Ez az írás nem jöhetett volna létre, ha Barát József guru, kedves kommentelőnk nem keveri össze a szezont a fazonnal macsó-témában. Ugyanis tévhiedelmével ellentétben a domináns nők miatt fursztrált, "nőellenes" férfiak nem macsók, hanem szőlőt savanyáló pöcsök, akik bizon kinyalnák a fuvola torkából a mézet, ha hozzájutnának! [A szerk előreb.]

A spanyol macho szóból magyarult. Olyan igaziférfi, aki feleségével, szeretőivel, munkatársnőivel és beosztott meg főnöknőivel szemben mindent és még annál többet is megenged[het!] magának. Még túl is tesz mindenen, ami csak feminimopicsoid szexista  férfigyűlölő rémálmaiban csak felbukkanhat ÁMDEMÉGISPEDIGCSAKHOGY az érintett nők mindegyike mazohistán szenvedi, megbocsátja, némán (kevés visszaugatással az ősnői kateg'ből) tűri a macsóság megnyilvánulásait. Teszemazt simán bekapja a macsó hímvesszőjét az éppen sorrakerülő nő az előző nő hüvelynedvétől (stb..) szaglóan. (Ősnő még talán esetleg ordéjj egy kicsit emiatt...)

 

Nagyjából az írás feltalálása óta milliók agyaltak azon, mi lehet az oka annak, hogy a macsókhoz a nők így viszonyulnak. (A macsóizmus egyik ősi írásos emléke az Ótestamentum...) Tippem szerint az igaziférfi jövedelemszerzőképessége lehet az egyik titok.

 

Macsóról minden nő leszólóan, becsmérlően beszél. Társaságban, csoportban, munkahelyen pl feminista-aktivista jelleggel , jaaajjjdeönállóvéleményű, hűűddenehezen befolyásolható nő képes akár nyíltan is provokálni a macsót, beleköt, csípős megjegyzéseket tesz rá, azaz ősnői attitűdben ingerléssel igyekszik fölhívni magára a figyelmet. Amerikai filmes közhely, még a lókutyagyerek-szituációknál is közhelyesebb, az a motívum, amiben a pompomlányok vezéralakja nyelvel a bálkirály macsóval, utána ordítva dugnak a tornaöltözőben. Variatio: A Ford Shelby Mustang hátsó ülésén. Munkahelyen az efféle flörtöknek az lesz a vége, hogy a bátor & nyelves nőnek vidéki kiszállásra kell  mennie a macsóval, ott aztán jól hajbakapnak majd negyedóra múlva már vadul dugnak a Touareg hátsó ülésén. Odakünn, az életben akármely gimiben még őszintébben csinálják ezt a lányok a kosárcsapat dobósztárjával... Kurvafuttató körökben, ha fiatal árura hajt a fének, abból tudja,  hogy már bekapta a horgot:  A lány csúnyán beszél vele , sikoltozik és ki akarja kaparni a szemét [itt egy pornográf betétet, mit csinál a királycsávó a lánnyal a diszkó vécéjében, töröltem - a szerk megj.] , néhány óra múlva pedig már a királycsávó otthonában ismerkedik a merrőlhányméterrel, mert a főfeleség mégis az elsőszülött kiskirálycsávóffy édesanyja, tehát szava, az van: a többi csajszi (alsóbbrendű feleségek, akik szintén szültek már Az Isteni Férfi-nek)  fölött. Ha nagy az ordéjjás az asszonyszekcióban, akkor Az Igazi Férfi távollétében a kiskirálycsávóffy kussoltatja őket ( az igaziférfiség oskolája már 6-12 éves korban elkezdődik...  bár robbanómotoros   versenymoci készül 4 éves gyermekek méretére is

 

Kedvenc macsóm Árpa Attila, tipikus ősférfi attitüd (nemhiába nem magyarországi, hanem odabentről, Erdélyből való).

 

Tippem szerint, ha összegyűjteném Magyarország 100 leginkább Árpa-gyűlölő feminimopicsoid aktivistáját és összezárnám a gyűlöletük tárgyát vélük, kb 6 óra múlva egyedúl Árpa úr kényekedve befolyásolná azt, hogy dug-e valamelyik hajlandóval a nyolc közül.

