makarenkoi pofon - Ez a kifejezés is gyönyörű példája annak, hogyan távolodhat el egy kifejezés az eredeti értelmétől. A "makarenkoi pofon" régi, végig-és kibeszélhetetlen vita egy hivatkozási állomáspontja. CSAKHOGY Makarenko nem egy pofont adott. A nálánál erősebb, csaknem felnőtt férfit, a rabló-bitang Zadorovot [21.o közepe] agyba-főbe verte. Zadorov elrabolt gyermekkorú ember volt, az eset idején már jogilag is csaknem nagykorú. Felnőtt férfinek való életet élt, rablóbandákban és "partizáncsapatokban" a polgárháborús Ukrajnában. Egy lényeges dolog ebben az agyba-főbe verésben: Makarenko NEM eszeveszetten, idegességében, tétova zavarában (mai szlengben:) verte le, mint vak a poharat, Zadorovot. Zadorov annyi verést kapott, hogy azt egy mai pihepuha tudatú tüchtige stréber jókiffiú (aki jókkillányka is...) elképzelni sem tudja, olyan formákban, amikhez a simán kézzel való verés az enyhe korholás kategóriája. Amit csak kevesen értenek: Makarenkonak nem attól lett igaza, hogy leverte Zadorovot. Egyébként volt igaza, s a verésével azt fejezte ki a fiú számára, hogy ő ezt a nyelvet is értené, ha akarná. Igen lényeges, hogy Zadorov IS tudatában volt annak, hogy Makarenko-nak van igaza, DE nem a verés MIATT fogadta el Makarenlkor igazát.. valószínű, Makarenko ütéseit jóformán meg sem érezte. Az redített (belül, titkos rekeszeiben) Zadorov lelkén, hogy Makarenko így is kifogalmazta (merészelte...), át, az ő "nyelvére" igazát... Márpedig ez a szituáció enyhédeden más, mint a "szükséges rossz"-é!

(Ide példa gyűjteményemből: Egy munkatársnőm a mutatópálcájával épp csak érintette az egyik tanítványa vállát. Ezt a kilencévesember-t otthon csak eszközökkel verték, szíjcsatt-tal, hentes lánckesztyűvel, biciklilánccal, vasakkal, az apja grabancánál fogva húskampóra akasztotta s addig verte, amíg el nem fáradt, akkor a fiú bátyja folytatta, eszközökkel persze, nem puszta kézzel.. A fiú sírva fakadt a tanítónő pálcájának érintésétől.. "Megver tanárnéni? Nem szeret?" Hazaküldte ugyanis a délutáni illegális zugnapközijéből.. ez volt a büntetés, nem tartózkodhatott az iskola területén.. Olyan galádságot követett el a fiú, hogy a tanítónő ezzel a "verés"-sel és hazazavarással büntette . A fiú, aki az apja meg a bátyja veréseit röhögve és durva trágársággal fogadta, a pálca érintésén sírva fakadt...)

Oldalág az Adj a citerának! blogomból: semminemigaz

Makarenko módszere az, hogy: Nincs módszer.

 

Amennyire a "pofon"-nak semmi köze az eredeti történethez, úgy Makarenko sem az a "vörös kommenyista", akinek az elmúlt évtizedekben inneni vagy onnani bevilágításban erültették. Tudom, hogy ez sokaknak nem fog tetszeni, de Makarenko - és nem "szerintem" - jó pedagógus volt, született tanító olyan eredendő képességgekkel, amiket mai tanító és tanárképzésünk ugyanúgy kiöl, mint ahogy pusztította ezeket az un "cuccujiálizmus" idején, amikor Makarenko kötelező olvasmány volt pedagógusjelöltek számára. Bezzegamerikában ma is tanítják Makarenkot egynéhány egyetemen. Ha szőrszálhasogatván szálazzuk, vannak necces területek, pl Makarenko a zattejjista broboganda [ ma ez az attitüd : matula-pont-hu-alapú stréber nyalinger jógyerek kateg.] híve volt, meg jó viszonyt ápolt Derzsinszkij csekistáival.

Háromszor olvastam a magyarul Az Új Ember kovácsa c. regényes naplóját. Gyerekkoromban romantikusnak éreztem. Rémlik valami a filmből is, fiúk és lányok egy kastély szerű, ám leromlott régi épületben… szerelem ..

Makarenko a konkrét helyzet konkrét elemzéséből indult ki – és ez Lenin egyik módszere is volt, Marx és Engels javallata alapján. De egyébként, ha valaki valahol valamire jutni akar, ugyan, mi az elavult telefaXXXomból másból indulna ki, mint a konkrét helyzet konkrét elemzéséből. Ma technikai munkatársnak eufemizálnánk politikai-korrektó Kalina Ivanovicsot, az első Gorkij-telep mindenes kisegítőjét, ő fogalmazott és szemlélt theorethikussan, az ő alakján szemléltette Makarenko a lózungokkal beetetett egyszerű ember naív báját.

A naptár 1920. szeptemberét mutatja. Mi is volt a konkrét helyzet Ukrajnában? Tudjuk? Tanultuk? A Szovjetúnió születése ez… mi, akik berágunk most, hogy valami Charlize Thilton vagy mi nevű hollywoody díszpicsa Budapesten autózván nagyszerűnek talált bennünket, törököket[!] (ek-mek, ugye, fülre, mint a dutch és a cockney, hasonló) , szóval mit is tudunk a Szovjetúnióról és Ukrajnáról? Igen, Ön ott, bájosan haladóbaloldali jaaajdemánhűdeliberáliss bloggerine, aki kedves arcát most durcisan meríti panofix bundája szúrócskás gallérjába, és alighanem szinte kitűnővel végzett el egy pedagógiai főiskolát a múlt század ’80-as éveiben, 5-ösre vizsgázott mindenből, és lehet, hogy Ki tud többet a Szovjetúnióról vetélkedő egyik területi döntőjének győztes csapata tagja volt? Tessék csak mondani, kitűnő-e még a kitűnő, tényleg jeles-e a jeles vizsga, van-e olyan, hogy a professzorok maxx 3-ast adnak az egyébként kiváló diáknak?

Rinyálunk itten kérem azon, hogy van Két Rossz-unk (ami különben három…) ami közül választhatunk. Holott 1920. Ukrajnájában hivatalosan is három rossz közül lehetett választani. Voltak az imperialista Vörösök, akik a pánszláv és nagy-orosz eszméket átkonvertálván a marxizmusba (=leninizmus) egyszerűen Ukrajnát betagosították a Szovjetúnióba és az Ukrán nyelvet kb úgy tekintették, mint mi a palóc vagy a szögedi nyelvjárást. Voltak a fehérek, ugyanazek kékben, ellenkező pólusú politikai beállítottságban, a régi Orosz Birodalom hívei, de polgáriak, könyörgöm, polgáriak – ezt mindig elfelejtjük… Aztán, mivel Ukrajnában vagyunk, ami térképészek nélkül is önálló entitás volt, természetesen A Haza vélt üdvének harcosai, a petljuristák. Ez már eddig történelemből csillagos 5-ös. Annyit kellett még a leendő vörösdiplomás történelem szakos kistanárnéninek bemagolnia, hogy természetesen a vörösök voltak a jók, és a fehérek, meg a petljuristák a rosszak. Ha ez ilyen egyszerű lett volna! A tisztakitűnő, tehát elvileg értékes diplomás kistanárnéni (játszásiból legyen másik szakja a magyar…) olvashatta volna Mihail Bulgakov A fehér gárda című regényét, ami a korai-közép-korai Szovjetúnió egyik legnépszerűbb könyve volt, színdarabként teltházak előtt játszták… de ő is (és bevallom, én is…) a Mester és Margaritát olvasta… ha… ha…

Az 1920-as év Ukrajnája anarchiában fuldokló bomlott államalakulat volt. Igazából négy rossz közül lehetett választani – ottvoltak még a petljurista bandáknál is rosszabb elvtelen rablóbitang partizánhordák, ezek közül a legnagyobb a machnoista volt. Machno hordái hol a vörösök, hol a fehérek ellen harcoltak, kicsit a petljuristák ellen is – de főleg a rablásért, fosztogatásért. Mikoron az orosz birodalom (az alakuló Szovjetúnió) kiszállt a világháborúból, a későbbi győztesek éppen vesztésre álltak. Az amerikaiak még csak fontolgatták azt a provokációt, aminek örvén 1,2milliós expedíciós seregüket átdobhatják Európa felszabadítására…

Az 1920-as év Ukrajnájában a gyerekek is harcoltak már… maséroztak a félkatonai vagy teljesenrablóbitang hordákkal. Az erőszak sejtetését is csak sejteti Makarenko. Itt-ott azért rajta lehet kapni azon, hogy mégiscsak vannak elvei, amiket azonban titkolni igyekszik. Mert Makarenko elvei másolhatatlanok.

Telepén a gyerekek csoportjait kissé militánsan szervezi meg. Osztagok… parancsnokok… egyenruha és jelentések --- Az egyik legnagyobb bűn Makarenko módszere ellen, ha szabályrendszert készítünk belőle. A szabály, hogy nincsen előre felvetett szabály. Amit a kor elméleti pedagógusai is megütközéssel tapasztaltak és értetlenül kezeltek, pl az egyenruha-szerű öltözék… nem theorethikussan került bevezetésre.. nem.. a kényszer is adta: Kaptak valamilyen vég textileket, és a kislányok, meg a két-három tanárnő, akik tudtak varni, valahogy összeállították. Volt kék perkál-szerűség, meg fehér vászon… meg egy sikeres szabásminta, aminek csak a méreteit kellett variálni.

