Kedves látogatók, nekem oly drága kommentelők! Igyekszem mindekinek válaszolni. Moderálás nem lesz, mert ez nem jógyerekblog, valamint a moderálás az nem a jógyerek-szokás szerinti törlés [dürüllés] , hanem valami más. De a fatengelyes blogmotor nem bir el ennyi kommenttel, hát még ha akkurát mindent szépen helyesírásellenőrzött ablakokból kopipasztáznék a kommentablakba... Lehet, hogy az unalmas miaszarez ezisímlap üres dugóspuskapuffogtatós szillogisztikus fikakommenteket majd csokrozom egyformánként , majd meglátjuk, hogy' győzöm, mert itt blogtündér sincsen, a fogadóóra valóban permanens és velem is lehet szemtelenkedni.

 

Az Örülünk Vincent bloggerinája zsazsu4, egy etalon jógyerekblogger, gondolom nem azért, mert buta lenne a szavak jelentésfelszíneihez és a rétegeltségükhöz meg az árnyalásukhoz, egyszerű kis címlapmarketing trükk kereteiben olyant tóóódít Csurka Isvtánról és Dörner Györgyről, ami nem igaz.

 

 

 

Gebedjetek meg![mármint ezek, akik kinevezték Csurkát és Dörnert] És adja a magasságos, hogy soha jobb darabokat ne lássatok, mint amiket az általatok kinevezett, tehetségetlen, talpnyaló senkik csinálnak.

 

Sok-sok rosszat lehet írni Csurka bácsiról a néhai drámaíró-ról. Dörnerről azért nem annyit, oly sokat, bár nagy orgánum, főleg szinkronszerepeiből kopott ki lassacskán. Dörnerről csak kevesebb rosszat, mégpedig két okból, az egyik az, amiért, tiltakozásul, Sinkó László sohamár nem akar szinkront vállalni és a másik meg a politikai nemmegfelelőség. Ettől függetlenül Dörnernek van orgánuma...

 

Lan Ji tan Kung Cse tan-t idézve a minap figyelmeztetett bennünket: Korunk legnagyobb problémája az, hogy a szavakat eltávolítjuk eredeti jelentésüktől.

Az [egyik] ok : a zsigeri élveztetés. Adva van valaki, lókötő gazember, kimegyünk a hortobágyszéli Western  kocsma elé és nem elkötötték a II-es Golfunkat? De és akkor azt mondom: A kurva anyját a bitangnak. Holott Joli nyénnye, a golfkötő bitang anyja minden más, csak nem kurva. Hogymondjam finomam, Joli nyénnye idült alkoholista. Rothadó májától bűzlő szája nem illatosabb a sosemosott seggénél. Más az italozáson kívül nem érdekli. A kurvaság sem. Jó lenne több piára több pénz, de eszébe se jut ez az ősilehetőség. Alsónyílásait ürítésre használja. Kb húszoladalas a bűnlajstroma Joli nyénnyének. Lop a boltokból. Tép a virágokat a hajnali temetőben, pusztít. Ráhúgyoz sírokra és választási plakátarcokat nagyívben lefos részeg ődöngéseiben. Éhendöglesztette a kutyáját. Például alkalmazza azt a fogást, amit Uj, Bede és más indexes urak , amidőn a fülükhöz emelt analóg telefonkészülékkel ökörködtek, hogy az a K-vonal, le a pártból. Sőt, Uj az újkihívásaival játszott a porban, amidőn, 1972-ben Joli használta ezt a trükköt, csak akkor még arról tóóódított, hogy a gépműhely összesférfidógozójával baszatta magát, hogy megkisebbítse a három főt, akivel ténylegesen is. Joli nyénnye meg azt mondja egy súlyosabb lerészegedés ráivással derített délelőttjén: "He csajok, az este úgy be voltam baszva, négykézláb mentem haza és úgy húgyoztam, mint a kutyák!" Erre mit tudnak mondani a barátnők, akik éppen azt tárgyalták, hogy Joli ugyan hazament a két lábán, de a gömbakácba kapaszkodva nagyterpeszben állva pisált, de fentfelejtett mackógatyában... "Jaj, hát Joli, te-teee, hát azért nem négykézláb, ne mongyá mmá óóólyant magadrú!" Azért tódít Joli nyényne magáról, hogy éppen a  falurággyóknak a magukszájával, a lepcsessel kelljen megkisebbíteni egy ugyanmár-ral... 

Tehát mindent el lehet mondani Joli nyénnyére, csak azt, hogy kurva, azt nem. E műfaj felől tök' árrtatlan.

Azonképpen:

Csurka és Dörner nem senkik, nem tehetségtelenek és nem talpnyalóak. Sokminden mások, de pont ez a három kifejezés nem igaz. Vagyis hamis. Az igaz, hogy zsigeri élveztetésre szolgál. Meg jó a címlapmarketinghez.

Rákfenéje ez a magyar sajtónak, ami az index-en keresztül miért is-miért is ne terjedne át a blog-leányvállalatra?

---van ebben a Felnőtt Újságíró Bácsik lenézéséből: Aszongya-ja a műűűvelt Felnőtt Bácsi, hogy ha ő most elkezdené elemezni Csurkát, micsoda, azt ki értené meg. Hülye taplónak néz le bennünket a Felnőtt Bácsi. Leérettségizett egy nemzedék, akiknek nem beszéltek az író Csurka Istvánról, nem tanították a néhai drámaíró és hagy tegyem hozzá, zseniális jó novellista irodalmi munkáit. [vö.: Mintha Henry Fordot bezzegamerikában kifelejtenék azért az amerikai autótörténelemből, mert náciérzelmű volt, mint pl Lindberg is, és Hitler volt Ford példaképe, mint Lindbergnek is.] 

Dörnernek meg hangja van, jó színész.

 Már monomániámnak tűnhet az, amikor példul százegyedjére panaszlom föl: Könyörgöm, Dr Josef Goebbels náci propagandafőnök nem tehetségtelen, hanem a maga műfajában akkora zseni volt, hogy fogásait (pl gyűlöletkeltés) máig alkalmazzák, pl a Tesco vagy az Auchan dolgozói összekovácsolásaiban. Izraelben, termékmarketing keretiben használják Goebbels fogásait.

-vagy pedig zsazsu4 jógyerekblogger is.

 

Hazudunk valamit, ami a (szemünkben tehát jeccerű, hisz elhiszi!) nép zsigereiben élvezethullámkat indít le a talpacskák és föl az ajakacskák irányába.

 

Azt is elmeséltem már párszor, hogy járt Lakat T. Károly a Napkelte stúdiójában Csurkával 2004-ben. Úgy járt, hogy ránézett az eléült[etett] Kövér Magyar Lö Penre és elkezdett vele úgy beszélni, föntről lefelé, bláz nem lógott a szájasarkából, mert stúdióban nemlóghat ma már, nem Abody Béla szépidejét éljük, mint egy löpen-nel kell, azaz hülyével. Csurka azonban sokmindenrossz,  de nem hülye. (és: vannak ám jó hülyék is...) És Lakat-té pórul is járt, mert Csurka derűsen majmot csinált belőle. Magam se tudom, valamiért akkor , abban a pillanatban Csurkát nem érdekelte a politika és egy régesrégi Csurkát hozott be a stúdióba, a kb 1972-1986-os Csurkát adta elő, derűs volt, humoros, néztem is, ki ez, ezt még én se ismerem...

 

A Síkbolygón lehetetlen árnyalni térben. hogyan ábrázoljak kiterjedésében egy rémet a Síkbolygó lakóinak? Hogyan lehet megértetni a náci propaganda lényegét, ami abból áll, hogy sok-sok kisigazságból mozaikolok, pecsvörkölök egy jóóó naaaagy hatalmas hazugságrendszert. [persze hazugságok is szövődnek az igazságpecsvörkbe, mondhatni lyukazzák...], de "lényegtelenek" azaz el lehet oktondi módon akár siklani is felettük!!)

Úgy képzelem el zsazsu4-et, mint más jógyerekbloggert is, nagyon meg van magával elégedve, a legjobbak közé sorolja magát, stílusa pompás, nem túldíszített és mégis egyedi. Napszemcsi föltolva a fejetetjére és a szája sarkából a bláz lóg lefelé, mint pl Mavo-nak is. Kép ez, ami nem azonos azzal amit ábrázol (tehát nem lehet érv az, hogy zsazsuccinak nincsen napszemcsije és nemlóg a bláz a sarkából, mint sok jógyerekblogger ávátára-képén...) Lányoknak nem annyira állna jól ez a kép... Valamint zsazsu4 korszerű is tmbrloid fejezi ki magát , "bejegyzése" nemtöbb egy sms-nyinél és nem terheli meg az olvasók olvasási képességeit, jól tagolt és egyszerű indulatok kiváltásával operál, nem kell újraolvasni benne szavakat.

