halotti matematika – matekozás a halottak számával.

Van Kis Danyilónak egy borgesiánus novellája, A holtak enciklopédiája kötet címadója. A mormonok atombiztos bunkerben őrzött óriási nyilvántartásáról kélt újsághírből szőtte Kis a novellát. Mikrofilmeken gyűjtötték az adatokat. Ember, született, élt, meghalt, hely, idő. Ma már elférnének az adatok egy diplomatatáskában is: A világ valaha élt embereinek családfa-láncolatai.

A genetikai matek azonban a történelemlőtti korokból is hoz föl adatokat, miszerint volt idő, amikor az emberiség alig több, mint ezer egyedből állt, ezen ezer leszármazottai vagyunk mindnyájan, a több, mint hatmilliárd. Isten néger volt, a paradicsomok egyike Délnyugat-Afrikában, a mai namíb partvidéken. Az ember Északra vonultában, letelepedtében gecibűrűsödött el, aztán elindult Keletre, csak Napkeletre, sokat hunyorgott, a szeme mandolavágású lett , a világ véges volt, mindig a következő völgység volt a határa, ennekmegfelelően, ha egy völgyet elöntött a tavaszi ár, a világot öntötte el, s ennek az áradatnak a túlélője tehát az Isten kiválasztottja volt. Így aztán az Özönvíz Hajósa az a mese, amit az egész földön, minden nép ismer, az indiánoknál azonban nem galamb, hanem varjú a jóhír vivője. Az ember az egyik legkegyetlenebb állatfajta a Földön, elképzelhetjük, mennyire, ha az általános hiedelmei szerint a galamb szelíd, aminek hímje pározhatnékjában a fiókáját agyonveri, hogy a tojó hamarébb állja az űzést, a szelídség és a béke jelképe. Holott a galamb ostoba, békétlen állat, telepes fészkelőhelyein, pl városokban padlásokon, társaik hulláin is kedélyesen sétálgatnak, burúkkolnak .

A matekozás a holtak számadataival olyan, mint a fingás. A fing, mint megauniverzális allegória. Ugyanis, ha én matekozom a halottak számadataival, az sohasem annyira kellemetlen. Szükségszerűség. Ha elvbarátom szellent, azt is kész vagyok tolerálni. Ellenségem fingja azonban felháborító.

A halottak számával való matekozás a gettózáshoz is hasonlítható. Ha az én tüchtige népem az általa a gyakorlatban leigázott, alantas munkákra igénybevett társnemzetét a nemazidénnyáronbarnult kategóriából az ősi földjeiről egy szűk övezetbe szorítja, lényegében egyetlen településkonglomerátumba, akkor az nem gettó ám, ó, dehogy, mert az én üde, szorgalmatos, ámde sokatszenvedett népem nem annak mondja, és kész, különben is az illető csürhe olyan, mint a cigányok, dologtalan, és genetikailag terrorista.

Ami miatt ez a téma idő-szerű, az a holocaust tagadás. Vannak light-os halottimatekozók, akik csupán azoknak a számával kisebbítik meg a 6milliót , akik amúgy is meghaltak volna a vizsgált időszakban (1933-1945). Így optikailag 5-össel, tehát kisebb számmal kezdődő összeg képezhető. Van valamilyen statisztikai ráta ehhez. Még gyermekek közül is halt volna meg, minden holocaust nélkül is, párezer a hatmillióból. Még csak nem is matek, hanem algebra ez csupán.

Mások összehasonlításokat végeznek, miszerint a kommunizmus áldozatai 10 millióra rúgnak. Ez több, mint a hatmillió. Csúnya dolog matekozni holtak számával, viszont a Szovjetúnió nem csak lepaktált, szerződött a nácikkal, éspéldául szinte egyidőben rohant hadseregével Lengyelországra, oldalbafütyülve a genf konvenciót, mészárolt Katyn-ban, hanem a történet vége felől nézve: felszabadította Berlint és a koncentrációs táborok zömét.

