Cigány Koszovó - tipikus mélymagyar értelmiségi értelmiseggi [coccojológijus tagozat] riogatás, néphülyítés. Miszerint a szegregált cigányság elnyomattatásában föllázad [itt a romantikus brazil szappanoperákba illő jelenetektől, fejéringes-feketenadrágos varjúbajszú férfiak rózsásszoknyás mezítlábas aszonyokkal Derkovits metszetekbe illő fekete-fehér igen-nemségben futnak a selymesfüvű pusztában, a munkától edzett izmokon játszik a fény, a horizonton Makar Csudra- tábortüzek, zöldkendős dél-kelet-francia szinti leányok (apró aranyérmés diadémek csillognak) Bóban Márkovity zenéjére ropják azt a csoszogóst, amit a roma életmód táborban tanultak] , és: A cigányság önálló entitást szaggajt ki magának a kismagyar abroszból.


http://www.romea.cz/english/index.php?id=detail&detail=2007_1007

The commotion surrounding the existence of concentration camps in which Serbs are imprisoned in the region of Kosovo demonstrates that we have hit the bull's eye. The concentration camps exist and KFOR cannot continue to hide this fact," Sefko Alomerovic, President of the Helsinki Committee in Sandzak, [in Serbia] tells "Danas
/http://emperors-clothes.com/news/wehave.htm/

A felbolydulás, ami körülveszi olyan koncentrációs táboroknak a létezését, amikben szerbeket börtönöznek be Kosovo régiójában, megmutatja, hogy [darázsfészekbe nyúltunk]. A koncentrációs táborok léteznek és KFOR nem tudja tovább rejti el ezt a tényt -mondotta Sefko Alomerovic, a Szandzsákban székelő Helsinki Bizottság elnöke. 

         Predsednik Helsinskog komiteta za zastitu ljudskih prava u Novom Pazaru Sefko Alomerovic saopstio je za B2-92 da je ta nevladina organizacija utvrdila postojanje pet lokacija na Kosovu u kojima Albanci drze otete gradjane srpske nacionalnosti. "Oni se nalaze izmedju Kline, Peci i Djakovice, takodje, postoje informacije da se jedan broj kidnapovanih cuva u zatvoru na severu Albanije u Kuksu i Tropolji, i uglavnom koristimo formulaciju nekoliko stotina, jer neko iznosi da se radi o 600 – 700, neko o preko hiljadu ljudi".

A      Helsinki Bizottság Az Emberi Jogokért szerb elnöke Sefko Alomerovic nyilatkozta a belgrádi [liberális-jógyerek]rádiónak: Novi Pazar Szintén Klina, Pec és Djakovica között helyezkednek el [a koncentrációs táborok] . A rabok egy része Albánia   északi részén Tropolji-ban [van]. Több száz emberől beszélnek, mert valaki   600, van, aki több mint ezer emberről beszél, akiket fogva tartanak. [Civil szervezetek*] öt helyszín létezését állapították meg Kosovóban, ahol albánok  tartották fogva a  szerb nemzetiség elrabolt állampolgárait,  Klina, Pec és Djakovica között .helyezkednek el ott az információ az egy szám elrabolt bent maradt börtönben Albánia és kuksök északi részén Tropolji, és javarészt használja több száz megszövegezését, mert valaki az, 600 van a több mint ezer ember közül 700-nak, egynek.Koszovó (Rigómező, Kos szerbül feketerigót jelent) az egyik ősi szerb föld, Albániával határos. Azok az albán törzsek, pl a valachok telepedtek itt meg 1500 éve, akik később eltűntek vagy ma Romániában mint a Római Birodalom Örökösei , dákok utódai , forgatják magukat. A II. világháború után Tito  szerbesítési politikája következtében szerb családok ezrét telepítették innen föl, például Vojvodinába zsírmagyarok és zsírsvóóbok ingatlanaiba. Felborult az etnikai  béke. Ez a nagyjából két magyar megyényi terület gazdasági szempontból semmi olyasmivel nem rendelkezik, ami az önálló entitás fenntartásához szükséges. Az Egyesül Államok katonapolitikai érdekei miatt támogatja az Európa-szerte kalandozó, főleg leány és kábítószerkereskedelemmel, autólopással   szervezett bűnözéssel foglalkozó albán férfiak otthonhagyott hozzátartozót. De ha már mennének föl az emberek után, akkor a Zónijó szépen hazapaterolja őket.  Koszovóban a nemzetiségeket súlyosan szegregálják az albánok, a szerbeket sújtónál is kegyetlenebbül bánnak a cigány lakossággal.

