Zsadon Béla egymaga nem tudja megállítani a tévinformációk áradatát. [...] A minőségi újságírás tehát nem a népakarat, hanem a piaci verseny terméke.

/HVG/

 

A mélymagyar újságírás és politikaikorrektség jutalomfalatja. 200 000 Ft. Még 1997-ben alapították azzal a céllal, hogy a jólnyaló újságírókat elkülönböztessék a rosszoldali nemmegfelelőgyerekekektől. (Tehát megfelelőújságíró ajakaival időnként gyöngéden hariz illetve deep throat-ozás közben megökrend a neki kandírozott padlizsánszínű cukorfalattól is. Bővebben a stílust a tótawériánus gründgens-eknél tanulmányozhatjuk, az "egyenletesen, minden oldal mekkapjá"-t pl az Eljövetel című könyvből, amit a művi ára 50%-ért dobtak piacra). A "mélymagyar liberális" egyenletesség és kiegyensúlyozottság aránya kb 10:1-hez, tehát Hunwald ügye egyenlő a móri polgármester ügyével. Ehhez képest a Minőségi Újságírásért Díj jutalmazottjainak nem 10%-a "jobber" újságíró, hanem évente egy sem. Ismerjük a jógyerekújságírók számnévkezelési trükkjeit, tehát, ha akarom, a díj ötödmillió, ha akarom, hatodtucatszázezer. A tüntető tömeg létszáma majd' negyedszázezer és alig több, mint húszezer között váltakozik, attól füg, kik és miért és hol tüntetnek.

tessék a zsűri névsora, önmagáért beszél:

 

A zsűri


A díj odaítélése a támogatótól és az alapítványtól független, szakmai döntés eredménye. A Minőségi Újságírásért Alapítvány felelős a mindenkori zsűri felkéréséért, és a zsűri jóváhagyásával a díj kritériumainak kialakításáért. A zsűri jelenleg öt tagú, Bánki András (Világgazdaság, főszerkesztő), Bojtár B. Endre (Magyar Narancs, főszerkesztő), Farkas Zoltán (HVG, rovatvezető), Molnár Patrícia (HVG, rovatvezető) és Uj Péter (Index, főszerkesztő) alkotják. Új zsűritag meghívásáról a mindenkori zsűri javaslatára az Alapítvány gondoskodik.

 

Éppen azért, hogy egészen kádár-kori jelleggel látszon a zsűri elfogulatlannak, időnként egy debreceni józsef -alakú jobberújságírót is belepetyegtetnek, közé a jógyerkek névsorának, azért kellenek az ilyen faszingerek, hogy legyen mivel jellegzetesen pofátlanul hárítani a vádakat arranézvést, hogy valójában a díj light-osan szabja meg a helyes csapásirányt az ökölnek és  a benyaló nyelvi leleményeknek. A Kádár-kor sajtó-és műűvészeti világában is voltak díszjobbosok, igazi grófok, rhaccsoló ludovikástisztek, régi, békebeli mérnökök,   polgárireakciósnak látszó konferansziék ésígytovább. Ma már a jógyerekek számára bonyolult, hogy mért nem Demszkyéket vitték be a rendőrségre és verték meg, miért csak nevet nem szerzett (tehát Nyugaton ismeretlen) fickókat. Sőt, ez volt a szocialista rendőrség egyik legügyesebb húzása, mert így a nyilvánosan ismert ellenzékieket vamzer-szerűvé  hoaxálhattak...

 

Kritériumok


A Minőségi Újságírásért-díjjal jutalmazható bármely az írott sajtóban és az interneten megjelent magyar nyelvű cikk, függetlenül a megjelenés konkrét helyétől és szerző kilététől, feltéve, hogy az illető hivatásszerűen műveli az újságírást.

Nem szempontja a díjazásnak a cikk műfaja és terjedelme. Ugyanakkor a díjazott írás lehetőleg riport, publicisztika vagy műkritika kell legyen. Előnyös, ha választott írás elemző, összefüggéseket feltáró mű. A zsűri olyan írásokat kíván elismerésben részesíteni, amelyek kitűnnek:
- a témaválasztás,
- a közérdek, társadalmi érték szolgálata,
- a stiláris színvonal,
- a nyelvhelyesség, a nyelvi lelemény,
- a szerkesztés,
- az eredeti gondolkodásmód, kreativitás és
- a dramaturgiai érzék
szempontjából. A díjkiíró értékelendőnek tekinti a pontos mérlegelést, a tárgyilagosságot, a vállalt, imponáló elfogultságot és az empátiát.