Meg se kell kérdeznem én itt gyorsan magam-magamnak megindoklom, mért állít zsazsu4  üreshazugságokat Csurkáról és Dörnerről. Ahelyett hogy igaz tartalmicsúnyaságokat mondana róluk.

szünet: Azt  Tóta Wórlyuk , a tamagocsipublicisztikai bérmackó képzeli, hogy publicisztikában és mondani kell milyen féreg. Pedig nem mondani hanem ábrázolni! - nem a szájába kell gyomoszolni, hanem dramaturgiai indokból  á-t mondatni véle, hogy lássék. Hülyeség Schnitt ideiglenes köztársaságielnököt féregnek mondani, nem bátorság. Schnitt lényege a rövidség, az ideiglenesség és a bojóccjelleg, vö bohócdoktorok. Maga a Schnitt , mint névferdítés ötletesebb, mint a bőrizomtömlő [ez a Wórlyuk lyelyeménye]. 

folyt.: Már felnőtt egy nemzedék, akik nem tudják pl azt, hogy volt egy olyan Csurka is, aki Konrád Györggyel hetente vacsorált, de ám olyan filozófálós-életdógaimeghányós/vetős plátóni vacsorálások voltak ám ezek még más jeles zsidókkal is az asztalnál meg magyarokkal ésígytovább. És pl ezt a konszenzust baszta el Csurka és ebben bizony nagyon bűnös. Lehet, hogy aztán eszelős lett, de volt pár év lyuk, amikor MÉG valamennyire eszénél is volt, de már egyre fasizált... Ésígytovább, ésígytovább, hagy ne én tudjam már, hanem hagy tudná már egyszer valaki más, egy olyan jógyerekblogger, aki biztos, hogy többnek képzeli magát énnálam...

Az az újságíró, aki beáll a sorba, senki. [Vagy álruhás tényfeltáró, vö Walraff, Günter]

Az az újságíró, aki beáll a sorba, talpnyaló. 

Az az újságíró, aki beáll a sorba , tehetségtelen.

btw: -tényleg, de tényleg csak a valóban jó gyermekek kedvére: Azonnal talpnyaló lesz Dörner a Jobbik-kormány eskütétele percétől. Ha lesz Jobbik-kormány, mindenesetre túl sok eredő sodorja affelé a különben plug&play széjjelhulló Jobbik-ot. Már nem is lenne Jobbik, ha a mai "kormányzás" meg a jógyerekek ereje nem vectorálná össze kétoldalról...

Az az újságíró, aki olyant tud csak mondani, amit bár-ki-más is , az tehetségtelen. Az újságíró nem a népszava meg a népökle, nem a tőkésökle, pl nem kezdi el sajnáltatni a tőkést, ha fizetésilyukat véle, mint kizsákmányolóval és nem az ájemeffel akarnának betömetni. Senki a valakinek-az-újságírója -és ha kiszolgál bármit is, akár "bulvárízlést" vagy zsigereket, az talpnyaló is.

 

Lan Ji tan az én tekintetemben a valódi (tehát nem magyarliberális) liberális eszmény maga. Nagyon kevesen vannak liberálisok, kevesebben, mint az Északi-Középhegységben barnamedvék. És úgy kell rejtőzködniük. Pl a tanítóm egy ilyen liberális, őt azért nem nevezem meg, mert nem akarnám magammal őtet égetni....

 

Megvan nekem pl a Nagy Hannibal Lektűr* Szótár, ami így néz ki:

abáltszalonna -abált szalonna

cica - macska, becézve

dió - dió (tehát a mogyoró nem dió)

egér - állat és számtech' eszköz

fasz- fasz és nem pina pl.

geci- sperma, az egykori Gerzson, Gedeon becenevéből matyisodott...

 ésígytovább nem másolom be a negyvennyolc kötetet a Nagy Hannibal (Lektűr) szótárból..

 

Hanem hogy jártam éppen a minap Hannival?

Azt mondja nekem, bulvár, arra, ami nem bulvár, hanem valami ,más. Lapozzuk föl a nagy Hannibal Szótárt, mi a hazugság: 

hazugság -hazugság -tehát ami nem igaz, az

 Attól, hogy azt merem állítani zsazsu4 kollégája a Proszektúra blog írójának, de nem nekem, szóval ha azt merem állítani, zzsazsuka hazudik, az nem azt jelenti, hogy ezenkívül összesen egy másik lehetséges van, teháthogy akkor védem Csurkát vagy Dörnert.

Én csak azt kérem, a kurvaéletbe, hagyjuk már és merjük már azt írni, ami van és abban hibázni valamit vagy valakit, amiben hibázható.

Az én dramaturgiai érzékem szerint méghatásosabb, ha azt állítom:

Csurka és Dörner: valakik, tehetségesek és nem talpnyalók. Ettől  ugyanis: Még veszélyesebb a fasizálódásuk!! Nem náculnak, hanem fasizálódnak, és ez sem lényegtelen és nem mellékes különbség! Zsazssucci az egyik kommentjében nagyképüen leülteti a rossztanulót, egyes. Pedig ő jótanuló, politikaimegfelelő és tisztaötös. De akkor? hogy is van ez? A szavakkal?

 

*helyesírási hiba, Lecter-nek kéne írni!

 

függelék:

Így "moderál"-nak ők:

zsazsu4 · http://orulunkvincent.blog.hu 2011.10.07. 13:49:39
@issssti: Két hozzászólásodat vettük ki. Mindkettőben buziztál.
Erre ihatsz kis paranoid.

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr263286750

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Bocsárdi Miklós lesz az Új Színház vezetője 2011.10.10. 08:36:12

Egy bizonyos Dörner Györgynek nevezett szinkron- és egyébszínész fogja váltani a fesztiválrendezésben és egyéb langallósütéssel kapcsolatba hozható performanszszervezésben járatos Márta Istvánt az Új Színház élén. Azon túl, hogy most már tényleg a legk...

Trackback: Az igazmondó táltos 2011.10.09. 22:03:13

Dörner nem egy magyar ember. Bocsánat ez így félreérthető, úgy értem, hogy nem egy közülünk, hanem a magyar feletti magyar. Így jó. Mehetünk tovább! Dörner a múlt üzenete és a jövő ígérete. Ő az, aki mondja a rég várt igaz szót és csodát tesz. A kétel...

Trackback: Dörner György Hátország Színháza 2011.10.09. 18:07:05

A versenyszférában egy ilyen pályázattal marketing asszisztensnek se vennének fel senkit, nem hogy százmilliós tételek felett rendelkező színiigazgatónak. A poszt végén Slideshare dokumentumként beágyazva olvasható mind Dörner György mindösszesen 16 ...

Trackback: Dörner György Hátország Színháza 2011.10.09. 18:06:01

A versenyszférában egy ilyen pályázattal marketing asszisztensnek se vennének fel senkit, nem hogy százmilliós tételek felett rendelkező színiigazgatónak. A poszt végén Slideshare dokumentumként beágyazva olvasható mind Dörner György mindösszesen 16 ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2011.10.10. 12:16:54

@magyar-magyar szótár: jazzésklasszikrajongó ÉSolvasó színházbajáró mérnökhallgatót nemegyet ismertem anno

magyar-magyar szótár 2011.10.10. 12:17:27

@látjátok feleim szümtükkel: szinpadi műveket a kortársaknak írják. Shakespeare a jelenének írt. Nem az öröklétnek . Csurka kurvasokat keresett a drámaírással, a szinház és film mindig sokkal többet fizetett... felkérték, sőt, és megírta és siker volt és.. véletlenül tényleg jó is. Csurka történetében elmehetünk egészen 1986-87-ig és semmi baj vele! Vannak oylan változóü,, haladó, azaz idővel alakuló emlékezetű, kreatívemlékezetű emberek, mint Komnrád györgy, de ha időbusszal elmegyek 1987-be és kikérdezem Konrádot, sok csúnyáőt nem mond Csurkára, lehet, hogy húzgálja az orrát, de mondani sok rosszat, főleg ilyen nagyoookat nem.

Van mnás, pl milyen intendáéns az, akinek nincs realitásérzéke? nagyon vigyázni kell Csurkával, mert már megmondta, korára való tekintettel nem lesz aktív intendáns, csak tanácsokat ad... Még egyszer intek Lakat T. példáján keresztül ezzel az idiótázással: Sok ember aztán a "jóügyet" égetné be azzal, ha leültetném a tóksóba: Okos Nick és az idióta komcsi III/II-as zsidófaló csurka bácsi. Én nem mernékl ilyen bolommbornyaúmódon nekiesni csurka bácsinak. Még Havas Henrik arcába is bele tudna ám a "vén idióta" szerelni. De könyörgöm, hát nem is ez a baj vele, meg az egésszel.

Buta dolog is ez:
Ez utóbbi egyébként nem akkora nagy mű, mint amekkorának a sikerét most utólag festik.

