Sok újat már nem tudok mondani [írni] ráadásul dúl (azaz pang) az ubiszezcsi . Jó is az uborkatermés az idén az aszály és a gombabetegségek ellenére is. Az anyagozás czikkely alatt azonban vészmadár blogpajtásom érdekeset vetett föl, miszerint létezhet eszmei függés [szenvedélybetegség] is. Ahogy ugye a betegségtudat túlfejlett változatában már a betegséghez való beteges ragaszkodást eredményezi. Ahogy a lágerben, börtönben vagy laktanyában vesztegetett éveire mégis bánatos nosztalgiával is gondolhat az ember. Látni a volt-beteg szomorú arcát a rák-kontrollon, megint negatív lett a lelet. És ezt is megérteni mennyire nehéz!

http://m.cdn.blog.hu/ou/outline/image/1207/bednij/1.jpgАлексей Меньщиков  Бедный fotója.

Kis kacsa úszik

Fekete tóban

Gyönnek a nácik,

Jaj egyre sorban

Baráti magánlevelezésben egy itt nem részletezendő (na, majd a kommentek között...) ügy miatt felmerült, mi legyen egy náculó emberrel. Mi van, ha valaki a náciság jegyeit mutatja. Mi teszi a nácit. A megnyilvánulásai? A rekvizitumok? A "történelmi párhuzamok" a "jaj, megismétlődik a történelem". Mi teszi a nácit.

A náci antiszemita.

Nem minden antiszemita náci.

Lehet nem antiszemita náci is.

Fasiszta súlyosbodhat nácivá, de náci aligha fasizálódik [széjjel].

A fasiszta nem náci, ezek nem szinonimek. A náci nem fasiszta. Erről is volt már szó itt. Tartja magát a vélekedés, miszerint a szovjet katonáknak a fasiszti könnyebben gyött a szájára, mint a náci. Vagyhogy ők rokonértelembe vették. A Gittler kaputt is viszonylag könnyedén jött a szájukra.

Hitler kaput -a nácik nemkaput.

...próbáltam már másképpen is. Az időbusz elindul vissza az időben, 1932-be, nem a biztonság kedvéért Braunauba [1889. április 20] és a jótétlelkek a falhozcsapdossák a kis Hitler Dolfilit kétórás korában. Érdekes is, hogy mindig csak Hitlerről van szó -nemhiába, Dr Goebbels tényleg politmarketing zseni volt. Szóval a jótétlelkek falhozcsapdossák a kis Dolfilikét [becézéshalmozás] és az időbusz visszatérő utasait lebarmozók fogadják, hát nem vertétek agyon a Mörter-rt? Ki  az a Mörter, hát a Führer Dr Goebbels mellett... Magas, szőke fényes-hajsisakos germán barom.

Ahogy a náculásra reagálnak...- el se olvasom a szélsőjobboldal célkeresztjében dumát. Rizsa, annak is mű [mesterkélt, képmutató és szemforgatóan aljas]. Pont a népszabók, pont Gyurcsányék SZÓRAKOZTAK ezzel, a náculás az ő malmukra hajtja a vizet, úgy van szükségük a náculókra, mint pl a lekommunistáztatásáukra is (ami FEL.. , tehát felkommunistázás, "a bolsevikozással a baloldaliság látszatfényébe galvánozni a" ...ezt érteni... érthetni ezt?)  Sokkal nagyobb,  markánsabb, mutatósabb szélsőjobbot szeretnének a NOL-osok vagy Gyurcsányék. Ami van, nem is elég nekik. Ezért térdeltek, sőt feküdtek le a szakszerű fotósok a három-négytucat fasisztoid elé. Szinte verbung-fotókat készítettek a további madárfejű lajcsikáknak: ájjá közéjük te is te délceg német parasztsapós, schwoob-lajbis, németbakancsos eősmagyar hornyák bata.  Eszembe jut még, amikor Szabó Albert (jelentem, megint Árpádnak írtam először :D ) és tucatja minden seggtekéjére kétszáz antinackó  láb jutott VOLNA seggberúgni, de persze körülállták őket és nem seggberúgván, hanem a szakszerű jujgattatásban dédelgetvén a képüket. Tehát politikaiüzletiérdek is a minden náculók egykalap alá vonása. Dr Vágó bácsi az ország eszetokja ki is fecsegte a DK politmarketingjének egyik titkát, miszerint nekik még jól is jönne 2014. után egy tiszta fasiszta kormány hagy tanuljon [okuljon kárán] a magyar és akkor végre majd 2018-ban jól választ.

Könnyű is tehát ma nácinak lenni, a náci hitélet alapelveivel se kell tisztában lenni, még a náci eszmékkel sem. Nem kell olvasni. A színészek sem szeretnek már olvasni, tehát szerepet magolni és ennek vannak ávángár megnyilvánulásai. Jelmezek és így kb lózungokat is fölvenni, hagyidegeseggyen a zsidó meg a komcsi.


vagyis gombaölőszerrel menni a vírusfertőzésre. Nem azt mondom, hogy nem kell reagálni a náculásra, hanem azt: teljesen másképpen kell reagálni. Provokátorok és amikor a provokációscélzatú rekvizit'jeiket beválni látják, csak inkább alkalmazzák. De ezt már elmondtam a hejjhittlerezésben, jól kell reagálni és nem lesz tele a falu fűcsomóval meg szarral falra rajzolt svasztikákkal. Az elfogadott azonban a rosszulreagálás: ami szaporítja a svasztikákat. Mi szükség antinácira, ha nem látni svasztikákat a falakon -erről is kéne beszélni, hogy az még, hogy nincsenek láthatójelek, nem jelent semmit. Szarik a náci a svasztikájára, egyszerűen átalakítja, mint a dizájnerdrogvegyészek picit a képletet, a lényeg ugyanaz, FORMAILAG azonban mégsem. 

Szomorú látni embereket, ahogy, mint rákbetegek a pozitívlelet olvastán, ugyan a szájukkal tiltakoznak, de mintha egyben jóérzés is lenne nekik a rossz. Mint anyaghoz, kávéhoz, droghoz, ragaszkodni ellenségeinkhez. Betegségünk története ugyanis egy hőstörténet is, amihez mi ugyan ragaszkodunk, de egyébként senkit sem érdekel igazán. Függésbe kerülni betegségünktől. A rákelleni küzdelem nem is ismert fázisa az utógondozás, a már a nem-is-betegséget jól kezelni. Mint a jógyerekblogokban a sopánkodások a 285-ik belsős komment után, hol martadnak a trollok? Persze a troll moderálva lesz, de mikor lehet már egy   jót moderálni? Olyan jóérzés a tetűt széjjelnyomni. Biztos, hogy minden troll valódi. Ki ne ismerne provotrollokat, még provoblog is létezik: Simán benyalják, mert... benyalni jó is a kamut. Hinni abban, hogy létezhet. (belsős beszólás: a Kígyó utca, ugye, a Kígyó utca, nemelmenni a Kígyó utcába hatsarokkal arrébb-tól a bizonyosságért, inkább jó hinni a Kígyó utcá'ban... mi menjünk föl vidékről 7000 Ft-os benzinköltséggel a Kígyó utcába, mi?)

  Nem ismerni türelmet. Egykalapalá venni.

Kétszer hallgattam meg szellememberét a rádióban, majd ő jobban tudja, mi a holokauszt, a holocaust-túlélő szüleinél. Egy asztalnál ült náci nővel és pofán kellett volna verdesnie a nőt ezért - ez szellemebere? Ez vezetőmagyar értelmisegg, akire FÖL kéne nézni? Még büszke is?  Ez a nagyképű, ez a beképzelt. pofán verdesni -ez MEGOLD valamit a szőkenő náculásában a szellemebere hájkarja végén a péksütemény ökle, ugyan telefaxomat se oldja meg sőt veri bele a náciságba a nőt igazolja a nőben a náculásra-hajlamot. Veri bele, a betegségbe bele és nem hozza ki. Hiszen mimást szeretne a náculó nő hitlervérsárbajuszt az ólyockája alá.

ugye, hányszor szajkóztam már a fasiszta és a náci közötti különbséget. Föl kell venni a harcot, küzdeni kell, de pl az egyik hasonlatomban a nácizmust, bizonyos természete (alkalmazkodóképessége) miatt vírus-hoz hasonlítottam. A laikus kertészkedő a virusbetegségek és gombabetegségek tüneteit képtelen megkülönböztetni, hát még azt a paradox'nak hangzó tanácsot megfogadni, miszerint rovarölőszerrel kell (lehet) védekezni a vírusbetegség ellen. hiszen!-gombabetegségnek látszik... (Fokozom: akár trágyázással is jól lehet elő-védekezni...)

"A náci, ha kell, az anyját eltagadja, ő nem náci" -gyűjteményem éke az a német neonáci banda, akik arra hivatkoztak, nem emlékeznek, amikor fejbecsapdosták bézbólütőikkel a vietnámi cigarettaárusokat, mert éppen fáradtak lévén aludtak.

...és igenis menteni, aki menthető . Azzal, ha a náculót, a náci jellegű eszméket kóstolgatót, a részben azonosulót, a náculókkal kapcsolatot tartót ignorálom, megtagadom, nem szólok többé hozzá: lényegében a banda karjaiba lököm.Beteg betegüljön, legyen hát mégbetegebb?  A mai haladóbaloldali közbeszéd meg sem kisérli a náculás jelenségeit elemezni, hanem elfogadván állítja, a tákolmányt pl már működő szerkezetnek ábrázolván -ezzel az egyébként lehet, jószándékú viselkedéssel (mertb  ezt nem merném gondolkodásnak nevezni) akaratlanul támogatja a náculókat a rendes[itt: bevett] nácivá válásban. Nyilván nekem, mint szófosónak,  tiszteletben kell tartanom azoknak a csöndes, nembeszédes embereknek a vélekedését, akik a náculás jegyeit mutató emberekkel azonnal szakítanak, nem szólnak hozzájuk, náciba veszik a náculót sőt, a fasisztát is náciba veszik, mert mégis a náci az ütősebben is hangzik (Ugye, megint egy hasonlatom, technikai a fasiszta tank és a náci tank...)

Ajánlhatnék irodalmat, pl a zsidó Alfred Döblin német nagyregényét, a Berlin, Alexanderplatz-ot. Vagy Kertész Sorstalanságát. Hátulról tekintjük a nácizmus történetét, a vége ismeretében. Döblin nézőpontja az előre. A vég ismerete nélkül. És a náculás ábrázolása csak egy rétege, szálszövevénye a regénynek. Kertész Sorstalansága világregény, zseniális, méltán kapta a Nobel't. De nemjól beszél a magyar, ha nácul, ha anti-antiszemita is, a Sorstalanságról, pedig magyarul van írva, magyarul olvasható és nem véletlenül, idézem "szegényes az irodalmi eszközökben". Döblin gazdagon alkalmaz irodalmieszközöket, valami zseniális zagyvalék a sima publicisztikai és szocio'sazkszövegtől a mindenféle szépirodalmi[as] metszésekig. 

Hitlerék még szövegre gyúrtak, de akik nem tudnak olvasni, azokra a retorikai eszközök sem hathatnak úgy, tehát a mai náculás a látványra gyúr. Igen jellemző Gyurcsány Igazságbeszéd-ének a története, a jobberek kb az elkúrtukig szemelgették, a haladójóoldaliak talán ha egy bekezdéssel beljebb, de nem a Jó Pasi Miniszterelnökig meg Surányi legyurizásáig, az biztos! Méghogy retorika! -egyenesen James Joyce Ulyssesé-hez mérhető Gyurcsány főműve ebben, mármint a legolvasatlanabb, amiről a legtöbbet beszéltek. Pedig létezik hallgatható verziója is az Igazságbeszédnek. De [ism.] aki olvasni már képtelen sokdumát, az hallgatni se...

Látványnácik itt csörgetik a mogyorót ... és titkos valódinácik nemnácinak látszóan meg csöndben amott zsákszámra a dióval el...