A díjazott írás témája bármi lehet, tartalma azonban nem lehet sértő, dehonesztáló, kirekesztő, uszító vagy lázító. Nem kizáró tényező, ha az írás szerzője korábban megjelent írásával már elnyerte A Minőségi Újságírásért-díjat, de lehetőség szerint kerülendő az ismételt díjazás.

A zsűri havonta tartja összejöveteleit, amikor az alapítvány felkérte szakemberek [!!!]által készített előválogatásból[!!!!!] (12-15 írás), illetve a zsűritagok által javasolt, és a zsűri elő terjesztett cikkekből választják ki az előző hónap Minőségi Újságírásért-díjjal jutalmazható írását és szerzőjét. Az előválogatásba való bekerülésre bárki javaslatot tehet - immár ezen honlapon keresztül is -, a beválogatásról azonban az előválogatást készítők dönthetnek.

A zsűrinek jogában áll, hogy egy adott hónapra ne adjon ki díjat. A ki nem adott díjat egy korábbi vagy későbbi alkalommal, egy másik hónapban születő cikknek és szerzőjének oda kell ítélnie.

 

 

A díj

 

A zsűri 2005-ben 12 alkalommal ítéli oda a Minőségi Újságírásért-díjat.

 

A hónap díjazott írásának szerzője oklevelet és pénzjutalmat kap, ez utóbbi 2005-ben nettó 200 000 forint, amit a Minőségi Újságírásért Alapítványtól kap meg a díjazott újságíró. Abban az esetben, ha a díjazott cikket többen írták, úgy a 200 000 forintos díj a szertők között egyenlő arányban megoszlik. [hoppá, azért 200  rúgó egy mózerarankadíjhoz már eléggé odahónaljspréz...: ) ennyi pénzért már én se tagadnám meg az átvételét, ha lenne is díjazásra alkalmasan tisztázott bejegyzésem... ]

 

 

A díj figyelemelterelésének is köszönhetően alaposan megismerhettük a fijúk a bányában mi szőlőt jövesztettek föl, de azt soha nem fogjuk megtudni, hová tűntek a magyar autópályaépítésekből az állami pénzek 40-40%-ai. Időnként a tocsik-filléreket erre megcsörgetik, miközben a MaSZoP-tallérokat S-jelzésű kaminyonokkal amott meg elviszik.

 

Jellemző, hogy a fiúk a bányában vagy a fiúk a szőlőben hír puruttyanatának a sztorija ( mért nem adta a megrendelést a 10%-kal többet kérő Zarándoknak a Dunaferr vérszocialista vezetése, ill. önmagában a Májer Aranka -sztori izgalmasabb és nagyobb horderejű a díjazott felfújt-nál) ... vagy ott van az Olaj a bűzre, aminél nagyobb terjedelemben a magyar olajügyekről még nem beszéltek mellé. ("HTO-t csak MDF-kútnál lehetett tankolni Magyarországon" -zanzásítás a "riport"-ból) A tényfeltárásokról való tényfeltáró riportban ráadásul olyan BLIKKszaftos kérdéseket lehetne kitálalni, pl, hogy Kármán Irén a Hős Magyar Újságírónő tényfeltárás közben csak pettingelt vagy dugott is Portik Tamás olajmaffiózóval. Rajnai Attila, ha megérdemelte a Minőségi Újságírásért Díj-at, akkor a szöveghízlalásért: a lényegiek mellőzésével akkora terjedelemben a magyar sajtó történetében még nem beszéltek mellé soha, mint ő a sorozataiban. Nadehát, mit is tart az orosz börtönbölcsesség? - >>Csak a kishalak akadnak a hálóba.<<

 

A minap panaszkodott is a magyar nyalóújságírás szégyene, Tamás Ervin a közvélemény elterpeszkedésére. Vagyis hogy nemmegfelelőirányba világít be a nyilvánosság, mért nem Orbán apja kaszájával foglalkozik. Addig nagyon is fasza volt a nyilvánosság terpeszkedése, amíg nem a minkódalunkra nyúlkált át... (Orbán apja kaszája feltárása volt a minőségi újságírás egyik legnyomorultabb purcanata, miközben bányásztárs , a kb 10-szer nagyobb volumenű vállalkozó Zarándok János  röhögött a markába...)

