piréz - Gyönyörű példája a mélymagyar netokratív népszopatásnak. A célzatos lekérdező minden áron szeretett volna valami bizonyítékot előítéletére, miszerint a magyar az aztán idegengyűlölő, és még wuu, de hogy! Ezért a kérdőívbe becsempészett egy ujjából kiszopott népnevet is. Aztán háhogva várta, mennyien veszik majd komolyan a szerinte zsírbunkó[j]ak a kérdéssort. Mert persze és természetesen a sunyingernek, aki ezt a pirézes trükköt kitalálta IS széjjel lehetne szopatni az agyát, méghozzá a saját technikájával. A Tárki cocológussa egyszerű reflexet használt ki: a lekérdezett azt hiszi, hogy van piréz, ha egyszer odaírták.

Önmagában egyébként a célzatoslekérdezés akkor sem bizonyít semmit, ha megfelel az eredménye a megrendelőnek (Népszabadság -típusú szondaipszosz-os célzatoslekérdezés) vagy az agymosóbrigádnak, akik készítik. Ebben az országban sokan kurvanyáznak anélkül, hogy a lekurvanyázott édesanyját valóban kurvának gondolnák. És tettek beszélnek, lehet, hogy van 6666 türelmetlen vadbarom, aki cselekedetekbe is ragadtatja magát cigánygyűlöletében, de például van úgy másfél-kétmillió, aki meg a birkánál türelmesebb, amikor már 66-odjára lopták ki a tyúkólból a tyúkjait, nem vesz csirkét és kész, minek, és ha a kertjét 99-szer gázolták végig a tolvajok, akkor ő se műveli be, úgysincsen már a faluban morzsára kapált, ágyásos kert egy se, minek. Végtelenül türelmes a cigányokkal is, rendkívülien, minden más európai népnél türelmesebb kétmillió magyar van, de ezekkel az ilyen tárki-féle népszopatóknak nincsen kedve foglalkozni, mert a hírgyárak efféle kutatásokra nem cuppannak rá és netokratív se érdekes.

Vegyük a rettenetes alfeődimentalitású Mélymagyarország legcselédmentalitásosabb (tehát kirekesztően fideszmagyarországoss) posványát, a Tisza-tó környékét. Efféle tárkis népszopató agymosó célzatoslekérdezős fószernek evidens, hogy ez a társadalomcoccojológiailag lápvidék tele van idegengyűlölő kirekesztőkkel, A Száraz Tó nedves partján szikkad teszemazt Kenderes, Horthy lovastengerész vagy Vona acsargynok faluja. Viszont pl él errefelé többszáz német állampolgár, akiknek a hajuk szála se görbül, rájuk se kiabálnak, sőt a Kitekincsbe' nekik is kérnek ki sört a magyar sógorok, rendesen letelepedtek ide, nem úgy, mint a munkanélküli ossiek, akik lakóautóikkal csak koraáprilistól mikulásig hawájjzanak permanens részegségben a gyógyfürdők kempingjeiben. A Derék & Idegen Németek engedély nélkül építkeznek, nem adóznak, fittyet hánynak és még nekik áll feljebb, amikor olyan normákra intik őket, amikért odahaza ők is lebömbölnék az auslander sau fejét. Namost ellenpróbát javallok, próbálna meg egy mélymagyar a waging- tó mellé állandóra letelepedni, engedély nélkül építkezni, adózásra fittyethányni, usw. Német rokonaim, ősnémetek, tiszta fajú árják (ha egynémelyik nem is északi típus...), egy felmenőjük se volt se magyar, se szerb vagy efféle, amidőn a Nagy Szekerezés után letelepedtek a vaterlandon, rendes phürgea'-ekké lettek, ámdeazonban végig, egész életükben auslander sauk maradtak , pl a sajtalan ősnémet étkekhez szokott orroknak elviselhetelenül bűzlő vasárnapi nosztalgikus tschirkepoprikoosch-aik miatt is.

Nem azon csodálkozom, hogy vannak tudatlanok, akik még nem hallottak a pirézekről, viszont azt hiszik, hogy a Komoly Értelmiségi Arc, aki eléjük teszi a papírt, valóban jót akar. Nem, mintha egyébként ez a tésztaszín értelmiségiarc  valamit is tudna a nyonyolókról, és nem ugyanúgy meg lehetne szopatni egy kérdőívben a nyonyolókkal, vagy olyan iskolába merné járatni a gyerekét, mondjuk az istenhátamegett, ahol a gyerekek 67%-a cigány. Azon csodálkozom, hogy ebben a kurvaországban még van sajtómunkás, aki képes beugrani egy úgyn. "közvéleménykutató" hoaxának. Egy vécépapír piaci bevezetése esetében senki szakember nem tudna komolyan venni egy 1034-es mintájú lekérdezést, de "országsorsa döntőfordulat"-ról "felmérhetnek" 516-os minta alapján (itt persze következik egy orbitális szakmaihazugság arról, hogy szakszerűnek kell lennie a mintavételnel és akkor a 300-as is megteszi...)

 Előítéletem szerint ugyanis a tárkis ipse pl tökhülye a vidékiélet, a mezőgazdaság, a mélymagyar néplélektan, a régi  korok konyhaművészete vagy a gépjárművillamosság  irályában. Vagyis ha őt kérdezném le célzatosan s be kellene ikszelni, ellik-e a disznó, avagy a csicseriborsó régi népmondóka üngyili-böngyüli bübüszava-e, beikszelné a drága, hiszen  azt is hiheti, hogy a kérdőívem komoly, és nem kétfedelesen aljas indítékú. (Megj.: A tipikus értelmiségitahó pl úgy mondja, >>ellik a kikkutyusskám<< , mert azt hiszi, hogy az ellés szó választékosabb a fialásánál. )

Csak a minap is újra végigszopattak pár marhát, akik Magyarországon lekérdezést még komolyan tudtak venni, és az ártatlan angyali-bungyuli hajú tárkis lyány aztán csacsogott is csucsinszki ajakaival a kamera mellé, hogy háhá. hámmégmindig, fűhhdemennyire elutasító az idegenekkel a magyar (és ajjasbunkó is, mert tudatlan, őkelmécske, csecske-becske persze óvatosan utánaguglizna válaszadás előtt minden szónak s így rádüböröghetne, hogy a dödöle nem csupán mondókai rímszó, ettél belőle, kertbe mentek a tyúkok).

