„Mellbimbók férfin! Milyen tűrhetetlen
látvány! Tüskék, melyek hiába nőnek!”
régesrég így nevetett rám szerelmem,
mielőtt megcsókolta volna őket.

Ugyan, mondtam. Öt-hatszázezer éve
kétnemű volt az alakuló ember.
Most férfi lettem, de a múlt emléke
olykor egy-két csepp tejjel lep meg engem.

Egy kisleány csügg jobbik mellemen,
balról egy fiú. Ők jönnek velem.
Ajkuk olykor megszív. Nem engedem,

hogy négykézlábra húzzon testük terhe.
„Azt állítod, hogy látod őket?” Persze.
Mindig, mihelyt behunyom a szemem.

Faludy György: CCCXXI. szonett (Budapest, 1999)/

 

bibííí- nagybölcsis-óvodás esetleg kisiskolás dicsekvését kifejező, erősítő indulatszócska a múlt század második felében

szociáldemokrácia - Bizonyos tekintetben Schifferné Szakasits Klára az önéletrajzi-napló-asszonyregényében rögzítette azt a pillanatot, amikor a kommunizmust, a szociálizmus, de még a szociáldemokrácia esélyét is a százfarkú kuttya tremolózta meg mindörekkre, betette ezeknek az eszméknek a kaput, rájukverte a műanyaglakatot úgy, hogy ráro'aggyon a kúannyájába, abba, szájba, a szobába, jabba! - Amikor a helytelenül kommunisták-nak földicsért és becézett banda 1945-ben felosztotta maga között a Rózsadombot (pl Aczél György nem volt hajlandó odaköltözni) : A rózsadombi elitovodában a kommunisták gyerekei csúfolták a szocdem ovisokat:

Beeee, benneteket csak  DKW -val hordanak oviba, mink meg Packard s Hudson kocsikkal járunk ám, bibííí!

 

Vagyis súlyosan tévednek a mai bal-liberális olasz újságírók, amikor a mi szocialistáknak meg refómm-ereknek orált sima lopcsalista genyáinkat limuzinszocialistáknak nevezik, mert már a tavalyelőttiek, az azelőttiek  is elvtelen limuzinlopcsalisták voltak.

Schifferné könyve a 80-as években jelent meg. A Rózsadomb felosztása a komonnisták (vált.: komenyisták) között a limuzinszociálizmus születésének pillanata volt Magyarországon.

A limuzinszocializmus a későfeudalizmus kripto alakzatában az az ősforma, amiben a büdösparaszt népautója a gyöngéd ütközésre is fáklyaszerű lobra robbanó Trabant, miközben a Legfelsőbb vezetés üdve pl Volvo-val jár.

http://www.forum-thueringen.de/img2/user_digedag_001.jpgErich Honecker nem engedte a zwickaui IFA gyárban fejleszteni a Trabant-ot, ámde ő maga ezzel a Volvo-val is proccolt.   HONECkER EZT A VOLVO-t AJÁNDÉKBA KAPTA A GYÁRTÓL! Ilyes, csak 50cm-vel rövidebb Volvo-val nálunk az Épitésügyi Országos Főhivatal Ellenőrző Rt igazgatója járt 1986-ban. Még 1979-ben is államtitkári szintek se ültek vóna ilyen olcsóba bele. Kádárék viszont a Mercedes-t preferálták -bővebben erről az őrezred-ben. A szovjetek vezetőknek legalább annyival vékonyabb bőr volt a pofájukon, hogy ha nem engedtek nemhonos járművet használni a pártbojárságnak, akkor ők maguk is Csajkával meg Moszkvics Aleko-val közelekedtek. Volvo-ja meg Audi-ja vidéki [szibériai] börtönigazgatóknak, Mercedese meg a 80-as évek ópiumbáróinak volt a Szovjetúnióban. 1986-ban az Arbaton mercedesekből kiszálló maffiózók lőtték le a főnyomozót.

Rajk (Kovács Pisti) Lacika igaz története emerről támasztja alá kijelentésem igazságát.