Valamint fikaista módszer is, per exhas kijelentek bvalamit, ami ütős, de ül-e?

Elárulok megy titkomat: Nálam Csurka, mint novellaíró jelentős. Van egy kötetre való jó, valóban tartós, érdemes novellája.

SPU 2011.10.10. 12:17:42

@vészmadár (pica pica): jo most mar erteni velem kosz a turelmet

magyar-magyar szótár 2011.10.10. 12:19:06

@Szun vu kung: Uram, tetszik az érveléstechnikád, de a "vitapartnereid" nem annyira, csak jeleztem, hogy olvastalak, a kommentjeidet...

IGAZ MAGYAR 2011.10.10. 12:20:29

@magyar-magyar szótár: Sőt!!!! Írásos bizonyíték van rá hogy az ős-sumérek alapító atyja is magyar volt! A sumér tulul szóból eredeztethető a turul szó! Sőt mint tudjuk Ámerikát is magyarok fedezték fel no meg Ausztráliát is! ...de ha jól megkaparjuk a földet még az Ó-egyiptomi hieroglifákon is felfedezhetőek ős magyar motívumok mint a horusz/turul !!! De még ennél is ősibb nyomok vannak csak még nem találták meg őket!!!!

magyar-magyar szótár 2011.10.10. 12:22:56

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Anno igen. Anno a mérnökhallgatók még humorosak is voltak, a legjobb magyar humoros periodika a BME mittoménmilyen éves humorheroldja volt. Színész mérnökjelötek, író-mérnökjelötek.
Őket atzok a vén rejakcijósok tnították, akik.. hát erről is szó volt a nagygenerációval kapcsolatban. A mérnökbácsi, aki a fortepanos fotón a sok fehérköpenyes mérnök között a Rákosi-kor vésznapjaiban krúdy-s mosollyal elegántosan, jakóban ül a rajzasztalnál...

Ezek a bácsik nyugdíjba mentek, mire mi gimisek lettünk, de azért az egyetemi évfolyamokra még kihatottak... Hajnóczy Béla Ödönt ilyen réjakcijósok karolták föl de ott ült egy bizonyos Örkény nevű is...

vészmadár (pica pica) · http://feleslegesszavaink.blog.hu 2011.10.10. 12:24:23

@A Hannibal Lektűr-attitűd: nah, ez a tudathasadás, hogy én is imádom, meg a mindenféle szószedetes mellékleteket, perverz fajta vagyunk, nah. Mármint az ember.

magyar-magyar szótár 2011.10.10. 12:27:48

@sisifux: Azt sem. Mi köze a korpusnak a műhöz. Xyzz meseíró pedofil volt. És még mennyi kriptopedofil meseregényíró, úgy látszik, ez cukrosbácsiműfaj. Muszorgszkij.. főleg romjaiban.. a festmény a halá előtt pár nappal skiccelődött róla... Knut Hamsun ki volt. John Steinbeck elfogadta a vietnámi háborút (sőt, állítólag helyeselte) Legkedvesebb íróm, nagyon valószínű, egyszer anyagi kétségbeesésében részegen letaglózott sohasemmunkás hatalmas öklével valakit az utcán és elvette a pénzét. Sok csúnyát is szoktak erra kedvenc írómra mondani és.. nem vagyok rá képes haragudni. A korpusz meg a mű

annyiban érdekes, ha a korpusz úgy része a műnek, mint József Attila vagy Sylvia Plath esetében, hogy minden halálosveszedelmességgel sem törödve vizsgálja pl önmagát s önmaga része a műnek. (valamint amit Kertészről írtam vagy 6-8 kommenttel följebb vagy 10?)

magyar-magyar szótár 2011.10.10. 12:31:46

@phantomcohan: Dramaturgiai okokból kalmár naplójából... -mondjuk csodálkozom, az ilyen fiktívségek elmennek a blogoszférában, de egy olyan komoly nagyembertől, igaziműűvésztől, aki, ha kell, kigúnyolja magát, de oly magabiztos, hogy tudja, nem kell. Szóval Orbánt azt kihagytam volna, én elhiszem, hogy a műűvészúr gyűlöli, de ez a projekció önellenható. Nagyobbat szól, ha lentmarad valami pitiánerség-ben lokális döntésszinten... és jellemzőbb is.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2011.10.10. 12:32:29

@magyar-magyar szótár: én nyolcvanvalahányban jártam oda...:))

évfolyamtársam volt pl egy későbbi neves űjság- és indexíró, erminavet pl.,
w3.impulzus.com/tortenelem/

tanárom igazi nagyöreg csak egy volt, de ő igazi nagyöreg volt (Simonyi)

vészmadár (pica pica) · http://feleslegesszavaink.blog.hu 2011.10.10. 12:37:55

@SPU: @A Hannibal Lektűr-attitűd: én ilyen kaszton kívüli vagyok, merthogy mindenki számára mérnök, de a mérnökök számára halbiológus (környezetmérnök-mérnöktanár, hehe). Na, szval ettől függetlenül objektíve elmondható, hogy műszaki főiskolára és egyetemre jártam, szval a mérnökök nagy része (még a villamosmérnök is, pedig ugye oda ma már csak a nagyon hülyék mennek, sajna, meg ugye alig van már villamos) ma is elég sok szépirodalmat olvas. A tipikus mérnök-könyvespolc vagy abszolúte sztochasztikus, és Petőfi vidáman szemléli a májas hurkákat a szakácskönyvön (mély értelmű utalás a magasirodalmi szempontból nyilván vérciki Tüskevárra), és az alumíniumhengerelési eljárások meg az épületgépészeti táblázat között van egy Stendhal meg egy Eszterházi - idézem kedves kollégámat: "eredeti németben", vagy pedig annyira taxonomikus, hogy szerzőnként ÉS azon belül stílusonként megjelenési sorrendben ÉS ABC-rendben (amelyik szerző rest volt így írni, az nem kap helyet), természetesen egyenfekete bőrkötésben, 75 fokban döntött szabványírással.

magyar-magyar szótár 2011.10.10. 12:39:56

@SPU: Kifejezetten hasznosnak tartom a nemerős fogalmazást. Dovlatov pl leginkább sehogyansem fogalmaz. Konrád mondataiból hallik az az ízléses pramm-pramm, a titkos ritmika, ami díszítménye a felolvasott műveknek. Kiválló felolvasó vagyok és akkor azt kapom a pofámba: a munkám nem annyira jó, mint amilyen jó felolvasó vagyok. Akkor felmondatom - csak szeretném, álmodik a nyomor- Galla Miklóssal és ugyanúgy hemperegnek.

Semmi szükség ugyanis a stilisztikára a Sorstalanságban, még az a szegényes (bocsánat, de irodalomberki szaGszó következik) stilisztikaimegképzettség is... minek. Nem kell. Ez Kertész egyik trükkje: Jól fordítható magyart írt.

A kultusz, amiről beszél Ön, az Esterházyék, a Péterek MIATT van, pedig a Mészöly-óvodában nem tanulták, akkor honnan szedték a nyalinger monográfuso-önjelöltek anyalásaik közepette? Balassától. Balassától eredeztethető ez a kultusz, ami különben a 90-es évek elején látványosan megbukott és jött a mágikusrealizmus meg a "történetmondás új határait feszgető Darvasi" (régi únt határok voltak ezek, darvasi előtt is írták már ezt a félmisztikus-félreált a zsönde-zsonogi bubababba tente mesenyelviséggel) Sőt, az olyan minimál jött el, mint a Hazaié vagy az a fajta trash-metál-reál, mint Gyulai Csabáé [Ficsku Pál -.a szerk kiaka.]

nem kell, hányszor mondjam, nem kell, nem kell semmi [senki] nem kell nem kell nem kell
a történet kell.
Akivel nem történik semmi, az ír posztmodernt. Pl kedvencem Akutagava.

Szerintem.

magyar-magyar szótár 2011.10.10. 12:40:43

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Igen, mert egyetemen lehet 70 évesen tanítani.

magyar-magyar szótár 2011.10.10. 12:41:30

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Szerb Antal kezdte:
"Molnár Ákos [nagy tehetség] csak kár, hogy reálérettségije van"

magyar-magyar szótár 2011.10.10. 12:44:55

@vészmadár (pica pica): Előszöris engedd meg nekem, hogy azt mondjam, bazdmeg! Bazdmeg ezt ugatom neked mióta, zhogy tessék.. mint szerksztőd ugatok veled érted. Úgy kell belőled kijöveszteni, mint bányából a szenet, amit kéne, hog írj, jól tudod, mit ugatok! PONTOSAN erről van szó, ezért kell mérnök [reál] vagy matematikus író. Sajnos fordítva nem működik, nem tudunk olyan nyelvénc vagy elvontirodalmárt, akinél pont fordítva van, hogy bár elvileg műkedvelő mat'matikus, de azért a Nagy-Fermat-sejtéssel elboldogulgat... szabadidejében, ha nem ír.

vészmadár (pica pica) · http://feleslegesszavaink.blog.hu 2011.10.10. 12:45:20

@magyar-magyar szótár: pedig kevesen írnak olyan jól, mint például Konrad Lorenz. A humánosok (van ennek a szónak értelme?) legtöbben csak szeretnének olyan világosan, szabatosan és mégis olvasmányosan, gördülékenyen írni, mint Lorenz a társas varjúfélék viselkedésének egyes kérdései c., takonygecibe (te szavad ám, figyelek) számító korában írt egyik első esszéjében...

vészmadár (pica pica) · http://feleslegesszavaink.blog.hu 2011.10.10. 12:47:15

@magyar-magyar szótár: asszem azt már megírtam, hogy "Írni könnyű, csak olvasni nehéz."