Hogyne, simán vágom a hivatkozásokat. Van jó és elfogadható magyarázata a látványnácikra gyúrásnak, hiszen az anti-antinácik sem tudnak már olvasni, gogli meg wikpediaműveltségük van, majd a gép fog gondolkodni helyettük, hogy a NOL egy gyöngyemberére hivatkozzam, a jövőnk nagy gondolkodójára , a maimagyar baloldali és ateistagondolkodás fenegyerekére, Brendel Mátyásra, A Gép nemsokára akár új Johann Sebastian Bach műveket fog alkotni. Akkor majd lehet írni a gépre antináci programot, ami majd sikeresen veszi föl a harcot a nácik ellen?

Miközben, ismétlem, a valódináciknak tán már a 12.0-ás verzóin is túl vagyunk... de a közbeszéd... meg a rekvizitumok.. a jelmezek... és provokációk... még az 1.0-3.0-ás verziók szerint...

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr604670416

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Pofánrúgnád-e Zagyva György Gyulát? 2012.07.22. 12:21:02

A jobbikos képviselő “jogos védelmi helyzetnek” nevezte, hogy a melegfelvonulás ellen tüntető egyik “férfi” tiszta erejéből fejberúgott egy pórázon és szájkosárral vezetett rendőrkutyát. (Képek lentebb, video a poszt végén.) Meg...

Trackback: A házi nácipálinka receptje 2012.07.22. 12:19:13

Egyszerű, olcsó, az alapanyagok minden nemzetállam háztartásában megtalálhatók. A recept a boldog békeidőkből származik, egyenesen a dédi vaníliaillatú konyhájából, ám kis találékonysággal ma is használható. Nem kell hozzá más, mint egy csipetnyi kilát...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Steinmann Lujza 2012.07.22. 18:34:56

@balf.sz: nem kell cifrázni, egyszerűbb trollok nyugodtan beírják a szerzőnek, hogy SZAR:D
ami csak azt jelenti, hogy ők már képtelenek összetett mondatot értelmezni.

hogy oldjuk kicsit a feszült hangulatot
www.hir24.hu/kulfold/2012/07/22/naci-tetovalasa-miatt-lemondta-fellepeset-egy-orosz-operaenekes/~~fokusz

fidesz = házmesterek pártja 2012.07.22. 18:54:15

@Golgotai: ebből csak az látszik, hogy valódi náci vagy. Felsőbbrendűnek hiszed magad tetű létedre. :D

jozicsenko 2012.07.22. 19:06:35

@A fidesz a betegek kiirtására készül: a náci kártya:

hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1ci_k%C3%A1rtya

"A vitapartner náciként való lejáratása, illetve Hitlerrel való párhuzamba állítása (reductio ad Hitlerum) olyan széles körben alkalmazott retorikai trükké vált, hogy Mike Godwin a kilencvenes évek elején megfogalmazta a náci analógiák Godwin-törvényét, mely így szól: „Ahogy egyre hosszabbra nyúlik egy online vita, a nácikkal vagy Hitlerrel kapcsolatos párhuzam felmerülésének valószínűsége az egyhez közelít.”"

az a baj, hogy a vitát fojtották meg helyből, alapból: nem vitáztak a baloldalon, mert volt az Ő véleményük és mindenki más náci volt (ha nem állt le az ostorozással): a helyzet abszurditásában a dolgok végére mindenki félt a náci kártyától, ezért a tényleg súlyos faji vitákat kiváltó (=megoldást sürgető) problémákban nem volt vállalható vélemény, a végén pl borsodot elvitte a jobbik: na vajon miért? mert nem lehetett a valódi problémákról beszélni...

valódi nácit /=örjöngő zsidógyilkost/ nem találsz magyarországon - csak csalódott embereket, akiket "azelmúltnyócccévben" sokadjára vertek át (bár most is ez folyik) és ha a legkeményebb válaszokat igérő párt, a jobbik jön majd fel (hogy járulékos veszteségként tényleg antiszemiták? igen, de gondolkodtak volna akkor a liberális oldalon, amikor pl a megvert tanárokat úgy állították be, hogy az ő hibájukból verték meg, nem a túlkoros diákok vagy a túlaktív szülők miatt), nyah akkor elvtársak és polgártársak: ez van: dolgozni kellett volna, nem farkast kiáltani ötpercenként hogy elkenjük a problémákat...

fidesz = házmesterek pártja 2012.07.22. 19:15:26

@jozicsenko: te picim! Attól még a náci náci marad, ha tiltakozik a jelző ellen!
És valahogy mindig azt látom, csak azok kapálóznak ilyen hevesen a lenácizásuk ellen, akik amellett, hogy nácimód viselkednek, gondolkodnak, még gerincük sincs.
Ennyit rólatok és a wikis bejegyzésről.

Chanyi · http://chanyi.blog.hu 2012.07.22. 19:40:55

A náculáshoz a kilátástalanság vezet sztem.
A Batman mozin lövöldöző amerikai arcól is elsőre az jutott eszembe, hogy neurobiológusnak tanult, aztán nem kapott állást, és a mekibe dolgozott.
Elképzelem, ahogy évekig görnyedezik a kilométeres képletek közt, aztán nagy tervekkel pofára esik, és sütheti a krumplit Muffnak és Biffnek, nem csoda hogy bekattan.

RomBold! (törölt) 2012.07.22. 19:52:31

Le van szarva még a szar is...
délelőtt tizeneggy óta próbálom összeszedni a gondolataimat, hogy leírjam úgy, hogy érthető is legyen, igaz is legyen, és a személyeskedést is kerüljem.

Nem sikerült.

Hát akkor most jöjjön a náciságom története, és bocs, sokat fogok írni, mert szófosó vagyok, és lassan, mert nem tudok gépelni, és valószinüleg kicsit kusza lesz, mert felbasztam az agyam.

RomBold! (törölt) 2012.07.22. 20:14:20

Az a bizonyos "itt nem részletezendő ügy" az azzal robbant ki, hogy egy blogban társszerző voltam és közben kommenteltem valami ehhez hasonlót:

"Fiatalabb koromban elég sokat forgolódtam neonáci körökben. A hazafias eszmék hatottak rám, és hatnak még ma is, de a kapcsolódó gyűlölettel nem tudtam, és ma sem tudok mit kezdeni."

Ezután még bevallottam, hogy az akkori barátaim/haverok/ ismerősök közül van aki még mindig a barátom/haverom/ismerősöm. Nem szakítottam meg velük a kapcsolatot. persze van, akit az idő elsodort, azt se tudom mi lett vele, van aki azóta szelidült... de nem szakítottam velük.

Innentől a személyem vállalhatatlanná vált a blogban.

RomBold! (törölt) 2012.07.22. 20:31:10

Véleményem szerint az egész ügy lényege nem az, hogy ki a náci, és ki nem, hanem az, hogy én szembehelyezkedhetek egy eszmével, ugyanakkor tekinthetek akár még barátomnak is olyan embert(embereket) akiről tudom, hogy egy számomra elfogadhatatlan eszme rabja.

Próbáltam közben azt is bizonygatni, hogy attól, hogy sokat lógtam neonáci kölkökkel, attól én magam nem lettem neonáci. (ez a kilencvenes évek elején volt, akkoriban még nem volt divat a nácikártyázás)
Persze ott van a tétel, hogy az igazi náci keményen tagadja saját náciságát... de mit tegyek, ha tényleg nem vagyok náci (se neonáci, se fasiszta, se félfasiszta)

És ha megismertem egy eszmét, amit helytelenítek, akkor meg kell tagadnom azokat a barátaimat, akik követik az általam elítélt eszmét? Van aki szerint igen. Szerintem meg nem. Inkább vállalom azt, hogy egy barátomnak bármikor az arcába vághatom, hogy ostoba korlátolt szélsőséges náci faszkalap, és hülyeségeket beszél, és Ő is lezsidóbérencezhet és lekommunista-cigány-seggnyalózhat engem, de attól még lehetünk barátok. A barátságba az is beletartozik, hogy elfogadjuk egymás ordító hibáit. aki meg csak haver, vagy pláne csak ismerős, azzal miért is kellene összevesznem? Nekik is elmondhatom, hogy mit gondolok a széljobbról, de akivel kölyökként együtt bringáztunk a mátrában, azzal most is bevállalok egy túrát, akivel együtt részegedtünk, mert ugyanarra a csajra hajtottunk, és végül egy szerencsés harmadik vitte a hölgyikét, azzal most is eldiskurálhatunk a vörös puncik szépségeiről.

RomBold! (törölt) 2012.07.22. 20:39:34

Talán ha azt választottam volna, hogy a békesség kedvééért hazudok egy picit, és látványosan bűnbánatot gyakorlok ifjúkori botlásomért, akkor még most is tagja lehetnék annak a blognak. Mondhattam, volna, hogy akiket régen ismertem, azokal mind megszakítottam a kapcsolatot....

Közben végig volt egy olyan érzésem, hogy ha nem feszek fel egy nulltoleráns antifasiszta nézőpontot, akkor a vitapartnerem szemében egyértelműen "közéjük tartozom"...

Pedig nem. És a toleranciám lényege nem az, hogy a nácizmust bizonyos mértékig tolerálom, meg nem is az, hogy a barátaimnak mindent elnézek...
Hanem az, hogy nem kell megtagadnom az embert ahhoz, hogy megtagadjam az eszmét.

RomBold! (törölt) 2012.07.22. 20:43:48

Olyan jó lenne, ha tudnék hinni Istenben... ha jó keresztényhez méltóan ismerném a Bibliát, és vaskos adag naygképűséggel Jézushoz hasonlíthatnám magam, és most papolhatnék a megbocsátásról, a szeretetről, és arról, hogy Isten is szereti a bűnösöket, csak a bűneiket nem, hát én is barátkozhatok bárkivel... akár a leggázabb náci vadállattal is... és közben megvethetem azt az eszmét, amit képvisel...
Ateistaként persze ezt az érvelést nem tudnám röhögés nélkül végigvinni.

magyar-magyar szótár 2012.07.22. 20:49:50

@RomBold!: Jó. Ezt eddig is értettem (a grófnő nem értette).
Hanem mi van a be(ki)szerkesztésekkel. Mi volt az a dúlás?? Hm?
Más:
Pascal bölcsessége:
Ha nincs isten, nem veszítek semmit [ha hiszek].
Ha azonban mégis lenne isten, mindent nyerek. [sic: egy mat'matikus]

magyar-magyar szótár 2012.07.22. 20:58:40

@A fidesz a betegek kiirtására készül:
Például beteg emberek, beteg gondolkodással. Nálam pl az alkoholizmus kizáró, nem üzletelek alkoholistával, viszolyogva dolgozom vele. DE AZÉRT megkisérlem felvilágosítását, ha pofánver is. Ugyanis egy időben alkoholista voltam és hasznos tapasztalatokat szereztem. Egy (két-há' sok) kisérletet teszek a megmentésére. Nem mindig látom érdemesnek, IV. fázisú alkoholistával már minek kínlódni, dögöljön...
De ugyanúgy, ahogy az alkoholizmusért van az "államnak & tááásadalomnak" (bocs.) felelőssége... a náculásért is felelős az Állam, a társadalom vagy pl a szellememberei, akik szórakoznak (politikailag indokolhatóan!) a nácikártyával. Porszemek és játékszerek az emberek, az emberi tudat. A marketing nem csak konzumpicsává zülleszti az embert: az eszmékkel is így konzumálnak.
nagyonis kényelmes egy náculót azonnal le-gyűrűsférgezni. És kész. Másrlsztugye JÓPONTOT gyűjthetni ha sok habzónyákllal elkezdek egy náculót gyűrűsférgezni tótawériánusan har4coimarciskodva.

Akkor egy fasz Cipolla-ként benácítok (a csőbe) párszáz embert oszt mán gyűrűsférgek is. Csak azért, mert én jó réthorikai meg hipnotizőr képességekkel rendelkezem (és egyébként nemnáci vagyok, sőt antináci, csak éppen aktuálisan, politikai érdekeim miatt, jól jön nekem párszáz náculó)

RomBold! (törölt) 2012.07.22. 21:02:15

@magyar-magyar szótár: A dúlásról pár sor emailben. bocs, de az nem tartozik minden olvasóra...