A magyarországi cigányság viszont   nem tekinthető  olyan egységes nemzeti kisebbségnek, mint a koszovói albánság. A koszóvi albánság ősihagyományainak alapja a hadakozás, a Szkipetárok Földjén [Montenegro Albániával határos része] 1927-28-ban 4-5 albán hegyigerilla megfutamította a szerb királyi hadsereg 10-14 fős rajónjait is : 200 éves elöltöltős mordályokkal. A cigány népek ksahtrijái viszont a Hosszú Útnak még az elején odamaradtak, vagy azért, mert szembefordultak az üldözőkkel vagy mert zsoldba állván asszimilálódtak.

A demokratikus intézményrendszerhez jellegzetesen iráni-medencei-afgán stílusban viszonyulnak. Sejtszerű szocializációjukban a szegényebb szomszéd faluból származó cigányokat a gazdagabb falu más életmódot folytató cigányai szegregálják. A szegény cigányok inkább számíthatnak a jellegzetesen befogadó magyarok támogatására. A szájával [felmagyarul: verbálisan -a szerkesztő segedelme] gyakran cigányozó magyar paraszt a kezével meg mindig nyújt valamit a cigánynak. Az ősi együttélésben a magyar falu befogadta a cigányságot és minden cigány család kedvence volt valamelyik magyar paraszt családnak, sőt, a naív szociális-támogatási rendszert is élvezhette a cigányság, pl betlehemezhettek is. Azt az aranybárány-kikérős magyar (ázsiai, türk) lakodalmi szokást is így vette át a cigányság, amit ma roma kulturális műsorokban ősi roma kulturális emlékként bohóckodtatnak össze arra vállalkozókkal műűveltpesti médiaromák.

Az a    testvériség teljesen ismeretlen a cigányság körében, ami az amerikai fekete polgárjogi mozgalom és kitüremkedése, a Black Power eredete.

Ism.:Cigányság gyűjtőnéven az Indiák Egei alól elszármazott legalább 100 féle nép fiait emlegetjük, akik hosszú útjuk során leginkább délszláv , valach és dél- keleti-szláv (orosz) kulturákhoz fél-asszimilálódtak. Az un "cigány nyelvek"-nek még akkora eredeti törzs-szókészlete sincs, mint a jövevényszavakban igen gazdag magyarnak. Egy iskolázatlan oltyán román állampolgár pl a romongróul (magyarcigányul) románcigánynak (tévesen olájcigánynak) nevezett magyarországi cigánnyal elég jól megérti magát. Kis számban orosz nyelvitörzset használó oroszcigányok is élnek É-K. Magyarországon (ők a rózsászoknyás-rózsásfejkendősek). A balkáni útról feljött cigányasszonyok még ma is igen hosszú szoknyát viselnek s a szoknya alatt még bokánál zárt mackónadrágot. Leányainak sem engedik a mezítelen hasikó kivillantását a csípőnaciból, hanem csakis úgy, hogy a top alá majdnem testszínű pólót vehetnek föl. Az iparos-kereskedő kasztok férfijai soha nem láthatják asszonyaik  meztelen testét, míg a shudrá-knál az apa meg anya ott dugnak a gyerekek előtt...

Romungró "olájcigány" asszonyok -nek csúfolják a sminkelt leányokat (a az olájcigány asszonyok között súlyosan sértő kifejezés, kb a magyar tehetetlen picsa*-ribanc-nak felel meg) . A románcigányok, azaz a fehérebb bőrű (Észak-Indiából származó) nemzetiségek kasztok szerint is elkülönülnek (lókereskedő, egyéb kereskedő, munkaerőkölcsönző [birkanyírató, libatolltépettető, rabszógáztató] koldultató, kurvafuttató) , legjellegzetesebbek a gáborcigányok, akik ma már esetleg egy-egy menyet vagy vejkót befogadnak más cigány kasztból, de a vejkó pl semmiféle kalapot nem viselhet, nemhogy gáborcigány-kalpagot. Szintén afgán-iráni-medencei nomád hagyomány, hogy a legidősebb fiú elsőszülött fiát az apai nagymama neveli a menye csicskáztatása mellett. Így hagyományozza át az apai család szokásait az új, majdani fő-családba, ez a csicskáztatott emny aztán a szenvedéseit majd az ő menyével fogja megfizettetni 15 év és 47 kg múlva…