Nah, én nálad azt tanulom. Valamiért az a sejtésem, mihelyt megtanulok olvasni, nehezebb lesz írni.

magyar-magyar szótár 2011.10.10. 12:52:17

@acsa77: Shakespearnél jóformán minden kortérs utalásos napiaktualítású provokáció is, ami nem beleírt, azt hozzájátszották. A későröneszansz-barokk szinpad előtere szinte csatatér, a "nagypofák" állnak és HANGOSAN UGATNAK társalpognak tüntetően nemodafigyelve az előadásra, a színészek is statikusan [mondják föl] a szöveget a mozgások akciók jelzés-szerűségek. Majdnem olyan egy előadás, mint ez a blogbejegyzés, "lent kommentviharok dúlnak"
Szokás a Hamlet doboz-adobozára mutatni, de még doboz-adoboz-adoboz-adobozban is volt. A fennmaradt szövegek... mint a zeneművek kottái.. az akkori nzeneműveké, amiket most.. "jaj, de egy hang se maradjon ki!" játszanak, afféle vázak voltak egy drámát akár maga a szerző, mint egy díszletet, szétkapott és újramontázsolt...

És erről is volt már itt szó, amidőn Korunk Gobbi Hildáját [Alföldi Róbert -a szerk. kiaka. & ún.] védtem. Igaza van Korunk Gobbi Hildájának és ezt érdemeljük.

vészmadár (pica pica) · http://feleslegesszavaink.blog.hu 2011.10.10. 13:07:08

@magyar-magyar szótár: @magyar-magyar szótár: nem is tudom, ki fogalmazta így meg, talán épp te, talán nem, tényleg nem emlékszem, szóval csak ideidézem, aztán ha a tied, majd pontosítod: Hogy Alföldi nem kevésbé tehetséges színész, mint mondjuk Mensáros László. Csak éppen sokkal-sokkal silányabb (értsd: kevésbé értő) a közönsége. Kinek legyen ma nagy színész egy Rudolf Péter? Nekem? Azzal nem sokra megy, én már a filmet is csak a látványért nézem, lehetőleg legyen benne mutáns, sárkány vagy pina, a jellemfejlődés filmen nem érdekel, a színház meg semmilyen részemet nem köti le, legfeljebb olvasva.

magyar-magyar szótár 2011.10.10. 13:07:43

@IGAZ MAGYAR: MAGYAR: És erről is írtam már a nyelvhasonlítás kapcsán.

Ön őrjöng, de én az inverzét állítom ennek, nem az egész világ magyar, hanem fordítva, aki idejött a világból, lett magyar. Hihetetlen önnek, de még 120 évvel ezelőtt is olyan volt a magyar, hogy még a zsidók is magyarok akartak lenni, nemhogy a tótok. Budimpesta 30%ban német, 30%-ban tót, 25%-ban zsidó város volt, elkülönült negyedekkel (magyar negyed nem volt) A középkorban, ami Önök szerint Sötét is volt, szabad emberi elhatározás volt a népheztartozás. Paradox, de igaz: a röghözkötött jobbágy, ha bőrét is menthette szökésében, szabadon választott népet és ha ő, Juon a pásztor elmenta hóstyánba a magyarok közé és ő azt mondta, János odakintről, magyarországból jöt be Erdélybe (ami SOHA NEM VOLT magyar úgy, ahogy a heőjdemogyorókok álmoggyák) akkor beírták nevének a János-t és eléjegyezték, hogy a balkezestől, aki mjános (tehát a Balog-tól) elkülönböztessék: Olá Olá[h] János lett.
Ilyenkor jönnek Önök, honnan az önök Gold Faßl-jéből tudott Juon magyarul. Hát onnan, hogy pl a XVI. szuázad Transylvániájában ki nem tudott 3 nyelven legalább?

Hiszen most, hogy fokozódik a jólét Transylvániában, egyre több románról derül ki, jól beszél magyarul. Ahogy fokozódik a jólétük, kezdik nemgyűlölni a magyart, de miért?

A normális az lenne, hogy lehessen magyarnak lenni és ez az óvodás szintű civódás jógyerekek és rosszgyerekek között, amitől ez a komment-torony omladoz, húzták-vonták
nyirtákvágták viták
űmegszűnhetne. Ha az egyik Á-t üvölt, a másik is Á-t és attól lesz jobb az egyik Á- hogy ha valaki zsidózik nemgeil, de ha Csurkát nácinak mondja (vagy rohadtmájú vénszarosnak) akkor az geil.

DEbbe baszna bele, amikor le kéne ülni Csurkával és akkor most face-to face a vén borzsákot elintézni (á lá Lakat T.) Azt mondom: Nem is lenne szabad olyan bááboci jógyereket odaengedni, aki nagymellykaskával azt hiszi, hogy akkor mostb jólmegaszondja a nyáfolyóshülyének...

És ez súlyos baja volt néha a jóoldali újságírásnak, még a 9-ik legbefolyásosabb magyar asszony is mjárt így, hogy túlságosan lenézvén a jobbert önkéntelenül is lovat adott alá... Attól, hogy a jobberek 97%-a tuskó, bunkó és műveletlen, még nem árt vigyázni a maradék 3%-kal...
Különösen annak a jógyereknek, aki mindösszesen attól jobb, hogy a jó oldalt választotta és nem a rosszat, mertkülönben ő is tapló és műveletlen.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2011.10.10. 13:21:23

@magyar-magyar szótár: A Zen és a motorkerékpér-ápolás művészete a kedvenc könyvem

(ezt csak úgy...:)

SPU 2011.10.10. 13:32:04

@magyar-magyar szótár: balassa szent nagyon szerettem es tisztelem fogalmazni marpedig tudni kell ahhoz hogy egy utos sztori usson lam az emlegetett darvasi is mekkora stiliszta ld sziv erno irasok es forditva a korai peterek sincsenek eppen tartalom hijan sot

bohuš 2011.10.10. 13:38:01

@magyar-magyar szótár:
"Ha én érzelgős félfaszista vagyok, már csak babonából nem nevezem el a szinházam Szabó Dezsőről."
Ez az intézmény a Hazatérés Templomában kap helyet, ifj. Hegedűs Lóránt a vezető lelkészük. Szerintem már túl vannak az érzelgős félfasiszta állapoton, miért pont a névválasztásnál szégyenlősködtek volna?

Chanyi · http://chanyi.blog.hu 2011.10.10. 18:38:20

Jó ez a blog, friss szellő vagy mi..

isssti 2011.10.10. 20:51:25

@magyar-magyar szótár: hát azért annyira nem tág, ill alulról nyitott fogalom a fasizálódás, mint ahogy ezt népszerű "ballib" körökben alkalmazni kedvelik: azt mondod "büszke vagyok magyar őseimre", v. egyszerűen csak kiejted a "haza" szót - máris jó eséllyel "nácizódsz " le - no ennyire bizonnyal nem nyitott fogalom.

isssti 2011.10.10. 20:55:20

@magyar-magyar szótár: Nos Vincenték moderálási elvei tekintetében én is mesélhetnék bájos ön-történeteket, de nem teszem -nem túl úrias dolog háta mögött kibeszélni bárkit, ha mégoly érdemes lenne is rá!

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.10.10. 21:11:31

@magyar-magyar szótár: Akkor, ha jól értettem, akkor tetszett a megjegyzésem. ;) Köszi!

Szót f*sni én is tudok, de azokat inkább a posztjaimra tartogatom. ;)

Vincentéknek egyébként már jeleztem, hogy a mottójuk sem jó, mert a filmben így hangzik el: "Örülönk? Vincent!" :)

heki 2011.10.10. 22:31:00

@vészmadár (pica pica):

"én már a filmet is csak a látványért nézem, lehetőleg legyen benne mutáns, sárkány vagy pina, a jellemfejlődés filmen nem érdekel, a színház meg semmilyen részemet nem köti le, legfeljebb olvasva. "

utóbbi idők egyik legjobb/ószintébb/zen mélységű mondata.

Egyébként végigolvastam a hozzászólásokat is, élvezettel, de azért valami kitüntetést én is megérdemlek, színház nem kell.