A II. világháború a jó és a rossz küzdelme volt, tehát, akik elbuktak, a rosszak, és a jók győzedelmeskedtek.

A történelmet a győztesek politizálják át, azaz hazudják el a maguk javára és szájukíze szerint. Tehát, ha Németország egyenlő Náci Birodalom (1933.február-1945.május) , és a Náci Birodalom minden németje egyenlő nácik, akkor a drezdai terrorbombázás polgári áldozatainak adataival lehet viszont matekozni, és szappantól jóillatú, kedves kéz az, ami beleveri a billentyűkbe, hogy a valós adatok alapján azonban, és ezt egyre többen elfogadják a történészek közül, az áldozatok száma mindössze 25000-re tehető. Huszonötezer pedig MINDENKÉPPEN kevesebb, mint ötvenezer, a fele. És mindössze - mely kedves ez a szó.

Létezik áll. tám.hiv elf. holocausttagadás. Sőt, ez a holocausttagadó állam 90 éve sikeres műveleteiben. Mindig van olyan geopolitikai aktualitás, ami miatt A Világdemokrácia Őre, Európa Mentora és Felszabadítója az USA egy másik mérték szerint tekint e hatalomra. A törökök örményeket sújtó holocaustjáról van szó. Szinte még soha nem érte különösebb diploáciai atrocitás sem a törököket emiatt. Ha, esetleg, akkor a törökök rasszizmusával kapcsolatban a kurdokat szokás emlegetni.

A hiroshimai és nagaszaki atomtámadás halotti matekjára csak utalok, ugye, az amerikaiak jóbarátaink. Az Egyesült Államok A VilágDemokrácia őre. Olyan szabadságjogok vannak ott, hogy csuhájj, pl , ha gépjárműellenőrzéskor az autóban kokerók ülnek is, és a rendőr az iratokat kéri, ehelyett a gépjármű vezetője a telefonját mutatja azzal, hogy híjja a zombuccmant, rasszizmus van, akkor az amerikai rendőr, a demokrácia őre nem az autóra hasaltatja az ilyet tarkóra tett kézzel, hanem az aszfaltra vagy a padka porába. Nem azért, mert jogosítvány nélkül vezet, már elég ilyen intézkedéshez az, ha az autó biztosítása nem érvényes.

Az atomtámadások elfogadott magyarázata egy halottimatematikai egyenlet, miszerint a háború az atomtámadások nélkül elhúzódik, és akkor a világ jóval több áldozattal köti be.

Általában az impérializmus pthfeőjj és csúnyaság, deazonbvanellenbencsakhogy A Nagy Amerikai Nép esetében a zimpérjálizmus természetes velejáró, a nacionalizmusuk betudható fiatal, mindössze 200 esztendős államiságuknak, satöbbi nyálas nyelvcsapások.

Általában viszonylag kevés szó esik arról, hogyan pusztultak el az atomtámadások áldozatai. Maga a robbanás lényegében egy halk pukk volt jóformán, hegesztés fényéhez hasonló vakítás, mindent elsöprő léglökés, az emberek, akik élve keltek ki a romok alól, eleinte annyit éreztek félhomályos szobában is, mintha napoznának, aztán azt, mintha a napozásban leégtek volna, később az égető érzés erősödött, majd olyassá vált, mint amit a forró olajban főzött érezhet, voltak szerencsések, akik 4-5 órás szenvedés után a fájdalom sokkjában haltak meg, mások az olajban-fővés érzésben 3-4 napig, sőt, hetekig haldokoltak.

Iván, a szovjet katona, aki a gyermeket a térdén lovagoltatja és zsebéből mosolygóalmát ád, abból a hétszámra nem mosott mocskos kezéből nyújtja, amivel a szomszéd faluban a nagymamát az ólajtóra kötözte, hogy a rajón tagjai sorban megerőszakolhassák.