Művésznőideálom, az egykor illatospinájú Nagy Kriszta Tereskova mutatja be a macsóságot a legtökéletesebb tökéllyel ábrázoló festményét:

http://files.blogter.hu/user_files/12509/TereskovaDSCN2376.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majka - műűvelt ember ugyan nem néz halatortános vacsoracsatásat, de a magamfajta alföldi & cselédmentalitású taplók láthatták, mint csillogott a szeme egy igazi színésznőnknek, aki bulvársztár  is   a leggagyibb szappanoperánk mellékszerepében, el volt ájulva a hájfalat attól, hogy Majkával szíhat egylevegőt... Majka egyébként egy másik szappanopera sztárnőjét   dugta   jóideig, akiről azt kell tudni: egyike annak a 217 nőnek Magyarországon, akinek jól áll[t] a csípőnaci. Mint a képen látjuk, valamit magára adó macsó a hónaljkutyust leDúratja, ámbár a mellykasskán meghagyva a prémet...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macsó (Ma Valjevo)

Macsói bánság: a déli határvédelemre szervezett hűbéres tartomány a Száva jobb partján, Ráco., Szerbia és Bosznia határvidékén. - Törzster-ét É-on a Száva és a Duna (Krassó, Keve, Temes, Szerém, Valkó vm.), K-en a Kolubár folyók (?szörényi bánság), D-en Ráco. (meghatározhatatlan, mozgó határokkal), Ny-on a Drina folyó (?sói bánság) határolta, de a m. Anjou kir-ok idején K-i határa a Duna-Fehér Timok folyók vidékéig terjedt (utóbbi a ?bodonyi bánság határfolyója volt), ekkor magában foglalta a ?nándorfehérvári bánság ter-ét is. Időnként a ~hoz számították a Száva és a Drina között a Verbász vize mellett szervezett Orbász, és a Bosnya vize mellett szervezett Szrebernyik vm-t, melyből utóbb bánságot alakítottak.- A ~ot 1247: említették először, amikor Mihajlovics Rosztiszláv (†1262), a trónvesztett halicsi hg., IV. Béla kir. (ur. 1235-70) lányának, Annának a férje mint dux de Macho birtokolta, akitől özvegye, majd fia, Béla (†1272) örökölte. Ezután bánsággá szervezték, bánjai zászlósurak, az orsz. bárói voltak. 1280-84: Erzsébet kirné, V. István kir. (ur. 1270-72) özvegyének birtoka, akinek vsz. leánya, Katalin örökölte. Így szerezte meg 1284: Dragutin (†1316) trónját vesztett szerb uralkodó, kinek fiát, Vladislavot 1316: nagybátyja elűzte örökségéből, aminek következménye lett a m-szerb háború, melyben I. Károly Róbert (ur. 1308-42) 1319. VIII-IX: visszafoglalta II. Uros István (ur. 1281-1321) szerb kir-tól Nándorfehérvárt és Macsót. - A helyreállított m. fönnhatóság után a macsói bánok megkapták 1320 k. Bodrog és Valkó, 1323: Szerém, 1328: Baranya, 1333: Bács, majd ehhez 1399: Tolna vm-k ispánságát s ezek kir. várait. A gyéren lakott ~nak az 1345 nyári szerb hadjáratban elnéptelenedett vidékeire Ostfi Domokos bán telepeseket vitetett. Horváti János (†1392) a Mária kirnő (ur. 1382-95) elleni párt egyik vezéralakja lett; a ~ a belviszályt kihasználó Lázár szerb fejed. (ur. 1371-89) birtokába került, akinek birtokjogát 1389: Zsigmond (ur. 1387-1437) elismerte. - Első székvára, Macsó (Macskakő) ekkor vsz. már elpusztult, mivel a 14. sz. végén már Szávaszentdemeter a ~ bíráskodási közp-ja. 1391. IX-XI: Losonczi István bán Nagyolaszinál szétverte a betört tör. és csatlós szerb csapatokat; ez volt a tör. első betörése hazánkba. A határmenti szerbeket a tör. adófizetésre kényszerítette. 1426. V: Tatán Zsigmond szerződést kötött Lazarevics István (†1427. VII. 19.) szerb despotával, hogy orsz-át és mo-i birtokait halála után veje, Barankovics György örökli, de Galambóc, Macsó és Nándorfehérvár a m. kir-é. 1427. X: Zsigmond birtokba vette a tatai szerződéssel biztosított Macsó É-i részét és Nándorfehérvárt. A tör. vsz. az 1490-es évek végén elfoglalta a ~ot, mert 1496 u. m. okl-ben bánjait nem említik. - Bánjai 1284?