PesszimPista 2011.10.10. 22:43:04

@magyar-magyar szótár (és a többiek is): Látom a röghöz kötöttek besegítenek néha . . egy kicsinység. (És manapság ez már nem is olyan kicsinység.)
Sajna nekem nem vala túl sok időm, csak hajnalba', meg ilyentájt. Néha. (Egy pár majdnem felesleges mondat, oszt irány a munka meg az alvás. :-( )
Hajrá MMSZ! Hajrá Fiúgg/Lányogg!
Adjatok nekik! Hulljon a férgesse! (Akinek nem inge . . . ne vegye gatyára!)
Maradok mélységes tisztelettel:
PePi

PesszimPista 2011.10.10. 22:54:24

@magyar-magyar szótár: Jut eszembe! Végignéztem a belinkelt Csurka "Vígjátékot". Hát egyrészt ez inkább tragikomédia volt, bár a műfaji határokkal nem vagyok milliméterre tisztában, de azért nem mindég nevetett felhőtlenül a '82-es közönség. (Sem)
Ami még feltűnt, hogy a végére végképp feldarabolódott a darab, miszerint mindenki mindenkinek a karakterét átvette és megforgatta magán/magában. Ha ez a misimosi ahhoz kellet, hogy annó egyáltalán bemutassák a darabot akkor megértem, de ha csak művészi fogás volt, akkor egy kissé izzadtságszagú/töredezett lett így a vége.
Egyébként jó volt. Ezt is köszönöm. (Azért nem lettem Csurkista! :-DDDD)

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 05:09:50

@isssti: nincsen őneki már hová visszaszállnia, De amit Lakat T-vel művelt, de régen volt, ki tudja, ma már hol tart a dementiá-ban, szóval amit Lakat T-vel művelt, az szórakoztató volt.

Vannak amerikaicsávók, akik a grizzlyket macilaciknak képzelvén becserkészik, hogy na, most lackó, megkapod...

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 05:16:10

@Kandabula: Nem volt a szerzőjüknek akkora-nagy hatása. Sőt ellenkezően, ha rémképzése történetét vizsgáljuk, akkor Dr Thurgeanu [Torgyán néven a közepes képesságű ügyvéd, akinek a valóságos, nem ismert, de legfőbb politikai hatáa abban állt, hogy Antall miatta vonult át megsértődve az MDF-hez] szóval mekkora rém volt ez a Thurgeanu...

Ismerek falusi kocsmabarátokat, aki 10 év szívós ugratásai és hergelései közepette valóságos eszmeidisznóóolba szorították be (prpvokálták be) az ex barátjukat

Az az igazság, hogy uigenfinom és rendkívülművelt, politikailag kifogásolhatatlan ügyes emberek is belerethorikáztak efféle rémeket olyan eszmeikutyszorítókba, ahonnan már jól nem jöhettek jól ki.
Csurka ráadásul maga zárta magára az akolajtót...

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 05:19:26

@vészmadár (pica pica): Az írnikönnyű[nek látszó] és a de olvasninehéz[de milyen öröm] az Pynchon Súlyszivárványa. Az embert olyan Sztravinszkij-hallgatás érzés tölti el, kis szvit, na, ki nem tud ilyen tinglitangliságokat összehülyéskedni, na majd mindjárt, és...
nem megy

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 05:33:44

@SPU: Szent persze, nálam a végsejében szentült meg, nagyon emberiek voltak az utolsó gondolatai, pl amikor a versírásról beszélt, hogy ó, inkább azt kellett volna.

A Pétereket nem lehet összekutyulni, de ~ták, mert csak.
Kihagyják a Péterek közül Ferencet, mert Temesi és rosszoldali.
Dr Bólyát, aki "nemjól írt és lektűrt"
Hajnóczy Béla Ödön nem Péter és pl Örkényből is következik. Nézzük meg anekdotakezelését H.B.Ö-nek és E.P-nek.

Figyeljük meg Nádas irigy vádját H.B.Ö -re, miszerint H.B.Ö töredékes.

Balassa egy nagyon szép , jólműködő kanonizáció őrkanonokja (és összehordattatója volt) Pl az az iskola azt tanította, hogy asztalrepesztő nagy regényekkel kell jőni. Jöttek is a kis ministransok az asztalrepesztő nagy regényekkel, de akkor éppen a klérus nagyjai meg töredékesekkel jövének és akkor Balassa leszólta az asztalrepesztő nagyregényeket. Mert már tudta, hogy Nádasé és EP-é készül. Csak azt nem tudták, hogy a Nóbel-bonbont egy kis regény fogja kapni. Egy kézbeférős, nagykabátzsebbeférős..

A Pétereket eleve rosszul kezelik, az irodalmi nyelvimegújulást Orbán [Péter] Ottó és Tandori Péter [Ottó] hozta el, naná és az első magyar posztodern novellát Marcel Pons írta [ezzel szoktam ökörködve Lengyel Péter-re utalni, aki mindig hoppászerűen és utoljára jut az eszébe a ministransoknak is)

És az egész nagy Mészöly Óvodáról nem beszéltünk, pl Ungváry Péter [Rudolf]ről , aki a legöregebb fiatalírónk volt antológiában elsőkönyvesént ötvenévesen... Ungváry a leghamarabb talán, talán felovasta a nagymarosi faház kertjében, nem tudomk ez sejtés, még nem sikerült senki ex.Mészöly ovis lábai elé burúnnom ezzel a kérdéssel, emlékszik-e Ungvári Péter [Rudolf]re

Teljesen rendben van ez a kánon, ha az ember úgy hagyja, ahogy összeállították és másirályból nem nézi meg...

áljálljállj
nem azt mondom, hogy igazam van mindenben, nem is azt, hogy szerintem, mert ezek nem szerintem vannak így, de egy más látószögből ezt mutatják.

lábjegyzet Dr Bólyához: Gárdonyiról se a pornói felől fikáznak..

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 05:47:53

@SPU: Lábjegyzet Darvasihoz: Igen kevesen merészelik még a magamfajta ős-Esterházy-buzik közül is elővenni és olvasni a Termelési regényt, volt ilyen címen ünnepeltetés 2009 (8??) táján..

Ezt tudom tehát mondani Darvasihoz (de Szív Ernőhöz is) tessék elővenni 2018-23 között. De olvasni ám, hrvaélet, nincskegyelem!

Lábjegyzet az estizésekhez. Szép Szív Ernő, bölcsészlányként lucskosbugyival tenném le hatodjára is, csak az a baj, hogy én fiú vagyok és vidéki büdösparaszt, aki mindenből az eredetit szereti, tehát Estiből Kosztolányiét és a szívernőtárcákból: Kosztolányi árcácskáit.
Valamiről nem merünk beszélni, ez Kosztolányi érdeklődése, mindig-nyitottsága az élet iránt.

Tessék megvizsgálni EP vagy DL életét.
DDe tényleg!!EP-vel történik valami a reptéren a bőröndje hozzákoccan egy taxihoz súlyos életélménye lesz azévben az első meg az utolsó, még meg is glosszintja[?1995?]. Darvasinak vannak ezek a fociságok, a faházkocsma "'Szemmiklósi pijacon, effélék.
Kis haraldja Esterházynak Zilahy, mi lett vele.

Nincsen, nem lehet idejük arra...
Én pl kifejezetten gonosz szándékkal Krúdyval húzom mai arszlánjainkat. Mit csinált Krúdy kitartott selyemfiú korában a sugár úti palotában? Írt/olvasott (majd ha végzett pia, pina zaba) írt/olvasott. És mennyit gyalogolt. És beretválkozott. ÉS egyrend ruhája volt egyrend, de azt gerófként viselte.
Érdemes megvizsgálni, miféle kis irigy cinizmusocskák kélnek mai arszlánjaink lelkecskéiben krúdy miatt és akkor elkezdenek a régi hazug (->Spenót] alapú kutyanyelv összefogalókra utalóan füllentgetni Krúdyról, hogy hanyag, a stílusa borzalmas (a szövegfelszín, az elsőréteg a csomagolás)

Milyen gyönyörű, ahogyan Hamvas oorganikus a magyar irodalomban, egyfelől Krúdy és másfelől az Örkényi Groteszk .. erről sem szabad ám beszélni, ilyen nincs (a pap nadrágja és cipője a miseruha alól és a ministransgyerekeké...)

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 05:54:57

@PesszimPista: A darab egy sikamikaséma, ami örökmagyar. A Törökmagyarország koraiidejében egyszerűen és nyíltan folyt.

Nincsen új a paplan alatt.