A sárkarima-hasonlat óta tudom, hogy érted... bizonyos tekintetben talán jobban is, mint én...

magyar-magyar szótár 2012.07.22. 21:07:38

@kikoránkell: Ez régi játéka a szellemembereinek, milyen lett volna egy nemhitleres nácizmus. Azonban a [filozófiai stb társadalmi] építőkövek adottak, a kéken nem a sárga következett volna vagy máshová kerül a boltív. A világválság adott volt (egy igazi vérremenő válság!) Lehet, hogy Mörter ellen sikeredett volna egy wehrmachtos merénylet már 1941-ben. Ennyire nem is kell belemenni .
Lehet, hogy Mörter-ről Chamberlaine-nek KISSÉ más véleménye lett volna, de hogy beszopják azt, hogy majd az egyik[nemzeti]szocialista a másikkommonista ellen megyen, az biztos!

Az egyik lényege az anekdotácskámnak az, hogy mért nem esik elég szó Goebbelsről is. A másik lényege az, hogy (és ennek ábrázolásában zseniális Döblin az Alexanderplatz-ban) az idő hozta föl, az emberiség állapota, Európa állapota stb a nácizmust nem oneman-találmány vagy mondjuk duó vagy kvartett vagy oktett műve. A játékban hamar eljutnak Nietzschéig és a kis újszülött goldili tetemét falhoz csapdossák az időbusz utasai és akkor talán pár évet is ide-oda tolódhat. Akkor, amire Nietzsche jutott, arra Konrad Wormdienst jut.

magyar-magyar szótár 2012.07.22. 21:12:23

@szorokin: Nem a bőröndös Kertész írta a Sorstalanságot, hanem egy fiatalabb változat. A piálástól hisztis öregúr kétségtelenül ugyanaz a korpusz, de képtelenség lenne a vén piást számon kérni a zseniális fiatal regényírón vagy fordítva. Keef Richardson se kérjük számon, az agyalágyult kokainistán, az egykori zseniális blues-gyűjtőt. A korpusz jogfolytonos, a szellem nem annyira. A Sorstalanságot író Kertész a bőröndöst kinevette volna. Azt hiszem. Kertész évtizedeken át volt magányosharcos, öregségére ezt elúnta.

szorokin · http://quauaua.tumblr.com 2012.07.22. 21:37:34

@magyar-magyar szótár:

igazad lehet Kertész-témában.

eszembe jutott egy kedves írás(novella)
- bár ez nem az elhülyülésről/amortizálódásról/leépülésről szól -
Karinthy - Találkozás egy fiatalemberrel
mek.oszk.hu/06900/06980/06980.htm#23

Steinmann grófnő · http://holgyekorome.blog.hu/ 2012.07.22. 21:57:01

@RomBold!: @magyar-magyar szótár:
Nem, a grófnő ÉRTI. Nem vagyok hülye.
TI nem értitek, hogy attól, mert valaki neten irogat, nem lesz a bölcsesség és igazság guruja, egyszerűen internet előfizetése van. Soha nem állítottam magamról, hogy nincsenek fóbiáim, hülye dolgaim, vagy nem megfelelő döntéseim. Attól, mert beülök a billentyűzet elé (igen, ahogy Dudi mondja, elavult seggfej vagyok, billentyűkkel) nem leszek csalhatatlan és tévedhetetlen. Ezzel együtt még most sem tudnám elképzelni, hoyg társszerezzek valakivel, aki AMAZOKKAL is összejár. Nem azt mondtam, hoyg nem állok vele többet szóba, vagy sóval bevetem a helyét (R. maga törölte ki a hozzászólásait) de a társszerzés az valahogy már valami szellemi közösséget jelent számomra.
Amúgy a blogunk nem túl népszerű, divatos vagy felkapott, nem hinném, hogy akkora előjog lenne ott társszerzőnek lenni. Ez csak egy blog, bárki bármikor nyithat egy másikat.

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 03:50:14

@szorokin: igen

@Steinmann grófnő: de egyébként pl kommentiálisan érintkeztél Erlherr von Kuendue-vel, igaz, te is meg vagty győződve hoaxitásának fokairól.

A náculó nem náci és a náculás MÁS társadalmibajok és betegségek TÜNETE is és a TÜNET lényege az, hogy a TÜNET az nem maga a baj, mintahogy a bálna nem hal és hiába látja szexuálisnyomorában a fókát nőnek a tengerész, nem ő a hülye, hanem az a felvilágosult, aki már 1000évvel később annyira buta, hogy nem tudja, valaha a görög szigetek környűllöttek a fókahordáktól.

Alapvetően a náci is ember és az ember egyik alapfeladata, hogy próbálja menteni a menthetőt. Ez még nem is terézanyaság. (tehát ha nem akar áldozatothozni, ne hozzon persze...) De egy antiszemitamegnyilvánulásból AZONNAL és végletesen a náciSÁGra következtetni, ez micsoda.

A minap Az ország tanítóját, az én tanítómat inzultálták, aki engem ugyan nem tanított, de a tanítómat igen, tehát gondolhatok reá, mint jó tanítómra (és ism.: Az ország tanítója is, annyiakat tanított és jól) tehát a csávót, aki inzultálta:
-lehet rövidúton pofánverni
-el lehet magyarázni, mekkora taplótahó ő ezért, amiért MAGYARország TANÍTÓJÁT izultálni merészeli. Ráadásul bunkóságokkal.

El lehet szerintem dönteni a pofánverés illetve a szóbaállás indokainak szükségességét, melyik milyen is.

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 03:51:58

@A fidesz a betegek kiirtására készül:
Viszont Ön különb a náciknál, hiszen nem jelekből következtet, hanem tudja, hogy náci vagyok, sőt.

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 03:59:28

@VRbagoly: Volt már itt erről szó a kurvanyázás kapcsán, miszerint senki nem gondol arra, hogy a lekurvanyázott anyukája kurva lehetne sőt eszébe se jut kurvanyázás közben a szájravett anyuka.
Sokáig lehet sorolni a náciság ismérveit, de
megtarva a könnyűség kedvéért a gombabetegség/vírusbetegség hasonlatomat, még mindig seholse tartunk. Még mindig ott tartunk, hogy a gombaölőszer nem használ a vírusbetegség ellen, de akár megelőzésre sem alkalmas.

Beszélhetnénk a kutyaugatásról is, a laikus egy veszett[nek hangzó] csaholásból arra következtett, hogy a kutya agyonharapná őtet. Ergo egy nemugató kutya nemveszélyes, holott a legveszélyesebb kutyák egy morrantás nélkül, némán suhanván támadnak. (éspl orvul) Tehát ha a kerítésnél megugat a kutya vagy a kerítéstelen háznál nem tudok kutyáról, míg hátulról olyannyira, hogy már fájdalommentesen, széjjelmarta a faromon az izmokat. Csak érzem lecsorogni a forróságot a lábszáramra.

Akkor még ehhez a képhez az Igéző[ember] aki nem ismer félelmet kutyával szemben és soha nem is támadja meg kutya. [Rendőr: "gyorsan küldjetek egy állatszakértőt, veszettül harapós kutya van itt!")

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 04:06:02

@VRbagoly: Szintén ismétlés:
a fasizmusban létezik egy eléggé könnyű túlélési technika: a Halálos Bohóc Rémuralma alatt ugye, ha az ember a naggyűléstől hazáig futván a szájára tapasztott kézzel röhögés nélkül kibírja úgy, hogy még van lelkiereje a párnát is a fejére húzni.

A nácizmus alatt ez nem esély. Ez nem technika, ezzel túlélni nem lehet, ez kevés.

A náci esetében sok az álismérv. Kedvenc példám a nácik ateizmusa, ami a jógyerektudattal nem felfogható, hiszen jógyerek ateista és akkor náci nem lehet ateista ("baszta Hitler a pápát" ez gyűjteményem egyik éke e sávban) Persze a haladványban aztán a társadalom bűnösrétegekre szalámizásában sorrakerültek a katkók majd 1939-tól a refkók is, mindeközben a nácirendszernek díszrabbija is volt.

Ugyanazért, amit ma (egyik) ismérvként mutogálnak, Párizsban 1938-ban filmművészeti díjat adtak.
Amúgy az írásomban a náculásról (folyamat) van szó, nem a náciról (akinél: bevégeztetett, kampecc-dolórecc)

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 04:09:21

@nagyon_buta: Németországban és különösen Berlinben élni kellemes. A magyar írót jóltartják Berlinben, ha előalapoz neki megfelelően a magyar irodalmidiplomácia.
Többet fizet 3000 német nyelven eladott példány, mint 800 magyarul. Sőt, mint 12000 magyarul.

Izraelben nehéz eladni Volkswagent, mert az náci autó, de a Skodákat viszik, mint a cukrot.

én is jobbszeretnék Berlinben élni.

Valamint egy másik kommentem idföl Kertészről, azt is nézd meg)

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 04:10:39

@Martian: Pedig aligha olvasta Goebbels naplóját.

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 06:15:35

@A fidesz a betegek kiirtására készül:
Megvizsgálom magam, mit csinál[t] bennem az ütő, midőn olvasom azt, ahogy Ön lenáciz ugye engem (tehát egyben gyűrűsférgez is). Nos az utő csak meg se rezdült. ÍSemmilyen indulat nem támadt bennem. Ehhez persze az beszédes nevét is el kell olvasnom ami így együttesen röhejfakasztó lehetne, bár mosolyogni se tudok ezen. Hiszen mindjárt az is kiderül: Létezhet jógyűlöletkeltés és jóuszítás is. Tkp praktice, ha deklarálom, hogy megfelelően náciellenes vagyok, azután már sokmindent megengedhetek magamnak (ez afféle, mint ami a zatejjistákokoknál mindentovábbi ész alkalmazását feleslegessé teszi, hiszen a vallásos buta, az ateista fejlettebb a vallásosnál, tehát okosabb, tehát okosodásra továbbá már nincsen is szükség.

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 06:27:31

@balf.sz: Ön a 702-ik, aki azt hiszi, hogy aki ennyire bonyolultan és érthetetlenül ír meg "elszabadultan" [tehát ismeretlenszövegelemeket hord ösze és nem félanalfabéták számára még leküzdhető ismertszöveg-pecsvörk[patchwork]öt, az füvezik és vagy mitiszik. [-> gonzóújságíárás]

Nácik vannak és vannak persze fasiszták is. El is oldódtak köznyelvileg ezek, pl ahogy van autóbuzi, úgy például van zöldnáci vagy számtechfasiszta (tehát szélsőségesen kompugeek)

Az "ismérvekkel" van ugye baj, a kampósorrú nagyfülű az zsidó, bár szépszámmal vannak hat láb magas szőke göndörfürtös fitos kékszemű askenáziak. A kritériumok, ugyebár. Pl az orvosk tőlem állandóan azt kérdezik, mit sportolok/tam, sose sportoltam. De a jegyeim alapján erre következtetnek, bár a karizmaim (is) fizikaimunkában edződtek. vagy pl a szövegalkotási fogásaim miatt fesz füvezéssel és drogozással vádolnak meg, mintha befüvezve vagy drogozván lehetne írni... pláne frenetikusan.
nadehát pl az opel calibráról máig sokan beszélnek úgy, mint sport[os] autóról, holott egy Vectra másruhában. vagy pl ha valaki amerikai, akkor már biztos valamennyire liberális is, viszont a mai amerikai filmművészetben vastag erős streich-ekkel vannak a nácifilmalkotási fogásokra emlékeztető jegyek, pl a megtévedő, "túlkapásokba" eső tiszt Irakban, de szerencsére ott van az apás, mackós Hazaffy tábornok, és emberei, akik jaj, annyira esendőek ugyan és emberiek, de végülis sikerül meggyőzniük (vagy le) a túlkapót. (Produced by Donald P. Belisario )

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 06:32:32

@Fue: Erre nem gondoltam, pedig tudom. Köszönöm a segítséget, ez sokat nyomhatott a fasiszta kifejezés alkalmazásához.
NB Goebbelsnek Sztalin példaképe volt. És Sztalin esetében is az, hogy éppen mit mondott, egy dolog, attól még lepaktált a nácikkal [Molotov]. A nácik egyik fő jellegzetessége szerintem, hogy MONDANI aztán bármit. Az éppen kézenfekvőt. Semmibe nem számít neki jóformán bármit állítani vagy tagadni.