Kislányok.. itten álljunk meg.. erről is szemérmesen hallgat Makarenko, de nem csak a fiúk gyermekkorát rabolták el, hanem persze a lányokét is, és valljuk be, hogy egynémelyik "kislány" egyszerűen büdös és tetű kis kurva volt, amikor a telepre került.. minthogy pár fiú vérnősző bandita...

Nem, nem a militáns fegyelem tartotta egyben a telepet. Nagyon fontos motívum, hogy a „főparancsnok” Makarenko… csak járdal az osztagok között. A „parancsnokok tanácsában” tanácskozási joga van. A gyerekek kikérik a véleményét…
Gyerekek? Hiszen ez a lényeg! Elrabolt gyermekkorú emberekről van szó! Akik mindent láttak, amit ember láthat eleven földipokolban, mindent tapasztaltak. Verni? Ezek a gyermekek a kézzel-verést föl sem veszik, meg sem érzik.
A telepet Gorkijról nevezik el. (A 27 éves Makarenko író szeretett volna lenni, 27 évesen elküldte egy novelláját Gorkijnak… levelet váltottak.. és Makarenko, már a telepe élén, felújította ezt a kapcsolatot, és a tüdőbaja miatt [is] kényszerből Itáliában élő és dolgozó Gorkij persze válaszolt a levelekre. )


Guleckaja -a lányok egyik nevelőnője , Makarenko fő munkatársa

 

A Gorkij telepre szöknek a gyerekek! Olyan kényszer is tartja ott őket, amit a mai tudatunkkal föl sem foghatunk. Nem egy jólétitársadalom „bűnöző gyermekeiről van szó”. Nem olyan gyerekekről, akiknek gyerekkorát már 2-3-5 éves korában elrabolták. Az ember társas lény – ugye, mekkora közhely? Az apátlan-anyátlanokat a közösségre, az ember természetes létformájára bízza Makarenko. Nem parancsnok.. és még csak nem is apa. Minden közösségben vannak anya-apa típusok (blog-közösségben is vannak anyák… ) a már említett Kalina Ivanovics afféle nagyapó. A gyerekek áprilistól októberig mezítláb maséroznak osztagaikban a földeken. Teli a haskó… növekszik a gazdaság. De ez nem mese. 1917-től szüntelen csak lózungokat hallottak, szónoklatokat, erre-erre-mutogatást – és lopva vagy dérrel-durral arra-arra indulást.

Fiatalon több politikát olvastam ki Makarenko könyvéből. Most –már Bulgakov regényén [ism.: A fehér gárda] okosodván ki – égnek meredő hajjal olvastam, hogy a legvészesebb lenin-terror idején egy igazi polgári junker Scheere lesz a birtok főagronómusa. A csekisták kapnak pasztellszínű textúrális púdert – Makarenko jóban lehetett a politikai gárdával [a CSEKA afféle pártmilícia volt], de jó lenne viszont nem reflexesen afféle KGB-félének reflexizálni. Ez az éééértelmiségi lenin-terror, és nem a rusztikus későfeudális sztalin-terror ideje. Kellő katonai erő híján a vörösök Ukrajna leigázását a halál, az éhhalál kaszájára bízták. A hozzájuk hű partizánalakulatokat, és a megvásárolható anarchistákat szüntelen diverzáns akciókban tartva Ukrajnát működésképtelen anarchiába züllesztették. A vége az lett, amit a vacak amerikai filmadaptáció alapján giccsesnek leszólt Doktor Zsivago-ban Paszternak ábrázol ridegen: Ukrajna földjét az éheztükben futkározó patkányok lepték el.

Kozir
Kozir -az öntevékenység egyik központi alakja, parancsnok
mégtöbb kép és szöveg oroszul tudóknak cirillbetű ismerőknek

 

A Gorkij-telep ekkora már átköltözött a Trepke (német nevek: a junkerek német származású földbirtokosok voltak…) – birtokra. Éhezés? Még a kulákok is irígykedve nézték a helyreállított gazdaságot. Itt működött a malom… és egy minta sertéstelep. Üzleteltek a falusiakkal. Ahhoz képest, hogy Makarenko regénye a sztalin-terror délnapjaiban jelent meg először egészében, viszonylag keveset kulákozik…

Érdekes Makarenko idő-szemlélete. Már egyéves emlékről is, mint régmúltról beszél. Hajdanán – másfél évvel azelőtt. Hét év telik, talán egy kisiskolás fölserdült ezalatt… és egyszercsak Makarenko új feladatot kap. Annyira megrázott és meghökkentett a dolog, hogy megpróbáltam a sorok között is olvasni, hátha hagyott valami utalást Makarenko. A borotváltképű elvtárs nekem a gyanús. És a CSEKÁ-val [később GPU, de a csekista elnevezést meghagyták] ápolt jó kapcsolat. Azonban ne ítéljünk túl keményen és főleg ne féltudatlan-hebrencsen.

Először is az un. „kommunizmus” utópisztikus eszméje jóindulatú jószándékú embereket is megvett. Mondhatom, az emberi képmutatás, ganyéság, volentörizmus vertikális… az pedig horizontális, hogy valójában kik a haladóak és kik a retrográdok.

A pol’tika dóga persze az, hogy beetesse az embereket, hogy ez a párt a haladó és amaz a jó, de valójában a pártok emberekből vannak, akik ganaj visszahúzóak vagy haladóak és konszenzuskeresőek. Nincsenek bűnös és bűntelen rétegek – aki így szegmentál, az retrográd, bármilyen haladó face-szel és lózungokkal szövegel. Gyakran azok állnak a haladás élére, beszélnek reformokról, fújnak riadó-indulót, akik nagyon is a régi rend fönntartásában érdekeltek. Az un „kommunisták” is rendi államot rendeztek be, ahol A Hit (=Az Eszme, a kommunizmusba vetett hit…), a származás, a megfelelőség (megalkuvó seggnyalás vagy ha tetszik, opportunizmus) volt a fő. A tehetség elveszett, ha rossz származású volt… és mérnöki diplomát kapott a pozitív diszkrimináció jegyében a jószármazású…

Ahogy ezt két ukrán értelmiségi a nagyanyámnak érzékeltette 1944. szeptemberében. A szovjet hadseregben szolgáló tanítók így szemléltették Szovjetúnió lényegét a sváb menyecskének: Addig rossz volt, amíg a toll kapált és a kapa írt. De ma már a kapa kapál s a toll ír: valamivel könnyebb.

Szóval ott tartottunk, hogy egyszerrecsak az elméletipedagógusok és pedagógiatudományi szakszövegzsonglőrök által gyűlölt, megvetett és szüntelen támadásaiknak kitett Makarenko új feladatot kap. A regényben az önkéntesség motívumait erősíti – a sorok között azonban megmutatja: kényszer volt ez.

Harkov mellett, a rizsovi nyaralóteleptől nem messze állt egy kolostor. Amit a CSEKA [a GPU] telerakott csavargó fiatal bűnözőkkel. Makarenko, igaz körülírásokkal, de megmutatja a szovjetrendszer valódi arcát is: A „telepet” a vízvezetékkel, villannyal ellátott, jólfelszerelt kolostorba telepítették, ahol egy nagy templom is működött. Került ide pénz tíz- és tízezer rubeljével (kb mai millió forintnyi erejű volt tízezer rúbel) esztergák, gépek a műhelybe.. és amit a nevelők, az igazgatók nem loptak el, vitték a gyerekek rablóhordái. A tanárokat ingig-gatyáig lefosztották. A gyerekek végül már az árnyékszékre se jártak ki, elfűtötték, ami faneműt találtak, padlót és parkettát, ajtót, ablakot… a lányokat, akik két nevelőnő segítségével afféle kis szigetben sáncolták el magukat, gyötörték… verekedések… útonállás… rablások lent a településeken…

Makarenko az első telepét odahagyván egy kolhozra, idetelepítette a gyerekeit át. Első dolga volt, hogy a régi nevelőicsürhét kirúgta. Nyilván a jókat is: de teljesen tiszta lapot kellett nyitnia. Elméletipedagógusok, vér-ellenségei jártak a nyakára. Ekkorra már az a hiedelem járta, hogy Makarenko veri a gyerkeit és katonai dresszúra alatt tartja. A gyakorlati ellenőrzések során viszont néha inkább a - sajátszavammal egyszerűsítem most - tekintélytelenelvűségét bírálták.