Ez volt az a pillanat, a kis kommunista jógyerekek bibízése, amikor a kutya szájba pizzicato-zta a szociálizmust Magyarországon, és kis jóindulattal szociál-feudalizmusnak hazudhatjuk föl azt, ami HELYETTE PÓTLÉKSZERŰEN kialakult. Amidőn a kevés valódi kommunista magyarok egyike, Lengyel József író hazatért a szovjet GULAG szigetcsoporton kijelölt kényszerlakhelyéről, meg is kapta tőle az un "kommunista" vezetés a beosztását, icc. Aczél György is, aki szerintem hallgatólagosan egyet is értett a Kicsi Mérges Öregúr [nick]néven is ismert öreg harczossal...

Rákosi a akció-t nem tartotta annyira veszélyesnek, sőt: a malmukra önkéntelenül hajtották a vizet. Mint ma is, a balfaszista jobboldal önkéntelenül is a "baloldal" vízmegadója. Rákosi igazán a kép baloldalán látható Szakasits Árpádra és szocdem bandájára volt bepipulva

És a szociáldemokrata értékek? Az un. "magyar baloldal" java egyenlő volt a szocdempárttal, és ezt a szocdempártot tekintette a Rákosi de a Kádár rezsim is a legnagyobb ellenségnek: Az emlékét is ki akarták irtani a szocdemmozgalomnak, mindenesetre máighatóan átírták a szociáldemokrácia  magyarországi történetét, de főleg 1990 után még az esélyét is annak, hogy itt szociáldemokrácia legyen. Az MSZP azért állt elő, mint "szociáldemokrata párt" hogy az ösvényen senki ne sunnyoghason előre. Olyan szociáldemokrata párt pedig, aminek a Máthé László féle Első Lefosztásban megzsírosult Dr Kapolyi (egyébként becs'tes adózó, a letgtöbbet adózó ...) a főnöke?? Vicc. De igaz.

Azt majd meglátjuk Mészáros Márta Kéthly-filmjének a díszbemutatóján, hogy melyik limuzinszocialista májerina áll bele a képbe Korunk Anná-jának. Szili Katalin aligha, mert őrá már kiadták a kilövési engedélyt, jól meg is jizz-elte az index. Akkor .. hát.. gondolom, hogy nem a Vidéki Tanárnőtagozat dalárdavezetője, Havas Szófia, a tramplik leszerepeltek az EU-s választásokon, nincs más, mint Mosolygós Alma Néni.

Nincsen új a paplan alatt, volt már Új Szóccdemm Anna, méghozzá Petrasovits, Bíró Békési Joe karikatúrája:

A következő kép nem jeleníthető meg, mert hibákat tartalmaz: „http://3.bp.blogspot.com/_FQR_rcmP_Ys/SX6YRT31Q6I/AAAAAAAACoQ/uBiGu55ST44/s400/petra.jpg”.

 kép forrása

Még annyit: Torzítás és ferdítés az a beállítás, miszerint Márjaósszágának Igasságos Hűdejobbódalli Népe kelt föl a gaz komenyistarencer ellen 1956. október 23-án. Előszöris az egy tervszerű, előre kitalált provokációsorozatokkal előkészített (a Rajk -temetés nem gyújtott, besült) Szuszlov és Kádár által megtervezett irányított anarchia volt, egy nyomorult B-Dur-t, egy Fisz-t se forradalom. Céljai: A hadseregből és erőszakszervezetekből a szakképzett (ludovikás) és 1945-ben az Igazoló Bizottságok által átengedett tisztiállománytól való feltisztítás, a magyar államcsőd elkerülése, meleg csákányváltás a szűkkörű felsővezetésben (Kádár 1946-51 között a legszűkebb 6 tagú vezetés egyik tagja volt). Nem igaz, hogy A Nyugat (A Bezzegóperenciántúl) nem támogatta Magyarországot: rossz lelkiismeretüktől űzve elengedték a magyar államadósságot, ez volt a "Kádári konszolidáció" csudájának valóságalapja, nameg a ruszkik is merő számításból is, dotálták Kádárékat. Másodszor: a magyar baloldal maradéka, a szervezett munkásosztály emlék-nyomai IS lázadtak, a végsőkig: a Rózsaszín (azaz szociáldemokrata) Csepel harcolt, még 1956. mikulásán is lőtték a Csepel Műveknél a ruszkikat. És nem a hujjdemogyorókok. Végülis  a politikailag legostobábbak a hujjdemogyorókok voltak, Mindszenty ugyan nem mondta el azt a beszédet, amire Kádár jaj, anyira várt, de sebaj, aztán Kádár történészeinek sikerült a Mindszenty beszédet úgy elhazudniuk, hogy jógyerekeink még ma is úgy tanítják az iskolákban. De egyébként az a párszáz "hóttifaszista tiszt" meg etwas, kisgazdapárti mittoménkik sziveskedtek retorikailag alkalmat adni egy kb az aggyonistenükhöz kpest tízezerszeres fogaggyisteny!-re.