Persze nép, na, az aztán rengeteg van és volt. A népszopató célzatoslekérdező, ha a Mindenhatooo segítsége nélkül -egyszál ceruza, papír-  írnia kéne népneveket, legalább 260 népnevet tudna összeizzadni, míg a szerinte zsírhülye mélymagyar max 37-et. Csakhogy van vagy 7777 nép[név], és ebből a tekintetből egyremegy a 280 meg a 37... Teszemazt pirézek számtalanszor, hogy mástnemondjak, időszámításunk előtt 12000 évvel a mai Európán sréhen Dél-Keletnek tartó erdőirtó-fatemplomépítő nép volt a pirézek, csak aztán jött a jégkorszak és legyalulta még a hegyeket is és murvával töltötte a völgyeket, nemhogy a pirézek nyomát, akiknek főistene Ggmbut [= a pirézek 9347 főbb sámánjának titkos közöstudata]  azt tanította, senki ne vegyen el többet, mint amire szüksége van, s csak olyat építs, ami idővel újra fává nem lesz, korhadékából feltáplálván a kiirtott erdőségeket. (Vagyis tótawériánusan tekintve Ggmbut egy köcsög volt.)  Pirézek éltek a ma Észak-Amerikának nevezett kontinensrészen 18770 évvel ezelőtt, mintegy 239 éven át tartotta magát egy félmagyarországnyi mocsárszigetben a mongoloid törzs. Például én amellett, hogy UFO és köcsög is vagyok, még piréz is. Létünk annak a bizonyítéka, hogy az ismeretlen tárkis ipse a bunkó, mert nem tudja, hogy mi pirézek igenis vagyunk.

Remélem sokan csatlakoznak hozzám, a LEGYÜNK PIRÉZEK mozgalomhoz. Népünk célja az, hogy az életől elrugaszkodott elméleticocclógijusok, akik azt hiszik pl, hogy a cigányok, az egy (úgyértem 1, mennyiség) nép, és afféle ajvaj-dzsuváj Bóban Márkovityba ojtott, alaménijomkantázós Szilvásy Gipsy Band a Ződpardonban boroskóláz*ván, és efféle népszopatásokat agyalnak ki feltűnésiviszketegségükben, értékes diplomájukat közép-tiszavidéki vagy borsod megyei, értelmiségihiányos kisfalvakban kamatoztathassák, mondjuk legyenek napközistanítók legalább három évig havi nettó 80-ért. És ha lehúztak Zemplénben vagy Ózd környékén 36 hónapot, majd meggondolják, hogy mivel etetik a médián keresztül a jónépet, és hogyan szolgálják a netokratívnéphülyítést. Mint piréz, pl tudok 17 olyan körzetiorvosi körzetet, ahol a doki, ha lenne havi 800-1,2MFt-ot vághatna zsebre -persze a vidéki körorvoslét gyönyöreit most nem részletezném... Viszont azon körzetekben a féligüres hátizsákkal érkező frissenvégzett orvos tíz évvel később autóval s milliókkal zsebében költözött föl.. valamelyik városba, ahol a sokkútúrák[ok] vannak... ...

*Súlyos tárgyitévedés -erre egy kedves budapesti olvasóm hívta föl a figyelmemet, a Zöldpardonban szórakozó ifjúságunk ugyan divatszinten mintha a '70-es évek szineiben pompázna, ámde a boroskóláról lövése nincsen, ilyet ott nem isznak. Kedves olvasóm helyreigazításának tehát, íme, hely [......], helyt adok.

A Poszthumusz Író [ BDK -a szerk. kieg.] pirézségét megértem, hiszen a mélymagyar annyira nagymagyar is, pl a bihar megyei magyar építőbrigádot , akik a sarki ábbécébe' vásárolnak, amíg a munka tart, románozzák, mint ahogy a bukaresti felcserdiplomás erdélyi magyar lyányt is romándoktornőnek nevezték.

Az ember az elmúlt 20 éveben, főleg, ha mélymagyar, aki tehát tévét is néz (ilyent fejlett magyar értelmisegg nem tenne!, ó, ő csak dolgozik tévének szivesen), mást se hall az ott látható Szakállas Pulóveres (vált.: Felnőtt) Bácsiktól, minthogy európaiság, bezzeg az angolok, bezzeg Ausztria, ám a franciák, ésviszont bezzeg a belgák, mint kisnép (de melyik belga, a vallon vagy a flamand?) nem nagybelgák.. annyi pompázatos Nyugati [Éjraópai] Példát nyomkorásztak már a mély zsírmagyar tudatba, és mégis csodálkozik, akár egy tássadalomcuccujológijus  tanárbácsi is a látványos idegengűlöleten? Mert látensen [még?-egyelőre?] VISZONT a magyar nem idegengyűlölő, erről azonban a Mindenhatoooo (és a netokratív néphülyítő értelmisegg is) mélyen hallgat.

Pirézségem hajnalán, amidőn az óvodából csandalikáztam hazafelé, a bótsarkon cigánygyerekek állítottak meg és fölszólítottak, beszéljek svábul, az olyan érdekes, én meg, amit tudtam, ón cvó dráji fíri, fünfi szekszi, ahti nájni, céni sziveni cvölf, tankeséni, pisszijen, elhadartam és akkor röhögve továbbengedtek.

 

Amúgy meg a magyar, szinte páratlanul az európai népek között, eredendően toleráns az idegenekkel, befogadja őket, integrálja vagy asszimilálja tetszésük szerint a vendégnépeket. Persze, miután a fejlett Nyugat-tól a XIX. sz. elején importáltuk a nacionalizmust, egy kicsit másképpen alakult a nemzet sorsa, azért a sok Németh, Horváth, Cseh, Lengyel, Orosz, Román, Oláh , Czigány, Tóth, Török családnevünk ('Sidók is voltak, csak nevet változtattak) bizonyosság arra, hogy eleve és gyökereiben toleráns az idegenekkel a magyar, mondhatni, egyik alaptulajdonsága. Ebből következik persze, hogy a Jobbik Acsarország Mozgalony eredendően magyarellenes, a magyarok legősibb attitüdjét vérgázolja és köpködi le, és lényegében nyugat-európai impérijalista import ( nagyfrancia-nagynémet-nagybrit) az az "eszmeiség" amit bugyborékolnak, beleértve azt is, milyen eredményre jutnánk, ha megvizsgálhatnánk, Turhaházy vagy Tocskolczkay eőshei mi nevekből magyarosítottak...

Lehet, hogy van magyar cuccjológijus lány, aki becumikálta a Felnőtt Bácsik meséit az egyetemen, és azt hiszi, hogy a magyarnál nincsen zsírbunkóbb nép a külföldiekkel szemben, teszemazt a külföldi eligazítást kér a magyartól és az elkezd lelkesen, ámde oly hangerővel harsogni, mintha sükettel beszélne [a hangerő pótolja a nyelvtudást], hogyaszonygya-ja, ára, ára, ára van, lenek megy hat utcát és a Leskaó Jaóskájék baóttyánál megyen srégast föl a Temetőúton, de a Miska kocsmánál levág a közbe' je, oszt ott is van a kompnál. Ilyen bunkó a mélymagyar. Debezzeg próbálna meg pl francia nyelvvizsgával bagettet kérni eme cocojológiuslyány St. Maxime-ban (kedvelt túristaparadicsom, a 'tropez-i öböl kapuja) a péklánytól, az bizony kikacagja és addig nem ád, míg a hülye idegen a Francia Akadémia Helyesejtési Szabályzata szerint nem ejti a bagettet. Vagy kérheti angolul. Ja, egyébként a pékcsajnak olyan provaszál kiejtése van, hogy egy parisienne azt hiszi, olasz.