Nem, Makarenko a látszatra „eszköztelenséget” nem keverte össze a laissez faire -rel.
Valójában magának kereste a „bajt”. Ugyanis a Trepke-birtok felvirágoztatása nem végtelen folyamat. És módszertelenségének egyik jól leplezett módszere a tevékenység. A tevékenykedtetés. A gyermek lételeme a fizikaitevékenység. (Nehéz ezt elképzelnünk ma, a napi 6-8-12 órákban a képernyők elé cövekelődött gyerekeinkről.) Erőltetett ez a hasonlatom, de muszáj rövidíteni a szövegem: Afféle tom sawyerizmó Makarenko egyik lényege. Amit nem értünk. Nem dresszúrában maséroztatja a gyerekeket parancsra… ők ezt a masérozást… játéknak tekintik (ma még vagyunk páran negyvenes aggastyánok, akik mezőkön játszuttonk indiánost.. háborúst.. olyan tanítóink voltak, akik az iskolai szünetekben játék kezdeményezése – kereteiben régi népi társas játékokat tanítottak nekünk, pl az erőszakos indulatok levezetésére alkalmas Adj király katonát!)
Makarenko végigjárja az ürüléktől bűzlő termeket, lelül a poloskás tetves vacokra a gyerekek mellé, egyszerű kérdéseket tesz föl … keres a százakból párat, akikben a nyomor tisztán hagyta a tudatát. Aztán az első lépés: az étkezés.
Nem nyulkálunk évek óta mosdatlan kézzel hónaljig a kondérba húsért! A kutyák is igazából nem tűrik a piszkukat, és a kevésbé kulturált műveletlen vidékikutya piszkát, főleg, ha szabadon van, nem is láthatjuk, nembeszélve a macskákéról, ugye. Azonkívül Nem az papol a könyékigkondérba nyúlkálás ellen, akinek hónaljig leveszöldséges a jakója…

Az elméletipedag’ok (pl Zoja elvtársnő) Makarenko ellen fogadtak. Hogy a négyszeres túlerő elmérgezi a gorkijisták tudatát. Makarenko módszere itt is bevált. Nem erőszakkal tartotta telepen a gyerekeket – ellenkezően! A gyerekek között az egyik legsúlyosabb fenyítésnek az elbocsátás számít. Van telep elég... és bizony, azt sejthetjük, hogy a többségük ezeknek olyan lehetett, mint a Kurjazs-kolostor is. A GPU a Kurjazs konszolidálása után Harkov másik felén megépíti egy szovjet-stílusú dekorációs mintatelepet. Makarenko két feledat közül választhat. Vagy átveszi az új telep irányítását, vagy pedig elfogadja a rábízott [politikai…] feladatot. Makarenko ez utóbbit választotta. Lovaskocsival közlekedett a Kurjazs és a Dzserzsinszkij-ről (a CSEKA atyjáról) elnevezett új telep között. Az elméletipedag’ok viszont gépkocsikkal jártak a nyakára… Az új telepre is átvitt kelesztőnek a régi gorkijistákból. Itt aztán… Makarenko szinte vádiratot ír maga ellen. Meg kell ismételnem: a sztalin-terror délnapjaiban adta ki könyvét: és pozitívan is ábrázolja a vállalkozószocializmus, a szovjet NEP-korszak idejét. (Aminek karikatúráját esetleg Ilf-Petrov Aranyborjújából ismerhetjük…) Makarenko (jelképes) bért is akar fizetni a gyerekeknek. A Dzserzsinszkij telepre egy igazi NEPman kerül gazdasági főnöknek – akinek az intereneten ma előguglizható gyárcsarnok-szerű épületeket is köszönhetik.

Meglep, milyen kevés anyagot guglizhatni elő Makarenko-ról. Cirill betűkkel is. Az első Gorkij-telepnek a helyét is csak sejtjük Poltava mellett. A Kurjazs már megvan – de ami Kurjazs nevén előguglizódik, az a 10 km-rel arrébbi Dzserzsinszkij telep.

Makarenko-ról ma aligha esik szó – miközben értelmiségünk java, ha nem tüntetően haladóbaloldali (nagyjából annyira „elhivatottan”, mint egy pirosfehérsávoszászlós eőshmotyórr… vagyis színre… hirigre…). És egy "liberális"? „Hiszen Makarenko komcsi’ volt”. Komcsira: Nem! Nem volt Makarenko komcsi. Nem is használja ezt a szót! A szovjet-emberről beszél, ez afféle általános (ha akarom krisztiánus) értelmiségi egyenlőség-szabadság-testvériség ábránd alakja! Nyilván megfelelt, nyilván fel tudta mondani a lózungokat – bár az elméletipedagok’nak sikerült kinyírnia őt. Gorkij meglátogatta a Kurjazst – dramaturgiailag ez a csúcsa Makarenko pályájának – valójában azonban kirúgták, a szokásosan persze „önként” távozott. [Destroy troll]-jaipersze a maguk igazát ünnepelték ebben. Sok disznó széjjelkapja a libát, mint foxi a lábtörlőt… és tollastul felfalja.

jegyzeteimet az alábbi könyv alapján készítettem:

Anton Szemjonovics Makarenko:
Pedagógiai hősköltemény
fordította Lányi Sarolta
Európa Könyvkadó 1963.
11.kiadás
Milliók Könyve sorozat
készült 31400 pld-ban

Makarenko

 

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr661198100

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Labasmaz 2009.06.21. 10:17:43

"végig-és" - ???
"tüchtige" - ha "e"-re vegződik, nem lehet fiú.
"veréseével" - ???
"Makarenlkor" - ???
"redített" - ???
"kifogalmazta [...], át," - ???

Fuss neki még egyszer, hogy ne kelljen a szótárad megértéséhez is egy szótár.

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 10:25:25

rabló-bitang Zadorovot [21.o közepe]agyba-főbe verte.-> (20.0 az a huszadik század)

Charlize Theronra gondolsz gondolom a hollywoodY díszpicsaként?

Nem bírom tovább, néhol én is csak sejtem, mit akarsz. Kéne hozzád valami komolyabb dekóder, komám... :)

lajosen 2009.06.21. 10:37:45

@Labasmaz: Ennyit értettél meg az egészből?
Szegény....

specialk 2009.06.21. 10:44:56

@efes: és labasmaz is: "komám", fel tudsz-e mutatni akár 1/10 ennyire szórakoztató saját írást is? Sajnos a ti itt felmutatott kreatív teljesítményetek nem haladja meg egy szövegszerkesztő programét. (És még szükségét is éreztétek, hogy ezt közöljétek a világgal.)

ekkerjoz 2009.06.21. 10:50:18

@efes: @Labasmaz: Fogalmuk nincsen, kit fikáznak.
Mennek az utcán, és minden oszlopot, kapufélfát megpróbálnak lehugyozni.

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 10:54:43

@ekkerjoz: ha valami szar,, komám, az szar. Attól, hogy valaki értelmetlen hülyeségeket zagyvál össze, az még nem irodalom, vagy mi.

Aki mindent összehugyoz, az valszeg te vagy faszi.

@specialk: Te csak tudod. Amúgy, folyamatosan azon vagyok, ezért merészelem kritizálni ezt a zagyvalékot is. Te mit írsz, kiscsákó?

KenSentMe 2009.06.21. 11:01:46

Jah, szerintem elszívtál néhány spanglit írás közben.. az ember szinte érzi a ködöt, ami mögött valami mély mondanivaló sejlik fel, de beleveszik a sűrű levegő homályába.

Milisztár 2009.06.21. 11:01:59

Bár nem tartozik a lényeghez, a tájékozatlan "hollywoody díszpicsa" Charlize Theron Oscar díjas Dél-Afrikai szinésznő volt.

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 11:03:58

Megpróbáltam még egyszer, de hát ez egy iszonyúan modoros(kodó), telistele értelmetlen, beavatatlan olvasó számára dekódolhatatlan szóképpel, nagyjából egy elfuserált, íróasztalfiók mélyére való szóhalmaznak fogható fel. DE. Erre való a blog, itt helye van, mint ahogy helye van az értetlenkedő kommenteknek is éppúgy, mint a rajongó szubkultúrának. Amúgy, leszarom, VALÓJÁBAN ki írta, ez a blogoszférában nem is lényeges, lehet akár maga a dühös Úristen is, kurvára tök mindegy. 'Magyar-magyar szótár' írta, ehhez képest magyarul a szöveg 80%-a nem feldolgozható.

Lemúr Miki · http://hosszutav.blog.hu/ 2009.06.21. 11:04:15

Makarenko egyszer a tanítványához vágta az írógépét, de később már egy kicsit túlzásnak tartotta. Ott van Az új ember kovácsában.

Herlock Sholmes 2009.06.21. 11:05:16

Na ez a vebkettő, hogy basszátok meg.
Minden félanalfabéta diszleksziás, diszgráfiás agyfaszos köcsög blogol.
Ez a trágyadomb kiérdemelte az utóbbi idők legszemetebb blogbejegyzése címet.
Gratulálunk!
Jutalmad egy első kiadású Ablak-Zsiráf.

is 2009.06.21. 11:13:16

én nem vonom kétségbe szerző hihetetlen műveltségét és okosságát. de hogy mélységesen megveti olvasóját, az egyértelműen lejön a szövegből. dől a fogalmazásból a "te kis hülye, hát akkor még ezt is elmondom neked" stílus. és ez a konkrét gyalázásokon (történelem tanárnénik) felül.

Sákif za morro? 2009.06.21. 11:14:40

Gimnázium, első osztály. Leendő bölcsészhallgató. Otthoni szárnypróbálgatások. Aztán amikor kész, minden ki van nyomtatva, akkor a huzat lefújja az irományokat az asztalról. F főhős összeszedi, de jajj! Nem számozta be az oldalakat. Ez eredményt fent lehet olvasni. (már akinek van hozzá türelme)

Köszönöm szépen, hogy ezt a néhány percet elraboltad az életemből!

specialk 2009.06.21. 11:14:51

@efes: Kedves "efes" - én többnyire strukturált hitelszerződéseket és más, tőkepiaci tranzakciós dokumentumokat írok, és nem magyarul, melyeket valószínűleg még alapjaiban sem értenél meg. És most először ide is, amit máris megbántam. Azt szeretném még kérni, hogy ha lehet, ne reklámozd az - egy kattintást kaptál tőlem - unalmas blogodat más kontóján.
Egyébként további jó, békés vasárnapi kötözködést kívánok, nagylány!

phaidros 2009.06.21. 11:36:15

@Labasmaz: na már megint egy nyelvfasiszta.

phaidros 2009.06.21. 11:37:26

@ekkerjoz: jaja, fő a jelölés, és aztán nyújtóznak egyet mint a kutyám. Csak ő legalább értelmes. :)

phaidros 2009.06.21. 11:38:23

@efes: nézd már meg Ekkerjoz blogját, barom, mielőtt hánysz egyet.