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 06:37:19

@nagyon_buta: A nácisághoz nem kellett feltétlenül párttagnak lenni. Attól lehetett valaki jó náci. Illetve az se biztos, hogy a párttag valójában az volt. A német népbölcsesség szerint "A farkasokkal kell üvölteni." Fontos Döblin felvétele, a munkás vállat ránt, mért is ne vehetne nemzetiszocialista lapot hiszen szocialista (és munkáspárt ) az is.

Ha végigfejtjük Hitler filozófiáját, végül az egész német nép is alsóbbrendű és méltatlan lett, a bukás okát ebben látta, hogy őt a német nép nem érdemelte meg.

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 06:49:52

@jozicsenko: A liberális iszonyú nehézségekkel tartható álláspont, de a náci is. Talán ateistának lenni oly nehéz, mint liberálisnak. Képzeljünk el egy nácit, a kezébe adott vasököllel, amivel a cigánybűnözésre sújt le, legyen pl az ágazat a falopás. Addig nincsen is baj, amíg a hiányzó hátsó-oldalajtópárú fahordó ladákra kell lecsapni, de mi van a tisztafajú árja-.északi típusú káeftétulajdonosokkal, akik hajléktalanok nevére íratott cégekkel komplet erdőket kényelmesen, erdészeti erőgépekkel és faszállító teherautószerelvényekkel lopnak el.
Éshát nem látnám azt, hogy a cigányok által disznóólakban tartoitt pancserok kiszabadításán ügyködni merészelnének nácik, jóformán szájalás ez is. Szájal a "náci" és szájjal liberális a "libsi" aki főleg a jobbos bunkó libsizésétől lesz (talán) libsi.
Sajnos azt kell mondjam, a legtöbb szájaló jobbos tényleg bunkó, tényleg csak felibe-harmadába művelt és gyakran tahó is. Jobbosnak is lenni... nagyon nehéz. Pl ugye igaz keresztény magyarnak. A magyar ugyanis befogadónép és keresztény ember a zsidót testvérének tekinti, egy kultúrkör. A habzópofával zsidózó "keresztény" ahhoz az emberhez hasonló, aki a nagyanyja vagy nagyapja sírját ocsmányul gyalázza: azaz saját gyökereit.

Lehet röhincselni, én szoktam is a szájjalliberálisokon, de bizony a szájjaljobbosok meg szájjalkeresztények sem kevésbé röhejesek.

Egy massza, különböző túlálési technikákkal és ezen technikák szerint szájaló ajakakkal. De pl a fogsoroök szinte egyformán rohadnak, talán a liberálisok igényesebbek a pótlásokkal. Valamivel többet mosnak fogat.

2012.07.23. 09:36:27

@magyar-magyar szótár: Már miért lenne az ateizmus nehezen tartható álláspont? Teremtő gondviselés nélkül egész világvallások (buddhizmus, taoizmus) meg vannak.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2012.07.23. 09:42:30

@magyar-magyar szótár: akkor minek könnyű lenni...
mindenki szájember

- - - - -

on
vagy nem
de görbetükörnek szánva:

a keresztény antiszemita nélkül nem (vagy nem így) lett volna ateista antiszemita (tkp. náci)* sem
a keresztény antiszemita meg a (keresztény) európai történelem szerves része

ez vogymuk a toleráns, befogadó, keresztény európa
a maga igensokáig nemlétező vallási toleranciájával
(nem hogy a reformátusok, de még a másként katolikusok sem, nemhogy a görögkeletiek, zsidók)

no meg az is érdekes lehet, hogy gazdasági fejlettség vs. ellenreformáció (pl holland vs osztrák)

na de mindenkinek a maga keresztyén

- - - - - -

a magyarság (akármi is legyen ez) befogadókészsége meg kb legendárium
befogadunk, ha olyan leszel, mint mink
de akkor is csak 2-3 generáció után

sváb falu, tót falu és a többi
még ma is szláv falu, tót falu, ilyen értelemben

és még így is csak akkor lehetsz igazmagyar, mikor már magad mondod a többi magadfajtára, hogy ő bezzeg nemigazimagyar

- - -

*: a komcsi (szovjet) antiszemita tkp. nem ateista, csak másban hisz

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2012.07.23. 09:44:25

@magyar-magyar szótár: gyerekkorodban nem néztél szovjet háborús filmeket?:))

RomBold! (törölt) 2012.07.23. 10:59:02

Na, akkor most nekifutok mégegyszer!

A náculást ugyanis én nem úgy értettem, hogy nácivá válik, hanem úgy, hogy nácinak mutatja magát.

Persze vannak átfedések, hiszen van olyan, aki már útban van a náciság felé, de még nem teljesen az, hát annak mutatja magát, van, aki pukkasztásból nácul (az én értelmezésemben) de amúgy esze ágában sincs náculni (szótár úr értelmezésében)

Ja, és ami a visszafojtott röhögést, és a párnába temetett arcot illeti: Ha a vezérlő fő atyaságos tudomisénki a náci, és a rendszer is náci, akkor valóban nincs esély. De ha csak kis elszigetelt csoportocskák, kis helyi vagányok, esetleg nálam erősebb/népszerűbb/befolyásosabb, de amúgy porbafingó alakok, akkor van esély arra, hogy előttük megjátszhassam a nácit, aki a világ előtt rejtegeti magát, mert gyenge ahhoz, hogy felvállalja az igaz eszmét, de majd, ha elegen leszünk, majd ha elérjük a kritikus tömeget, majd ha jön a lobbanáspont, akkor megmutatom a valódi arcomat. Közben reménykedhetek, hogy erre sosem fog sorkerülni. Ugyanakkor éghet a pofám, amiért ezzel erősítem őőket.

RomBold! (törölt) 2012.07.23. 11:14:38

Egyszer egy katolikus barátom azzal próbált érvelni, hogy nézzem már meg, hogy a világ milyen szép, milyen bonyolult, milyen tökéletes, egy ilyen rendszer nem jöhetett létre magától, kell hogy legyen valaki, aki ezt az egészet megalkotta. Ki teremtette a világot, ha nem Isten? Én megkérdeztem, hogy Isten tökéletes-e? Erre azt felelte, hogy igen. Megkérdeztem, hogy Isten szép-e? Azt felelte, hogy máshogy mint egy pillangó, vagy egy nő, vagy egy szobor, de igen, Isten szép, csak ezt nem tudja nekem elmagyarázni, mert Isten kifürkészhetetlenül bonyolult. Na, akkor ki teremtette Istent? Mert ugye egy ilyen tökélete, ilyen gyönyörű, és ilyen bonyolult valmi nem jöhetett létre magától. Ne beszéljek hülyeségeket, Istent nem teremtette senki, Isten öröktől fogva létezik. Nonszensz, hogy Istennek teremtőre lenne szüksége. Akkor miért nem lehet Istent kihagyni? Miért nem lehet azt mondani, hogy nonszensz, hogy a világnak teremtőre lenne szüksége? Miért nem lehet azt mondani, hogy a világ, a mindenség öröktől fogva létezik?

az ateizmus csak azért nehezen tartható álláspont, mert egyrészt túl sok istenhivő hatásnak vagyunk kitéve, másrészt itt nálunk a közfelfogás az ateizmushoz valamiféle megrögzött erkölcstelenséget, valami megrögzött gonoszságot társít, és ha én azt mondom, hogy az istenfélők jó cselekedetei kevesebbet érnek, mint egy ateista jó cselekedetei, mert az istenfélő félelemből, megfelelni vágyásból, és jutalom reményében tesz jót, az ateista meg szabad akaratából, akkor általában megkapom azt, hogy nem értem a hit lényegét, és isten adott szabad akaratot, csak az nem is úgy van, és torzítok, és uszítok, és embertelen vagyok

RomBold! (törölt) 2012.07.23. 11:20:56

@magyar-magyar szótár: Az irsai rém emlegetése nem ér! (egyrészt ha falra festjük, még megjelenik) másrészt meg a Grófnő velem is szóbaáll levélben, kommentben, és Őt sem hívta blogolni.

2012.07.23. 11:39:20

@RomBold!: Kedves Rombold, ezt felírtam és még sokat fogom idézni. A blog.-hu-n elkövetett legjobb hsz-ed.

Chanyi · http://chanyi.blog.hu 2012.07.23. 11:44:07

@RomBold!: A legtöbb hívő Istent valahol "kint" lévőnek képzeli el, de a misztikusok (pl. Angelus Silesius), néhány filozófus (Fichte, Hegel, Malebranche stb.), zen-mesterek nem így képzelik, ők épp a legközvetlenebbnek tartják, amit tapasztalhatunk, olyan közvetlennek, mint mikor azt mondjuk "én vagyok".
Ez az "én vagyok" is olyan dolog, hogy ha elgondolom, vagy felteszem, azzal még nincs megvalósítva, nem "bizonyított" a létezése (mivel az ember énje nem azonos a logikus gondolkodás alanyával, ahogy a testével sem), de utána lehet járni, hogy tényleg létezik, ez a tapasztalat viszont a mindennapi gondolkodás énje számára "váratlan" dolog, nincs hozzászokva.
Vagy pl. a gondolkodásnak csak az eredményeit ismerjük, a folyamatát, létrejöttét nem, ha ismernénk, akkor másképp gondolkoznánk.

RomBold! (törölt) 2012.07.23. 12:29:34

@nagyjoco: Remélem, hogy nem, mert később egy ateista ismerősöm rettenetesen letolt ezért. Én ugyanis elég műveletlen vagyok. Teológia tudásom nulla, filozófiából csak odáig jutottam, hogy olvastam pár könnyedebb, rövidebb, sztorizós művet. Emiatt úgy jártam, hogy tudatlanul felvezettem egy klasszikus, de már rég túlhaladott Isten-érv egyik, de még csak nem is leg elegánsabb cáfolatát. Ugyanezt az isten-érvet meg lehet cáfolni szeben, de ennél már vannak fejlettebb istenérvek is. Talán, ha majd bele merek vágni valódi komoly filozófiába is, és lesz elég alaptudásom ahhoz, hogy a modern ateista filozófusokat értően olvassam, akkor majd talán....

@Chanyi: egyrészt lásd fent a tudatlanságom beismerését, másrészt meg ha jól értem ami mondasz, akkor ezzel lehet eljutni oda, hogy:
Tegyük fel, hogy amolyan munkahipotézisként elfogadom Isten létezését. Na most a kérdés az, hogy milyen is igazából Isten? Igazán keményvonalas ateisták ezzel nem hajlandóak foglalkozni, hiszen Isten nem létezik, ergo egy nem létező dolog milyenségéről vitatkozni értelmetlen. Istenhívőkkel meg az szokott lenni a baj, hogy általában van valamilyen vallásoso alap, amire támaszkodnak, és abból elég nehéz őket kibillenteni. Így viszont a vita elfajul, és arról szól egy idő után, hogy "azénvallásom azénistenem, azénigazam" és "atiésmeghazusság!" Mellesleg műveltebb katolikusoktól általában azt szoktam hallani, hogy a filozófusokat nem szeretik. Egy plebános barátom egyenes így egyszerűsítette a dolgot a kedvemért:
"Nem szeretem a filozófusokat. Állandóan gondolkoznak, okoskodnak, és hiányzik belőlük az a képesség, hogy Isteni kinyilatkoztatásokat és evidenciákat bizonyítékok nélkül, pusztán a hitükre támaszkodva elfogadjank"
Innentől kezdve én nem tudok mit kezdeni a dologgal. Persze ugyanezt elő lehet adni műveltebb változatban, hosszabban,és akkor előállhat az, hogy "Én nem értem, Ő meg olyan okosan mondja, biztosan többet kellene tudnom, és akkor érteném. Biztosan Ő az okosabb. Biztosan neki van igaza."