 

 

Jó, és most csatlakozzatok az

 

ÉN IS PIRÉZ VAGYOK!

 

-mozgalomhoz. Jöhetnek nyonyolók és c'mon hgendék!

 

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr791246097

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

fruttipapir 2009.07.16. 17:46:10

BDK már piréz, nemelégaz ?

:)))

Amúgy igaz, Párizsban egy faszi közölte a postán, amikor 4 gimis kislány levelet óhajtott volna feladni, csak úgy...és megkérdezte az egyikünk, hogy melyik fakkba (nem, nemfuck) tegye a levélkét, hát az elkezdett tanítani, hogyaszongya :

"Parlez vous Francais ? D'accord parlez francais ! "

Azt a cafat édes jó anyukáját, azt. Majd kb 2 utcán keresztül futott utánunk, kiabálva, de fogalmam sincsen, mit akarhatott. (mi ellenben megijedtünk és az ilyen bolondokkal jobb nem is szóbaállni, csakhogy ez elsőre nem látszott rajt' )
:D

fruttipapir 2009.07.16. 17:47:40

az IHM meg egy zenekar.

(Isten háta mögött)

Hiszia Piszi 2009.07.16. 20:53:34

Szeretném jelezni,hogy én amikor kurvaanyázok,akkor a lekurvaanyázott édesanyját valóban kurvának gondolom!:)Lehet egy ilyen alak piréz?:)

Zsoo 2009.07.16. 21:05:07

Ez a pirézes faxság arra volt hivatva lenni, hogy a magyar mennyire idegengyűlölő..És miért? Hogy legyen még befogadóbb! Mert alapból birka, a legkönnyebben adja a hazáját, de azért
még rátesznek pár lapáttal! Szeressd az idegent! Jónnek a Kun Bélák!
ÉBRESZTŐ magyarok!

ColT · http://kilatasgaleria.blog.hu/ 2009.07.16. 21:14:29

Az a baj, hogy a "piréz" az első pillanattól a "cigány" szinonimája :D

Amúgy ismerek Zsidó vezetéknevűt. Aki amúgy cigány.
És ez nem vicce, ez e legjobb benne. Mikor bemutatkozott, alig tudtam elfojtani a röhögést :D

Nils. H 2009.07.16. 21:19:44

Sik Endre kétségkívül őrült fazon, de azért lehülyézni egy cseppet erős...
(Ő végezte a pirézes kutatást, bár az ötlet régi...)

Mindenesetre ő PONT elég messze van attól, hogy azt akarja kihozni, mennyire gyűlölködő is a magyar, vagy BÁRMIRŐL ilyen sommás ítéleteket mondjon.

(Egyébként azt a tényt, hogy sokak egyszerre tapasztalták a pirézekkel kapcsolatban, hogy lusták, és hogy elveszik előlünk a munkát, azt a mocsok szociológus szopatásaként értékelni elég nehéz lenne.)

OkoskaTo:rp 2009.07.16. 21:28:29

Piréz vagyok, engem mindenki utál. :o)

harcigolya 2009.07.16. 21:34:07

a románok a sztelea meccsen kitettek egy drapit, hogy "mennyi ideig tartja a magyar nő magában a szart" "9 hónapig", Remélem a sok magyarokat rasszistázó jót nevet, hogy a sok xenofób gárdista köcsög most jól a saját dugájába dőlt. :(

BruceTheHoon 2009.07.16. 21:35:32

Necsináldmá', ha nem tudja a proletár, hogy kik azok a pirézek, akkor miért azt mondja, hogy utálja őket, és nem azt kérdezi, hogy kik azok a pirézek?

Szerintem a magyarázatodnál még az is valószínűbb, hogy nem volt ilyen felmérés. Lehetett volna ez egy Sokal-féle ugratás, real-world metatrolling, lássuk, miképpen hőzöng az intelligencia, ha azt látja, hogy még a fiktív népeket is utáljuk.

KaraSaraqan 2009.07.16. 21:47:02

Piréz=norvég=ork=kátrányos=retkes=...

a mai, hazai szólásszabadság-korlátozásra törekvő antimagyar politikai légkörben.

Teljesen mindegy, milyen szociológus, milyen indokkal, milyen kutatást végez.

Mindegyik szó azt jelenti: cigány.
Csak mert ez majdhogynem tiltott szó (kivéve, ha áldozatról van szó), így a magyar - mivel a nyelv terén is mindig találékony volt - fogott néhány létező szót, és új tartalommal ruházta fel. Így gyakorlatilag mindenki tudja, miről van szó, amikor valaki "norvégok késeltek megint"-et olvas a tudjukmelyik hírportálon.

Senki sem hiszi, hogy valóban egy skandináv nép fiai böktek meg valakit.

Amúgy pedig azokat utálni, akik erre nap mint nap okot adnak élet és vagyon elleni bűncselekmények tömegével, vagy egyszerűen azzal, hogy sokan közülük képtelenek civilizált együttélésre, és ráadásul még faji alapon támogatja is őket az antirasszista, antifasiszta kormányzat, szóval az ilyen népcsoportot utálni nem rasszizmus, hanem következmény.

Költözz Borsodba, vagy a Nyóccker legsötétebb utcáinak bármelyikébe, és egy hét múlva már "Én is utálom a pirézeket" mozgalmat fogsz indítani. Már, ha túléled, és mondjuk nem késelnek meg, csak mert fehér a bőröd (ja, az persze nem rasszizmus, amikor faji alapon, magyargyűlöletből támadnak meg nempirézeket a pirézek)

budai zöld 2009.07.16. 22:09:33

"a pékcsajnak olyan provaszál kiejtése van, hogy egy parisienne azt hiszi, olasz"
Vagy inkább cigány. Okszitán / katalán cigány, pont mint a Gipsy Kings.

Vicces, úgy tűnik, hogy már van, aki azt hiszi, hogy a piréz előbb jelentett roma személyt, és aztán került rá a kérdőívre. Ha így megy, pár év múlva kevesen fognak arra emlékezni, hogy a norvég norvégot is jelent.