Király Béla pl annyira tudta a dörgést, hogy audenciát nem a papírminiszter Pirostól kért október 25-én, hanem Münnich Ferencttől, azaz attól, aki október 27-től a belügyminiszter lett (még a Nagy Imre kormányban). Azaz nemhogy Kádár volt a spájzban, de ki se ment a tisztaszobából még Münnich sem, aki csak azért nem lehetett miniszterelnök, mert idült alkoholista volt,  és ezért Tito meg Hruscsov november 2-ról 3-ra virradó éjjel Brioni szigetén Kádárban egyeztek meg. Aki viszont nem tette ki későbben az ablakba a november 1-jei nyilatkozatát. (Hruscsov taktikusan Tito-val mondatta ki Kádár nevét, ő színleg egykori tiszttárását, Münnichet javasolta.. így Tito azt hihette, alakított a magyar kérdésen valamicskét...)  Wuu, de mekkora közhely, miszerint a történelmet a győztesek írják, de ennyire, hogy még ma is vagy a Kádár -féle hamisítás, vagy a Kádár-féle hamisításra adott "jobbódalli " mondolat (itt: inverz hülyeség) az érvényes. Kádár, amikor meghamisíttatta a történetet biztos lehetett abban, hogy a magyar jobbóóódal reakciója mindenben ellenkező, vagyis tökugyanolyan hamis baromság lesz, ami emerről mégis az ő igazt fogja támogatni. Mint ahogy ma fel is sóhajtanak moldoviánus ősz balóóódaliak, hogy hát akkor inkább, ugye gyöjjön Kádár.

Azt hiszem, a magyar un "balodali gondolatot" annyira agyongyepálta, ölte, kínozta és gyalázta Rákosi bandája, hogy Kádáréknak már nem sok munkát hagytak ebben. És a két hét anarchiája (az anarchia ám pozitív , de ebben bs395 kolléga a kompetens) annak bizonyítéka, hogy az embereknek mennyire egy kurvára elege lett a profi politikából. És amikor a politika túlságosan szakszerűen bassza széjjel a demokratikus intézményrendszert a mindenkori magosstudatú értelmiseggek nyalinger tapsikálása mellett , akkor előbb -utóbb a zsírtapló síkhülyének lenézett jónép egyszercsak elkezd lelkireakciókba kitörni, pl előgyönnek a nyilasházmesterek, a 37-ből mind a hat, és akkor lehet jujjogni, és az időközben öt nyilasházmesterrel összemaszatolni négyszázezer nemnyilas, hanem simán csak gyáva kis opportunista házmestert, hogyaszongya hóttifaszistaréstarujácijaó vót.

De milyen restauráció is volt azután?  Az baloldali volt? 1957. februárjától? Mondjuk 1960-ig?