Pedig az általam ismert vallások mind arra épülnek, hogy amíg a mosandó agyú szeméyl nem kérdez, addig az alapokat milliószor el kell ismételni a füle hallatára, milliószor el kell vele ismételtetni, és ha ez megvan, akkor az alapokat képtelen megkérdőjelezni, mert túl méályen vésődtek be. Ha pedig az alapokról képtelen gondolkozni, akkor a részleteket már lehet "tudományosan" boncolgatni

RomBold! (törölt) 2012.07.23. 12:53:13

Ja, és ami kimaradt: Az ateizmusomat nem csípik a hívők, mert megkérdőjelezem a főnök puszta létezését is. Másrészt viszont kénytelen vagyok elismerni, hogy az ateizmusom nem valami megfellebbezhetetelen tudás, egyszerüen csak arról van szó, hogy képtelen vagyok hinni Isten létezésében, illetve hiszek abban, hogy Isten nem létezik. emiatt meg az igazi keményvonalas ateistáktól szoktam megkapni a nekem kijáró ajkbiggyesztést.

2012.07.23. 13:34:56

@RomBold!: Teológiát felejtsd el. Oylanokrül van benne szó, hogy mekkora kamatszedésnél jár a biztos pokol (egyesek 5, mások 20%-ra taksálták a szintet), meg hogy mi történt Jézus szent bőrelőjével. Minden, ami érték benne, az ókori filozófiákból lett odalopva, ami meg nem, az olyan is.

Chanyi · http://chanyi.blog.hu 2012.07.23. 15:25:12

@RomBold!: Csak azt próbáltam mondani, hogy nem minden vallásos mondja azt, hogy hinni kell olyasmiben, amit nem tapasztalsz, hanem olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy lehet tapasztalni is. És ez a tapasztalat nem valami rajtunk kívülinek a tapasztalata.
Például lehet felhozni az "én"-t vagy a gondolkodást, amik közül egyiket se ismerjük igazán, noha az egyiket állandóan használjuk, a másikkal meg azonosnak hisszük magunkat.

Isten létének cáfolatát (és bizonyítását) a hívő Kant is leírta, és ezekkel az ellentmondásokkal arra akart rámutatni, hogy vannak olyan témák, amikkel kapcsolatban az analitikus értelem szükségszerűen ellentmondásra jut. Ám szerinte is van ennél átfogóbb (szintetizáló) értelem. ((Ha jól tudom, én se vagyok olyan penge Kantból)).

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 15:26:37

@nagyjoco: Akinek térkép a táj, igen. Addig, amig aztán a gyak. ban ugrani nem kell. De amikor az állást télnyleg tartani kell, bizony sok ateista bukik el secperc alatt.

Buddha alapból konfliktuskerülő volt, így sok vitadagonyát elkerült. Meghagyó, megengedő volt és így sikerült jól haladnia. Azokon a pontokon, ahol nem állt le dagonyázni ezoldal és azoldal is szivesen hivatkozik rá, ezzel hát célját elérte: integritív.

(meginbt arról van szó, hogy az ateisták a felhőnláblógázó nagyszakállú bácsit kritizálják.
De ha pl te, mint könnyűatzeista, arra a chaszid anekdotra gondolsz, amiben a koldus a kölyökképű, meglepően fiatal istennel találkozik: már ennyi "homokszemmel" a gépezetben sok "zattejjista" nem tud mit kezdeni.

magyar-magyar szótár 2012.07.23. 15:31:23

@RomBold!: Nem az "általad ismert vallások épülnek arra"
amiról te beszélsz, vallásdidaktikai FOGÁS. (tehát amit a papok szerint az analfabéta butanénikéknek mondani kell) De valamirevaló valláskritika nem bonyolódik bele vallásdidaktikai példamesi-mesikékbe. A zattejjistákok naív bibliaszerlgetése ilyen, amikoris nagykomolyan belemennek abba, hogy a felhő fenntartóképessége hány Nm lehet... És ha isten hat láb magas, akkor hány kg lehet a tömege, ha nemtúlkövér.
De sokszor (merő kibaszásból) egy zattejjistával elég megnézetni Tarkovszkij Szolarisz-át vagy Sztalkerét és megáll a tudomány[a].

RomBold! (törölt) 2012.07.23. 15:56:33

@magyar-magyar szótár: NEm a felhőn ülő bácsira gondoltam, hanme ilyen egyszerű dolgkra, hogy van Isten, van Sátán, van menyország, van pokol, Isten jó, Sátán rossz, Isten a szeretet, Isten a teremtő, Isten a mi urunk, bíránk, segítőnk.

Tudom, amikor valaki azzal jön, hogy hol van a menyország, vagy hol van a pokol, akkor már oda lehet neki mondani, hogy ne azzal törődjön hogy hol van, meg hogy milyen, hanem hogy hogyan lehet oda jutni, illetve hogyan lehet elkerülni. És ilyenkor elmesélik, hogy a pokol az nem feltétlenül kénköves tűz, meg katlanfazék, hanem egy olyan állapot, amiben baromi rosszul érzem magam.

@Chanyi: hmmm... akkor rosszul értettem, de sajnos amit mondtam, ahhoz megint csak könnyű kilyukadni.

Tegyük fel, hogy megtapasztalok olyan csodálatos dolgokat, amikre semmilyen más magyarázatot nem találok, csak azt, hogy van Isten... És akkor megint az a kérdés, hogy ha van, akkor milyen is? És innentől lásd fent...

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2012.07.23. 15:59:24

@magyar-magyar szótár: ne már ilyen ostobán:)

ateista nem élvezheti pl az ikonokat vagy a mozart requimet?

a tipikus egyszeri hívő kritikája, hogy ő állít valamit (isten léte), míg bezzeg az ateista tagad
és hogy a tagadés az fujjfujj
nem fejtem ki, de nagyon ergya

pont mint amikor a butanéniknek mondott butamesét kritizáló butateistát kritizálod az ún. magas teológiával

RomBold! (törölt) 2012.07.23. 16:14:50

@magyar-magyar szótár: Tarkovszkijt még tényleg nem láttam, de gyanítom ugyanúgy járnék azzal is, mint sok más filmmel, amit ajánlottak már, hogy abban majd meglátom Istent... én csak embert láttam.

Például ilyen film volt a Legyetek jók ha tudtok... én komolyan megsajnáltam szegény Néri szent Fülöpöt, hogy jó ember létére egy olyan lehetetlen alakot tisztelt, mint Loyolai szent Ignác Vagy ha már a nácikkal indítottunk, és Istenhez lukadtunk ki, akkor ott van a Bíbor és fekete... Mint kaland nem rossz, de sokakkal ellentétben én ott sem láttam Istent

Pedig életem során többször is kerestem, többször el is jutottam oda, hogy megvan, Isten létezik, csak szerencsére nagyon nem olyan, mint amilyennek általában mondják... pedig milyen sokfélének mondják, és a sokféleségben mennyi azonosság van mégis... Aztán mindig oda jutottam, hogy mégsincs, vagy ha van, hát dögöljön meg, vagy legalább hagyjon engem békén...

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 03:06:27

@A Hannibal Lektűr-attitűd:
A biblia szövegében -és ezen nincsen mit latolgatni- az újtestamentumi részben pogány az, aki nem jéziánus és nemzsidó.
Az ugye megvan [szövegrész, mo.losztokval teljes] hogy a cigány bűnöző bűntettét nem cigányi minőségében (miatt, a vére stb)követte el.

Az ember mint prototípus és egy képzetesen tökéletes (pl megfelelő jóoldaligondolkodású, helyes, csinos, üde tehát ateista is, a Felvilágosodás híve sat-sat.) emberMINTÁHOZ képest valamennyire mindenki esendő [hibázik].

A pizarrókok [elvileg] keresztények voltak és aranyéhesek. Rémtetteikben két fő motívum dolgozott, a pogányokat nem tekintették embernek (antikeresztényszemlélet 1.) és aranyéhesek voltak 8antikeresztény2.) nyilván azt kiisütni, hogy a pizarrókok nem keresztényiminőségben (bár sűrű Allah! akarommomndanihelyesen JÉZUSJÉZUS) kiáltások közepette követték el tetteiket és kényelmes is ez, valamint a vitában való felülmúlhatatlan győzelemhez szükséges is Jézusra 8az ő nevére9 hárítani a pizarrókok (alapjaiban keresztényellenes) bűneit... de álljunk meg,
hiszen a zattejjistákokok számára a biblia úgy ahogy van tokkalvonóval népbutító hülyeség.

Ahogyan van persze válsz a tyúk és a tojás elsőbbségi kérdésére, apró logikooptikaicsalódásra építő trükk ez, hiszen mettől tyúk akarommondani Gallus gallus domesticus a Gallus gallus domesticus. Az ötéves gyermek azt válaszolja a kérésre, hogy a dinoszaurusz volt előbb.

Viszonylag jólhasználható megfigyelés, miszerint az antifa nem tör ki antiszemita megnyilvánulásokban, deazonban azért azt tudni kell, hogy egy vérnáci megtarthatja magának antiszemita nézeteit úgy, hogy szólamszerűen antifa lózungokban tör ki (mert élni kell az egyébként antifa környezetben)
Megfigyelhető gyakorlat (földrajzi koordináták a szerkesztőségben) az, hogy antifa fa jelleggel tör ki és ha ESETLEG lebukik, a jószándékára apellál a társadalom felrázását illetően. (ez az a sáv, amiben ha kellemetlen info bukkan föl, a kellemdús, jóillatú hygienicus jóoldaligondolkodó elkezd leösszeesküvéselméletezni meg konteózni)

A kurvanyázás ősi alapcélja a lekurvanyázottat fegyver előrántására kivonására rábírni (provokálni ebbe).

Gyakori civil hiba az, hogy a gyermekközösségben a laikus 8segítő szülő a kiránduláson) a gaztettbe BELEnyomja oktondiságával a gyermeket, aki a tettét tehát már csak dacból is, hogy megnutassamitisér[ricse!ricse!hopphejjhoppgmegteszi, sőt, rítus lesz belőle. Ilyenkor az ember nem is csudálkozik, ámha pedagógus vét ekkora szakmai hibát?

A trollkérdés példázataira már lusta vagyok ráismételni, minek, a nagy trollvárások és ohajtások és a megfelelő troll hiányában az áltroll működése.
A fa-t le kell leplezni, de pl adatvédelmi tabu lenne a bloghú nagy belsős statgépén kisütni az egykorpuszra lefűzhető különböző (tehát áltroll) nickeket.

A fa ellen tehát bármi bevethető, ami egyébként meg nem vethető be.

Németföldében 4579 antifa konkréte odamegy és igyekszik a 66666 fát pofáncsapdosni, ugyanez magyarban hogy néz ki, 27 fa vonulásához tört oda 4 antifa pofánverés céljából. Dokumkentálható: ennek a 27 fá-nak a vonulását a kamerák rendesen, vállmagasságból közvetítették, de pl a magyar gárdának sziveskedte -és megint mérések, számok, lehasalni és bokamagasságbók, még enyhe esetben térdelésből fölfelé venni -mennyi csupa-csupa jószándék.

Eléggé rémesen hangzik, de pl Hitlerék győzelméhez jelentősen hozzájárult a német haladóbaloldal akkori oktondisága is.

Innen átvágok e hosszúszövegem elejére, az, hogy "keresztény" egyben a politikaicsapásirány is volt. Tehát sima politikaiműveletek zajlottak persze keresztényzászlók alatt.

Magyarország az a ritkahely volt, ahol viszont szintén politikailag lehetett azt latolgatni, hogy a segítőkeresztényhadak a pogányabbak-e vagy egykutyák a pogánnyal.

természetesen volt renegát törökké lett magyar, aki a szájával mohamedán volt, 7-8 menyecskével henteregvén a díványain viszont bort vedelt. Tetteit azonban senki nem "egy mohamedán" avagy "egy keresztény[kutya]" cselekedeiként értelmezte.

nagyon érdekes, amikor ugyanaz az üdelehelletű jóoldali műveltajak csacsogja, hogyaszongya a mohamedánszélsőségesek rémtetteiket nem mohamedáni minőségükben követik el, hiszen a Korán melymennyire nem az erőszakot (hanem a testvériséget) hirdeti.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 03:12:47

@RomBold!: A belátásiképességnek tudományosan "materialistán" fizikázva bizonyítható határai is lehetnek ill. vannak. Távolság és sebesség függvényei. Harctéren nem hallod meg a lövést, ami leterít és megöl. Az ember tud a bolhából eleféntot csinálni, de a bolha nem tud bolhából elefántot csinálni. A bolhában nem keletkezhet kép az elefántról.