Kéri mLászló nem kapott koncot a neveltjétől - átállt az ellenhez. De ehhez a maikorban mindenféle etikett, meg egy csomó nagyduma, körítés ilyesmi kellett. A Törökmagyarországban ez egyszerűen ment, nyiltan és egyenesen. Aztán a reformáció korában.

nagyon szeretem Szegény Öreg Beteges Martonfalvi Imre Deák (a Török család számvevője volt 14 éves korától, de akkoriban a számvevők hadimunkákkal is foglalkoztak, pl [úrirabló]hadacskát is vezett a fiú meg ilyesmi. Az emlékirata egyóriási panaszos levél, ő szívből ingyen szolgálta fizetség nélkül a Török családot, persze a vallomásban aztán három sorral odébb az egyik váráról, másik kastélyáról és birtokairól beszél, amik dramaturgaialg tehát csak úgy égbőlpottyantak, mit Kádár a történelembe 1957-90 között... ezekszerint és nem számvevés közben kreatívkönyvelődtek Martonfalvi deák vagyonelemeivé ... hehehehe

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 06:07:31

@isssti: Ez a sikamika miatt van így. Síkbolygón két irály lehetséges, a sika vagy a mika. "Zsidó vagy? -akkor nemkeresztény!" "Katolikus vagy? - akkor nem zsidó." "Középkor? -Butaság" "Felvilágosodás kora? - okosság" "Zseni? -az pozitív" "Együgyű -az buta" "Lelkiszegény? - nincsenek javai" -holott a LELKI ott van, de a szegény szó már elhúzza eredetijelentésétől. Az együgyű NEM ostoba, egy az ügye: ami kint az bent. nem aljas, nincs más a mondanivalója felszínén mint a mélyén. De nem, az együgyű az negatív.

Ha a magyarkodók többsége kőbuta, akkor ennek csak ellentettje lehet a jógyerek, nemmagyarkodó, azaz magyarfikázó. Ezzel kezdődik a fűrészelés, ami sose ér véget, a nyírták/vágták viták

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 06:13:21

@TrueY: Igen-igen, erről ismerszik meg a magyar értelmisegg (bocs) spórol a szavakkal, levelekkel, alig mer szavakat használnoi, el ne kopopjanak, jaj, mi lesz, ha egy gondolatot elpazarol?

Természetesen az ókorban buták voltak az emberek, de pl a filozófiai iskolákban beszélni is kellett.
én iskolázatlan barom vagyok, hézagaimat azzal glettelgetem ki, hogy a kommentekben MŰVELEM magam, edzem magam...
"amit le kell írnod az méltó, hogy elfelejtsd" ezt az egyiptomi tanítást megvásárolta vagy hat görög tudománytúrista (mint a Thalesz nevű kereskedő pl az őróla elnevezettet)
viszont a BESZÉDBEN csiszolódik, ha lekopott, méltó, hogy lekopjon, túl puha volt.

Kommenteltek már ide valóságos szellemóriások is, a következpőket, egymástól függetlenül:
"Ha nem lenne ilyen zavaros az eleje, talán a közepéig elolvastam volna"

"talán középszerű lehetne, de a hemzsegő helyesírási hibák elveszik a kedvem a"

[fog valamit, egy félmondatot a főszövegből, kifordítja, mint zoknit s azt mondja, lyukas. nem mutatja a lyukat, hanem mondja, abban bízva, hogy más se jár utána] -ezek a "szellemes" emberek.

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 06:20:36

@vészmadár (pica pica): Hú, ez így van, amit a közönségről mondasz, tényleg. Én Gobbi Hildát Kútvölgyi Erzsébet tekintetében láttam. nekem már megsúgostak egy csomó rosszaságot G.H-ról és egyszerűen nem érinti. Nincsen összefűggés, nagy formátum volt, nagy ember. Olyan nagy, hogy Kútvölgyi nem meri elhinni, hogy ő is akkora. meg már nem is kap visszacsatolást.
Gobbi mondta, hogy ő bárhol az országban, ha bekopog, kap egy fröccsöt. Még azt is elfelejtettem, mire mondta ezt, talán a haza fogalmáról kérdezték? Vagy a magyar nyelvről? nem is érdekes...
Rudolf feleségét is szeretem, ő Édes Anna , és a gyerekeiért és mert egy magazinban elmondta, hogy meg szokta szárítani a rózsacsokrokat, amiket kap. Ki mer ilyesmit bevallani ma? Hamarabb beszél a segglyuka függőlyeiről, mint ilyesmit kibeszéljen... Rudolf a legbátrabb emberek egyike...

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 06:21:56

@isssti: Senki nem akadályozta meg a műűvésznőket, hogy idejöjjenek nekem egyest adni és leültetni, de ők az ignorálást választották, a jógyerekműveletet.

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 06:26:49

@bohuš: Az a baj a fasiszta református papokkal, hogyaszonygyaja, kettőt:
-régi magyar reformáta hagyomány a zsidó néppel való sorsközösség, ez a nyelvhasonlításban egyenesen a héber magyarból való eredeztetéséig ment el
-azzal a szájával énekli elő a gyülekezetnek a zsidó zsoltárokat, amivel zsidózott, a barom. Azzal a szájával Jézust is mond.

EHHEZ képest Szabó Dezső nem volt annyira baromi

spájdernecc 2011.10.11. 06:46:09

@magyar-magyar szótár:
jól emlékszel
mi a haza? volt a kérdés
aztán a moderált nerzsönben a fröccs " egy tányér levessé" manifesztálódott

isssti 2011.10.11. 09:40:55

@magyar-magyar szótár: Lakat-T egy senki, viszont valakinek képzeli magát, ami elég kínos. Ezt rendesen helyretette anno Csurka, akinek viszont kifejezetten bicskanyitogató a stílusa - még olyankor is úgy érzem, amikor néha akár még egyet is érthetnék vele..

isssti 2011.10.11. 09:44:59

@magyar-magyar szótár: Sika-mika, ,fűrészelés sokféleképp nevezhetjük; én úgy mondanám: gondolkodás-elemzés helyett kész sablonok primitív alkalmazása, ismételgetése kritika nélkül..
Elég szomorú!

isssti 2011.10.11. 09:50:43

@magyar-magyar szótár: Talán azért nem jönnek ide beleszólni, mert ez túlmegy képességeiken: itt nem tudnák kényelmesen kimoderálni a nemtetsző véleményt (ellenvéleményt), neaggyisten érvelni kényszerülnének...

isssti 2011.10.11. 09:57:44

@magyar-magyar szótár: Bocsánat, hogy belekotty: Nagy-Kálózy művésznő szerintem is igen szimpatikus, (film)színészi képességeit illetően sajna vannak kérdőjeleim - ahány filmben láttam, igen halovány volt, legjobb akaratom ellenére mondom ezt.
Színházban sajna nem volt szerencsém, remélem ott brillírozik, s csak kamera előtt indiszponált..de ott nagyon!
Gobbihilda tekintetében csak egyetérteni lehet a dícsérő jelzőkkel - dacára az életrajzában kétésgkívül fellelhető min. szürke foltokkal...

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.10.11. 10:02:38

@magyar-magyar szótár: "Igen-igen, erről ismerszik meg a magyar értelmisegg (bocs) spórol a szavakkal, levelekkel, alig mer szavakat használnoi, el ne kopopjanak, jaj, mi lesz, ha egy gondolatot elpazarol?"

Én nem így látom. Manapság veszélyesek a gondolatok. Ezért kirúghatnak az állásodból (pl. a Földrajzi név bizottság). Jobb, ha meghúzódunk és akkor nem kerülhetünk a gondolatrendőrség látókörébe. Legalábbis ezt reméljük. Nem véletlen nő az állami befolyás szerepe. Így vastagabb lehet az a küldök zsinór, amin az emberek rángathatók (bár itt betettem pár képzavart, de nekem tetszett).

"[fog valamit, egy félmondatot a főszövegből, kifordítja, mint zoknit s azt mondja, lyukas. nem mutatja a lyukat, hanem mondja, abban bízva, hogy más se jár utána] -ezek a "szellemes" emberek."

Én is azt látom, hogy az emberek nem beszélgetni járnak "ide", hanem megmondani a véleményüket. Mecsoda kölömbség!

-=büdösmackó=- · http://kigondoltam.blog.hu 2011.10.11. 10:06:07

ejjjj.. de jó kis poszt.

@isssti:

a zintelligencs nők általában ienek.
ami nem tetszik, vagy ellene megy az elképzelésüknek a világból azt kitörlik, vagy addig tekerészik, míg kiderül, hogy mekkorahűlyeségmán.

RomBold! (törölt) 2011.10.11. 10:06:23

@IGAZ MAGYAR:
A teremtés nyelve a magyar!
A teremtő (vagyis az Egy Igaz Atya Úr Isten) magyarul beszélt. Már akkor magyarul beszélt, amikor még beszélő, és beszédet értő embert nem is teremtett! ISTEN MAGYAR!

Minek foglalkozol te sumérokkal meg egyiptomiakkal, meg mindenféle BÁBEL UTÁN eltévedt, magyarságukból KIVETKEZŐ népekkel?

Legyen neked elég ISTEN, és a MAGYARSÁGTUDAT!