-1317: Dragutin István; 1317-19: szerb megszállás alatt; 1320. VII. 3-1328. III. 9: Garai Pál bodrogi, valkói (1320-28) és szerémi (1323-28) ispán, kőszegi várnagy; 1328. II. 28-1334. XII. 8: Alsáni János baranyai, bodrogi, szerémi, valkói (1328-34) és bácsi (1333-34) ispán; 1335. V. 14-1339. VII. 8: Ostfi Miklós bácsi, baranyai, bodrogi, szerémi és valkói ispán; 1340. VII. 2-1353. III. 20: Ostfi Domokos bácsi, baranyai, szerémi, valkói és veszprémi ispán; 1353. IV. 24-1354. X. 21: Lackfi András bácsi, baranyai, szerémi és valkói ispán (1355. II. 18: bán); 1355. II. 2-1359. II: Csák nb. Ugrin fia Miklós; 1359. III. 19-1375. II. 22: id. Garai Miklós bácsi, baranyai, bodrogi, szerémi és valkói ispán; azután a bánok mindegyike az említett 5 vm. ispánja is: 1376. I. 25-1381. VIII. 31: Horváti János; 1382. I. 18-VIII. 24: Liszkói Pál; 1383. I. 11-1385. III. 8: Kórogyi István; 1385. V. 16-1386. I. 15: Horváti János; 1386. III. 26-VI. 10: betöltetlen(?); 1387. VIII. 22-1390. IV. 28: ifj. Garai Miklós (1388: verőcei ispán is az említett 5 vm. ispánságán kívül) [1388. VI. 23: alsólendvai Bánfi Jánost említik macsói bánként]; 1390. V. 23-1392. III. 10: Losonczi István (1391: beregi ispán is az említett 5 vm. ispánságán kívül); 1392. VII. 13-1393. X: Lackfi György; 1394. I. 28-III. 18. [V. 18]: ifj. Garai Miklós; 1394. IX. 24-1397. II. 25: Treutel Miklós; 1394. XII. 23-1397. II. 25: Kórogyi István; 1397. III. 4-IX. 11: Perényi Péter (zempléni ispán is, 1397. X. 28: bán); 1397. III. 4-IX. 13: Maróti János; 1397. XII. 8-1400. IX. 23: Bebek Ferenc (1398. I. 23-IV. 10: egyedüli bán a méltóságsorban); 1398. IV. 2-1401. XII. 29: Maróti János (1401. II. 17: egyedüli bán a méltóságsorban), az említett 5 vm. ispánságán kívül tolnai ispán is, mely címet a bánok ezután állandóan viselték; 1401. I. 25-IV. 27: Perényi Péter; 1402. IV. 3-VI. 8: Ludányi István; 1402. IV. 12-VIII. 29: Ludányi Tamás egri pp.; 1402. IX. 21-1403. X. 5: Újlaki László (Zsigmond kir. nevezte ki, de 1403: Nápolyi László ellenkir. bánja); 1402. IX. 21-X. 15: Ludányi Tamás egri pp. (Nápolyi László ellenkir. bánja); 1410. II. 10-1418. II. 24: Újlaki László; 1410. II. 18-1418. XII. 8: Újlaki Imre (1418. IV. 20: már egyedül bán); 1419. II. 8-IV. 28: betöltetlen; 1419. V. 26-1427. V. 25: Garai Dezső; 1427. V. 19-1428. X. 27: Maróti János; 1427. V. 19-1431. VII. 16: Lévai „Cseh” Péter (az említett 6 vm. ispánságán kívül barsi ispán is; 1429. IV. 3: és IV. 26: egyedül bán); 1429. V. 27-1430. IV. 20: Újlaki István; 1431. VIII. 3-1441. II. 12: Garai László (az említett 6 vm. ispánságán kívül liptói ispán, 1438-42: kapitány), mint Erzsébet kirné párthívét I. Ulászló kir. elmozdította (1441. III. 25: volt bánnak nevezte), de G. L. még 1442. II. 7: is bánnak címeztette magát; 1431. VIII. 3-1437. XI. 5: Garai Dezső; 1438. IV. 25-1458. II. 24: Újlaki Miklós (az említett 6 vm. ispánján kívül 1440-48: Fejér vm. ispánja, 1441-46: csanádi, csongrádi, székely és temesi ispán is, 1441-58: erdélyi vajda és nándorfehérvári kapitány is, 1444-46: somogyi ispán is, 1445-46: szörényi bán is, 1457: szlavón bán is); 1441. III. 29-1443. IV. 17: Maróti László (az említett 6 vm. ispánján kívül aradi, békési és zarándi ispán is); 1442. IX. 30-1445. V. 5: Hédervári Imre (1446. VII. 1: is bán); 1445. V. 19-1447. VI. 22: Garai László; 1448. I. 13-VIII. 14: Bebek István (1449. V. 2: bán); 1448. I. 13-1456. IV. 28: Kórogyi János (az említett 6 vm. ispánján kívül 1450-56: pozsegai, 1453-56: orbászi ispán is); 1456. X. 29: szekcsői Herceg Pál; 1457. I. 19-1458. I. 24: Szilágyi Mihály (egyidejűleg nándorfehérvári kapitány is); 1458: Dombai Miklós és Szokoli Péter; 1459-60: Újlaki Miklós; 1460: Nagy Simon; 1460: Szilágyi Mihály; 1461-65: Újlaki Miklós; 1466-67: Újlaki Miklós és Szokoli Péter; 1468-72: Újlaki Miklós és Maróti Mátyás; 1472-76: Maróti Mátyás; 1477-79: Újlaki Lőrinc és Felföldi Pál; 1479-96: Újlaki Lőrinc. 88 Korbuly 1868. - Századok 1875:361. (Pesti Frigyes: A macsói bánok); 1900:771. (Wertner Mór: Kicsedi Albert bán), 949. (Sándorhegyi: Kicsedi Albert bán); 1901:73. (Wertner Mór: Levél a szerkesztőhöz); 1902:678. (Sándorhegyi: Albert, a „chychety” bán); 1903:562. (Wertner Mór: Ki volt Hédervári Kont István?) - Hóman-Szekfű I-II. (táblázatok) - Engel 1996. I:27. forrás: Magyar Katolikus Lexikon