Számtalan zsiguli és lada kanyarodik le a bekötőútra (1982) de Morzsa kutya tudja, melyikben ül a gazda. Már előre úgy csahol, jelez a gazdaasszonynak, aki fölcsavarja a lángot a fazik alatt.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 03:23:26

@nagyjoco: A teológiai ismeretre a foximaxi tanmeneteinek összeállítói szerint azért volt szükség, hogy pl a buta papokkal való vitákban ne beszéljen hülyeséget a materialista fejlettípusú ember. Ism.: egymást ökumeniában kisegítő refkó és katkó pap képes a másikegyház teológiai [szabályai] szerint föllépni, pl beszélni, akár celebrálni is vagy pl bibliaórát tartani, mertugyanis ezt ők a növeldében tanulni kényszerülnek.

Ez kedvelt kifogás, miszerint pl a keresztényvallásialapokban semmi új sincsen, dehát ez természettörvényi szabály is, csak látezőből épülhet létező, már úgyértem, elemekből.

Jézus pl egyoldalúan vérremenő vitában állt a zsidó papi főségekkel, egyetlen hiba és polgáritörvénykezés kezére adják, tehát csupa bevett [már létező] elemet használt érveléseihez.

Fleming semmi új ötlettel nem állt elő, volt [már] fecskendője és tudta a szérumot valamennyire talán koncentrálni, egyébként 20ezer éves pásztortudománnyal élt. A pásztor az első elhullott állatok húsából belszerveiből kevert a takarmányhoz és haloványka eredményt ért el, a védőoltás meg hatékonyabb volt.

Inkább a vitakultúra viharos hanyatlása, a beszéd-és gondolkodásiképességek (igénybevétel) hiánya, a dialektikus érveléstechnikára nemhogy képtelenség, de... már még elmagyarázni se lehet, mi lenne ez, miközben ugye sokkalfejlettebbek vagyunk, mint 1974. népe.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 03:29:05

@nagyjoco: Világvallás nincsen -Buddha eleve "nem is piszkálta" a vallásokat. Valamennyire a szülőege alatt műkoödik a vallás, lehet kóstolgatni, Winnie The Pooh címen taostáskodó hülyeséget összehordani. A zen europid egek alatt -erről is szól pl Salinger műve. Kínában múköd[tek] az öt nagy világvallást összebékítő (összefűző) szekták. Rámakrisna Óceán-folyók -hasonlata. A vallásididaktika szivesen operál is a párhuzamokkal, gondolj az europid-krisna-alkalmazás Jézus-hivatkozásaira. (a fordított, tehát a keresztény térítők "helyiviszonyokra" alkalmazásainak példái közismertebbek)

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 03:35:02

@RomBold!: Isten nem kötelez semmire, ha elég felnőtt vagy, ellehetsz nélküle is. Nincsenek olyan antropomorf tulajdonságai, mint "teremtett máűvemben önhitt büszkeségem" meg ilyesmik. Az ember alapvetően jó és minden ember kap erre esélyt. Minden ember minden lehet indulása pillanatában szinte, nemszámítva a kisebb baleseteket (amikben az egyednek pusztulnia is kéne, de hálisten elgyött a humanizmus és a mindenegyedmentése meg a tudományfejlődése így pl népszerű sport szülészek között a minélkoraszülöttebb fenntartása) Ha megfelesz a prototipusnak, semmire sincsen szükséged, vallásra de akár világnézet nélkül is ellehetsz.

A macskák élete rövid, lehet is tanulmányozni a tökéletes macskaélet mely szép. A macskaéletben ugyan egéréletek és más kisállatka, gyönyörűhangú énekesmadarak ésígytovább szakadnak meg tragikusan.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 06:15:23

@RomBold!: @A Hannibal Lektűr-attitűd:
Vannak nehézségek. Könnyű szép rendet teremteni és ezt szüntelenül állítani. Mint már meglódított teher AZTÁn könnyedén tolható.
Nehéz megérteni azt, hogy a világ önellentmondásokon füg, ha ezek nemlennének aláhullana (ami ráadásul lehet FÖL is...)

Nehéz megérteni, hogy az ördögsegg nyalása a gyávák, a félénkek választása. (És itt nagyon közeljutunk a nácizmushoz.)Nagyobb nehézség a jóságnak, a szelíd türelemnek adni magunkat. Az emberek koszosak, büdösek és kiállhatatlanok, tekinti a depressziós a hypermarketben a tömegembereket, de akinek meg jókedve van, a napja [=léte] ragyog, szite mindenkit szeret és mindenki jóformán szimpicsek neki.

Az ördögsegg nyalója nem az ördög, hanem ő áldozat (benyalt valamit, pl maimarketinget, ami nem nehéz -> devizahitelesek, mint ugye bűnösréteg... [nem a rábeszélőgépek a felelősök, hanem akik benyalták a szakszerű dumnákat "én mérnem nyaltam beee"]

Naéshát mi más a vallásididaktika és pedagógia meg vallásiandrogógia, mint a rábeszélés művészete, eszközök használata (pl retorika, pompás oratio-k)

Ki cáfolja, hogy a tökéletes náci (aki volt és még van is) az egyfajta sátániasult ember. Hátugye, aki cserpákkal merít a máglya körül gyűlő forró emberzsírból és locsolja a máglyát. (Arról nincsen adat, hogy a drezdai hullamáglyákat 1945-ben locsolták-e vissza a kifolyó zsírral)

És a sokszor idézett bölcsesség Dzsingisz kántól, amit én szépen a maimarketingesek (vagy pl az indexesek )szájába adtam, mert abban is jól fityeg...
"Mégiscsak Isten kiválasztott népe vagyunk, ha ilyen csürhe kezébe adja a világot" -tekintett el a tehetelen mocsárbanvergődő ellent szépen húsravágó harcosain Dzsingisz kán, a Raiffeisen főnökei ugyanezt mondták, amikor a fiók-hitelközvetítőcégek adatainak összegzését prezentálták nekik. Vacsorálni nem ült volna le a BlackCat hiteliroda tulajdonosaival, de a számok, amiket h o z t a k neki, azok tetszetősek voltak.

Hihetetlenül primitív a korunk, egy Jean Valjeane -problámát ma hogyan kezelünk.

A türelem kérdései ugye, egyikoldalnak nem kell türelmesnek lennie és jegyek alapján egészenolyannak nyilváníthat, másikoldal [mink, akik a gólyalábakat csak gyógyítani tuggyuk] viszont ha jelek alapján nyilvánít, máris az, aminek mi AKARJUK.

"Nekem nem kell türelmesnek lenni, mert minknálunk a türelem fajilag nemszokás"

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 06:23:49

@RomBold!: Az ateizmus azért nehezen tartható álláspont, mert egy vidéki tanítóképző ma már nyugdíjas filótanára, akit szakmailag sehol se jegyeznek, az asztlra boiorulván félálmában záros határidőn a sorba eléjárulókra 3-13 kérdésből rábizonyítja, hogy nem ateisták, mondjuk neked csak barátságból megengedek 27 kérdést. De mindenestre véges a kérdések száma , amik végén megbuksz és kiderül, hogy valamilyen formában ideálista vagy.

Isten lehet rakásszaralaku, nagyon szépnek látnék most a kertemben egy szekérderék friss habosan gőzölgő, aranyszín trágyalegyektől dongott disznószarkupacot. A szép teljesen relatív.
Ez az egyik legócskább fogása a zattejjistákokoknak, amikor belefognak ebbe a " beszélgettem egyszer egy katolikussal Istenről és beleköt abba, amit a vallásididaktika bebifláztatott vele. Csak az a baj, hogy az attejjistadidaktika ugyanekkora naívságokkal van teli, persze pedagógiailag mengindokolhatóan. A Fizika c. tárgy az ált. iskolában nem a Fizika Tudomány, hanem ismerkedés a fizika egyes elemeivel, gatgatás, egysz. praktikus dolgok, de nyilván nem fizikus a 8.o. jel. tan. Persze kiváló jezsuita fizikatanárok vannak.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 06:26:11

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Mozart rekviemje önmagáért szól, de ezt hagyjuk, természetesen az ateista irodalmár számára is érték a biblia ésígytovább.

Egy ateista, aki szeret gondolkodni vagy pl érvelni vagy pláne pedig egy politológus, pompásan szórakozik az Újtestamentum pálapostolos részén. Pálapostol politológ zseni is volt.

Hol állítottam én ilyent, hogy te ennyire jeccerűűkérdéssel akarnál megfogni.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 06:30:22

@A Hannibal Lektűr-attitűd: a butaateista tök olyan, mint a butaantifa (lásd @A fidesz a betegek kiirtására készül: urat) A butaateista az ateistánaknyilvánítását arra használja, hogy a hiányzó okosságát pótolja, így aztán persze pl vitára engedni egy "szakáűcsnőkúreló zabáló iszákos kövér búzipapot" a buta ateistával és mondjuk ezt egy országos televíziós felvilágosítóüműsorban, katasztrofikus eredménnyel jár. Mármint az ateisták ügyére nézve. Isten mentse az ateizmust olyan emberektől, mint Brendel Mátyás .

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 06:32:31

@A Hannibal Lektűr-attitűd: : Ugyanez megfigyelhető volt a hazai un "liberalizmus népszerűsítésben", Dr Kóka minden "Mi liberálisok!" kinyilatkoztatása mély kátyúkat mart keresztbe a magyar liberálisok amúgy is rögös ut-jan. Nembeszélve a kibaszott kerékpárutakról.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 06:34:50

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Ismételten felhívom nemes és fennséges figyelmedet az Iván Gábor elemér -Brendel vitára. (Ugye Iván mérnökúr az, akinek kb annyi esze van, mint a BBC A fény századai című filmje készítőinek, namost Iván mérnökúr éjszaka ködben tükörből tolatva hat kanyart ver rá Brendelre)

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 06:36:14

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Mivel persze cseszel majd a vitának utánajárni, idemásolom neked a magyar ateistamozgalom úttörőjének végsőérvét Iván mérnökúr állításaira:
"Baszmeg! baszmeg!"

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2012.07.24. 07:25:05

Fogalmam sincs, hogy hívő vagyok-e. Ha az Írásban minden csak nénéknek szóló szimbólum, konkrétumok és tényleges események nélkül, akkor fogalmam sincs kiben, miben kéne hinnem.
Ha azt nézem, miként lett a hitből vallás, abból egyház és hatalom, akkor értem, miért támadják egyesek ennek az egésznek az alapjait. Kisszerű óbégatás lenne rámutatni, hogy Isten emberei és követőik mennyire nem úgy élnek, ahogy szerintük a buta néniknek kéne, mint ahogy arra is, a butaateistákoknak mennyivel kevesebb módjuk és indíttatásuk van alaposan felkészülni egy olyan vitára, ahol egy másik, évezredek alatt pont a meggyőzésre kicsiszolt inerciarendszerben kéne megvívniuk a szópárbajt az istenfélőkkel, akiknek ez egy központi kérdés. A végső érv mindig az, hogy baszmeg, kifürkészhetetlen vagy baszmeg, nem tart még ott a tudomány. Sosem fogunk mindent tudni, ezért tömködjük a lukakat a hit segítségével. Brendel Mátyás azért tud naponta posztolni, mert a hittel kapcsolatban dogmákra, kőbe vésett szabályokra, elvekre lehet hivatkozni, míg a tudomány dinamikus és fejlődése sok szálon fut, könnyen előrántható egy érv bármivel szemben. Vagy elegendő némán ifj. Hegedűsre mutatni...

2012.07.24. 08:01:09

@magyar-magyar szótár: Buddha nem "piszkálta" a vallásokat, viszont azt azért kimondta, hogy A védák hülyeség. Az istenek létét vlaóban nem vitatta, de a nekik küldött áldozatokat értelmetlennek találta. LEgalábbis ezeket jegyezték fel róla.

RomBold! (törölt) 2012.07.24. 09:31:26

@magyar-magyar szótár: Nem kell a 27. Elég az is, ha ránéz arra, amiket itt írtam, és felhívja a figyelmet arra, hogy Isten nevét többnyire nagy kezdőbetűvel írom, tehát személyként tekintek rá, vagyis hiszek abban, hogy Isten él, csak megkeseredett ember vagyok. A megkeseredettségemet se nehéz bizonyítani.