És milyen jobbboldal az, ami bósevikk komenyistákoz-ással galvánoz a baloldaliság látszatába egyszerű feudális urambátyám minkkutyánkölyke lopcsalista kispolgári rétegeket? Ezt megaszondom: nagyonhülyejobboldal, az. Szerintem nem is oldaliak az ilyenek csak egyszerűen ostobák... Ha Horn Gyula egy percet is bolsevik volt életében, akkor én vagyok a Szopi Marszó. Ha Biszku Béla, aki Kádár  belső ellenlábasát martalékul a Köztársaság téren odavetette a csürhének, baloldali volt egy kicsinyt, akkor én egész éltemben a farkamat jobboldalt fektetve el hordtam a gatyámban, pedig  jobbkezes vagyok. Na, jó, fél pont, Nyers Rezső bácsit, mert hasonlít kicsit a régi gyakorlati tanárbácsimnak, elfogadom elméletiszociáldemokratának. De hogy olyan pofák, mint Tamás Ervin vagy E. Fehér Pál vagy hogy mondjak egy nagyon kicsit, Brendel Mátyás közíró baloldali újságírók? Akkor prérikutyák láncon farkas csikaszok, rívó toportyánok a lomb alatt  meg barlangi medvék.

Nagy-nagy gyász-krokogyélus könnyekben van most a mélymagyar "balóóódal" siratja magát, az országot. Hát.. teccettek vóna egy kicsit praktikusan is baloldaliak lenni, ne feszt csak alapítványosdizni, osztogatósozni, fosztogatósozni, tocsikolni jópasiminiszterenök projektezni. Teszettek volna ne íly tökéllyel dramenbézelni meg a demokratikus intézményrendszert. Azon nincsen mit csudálkozni, hogy a plenáris ülésen való tartózkodást a politikailag síkhülye falurággyó Julis nyénnye a parlamenti munkának meg a parlamenti demokrácia megnyilvánulásának téveszti, de hogy a Nemzet egyik Főeszetokja Esterházy Péter is? 

Azzal, hogy a kezébe nyomták a Szabad Sajtó Alapítvány papír nélkül kézhezfizetett díját, a legártatlanabb magyar baloldali újságírót is sikerült bemocskolniuk országunknak drága sosevoltszocialista uraim és hőőgyeim!  Hiába sikoltozik ma Bächer! - a 90-es évek eleji legendás partijaira a vágott ződet bizony, hogy korruptív eredetű apanázsokból is hozatta. Ha a FIDESZ-nek elég volt 15%-ot levenni sápként az állami beruházásokból, tetszettek volna akkor csak 25%-ot és ne svájci frankban külországi számlára kérve levenni. vagy legalább az ellopott pénzeket itthon forgatták volna vissza, mint rendes román vagy orosz korrumpátor műbaloldaliak. Meghiszem, hogy a tótawériánus arányszámítások szerint 10=1-gyel, de akkor is, hát szabad volt  ezt és ennyit is baloldaliaknak? Igen, igen a mocskos fidesztaknyok az asztallap aljára kenték a bubust, de ez nemegyenló ám azzal, hogy tik balódalli jógyerekek meg a lányok bugyijában könyékig lehettek akkor erreföl! Milyen balódalli hivatkozás feszt a takony rosszgyerekekre mutogatni! Mért nem viselkedtetek szépen, ha tik eleve fejlettebbtudatúak voltatok? - mért kellett a népnek szopatás közben még az orrát is befognotok?

 És nem jó ám Dr Kapolyira mutogatnotok, kedves balódalli nyalógyerekek, hát Kapolyi bácsi  szépen meg is adózik ám! De a ti Üdvös Vezetőitek mennyit is adóznak? Hogyan is lehet az, hogy az adómegkerülés országos bajnoka (az anyósa könyvelt neki ugye) orált mely szépen is adózási fegyelemről és ti pedig jógyerekek el se kuncogtátok magatokat, sőt most sem, amikor a strabagizáló Kuncze bácsit ajánlják nektek miniszterelnökjelöltnek? Igaz, legalább Kuncze bácsi visszavonult a lebukása után, kontrapunktozza meg Pittike! 

