magyar-magyar szótár 2009.10.19. 06:24

HHH

A HH  Hansestadt Hamburg - a hamburgi rendszám kezdő betűpárja. Tehát a münchen-i zebrán elgázolt néni annyit tud mondani a rendőröknek, hogy a gázoló autó ezüs Mercedes volt hamburgi rendszámmal, ami a sok M-betűs [München] meg DAH meg TÖL meg TS között  között enyhén feltűnő...

Kismagyarban pedig azt jelenti: Hátrányos Helyzetű...

Az ÖNHIKI pl azt jelenti ÖNHIbájánKIvül hátrányos település - ezeknek, ha nem fideszes többségű az önkormányzatuk, adnak le a központi keretből kiegészítést.

Tegnapelőtti rádióhír szerint a lakosság 12%-a HHH, de a gyermekek 16%-a. A HHH a mélymagyar politikaikorrektben, ami nem azonos a bezzegamerikai PC-vel, HHH azt jelenti, hogy cigány, felmagyarul roma. Ha azt számolom, hogy a Sík Endre-féle néphülyítésben a "legkisebb vásárlóerejű falu"-ban csak újszerű és fekete színű BMW 6db van és a falu családjainak 33%-a autóval jár el közepes-bevásárolni is a szomszédfaluba vagy kivárosba, 2-3 ill 8-10 éves autókkal, akkor ez azt sejteti, hogy nem is mindegyik cigány HHH illletve vannak magyar nemzetiségű HHH-k is. Éppen a "legkisebb vásárlóerejű faluban" van két három [jav. a szerk.]magyar nagycsalád, akik a segélyezésben is tapasztalható pozitív diszkrimináció miatt cigányosították magukat. 

A HHH eredete a múlt század '80-as éveinek elejére nyúlik vissza. Felsőszinteken még a C-lakás program bogromm idejében - ez volt az első putritelepfelszámolási kampány időszaka, 1970-72 között... - megkritizálták felsőszinteken az akkori fiatal cuccujológiusok a C mögött lapuló  "hátrányos megkülönböztetés"-t. Így a '80-as években a szocialista polkorrekt-ben a HH és HHH(= cigány) jelzést kellett alkalmaznunk. Ebben az időben kezdődött meg a leszakadó magyar rétegek HHH-vá válása, mert a HH-nál a HHH többsegélyt kapott.

Ha baj volt, az ember [= férfi] eladta a ki sem fizetett kedvezményes ópétés [OTP kölcsönös] házról a tetőt meg a hátsó szoba falait), fölmentek a HHH aszonyok a megyei pártbizottságra, méghozzá otthoni ruhában, lehetőleg esős napon és elázva, a cipőt pedig még a lépcsőházban berakták a dögklött tyúk-lé-fótos szatyorba, be a legfősőbbmegyeititkár eltásshoz, nőiolvasóim kedvéért innen törölöm a kiszólásaikat a titkárnőnek, s így onnan aztán soványlóvágtában* telefonáltak le a tanácsra: "Oldják meg eltássak!!! Itten van egy cigány elvtársnő, ez a panasza!" És akkor a tanács adott potyára, ingyír másik házat. Ez sima HH-knak nem járt, csak HHH-knak. Így aztán az alkoholista, egykori tanyás állatgondozó szőke szeplős család [név a szerkesztőségben] egy H-val többet kért... harcóllott ki magának... Tehát nem legyenszives és kérem szépen, hanem a szatyrát a feje fölött csóválva, ordéjjva, a fogadóórán várakozó parasztokon általtörteve egenyest be a vébétitkáreltásnőhöz...

Rövid ideig, a 80-as évek végén a maikategória szerint szociális gondozók meg védőnök a HH magyar családok dossziéjára is rajzoltak egy halvány "C"-t, aminek kódfejtése: cigány életvitelt folytató... Ez azt jelentette, hogy a szegény, általában alkoholista szülőpár családja egyhelyiségbe költözött, oda tették be a sparheltet, a főzéshez szükséges tüzelésel egyben fűtöték is a szobát és a konyhát már leginkább csak arra használták, hogy azt a szemetet, amit nem akartak, hogy a kutyák hordjanak széjjel, odavessék. Annyi talán a különbség, hogy a magyar HHH nem fűti el a padlót meg a bútorokat télen... Dögpörköltet sem ehetnek, mert a gyomrukban már nem élnek azok a védelmet szolgáló hasznos baktériumok, amik pedig a magyar pásztor családok gyomraiban még megvoltak 200 éve, amikor magyar pásztor rendszeresen evett dögöt (most nem a viccre gondolok, hanem rendesen, igazából, nem kifolyatott vérű elhullott álatot...) Nem lettek szegényebbek vagy gazdagabbak, csak a látszatnak akartak egy jó nagy pofontot adni...