 Érdekesség, hogy Romániában a románok által jól megérthető "románcigány" nyelven beszélők rejtőnyelvként a magyart használják. A kelet-román cigányság mind beszél valamennyire magyarul is. Olaszországban, mint minden frankolatin országban a román vendégmunkások szivesen látottak. Szemre a román és a cigány nemzetiségű gazdasági emigráns nem különböztethető el. A  "szegregáció" aszerint különíti el cucjológusul előítéletesen a román állampolgárságúakat, hogy a románok, közöttük cigányok is, dolgoznak, a dolgozni nem kívánó cigányság pedig táborokba tömörülve segélyekből és kisebb súlyú  bűncselekményekből él( a tolvaj kaszt értékrendszerében elfogadott, pl a rablás a lopás kategóriája, a lopást pedig csak őrizetlen holmi elvételé-nek tekintik).

Tehát azt a román állampolgárságú cigányt, aki munkavégzés céljából érkezett Olaszországba, nem különböztetik el a többi román állampolgárságútól, annál is inkább, mert még egy tapasztalt román buszsofőr sem képes bőrszíne és öltözködése alapján szegregálnini az oltyán utasait az asszimilálódni szándékozó cigányoktól. Magyarul: az olaszok előítéletesen a táborokba tömörülőket kezelik , nem cigány-ként, hanem egyszerűen a cselekedeteik alapján.

Bár messzire kanyarodtam el a Cigány Koszovó néphülyítő víziótól, azért azt hiszem, ezek az illusztrációk is elegendőek annak a megértéséhez, mi a különbség a Koszvóban a  cigányokat  táborokba elrekesztő albánok és a magyarországi cigány népek között.

Ha a nyilvánvaló néphülyítés eredetét vizsgáljuk, akkor azt feltétlenül az   elszálltagyú mélymagyar felső-értelmiseggiek jellegzetes, pompásan megfogalmazott, ötöshelyesírású okoskodásaiban találjuk. Egy-egy magyar értelmisegg fölkap valami idiómát, Petőfi Barguzinban, Marjai József mentette meg a Refómmkomonizmust Moszkvában 1978-ban, Shakespeare sose élt és ő volt de Vere gróf, költözzön kettőbe az ország satöbbi. Innen is kétféle indíték figyelhető meg. A Spiró György-Sík Endre típusú néphülyítő tudja, hogy baromságot beszél, és szándékosan [merő kétfarkúkuttyaságból] ragadtatja el magát túlzásokba, hogy mint az fáklyához illik is, megperkálván a zsírbapunnyadt magyar mangalitsa wooly pig köztudatot, felrázza a büdös parasztokat. Illik is ez egy garabonciás néptanítóhoz, aki pl statisztikai adatfelvételekből igyekszik kisütni, melyik a legszegényebb magyar település, és cigányt reálisztikusan akkor látott, amikor megnézte Kamondi Zoltán zseniális filmjét a zártkörű vetítésen.

A másik része azonban a magyar értelmiseggieknek szentül meg van győződve arról, hogy a szemenszedett eszement -és minden valóságalapot nélkülöző-  baromság, aminek jajongtatásával egyébként többet árt, mint használ, be fog következni vagy létezik vagy megesett.
Most a történelmet a szofisztikus spekulalista relativizmus verbális eszközeivel napiaktualitásnak megfelelően elhazudozó jógyerekújságírókra nem pazarlok több mondatot. [Arra a mókára gondolhatott a szerző, miszerint ugyanazok a mennyeimalaszttal teljes néptanítók operáltak a feledékeny nép visszaaszocializmusba akarásával 1994-ben, meghintve a Szakértői Kormány víziójával, aki viszont oktondi pocok jógyerekeknek meg sugalmazták a minapi, 2008-as visszaaszocializmusbaakaródzó kampányt meg az abzug szakértőikormány!-t, de lesz még üdvös majd az előrehozott választások is ám! -a szerk. sejt. ]