A magyar befogadó nép témáról már volt szó, de még szívesen olvasnék róla. Egyelőre azért úgy érzem, hogy a befogadás és az asszimilálás között azért elég széles a sáv. Ilyen alapon a francia is befogadó nép a baszkokkal, bretonokkal, elzásziakkal meg egy csomó olyan néppel szemben, akikből már annyi sincs, mint a kunokból.

corso 2009.07.16. 22:18:10

@KaraSaraqan: Szívemből szóltál öcsém...

Utcamacska · http://utcamacska.blog.hu/ 2009.07.16. 22:33:14

Baj, ha én nem pirézekben, románokban, romákban, vagy norvégokban, hanem csak és kizárólag tetteik által megmérettetett emberekben gondolkodom?

Amúgy éljen minden rendes, okos, aranyos, szociálpozitív Piréz állampolgár!

buckaroobanzai 2009.07.16. 22:46:47

"sok...családnevünk...bizonyosság arra, hogy eleve és gyökereiben toleráns az idegenekkel a magyar, mondhatni, egyik alaptulajdonsága." Ja értem, a génjeinkben öröklődik, mint a cigányoknak a lopás, ugye? Na ne röhögtess! A magyar valóban befogadó (mondhatni gyűjtő-) nép...VOLT. Régen. Még mielőtt egy csomó húgyagyú a fejébe nem vette, hogy márpedig ők itten homogén nemzetállamot csinálnak a 48%-os "többségből". Lett is belőle etnikai gyűlölködés, 2 vesztes világháború, Trianon, meg minden más fincsiségek. Na mindegy igazából eredetileg azt akartam írni, hogy egyébként sok az igazság abban amit írtál, főleg a saját seggük mikrokozmoszában éldegélő értemmiségi sznobokat illetően, de azért attól, hogy a lövészárok túl oldalán vagy, még ne hidd azt, hogy bármivel is kevésbé vagy elfogult, mint az eredményeiket az előzetes elvárásaikra ráhúzkodó szocjológusok. De amúgy jó kis írás.

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.07.16. 23:10:24

OFF @KaraSaraqan: Ja, hát ezzel a "ki kutat, mit kutat, tök mindegy" mondatocskáddal el is mondtál mindent magadról: számodra teljesen mindegy, mi a valóság, saját meséd van, azt hiszed. Kicsiny világod alig nagyobb egy mogyorónál, műveltséged pedig kimerül az éppen feladott rigmus biflázásában, aszt annyi. Nem fogom kifejteni, miért rasszizmus, meg azt sem, mi a rasszizmus, úgysem hallanád meg, ahogy azt sem hallottad meg, amikor azt mondták, a nácizmusod primitív nyugatmajmolás. Nem, hogy megérteni nem érted meg, hallani sem hallod. Erre mondta apám mindig is, hülyével, vallásossal nem szabad leállni vitatkozni. Az olyan egyre hajtja a magáét, mint a Bolond Sári; mondja jöttében-mentében, mondja, mondja, egyre csak mondja, még megakasztani sem lehet. Ha azt kérded tőle, de hát mit mondasz Sárikám, akkor nééz egy darabig, majd ott folytatja, ahol abbahagyta, és mondja tovább. Hát had mondja szegény, ha egyszer elvette az Isten az eszit. Mi mást is tehetne, mint, hogy mondja.ON

A befogadás pedig azért elég érdekes dolog, mert ugye ki is fogadott be kit? Ha nem szeretnénk belemenni abba, a honfoglaló törzsekből hány volt magyar, vagy hányat tartunk magyarnak (mert a Dunántúlt pl. valószínűleg kabar törzsek foglalták el, sőt egyesek szerint Árpád uralkodótársa is kabar származású lehetett, míg Árpád atyánk egy ügyes trükkel el nem tetette láb alól a bajorokkal, imigyen megszörözvén az egyeduralkodást magának), szóval már ott van némi gondunk ezzel a befogadással. De később a tatárjárás után sem nagyon maradt, aki befogadjon, egyszerűen elkeveredtünk a betelepülőkkel, és igen, volt annyira erős a kultúra, h adott is kapott is. Ugyan ez aztán a török hódoltság után újra, amire szintén kb. a lakosság kétharmada ráment. Megint volt jó nagy terület, ahol csak le kellett telepedni, föld, amit be kellett újra törni. Az ezernyolcszázas években nyugati mintára ébredő nemzeti öntudat először a 48-as forradalmat buktatta meg, de nagy sorsfordulóinkkor a bukás és a katasztrófa valódi oka rendre a ma is megfigyelhető széthúzás és pártoskodás, kivagyiság, és butaság volt. Nem a cigányok, nem a norvégek és nem is a pirézek, mert ha Cece kormánypárti, akkor Vajta ellenzéki lesz!

Kenguru 2009.07.16. 23:19:34

Magyarorszag regen u.n. birodalom volt.
Nem magyar nemzetallam(azt meg akkor nem talatak fol) hanem birodalom.

Egy csomo-csomo nep elt benne, sot neha ujabbak jottek mas szomszedos birodalmakbol.

Az hogy a magyar kiraly tortenetesen olasz volt, es a nemesseg egy resze is sok nyelven beszelt de pl magyarul pont nem, azt akkoriban meg nem volt tema.

Az irasbeliseg nyelve is a csunya kozmopolita latin volt.

Aztan feltalatak a nacionalozmust, es ezek a nepek szepen egymasnak estek.

Zsoo 2009.07.16. 23:30:14

@buckaroobanzai: történelemből egyes!
ülj le!

Zsoo 2009.07.16. 23:35:42

"A befogadás pedig azért elég érdekes dolog, mert ugye ki is fogadott be kit? Ha nem szeretnénk belemenni abba, a honfoglaló ...
Az ezernyolcszázas években nyugati mintára ébredő nemzeti öntudat először a 48-as forradalmat buktatta meg"

Talán ne menjünk vissza ezer éveket, most kiket fogadunk be? Igazából nem tudja a nép, mert nem mondják meg neki, hogy a zsidók több száz éve kinézték ezt a földet, és a szálláscsinálás mára már befejeződött! Történelemből neked is egyes!

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.07.16. 23:40:46

@Zsoo: "de hát mit mondasz Sárikám?" ... "Hát had mondja szegény, ha egyszer elvette az Isten az eszit. Mi mást is tehetne mint, hogy mondja."

Kristl 2009.07.16. 23:55:51

Hát hogy kit fogadtunk be, mondjuk kezdjük a leckét a történelmünk elején.
"Kabarok."
Azt pedig illik tudni hogy a honfoglalás idején nagy számú örmény is érkezett velünk a kárpát medencébe... :]

bustocs 2009.07.17. 01:20:28

@ibusibus: válság van, be kell érni ennyivel is

magyar-magyar szótár 2009.07.17. 06:10:17

@Bóvica: Sejtettem, hogy pirézségemben nem vagyok egyedül. Népünk eleje tehát A Poszthumusz Író úr.

magyar-magyar szótár 2009.07.17. 06:17:21

@Nils. H: Ez egy régi játék, alféle, mint a kirekesztősdi is.
Úútálom (= kirekesztem) a hmmbeléket, mert mocsokajjas kirekesztőjek, és Az Egyetlen Tudás letéteményesének hiszik magukat (holott ÉÉÉN vagyok az egyetlen tudás letéteményese VISZONT azt tanultam az iskolában, hogy fejlettkúttúrájjú ember nem MONDJA magát az egyetlentudás birtokosának (csak hiszi) .