Bár a képisajtó munkássága egyre fontosabb, az orbánbányákról képi beszámolót soha nem láthattunk. Talán azért is, mert a feltárás képivilága nem állt volna összefüggésben a textúrálisan megjelenítettekkel. Bár én 10000 Ft-ért megcsináltam volna: egy régi trükk, ami bevált az andrássy'n a barikádnál vagy a tiszafüredi Magyar Gárda toborzón: Én bizony nem lettem volna rest lefeküdni a bányatéren s úgy, felfelé véve ÓÓÓÓRJÁSSSINAGY bányát mutattam volna...

 

Díjazottak 2009-ből (október végi állapot, lehet, hogy évvégéig még befut a díszjobber...)

Brückner Gergely
[májusi díjazott - Figyelő]
   
Csikász Brigitta
[áprilisi díjazott - HVG]
   
Fahidi Gergely
[áprilisi díjazott - HVG]
   
Somlyódy Nóra
[márciusi díjazott - Magyar Narancs]
   
Megyesi Gusztáv
[februári díjazott - Élet és Irodalom]
   
Romhányi Tamás
[januári díjazott - Népszabadság]

 

Mostpedig terpeszkedjen figyelmünk  csak egy kicsit a rögvalóság felé: Ha nem ilyen szószerint aljas [kétfenekű, alul rejtett tartalommal], stréber és nyalista módon ítélnék a díjakat, akkor kb 10 megfelelően jól nyaló újságíróra jutna kb 2-3 jólíró un "jobber", ámde nem debreceni józsef alakú. Túl sok a húsz ujj a testemen, hogy előszámolhassam a jólíró "jobber"  újságírókat, főleg akkor, ha megteszem a hagyományos szekciónak azt a szivességet, hogy a Reakció blog (azelőtt jobbsorsra érdemes papírújság, amit önellenható ostobaságból felhagytak, sőt, még ünneplik is tévedésüket afelől, hogy a netoszféra a jövője nem, hanem a netoszféra olyan az újságírásnak, mint a boroskóla a tavipontnynak.) A jobber újságírók legjava a megfelelően nyaló odalon az NBII-be se jutna föl. Végh Alpár Sándor, Kormos Valéria...ö... ez még csak az egyik kezem... két ujja... Száraz (ifjú) György... Urbán Beatrice... Torkos Matild.. huh, milyen Örs? Tihanyi, Aztán. Most az, hogy Lovas Istvánnal nem értek semmiben egyet, ez egy, de egyébként nagyon sok stréber jógyerekújságíró csak szeretne úgy írni, ahogy ő ír, hát most ugye vegyük azt, hogy az újságírói, az munka és az ember a munkáltatója elvárásai szerint dógozik, mint ahogy régi hírlapírók egy légtérben ellenzéki és kormánypárti lapot is készítettek, mert ez volt a munkaadó követelése...

 

ISMÉTLÉS: A megfelelőnyalásról. Van az ostoba jobbos egyenletesen nyaló újságírás, ez NB II, sőt, megyei másodosztály kateg, hagyjuk is. Alcsút FC. Akik szeretnek nyalatni , a magmondhatói, hogy időnként megkívánnak azért egy-egy gyöngéd harit is:

a permanens lefety uncsi.

Ha jóoldali megfelelő újságíró tár föl az NFÜ körüli korruptív umbuldákból, de név, hely, cím, akkor az olybá tűnik: "Vannak még hibák, de íme önkritikusan föltárjuk és ennyi!" Mint ahogy tüzet oltani tűzzel is lehet, egy megfelelően kis tény feltárása orbitális tény-ehegyek láncolatáról elterelheti a figyelmet. Emit megcsörgetnek néhány hír-mogyorócskát és akkor azzal már meg is etették a disznókat, a diót meg zsákszám lehet ezalatt csöndben kikapni. Azon elfilóz'hatunk, hogy Uj Péter és a jóoldali megfelelően nyaló-harizó újságíró jógyerkekek gyárilag ilyen hülyék (vagyis jóhiszeműen tényleg elhiszik, hogy 10 benyalásra egy hari az már  "elfogulatlanság" vagy ha baszogatják Szili Katalint, akkor azzal megadták az elfogulatlanság szájának, ami jár, bele, vagy nem, hanem nagyon is tudatosan művelik ezt, a pénz halad a maga útján, a karaván kutyái meg ugassanak... ez olyan, mint a legújabb koalázás, amíg a sajtó zabálja A Város "koalíciós krízisé-t" nem foglalkoznak a BKV( & Co.) kamu-lelépéséipénz- ügyeivel. Mert van, aki elhiszi, hogy a Kövér Néni mind a ridiküljébe gyümiszelcsizhette a pééézeket, nem kellett visszatocsikolni belőle a szemethunyóknak???