Több apróság a Cigány Koszovó vízió elfakításához: Éppen valamelyik nap csapott össze a "legszegényebb magyar település"-ként kétfarkúkuttyamódra (tehát közvéleményfelrázás szándékából) hoaxált településen   két cigány királycsávó nagyfamíliája és csicskái.  A nagycsaládok olyan ősi, afgán-iráni medencei jellegű elkülönülésben élnek, hogy pl a cigánytól beszakíttatott cigány koponyák száma többszöröse a cigány-magyar viszonylatokban megvalósuló eseteknek. Egyszerű algebra: A magyar kb másfél sógort tud híjjani segedelemre mobilon, és ebből egy csak lyuksógora, míg ugye a cigány királycsávó sógorainak a száma mintegy 66 fő, lyuksógorok és magyarsógorok nélkül. Ott van   Heves városkája, ahol a fémgyűjtő és egyéb (itt nemrészletezendő) tevékenységeket folytató cigány nagycsaládok egyetlen egy ponton tudtak az elmúlt években közös nevezőre jutni: hogy az egymásnak okozott sérüléseket az orvosnál, látleletként, mint a rendőri beavatkozás következményeit vegyék föl. A rendőrség ugyanis úgy avatkozik be a hevesi cigányok belháborújába, mint egyéb magyar állampolgárok belháborújába, és ezt a kaszákkal, kapákkal és sporteszközökkel egymást agyabugyáló klánok fiai rossznéven veszik (szerintem az asszonyaik nem annyira…) .

A Cigány Koszovó néphülyítő vízió alapja az is lehet, hogy egy magyar szociológus, ha egy hónapra a téglási cigány falurészbe költözik, akkor azt hiszi, hogy most már hűdetudám mindent a magyarországi cigányságról. Pedig a téglási tapasztalataival Karcag-Déli Cigányvárosban vagy Kecskeméten a cigányvárosban elmehet a búsba. A Boxi Szinesfém tulajdonosa is cigány, meg a ladányi kurvafuttató Mezei is cigány, ez kb annyi, mintha egy indiairól azt mondom, hogy indiai. A szocializációról csak annyit, hogy az Indiai Buszgyár című közismert poénképsorozaton a sohanemmosdó redves-koszos rongyokba öltözött shudra és az europid irodai viseletben vázalkatrészeket daraboló vagy hegesztővel felpontozó szikh férfi  (makulátlan szövetpantalló és ing) ugyanazt a munkát végzik, mindeketten indiaiak, de ennyi, és nemtovább.
Arra a titokra , hogyan sikerült annyi nyelvcsere, kulturális hatás következtében is megőriznie a cigányságot alkotó népeknek a kasztrendszert és még jónéhány jellegzetes elkülönböztetésre alkalmas magatartási formát, nem derülhet fény, mert a magyar szociológus is, hasonlatosan a társtudományok művelőjéhez, a büdös  és veszélyes terep helyet szivesebben tartózkodik papírillatú kuckójában. Hogy ott aztán efféle víziókat, mint a Cigány Koszovó szopigáljon ki két jelentősebb súlyú, bocsjav, tömegű, pl 45 dekás tanulmány elolvasgat-gatása között.

A mai szociológia és a valóság közötti egyre növekvő és ma már ezek szerint áthidalhatatlan távolságot méri ki Ferge Zsuzsa professzornő állítása, miszerint ma mindösze a [proletár] családok 1-2%-a nem a gyermekere hanem italra [önélveztetésre, gépezésre, etc] fordítja a segélyeket. Akkor biztosan nem az állandó bodag-paradicsom bodag-paradicsom bodag-paradicsom étrend miatt jelentkeznek proletárok lakta településeken vérhasszerű tünetekkel tömeges hasmenéses "megbetegedések" a gyerekek körében, miközben a proletárszülő pockos, zsíros, túltáplált... Aki nem hiszi, kérdezze meg ilyen település körzetiorvosát, mivel birkózik minden nyáron (cigány-nyár márciustól novemberig tart...) CSAK EGY TELEFONBA KERÜL, DRÁGA TANÁRNŐ! 

péda: A cigányok egyik kedvelt játéka a magát jajdeokosnak képzelő szájjalcsinálóval a meghívás. Meghívás sörre, meghívás dögpörköltre. A sört rendszerint a Choli Bácsi Pályinkája módszerrel bélelik, a cél a kedves vendéh meghányatása, mert a cigányság körében részeg az, aki okádik az italtól. (Tehát a jó májú-és hasnyálmirigyű kokirészeg nem részeg, csak "elfáradt és alszik") . Choli Daróczi József egyébként szétszopatta az agyát vagy 100 magyar beképzelt gizdacsávónak a bélelt pálinkájával, nagy tréfamester az öreg!

