukmagyarországi munkavállaló egy zseblámpányi fényt nem kap a geci rohadék & aljas jóoldali sajtótól.

magyar-magyar szótár 2013.02.07. 03:49:10

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Sőt, a valódi felelős hűűűdeveszélyes kommunistának van beállítva, aki A Szolgálatokkal tart[ott ] fömnt bűnösviszonyt, bővebben tanulmányozhatod üdvértelmiségünk efféle konteóit Tokfalvi bácsinál. Egy akkora zseniálisanóóóóóriásinagy politikus rajzolódik ki azokból a konetókból, hogy azóta már egy nemtomkivel, aki jópofa kis medvegyeve neki, tényleges örökberendezkedésben vezetnék az országot és a középosztály valamivel az ország lakosságának egyharmadát foglalná magába és a magyar komszomlec típusú osztapbenderiánisok Állampusztán vakarnák a tehenekről a Barna Sarat.

magyar-magyar szótár 2013.02.07. 03:50:05

@Sanyinéni: Ha jellegzetsen és szokásosan nem sietsz beárulni magad, hogy te is lehetnél akár ugye a szöveg forrása. De egyébként TIPIKUS gondolkodás.

magyar-magyar szótár 2013.02.07. 03:57:53

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Még egy módszer, amivel vizsgálható a jellegzetes vidéki frusztráltság. Az igazi pesti meg budai polgárt pl a szegedi, pécsi vagy debreceni polgárhoz tudnám hasonlítani. Ő az, aki visszasiet velem az aluljáróba, hogy saját kezüleg mutasson ki az épületre, aminek mentében as Mester utca felé eljutok. Namost a tipikus budapestiparaszt az elsőgenerációs budapesti, ők affektálnak leginkább pestitájszólásba, nevezik így a kerületeket, hogy Ötkkerüleeeet, Hétkerületben lako-óó-om ezzel az éneklóős affekta hangsúllyal.. a leginkább frusztráló pestigecik egy része inkább szükagglomerációs... Buda kevésbé fluktuálódó területein sokkal jobb a közlekedési morál is, mint a folyamatosan frissülő, vidékrőlfeltöltődő szlömségekben.

De elég megtenned Rakoska Balota központjából Neupescht-re egy kétkilométeres sétát és máris jelentős különbségeket észlelhetsz a polgárosodás szintjeiben, pedig Neupeschten meg a Munkásotthon utca házai vetnek rád árnyékot.

Mondjuk májn hóm Budwersch, ott vagyok hóm, tesz iszt májni Welti, vi ájn stikili ausz Ájszterájh.

magyar-magyar szótár 2013.02.07. 04:03:39

@A Hannibal Lektűr-attitűd: A diszkrimináció olyan, mint a Szibériai Fehér Szúnyogok. Amiknél rettenetesebbek már csak a szibériai rendes nyáriszúnyogok. Mi kárpát-medenceiek persze kérdésre azt mondjuk, hogy hogyne tudnánk, mi az a hóvihar és nyaraltunk már a balcsinál olyan alkonyokon, amikor pár napot késett a szúnyoigírtás, mi csak tudjuk.
De azért a fehér Szúnyogok 40-50 km-órás éllandóerejú szélben tökéletes vízsszintben száguldó elemi jégristálykák -40 fokon. A NYári Szúnyogok érzékeltetésére viszont nem is keresgélek szavakat, mert a szibériaiak azt mondják, hogy három napig a Fehér Szúnyogok, mint néhány órán ár a nyáriak.

Nem tudom, hogy az ideföl felsorolt gyakorlatok közül melyikre szorulnál rá értetlenség következtében, én az egy tucat cigány közé beállást javasolnám.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2013.02.07. 10:47:05

@magyar-magyar szótár: egyrészt nem igaz, amit az árakról írsz

ülj be egy pesti kocsmába majd egy "vidékibe", és meglátod:))

másrészt akkor már mndent értek

már hogy miért ilyen arrogáns pöcs orbán (gyurcsány is, nyugi)

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2013.02.07. 10:52:00

@magyar-magyar szótár: azért te is le tudsz menni tikikus jobberbutába...:))

"ha annyira véded a cigányokat/hajléktalanokat/stb költözz le közéjük, ne a rózsadombról ugass"

ismerős, ugye

amógy

dícsértem az írásodat, csak a szokásos csapongásra és a nemlényeges mellékszál vidékiségre hívtam fel a becses figyelmedet

erre megint kioktatsz, lekezelően (ahogy szerinted én teszem veled ... hmm szálka/gerenda)

...

magyar-magyar szótár 2013.02.07. 12:57:28

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Vannak vidékek Lyukmagyarországon, ahol a kocsmák töküresek már. Máshol havi kurtakocsmák... Budapesten egy egyautós feketefuvarozó napi 3 órás egy fuvarból jobban megél, mint egy vidéki egykamionos utolsókomancs. A NAV se baszogatja.. meg se találja Az Erdőben és a faszinak jóhogy jut 450 Ft-os korsósörökre, elég, ha a Senkiföldjén feldob 3 MÁV-EU raklapot, az már 4500 Ft.. megvan a tíz söre...

magyar-magyar szótár 2013.02.07. 13:00:25

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Ezt az egytucat cigány KÖZÉ beállást ezt nagyon csúnyán benézted reflexesen. Ez nem a jobbikos duma, hogy kötözzé ide je le je ja cigányok közé.
hanem állj be a cigámnyok csoportjába KONKRÉTAN mondjuk egy órára, PILLANTÁST érezni magadon ---úgy an bloc, ahogy egy ilyen csoportra még "jóoldali jóneveltek" is ösztönösen is néznek... .