-=büdösmackó=- · http://kigondoltam.blog.hu 2011.10.11. 10:08:38

@RomBold!:

egészséggel' édes drága HUN testvérem!

találkozzunk a világ szívcsakráján, a szittya dobogókőn most szombaton, nagy, kurzív betűs SÁMÁNDOBVERÉS lesz!

jó levegő garantált!

spájdernecc 2011.10.11. 10:13:33

@isssti:
nézd meg egyszer az És Romeo és Júliát
kamaradarab, Rudolffal
elég sokat turnéztatták egy időben
Parádés

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2011.10.11. 10:13:56

@isssti: arra 'utalsz', hogy leszbikus kommunista volt?:)

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2011.10.11. 10:25:34

@magyar-magyar szótár: ez a kánon-dolog már volt

és lesz is még

én kisfiú vagyok ehhez, de emlékszem, amikor még tényleg kisfiú voltam, kezembe került Nat Roid: Azt te csak hiszed, bébi! c könyve

Előtte Hernádi volt a kedvenc magyar ponyvaíróm, Drakula, Hasfelmetsző Jack ilyenek

No meg a Por, a Karnevál... (mer ezek is ponyvák... na jó, a Por nem biztos:)
és akkor a péterekről még nem is, pedig

így utólag imádtam a nyolcvanas éveket:)

isssti 2011.10.11. 10:27:12

@-=büdösmackó=-: Egyetértünk..
Ellenben a belinkelt link szerényszemélyemnek kicsit túl elvont...

isssti 2011.10.11. 10:28:31

@spájdernecc: igyekszem, köszi a tippet!

isssti 2011.10.11. 10:32:31

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Hát igen, finoman vmi ilyesmire igyekeztem utalni...

De legalább mind2-t meggyőződésesen csinálta! ;o)

(..hogy a klasszikus mondást ne idézzem: "akkora b*zi, mint a Gobbihilda!" :o)

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2011.10.11. 10:38:07

@isssti: én még láttam vele a Csirkefejeket a Katonában

jó vót

RomBold! (törölt) 2011.10.11. 10:49:25

@-=büdösmackó=-: Kösz az infót! Most megyek SPIRITUÁLISAN megtisztulni, hogy MÉLTÓ(ságos) legyek az eseményre. De előtte pofánverem Atyám-FIait, hogy nem szóltak nekem. Ez a turáni átok, a Magyar ellensége lesz a másik Magyarnak, ha tevőlegesen nem is, hát HALLgatással árt neki! Mert kérdem én (és joggal!) micsoda dolog az, hogy ilyen fontos esemény hírét TŐLED kell megtudnom? Ámbár... egyik testvér olyan, mint a másik testvér. És TE tesvérnek szólítál, ami rám nézve roppant megTISZTelő(uló), ugyanakkor ISTEN útjainak kifűrkészhetetlenségét alapul véve mentesíti Atyám MÁS fiainak hanyagságát, hiszen az elhívás (Isten akaratából, nemes személyed által) megtörtént, és hát ki vagyok én, hogy engem kétszer is elhívjon az úr?

isssti 2011.10.11. 10:54:30

Azt elhiszem! Nekem tévén volt szerencsém látni említett előadást.
De említhetnénk szinte bármelyik filmszerepét: nekem pl. kedvencem Págerrel a "Társkeresés No 4032"

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.10.11. 12:34:56

@-=büdösmackó=-: Magvas gondolatid árját egy kicsit bővebben is kifejtenéd nékünk?

Melyik komcsikra gondolsz? Akik most kormányon vannak, vagy amelyikek nincsenek? Mer'ugyi nem mindegy! ;)

-=büdösmackó=- · http://kigondoltam.blog.hu 2011.10.11. 13:28:15

@TrueY:

sokat kérdezősködsz, tehát buzeráns vagy!

kommunista buzeráns.... hmmm... te egy libsi vagy!

-=büdösmackó=- · http://kigondoltam.blog.hu 2011.10.11. 13:32:40

@RomBold!:

viszem a sámándobom és a különbejáratú szarvastülköm is!
Atilla SZENT VÉREI ISten áldásával fogják Szent Máriánk kegye által élvezni a TERMÉSZet kegyes fuVALLATAit, miközben ömlik ránk a FöldCSAKra tomboló ereje!

Ó, nemes érzelmek, lelki tümpanonba emeltek minden igaz SZITTYA vért, áldassék a MagyAR név és LÉLek!

-=büdösmackó=- · http://kigondoltam.blog.hu 2011.10.11. 13:36:07

@magyar-magyar szótár:

nézd, hozzád külön agytekervényt kell növeszteni, hogy a teljes káoszból -kvázi teljes kiőrlésű ájurvédikus korpa-betűk - kiemelkedhessen az általad jó alaposan összeszarozott gyöngyszem-gondolat.

hát erre kevesen képesek. mondtam már, hogy ha hétköznapi akarsz lenni, max. ötszavas mondatokat használj, és lájkolj bazdmeg, lájkolj!

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 15:21:12

@-=büdösmackó=-: Én a lyukgenerációhoz tartozom. Emitt a nálam tíz évvel idősebbek, a Nagygeneráció, akik persze, mint minden kellően öreg , oönző és geci társaság, tagadják ezt, hogy ők valaha is nagyok lettek vóna. Emitt meg a funkcionális analfabéták, a brendelmátyások, akik szerint hagyományosműveltségre nincsen szükség, olvasni nem kell, a gép gondolkodik és a gép majd tudja. A keresőszavakhoz kell valamit talán klonyítani. Ha az ember műáűveletlen taplóü, de evolucionista, akkor ez megteszi műveltség helyett, ez az elengedhetetlen plusz. Innen egy kis szofisztika következik (nagyon nehét ám tartani a materialista álláspontot!)
Szóval mit csináljak.. Én még találkoztam valóban művelt emberekkel pl rabbival, aki Scheiber Sándorral kezet fogott, meg őt hallgatta. Figtam kezet emberreel, aki Radnóczi Miklós középiskolai tanárral fogott kezet meg ilyesmi. namost én a nagygeneráció tekitetében egy kis takony geci (voltam, ma már az sem) negyedműveltnek se nevezhető, esterházyános, epegon ÁMDE lapos, unalmas és közhelyes, semmiben sem eredeti gondolatokkal. Az a bajuk velem, hogy túl büdösparaszt vagyok, túlságosan gummicsimmás, szinte göregáborosan leereszkedősen ponyvaszintű... ÁÉs akkor jön a ti generációtok, a nálam csak tíz évvel fiatalabbak, akiknek ez űr, elvont bonyolult és hosszú.
"Nem lehetne rövidebben?"
Nézd, az én írói példaképem Frank Zappa és a számomra nincsen olyan gitárszólója, ami hosszú lenne.
Egy olyan viklágban, ahol a 3p 47 mp-es rockszámot 2.32-nél lekeverik egy 15 mp-es blablabla semmibensemeredeti ócska koppincs kis "gitárszólócska" miatt...

Olvassanak a tömegek Brendel Mátyást -igaz , a kommentjeiben ő is rengeteget melléüt, de a főszövegei nem terhelik meg az agysíknyáklapokat. és lájkolják

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 15:22:48

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Tandorinak nagyon jók most az öregkori versei [én adom ezt a címet: "Versek a gyatyszárítóról"]

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 15:25:40

@RomBold!: Igaz Magyar úr jóoldali és politikaimegfelelő, ezt most benézted. Csak provokálja a zsírmagyarokat, ő rendes, természtazonos hatású Lidl Yogur. Tudhatnád, hogy a jóoldaliaknak van ilyen nickje, heőjdemogyórrvogymukoss és a rosszoldali frusztráltaknak meg g... G... hogy híjják azt a fickót itt a kommentoszlopok tetején, valami deákos [latinos] neve van... Na, szóval pl Gaudeamus vagy ilyesmi.

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 15:32:15

@isssti: Kedvencem a fekete macskás krimi Dajka Margittal, Majorral, www.youtube.com/watch?v=K05zKhygPfI

magyar-magyar szótár 2011.10.11. 15:33:31

@TrueY: Az ő véleményük, amit mondanak? Vagy talált husáng...

isssti 2011.10.11. 15:57:45

@magyar-magyar szótár: no, ennyire öreg azért nem vagyok(lsd.ősrégi filmlink) ..amúgy egyetértek: Dayka Margit is nagy arc volt, de azért nem egy Gobbi Hilda!

RomBold! (törölt) 2011.10.11. 16:40:58

@magyar-magyar szótár: Tudom hát :)

És Ő is tudja, hogy én sem vagyok vérmagyar. Nem is fog velem szóba állni. Szóba állna a kamujobber egy valódi jobberrel, hogy hátha be tudja vinni a náculás-faszulás bozótjába, vagy szóba állna egy ajvékoló rettegő zsidaj-nyaló libbant köcsöggel... de nem tud mit kezdeni a buta trollal, aki még a kamujobberséget is csak bojóciparban űzi.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.10.11. 20:40:27

@-=büdösmackó=-: Most, hogy mondod. Tényleg nincs akváriumon! Micsoda logikai parafenomén vagyol!