Olvastam valami freudista pszichoalkémikus dolgozatát arról, hogy ez az erőszak nem szexuális indíttatású vágykiélés (katona háborúban kap pinát vagy szopó szájat egy fél komiszkenyérért is), hanem inkább a leigázás rítusa. Orosz katonanők madzaggal kötözték el s tették így merevvé a náci faszt, és egyfajta sajátos bosszúnak tekinthető, hogy különféle nemi vagy nőibetegségektől gennyedett kelyhecskéiket rá-rá tologatták, csoportosan.

Antoine de Saint-Exupery A hadirepülőben szintén az egész történetet beszéli el, a háború első napjait, ahogy, szinte észrevétlenül veszi meg [régi magyar kifejezés. am. járja át –a szerk. megj.] a hétköznapokat. A német katona azzal a kezével ád a síró anyának kenyeret s vizet gyermekének, amivel az előző kereszteződésben meghúzta a ravaszt, amikor türelmét vesztve a torlódó emberek közé lőtt.

Lehet, hogy a holocaustnak egyetlen áldozata volt, Zuzana Volfstejn.

A holocaustmatematikusok szerint Anne Frank sose élt, naplója kitaláció. A holocaustmatek lélektana ez, részletenkint eltagadni igyekezzük az egészet. Úgy működik ez, mint a sajátos női nemodagondolás, hogy ti. a csomagocskánkat, hirtelenségben vagy a konyhaszekrénybe rejtjük az edények mögé vagy le a sezlony mellé és tünde lábikónkkal plimm, berúgjuk a pormacskák közé és akkor sosevolt. Úgy gondolni valami makulára, piszokra, Fábry-féle vonalkódra, könnyű dugásra a péntekdélutáni üres irodában a kollégával, mintha soselettvolna. Gyönyörködni csodás, flitteres körmöcskénkben úgy, hogy alatta koszkarimák. A kellemetlen illatokat lefújjuk valami sprével, sosevót.

Pedig Zuzana Volfstejn írni sem tudott még, hét esztendős volt, amikor a vagonban holtan találták, senki nem tudja, mitől halt meg, lehet tüdőgyulladás miatt, lehet, nem kapott levegőt, óvó, alvó szerettei álmukban agyonnyomták. Zuzana Volfsteijnben még meg sem éledt igazán a nőiség. Van ez a közhelyesenek elhazudott sablon, miszerint a haldoklóban egész élete lepereg. Csakhogy a gyermek az élete még előre van: a soselesz. Békében, ágyban, párnák között, a száz évvel ezelőtti halálos gyermegbetegség-járványok áldozatai haldoklásuk napjaiban sokszor százéves vénséggé értek. Nagymamám több unokatestvére is így halt meg: himlő, diftéria végzett velük. A kis halott felnőtt módjára végrendelkezett apró semmiségeiről, az emlékkönyvek kopíros vajpapírdarábkáiról, fonalakról, egy majdnem új kis varrókészletről. A 13 éves haldokló nő végül a kicsiket mind kiküldte a szobából, csak a 16 éves nagylányt kérte, maradjon ott. Az akkori 16 éves lány csak sokkal, sokkal később, kétgyerekes fiatalasszonyként visszaemlékezve döbbent rá a fülébe suttogott szűz asszonyi panasz értelmére. Akkoron azt hitte lázas beszéd, a haldokló leányka elsorolta neki, hallhatatlan ocsmány szavakat suttogva, mint rabolja most el tőle a halál mindazt, ami pedig jár neki, ő nem akar a fehér szűzkoporsóban mirtuszt, és fehér ruhát, hanem ---