 

31 komment

Címkék: macsó

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr541718602

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Barát József guru 2010.02.04. 15:58:41

Semmit sem kevertem össze. Arról van szó, hogy ki képes nőkkel NORMÁL, egyenrangú viszonyt kialakítani. A macsó és a frusztrált nőellenes nem képes, csak alá-fölérendeltségben tud gondolkozni. A frusztrált nőellenesnek nyilván kívánatosabbnak tűnne macsónak lenni, mert ugye, az a domináns fél.
De ha megkapargatjuk egy macsó fényezését, na, vajjon mi lehet alatta, hogy a nőket szinte tárgyként kezeli - enyhe autizmus?

smartdrive 2010.02.04. 16:53:33

@Barát József guru: nem. egyszer (többször) lekisfarkúzták

freesleep 2010.02.04. 17:01:23

milyezaszar? antikolás a nyelvben meg femini"m"...

RAMBO · http://szolo.blog.hu 2010.02.04. 17:02:56

Milyen érdekes, hogy Majka macsót simán elhagyta Zita a bödönfejű pénzes fasziért, hónalj ide vagy oda. Akinek annak ellenére, hogy mennyire duzzadt, megvolt a Bódynyúl is.

Árpa Attila viszont tényleg macsó: jóképű, agresszív sportot játszó, gazdag faszi.

orky 2010.02.04. 18:19:16

@Barát József guru:

Vagy rájött, hogy ez kell a tyúkoknak?

mindenhova 2010.02.04. 18:50:27

A vége nagyon beteg:D Grat!:D

Barát József guru 2010.02.04. 18:51:28

@orky: Persze, valószínűleg egy nő arra gerjed, hogy lealázzák, parancsolgassanak neki és amolyan dekoratív díszletként kezeljék.

@smartdrive: lehet, de ez soha nem a tényleges eszközre vonatkozik, hanem a pasi valószínüleg önző viselkedését minősítik ilyenkor a nők.

magique 2010.02.04. 18:56:58

Az ilyen max. dugni való.

pixelpiréz plüssvitéz · http://kigondoltam.blog.hu 2010.02.04. 18:58:35

Na akkor most elolvasom azt a háromképernyőnyi képaláírást az évszámokkal, de ha nem lesz benne semmi vicces, I'll do something terrible.

orky 2010.02.04. 19:09:08

@Barát József guru: Mint kiderült igen, vagy legalább demonstráljon a csávó hasonló mentalitást.

pixelpiréz plüssvitéz · http://kigondoltam.blog.hu 2010.02.04. 19:12:51

@piréz vitéz / plüssmacsó:

Jézusom, ezek mind macsói bánok voltak?