Kopi3.14 2009.06.21. 11:39:59

Nem vagyok zseni, de sikerült probléma nélkül végigolvasnom, megértenem. Akkor akiknek ez nem ment alattam állnak szuellemileg?

phaidros 2009.06.21. 11:41:57

@is: ez pont a Te tolladból meglehetősen röhejes, hiszen majd minden kommentedből süt a megvetés a bloggerek iránt, akárhol járok... :D

Kalória 2009.06.21. 11:42:50

kikerult a cimlapra, ez csak a baj. efes mar nagyjabol leirta a lenyeget, de igy utolag en is megbantam, hogy vacakoltam az elolvasasaval. mar a blog alcimere hallgatnom kellett volna...

Kalória 2009.06.21. 11:45:47

Kopi: valszeg csak nem igazan erdekli oket a tema. legalabbis annyira nem, hogy a sok hablatyon atragjak magukat. ugyhogy emiatt ne erezd magad okosabbnak :)

ugocsanoncoronat 2009.06.21. 11:48:04

Nem ártott volna a tisztelt szerzőnek publikálás előtt még eccer-kéccer átolvasni a szöveget, mer akadnak benne, khm, nehezen értelmezhető mondatok. De ettől függetlenül ez egy lényeglátásra valló, bitang jó írás, némi fésülgetés után megérdemelné, hogy kötelező olvasmány legyen minden pedagógusjelölt (és gyakorló pedagógus) számára. Köszönet érte.

phaidros 2009.06.21. 11:50:25

Na hogy érdemi kritikám is legyen, tök érdekes a téma, és teljesen lekötött, de egyébként ugocsanoncoronat-tal értek egyet. Ne törődj a fikázókkal, nagyon jó, csak nézd át mielőtt publikálod, vagy nézesd át mással, több szem többet lát alapon, vagy aludj rá egyet, mielőtt kimegy.

ekkerjoz 2009.06.21. 11:50:42

@phaidros: Szia Mester. Ez a gond a címlappal, életében először talál ide a jóarc, és mindjárt megfogalmaz egy mindent elsöprő kritikát. Fingja nincsen a témáról, lusta végigolvasni a postot, a többség nem is érti, miről szól, de beköpnek a nyitott ablakon.
Ez van.
Az én blogom se jobb, vagy rosszabb, mint a többi, és én is fikázok, ha úgy alakul, de legalább elolvasom hozzá a postot, más írásokkal együtt, mielőtt beszólok.
A gerinctelen kutyákra meg kár a szó.

Kis ember 2009.06.21. 11:53:32

Nos, nem vagyok bölcsész, sem töritanár.
Mégis érthető - és szórakoztató - volt a történet 99 százaléka.
Lehet, hogy azért, mert én gyerekkoromban még olvastam könyveket?

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 11:54:01

@phaidros: megnéztem, szépek a képek benne, barom. Nem hányok amúgy. (Az te vagy, aki blogokba 'de szar' kommenteket ír.)

ekkerjoz 2009.06.21. 11:54:50

@phaidros: Na, ha tudnátok, milyen hardveren készülnek a postok, igen meglepődnétek. Csoda, hogy így összejön az editálás.
Nem vesz mindenki kétévente új laptopot.

Balangó 2009.06.21. 12:00:20

A stílus tényleg rendkívül erőltetett. Megöli a mondanivalót.

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 12:04:39

@ekkerjoz: Na ez nem kifogás, laptopon amúgy is nehezebb írni, mint hagyományos klaviatúrán. De most már tényleg furdalja oldalam a kíváncsiság, vajon kit takarhat ez a rejtélyes blog? :D

Miért nem lehet elismerni, hogy ez egy összecsapott, slendrián poszt? Nekem is, másnak is van ilyen, nem szégyen ez. Van úgy, méghozzá sokszor, hogy nem sikerül. Ilyen sport ez.

ekkerjoz 2009.06.21. 12:10:00

@efes: Magának adtam egy lehetőséget, eddig nem élt vele. Pedig utána elmondhatná, miről írt a szerző.

phaidros 2009.06.21. 12:10:09

@efes: nem szoktam, csak a tiedbe, hülyegyerek. :)

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 12:12:04

@phaidros: Á, látom, kipergetted az adut, ennyi vagy. :)

phaidros 2009.06.21. 12:12:58

@efes: bár egyébként tényleg kurva unalmas a blogod, kivehetnéd az url-edből, mert nem dicsekednék vele a helyedben. De ezt nem szoktam beírni, ha valami nem tetszik, nem olvasom tovább. Furcsa nem? Csak most Neked. Ez nekem furcsa, nem is akarom megszokni, talán Makarenkói okokból tettem? :o)

Van egy mondás: az unsubscribe nem egy textfield. Nem tudom, átmegy-e? Én most textfieldként unsubscribeltem a blogodban. Talán nem tetszik?

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 12:13:48

@ekkerjoz: Ne magázz. Amúgy ezen vered magad ennyire? Nem vagy te beteg? -->@efes:

phaidros 2009.06.21. 12:13:52

@ekkerjoz: alapvetően idegesítenek a fikázók, akik a témáról nem is ejtenek szót. Ugyanakkor viszont feltűnő, hogy magukra ezt ritkán veszik jól.

phaidros 2009.06.21. 12:15:04

@efes: nem ez a gond. A hányás a gond, a külalakon problémázás a tartalom helyett.

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 12:16:59

@phaidros: Ajjaj, vesztettem egy olvasót, mi lesz most? :) Az persze, hogy mi unalmas s mi nem, az annyira relatív.

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 12:19:42

@phaidros: Te teljesen el vagy tévedve okoska. Hol problémázom én a külalakon, olvass már vissza, ha megy a szótagolás!

dzsefi 2009.06.21. 12:25:17

@VRbagoly: találó leírás, egyetértek :)

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 12:32:52

@efes: Amúgy Zadorov megverésénél a neve után, zárójelbe biggyesztett titokzatos 21.0-t valószínűleg félreérthettem, most úgy tűnik, ez Z. korát jelölheti, nem pediglen az esemény idejét (amely 1920-as, esetleg a 30-as években történhetett). No, de a posztoló által alkalmazott nem igazán a szokványos életkor jelölési formátum, no. Me culpa, ha culpa ez.

respecta /01 2009.06.21. 12:48:47

@ugocsanoncoronat:
Nem akarlak ismételni. Jól írod. Javaslatodban is megerősítelek.
Már megszoktam a neten (eleinte ordítani tudtam volna a fájdalomtól), hogy simán el tudok vonatkoztatni a helyesírástól, ha egyébként a tartalom színvonalas és nem fellengzős. Ellenkező esetben inkább továbblépek.
Ezt az íráson végigmentem. No, meg értettem.
Talán azért, mert olvastam a könyvet. Sőt, megnéztem és való igaz az oldalra hivatkozás is.

caymanos 2009.06.21. 13:06:37

@efes: Na. Itt is beleugatsz mindenbe, te szarházi. Így reklámozod azt a silány, koppintós blogodat? Írjál valami hasonlót, te szerencsétlen, ne csak a pestiestből fogalmazz át filmkritikát. Mi a jó édesanyádat keresel itt, belekötsz a szerzőbe, fogalom nélkül próbálsz beleugatni mindenbe?
Takarodj már haza, most fejeztem be anyáddal, ügyes volt megint.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.06.21. 13:28:05

makarenkót bírtam, az anarchista mindenit.
de némi szerkesztés még mindig ráférne a posztokra :-)

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 13:37:25

@caymanos: :) Ez szép volt, így tovább. Egyes, fiam, leülhetsz - hogy visszacsatoljak egy picit a poszt témájához...

cso zsi 2009.06.21. 14:12:58

@ekkerjoz: Azért azt ne beszélje belém senki, hogy ram-hiba, vagy processzor-félreszámolás miatt keletkezik egy olvashatatlanná tett iromány?
Ami egyébként érdekes lenne, ha olvasható lenne.
(Sajnálatos módon ez több blogra is igaz, ahol a blogtulajok nem hajlandók lektorálni a mások által írt, de az ő blogjukon megjelenő irományokat. A hozzászólók életkorát többé-kevésbé meg lehet állapítani a fogalmazási stílusukból. /vok, h, m1ek, stb/)

Leülhetek a kedvenc éttermemben, de betérhetek egy lacikonyhába is. Bármilyen a tálalás, az étel finom lehet. De egy csipetnyi lószar a kijevi pulykamellet, és a sült kolbászt is egyaránt fogyaszthatatlanná teszi.

Persze, ha valakiről tudom, hogy süketnéma, vagy született külföldi, akkor esetleg elfogadom a hibáit.

heki 2009.06.21. 14:25:53

@cso zsi:
ne minősítsd magadat lószarnak
bejegyzésed nem rontja annyira le a hozzászólások színvonalát

scsaba1 2009.06.21. 14:28:05

@ekkerjoz:

:D

Eleve nem felhasználó-barát a post, mert hosszabb, mint három bekezdés, és nincs benne fideszezés-emeszpézés-nácizás-cigányozás.

másnapos csubakka 2009.06.21. 14:29:59

kedves magyar-magyar!