Nyáron a gangra, ha még maradt, tették ki a spórhét-ot. Az ilyen kúdus magyar családhoz náluk jobbmódú fiúk jártak udvarolni, és a cigány szokások szerint a fiú fát vágott, sőt hozott, embermunkákat végzett, hogy anyósa-apósa előtt bizonyítsa, jó vejkó lesz. Általában el is háltak ezek a lányok 14-15 éves korukban, tehát valamivel későbben, mint a cigánylányok. A szegény lány azonban a legritkább esetben költözött a cigány apósékhoz, mert a cigányok nem befogadóak, és a magyar menyt életfogytig tartó szenvedés várná, hiszen még a szegény cigány meny-nek is ősi, iráni-medencei szokások szerint az anyósa csicskásának kell lennie [relatíve] szegény származása miatt. (VIGYÁZAT! - relatív szegénység... romungróul kúdus [koldusszegény])

A cigányszótár szerint szegíny az, aki szegínymunkás [közhasznú munkás] csak egy vacak ladakocsira telik neki, de arrú is lejár a műszaki, oszt meg lehet venni tőle faszedéshez tízezerért. A szegínynek motoros láncfűrésze, házimozija se nincsen és plazmatévéje se. A kúdus úgy öltözködik, mint a cigányok (= a cigányok a 80-as években, a holland INYGÍR POTYÁRA adott ruhasegédek előtti korszakban). A szegíny még mindig biciklivel tolja a határból a fát. (A fűtés miatt is a cigány-ságot választotta sok szegény magyar, mert fát lopni a határból csak cigánynak elnézett dolog, bár újabban becsületes magyarparaszt rendszám nélküli IFÁ-val, láncfűrésszel jár a határba fát szerezni, de láttam már kőműves KIA brigádbusszal fát szerezni járó ájjdebeccseűűlettes magyart is...) A szegínyeknek nincsen hangfala, hogy egy rendes 4000watt zenei összteljesítményű muzsikás lakodalmat tartsanak, csak főznek egy nagykaszroly pörkőttet, meg bekapcsolják a cédésmagnót a kőccsönyerősítővel(600-800 watt, csak a második szomszéd ablakai remegnek belé..).

Én is szeretek jókat röhögni, de én nem az izomtiboralakúakhoz képest relativizálom magam (puruttyista matulista southparkiánus felfogás: ábrázolom a sokszart s akkor attól én már csak különb lehetek). Én azon szórakozom a legjobban, amikor a régi, ázsiai pusztai türk-mongol eredetű, egyébként éppenezért ősi magyar aranyszőrű bárány kikérős lakodalmi népszokást roma televíziós műsorban mint ősi roma hagyományt mutatnak be. [Vagyis az átvételi láncolat: mongol-> türk-> magyar->cigány].

A szegénykutatók számára teljesen szűz terület ez: mit tekintenek a hivatalosan HHH-k a szegénység kritériumainak.

A sok mikronemzetiségből, klánból, törzsből áló cigányság csak nagyon-nagyon kevésben, pár füzetoldalon összefoglalhatókban egységes. Kasztoktól függeltlenül is az egyik ebben az, hogy a jólét nem kívül, hanem bévülvalóság. Az egyénnek ebben még a szigrú családi hagyományok között is szabadsága van."Iszi, hát! Ilyen a természete!" - mondja az anya, amikor 13 éves alkoholista fiára figyelmeztetik. "De még ríszeg soe vót!" Vagyis: Nem hányt. Mert az ő normáik szerint részeg az, aki hány az italtól. Aki nem, de koki, az "megfáradott", "álmos". (Ez közös egyébként a magyar alkoholisták mértékrendszerével is ám!)

Pl a Suzuki-kocsit, mert az egy kólásüveg benzinnel nem fordul meg a szomszéd faluból,már nem preferálják, míg a Fabia meg a Fiesta kocsikat igen. A régi illem szerint a szegény rokon is rokon, míg a magyarok azt kérdezik a rokonlátogatótól, hogy "és mikor mentek majd haza"? A cigányságnál továbbra is él a régi hagyomány, amiszerint szegény rokonok bejelentkezés nélkül elmennek a gazdagabbhoz és ott hawájjzanak. A cigány, ha egy vekni kutyakenyere van és jön a szegény, de rokon gyerek, ad neki egy karély [karéj -a szerk jav.] kenyeret, vagy annak is löknek bodagot, e. Ha nem rokon a gyermek - és ez a nagy különbség az afroamerikai közösségekkel szemben - akkor a kutyát uszítják rá stb, nem részletezem. A cigányság vastagon tesz a márkaimázsra. Amikor a Suzuki volt a menő, sokan vettek óccsókiscuzzúkit, de aztán, amikor kiderültek az autó valós tulajdonságai, nem kezdték el magyarmódra még meg is magyarázni maguknak a rossz döntést, hanem gyorsan átváltotak más típusokra. Amikor a 90-es évek elején a "legkisebb vásárlóerejű falu"-ban a Simson smkp-vásárlás volt a menő, akkor felvásárolták a környék magyar falvaiban Simsonokat, mert azzal kerülőutakon 2és fél liter bérzin/100km-nel hárman is átmehettek a szomszédfaluba. Pár éve a számítógép lett a menő meg az internet, az iwiw meg főleg a myvip, hát szegény az a család, ahol még számítógép se nincsen. 