Előítéletesen olvastál bazdmeg, pedig nagyon érdekes kisérletet javalltam!

vészmadár (pica pica) · http://feleslegesszavaink.blog.hu 2013.02.07. 13:04:52

megjegyeném, kezdtek olyanok lenni, mint egy bármelyik rész a Scooby Doo-ból, merthogy ugye annak minden részében pontosan és kiszámíthatóan ugyanaz történt, és kissé frusztráló, hogy amúgy magamnál sokkal okosabbnak tartott személyek mondatait a 3. szótól csukott szemmel is be tudom fejezni, és akkor kicsit elkezdek azon gondolkodni, hogy basszus, hát ha még ők is, akkor biztos én is, hagyjuk a picsába ezt az egész blogolást/kommentelést, de tényleg.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2013.02.07. 13:08:55

@magyar-magyar szótár:

pont nekem mondod ezt?

írtam már, nem egyszer, hogy dolgoztam cigányokkal egy brigádban
zenéltem cigányokkal
hallgatok cigány zenészeket
volt cigány barátom
utcánk másik oldala is tele van (még.. 9ker tömbrehab)

(és voltam kisebbség, iskolában, seregben, munkahelyen stb)

persze skatulyázni egyszerűbb

magyar-magyar szótár 2013.02.07. 13:16:05

@A Hannibal Lektűr-attitűd: de nem értetted a gyakorlatom lényegét.
Amit felsorolsz ez egy. Sőt.
Amit én GYAKORLATOT javasolok, egészen más.
nem arról szól, hogy "Lám, itt van, megjött Weisz Elek és látjátok, mennyire egy liberális jófiú, tanusítja ám, beül a romák közé zenélni."
Vagy gróf Wissaiaiay Tasziló "Nekem vannak zsió barátaim!"
Hanem beállsz pl egy tucat cigány napszámos közé pikkkantástérezni. nemaszontam, hogy TE nem tudod, mi a cigány. hanem azt, hogy nem érezted még a pillantást "Na, ezek a cigányok!"
Ezt nem akarod érteni?

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2013.02.07. 13:17:35

@magyar-magyar szótár:
bazdmeg, cigány brigádban dolgoztam (takarítotttam)

mit nem éreztem akkor?

magyar-magyar szótár 2013.02.07. 13:20:00

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Mint amikor pofára estem... elkezdem az oláh cigány barátomnak ötletelni, hol lehetne jó 30-ik házasságiévfordulót bor és libacombkedvelő cigány házaspárnak megünnepelni, oszt egyszercak leesett a tantusz, megláttam, hogy bemennek oda szobát foglalni... és svédasztalosreggeliznek a középosztálybéli vállalkozókkal meg Nissan X-trail-es kulákokkal... Néha még én is akkorát koppanok, hogy az éjibogár adja a másikat...

Sz a b o l cs 2013.02.08. 13:46:07

Pletykák szerint a regisztráció marad, a sápszedés viszont nem, sőt aki már leperkálta a pénzt, annak visszafizetik.

Csendben jegyzem meg, hogy zártkert mint olyan már csak a konyhanyelvben létezik. Van külterület meg belterület, és kész. Ami régen zártkert volt, azt ma külterületi ingatlanként határozzák meg, többnyire külterületi mezőgazdasági ingatlanként, ritkábban külterületi lakóingatlanként. Mezőgazdaság esetén a művelési ág lehet gyep, rét, halastó, szántó, gyümölcsös, szőlő, fásított terület, nádas, és természetesen kert is. Az hogy valóban be legyen kerítve, a zártkert esetén nem volt követelmény, az egy hektár alatti méret sokkal inkább számított. Ha pedig valakinek belterületi telken van egy konyhakertje, az egy tök más történet.
Ami pedig a zártkertek létrejöttét illeti: Zártkertek nem csak városok körül, hanem falvak körül is létrejöttek. A cikkben említett téesz háztáji földeket is gyakran zártkertként telekkönyvezték. És sok olyan városi embernek lett zártkertje, aki falusi gyerekként indult, aztán a gondos szülők mindent igyekeztek neki megadni. Pl taníttatták, és örültek, ha felcseperedvén egy városban, vagy egyenesen 'A Város'-ban vállalt munkát, de azért idejekorán a nevére irattak párszáz négyzetméter szőlőt, vagy gyümölcsöst is, hogy valamire majdcsak jó lesz.
Az pedig, hogy a vidéki, főleg falusi, de akár tanyasi emberek miért hagynak föl egyre nagyobb mértékben a földműveléssel, kertészkedéssel, állattartással, az egy elég ütős sztori lehetne önmagában is, kár volt ide keverni.

Kadarka Jánoska · http://kigondoltam.blog.hu/ 2013.02.08. 20:54:18

Ez egy elképesztően jó poszt, dizájn, szöveg, minden egyben van. Gratulálok a szerzőnek, viheti valamire. Plakátragasztó vidéken, ilyesmi.

@magyar-magyar szótár: @A Hannibal Lektűr-attitűd:

Erre a cigány érzésre csak annyit, hogy nekem van cigány gyerekem, örökbe fogadtuk, a sajátom és ugyanaz, mintha szültük volna, és senki nem mondhatja, hogy nem egy család vagyunk, és én a világon mindennél jobban szeretem, de mégse fogom átérezni azt, amikor a cigány barátaimat mondjuk a boltban máshogy nézi a boltos, mert bizony követik, mert a cigány lop.

Szóval kurvára nincs tapasztalata senkinek arról, mi a cigány érzés, mert még én, a cigány fiú apja is azt mondom, hogy nem tudom.