Megint sikerült olyan témát választani, amiről kb. 20 ember tudna veled vitatkozni. Az egész országból. De ők sajnos nem süllyednek odáig, hogy blogot olvassanak, vagy ha titokban mégis megteszik, nem állnak le vitatkozni, egyrészt mert lebuknának nagyarcú társaságuk előtt (akik titokban szintén olvassák), másrészt meg ugyanúgy szentül meg vannak győződve az igazukról, mint ahogy te is a magadéról. Valószínűleg lenéznek a véleményedért, mint ahogy te is lenézed és időnként leköpdösöd az ellenbloggereket, ellentanárokat, ellen-teherautósofőröket. (ellenteherautósofőr, ellen-teherautó sofőr, ellenteherautó sofőr, ellenteherautó-sofőr, válogasd ki, én nem tudom)

Az írásaidat nem a nyelvezet miatt nehéz olvasni (hozzá lehet szokni), hanem az elgépelések miatt, amit baszol kijavítani, remélem, csak lustaságból, mert ha úgy gondolod, (megvan rá az esély) hogy ezeknek így is jó, akkor kabbe, bazmeg!

Meg ezek a tipográfiailag szanaszét szerkesztett posztok! Trehányság, vagy kamudilettantizmus mindegy, ez már VÉDJEGY!

Nekem egyébként tetszik a blogod, olvasom is rendszeresen, pedig (a többieknek mondom)Isten bizony nem vagyok sem irodalmár, sem mazochista.

Ezt csak azért mertem leírni, mert itt vannak az indexesek is. Egyedül féltem volna... :D

Peter Blau 2009.06.21. 14:37:15

efes, szerintem egy egészen picikét talán túl nagy a pofád.

efes · http://efesasanisimasa.wordpress.com/ 2009.06.21. 14:43:27

@Peter Blau: Ja lehet, és? Megkínálsz egy makarenkóival? :)

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2009.06.21. 15:02:52

Elolvastam, nem fanyalgok.
Valami nagy lendület hajtotta a cikk íróját, mintha félt volna, hogy kihagy valamit felajzottságában, esetleg besötétedik mielőtt a végére "masérozik" - ér, nem tudhatom.

BÉÉ hadnagy jutott eszembe, aki magyar Makarenkóvá akarta válni önhatamulag, s ehhez kiváló terep volt számára 57-58-59-ben a sáűtoraljaujhelyi fiatalkoruak börtöne.
Olvasott valamit a nagy pedagógus írásaiból, a kor politikai és köztörvényes alanyai kezeügyében voltak, már csak foglalkozni kellett volna velük, emberszámba venni őket, de mint annyiszor, a példakép igazából csak néhány külsőség ragadta meg a figyelmét.

Nem olvastam egyetlen művét sem Makarenkónak, de most értettem meg, hogy a fűtetlen mocskos és bűzös zárkákban miért kellett nekünk "Díszruha". Kék posztó, zsebek nélkül.
Az egyik posztom erről szól Díszruha címmel.
Az önkormányzati résznek az Irakban kitört a...vagy kitörött, felel meg.
A kultúrának az Intermezzó, és éjjeli közjáték, ennyi elég.

Pestre való költözésünk után, kialakult az önkormányzat intézménye.
Önkormányzati tagok lettek a zárka és műhelyparancsnokok.

A folyosóra asztalt állítottak, ott ült az ügyeletes, mint valami kaszárnyában, nála voltak a kulcsok.

Hétvégeken az önkormányzat itélkezett. A számunkra elviselhetetlen jólétet, amit a Gyüjtőben megtapasztaltunk sokan arra használták, hogy kibújjon belőlük az ördög, bevezették a légiózást, eldurvult a légkör.
Saujhelyen sorraveréssel csitították a rossz' hangulatot, s mivel semmiféle orvosi ellátás nem létezett, a sebek lassan gyógyultak.
Mint az önkormányzat elnöke lézengtem az épületben, s úgy döntöttünk, hogy mivel képtelenek vagyunk megfékezni a deviáns őrülteket, alkalmazzuk őket rendfenntartónak.
Bevált.
Aki ezidáig az erejükkel tartottak sakkban , és kizsákmányoltak másokat, most megelégedtek azzal, hogy tisztelet övezi őket.
59' áprilisában amnesztiát hirdettek fiatalkoruak és terhes anyák számára.
Az előbbihez tartozván, szabadultunk.
Politiakiak híján az önkormányzat megszűnt.
Bebizonyosodott, hogy Makarenkó ideáihoz a túlságosan egynemű' emberanyag kevésbé használható.

Visszatérve a cikkre, egész jó lenne, ha sikerülne megvália a szerzőnek bosszantó modorosságaitól, melyekről azt hiszi javára válnak mondandójának, pedig az olvasó ezt legtöbbször másként látja.
Makarenkót egész munkásságával egyetemben szépen a nyakunkba ültették, gyanítom éppen azért, hogy más hazai példákkal ne kelljen foglalkozni.
Nem csak hasonlókkal, jobbakkal.
Nem sorolok példákat, mert most nem róluk van szó.
Remélem ha már magyar- magyar szótárról van szó, egyszer egy kiváló magyarra is rátalál ez a kissé fellengzős intézmény.

RoFä 2009.06.21. 15:20:00

Ejjajjaj, sot ojjojj. Mit ossze nem sutymorongnak a magas lorol egyesek.

Nem vagyok beavatva, nincs otthon dudenbuch szotaram se, megis tobbnyire ertem, mit akar, a maradekon meg elvezet elbogaraszni... Ez izles dolga kulonben, meg hogy szeret-e valaki bonyolult szoveget olvasni. Szokni is kell.

Magyar magyar szotar! Orult vagy, meg fixalt, de nagyon jo... Bar azt nem tudom, ki vagy.

RoFä 2009.06.21. 15:23:19

Ja hogy a cimlap miatt megy a hirig...Reszvetem...

budai zöld 2009.06.21. 16:16:51

Már alig vártam az új címszót a hosszú szünet után.

Ja, mennyire déja vu ez: épp beleesik a blog a hétvégi színes indexkülönkiadás kissé kulturálisabb blogválogatásába, erre beesnek a menetrendszerü zavarosozók (biztos ők is szóképekből tanultak olvasni), a szerző pedig talán azt gondolja, ha tudom, hogy címlapra kerül, átnéztem volna, pedig nem is.

Pincehelyi 2009.06.21. 16:18:37

@efes: szerintem a 21. oldal. Vagy osztály. ;-) Tényeg nehezen olvasható, át kéne szerkeszteni, és rövidebbé tenni, meg hogy tkp. legyen vmi struktúra benne.

cso zsi 2009.06.21. 18:28:57

@heki: Látod, nem elég, hogy írástudatlan vagy, értelmezni sem tudsz leírt szöveget. Az, hogy magadra vetted, ami másnak szól, az téged jellemez.

heki 2009.06.21. 19:15:53

@cso zsi:
ugyan, ugyan, cso zsi,
szó sincs rólam. Ne terelj. nem rólam volt szó, hanem egy (jelző) hozzászólásról, amely véletlenül nálad generálódott, és amely hozzászólás annyira odaillő volt, mint lószar a kijevi pulykamellhez, és én megvigasztaltalak, hogy ne vedd a szívedre, ha netán visszaolvasod saját irományod.
(Mellesleg ha írástudatlan vagyok, akkor valószínűleg valóban nem tudok szöveget értelmezni, ezért viszont fokozásnak ez sajnos így nem felel meg.
Mondjuk, ha azt mondod nekem, hogy nem elég, hogy írástudatlan vagy, még a lábad is büdös, az retorikailag jobb lett volna. Vagy: nem elég, hogy írástudatlan vagy, de még rám is hasonlítasz, például.)
Fel a fejjel!

Ezerszo 2009.06.21. 22:54:17

Charlize Thilton - és akkor mi van, ha ez egy szójáték?

cso zsi 2009.06.21. 23:39:43

@heki: Mindenesetre jelentős személyiségi változáson ment keresztül a nick tulajdonosa.
Hogy büdös-e a lábad, innen meg nem itélhetem.
Ezért azt sem tudom, hogy hasonlítasz-e rám, vagy sem. Ugyanis nem engedhetem meg magamnak a lábszagot, piszkos kezet, ápolatlan körmöt, mivel meglehetősen sok emberrel kell kapcsolatot tartanom napi szinten.
Mindezt nem makarenkói pofon hatására.
Egyesek szerint ugyan anélkül is lehet nevelni, de tény, hogy egy jó időben kiosztott, ugyanakkor nem rendszeres pofon a helyes úton tarthatja az embert.

fruttipapir 2009.06.21. 23:52:55

Dejó, hogy újra vagy !

:)

Kedves M-M Sz...;)

Népszerűségednél már csak az olvasottságod nagyobb.
(emitt mindkettő magasan veri..a.)

:D

heki 2009.06.22. 00:59:32

@cso zsi:
mondták már hogy jó a humorod?