Nem kételkedem Sík úr tréfájának jószándékában. Az az igazság, hogy ez a nagyrakás turha, amiben fulladozik az ország, olyan lavadá-kból sruttyant ide le, amik csupa-csupa jószándékkal vannak kikövezve, csupa ilyen okos Szakállas & PullOver-es bácsi rakta a kétkiskezével, és coccjológijai értelemben (kedves Nils) még ők vannak most hűdeelcsudálkozva e dagonyán.

magyar-magyar szótár 2009.07.17. 06:20:39

@budai zöld: És többeknek is. Cigány vagyok, és legalább olyan jó cigány, mint Balogh Artúr Dr. (A Dr-t én előlegeztem fajtestvéremnek) Ugyanis a cigányságban mi mélymagyarok (= pirézek) saját 50-150 évvel korábbi ennmagunkat tekinthetjük. Pl ez az attitüd:
Senki ne legyen különb a szüleinél, igyá te is fiam söröt, gyúccsá rá lyányom, ehun a cigiritta, szíjjad (7-8-10 éves gyerekeknek...)

KaraSaraqan 2009.07.17. 08:44:45

@ibusibus: Ezzel nagyon mellényúltál, kiskomám. Tanultam és végeztem is közvéleménykutatást, statisztikát, stb.

De elmondom én, miért beszélsz _te_ hülyeséget.

Mert fogalmad sincs a világról. Engem - és általam több millió magyar (=bárki, aki ehhez a nemzethez tartozónak vallja magát, és ezért a nemzetért dolgozik, függetlenül a genetikai, társadalmi származásától, vallási, szexuális hovatartozásától! nesze neked rasszizmus meg antiszemitizmus, te idióta libsi! mert én a zsidót, romát, feketét is magyarnak tartom, ha ők annak vallják magukat, és e hazáért élnek és dolgoznak!) honfitársamat neveztél szűklátókörű, sőt, a valóságot egyáltalán nem ismerő magyarnak. Mindazokat, akik napi szinten tapasztalják, milyen a pirézekkel együtt élni. Akiket leköpdösnek, mert nem pirézek. Akiket lekurváznak, mert nem piréz nők. Akiket megvernek, csak mert tanárként intőt mert adni a gyerekének. Akiket megkéselnek, kirabolnak, kifosztanak, mert "csak egy hülye paraszt" (= magyar, a piréz szlengszótárban).

Mi élnénk álomvilágban? Húzd már ki a beled Olaszliszkára, és élj ott csak két hetet! Te is - már ha túlélnéd - utálnád a pirézeket!

És mint mondtam, ahogy sokan mások is, a romák nem cigányok, mert a roma egy népcsoport megnevezése, a cigány meg egy törzsközösségi szinten élő, beilleszkedésre képtelen társadalmi hulladék, élősködő, akit a világon minden országban utálnak! Csak egy példa: Kanada a cseh pirézek miatt tette ismét vízumkötelessé a beutazást! Mond ez neked valamit, te nagyon hülye?

Rasszizmus az, amikor
1. valamelyik rasszba tartozó embereket utálod. A pirézek a kaukázusi rassz tagjai, tehát ha őket utálni rasszizmus, akkor aki őket utálja, az egész "fehér" rasszot utálja. Nonszensz!
2. valamelyik etnikumba tartozó embereket utálod. De ez már megint érdekes. Ezek szerint hazánkban sok millió olyan rasszista van, akik hogy-hogynem, nem utálják a horvátokat, ruszinokat, örményeket, de a pirézeket nagyon.

És persze, hiába írtam, nem fogtad föl, az, amikor valaki tapasztalatok alapján utál meg egy népcsoportot, az nem rasszizmus, és nem előítéletesség, hanem evolúciós sajátosság: a tanulási és túlélési képesség megnyilvánulása.

A te fajtád azt mondja: nem baj, hogy a csalán megcsíp, az sem baj, hogy ezerszer is megcsípett, menj csak be megint a csalánosba, hátha most nem csíp össze, mert gonosz, rossz, Európában elfogadhatatlan az a gondolkodásmód, hogy levond a következtetést a tapasztalataidból, hogy dejszen a csalán csíp.

Ha kötözködni akarsz, mondd, hogy az árvacsalán nem csíp. Igazad lesz. Sőt, ha a csalán levelének hátoldalát érinted meg, az sem fog. De tudod mit? Inkább mégis a saját f*rkaddal verd a csalánt, ne máséval!

vadorka 2009.07.17. 08:45:10

@ibusibus: Hülyével, vallásossal nem szabad vitatkozni? Jó apád netán diszkriminálja a vallásosakat? Jó apád kirekesztő?

A cigányt nem szabad általában megítélni, a vallásost igen? Gratulálok!

KaraSaraqan 2009.07.17. 08:53:59

@Kenguru: Történelemből egyes. Mindig is dúltak háborúk, etnikai alapon is. Nem a nemzetállamok mérgezték el a viszonyt, hanem a nagypolitikai hülyeség. Petőfi talán kirekesztve érezte magát? Hát a svábok? Nézd már végig a '48-as tábornokok, hősök névsorát és csodálkozz, mennyi "nemmagyar" volt közöttük!

Trianon azért jött létre, mert nem akartak egy erős középhatalmi államot Kelet-Európában és helyette sok kis államocskát hoztak létre. És olyannyira megváltoztathatatlanok az államhatárok, hogy mára egyetlen ország van, amelyiknél nem változtak (azt a három falut leszámítva, amit ugyancsak elvettek): Magyarországnál. Mindegyik másiknál igen.

KaraSaraqan 2009.07.17. 08:56:06

@Yuki: libsi ő, aki a védett lakóparkból/budai villából osztja az észt, és gyűlölködve int a gyűlölködés ellen, rasszistaként (a cigányságot faji alapon védeni, támogatni, kiemelni bizony rasszizmus) fröcsög a vélt rasszizmus ellen, olyan ellen, ami nem más, mint tapasztalat.

Sebaj, most 2,16%-ot kapott a fajtája, jövőre még ennyit sem fog.

KaraSaraqan 2009.07.17. 09:01:31

@Utcamacska: Semmi baj. Majd szólj, ha nem In-kalosok védik az otthonod, hanem valahol Ózdon, vagy Kbarcikán élsz a cigánysor közelében.