A demográfiai mutatók alapján persze egy szociológus akkor is ki tudja olvasni, kb mikortól lesz cigányország Magyarország, ha kumulálja az exponenciális adatokat a cigányság állandó asszimilációjával. (A magyar befogadónép, és a cigány, ha úgy dönt, hogy többé nem akar cigány lenni, egyszerűen nem lesz az, lehet nem az és kész. Lásd Tiszaföldvár -Homok egykori cigány népességének sorsát.) Természetesen, ha vidékiparasztként budapesti paraszt szeretnék lenni, akkor még pár évig le kell nyelnem a közi'ben azt, hogy ej, be szépö salgótarjányi kiejtésem van, ismerem a Síposgyurit? DE NEM TÖBB!

Figyelembe kell venni azt is, hogy jóléti viszonyok között a cigányság nem a nagyszámú gyermekre kapható segélyeket tekinti jövedelemforrásként, magyarul a kézműves és kereskedő kasztok szaporodási rátája nem haladja meg jelentősen a magyarokét, Győzikéék is ketten vannak testvérek, és ha Beja asszonyon múlik, Győzőék is egy-egy embert állítanak maguk helyett.

Önmagában az sem adhat okot a Cigány Koszovó néphülyítő vízióval való hujjogatásra, hogy a koszovói albánok is főleg bűnözéssel foglalkoznak, és az albán vezetők lényegében nagy bűnöző klánok fiai vagy politikaistrómanjai.

Végül egy megfigyelésen. A szociológusnak terep a táj, e dudvával vert, mégis kies tájék. Amikor azonban lejönnek ide, a helyben hivatásuknak élő értelmiségit nézik le leginkább, még udvariasságot sem tettenek, amikor meghallgatják. Még odafönt Pesten, amikor autóba ülnek, már tudják, hogy a cigányok orvosa, cigányok tanítója, papja és védőnője biztosan előítéletes, beszűkült látókörű és szociológiatudományi kérdésekben egy tök hülye tájékozatlan barom, aki már rég burn it. Holott nincsen magyar értelmiségi 38 éven felül, akinek ne lett volna legalább egy kollokviuma Ferge Zsuzsa munkásságából. Ezt a fölvételt nem ismerjük: Azt a félelemmel vegyes undort, ahogy békahideg, félelemtől iszamos ujjait a szociológus a cigányok védőnője vagy tanítója felé nyújtja. A hülye helyiértelmiségi, aki a terepen dolgozik 30 éve,   önként segítené a szociológus munkáját, de persze az iszonyodik a hallottaktól, annyira nem vág egybe a komoly (elméleti) dolgozatokkal, amikkel fölvértezve lejött.

A legtöbb szociológus minimum fél a cigányoktól -ha nem utálja őket. Viszont abba a tévedésbe esik, hogy ha mosolyog és kedves szavakat használ, akkor majd a cigányok ezt az undorral vegyes félelmet nem veszik észre.

gyakorlat: Nézzük meg a Megasztár2 felvételét, amin az egyik zsűritag RAJONGÓÓÓÓ szavakkal alányalva beszél a cigány származású sztárjelölthöz. Hang nélkül nézzük! És ha hang nélkül nézzük a felvételt, akkor megláthatjuk akár mi is a szellemi nagyságaink, jóoldali szexuális nőiorákulumaink közé tartozó nagysegges asszony félelemmel vegyes undorát. Hát akkor egy cigány?