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.06.22. 13:00:24

@efes: nem, drágám, ne is álmodj, neked nincs ilyened, ugyanis ennek a címlapra-került-cuccba-beleugatva-népszerűsítem-magam-ravaszul spam.techn.-nek "hála" másodszorra kellett beleolvasnom, a dolgodba, h megnézzem, ki is e velágbölcse arc, ki mindennek tetejébe nagy kedvencem Kázmért választotta ikonjául, és megint egy hótsablon fantáziátlan szaron találtam magam.. khm.. (úgy tűnik caymanos már sokadszorra botlott beléd, eléggé kiverted nála a biztit.. XĐ) Sajnos neked, aranyom, nincs olyan bejegyzésed, ami kicsit is hasonlítana erre, ugyanis szimplán unalmas vagy, és ez ellen (úgy tűnik), tenni sem tudsz. Ennyire fussa, pacsi. E van. Igen, az internet demokratikus, tehát jogod van leírni a véleményed, még idekommentelni is jogod van, ahogy nekem is.

(..a 21.o. egyébként a huszonegyedik oldal rövidítése, mivel egy könyvről volt szó - értem, hmmm..?)

A blog, meg a net úgy általában is, időnként, helyenként erősen vázlatszerű dolog (nem magyar találmány, ám igen jellemző, milyen környezetet alakítunk ki ezen ajándékba kapott keretek között az anyanyelvünkön), saját szokásrendszere, helyesírása, kultúrája vagyon. Sok mindent átvett pl. az sms-ek rövidített, egyszerűsített stílusából, de általánosságban kijelenthetjük, h az eredendő szabadságából kifolyóan stíluskavalkád, ami feltételez az olvasótól bizonyos rugalmasságot, tájékozottságot is, éppen úgy, mint pl. a szabad versek a papírkorszakban. Adott stíluskörnyezetbe kerülve _illik_ felismerni, hol járunk, és aszerint törekedni az üzenet megértésére, ha nem akarunk ostobán kinézni, mint Mari nénye a hullámvasúton, ami nem a négyeshatos villamos, és nem visz Budára. Van, akinek ez sok, van, akinek természetes. Azok, akikre "specialk" a szövegszerkesztő jelzőt alkalmazza éppen itt akadnak el, mint az MS Word. A jellemzés tehát telitalálat, pontosan az, amiről szól: vki elolvas egy szöveget, aztán kreativitását abban éli ki, h piros hullámos vonalakkal aláhúzogatja, amit nem értett meg, vagy nem felel meg a saját szószedetének, meg sem fordul a fejében, h az esetleg hiányos lehet (az MS Word készítőinek megfordult, így a progi némileg intelligensebb mint az azonos szinten mozgó emberkék..). Egyesek agyában az egész szöveg ilyen piros hullámvonallá alakul, túlmelegszik a proci, aszt fosnak egy "zavaros"-t.. :D Ez számomra roppant vicces, ám a szar ettől még büdös marad.

Akik némileg képesek túllépni efes szintjén, azoknak megemlíteném, h a szerkesztés mértéke teljes egészében m-m szótár magánügye, ha ennyire hangsúlyozottan vázlatosnak szeretné megtartani itt a stílust, akkor erre nem nyökögni kell, hanem elgondolkodni rajta, h esetleg van-e ennek vmi oka/célja is. Arról, h ennyire nyersen meztelen-e egy szöveg több vélemény létezhet, mint arról is, vajon egy képzőművésznek feltétlenül kell-e boncolnia? Itt jön be a többrétegű szövegértés. Az MS Word, vagy egy alsó tagozatos elakad a szójegyzékén, egy felső tagozatos a képek értelmezésén, ám egy gimnazistának már illene a torzulások, torzítások alapján a tájegységet is felismernie, az általa hordozott plusz jelentéssel egyetemben, és az érettségin a közepeshez elvárható, h a többi stílusjegyet is meglehetős biztonsággal tudja értelmezni, Zappától az Ó magyar Mária siralomig.. Na ez az utópia. Manapság az ilyen efes szerű arcok miatt vannak a mekikben képecskék a pénztárgépcsiken..

Míg az MS Word-nek mentségére szolgál, h egy program, addig efes talán az ingerszegény környezet mögé bújhatna, ám eszébe nem jut bujkálni, inkább hőbörög, ezzel igen jól elszórakoztatva itt minket, ám lényegében vaskosan OFF-olva, ami az eredendő net-etiket szerint törlendő lenne, épp úgy, mint a tárgytalan hozzászólás általi proli-tahó spammelés. Ezek azonnal, és figyelmeztetés nélküli törlésre érett dolgok, és a leírhatatlan söpredék kat.-ba tartoznak. Efes, ezt vagy nem tudja és akkor szalacsi, vagy tudja, akkor pedig szimplán az, aminek caymanos leírta. Bennem viszont a "Mit szorongat? Görcsöcskét.." merült fel vele kapcsolatban - páran talán még emlékeznek a filmre.. Mindenesetre m-m szótár dolga, törli-e, és lám deklaráltan nem töröl semmit. Gondolkodjatok el ezen..

@inszeminator - én elgondolkodtam azon, amit írtál..

..és szégyen ugyan, de egészen a végére egy kicsit a post-ról is: én értem, miről beszél m-m szótár, sőt, mivel a többi dolgát is olvastam, értem azt is, miért éppen most került ide ez a bejegyzés.. Kicsit bele kell ásnia magát az embernek a dologba, de meg van az értelme, méghozzá igencsak elgondolkodtató. Persze erre azt mondom, mindenki bontsa ki magának, a zsebkönyv változatot majd kiszerkeszti az utókor.. a keményfedelű, rágható változat még később jön.. ;)

2009.06.22. 15:48:56

Az egy dolog, hogy valaki nem érti a bejegyzés 'eszmei mondanivalóját' :-),
és az is egy hozzáállás, hogy nem is akarja érteni.
Jó ideje olvasom a szótárt, nem mindíg értek mindent, de tetszik.
Aki utálja, ne olvassa.
Egy biztos, (számomra) hogy gondolkodásra késztet, és ez nem semmi.

magyar-magyar szótár 2009.06.22. 16:36:00

@Labasmaz [Lábasmáz?]:
Kösz a korrektúrát, majd javítom. Az az igazság, hogy egy figyelmetlen köcsög vagyok, ráadásul most saját gépem sincsen, de igyekezni fogok, mihelyst lesz ráérő időm. (És, tegyük hozzá, beteges egybeíró is cvagyok..)
A 'kifogalmaztá'-t nem javítom, mert az nagyon üdvös, fennebb stihl-ünk fő kösszörűssei még ilyent is használnak, verskritikában, hogyaszongyaja -figyelj!- 'megképezte'.

magyar-magyar szótár 2009.06.22. 16:37:28

@efes: Véletlenül tudom, hogyan kéne írni a hollywood-i picsa nevét, de DIRRREKTE rosszul írtam, mert kücüg vagyok. Ekmek.

magyar-magyar szótár 2009.06.22. 16:41:18

@VRbagoly: A ződ tea a legkeményebb drog a tehéntej mellett, amit szíjjok, teljesen sajátmagamtól vagyok ilyen köcsög, minek költenék marihuánára, amikor elérhetőek már a netről Frank Zappa főbb művei. Van egy saját drog-receptem, meghallgatom Jimi Hendrix előadásában a Johnny B. Good-ot (San Fran. Winter Hall 1968) és már INDULOK is. Vagy max 2-3 opuszt FZ Shut Up 'N Play Yer Guitar járól

heki 2009.06.22. 20:14:14

@ibusibus:
oly kegyetlen vagy :)


@magyar-magyar szótár:
szótárírót kérdezem, nem-e ötlött fel néki, hogy eme stíl, és miegyéb, mit ibusdupla oly szívhezszólóan értékel: kialakítja a maga zárt olvasói körét, horribile dictu a blog Fan Clubját?
Kik (közöttük én magam is) idegesen/idegbeteg módon, holmi para-sznob fölénnyel, ám jól eső agresszivitással reagálják le az idetévedő kicsiny legelésző netfogyasztók vicces kis megjegyzéseit?

Oly kegyetlen a világ, nem?
Mit tégyünk, sto gyéláty?
Gondoltál-e erre, kedves m-m-sz, hogy az üzenet megteremti a csatornáját?

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.06.22. 20:32:19

@heki: fogalmad nincs, mennyit húztam és hányszor átfogalmaztam, meg mi mindent leköszörültem belőle - de még február környékén megfogadtam, h levedlem az átkot és POZITÍV! leszek.. most tehát húzok, köszörülök és nagyon pozitív(!) igyexem lenni. Ma még a szép idő is segített kicsit, ha a tegnapi októberben kerül ez elém, esküszöm, caymankodok egyet.. ;)

inszeminator viszont tetszett! beleolvastam a blogjába, és érdekes. olvasni kell belőle még..

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.06.22. 20:34:38

@heki:
mind a 36 embert :-)
(azér mosolygok, mert benne vagyok)

@ibusibus:
a word leszophat, értelmezést az se ad, csak betűsorrendet.

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.06.22. 20:55:21

@heki: aranyom (ez a POZITÍV!), különben történelem rajongóként csak vissza tudnék utalni pár jelentős ivászatra, amikor egy-egy ilyen efes, vagy mi az anyám megállt az asztal mellett és belepofázott a beszélgetésünkbe. ... NAGY szemek... huncut kacsintások.. tiéd? enyimé-e? legyen a tiéd.. áááá, dehogy.. kérdezzük má' meg hogyan híjják? kié-e? tehát ez csupán olyan olyan régi dolog, mint a kecskelábú asztalok, meg hogy kancsóban illik hozni a bort, és nem pofázunk bele olyasmiben, amihez érintésünk nincs...