A "libsi"-t, amennyiben liberálisra gondolsz, akkor részben igaz. Általában támogatom a szabad kereskedelmet és a piacgazdaságot. Ebben az értelemben viszont nem hinném, hogy kommunista lennék. Maszkimum szociálliberális. De más vonatkozásban, viszont jobbára konzervatív.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.10.11. 20:42:45

@magyar-magyar szótár: "Az ő véleményük, amit mondanak? Vagy talált husáng..."

Huh. Ez most melyikre válasz? Nem sikerült kommenthez pászintani...

magyar-magyar szótár 2011.10.12. 07:16:35

@TrueY: ehhez:
>>Én is azt látom, hogy az emberek nem beszélgetni járnak "ide", hanem megmondani a véleményüket. Mecsoda kölömbség!<<

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.10.12. 14:25:15

@magyar-magyar szótár: Kösz a segítséget. :)

Nehéz megmondani, hogy kinek mi a saját és mi az átcsócsált véleménye. Azért többnyire jellemző, hogy csak megrágjuk mások véleményét és valami kicsit mást gyúrunk belőle. Szóval inkább husáng, picit saját.

PfSz (törölt) 2011.10.12. 15:09:25

<off>
11 éves unokahugom azt kérte tőlem, hogy szerezzem meg neki 'A láthatatlan ember'-t Géza bá'-tól. Mondtam neki, hogy ha nem kötelező akkor inkább olvassa el azt, amit Herbert George írt ugyanilyen címen. Belement abba, hogy akkor inkább elolvassa mindkettőt.

Ha végzett, akkor mit adjak neki? Valami könnyű jutalomfalat kéne.
Valami kiskamaszos üdítő.

előre is köszönöm
</off>

magyar-magyar szótár 2011.10.12. 16:22:01

@PfSz: Lesz még ajánlat, de hirtelen eszembe jutott az, hogy bár 11 éves koromban három-négy nagy karikában már körbeolvastam az indiánoskönyveket (már át kellett iratkoznom a felnőtt könyvtárba) és a Monte Christo-t úntam a szökés után.. A Fecskék és fruskák [szerz.: Arthur Ransome)c. könyv (azt hiszem, "mai ízlés affogna rá és pöfén nyafogna, mi' ódivatú)

Elnézést, de ebben a blogban az off-ot nem ismerjük, itt bárki akármit offolhat off-előjelzés nélkül (ja és moderálás sincs és gondolhatja valaki pl másképpen másként)
reggelre lesz még pár cím :)

spájdernecc 2011.10.12. 16:32:45

@magyar-magyar szótár:
Fecskék és fruskák
soha senkivel nem találkoztam, aki olvasta volna
és most harmincvalahány év után mégis
Szerintem nálunk pont most lehet "aktuális" tekintve a vitorlázási lehetőségeket.
De igazad lehet, formailag avíttaska, és egy fia vámpír, vagy varázsló nincsbenne

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.10.12. 20:25:53

@PfSz: Én Kästner Május 35., vagy lánynak talán jobb a Két Lotti. De az Emil és a detektívek is tetszett. Én 11 évesen főképp Asimovot, Lem és Clarke-ot olvastam. Meg lehet próbálni... ;)

Jut eszembe, ha egy picit érdekli a technika, akkor a Kiberiádát mindenképpen javaslom. Nekem az a kedvenc mesém. És nagyon vicces.

vészmadár (pica pica) · http://feleslegesszavaink.blog.hu 2011.10.12. 21:41:50

@PfSz: Géza bá Láthatatlan embere gyereknek kiváló olvasmány: szerelem, ármány, a barbár, lenézett Attila, aki a gőgös rómaiakat két vállra fekteti és fapohárból iszik, fatányérból eszik. És mint minden jó könyvnek, egy nagyon egyszerű, nyilvánvaló, de nyilvánvalóságában igaz tanulság: hogy a boldogság sokszor az orrod előtt van.

@TrueY: Asimov sztem zseni, imádom.

Lev Alekszejevics Nyunyeszkij · http://evacuo.blog.hu/ 2011.10.12. 23:30:26

Fecskék és fruskák-ó! Tíz évet, ha megyünk vissza (ami talán nem oly sok idő), akkor még nagy élményanyagot jelentett, olyannyira, hogy nekiláttam egy saját vitorlás összeeszkábálásának, a kert szélében talált kerítéslécekből...(mondanom sem kell, az első prototípus csúfos kudarca elejét vette a további kísérleteknek)..szóval az nagyon jó tipp!

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2011.10.13. 00:33:04

11 évesen? Benedek Elek. Karl May és Cooper. Timur és csapata. A 13 és 3/4 éves Adrian Mole naplója. Kincses sziget. Nemere ifjúsági regények. Kittenberger és Molnár Gábor vadászkalandjai. Sógun. Taipan. Ken Follett. Mindegy, csak cselekmény legyen.

magyar-magyar szótár 2011.10.13. 04:25:18

@ripők: Adrian Mol-nál elkezdtem kapaszkodni, ha merészelted vóna pl az Oz-t, akkor jaj lett volna neked, de Molnár Gábor miatt külön köszönet, hogy helyettem összeszedted @PfSz: kedvéért , sőt mások is, köszönöm néktek!

magyar-magyar szótár 2011.10.13. 04:26:28

@ripők: Azért az öreg Dzsémsz Fenemód Kúpört... már nem merészelném javallni...

magyar-magyar szótár 2011.10.13. 04:29:19

@isssti: Nálam a dilettáns, hamis hangon megszólaló egykori üdvöske Törőcsik Mari haloványsága és nagy-Kálózy visszafogottsága két alkotóelemeiben különböző haloványság. N-K-nak a hangja sohasem hamis. Sőt. Szinkron munkákban kényszerül ízlése ellenére több eszközt használni, nem is ismarjük föl a nőstényalt-ját!

magyar-magyar szótár 2011.10.13. 04:32:25

@Lev Alekszejevics Nyunyeszkij: A hajó-és házépítés
nem pedig amerikaiidóta nagyáruházi deszka hatású műanyagkaloda föl a fára...

már egy deszkadarbot is a bele merőlegesen állított hurkapálcaárbóccal s azon papír, egy hattalpalatnyi pocsolyába (keréknyom vizébe) bocsátani...

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2011.10.13. 08:29:01

@magyar-magyar szótár: Erősen gondolkodtam, hogy a sorba pászítsam-e az Alaptörvény preambulumát, de végül moderáltam magam. Bruhhahha!

vészmadár (pica pica) · http://feleslegesszavaink.blog.hu 2011.10.13. 12:05:03

Nekem a legelső olvasmányom 6 évesen a Tüskevár volt. Aztán a Barangolás a fémek birodalmában, valami szovjetorosz metallurgustól, anyám anatómia-élettan könyve, és a Görög mitológia.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.10.13. 13:53:10

@vészmadár (pica pica): "Asimov sztem zseni, imádom."
Jaja. Ő és Clarke hasonló stílusban nyomultak. De számomra Lem sokkal emberközelibb.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.10.13. 13:54:33

@vészmadár (pica pica): Nekem az első két könyvem a János Vitéz volt. A harmadik meg A kis herceg. Végül is mind a 2 sci-fi. :)

heki 2011.10.13. 16:30:41

@spájdernecc:
én gyerekeimnek anno 10 éve felolvastam az egész könyvsorozatot (5-6 könyv, most nem tudom a címük.)

Aztán mit olvasok a (brit birodalmi übermensch-érzetet kellemesen átsugárzós) könyveket megíró artur ransome-ről:
akkora kgb ügynök volt, mint a ház.

És akkor eszembe jutott, hogy az átkosban nyugati írók kik is jelenhettek meg… jóoldali és/vagy ügynök írók, ugye. Nem tudtam, hogy ez a gyerekirodalomra is igaz.

PfSz (törölt) 2011.10.13. 19:37:08

Köszönöm mindenkinek!

Kicsit szűrnöm kell, mert a nagylány nem az a fajta, aki 6 évesen olvasott, hanem az a fajta, aki nem szeret olvasni, de most látok esélyt egy pici csoda kezdetére.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.10.13. 20:08:47

@PfSz: Háááát. Az unokaöcséim sem olvasós típusok. Azután jött a Harry Potter. Végigtolták az összes részt (talán 9?). Azóta sem olvasnak. Ez egy ilyen generáció... És nem vagyok benne biztos, hogy baj.

magyar-magyar szótár 2011.10.14. 05:12:35

@PfSz: feltétlenül:
Móra Ferenctől valamit.. oda lehet adni egy-egy kötetből néhány írást is
aztán: Fekete István: Bogáncs