Tadeusz Borowski, lengyel költő hivatalosan nem áldozata a holocaustnak, hiszen túlélője. Reményteljes ifjú, s ha megkérdezitek, miért halt meg [öngyilkos lett –a szerk. megj.] azt mondhatom, ami igaz: Abba halt bele, hogy AZUTÁN a Nap az égől ugyanúgy tűzött le, leveleket növelt a Győzelmes Május a fákon, a madárdal talán még vadabb volt. Borowski nem úgy emlékezett, mint más, hanem könyörtelenebbül. Aztán egy SS-tiszt gyűjteményéből fennmaradt fotósorozat döbbentette rá: Milyen rémesen jó az emlékezete: Az emberek a láger vasútállomásán belemosolyogtak az SS-tiszt kamerájába. A holocaust emlékének ápolói a történetet a végéről ábrázolják, lehorgasztott fejjel vonszolódó tömegek, náci tisztek ugatása, kutyák forró lehellete süt át a térdekre lecsúszott harisnyákon. A múltkor a rádióban archív felvételen hallottam beszélni egy zsidótanács tagját a gettó szervezéséről. Áldozatként szólaltatták meg ezt az embert, beszéljen a borzalmakról, egyszerű, bejáratott mondatokkal haladt az emlék ápolásának szokott kerékvágásában, névsorokat állítottak össze és adtak át a náciknak, mint a zsidótanács tagjai, tartották a kapcsolatot a hatóságokkal.

A Nürnbergi Per során a vádlottaknak dokumentumfilmeket vetítettek a holocaust borzalmairól is. A vádlottak tudtak a lágerekről, egy részük meg is tekintett ilyeneket. Rend és Tisztaság uralkodott ezekben a gyűjtő- és munkatáborokban. A Nemzetközi Vöröskereszt ellenőrző bizottságai 1936-38 táján a kor színvonalának megfelelő egészségügyi körülményeket tapasztaltak, mintahogy a guantanamo-i koncentrációs tábort is bármilyen bizottság meglátogathatta: tiszta környezet, patyolat rabruhák. Láthatóan senki nem éhezett.

Borowski azután leginkább prózát írt, eszteták azt jegyzik meg írásairól, hogy elidegenítően távolságtartóak, és eszközökben szegényes az ábrázolásmódja. A holocaustmatekosok szerint csupa hazugság Kertész Imre könyve, a holocaust emlékének ápolói közül azonban sokan antiszemitának tartják Kertész történet-fölvetését. Borowski megölte magát, így a regényt a szokatlan, a más fölvetésben Kertész Imre írta meg.

Kinek munkája a holttestekkel való bánás, hamar elidegenedik a holtaktól. Az égetőben a segéd rámorzsáz az uzsonnájából a tálcákon fekvő halottak arcát takaró, odagyűrt nejlonra. Az igazságügyi szakértő a dohányzás mellőzésére inti tanítványait, a szaglás épsége a legfontosabb, a munkához elengedhetetlen, mert a holtak kilépnek az időből s az egyhetes hulla félévesnek és a féléves hulla háromnaposnak látszhat.

Mást ne is nézzünk, csak a magyar utak igazságát. Ha minden autósnál lehetne fegyver, könnyű félkéz revolver például, akkor több áldozata lenne a golyóknak, mint a közlekedési baleseteknek. Kamionosok arról ábrándoznak, hogy gépükön az egykori harciszekerek tépő-szaggató alkalmatosságaihoz hasonlóak döfődnek ki gombnyomásra.