Iszonyúan nehéz is egy szociológus munkája terepen -cigányok között. Az, hogy cucjológius, a szociológusok eddigi szájjalcsináló jellegű tevékenysége miatt a cigányság szemében egyenlő a bolonpestiemberrel (átverhető hülye értelmisegg). Ahhoz, hogy a szociológus ne "zavarjon bele" a felvételbe, valami rendes, a cigányság által elfogadott munkát kéne [kellene] végeznie az egészségügy vagy az oktatás területén. Lehet pap is ezt azonban ne is ragozzuk tovább.

Gyűjteményem szép darabja a cigányok orvosa, aki autóját itt nem részletezendő okok miatt tárva-nyitva hagyta a cigányfalu utcáján. Az orvos születettorvos, hivatásának élő tudós. Az autóját az arra járó cigánylegények az út közepéről biztonságos helyre vitték, bezárták és a kulcsot bevitték az orvos kezéhez, hogy ha felébred, megtalálja. Ugyanitt a szájjalcsinálós felzárkóztatási csávó két éves gyermekét a cigány gyerekek lepisilték az utcán, egy másik szájjalcsináló autóját összekarcolták szögekkel, megrongálták. A hivatásának élő védelme odáig terjed itt, hogy a tolvaj-betörő klán feje megegyezik a más megyékből kalandozó nagyklánok fejeivel, hogy a védett (bánthatatlan) emberek listájára vegyék föl az igazi, nem álságos tevékenységet végző tanítót, orvost, védőnőt   vagy papot.   Ilyen védettséget szájjalcsináló (akinek más a száján, mint a szívén) nem kaphat.

Gyűjteményem kincse a paplakban hawájjzó szociológusok kis csapata esete. A szociológusokat megkörnyékezte az egyik gyermekbűnöző banda  , a 15 évesen kb egy 9-10 éves gyermek testméreteivel rendelkező bandavezér irányításával. Ezek a gyerekek már vidjón nyőttek föl, kutatásom megállapította, hogy a hardXXX pornó helyett (amihez live! is volt szerencséjük) a hullaevős zombifilmeket preferálják. Ennek ellenére a cucjológijusoknak előadták a megfagyott gyermek című műsort, arcukon tettetett rácsudálkozás, még woáóztak is, amit vódiznyi flmekből hallottak el.  Nyárias kánikulában. Amikor a megjátszást elúnták , a terepen kinttartózkodó szociológusok ugyanis nyitva hagyták nekik a paplakot, ahol a szállásuk volt, szépen összepakolták a cuccost a szociológusnők szennyesével bezárólag kipucolták a kérót és az árut potomért elszórták vagy ingyír-potyára, a feleslegeseket meg, teleírt papírok ilyesmik, elhajigálták vagy az lett velük, mint az iskolai könyvekkel-füzetekkel: begyújtott ezekkel az édes anyukájuk. (Azt most szégyelleném kifejteni, mért kell begyújtós papír nyáron egy cigányasszonynak…) Hát, kérem, így áll a magyar szociológia. Arra viszont van eszük a tudós uraknak, hogy kétfarkúkutya -alakú néphülyítésekkel hoaxáljanak. Nyilván fel akarják kavarni az amúgy is átláthatatlan zavarost. Azt majd, remélem, kommentiálisan elmagyarázza nekem egy tudós, hogy a zavaros a felrázástól és szarkavarástól  miként válik átláthatóvá.

 

Mégis, azért, ha már ennyit játszottak vezérlőértelmiseggjeink a szerintük zsírtahóóstoba nép tudatával az elmúlt húsz évben, hagy vegyem már komolyan ezt a Cigány Koszovót és merítsük már le a témát végképen.