Cakhogy...

Van egy ilyen matematikai bizonyítás, miszerint

legyen A=2szer2, B=5, C=1

felírhatom azt, hogy C=(B-A)?

Igen, hiszen 1=5-(2szer kettő) vagyis 1=5-4

Akkor viszont C(B-A)=(B-A)(B-A)

Vagyis C(B-A)=(B-A)négyzetével

CB-CA=Bnégyzet-2AB+Anégyzet
ha most mindkét oldalból kivonok Anégyzetet, akkor még mindig egyenlő marad, vagyis

CB-CA-Anégyzet=Bnégyzet-2AB
Ha most mindkét oldalhoz hozzáadok AB-t, akkor még mindig egyenlő

AB+CB-CA-Anégyzet=Bnégyzet-AB
Ha most kivonom CB-t, még mindig egyenlő marad, tehát

AB-CA-Anégyzet=Bnégyzet-AB-CB
Láthatjuk, hogy az egyenlet baloldalán minden tag tulajdonképpen A szorzata, jobboldalon pedig B szorzata, egyszerűsítek

A(B-C-A)=B(B-C-A)
tovább egyszerűsíthetek, hiszen mindkét oldalon ott látom a (B-C-A)-t, és ugye ha két szorzatot ugyanazzal egyszerűsítek, akkor az érték változatlan

A=B
Vagyis 2szer2=5

Mondjuk ez lehetetlen, és attól tartok, hogy ezen a blogon ezt a bizonyítást senki sem eszi meg.
Hogy akkor most mit is akarok ezzel? hát csak annyit, hogy ha a matematikában, ami egy elég egzakt tudomány elő lehet vezetni ilyen trükköket, akkor Isten létének vagy nem létének bizonyításakor miért ne lehetne?
Attól, hogy a gimisek felét beszopatom a 2szer2=5 bizonyításával, attól az még nem lesz igaz. Ugyanígy bárkire tök logikusan, a saját válaszainak hálójába beletekerve be lehet bizonyítani, hogy az illető istenhívő, vagy épp istentelen, vagy náci, vagy liberálbolsevik, vagy a Tau-cetiről jött a hathuszas csészealj potyautasaként... bármit...

Képzetlen vitapartner (mint mondjuk én) még egy sima szofista érvrendszert is benyal, pedig már mutatták nekem hogyan működik, csakhát egy picit bonyolultabb dolog, mint a 2szer2, szóval ha valaki mutatja, magyarázza, akkor megértem, de amúgy gyakran rászaladok.

Azt hiszem, hogy ha majd meghalok, akkor fog eldőlni, hogy hiszek-e Istenben. Ha elfogadom, hogy itt a vég, és többé nem létezem, akkor ateista vagyok, ha elkezd bennem motoszkálni a rettegés, hogy na most meghalok, és elkárhozok, és elkezdem keresni a menekülő utat, akkor hívő vagyok.

És mivel volt az életemnek olyan korszaka, amikor hetente egy, de néha több haláltusát néztem végig, tudom, hogy az utolsó órákban/percekben sok ember óriási változásokon megy át.

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2012.07.24. 09:59:12

@RomBold!: A nullával való osztás a természetfelettiek privilégiuma. De a példázat tényleg jó!

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 10:25:38

@RomBold!: A matematika emberi segédfogslom-rendszer kb úgy, mint az idő. Azt már tudjuk, hpogy az idő a térben elhajlik (hátugye egy nemlétező elhajlásáról van szó) sőt a tér is elhajlik 8abszolutegyenes nincsen). nagyon szép sajátlogikája alakul ki minden emberirendszernek és amikor egy ilyen rendszer szép fejlett, akkor szinte gyönyörűség is tanulmányozni, engem pl lenyűgöz az, hogy a világparasztjai mind egy deszaátóval Z-sítvén merevítik az ól pés budiajtókat nyilván egymástól függetlenül, vagyhogy a mexikói ősnépek és az erdélyi magyarok kuoricamorzsolófája ugyanaz -egymástólfüggetlenül.

A Logikai Menet ugye (a kaptafa)

Amikor az Isten a Koldusal találkozik a Koldus a saját (az emberi) etalonokat ráncibája elő, pl mondja meg az Isten hány éves, ha ilyen kölyökképű (pl nekem is az a képzetem támad egyre, hogy ha az Isten nem lenne ilyen konokul játszadoozó kölök, akkor A Történet másirányt vetne)

Az a baj ezekkel a szép Emberi Logikai Segédfogalmi Rendszerekkel, olyanok, mint egy gát, ami roppant vízoszlopot tart fönn, megkezded kicsinyt, egy elhanyagolható részén és máris egyre bomlik majd megsemmisül.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 10:30:09

@RomBold!: Éshát az emberiség is maga gyermek. Egyre táűvolodik a szellememberei és a tömegember felfogása. A maimarketing ugyanolyan bűnös a hülyeségbentartásban, mint nevelőanyja,. a vallásimarketing (volt). Nem vagyok annyira ideálista, nyilván a vagyonelőtti ősközösségekben a szellemeberei a teljes orvostudomány[uk] birtokában mégsem mentettek meg minden éhes szájat, csak a kiválasztottakét (akinek nemzedéki tanúi már nem éltek, sőt, tehát ha a hordában 32-40 év volt a felsőkorhatár, a 88 éves sámánnő nyugodtan elfogadhatta azt, hogy ő 600 tavaszt élt már meg.)

Szintén ismétlés, hagy idézzem a zatejjistákokokkat, ugye főérvük az, hogy az ember képes megalkotni a világot leíró képletet (ésmosthogy ezt hány gigabájt tárhely lenne képes őrizni, az mindegy) Logikailag ez szórakoztató a számomra, hiszen ha nincsen isten, e képlet team-je lenne az.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 10:31:24

@ripők: Ismerek analfabéta cigánykirályt, aki simán oszt nullával és jól is jön ki.

RomBold! (törölt) 2012.07.24. 10:32:42

@ripők: És akkor képzeld el, hogy olyan kis lagymatag ateistaként, aki hisz abban, hogy Isten nem létezik, a világ lazán elketyeg teremtő nélkül, a halálom után se reinkarnáció, se hetvenkét szűz, csak simán megszünök létezni bekerülök olyan vitába, ahol az egyik fél evidenciaként kezeli Isten létét, és nagyon okosan bizonyítja is, a másik fél tagadja, és nagyon okosan cáfolja is... Hát honnan kellene azt tudnom, hogy melyikük vert át?

Amikor meg ragaszkodok a langyosságomhoz, akkor a hivő engem használ fel arra, hogy az ateistát eltapossa, hiszen én mondtam, hogy HISZEK isten nem-létében, tehát az ateisták is csak HITből élnek, ez is csak egy vallás, és milyen undorító, Istennek nem se tetszik. Pedig én nem vagyok "az ateisták" És ezt az ateista vitapartner is gyorsan leszögezi, és baromira haragszik rám, hogy legyek már racionális, egy igazi ateista érti, tudja, hogy Isten nem létezik... ha én csak hiszem, akkor olvassak sok Dawkinst, vagy álljak be szépen a sok agyhalott birka közé, és keressek magamnak egy másik agyhalott vallást.

És sajnos ahogy ez is egy hülye kérdés, hogy ki hívő, illetve ki ateista (aki annak vallja magát, aki úgy viselkedik, akit a környezete annak mond, akire rá lehet bizonyítani, stb) úgy az is hülye kérdés, hogy ki náci, ki cigány, ki buzi (na jó, ez mondjuk egyszerű:Dragon buzi, de mi van a többi emberrel?)

Ezekben a hülye kérdésekben szerintem lehetetlen igaz választ adni. Olyan ez, mint amikor az ember leül kártyázni... Tudsz römizni? Tudok. Csak előbb beszéljük meg a háziszabályokat. A háziszabályok ismerete nélkül sokkal több az ordítozás... És ha az ember átül egy másik asztalhoz, akkor ott mások lehetnek a háziszabályok... Felgyorsult világunkban pedig a politikai/világnézeti/hitbéli viták olyanok, mintha az ember egyszerre száz asztalnál próbálna kártyázni... ráaqdásul néhol nme is römiznek, hanem makaóznak, vagy snapszeroznak, esetleg míly borzalom tarokkoznak...

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 10:38:54

@nagyjoco: Ha hülyeségnek is tartotta, de felkészült belőle. Az semmi, de Buddha mimindent ismert föl gondolatiúton. (spekulatíve) Intelek azonban arra, hogy művét eleinte 1000 év időtartamra érvényesnek gondolta , ám a végefelé ezt lefelezte 500 évre. Buddha a gondolkodás [helyes] módjára koncentrált, a "tények"-et ideiglenesnek tekintette, aki ezt felismeri, ugyanúgy meg képes vívni vitákat, ahogy ő megvívott bráhmánista vagy más vallási vitapartnereivel. Elegendőnek tartotta a [z arkhimédészi-gondolatig sarkalatot tartani -de azonj biztoospontot lelvén nem KIFORDÍTANI akarta a világot (ami a mi toddományosságunknak viszont pompásan sikerült)

Általában a filozófiaiiskolák roppant gondpolatitömegükre mutatnak, végtelen passióit kell járni a próbáknak és még mindig nem "tud" az iskola híve egészen, Buddha meghagyja, egy morzsa elég lehet...

RomBold! (törölt) 2012.07.24. 10:40:00

@magyar-magyar szótár: Ó, nem szükséges bemutatnod nekem a megrögzött keményvonalas ateistákat! Kaptam már tőlük eleget, amiért néha rámutattam arra, hogy némely "bizonyításuk" csak addig állja meg a helyét, hogy a plebános/guru/müezzin/mittomki érvelésében zavart mutat ki.... de hányszor előjött már az, hogy "Naugye, hogy nem fehér? Mondtam én, hogy fekete!" És ha ilyenkor azt mondom neki, hogy "nyádpitája fekete!" Akkor megsértődik.

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2012.07.24. 10:42:35

@RomBold!: Úgy vélem, a (bármiben való)hit nem is arra való, hogy lobogtassuk. Amint kezdünk valamit a hitünkkel, máris elveszünk belőle.

Steinmann grófnő · http://holgyekorome.blog.hu/ 2012.07.24. 10:43:26

Na, akkor most már szavazzuk meg végre, mekkora picsa vagyok, hogy egy társszerzőm coming outja után felajánlottam neki, hogy inkább saját blogban próbálkozzon, nem nálam, a közösben...
ne tereljünk itt istenről, meg Buddháról. Igen vagy nem? együtt blogolnátok-e a továbbiakban is valakivel, ha valami olyasmivel kámingoutol, ami nem fér be az értékrendetekbe? Vagy alkoholista? vagy egyéb módon terhelt? pókfóbiás? tökmindegy, de valami olyan derül ki róla, ami nektek nagyon nem fekszik. szóval?

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2012.07.24. 10:43:59

@magyar-magyar szótár: akkor állítsunk minden szó mellé egy értelmező szótárt, hogy ez a 'kereszténység' most politikai értelemben, ez a 'libsibolsi' most csak anyázás, ez a 'náci' meg kommunikáció

vagy hogy

az egyház politikai tényező is
és persze a bibliából ki lehet olvasni az egyhzat is, meg az egyház nélküli kerezstánységet is
meg még jó sok mindent

mint minden rendes antológiából

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2012.07.24. 10:45:59

@magyar-magyar szótár:

"A matematika emberi segédfogslom-rendszer kb úgy, mint az idő."