Az egyik fiatal díjazott a világ elé tárja a tapasztalatlan oknyomozóújságíró szűzi, naív bájos döbbenetét, ugye az ember azt várja, hogy a cikke nyomán menny főddel egybeszakad, a bűnösök elkezdenek nagygázzal bűnhődni és a jók pedig jutalmukat fölajánlják az árvák és hadiözvegyek alapjába. És aztán nem történik semmi, minden megyen szépen magától, mint az ágybavizelés Frick László korszakos tárcájában az ÉS-ben a rencervátás hajnalán. (Ami Pestországban reggel hétkor van...) Minden út az első lépéssel kezdődik, de most én Uj Péter 167 205-ik lépésére mutaok rá, mert ez a kedvencem. A hajdú a harangöntésből tudjuk, hogy mihez értett: levágni a kötélről a harangot, hogy elszállításra és feldolgozásra alkalmasabb hat-hét darabba repedjen. Uj meg az " Új Vásárhelyi Terv"  -ről írt párthű  kritikát. 1999-ben? Kb. Általában jellemző a jóoldali megfelelőújságírókra a pontos precíz munka, tehát ha a tiszai vizkormányzáshoz teljesen ostoba-tudatlan, de jótollú újságíró 16666 Ft-ot akar magának utalványoztatni e támában, akkor fölhívat valaki megfelelőoldali szakértőt, hogy ugyan , mondjon már neki valamit, mi a fasz ez a terv és hogy is? Uj azonban, amikor ezt az egyébként elfeledett (szerintem ő maga se emlékezne rá...) kis tárcácskáját kiszopta az ujjából, úgy lehetett vele, hogy úgyis, az olvasó is tökhülye, a lényeg, hogy a képletbe passzoljon: fidesztanáta ki = baromság. És kanyarodjunk csak gyorsan vissza a jó tollhoz!!

 

Ugye a Minőségi Újságírás Díj piacibevezetésének fő célja a jótollúság színvonalának emelése.

Na, azt hiszem, a 200ezer Ft-okat nem a szemétbe hajigálták. Vagyis a minőséggel nincsen már baj. A stílus pompás vagy veretes, olykor a letűnt irodalmi posztmodern ormaihoz vezető ösvényeken fut. A forma meg? A forma, hát még Gombrowicz tábornok is zászlóthajtani intené seregeit. Nincsen is baj a magyar minőségiújságírással, olyan, mint a cuki hűtőpultjában a látványsütikék. Csupa habtorony, rubintos ribizlik, gyémántos-flitteres zselék, sőt, még nyálösszefuttatós aromát is kevertek a természetazonos hatású sütitésztába, akkor mi a baj?

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr631477895

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2009.11.07. 10:00:40

a papírredakciót sajna az új tulajok, az indexkrőzuskirálykák zárták be... kurvaanyjukat mellesleg.

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.11.07. 13:35:54

ugyanez megvan a másik oldalon is, csak másképp hívják. szép magyar nyelvőrzés vagy tudjfaszommi. és még hogy meglesz!! öröm lesz nézni a milliókat, hogyan fognak becsússzanni a jobb firkászok zsebibe, ha lesz majd új királyság.

amúgy, szerint nem érdemes ezen lovagolni, mert a dolgok természete ez. aki jól beszél, az jutalmat kap - így volt ez már az oviban is.

magyar-magyar szótár 2009.11.07. 13:55:11

@efes: Jó, és számít-e? Van-e hírértéke? És a pénz? Hahaha: ez olyan, mint a "jobbos televíziók, az összehasonlító grafikonon a nullához közeli sokszínű hullámvonal alja... És a reklámbevétel?

magyar-magyar szótár 2009.11.07. 13:58:42

@A Hannibal Lektűr-attitűd: Akkora elnézést nem tudnának kérni. Tóta olyan jelentős szerepet játszott a néphülyítésben, hogy az lenne az elnézéskérés, ha elmenne négy évre angolt tanítani a Gandhi Gimnáziumba. Ki a fasz nem tudta, hogy a többiztosítós rendszert nem a visszacucjializmusbakaródzó fidexxek buktatták meg, hanem maguk a biztosítók: Az lett volna egy igazi nép pofájába beletürrüllés, ha fel merik tárni egy riportban, hogy a gépjármű felelősségbiztosítás gyalázatos helyzete miatt itten magán biztosító nem innovál, nem út-tör,nem kisérletezik. Tudták ezt nagyon jól ezek a műűvelt okos gyerekek.. csak úgy voltak vele, hagy kapja már be a takony szőlőbányász cigány a saját f[síp!]át, bekapta, naoszt?