Tehát a Cigány Koszovó alapfeltétele lenne valami katonai-geopolitikai kényszerhelyzet, ami miatt A Világ Demokráciájának Őre, Tokfalvi Bezzegóperenciája, Az USA ügynököket küld magyarország cigányokkal legsűrűbben lakott körzeteibe és ott a gerillamozgalmat elkezdi támogatni (kérem olvasóimat, akik ilyen körzetben laknának, ne röhögjenek annyira). Feltételezem, hogy az amerikai segélyek arányában (pl 1991-ben az öbölháborús katonai túlélőkészleteket hiába osztogatták a cigány lakosságnak, ők azt nem ették meg, hanem megboltolták a falusi parasztokkal..) egyre nagyobg cigány népmozgalom czombosodik a Cigány Autonom Terület irányában, hát innen majd eldől, hogy a flórikák vagy az aladárokok vagy a körzet néhány vajdaságot vásárolt királycsávója lesz-e Cigány Hasim Tacsi. A Cigány Koszovó gyöjjön már létre, ne tomboljak már ennyira a valósággal való öszevetésben, jó, akkor FFWD-zzünk oda, hogy kikiáltják a Szabad Európai Cigány Államot , fővárosa Ózd. FFWD a Zónijós reményeket arról, hogy most már majd lesz hová Brüsszelből visszatoloncolni a magukat magyarnak valló román állampolgárságú, koldus kasztba tartozó románcigányokat. Jaj, mielőtt röhögtemben a billentyúzetembe dölvén önkénytelenül is hülye billentyűparancsot adnék, gyorsan megemberelem magam s megérdezem, hogy van-e valaki, aki szerint egy entitásban cigány cigánnyal élni akarna-e, illetve vannak-e cigányiok, aki egyöntetűen cigányt, mondjuk a szomszéd falu királycsávóját, elismernék miniszterelnöknek. Akarna-e Balogh Artúr Cigányországban cigányok ügyvédje lenni Sajókazán? Akarnának-e azonal emigrálni,mármint cigányok persze, a Magyar Cigány Koszovóból gyorsan nem-cigányországba? Sajnos Balogh Artúr nem szokott nálam kommentelni, így segítség nélkül maradok ebben a kérdésben, de talán más kommentelőim kisegítenek, most pedig krccs. wxzrhgLUI FGRHHUTTSWQÁ HHJFR KRSCSQXXZZ! jhh KIKAPCS VISsZHALL

Én kérek elnézést. Biztos vagyok abban, hogy a legutóbbi magyar településrombolás [helyesen: refómm] kitalálói azt hiszik, hogy majd a cigányság sziveskedik a kellően lerohasztott Lyuk-Magyarország részein maradni, az egész Magyarország felhozatalára úgysincsen pénz, és a Futottak Még Rovatban majd a Cigánytelepfelszámolási Bogromm meg a farzsebből előrántott szociális érzékenység (Gyurcsány: >>Mehr Sozializmus!<<) még egy esélyt ad a reformoknak  ( A Tanár Úr rosszul emlékszik: Horn nem a reformok felhagyásába bukott bele  , hiszen a reformokat sunyiban még Orbánék is folytatták ám!... a választási matematika adta Orbán kezébe a rudat, Gyula bácsit a Meciar-DunaVízLépCsőd trükkel puccsolták meg belsőleg, csak túl jól sikerült!!) .. szóval azt hiszik a reformistáink, hogy a cigányság majd megteszi nekik a szivességet s ha a szomszéd faluba nem tud átköltözni az ottani cigányság elutasítása és cigány-cigány szegregációja miatt, akkor majd Pestországba nem mer felköltözni?  Amikor Lyuk-ak [szakszerűen: slum, szlöm -a szerk. kieg.]  ott is vannak bőséggel? 

 
 *Terézanyu

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr761433242

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Humanic (törölt) · http://macso.blog.hu 2009.11.03. 07:17:58

Majd kilencóra után, ha beérnek a munkahelyükre aggodalmas informatikával foglalkozó tudorok, na majd akkor lesz itt sok okos szólás. Remélem, címlapra kerülsz.

magyar-magyar szótár 2009.11.03. 07:43:34

@Humanic: Akkor még írnom kell egy félbekezdéses talky-talky összefoglalót kifejezetten Art Mooney kollégának? Jaj.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.11.03. 08:25:38

na és a fal, amit szlovákiában építenek? az is unió (bár nemtom pályázati pénzt kaptak-e rá)

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.11.03. 09:46:56

Franciaországban úgy tudom, gyak. törvényen kívül helyezték a cigányokat: oda mennek, ott élnek s azt csinálnak, amit akarnak. DE. A köztörvényes bűncselekményeket kőkeményen bevarrják rajtuk, nincs szocháló és egyéb védernyő, így a cigányok kénytelenek a legális bevételi formákat gyakorolni. Nincs is cigányprobléma. Élni bazmeg és élni hagyni.