Ja, hát ha meg nem voltak baloldaliak igazából már a '80-as években sem egy-két elméleti szakembernél többen, akkor miről is beszélünk a "magyar baloldal"-lal kapcsolatban?

Jutott-e előrébb a világ a Móricz Zsigmond fölskiccelte Rokonok idejénél? (Benne azzal a korruptív bohózattal is, ami Szabó István filmje környékén dúlt...) És milyen oldaliak a rokonok Móricznál.[pont, pont bizony, pont...]

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr131409905

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.10.23. 19:18:02

adózási fegyelem? oszkó péterrel, mint pénzügyminiszter, aki teljes mellszélességgel tolta még kinevezésekor minden írott és elektronikus orgánumban, hogy ugyan eddig alperes volt postabankilag, de most felperesként majd aztán! hát csak egy fél oldalt kellett volna odaadnia az ügyészségnek, fejből beleír pár számot, és megvárja, amíg kiérnek hozzá a bilinccsel - e helyett két bővített mondatban közölték pár hónapra rá, hogy a pernek egyelőre vége, a deloitte nem hibás, és mindezt benyomták két kisszines közé, az apróhírdetések alá.

Kenguru 2009.10.23. 23:17:31

Azert az megjegyeznem hogy a Posatbank ugy idejen az Oszko meg javaban a csattogos lepket tologatta.
KOzeleben sem volt a Deloitte-nak.
O amugy se az audit reszen volt ennel a cegnel.

Postabank ugyben pedig egy reszlet megmagyaraz mindent: Budai Hengermalom.
A tobbi csak humbug.

Kenguru 2009.10.23. 23:20:15

Honeckernek meg egesz autoflottaja volt, nyugati vasakbol.
Volt pl egyedi atalkitasu(nyugat berlni muhelyben!) Rangr Rover-e lehajthato vaszonteteovel, elekromos emelsu puskatamsztoruddal.
Mert egy ugye csak a vadaszas vegett volt neki.

"Kadarapank" bezzek igazi "puritan" volt. Hagyta a fiukat mercivel proccoskodni, neki sajat VONATA volt.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2009.10.24. 02:39:50

A Rokonok gyak. bárhol, bármikor

ezért is korlátoltság a komcsizás, nácizás akármilyen címkézés

van a rendesember
meg a politikus
(meg a rendes politikus, de az nem is ember)

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.10.24. 07:34:02

@Kenguru:
akkor nem ő volt a deloitte magyaroroszág élén, de fura, hogy egy alperes lesz a felperes, és utána ejtik az ügyet, nem?

magyar-magyar szótár 2009.10.24. 07:41:18

@bs395: Oszkóban nekem a tág pupillája és a belassultsága tetszik, egy múltkori hiradófelvételen már be is ingott. Gordon pupillái sem szűkülnek be a fejgépek pászmáira sem.

procurator · http://elegvolt.blogter.hu 2009.10.25. 16:46:36

Mábocs,

hogy csak így bele,
de:

a "szociűldemokráczia" valójában eggyenlő a
NYERSREZSŐÁNIZMUSSAL,

tudjátok, a vén kaffer Galíciábul,
aki már 1945-ben is FEJES és KÉPVISELŐ VOLT:

ígyla,

MSZDP - MDP - MSZMP - MSZP!

procurator · http://elegvolt.blogter.hu 2009.10.25. 16:48:16

Amúgy

möglehetőssen ölégötött vok, no, "Szótár" koma!

procurator · http://elegvolt.blogter.hu 2009.10.25. 16:53:13

@magyar-magyar szótár:

Oszkóban az rohadtulidegesítő, hogy TÖKUGYANAZON oskolákat járta ki, még szakot és szakvizsgát illetően is,
mint én,
de ŐŐŐ 11 évvel később!

A testbeszédére nem képes vigyázni, OLVASOM LE A PASIT, s igaz, a szeme, arzozmánya láthatóan stikliket takar!

Ne vegyetek tőle használt kocsit...

De könnyvizsgálást se, adószakértést meg pláne!