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.11.07. 19:47:40

"dr. frankenstein, a szörny él, és érez, és nagyot üt.
mint az a történet a gólemről, csak hogy zsidózás is legyen.
a nép meg büdös, böfög és fingik, sötét lépcsőházi folyosón hugyozik, és letagadja.
welcome to the matrix, avagy nagyon nem értem én ezt a filózást, ami most itt ment, mert csöppet aszinkron, azt meg nem szeretem."

magyar-magyar szótár 2009.11.08. 05:39:36

@bs395: Honnan van ez a pompás idézet?
De egyébként kb így van. Ez az az adok-kapok, ami a használtautópiacon is van: Az autóvigécek szerint az emberek booorzalmasak és büdösek, buherálnak és maszeokolnak, elspórolják a szervízt, de egy VALÓDI VEZETETT SZERVÍZKÖNYVET egy tényleg szervízelt autót leszarnak és azt mondják, hogy az semmi... alufelni "gagyi vacak" és "klíma minek, majd letekerem az ablakot" aztán meg még a jobboldali visszapillantótükörre is, mint ingyen kapott extrára mutat a szomszédnak.

Az indexék, meg az egész magyar értelmiségi elit el van ájulva, mekkora egy tahók az emberek, de kiknek az oskolájában (tandoriul jaskola...) tanulták azt, hogy feszt a fikát kenyegessék? Azt elhiszem, hogy egy magyar újságíró jólélek beájult a taggyűlés sztoritól, a méret nem számít, de annyira már a vállalkozásokhoz nem ért, hogy pont akkoriban meg egy óriási és permanens felügyelőbizottsági gyűlés kezdett el kormányzásról BESZÉLNI, miközben az érdeke éppen a zűrzavar fojkozása volt a zavarosbanhalászsához. Pedig ma már az újságírók mind vállalkozók, aki nem számlaképes, az elmehet a gúnyájába

bolhára vadászni....

magyar-magyar szótár 2009.11.08. 05:43:58

Az Élet és Irodalom egész szerkesztősége permanens taggyűlés, ráadásul a Kft- tulajdonosai Bt-ként számláznak keresztbe-kasul.. És ez még a becsületes verzió, az igazi gecizmus az, amikor a médiavállalkozás keres egy fal-balfasz tulajdonost, aki nevét is adja, közben meg a menedzsment szétszopatja a tulaj agyát is és maszekol, amennyit nem szégyell, van egy kreatívkönyvelés, amit bemutatnak a nagyontávoli és nagyonbalfasz tulajnak, ők meg -és főleg az új internetes formákban!!! - boltolnak annyit, amennyit nem szégyelnek. És ki az, aki szerint egy Uj Péter képes szégyelni magát valamiért?? :))) És ki az a számítástechnikailag képzett jó HTML-es kiscsákó, mondjuk 17-éves emo-s, aki nem látja át, amit a Felnőtt Bácsik meg nem.. mert ugye szerintük az internet egy múló hóbort, és majd 5-6 év múlva megint a papírsajtónak kel föl a napja...

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.11.08. 12:45:02

@magyar-magyar szótár: de akkor most irigy-e vagy? :)

amúgy meg komolyan remélem, sosem kell fel többé a papírsajtó napja. szép csendes kimúlásra van ez ítélve, punktum. túl drága, túl környezetpusztító, túl sznob, túl ilyen, túl olyan - ráadásul túl gyakran szar is.

magyar-magyar szótár 2009.11.08. 13:05:03

@efes: Ha arra gondolok, hogy szeretném-e az édes kis kutyuskámat hajnali 11-kor pisiltetni a Lövölde téren , hogy hanali fél 12-kor már neki is ülhessek a heti "blogomnak" , közben átsunnyogok a konyhán és fürkészem a gyerekek tekintetét, hogy látták-e, amire nem emlékszem a kialvásos reflex miatt ( és írtam már gyereknevelésről víídám könyvecskét viszonylagos sikerrel ám...)
Akkor azt mondom, jól van ez így. És: nem!