Már nem az vagyok, mint aki voltam! (törölt) 2009.11.03. 13:11:10

Jó sok hülyeséget zagyválsz itt össze, pedig akár értelmes dolgot is kihozhattál volna az alap információkból.

magyar-magyar szótár 2009.11.03. 15:56:50

@Humanic: @Jobb híján MDF-es:
Ezek szerint mégse nem akkora zagyvaság hogy égessenek vele a címlapon :))))

Drága jobbhíjánMDF-es uram, igazán kisegíthetne legalább 3 zagyvaságra-rámutatással, még törlöm is, ha olyan, tényleg!

Már nem az vagyok, mint aki voltam! (törölt) 2009.11.03. 16:35:09

@magyar-magyar szótár:

"a címlapon"

Az meg mi? Én a szlengblogról keveredtem ide.

Amúgy, van egy stílusod, hajrá!
Remélem idővel tisztulni is fog! :-)

2009.11.03. 16:57:43

A második link (úrirongy) nem műkszik,csakszólok.
A T,földvár-Homok ügy részletei érdekelnének.(Martfűn éltem vagy tíz évig)

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2009.11.03. 20:47:58

klassz+++++

ki is teszem linkajánlómba
(az úgy kb +2 olvasó:)

amúgy az van, hogy nemjóoldali oldalról is erősen riogatnak

budai zöld 2009.11.03. 21:27:01

@magyar-magyar szótár:
Címlap??
Én már 8:56-kor, Humanic hozzászólása után biztos voltam benne, hogy nem címlap (de azért nem mertem leírni).
Túl sok, túl veszélyes gondolat, túlságosan közérthetően kifejtve, túl nagy terjedelemben, túl kevés elgépeléssel, és legfőképpen túl kevés "közéleti hívószóval", ha érted, hogy mondom.

Crouch 2009.11.05. 20:46:10

Elég kimerítő és bölcs írás.

kétfarkúkutya 2009.11.06. 16:05:51

A szociológusok, miután egy nem létező tudományág megismerésére áldoztak éveket, kénytelenek életüket absztrakciók közt leélni.
Ezért gyakorlati problémák megoldására teljesen alkalmatlanok.

magyar-magyar szótár 2009.11.07. 06:00:04

@kétfarkúkutya: Ööö.. a cucjológiját a pisijológiához hasonlóan még afféle áltudománynak tekintem, kb ott tartanak, mint az alkémia 1444-ben, az alappontok már megvannak, ami folyik az folyékony, ami légnemű, az légegy, ismerik a higanyt meg főőőleg az aranyat, azt nagyon. Egyelőre agyagból ügyködnek aranyat csinálni úgy, hogy a Hülye Kövér Uraságtól ezüstöt kérnek (az ugye csak olcsóbb, mint az arany, és 80 lat agyaghoz 14 lat ezüstöt adva, ha 300 lat arany keletkezik, már megérte...)

s beszéljünk a psijológija jelentős fejlődéséről, míg 1888-ban bunkóval csapdosták a férfibetegek fejét, a hiszteriás nőetegeknek viszont dildot nyomtak a kezébe, addig mára már jajdefejlett pszichotoxikus szerekkel non touch csapdossáh fejbe a hülyéket és a nőbetegnek nem jár dildo, viszont 1988-ban, ha nem fizetett kávákát az ápolóúrnak, akkor büntiből leszedálták. A szedálás, mint bünti, ma is él ám!

bunko_jobbos 2009.11.08. 15:41:00

Nem tudom, mekkorákat röhögtek mondjuk 1913-ban egy önálló Tótország létrejöttén.

Ezek mind béresek voltak, még igazi vezetőre se tellett volna belőlük.

Lehet, hogy igazad van -meg remélem is-, de azért ne röhögjünk akkorákat!

Már nem az vagyok, mint aki voltam! (törölt) 2009.11.09. 15:31:16

"Nem tudom, mekkorákat röhögtek mondjuk 1913-ban egy önálló Tótország létrejöttén."

1861-ben nagyot röhögtek, bár akkor csak kulturális automómiát kértek, de az nevet igazán aki utoljára nevet. Szlovákia az amerikai szlovákok és a csehek segítségével jöhetett létre. + nyugateurópai cseh/szlovák emigráció, csehszlovák légió

Ha esetleg pár munkanélküli indiai zugértelmiségi látna valami fantáziát egy önálló Romanistan-ban?
süti beállítások módosítása