Az általánosítás a túlélést segítő evolúciós sajátosság. Majd ha kirívó eset lesz, hogy egy piréz bűnt követ el, akkor lehet elítélni. Amíg azonban ez napi tapasztalat, úgy, hogy a társadalom 5%-át kitevő pirézek követik el a bűncselekmények 40-50%-át, addig nem bűn, hanem kifejezetten hasznos tulajdonság a pirézekben potenciális bűnelkövetőt látni. Mert így talán megúszod azt, hogy bűncselekmény áldozatává válj, csak mert fehér a bőröd, vagy dolgozni mersz, esetleg fel mered emelni a hangod, hogy talán hajnali háromkor ne bömböltessék a magnójukat, mert te aludni szeretnél.

De van egy örömhírem: a naivitásodat az élettapasztalat gyógyítja!

KaraSaraqan 2009.07.17. 09:03:59

@budai zöld: Teljesen mindegy, mikor került a kérdőívre, mára ez terjedt el, a köznyelv szerves része lett. Pontosabban csak a jelenkori nyelvet kutató nyelvtörténészeknek lehet fontos.

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.07.17. 11:02:46

@Yuki: Amikor apám azt mondja, vallásossal és hőbörödöttel ne vitatkozz, az azt jelenti, h a vallásos embert nem győzik meg az érvek, ugyanis ő HISZ és nem tapasztal. Hisz - teccik érteni? A tapasztalásait is hitén keresztül éli meg, és simán mond olyat, h angyalokat lát járkálni a kertben. Erről pedig fölösleges vitatkozni vele, mert, ha azt mondja, a kertben angyalokat lát, akkor neki angyalok vannak a kertben és passz. (Ám ez közelről sem bizonyítja az angyalok létezését..) Hívőnek _értelmetlen_ érvelni - meg persze a bolondnak is. Ezt mondja az apám, és én szomorú vagyok, h magyarul beszélő ember számára ezt fordítani kell..

@KaraSaraqan Azt állítod, tanultál, lehet igaz is, ám ez nem mutatkozik meg a szövegeiden: azok továbbra is egy ideggyenge BolondSári kényszeres zagyvaságai kb. a múltheti fradimeccs transzparenseit használva szellemi alaptőkéül. Ha azt érted tanulás alatt, h minden meccsen bemagolod a transzparensek feliratait, akkor khm... nem ugyan azt értjük tanulás alatt. Egyeseket osztogatsz te? Jól van Sárika, csak ne hergeld magad..

Rasszizmus, amikor rasszhoz, népcsoporthoz, stb. igyekszik valaki negatív jelenségeket kötni um. pl bűnelkövetésre való hajlam. Sőt, egy egész rasszt, népcsoportot, embercsoportot általánosítva elítélni pl. azt állítva, h a magyarok fasiszták, s mint ilyenek eredendően háborús bűnösök - ez rasszizmus. Nincsen kollektív bűnösség. Addig rendben van a dolog, h vki úgy hirdeti a települését, h 100%-ig magyar és katolikus a lakosság, az viszont már nincs rendben, amikor kiteszik a táblát, h "Cigány ne érjen itt az este!". Józan ember ezt vágja, meg azt is, h semmi más feladat nincs, mint működővé KELL tenni a bűnmegelőzésre, rendfenntartásra hivatott rendszert, ami húsz év alatt szarrá züllött és kész. Ezzel megoldódik az Ózdon lakás problémája, mármint, ha munka is adódik a lakás mellé.. Hogyan oldódik meg? Hát hogy már egy pofonért is lecsukják az embert, úgy oldódik meg. Kivonják a forgalomból, aki nem tud viselkedni. Meg lehet oldani, csak meg kell tenni. Nem kell milliárdos börtönöket építeni, elég egy dupla szögesdróttal elkerített terület katonai barakkokkal, meg jó nagy kukoricással, amit lehet kapálni, esetleg egy tehenészettel, sertéshizlaldával, stb. Nincs helye sem önbíráskodásnak, sem mindenféle flúgos zsebszamurájok önkényes igazságtevésének még településen belül sem. A bűnelkövetőket kell felderíteni és el kell ítélni őket, az okozott kárt pedig meg kell téríttetni velük. Ez ilyen egyszerű, és erről gondoskodni az állam KÖTELESSÉGE. A meccset a pályán vívják, a nézők helye a lelátókon van, akkor is, ha fizettek a jegyért. KaraSaraqanSári fantáziája, miszerint a világ a lelátóból áll, és az a közbeszéd ami ott elhangzik, meg csak azok a magyarok, akik ott ülnek, szimpla torzulás, aminek az okait nyilván lehetne kutatni, de fölösleges - pontosabban nem sok kedvem van hozzá, intézem inkább a magam dolgait, ő pedig menjen orvoshoz.

@KaraSaraqan: Trianonnal kapcsolatos gondolataid sem térnek el a szurkolói transzparensek sík anyagától, ugyanis az angolok és az amerikaiak igenis akartak egy erős közép-európai államot a francia és német befolyás ellensúlyozására (mivel ebben látták az I. vh kirobbanásának okait), ám látva a magyar küldöttség politikai felkészültségét, és érettségét, megelégedtek annyival, h a monarchiát szétcsapják, aztán hagyták az egészet a francba. (Jenkiként egy stratégiai játékban kb. én is ezt tettem volna. Sok hasznom nincs egy ilyen szövetségesből.. - mármint nulla: magát megvédeni nem képes, állandó támogatásra szorul, ásványkincse nincs, gyakorlatilag semmije nincs, viszont bármikor kész beleharapni a szomszédaiba, s ezzel engem is kényelmetlen helyzetbe hoz. Bármikor.) Igen gyorsan világos lett, h ilyen emberek alkalmatlanok összetartani egy többnemzetiségű köztársaságot, a győztesek nem is égették magukat azzal, h melléjük álljanak, inkább a saját szempontjukból lényeges kérdésekre koncentráltak. Mi meg jól megszívtuk. Az sem véletlen, h Magyarországot két "erős" (legalább is területileg), mesterségesen kreált szláv állam közé ékelték.. stb. De én itt befejeztem, mielőtt szétoffoljuk az egész post-ot..

KaraSaraqan 2009.07.17. 12:07:59

@ibusibus: Mindig öröm számomra, amikor a hozzád hasonló, az életet még véletlenül sem ismerő, csak a légvár-világának fantáziából és a kereskedelmi tévékből összetákolt libsi délibábját egyedüli, betonkemény valóságnak tituláló emberkéket olvasok, mert megerősít abbéli igyekezetemben, hogy egy pillanatra se felejtsem, mennyire károsak is vagytok az egész emberiségre nézve.