Ha meg arra gondolok, hogy papírraalkalmasan író igaziújságíró, nem ilyen hülye és ergya, mint én, hanem tényleg jótollú újságíró... polcfeltöltő a fosonyban, az egyik meg most jött meg a faszedésből az erdőről, hogy legyen mivel fűtenie, akkor azt, hogy igen, irigy vagyok.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.11.08. 19:26:30

@magyar-magyar szótár:
tóta blogjában komment.

egy kicsit off:
hangorienidiocc.blog.hu/2009/11/08/kerteszkedes_5

kertész legutóbbi nyilatkozatának a fordítása.

Slothrop 2009.11.08. 20:13:40

A dolog egyszerűbb, még a Heti Válaszból is bekerült valaki három év alatt egyszer, viszont a zsüritagok hajlamosak a saját volt vagy van beosztottjaik, kollégáik sanyarú fizetését kiegészíteni ily módon. Az Isten mentsen meg téged attól, hogy valamelyik zsüritagról valaha egy rossz szót mondjál, pláne leírj, vagy valamilyen érzékeny pontjukra tapintsál habituálisan, világnézetedből kifolyólag, még ha elvben az ő politikai oldalukon vagy is.

magyar-magyar szótár 2009.11.09. 03:23:11

@Slothrop: Tudjuk, hogy ezek jutalomfalatok, tehát időnként (Durov Kutyája Elv) kapnia kell , a lelkiösszeomlás előtt a nemcsókos kutyuff-káknak is.

1979-ben a fiatal íróknak, ha nagyon hisztiztek, előrántották Esterházy Termelési regényét és azt mondták, tessék ilyen jól dolgoznia önöknek is és lesz kötet!

A díjazás általános feudális elvei ilyenek. És mennyire embereik fenenagyjaink, mondjuka Kossuth Klub-ban, egy svédasztalos összeröfin a Magyar Szellemi Nagyságok Élő Pantejonyja, és ott aztán mindenkinek az emberioldala domborodik, repkednek az egyébként pompázatosan oráló szájakból a süteménymorzsák és a színvonal pedig keresetlenül a Bástya Nyugdíjas Sakk Kör bölcsességeinek az ormain. Persze új nincen ott, így ő is kap a pofájába bele, mert Szellemi Nagyságaink nem egészen értik, hogy az index mért támogat jobbosokat. Tehát a zsűrit kétfelől is nyomás éri, amiáltal az a tév-érzet kell bennük, hogy ők anyiraelfogulatlanok, hiszen nyírják őket a jóoldalról is.

TuRuL_2k2 · http://maglyatuz.hu 2009.11.10. 23:52:19

A Reakció papírblogja nem teljesen önként búcsúzott.

magyar-magyar szótár 2009.11.11. 04:58:50

@TuRuL_2k2: Igen, eről már Szamárfül kolléga is nyafintot egyet, de hol a történetre mutató link? Egyébként EZ (pedig nem új ám!) , amit nem értenek a Felnőtt Bácsik, be vannak rágva Uj-ra, hogy direkt támogassaja hóttifaszistákokat.
Pedig a modern politmarketig atyja támogatta a Néemtországban Élő Amerikaiak kis katonai századának megalakítását is. Úgyhogy nincsen új a paplan alatt, csak olyanok, akik túl jó tanulók voltak történelemből és A-tól Zeutung-ig bemagolták az anyagot. Sajnos azonban a tananyag erősen szelektált...

magyar-magyar szótár 2009.11.11. 05:01:00

@Slothrop: Ezt ismerem, hát a jóoldaliak is emberből vannak. Pl Dr Kovács & Váncsa az én tiszteletbeli apáim, de úgy is vagyok vélek, mint tinédzserlányok szoktak lenni az apjukkal. Büdösek, az egyik feszt piaszagú és mogorva, a másiknak hentesképe van, szóval ilyesmi.

magyar-magyar szótár 2009.11.11. 05:03:15

...És Slothrop, EZ mutat a lényes különbségre, mert apuáknak meg lehet mondani az igazat, legfeljebb olyat replikáznak, hogy sírva szaladhatok a lányszobámba, ámde.. és innen, amit mondtál, da capo al fine... A középszar ismérve.