Ez kb. olyan túrkevei ügyvéd-fajta. Vagy törekszentmiklósi.

procurator · http://elegvolt.blogter.hu 2009.10.25. 16:55:34

@Kenguru:

Jogász-adószakértő az istennadta.

Mit auditált volna, könyvvizsgáló köll ahhoz!

procurator · http://elegvolt.blogter.hu 2009.10.25. 22:26:33

1956 őszének deheroizálása
kissé
mintha
h....rulás-szagú volna.

Nem vagyunk HŐSIESEK, csak balekok?!

Én erre rácáfolok.

Megjegyzem, Király Béla oly avas szalonnája volt a hadvisellésnek, hogy ő már horthysta, m.kir. főtiszt volt a Don-kanyarban is...

A blog szerezője olyan avítt relativizáló - bizonyos aspektusból "nemzetidegen", sínai sátras - libbertinus ajkadékoskodást visz itt véghez, hogy azt MAGYAR MILITÁNS DIREKTNEMZETI kacagányos nem tűrheti!

magyar-magyar szótár 2009.10.26. 12:34:50

@procurator: A therewkszenmiklósi meg a túrkevei, a te szavaddal fajta, na, az nagyon különbözik. A túrkevei, az türk veír, kuún fajta. Arrafelé van olyan porta: glédában állanak az ódi Q7-esek.

Morbus_Hungaricus 2009.10.26. 14:31:29

Ha 56 "egy tervszerű, előre kitalált provokációsorozatokkal előkészített irányított anarchia" lett is volna (mint ahogy valószínűleg az volt), az csupán egy dolog. Nincsen jelentősége.

A hősök és a hősiesség fontos. És az alávalóság meg a hazaárulás meg a szarkenés fontos.

És a Corvin köziek balladája fontos. Ha Bereményi egész életműve ebből az egy dalból állna, akkor sem lenne ok a reklamációra.

www.youtube.com/watch?v=v01fv4hKdkY

A többi csak szófosás.

expansiv 2009.10.26. 22:49:31

"Márjaósszágának Igasságos Hűdejobbódalli Népe"

NO, én es fejbekólintanám kendet az mü SZEÉP MOGYORI SZÉKELLYSÉGÜNK VÉDELMIBE, hogy írhat illyet szentkirályszabadjairul szatmári-bihari népviseletbe, csima helyett bakancs, kinek mi köze?? Antantszíjjal!

Az szép daliák ősi zaszlavjai alatt mámoros a szebb jövő!

Ne is érdekeljék a magyari organikusságot kamatylábak és torzlelkű kufárok mesterkedései az Úr házában, amely a Kárpát medence... Keresztellő.

Tar Zerind, Lél, Zolta Nagyúr, se Ősbő, se Őse nem törődött a balga kazárok és böszörmények ügyeskedéseivel...Minek: Botond egy odasújt a láncosbuzogánnyal és folyik a pénz.

Bulcsú a Vizcayai-öbölban mosatta le az ázsiai lóűllományt és szekerek százait rakta meg zsákmánnyal.

Szóval, ha MAGYAROK VAGYZÓUNK, akkor legyünk IGAZÁN MAGYAROK!
(A krumplileves meg legyen krumplileves...)

expansiv 2009.10.26. 22:51:37

@magyar-magyar szótár:

De hisz jártam arra én is.

Amelyik 30 évesnek volt egy öreg Opel Kadettja,
már császár volt Dizsiben..:)

No, ez még AZELŐTT vót.

magyar-magyar szótár 2009.10.27. 01:55:46

@expansiv: Ebben nincsen hiba máma se, már Wiener-Neudorf-nál a magyarok úgy öblítik le torkájukról a Billa joghurtos pócainál a port, mint odahaza, hát akkor még onnan hun van Amszteldámma, meg Pampalónna? A félig kiivott befingsz-oszt-ehecciszes gyógyjoghurtot meg szépen visszacsavarászott kupakkal a többi közé teszik, hogy a barom ópernciás bürgernek is maraggyon, ha majd kifizeti.