Mert nézzük, miket is írogatsz, nagyon okosnak híve magad, habár már rég kilógott a lóláb: a büdös életben nem jártál még Kelet-Magyarországon, vagy ha igen, hát ki sem szálltál a kocsidból.

"Rasszizmus, amikor rasszhoz, népcsoporthoz, stb. igyekszik valaki negatív jelenségeket kötni um. pl bűnelkövetésre való hajlam. Sőt, egy egész rasszt, népcsoportot, embercsoportot általánosítva elítélni pl. azt állítva, h a magyarok fasiszták, s mint ilyenek eredendően háborús bűnösök - ez rasszizmus. Nincsen kollektív bűnösség."

Persze, hogy nincs kollektív bűnösség, de senki sem mondta azt, hogy minden roma bűnöző. Sőt, éppen az ellenkezőjét mondja itt mindenki.
Viszont még mindig képtelen voltál felfogni, hogy ha valaki (mondjuk egy társadalom több millió tagja) napi szinten szenved el rasszista támadásokat a piréz kisebbség részéről, akkor evolúciós, a Homo Sapiens sapiensis faj génjeibe égetett természeti sajátosság megnyilvánulása az, ha a pirézekre rossz szemmel néz, sőt, általánosít, mert a piréz bűnözők megtanították rá, hogy minden piréz potenciálisan bűnöző.

Mondom, a saját nemiszerveddel simogasd a csalánt, ne máséval, és bár jogodban áll rasszistának titulálni magyarok milliót, és európai népek fiainak tízmillióit, akik mind, egységesen így néznek a pirézekre. Írország, Olaszország, Skandináv államok, Franciaország, Németország, Csehország, Szlovákia, Anglia, Románia, Spanyolország, stb.stb. mindenütt ugyanaz a tapasztalat: a pirézek társadalmi fekélyt jelentenek, népességi arányukhoz képest a legnagyobb mértékben ők veszik ki a részüket a bűmelkövetésekből.

Igazad van, nem genetikailag hajlamosak a bűnözésre, hanem ilyen a szocializációjuk, a sajátos, belterjes "kultúrájuk". Ilyen motivációs mintákat örökölnek, követnek és adnak tovább. Sehol, egyetlen országban nem találni egyetlen más népcsoportot sem, amelyik olyan tetemes mértékben követne el bűncselekményeket a népesedési arányokhoz képest, mint a pirézek!

Nem magyar sajátosság ez, hanem Európa összes országára igaz, ahol pirézek jelen vannak.

Amit a probléma megoldására javasolsz, nem megoldás. Mert előbb-utóbb kiszabadulnak, és ugyanott folytatják.

Egy megoldás van: minden piréz gyereket, aki bűnözői családba születik, és/vagy olyan helyre, ahol nincs biztosítva az emberhez méltó, a társadalomba beilleszkedésre nevelő környezet, azonnal nevelőotthonba adni, majd a legrövidebb időn belül befogadó, rendezett körülmények között élő családokhoz örökbe adni, és egyszersmind azonnal megszüntetni minden segélyezést, ami a megélhetési purdészülést eredményezi. Ahol mindkét szülő büntetve volt, ott ne is vállalhassanak gyereket, satöbbi.

Emellett tényleg visszaállítani a rendőrség tekintélyét, és valóban megszüntetni a börtönök üdülő-jellegét és bűnözői továbbképzési rendszerét, de ez csak a fentiekkel együtt lehet eredményes, különben a piréz bűnözői réteg újratermeli önmagát.

Abban is tévedsz, hogy a rendfenntartás kizárólag az állam kötelessége. Az egyik legliberálisabb országban, az USA-ban bezony a polgárok is hatékonyan megvédhetik magukat, és most már Csehországban is van ilyen törvény. Ha minden védelmet egy külső erőszakszervezetre ruházol át, akkor az állampolgárok védtelenek lesznek minden olyan helyzetben, mint ami most uralkodik, már hosszú évek óta hazánkban. Ezért kell korlátozott hatáskörrel, de biztosítani, hogy az otthonát, magántulajdonát, életét mindenki megvédhesse, akár a bűnöző élete árán is.

Ami meg Trianont illeti: ülj vissza az iskolapadba, mert alapvető dolgokkal sem vagy tisztában. Semmi gond, ez eddig is világossá vált.

Szerencsére már nincs sok hátra a magadfajta megélhetési falvédőknek, Európa ébredezik.

budai zöld 2009.07.17. 13:12:34

@magyar-magyar szótár
Drága mester, szerintem (remélem) félre ment a komment. Lelkiismeres szótárolvasóként a leírtak minden pontjával tisztában vagyok.

Elnézést, ha zavarosan fogalmaztam (és esetleg helyesírási hibákkal), de nagyon siettem. A hozzászólásom a következökre irányult:
- a fel/almagyar föváros/vidék viszonynak a cigányozós aspektusa is mélyen EU konform, bármit is mond a cocojológia
- volt olyan komment, miszerint persze, hogy az jött ki a kutatásból, hogy nem szeretjük a pirézeket, hiszen mindenki tudja, hogy cigányt jelent. Szerintem az illetö szóképekböl tanult olvasni.
- ha nem lesz szócikk a befogadó népröl, lemondom az elöfizetésemet

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.07.17. 14:39:15

@KaraSaraqan: "Amit a probléma megoldására javasolsz, nem megoldás. Mert előbb-utóbb kiszabadulnak, és ugyanott folytatják." - nem vagy következetes, több ponton is elcsúszol a szöveg tartalma fölött. Ha folytatja, megy vissza, mielőtt kijózanodott volna a szabadulóbuli után, szal a szabad élet egyetlen berúgás emléke lesz csupán, erről pedig szép balladákat lehet írni. Az olaszliszkai tettre én kb.25 évet adnék, és minden különös kegyetlenséggel elkövetett cselekedet büntetési tételét megnövelném 7-10 évvel, csakúgy, mint a nyereségvágyból elkövetett erőszakos bűntettekét is. Ám azokat is is minimum pénzbírságra ítélném, akik "csak" nézték, mert minden magyar állampolgárnak kötelessége a segítségnyújtás, tehát minimum 10 telefonhívásnak kellett volna érkezni az ügyeletre a lincselés időpontjában (a bírságot továbbra is le lehetne ülni). Ugyanakkor ha valakit sok milliós sikkasztásért, csalásért ítélnek el, az is leülheti azt a sok milliót, persze ugyanannyi lenne egy nap mint más pénzbüntetés esetében, így előfordulhat, h esetleg valakinek 211 évet kéne ülnie, mire az is elképzelhető, h előkerítené legalább a összeg egy részét, és megúszná mondjuk három évvel.. Így, h ezzel a kukoricázással meg disznótartással csináltunk helyet, elférnének a delikvensek. Ki lehetne ezt dolgozni, és ma is vannak pozíciók, ahol olyan szakembereknek kéne ülniük, akiknek ez a kötelességük, és az ezen a téren elért eredményeikkel kéne elszámolniuk mielőtt megkapják a fizetésüket, esetleg a kinevezésüket.
Pl. a saját gyerek verése, éheztetése is testi sértés, tehát a tanár, ha ilyet tapasztal, köteles lenne jelenteni, a rendőrség pedig hivatalból a gyámhivatallal közösen eljárni. Ha ez nem történik meg, meg kell keresni a felelősöket és felelősségre kell vonni őket. Eccerű.