A vallás emberi segédfogslom-rendszer kb úgy, mint az idő.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 10:47:05

@RomBold!: Buddha pont ezt az óvodás civakodást szerette volna megszüntetni 8ami akkortájt emberibelek gomolyogtató kiontásával is járt... ö.. Asóka király is szépen mészárolgatott kezdő korában... Teháét itt az óvodás civakodás jeleneteire hiába mutogálsz, meg ugye a munkakötényes, fülében a plajbász hószakállú bácsira (aki az imént még a felhőn ült hálóingben)
Hagyjuk a francba az óüvodás civakodást, az attejjistákokok simán elmiserik a természettörvény hatását, pl pont az evolúcióval, mint olyannal, mármint nem a tudománnyal, mert azt már ugye megtanulni minek, majd gogliznak adatokat meg érveket, de mindenesetre a nemteremtettvilág magátólműködési elvét szemlétetik és akkor egyszercsak szépen jönnek sorbamn a nácik, akik az erősebbkutyák a palacsinta megevéséhez

vagyis van-e olyan állatfaj, ami nemhogy kannibál, de sülő fajtársai zsírjával locsolja a hullamáglyát, pedig meg se akarja enni őket, sőt.

Ugye, az atomenergiát arra találták volna ki, hogy az ember szint ingyensütögélje elektromosszerkezetein a mit, de rögtön azzal kezdődött, hogy lassam 3-4 mnap alatt elevenensültek meg tízezrek, tízezrek... akkor ez a tudományosrendszer mennyivelisigazságosabb, mint a keresztet emelvén mészároló pizarrókoké

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 10:49:43

@A Hannibal Lektűr-attitűd: A bibliábóél az "ügyes fordítások" ellenére sem lehet kiolvasni az egyház-at, mint olyantot (már megint ugye a főellenség az egyház[as cvallások és így az egyháztalanokra megint nem jut a szórásból, de így aztán helyes is, hogy majd nemsoká egyháztalan vallás fanatikusai adják be a kulcsot az europidoknak!)

az egyházi cucc belemagyarázás a biblia szövegébe -bár az kétségtelen, hogy Pál szervezetalakításra törekedett.

RomBold! (törölt) 2012.07.24. 10:51:59

@magyar-magyar szótár: hát mit mondjak... amikor középiskolás koromban a szomszéd humán gimi lánykáit (emelt latin, na pláne)ezzel etettem, én is jól jöttem ki, de ugyanabban a gimiben a sportosztályos kanokkal már nem mertem, a saját sulimban meg (ámítástechnika, közgáz, ilyesmi) nem tudtam eljátszani... spaecmatosokat meg hagyjuk... ők szopattak engem ennél hangyányit kifinimultabb trükkökkel...

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2012.07.24. 10:52:26

@Steinmann grófnő: Felteszem, nem ismeretlenül hívtad meg, hanem nyomós okod volt rá. A szerzőtárs ugyanaz az ember, mint a kaminaut előtt volt.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 10:55:45

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Az úrvacsoraoi rész pontosan és ellenkezően.. hogy rövidítsek hippicuccot csinál az egészből, szervezetnélküli magátólműködő kisközösségek felé mutatná az irányt, sőt van olyan teória, miszerint rituális öngyilkossága (haláláldozata, halálbamenése) éppen azt célozta, nehogy egyház-szerűség legyen.

Csakhogy amoikor emberek szerveződnek, megkezdődik egy emberilogikai menet, alakul és aszuerint aztán a gitt rágása, a veteránautók restaurálása vagy a nőifelszabadítás vagy a buzijogok aktivistái is, mert emberekből vannak, ezt a logikaimenetet követik

nem kell, csak a Nagy Hannibal Szótár. nem szabad összetéveszteni a szükséges ordítozást 8azt,m aki nácizza is Csatáryt nem gobndolja komolyan, hogy az öreg náci, vizsgakörülmények közt valami fasisztaként definiálná persze.. csakhátugye ORDÉJJANI kell a kommunikációsentrópia küszöbének meghaladására
és akkor mindenki ordéjj és egyre durvul

és erről is szó volt már, a kommunikációsháttérzaj miatt nagyokat kell már mondani, de ha Spejgelmann Alajós egy hittler, akkor koi volt Hitller (akit majd az időbusz utasai hátbacsapdosnak, mi van, Dolfi?, te vatgy az a bojócc hűjjee?K)

RomBold! (törölt) 2012.07.24. 10:59:35

@A Hannibal Lektűr-attitűd: hát, ahogy a múltkor egy CBA hentes beszopatott, akár CBA reklámként is eladnám.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 10:59:36

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Miért kéne ledönteni, az én léptékemben akár a függőlegestől a kőműves eltérhet 4-5 centit és nem dől rám a ház, ebben a léptékben ennyi pontatlanság (ami a matek) belefér simán, kényelmes és alkalmas. Sőt, nagyon szép az, hogy bármelyelme (pl marsalókok vagy űrgolyhók) számára kimatekozható a Kheopsz-piramisból, hogy mennyire tudós okos emberek emeltették (mennyire ügyes meg erős népre támaszkodva)

Steinmann grófnő · http://holgyekorome.blog.hu/ 2012.07.24. 11:00:06

@ripők: nem, annyit tudtam róla, hogy jól fogalmaz, és szellemes. Miért, ti mindenkit átvilágítotok, aki meghívót kap a kinyaltamba?
de köszönöm a választ, egy strigula, hogy HP vagyok, mert megléptem ezt. Dudi is úgy gondolja, szóval eddig már kettő.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 11:03:28

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Így van, segédfogalmi rendszer, erről mióta vitatkozunk, jó ateistának nincs is rá szüksége és az isten nagyon kamelja ám ezt az ateistát is aki elvan nélküle sőt, hát ha nem farkasa nemének, hanem megfelel a prototípusnak, akkor meg főleg. Olyan az isten ebben, mint az óvónéni, bánja ő, ha Pistike nem aktív a Játék kezdeményezése napirendipont idejáén, ha nem fojtogatja a fiúkat és nyulkál a lányok bugyijába, hanem elvan magában a homokoznál, mint a befőzt.

De pl ha egy csürhoid napszámosbrigád pallérjának megtennélek, előbb -utóbb felismernéd a vallás bizonyos szervezéselméleti indokoltságát.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 11:04:39

@Steinmann grófnő: Szerintem olyan viszonyban vagyuink, hogy ha HP-nak gondolunk akkor azt mondjuk: HP vagy.

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2012.07.24. 11:06:03

@Steinmann grófnő: Nem bélyegezlek HP-nak a személyes meggyőződésed és ennek hangoztatása miatt. A te blogod, azt hívsz meg és azt küldesz el, akit akarsz.

Steinmann grófnő · http://holgyekorome.blog.hu/ 2012.07.24. 11:11:36

@ripők: @magyar-magyar szótár: jó, akkor erős volt a minősítés, de ezek szerint, ha UTÓLAG derül ki valakiről valami, az benneteket nem zavarna, vígan együttblogolnátok. Nektek megvan még minden fiatalkori barátotok, szerelmetek, haverotok, vagy azért van, akivel annyira már mégsem akarjátok tartani a kapcsolatot...könnyű elméletben toleránsnak lenni, azt hiszem.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2012.07.24. 11:20:49

@magyar-magyar szótár:

lépjünk egyet tovább:

Isten emberi segédfogalom-rendszer.

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2012.07.24. 11:22:16

@Steinmann grófnő: Jól értem, hogy az a bajod, hogy túl toleráns és nem szakítja meg a kapcsolatot a régi, nackó barátokkal annak ellenére, hogy az ő értékrendje átalakult az idők során? No, mindegy is, nem az én dógom.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2012.07.24. 11:26:38

@magyar-magyar szótár: az számtan

én a matematikáról beszélek (ami kb newtonnál kezdődik)

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2012.07.24. 11:27:11

@RomBold!: aki CBA-ba jár húst venni, az meg is érdemli:))

Steinmann grófnő · http://holgyekorome.blog.hu/ 2012.07.24. 11:47:30

@ripők: én nem pontosan így értettem az illető káming outját, illetve, ha így is lenne, te pl. el tudod képzelni magadról, hogy összejársz nackókkal, bedobtok pár sört, ők zsidóznak kicsit, elindítják a vonatot....addig mit csinálsz, amíg ez a téma? kimész a mosdóba bepúderezni az orrod?

RomBold! (törölt) 2012.07.24. 12:06:53

@Steinmann grófnő: Nekem sincs meg minden régi kapcsolatom. És aki megvan, azt miért is kellene eldobnom?
Én magam olyan közel merészkedtem a fenevadhoz, hogy beleláttam az orrlukaiba, megismertem úgy, ahogy Te sosem fogod. Láttam embereket nácivá válni, láttam olyat is, aki azóta megváltozott.
Ha eldobnám magamtól azt a barátomat, aki náci, de emellett vannak más személyiségjegyei is, akkor szerinted én jobb ember lennék, mert hű de határozottan felléptem valami ellen... aha.. és ha én még mindig hiszek abban, hogy őt is anya szülte? Ha elfogadom barátomnak, akkor bármikor az arcába vághatom, hogy "náci faszpörgettyű vagy, és undorító ahogy gondolkodsz" és arcába is vágom... és mit gondolsz, minek van nagyobb esélye: ha te ráordítasz, attól megváltozik, vagy ha én ráordítok, attól megváltozik? Persze mielőtt azt hinnéd, hogy jóságos náciátnevelő titkos szuperhősként akarom magam feltüntetni, szólok hogy ez nem így van.

Mellesleg ha az történt volna, hogy vállalhatatlanná válok, és kidobsz, akkor az még engem sem zavart volna. Sajnos az történt, hogy nem dobtál ki, még akkor sem, amikor KÉRTEM hogy dobj ki, mert nem találom hol tudnék kilépni.

RomBold! (törölt) 2012.07.24. 12:11:26

@Steinmann grófnő: Én olyankor vitatkozni szoktam. Például kiállok a barátommal/haverommal szemben ÉRTED. Persze nem személy szerint érted... És mert ismerem közelről a gondolkodást, tudom, hogy mikor kell kussolnom, mikor van az, hogy a "büdös zsidó" csak ugyanolyan indulatszó, mint a "büdös kurva" és mikor van az, amikor tök szalonképesen vezetnek föl fajelméleti sületlenségeket.

RomBold! (törölt) 2012.07.24. 12:23:36

@ripők: Picit pontosítanék:
Az értékrendemet nem kellett megváltoztatnom. Pont azért, mert még fiatalkori útkeresésemben is képes voltam arra, hogy jó közelről megnézzem mi is a neonácizmus, és nemet mondjak rá.

RomBold! (törölt) 2012.07.24. 12:33:15

@Steinmann grófnő: Volt egy ajánlatom, hogy levélben, csak neked face-to-face mesélek pár valódi történetet, valódi emberekről, valódi kapcsolatokról, és megmondhatod, hogy hogyan kellene kezelnem a helyzetet.

Az ajánlatom még mindig áll.

Ha van bátorságod, akkor nézz szembe a valósággal! Ha nincs, akkor ragaszkodj nyugodtan ahhoz a képhez, amit magad elé építettél.

Nem lenne sok történet, a legtöbb név nélkül lenne.

magyar-magyar szótár 2012.07.24. 15:37:15

@Steinmann grófnő: Én egyszerűen betegségnek fogom föl az ilyet.

Csak képzeld el tanár esetében. nem állhatok föl és mehetek el onnan, foglalkoznom kell vele és az is rossz válasz, ha elkezdek sikoltozni. (Azzal ugyanis NYOMOM a szerepbe bele.) Sok kérdést kell szerintem iylenkor feltenni. Csupa-csupa kérdést, válaszoljon.

Steinmann Lujza 2012.07.25. 07:28:01

@RomBold!: köszönöm, nem kérek a "valódi emberek valódi történeteiből". És nagyfiú vagy, úgy kezeled a helyzeteket, ahogy akarod. Én meg nagylány, így én is elboldogulok "valódi történetek" nélkül is.

@magyar-magyar szótár: pont elég ilyen helyzetet kell kezelnem. Most pedig a 100 fölé rugó kommentoszloppal megvalósítottuk az igazi gyermekálmot, mindenki ezzel foglalkozik. Kezelés: sokszor nemhogy sikoltozni, hanem kérdezni, vagy egyáltalán reagálni sem kell. Ha tizedszer kiabálja be a baromságait az órába, legyintek, mentális problémákkal majd osztályfőnöki órán, vagy szünetben keressetek, most megyünk tovább a tananyaggal.

Illinois 2012.07.25. 08:08:38

Még az is lehet, hogy egy nőnek mást jelent a barátság, mint egy férfinak.
süti beállítások módosítása