Tudok mondani erre egy anekdótot: a honvédban vizilabdáztam, volt szép piros köpeny, meg saját piros-fehér sávos fürdőgatyám, szal, ki ellenem: senki. ..és lementem Angyalföldön ott az uszi mellett egy pincekocsmába cigiért. Jött egy ember, h menjek ki.. mondom, mi a'..? Hát hogy ide rövidgatyában nem lehet bejönni. Nézem, a feje pár centivel a könyököm vége alatt, de kinemtem, mert oké, otthon nem balhézik az ember. Felvettem a fehércsíkos pirosmelegítőt, aszt vissza cigiért. Ember megnéz, nem szól sömmit. Szofi kikér, kap, akkor mellé bor is, aszt is kap. Hallgatom, miről jár a beszéd, kukkot nem értek belőle, de végül odajön egy tülökké vett orrú ember, kihív az előtérbe, és azt mondja, öreg, okos voltál, mer az ember, akivel beszéltél, az a Kajdi. Khm. Az-e? A. Na jó. Olyan kibaszott büszke voltam utána magamra, mint állat. A KAJDI! wazze! kezetfogtam a kajdival! és kizavart a kocsmából, és visszamentem.. és nem is vertek le... Makaróni az orosz prof tudott valamit a lélekről...

heki 2009.06.22. 22:23:27

@ibusibus:
Kajdi gondolom a János, ugye? (Én nem sportol, nézd el)

Ha pedig így van, akkor kedves ibusibus öreg vagy, vén trotty.
Mit keresel itt, itt a neten ifjak hancúroznak módfeletten, és akarják maguknak a - ha nem is a világot - de valami pótlékot
Népszerűséget.
Nettársak összekacsintását.
Befolyást a Nagy Emberek Bélműködésére Kik Olvassák A Blogokat. Vagy mittudomén.

Öregek vagyunk. Meg szótáríró is.
Érzem, de reagáljanak a fiatalabbak, hogy nemígyvanemígyvan, heki bácsi, ibusibusbácsi milyen jól tetszik kinézni.

- És most ellentmondok magamnak is. Van remény. Fijam is olvassa eme blogot, és kedveli is, pedig 18 lesz. -

Na most ez gondolkodásnak indult, oszt dicsekvés lett belőle.
Ily cseles az írott szöveg, bizony.

Makarenkót még le kell gyűrnöm, az antikommancs reflexeim miatt. De hátha.
Olvasni kell(ene).

cso zsi 2009.06.23. 00:04:57

@heki: "Makarenkót még le kell gyűrnöm, az antikommancs reflexeim miatt."

Miért kell a kettő között párhuzamot vonni?
Jópár orosz(nak mondott) írónak van fogyasztható műve. (és ettől még nem feltétlen dakoták... vagy kommancsok, vagy apacsok?)
Mivel kötelező tantárgy volt anno az orosz nyelv (tehát nem tudtak megtanítani oroszul), így nem tudom eredetiben olvasni, csak sűrű szótárazás közepette, az meg nem működik, csak otthon.

Lev Alekszejevics Nyunyeszkij · http://evacuo.blog.hu/ 2009.06.23. 15:09:04

@cso zsi: ja bakker ott az a Dosztojevszkij, gondolná az ember mekkora vörös, aztá annyira nem is

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.06.23. 16:23:45

Vonnegut is kommari volt állítólag, aszt mégse szláv - ezen már törte vki a fejét? el tudjátok helyezni a sztorit az időben, vagy csak karatéztok a szájatokkal? Szókratész vajh kommari volt-e? Vagy zsidó, ahogy a jobbik mondaná?

heki: ja az idő megy, de m-m szótár nálamnál is öregebb, szal az idő megbaszhatja.. halottakat is tudok mondani, sőt, manapság már szinte csak halottakat tudom mondani. kevesebb előttem, mint mögöttem. Ötte a fene. Dejszen alig ÉLTEM még.. - ismerős, ám a reuma nem kapott még el, sem a csúz. Az idő viszont már elkezdte utálatos játékát a testemmel. Néha elnézem a gyerekeim szemeit, lábait, arcát, és messzire száll a lelkem: akkor sem testet, sem időt nem akarok. De ki az aki ilyenkor akar? Az áthúzó áramok? Membránok közti szikrák? Hallgassunk ki s Szókratészt néha, aki 46 évesen, mindenféle orvosi ellátás nélkül vonult hadba. És hadban aludni sem aludt, mert nem az elő eset volt. Ölni , meg kézzel ölt személyesen ott, akkor. Nehogy mán a hentesek mondják meg, mi a kóbász.. érted..

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.06.23. 16:35:10

jaj, Kajdi - hát nekem Ő a Kajdi az európabajnok pici kis ember, a mi kis PapLacink.. A Kajdi. Nem tudok másikról... ;D Szóval biztos. Többet nem is beszéltünk, nekem is csak annyit mondtak, ő a Kajdi volt.. na az a Kajdi. Azokkal a pici kis ökleivel igen szépen eljátszott volna a bordáimon - ő volt ott a biztonsági ember: Angyalföld, Kassák Lajos, vagy milyen utca a Honvéd uszoda mögött.. tessék elmenni arra, mára megváltozott, de az uszoda még ott van. A kerítést sem csinálták meg azóta sem, a szögesdrót viszont több helyen le van tépve, ugyanis mi sem használtuk a kaput.. Láthatóan most sem használják a kaput. Különben is, ha kimegy a labda, majd kerülök, mi? füdrőgatyában, meztéláb.. Faszt. Át a kerítésen. Végigszaporázod az üvegszilánkok közt, aszt a klór kiszíjja a sebeket is. Kicsit csíp. Még eccer kidobod a labdát, az meg fájni fog. Érezzük az arányokat..

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.06.23. 16:39:52

..és élvezzük az éveket, mert úgy is meghalunk, csak nem mindegy hogyan. Én szeretnék büszkén, békében, azt mondva: bazmeg.. ;)

RoFä 2009.06.23. 17:48:51

@budai zöld: Van egy kozos metszet azokkal, akik a geekzen minden parraghramma iras utan jonnek nyelvet orizni es kigyozni-bekazni.

Tenyleg elszoktunk attol, ha valamit nehez(ebb) olvasni.

RoFä 2009.06.23. 17:54:52

@méhészborz: "Legyel ugy a Dudenbuchhal, mint en a baratnommel: nem baj ha nem erted, eleg ha tetszik!"

(Starsky es hot jazz club-tol loptam)

RoFä 2009.06.23. 18:00:13

@ibusibus: En nem vagyok ennyire oreg es csak szerettem volna vizilabdas meno lenni, de ettol fuggetlenul ez kurva nagy sztori volt, jot mosolyogtam :)

az_árpi 2009.06.23. 22:06:50

@ibusibus:
Most akkor Papp Laci, vagy Kajdi János?

mpeterke 2009.06.24. 03:07:52

Szerintem faszán összefoglalt és egyáltalán nem zavaros, valamint szórakoztató is. Nekem, mint gyakorló pedagógusnak meghozta a kedvem egy kis magánkutatáshoz...

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2009.06.24. 09:01:11

@Borzavár neves történetjének krónikása:

Már nem először olvasok Dosztojevszkijről kommentben olyanformán, mint aki vörös is meg nem is.
Szegény amikor cári bíróság itélte halálra...
Már oszlophoz kötötték, és csak ott tudta meg, hogy mégiscsak száműzetés lett a dologból.

magyar-magyar szótár 2009.06.24. 14:20:25

Barátaim s trolljaim! Köszönöm a hozzám való jóságtokat!. Van egy vázlatom a címlapra való alkalmasságról. Abban molyolok ezzel a kérdéssel. Nézzétek meg az "indexcímlapsávos" bejegyzéseket, bármilyen is, legalább hat troll beleböfög azzal, hogy hűmekkoraszar, ekkorafost még nemolvasott, hooolehetettezcímlapos. A helyzet az, hogy a blog-pont-hun legalább 300 stréber jógyerek, újságíróiskolás papíros csákó ír. Jól. Van az írásaiknak füle, farka, közepe, marja. Kellően nyalingerek, hozzá megfelelően álsemlegesek. Az ilyen kat6egóriából Sasika61 a kedvencem. Mindenkinek azonban ez nem jön be. Csak írnak, írnak, szabvány írásokat, csupa tüchtig kis tárca, glossza.. egészen jó kritikák.. több papírújságravaló cikk kallódik el egyetlen jobbforgalmú téli napon. És ez a rengeteg jógyerek, akit anyu azért fizetett be a médiasuliba, mert már a suliújságba is nagyon jól írt, csalódik, mert.. sose lesz címlapos. De miért nem? Azért, mert a címlapravalóság és alkalmasság nemegyenlő szabvány (papírra való) publicisztika. Erről majdf még részletesebben is.
Trolljaim vígasztalására: kizárólag hétvégén, amikor rendkívül alacsony a forgalom, "vagyok megengedve" .. és csak "nemtendenciózus" témában...

magyar-magyar szótár 2009.06.24. 14:24:36

Ha csoportosítjuk a címlaposokat, vannak a belsős álbloggerek vagy bérbloggerek, aztán a csókoshaverok. Aztán vannak olyanok, mint a Konzervatórium vagy a Reakció, amikre azért van szükség, hogy a politikai álsemlegesség látszatát fenntartsák. Azért a politikaikorrekt nyalingerek jócskán több teret kapnak.
De azt gondoljátok, hogy ezt a fajta korrupciót, hogyaszongya, fikázom a kuruc in fost vagy a fideszparaszt gúnnyájába kűűűdöm a bájerzsótot, oszt akkó rögtön címlapralkalmas leszek, ezt a blogoszféra dobta föl? Egy elavult telefaXXXt! Már többszáz éve, még az Élet és Irodalomban így ment ez! És megy ma is! Pl az álsemleges, műelfogulatlan "médiaelemzés" etalonjai sem az indexből pattantak, ők is csak nebulókokok Dr Vásárhelyi Mária néni jaskolájában.