A HHH-k példaképei nem Sík Endre alakú szakállas pulóveres bácsik, őket megvetik, lenézik bolonpestiembernek, ami az átverhető és beszopatható hülye értelmiségi szinonimje. A HHH gyerekek példaképei a királycsávók, a kurvafuttatók, a cocpoltoztató-kamatoló klánok főemberei. (Ilyenek csatáztak nemrég a "legkisebb vásárlóerejű faluban, úgy látszik, hogy a jóisten, bár neki egy pillanat annyi, amennyi nekünk százezer év, a pápai rabszolgáztatás után ezzel tiszteleg Sík Endre bárgyúsága előtt, köszönjük!) Az egyik klánban a béjemveé a menő, akkor az ellen-klán az ódikocsit kamelja, ami téli autós üldözések során az utóbbiak javára dönti el az összecsapást.

Ferge Zsuzsa nemrég odavélt, hogy a Kádár-rendszerven, ha rosszul is működött, de valamennyire volt szociális gondoskodás. Eszerint a professzorasszony nem hallott a karcagi koldus-vagonról, amiben a múlt század 70-es éveinek elején  cigányaszonyok jártak föl a purgyékkal koldulni Debrecenbe, kedvelt helyük az egyetem előtti park volt. A Kádár-rendszer a relatív szociálisigazságosságát olyan eszközök segítségével valósíthata meg, ami a "véleményszabadságot ultraorthodox módon értelmező"** mai Magyarországon elképzelhetetlen, pl összeírták a cigányokat, nyivántartották, statisztikázták külön a cigány szülő nők adatait. Ha egy cigány nem akart munkarendben, munkahelyen, munkahelyi fegyelemmel dolgozni, csak a leszázalékolás útját választhatta vagy a börtönt. ("Te mire mész? Idegre? Hülye, akkor elveszik a jogosítványod, mennyé' girincre, az a legjobb, vagy gyomorra!")

A 80-as évek HHH-családjaiban felnőtt gyerekek még azt láthatták, hogy az éccakai, felkapcsolt villany melletti ordéjtozós, sörözős, pornyóvidijónézős kártyázás után az apjuk 3 körül lefekszik, mert 6-ra ki kell menni a buszmegállóba. Azóta viszont már apák, sőt, nagyapák azok a fiúk, akik soha nem is dolgoztak rendes papíros munkahelyen egy napot sem.

A fasiszta-félfasiszta áfiom-okat ismerjük e kérdésre. A félfasiszta demagóg népiesch hülyeség terjedése következmény, nem pedig ok. Sokan igyekeznek az olcsót választani és ne gondolja senki, hogy pl az index-pont-hu pócain azért, mert kontextuálisan üdén, nyelvierőt tekintve korszerűen van megfogalmazva, nem inverz demagógiát találunk (ami szintén demagógia, csak "másképpen"... a műűveltnépek olcsó és könnyű-de fincsi-je...) Minden velünk opponálónak a bächerista-tótawériánussan egybe lenácizása detto netto demagógia.

Viszont ide jutni, ahová jutottunk, azért sikerült, mert a műűvelt, hűde-jajde-"liberális" értelmiseggjeink a szezont a fazonnal összekeverve az apartheid meg általános európai és amerikai normák felől közelítették meg a cigánykérdést. Szenvedés volt látnom a médejákoktól elkoptatott nevű faluban a kényeskedő, fintorgó cucjológushallgatókat a terepen. [A terep-nek még a széle se volt, úgy totyogtak a tanácsháza oldalában riadtan a faluközpontban, mint pestiparaszt a mélymagyarparasztudvaron. - a szerk. eml.] Kommentiálisan váltottam már szót olyan HHH szakértővel, aki egy (1) hónapot élt a téglási cigányok között és most már hűdetud mindent.

A félfasiszta endlőzungokra adott fejlettértelmiségi mondolat a Spiró György féle barinstormingos ökörködés a Feleségverseny című didaktikus, elnagyjázott moldoviánus fércregényben. A Cigány Koszovó rémképe. Az nem párbeszéd, ha hülyeségre hülyítéssel reagálok.

Úgyhogy majd innen folytatom a Cigány Koszovó szócikkben, jojszakát.

*a korban jegyeztetni kellett a telefont, vidéki községből egy földihalandó által jegyeztetett pesti számot, pl Élet és Irodalom szerkesztsége, másfél nap alatt kapcsoltak úgy, hogy a vidéki téeszparaszt már megismerkedett telefnilag a látásában korlátozott telefonközpontos fiúval, aki PROMT kapcsolta is nek: "Halló, itt az Élet és Tudomány szerkesztősége!"

**svéd liberális vélemény

Szólj hozzá!

Címkék: hhh

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr591386039

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.