Kész szerencse, hogy a macsói hagymáról nem értekeztél...

orky 2010.02.04. 19:36:22

Na jó, előbbihez kiegészítés : lehet 30-40 éves korukra nők kifejlesztenek vmi szürkeállomány félét, aztán elkezdenek sírni, miért verik őket, hol vannak a rendes pasik... Akiket korábban százszor elhajtottak...

Barát József guru 2010.02.04. 19:42:14

@orky: Ezek szerint te a frusztrált szekciót erősíted itt.

orky 2010.02.04. 22:20:13

@Barát József guru: Te meg a hülyeségeket beszélő szekciót. :DD
Macsóság és autizmus, autizmus arról szól, hogy valaki nagyon intelligens, csak szociális képessége nincs abszolút.

magyar-magyar szótár 2010.02.06. 08:00:49

@orky: belekotty, az autizmus valami lelkigörcs-bénaság, láthatatlan ketrec, az ember képtelen sajátmagából kitörni és nem képes értelmezni a tapasztalt jelenségeket. Bárkive is előfordiulhat pilanatokra, ám nekik tartós. Magasfokú értelmiseggek, akiknek csecsemői soha-soha nem alszanak 3 óránál többet egyfolytábvan és napi 9 óránál többet sem összeadva az alvásminusz miatt az autista tünetekhez hasonlóakat produkálnak, amiből a magasfokú értelmisegg arra következtet, hogy a gyermeke zseni lesz (pl fejben 10jegyűt oszt hatjegyűvel, de írni nem tanul meg soha..)

magyar-magyar szótár 2010.02.06. 08:02:41

@Barát József guru: @orky:
Aki nem úgy beszél a nőkről, mint a szomjasoázisalakúak és a Nők Lapja line, az mind frusztrált pöcs. Mert "Nőnek leni jó." Ébn pl szeretnék nő leni, j lenne, ha a lábam sose lenne büdös és nem finganék, meg reggel nem kéne kimosni a hónaljam. És mondjuk nemispecifikusan gyöngéd is lenék.

Barát József guru 2010.02.06. 15:22:36

@magyar-magyar szótár: Nem, csak azt szeretném egyszer látni, hogy a nőkről mint emberekről beszélsz, nem nemihormon felől megközelítve, mint egy külön állatfajról, amelynek az egyedei mind egyformák (egyformán rosszak, álszentek, prűdek és képmutatóak, valamint hisztisek). Ja, és hónaljat sem mosnak.

magyar-magyar szótár 2010.02.07. 08:07:22

@Barát József guru: A nők nagyjából ugyanolyanok, mint a férfiak, előfordul, hogy egynémelyikek finganmak, böfögnek, nem mosnak lábat, pletykásak (mint a férfiak is) intrikusak, kegyetlenek, verekednek, sőt olyan nő, aki még nem olvasott picsamagazinokat, akár autót is jól vezet. Most futottam át Vass Virág mácsójkról való panaszát, hogyugye eltűnnek a nemek közti különbségek s férfiatlan férfiak szaporodnak föl... Nadehát a férfiatlan pöcsöt a nő teszi... Egészséges szexuális életet élő férfi egyszerűen azért nem néz pornót, mert tökre nem érdekli. A nőiség vélt "értékei" is közösségi úton "keletkeznek".. a.. fejekben.
Most ez olyan, mintha a hajfestékkel megetettet női hajakról vitatkoznánk, ez tényszerű, hogy a maimarketing és a konzumpicsaizmus hálójában vergődő nő azt hiszi, hogy ő akar a hajából műanyagraffiát csinálni... Van kivétel, ha jól számolom, a nők 1/3-a még ellenáll.

Persze, hogy jobb a békesség. Hazudjuk azt, hogy minden oké, egy frusztrált pöcs vagyok és hogy az a műanyagraffia hatású, arcbelefúrva élettelen és szúrócskás hajcsutak édybabba és cukkini, akkor nem lesz bajunk. hazudjuk, hogy "nem is vagy olyan kövér" s akkor nyugtunk lesz.

Barát József guru 2010.02.07. 12:44:17

...a hajfestékkel megetettet női hajakról vitatkoznánk, ez tényszerű, hogy a maimarketing és a konzumpicsaizmus hálójában vergődő nő azt hiszi....