"Abban is tévedsz, hogy a rendfenntartás kizárólag az állam kötelessége. Az egyik legliberálisabb országban, az USA-ban bezony a polgárok is hatékonyan megvédhetik magukat" - kevered a rendfenntartást és az önvédelmet. A két dolog nem ugyanaz. Te rendet a saját portádon belül tarthatsz, amivel egyet is értek, mint ahogy azzal is, h az arányosság elvét minden esetben szem előtt kell tartani. Az USA-ban pedig erősen eltérnek az egyes államokban a fegyvertartás és használat szabályai.

Ja, még az is eszembe jutott, h ezek a normál börtönök, önálló gazdaságok lehetnének önkormányzati tulajdonban - ez nem is hülyeség sztem.. Persze az ellenőrzés, h bizonyos tiszti beosztásban lévő emberkék időnként elítéltként lennének jelen a sitteken azzal a feladattal, h felderítsék a visszaéléseket és bizonyítékokat, infókat szerezzenek, ez viszont egy külön szervezet feladata lenne, amit esetleg az NBH-nak lenne érdemes alárendelni..

Meg lehetne ezt rendesen csinálni, csak úgy tűnik, eddig senkit nem érdekelt igazán, fontosabb volt lopni.

"Szerencsére már nincs sok hátra a magadfajta megélhetési falvédőknek, Európa ébredezik." - persze, drágám, vannak angyalok, hogyne.. ha háromnál többet látsz belőlük azért kapj be kettőt a sárgából..

Modor Tibi · http://modoros.blog.hu 2009.07.17. 18:49:33

Dudenbuch, király volt.
A többivel most kicsit le vagyok maradva, de pótolom, versproche'.

fruttipapir 2009.07.17. 19:36:16

Magyar-magyar Szótár :

:)

(látom, hogy az elmaradt kabarécsütörtököt egyesek itt igyekeztek pótolni a blogodon)

;)

Az írás ellenben fuxzsír.

Siegelinde 2009.08.03. 12:47:45

Ibusibus hajrá!!! Minden szavaddal egyetértek!

Karasaraqan, nem zavar, hogy egyik mondatoddal agyonütöd a másikat?

Egyik mondat:

"Persze, hogy nincs kollektív bűnösség, de senki sem mondta azt, hogy minden roma bűnöző. Sőt, éppen az ellenkezőjét mondja itt mindenki."

Másik mondat:

"ha valaki (mondjuk egy társadalom több millió tagja) napi szinten szenved el rasszista támadásokat a piréz kisebbség részéről"

Szóval nem általánosítasz, viszont szerinted a társadalom TÖBB MILLIÓ tagja NAPI szinten szenved el RASSZISTA támadásokat az EGÉSZ piréz kisebbség részéről.

Namost vagy te általánosítasz, vagy pedig naponta több millió magyar fetreng vérében az utcákon, miközben több százezer piréz "hülye magyar"-t skandálva ritmikusan ütlegeli őket. Súlyt helyezve arra, h kidomborítsa a támadás rasszista jellegét.

Érdekes, de ma reggel munkába jövet ilyesmi nem tűnt fel... lehet h mégis te általánosítasz? :)

Én nem lakom rózsadombi elefántcsonttoronyban, hanem Angyalföld csúnyábbik részén. A szomszédomban kezdődik a romák által sűrűbben lakott negyed. És igenis utálom amikor üvöltözve mennek végig a házunk előtt. Meg amikor markos, kigyúrt cigány pasi ütlegel egy harmadakkora nőt. Meg azokat a romákat is gyűlöltem, akik az anyósomat (aki orvos) rugdosták össze a Moszkva téren, csak mert beleszólt a vitájukba.

De tegnap például, hogy-hogynem, két hófehér bőrű, szőke hajú, abszolút magyar alkoholista hányta össze a járdát a túloldalon... na, őket is gyűlöltem.

De ettől még NEM gyűlölöm az összes cigányt és az összes fehér bőrű, szőke hajú magyart. Mert nincs kollektív felelősség. Csak személyes van.

Bizony-bizony gyűlölködő rasszista vagy te, drága barátom. A probléma nem a cigányokban, hanem a saját lelkedben keresendő. Jelesül: hogy neked lelki szükséglet utálni valakiket. És ha nem lennének a cigányok, találnál erre a célra mást.

Csók, Sigi :)

Siegelinde 2009.08.03. 12:54:07

Amúgy az olaszliszkai lincselés szerintem is aljas, gyáva, gonosz merénylet volt és egyetértek abban is, h akik csak álltak és nézték mint egy filmet, azokat is meg kell büntetni. Én igazi életfogytiglant szabnék ki ezért a tettesekre, hogy sose jöjjenek ki a börtönből.

Aki gyilkol, azt meg kell büntetni, mindegy, hova tartozik.

Siegelinde 2009.08.03. 13:27:00

@KaraSaraqan:

Ja, most olvasom, hogy szerinted sem genetikailag hajlamosak a bűnözésre, hanem a szocializációjuk ilyen. Ez a véleményed némileg meglepett... mert ez az én véleményem is. Ez jó pont neked, egy kicsit visszavonok fenti véleményemből. Mondjuk a negyedét.

Azt szerintem te is sejted, hogy a gyerekek tömeges elvétele a szüleiktől csak embertelen módszerekkel lenne lehetséges. Bár igaz, hogy a gyerekek nevelésénél kellene kezdeni és a környezetük determinálja a sorsukat.

A felnőttnevelés szerintem járható út lenne (bár nem könnyű) és a gyerekeket ott kellene nevelni közöttük élve, elhivatott tanároknak, nevelőknek.

De ha te is érted, mitől ilyenek ők, mit gyűlölködsz itten? Mán aszittem h a genetikai alapú fajvédők közé tartozol. Hát ha ilyen felvilágosult vagy, miért utálsz embereket azért, ahova születtek?

Siegelinde 2009.08.03. 13:29:55

@KaraSaraqan: azt hiszem, mégis gyűlölködő vagy te... az előző kommentjeidet olvasva.

Siegelinde 2009.08.03. 14:24:24

És árulja el már valaki: mi a tököm az a NETOKRATÍV?

(tudom, buta vagyok...)

Siegelinde 2009.08.03. 14:28:20

Olyan mint a nekrotikus? :D