magyar-magyar szótár 2009.06.24. 14:32:23

A komcsizásról. Van Makarenkonak pár dolga, ami nekem se tetszik, a kulákozás, meg ez a zattejjizmus. De az is tény, hogy a cári korszak stréberei inkább az egyházhoz húztak. vagyis... hogymondjam... Ahogy a matula-pont-hu fikamakijaitól már csak stréber nyálsakodás volt a "Kocsis atya" hoax 8egy árva papot nem láttak szegény jógyerekek, legalábbis "Kocsis atya az 50-es évek agitprop karikatúrájának kopírja) úgy viszont mondjuk 1870-ben anarchista antiklerikális (egyházfikázó) diáknak lenni viszont kunszt volt.
Nem merném azt állítani, hogy Makarenko komcsi volt. BGaloldali gondolkodású volt, de reszketve írom le ezt, mert az, hogy balodali, nemegyenlő komcsi vagy pedig nemegyenlő MSZP. Mint ahogy liberális, az nemegyenlő "SZDSZ".
Makarenko tevékenysége egészében.. semmi kom,csi nincsen vagy.. oooolyan politika. Nyilván v a l a m e n n y i r e megalkuvónak kellett lennie. Nem írtam a főszövegből arról, hogy állandó támadások közepette dolgozott, a bürokraták, az íróasztalpedagógusok és elméletiszakemberek meg a politikai vonal is feszt nyírta. Ezért IS használta ki élő, emberi kapcsolatait a CSEKÁ-val, mert a formalovagokat az elrettentette, hogy A Párt Ökleivel jóban van.
A Párt Öklei pedig lelkiismereteüket szivesen ápolgatták a gyerekek támogatásával, mint ahogy a TV2 Napló című agitprop kommiszárjai szivesen rendeznek időnként szemétgyűjtő akciókat, mert az ember a geciéletbe nagyon bele tud fáradni s kell valami lelkipihentség ahhoz, hogy a tükörbe tudjon nézni...

magyar-magyar szótár 2009.06.24. 14:35:42

Makarenko első, második és sokadik sorban is pedagógus volt, jó tanító. Tettek beszélnek, nem csak tudott, tett is. SDokak berzenkednek a katonásditól, az osztagosditól, pedig nem más ez, mint ősi emberi emóciókra építés. Két egynemű gyermekünknek is, ha kicsi a korkülönbség, sokszor veszünk egyforma ruhákat. Osztagosdi volt a cserkészéletben is. Századokon át harmóniában élő népek öltözködése alig-alig különbözik EGYÉNenként. Aztán, aki katona volt, tudja, hogy két egyforma egyenruha, pláne katonasapka vagy bakancs nincsen. Vagyis megint a paradox helyzetek, az egyenlőségben az apróság is elkülönböztet, és a nagy különböznivágyás meg uniformizál. Ésígytovább.

magyar-magyar szótár 2009.06.24. 14:38:54

Inszeminátor, kedves barátom: Makarenko ideáit NEM Makarenko állította... Éppenséggel könyvéből olvasható ki ennek bizonyítéka. Csak ismételni tudom: Módszere az, hogy nincs módszer. Egyáltalán nem bizonyos, hogy ha időbusszal idehoznám, mondjuk egy fiatalkorúak börtönébe, akkor azonnal osztagokat szervezne.. Kurjazs(SZÁM HELYE)-t csinálna. Nem.

RoFä 2009.06.25. 03:06:27

@magyar-magyar szótár: Na, erre mondtam hogy tan-talan kicsit fixalt vagy.

Azt viszont nem mondom, hogy kizart, hogy ennyire leszabalyozottan es oldalra fesulten mukodjon a dolog. Mert ki vagyok en ahhoz, meg mekkora. csupancsak...paranoia szagu, erosen. Konteokkal annyira, de annyira tele van az a rohadt padlas, erted, gyanakszik az ember fia.

Ket konkret hozzafuznivalo:
- Inkabb arra a vonalra latszik felfuzve lenni a dolog, hogy veer, cigany, pina, boeff. Ami extrem vagy baszoos vagy egyertelmu trollmagnes, az kikerul(het). "Jujj bulvarosodik az index jujjujj"

- A reakcio meg a konzervatorium kicsit tul van futtatva ahhoz, hogy muegyensulyozasnak el lehessen adni...Meg ott az a Nobilis ember is...

Szoval talan kicsit komplexebb a helyzet annal, mint ahogy lefested? Neme? Dee? Biztos az elettapasztalatod nem enged lelazulni, ahogy elnezem az van boven. Szmajli

Amit nem felejtenek el a helyedben, hogy az index elsosorban egy uzleti vallalkozas, aminek a kozonseg igenyeit valahogy ki kell szolgalnia (persze csak kozvetlen a manipulacio utan, mondod). A kozonseg meg nagyon nem Partunk es Kormanyunk iranyaba huz manapsag. Tehat laviroz a szerk. is.

Vagy nem egyrol beszelunk?

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2009.06.25. 07:28:30

@magyar-magyar szótár:
Én csak egy bunkó, szellemileg visszamaradott vagyok, nem
értem szellemes? válszod jó részét.
Makarenkó jött látott és győzött. Nevében elpusztították mindazt ami jó és magyar volt,
Ha nem tudsz róla, csak Makarenkóról, érdezd meg erről Gaudoipolis egykori lakóját a televiziós életképek íróját,rendezőjét, aki lakója volt a "Makarenkó" érkeztével intézménynek.

"Az Örömváros kulturális minisztere az akkor tizenöt éves Horváth Ádám volt - ma tévérendező. Így emlékszik a lelkészre: "Világi férfi volt, joviális, jó humorú. Többször felírták gyorshajtásért. Sosem találkoztam önzetlenebb emberrel. Mindenét másokért áldozta, és nem kért cserébe semmit."

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2009.06.25. 07:45:49

@magyar-magyar szótár:
Tulajdoképpen hálásnak kéne lennem a Makarenkó cikkért, mert régóta foglalkoztatott Sztelo Gábor valamiképpeni felelevenítése, legutóbb éppen a disznólábas akció után jutott eszembe.
Ha Szovjet - Magyar szótárt írnék, bele is tenném a posztot, Makarenkó és Gaudiopolis címmel.

magyar-magyar szótár 2009.06.25. 11:40:07

@inszeminator: Makarenko nevében ..persze Makarenko nem tudott védekezni. De a könyve még itt-ott elérhető (én könyvtári selejtezésből mentettem ki) ..olvasható. El kell olvasni ahhoz, hogy megértsük.. Van jó pár orosz,ukrán (Bulgakov vagy Makarenko ukránok voltak) akiket ma nem tanítanak, mert szovjetek is voltak, éshátizé, a politikaikorrektség. Persze és természetesen legfőképpen a magukat "baloldali"-nak meg "liberális"-nak hívő jógyerekek nem olvassák. Nem is sok könyv, 8-10-12, szórakoztatóak is, mint pl Ilf-Petrov Aranyborjúja. Az Aranyborjú is szép példa: JOGOS társadalomkritika és bírálat, ami mibe csapott át? Lényegében "utat mutatott" a terrornak.
Vagy emlírthetném Lakatos Menyhért téglagyárkisérletét, őt is egyfajta nepmanként kezelték, hogy mi ez a burzsójjá vállalkozás (a cigányokkal) elvették a téglagyárat...
Az , amit a... használjuk ezt a szót, a "komenyisták" tanítottak Makarenkoról, az nem Makarenko. Azt hiszem, nem is olvasták... Ezért élhet a "makarenkoi pofon" legendája, évtizedekig beszéltek egy (1) tasláról ezügyben.
ja, tényleg, az egyik kommentelőm említette az írógéphozzávágást.

Valamit még ide: INDULAT látható jele nélkül tette ezt Makarenko, nem "magából kikelve" . Kisdiákként magam is találkoztam ilyen tanárokkal.

inszeminator · http://inszeminator.blog.hu 2009.06.25. 15:23:31

@magyar-magyar szótár:
A lányom orosz francia portugál szakon végzett, sokmindent átbeszélgettünk, könyveket hozott, nem kellett rám erőltetnie, érdekelt mindig is az orosz irodalom. Én nem álltam meg Bulgakovnál és a fentebb említetteknél, nem kérek kioktatást.
De legalább a portugál irodalom egy részét is megismerhettem.
Annak a börtönbéli ruhásszekrénynek az alján pedig, melyről az Irakban kitört vagy kitörött c. postomban írtam a lábbal kikotort könyvek között jónéhány Gorkíj is volt, meg egyebek.
Nem akarok Makarenkóról vitatkozni éppen eleget kaptam az ő nevében, bár nem ő tehetett róla.
Nem sokat tudtok a kor levegőjéről, olvastok ezt azt, aztán megnyilvánultok.
Sztélho jobbat csinált, kénytelen voltam posztot írni róla, mert éppen Makarenkóval pusztították el.
Ezen az alapon mennyekbe lehetne emelni Sztahanov elvtársat is, mert bizony ezeregyszáz százalékot termelt.

süti beállítások módosítása