A női nyakkarikákat, az eltorzított japán lábakat, a halcsont fűzőt vagy az erőszakkal 90 kilósra hizlalt afrikai lányokat is a mai marketing és konzumpicsaizmus áldozatának tekinthetjük?

de itt végül is nem a nőkről, hanem a macsókról futtatunk eszmét, bár a kettő összefügg, macsó csak nők között lehet macsó

magyar-magyar szótár 2010.02.08. 05:54:29

@Barát József guru: A nőknek okozott kínzások java mögött a már nem szülőképes nők, a Bölcs Banyák egykori uralma ál, emléke ennek. Mintahogy mai magasan művelt fdipolmás értelmiségi nő egy másik diplomás értelmiségi nőről, mert az még nem szült gyereket, mint picsáról, kutzttyáról kis szukáról stb beszél. Azonképpen a nyaknyújtásban vagy a nőifitymácska megmetszésének (eü-tisztasági okokból) túlságaiban is vén nyanyák a felelősek és nem férfiak, akik ugyebár és valójában) melékszereplők még szemre macsóságos társadalomban is. (Lásd az afgán törzsek helyzetét, ahol a döntéseket a Nagy Anyák hozzák meg, ám azokkal a törzsek elé a Zigazzi Férfijakk állanak ki.. )

Ez a haj-megetetés újkeletű, semmi köze a lábdeformáláshoz (ami talán férfi-bűn, hiszen a kínaiaknál és a japánoknál a ni láb kb olyan szex-idol, mint nálunk a női mell. )

RoFä 2010.02.08. 08:20:33

@magyar-magyar szótár: Most egyszerre leszek szexista és rasszista: nem csoda, hogy kínajapánban nem a mell a fő fétis... bár a modern sebészet csodákra képes.

Egyébként én sokkal nagyobb tragédiának tartom, hogy fenekük sincs. Viszont cserébe az ázsiai nők nagy többsége harmincöt évesen, két (Kínában egy) gyerek után simán fel bírja venni azt a ruhát, amiben érettségi után először rúgott be.
Valamit valamiért.

A hajfestéket, lakkot, habot, zselét meg gyűlölöm.

magyar-magyar szótár 2010.02.09. 05:40:54

@RoFä: jut eszembe (itt a blog-pont-hu-n is) a japáncsajoknak viszont a szemnagyobbítóműtét a mániája, a harmada bandának szilikonos melle, de 99,99%-nak meg nagyobbított szemecskéi vannak... gondolom, Kelt-Kína detto...

magyar-magyar szótár 2011.07.09. 07:18:38

@ballikos: Érdekes szó, mire gondolt vele Ke'd?

ballikos 2011.07.09. 10:05:50

@magyar-magyar szótár: jaj, bocsánat, csak kicsit be voltam állva, és mire észrevettem magam, már trollkodtam egyet. olyan mint az elsőzés. irulok-pirulok

Gyurika55 2015.07.25. 10:57:30

Furcsálom, hogy ilyen szinvonaltalan és ordenáré stílusu szöveggel indít macsó ügyben a szótár! Talán igényesebben kellene szerkeszteni.

Frick László Intézet 2015.07.26. 06:53:54

@Gyurika55: Pedog még van lejjebb is. Ha Ön magas színvonalú szövegeket szeretne olvasni interneten, ráadásul pompásan szerkesztett publicisztikai remekműveket, akkor javaslom a 444.hu c. újságot. Un "adás" keretében minden nap felelős szerkesztő(k) írja és szerkeszti a javát. Ha Ön kedveli az un "indexes stílus"-t (XX. század eleji szovjet-orosz bolsevik frenetika + a múlt század 80-as éveinek második feléből Harczagi Lacika a Népszabadságban + Matula Magazi a legszebb éveiben , mínusz Bálint György a Horthy-korszakban) akkor ne is olvasson mást. Ajánlott szerzők:
Tamás Bence Gáspár
"anarki kapitány"
Dr Bede Márton
Gazdaság: Dr Kasnyik Márton

Velvet, undorground: Holyváth Bence (ő a belsős szépségverseny elsőhelyezettje is)
Azt hiszem, úgy húsz férfifire jut egy nő a szerkikében, ha egy kis pinjaillatra is vágyna, valamilyen Zsuzsa és gyak olvasószerkesztő lenne