Minthogy nincsen fegyver a mélymagyar autósok többségének kezeügyében, az autóikkal büntetnek. Eléfékezés, ráhúzás. 2002-ben egy kamionos a szokásos rutinnal, elszúrván a besorolást, a félpótot ráhúzta a szabályosan közlekedő Trabantra azzal, hogy ő dolgozik, ám a vén faszinger azonban, aki a Trabanttal brékel az úton, biztosan csak szórakozik. Ő A Kamionos, A Nagy, az ő világa párhuzamos és észlelhetetlen, az ő igazsága ez, hogy a hatalmas kerekeket ráhúzza a Trabantra, fékezzen az és adjon helyet. Alapvető emberi attitüd ezt, amikor a Pentagonba befut az ímél, hogy aszongya-ja A Világ Demokrácia Őrének légiereje elszúrt egy célpontot Afganisztánban és valami mennyegzőnek pörkölt oda, hát istenem, ez a nagyság átka. Hibaszázalék. A trabantos azonban régi, profi, nem úrvezető, hanem sofőr volt, melléhúzott a vastagpirosnál fékező a kamionnak, kiugrott, ráütött a fülke ajtajára, a kamionos nagypofával kilendítette az ajtót, hogy a vitában leordítsa a vén úrvezető majom fejét –az öreg pedig elővett egy pisztolyt és lelőtte a kamionost, mint egy kutyát, aztán szépen továbbhajtott a zöldnél. Hazament, tett-vett, és a kiérkező rendőröknek azt mondta, jól tette, igaza volt, a kamionos megérdemelte. Képzeljük el azt a netokratív hekatombát, ami akkor keletkezne, ha billentyűparanccal az ellenséges bloggert ki lehetne iktatni…

Hát akik a moderátorgombbal ratatatáznak. Deklarált liberálisok, a blogoszféra díszei, teszemazt a Bunkó & KurvázóGeci Kósa Lajos debreceni paógármester Hivatalos Ostora? –a csávó simán leratatázta egy semmi különöset nem tartalmazó kommentemet. Természetesen a jógyerek moderátorok a sértő, zsidózó, trágár kommenteket a bunkó jobbosoktól benthagyják, nem moderálják, mert ezek az alpári türhőségek retorikailag az ő győzelmüket segítik elő. Sőt, hát tulajdonképpen ábrándos fohásza a stréber jógyerekbloggernek, hogy végre a kuruc-in-fos linkelje már be őtet is.

Azonképpen tehát a my lai-i tömeggyilkosságot is meg lehet ítélni A Civil Ész kritikájának fennsőbbséges perspektívájából. Innenniségünkben nem értjük, a bírósági életfogytig’ után hogyan menthették föl egy éven belül „a felelős”-t, aki most bolti eladó. Az „érettségizett” [helyesen: highschool-t végzett –a szerk megj.] tömeggyilkosok mit éreztek, amikor asszonyokat és gyerekeket lőttek le? A pszichoalkémikus azt a hülyeséget terjeszti, miszerint a tömeggyilkos nem tekinti embernek az áldozatát, elidegenedve, nem mint embert, hanem valami Sötét Erő képviselőjét mészárolja le.

Az európai ember a maga életviszonyából az ázsiaiét föl nem foghatja. Nem talál arra magyarázatot, hogyan lehetséges, hogy az afgán gyermek a félelem legcsekélyebb érzete nélkül pimaszul vigyorogva nézett föl a lábujjai előtt 10 centivel eldübörgő tank tetején a félelemtől beszart orosz katonákra. A szovjet katona az afgán ház ajtaját először szitává lőtte s csak azután rúgta be az ajtót. Mert egyébként tarthatott attól, hogy az ajtót egy gyermek nyitja ki, aki földre veti magát, hogy a háta mögül az anyja előugorván addig lőjön, míg a gépkarabélya tárja ki nem ürül. Sőt, a szovjetek leginkább egy kézigránáttal köszöntek be az ilyen házakba. Ésígytovább: mennyi propagandafilmen láthattuk, hogy milyen félelem nélküli undoral tekint az iraki család a rájuktörő amerikai katonákra A Világ Demokrácia Őrei-re , a 38-kg-os védőfelszerelésben kibiztosított fegyverekkel félelmükben ordítozó idegenekre. Vajon ebben a védőfelszerelésben van drájvid pelenka is?

A mi korszakunk europid embere valami rendkívül különös egyéniségnek képzeli magát, egodeista felfogásában ő pótolhatatlan és az univerzum középpontja. A kínai bányász, amikor a papírt elé teszik arról, hogy a munkahelyén bármelyik pillanatban felfordulhat, nem tekinti a halálos veszélyt, csak azt: hol a vonal, ahová kézjegyét odakarcolhatja. A kínai bányatulajdonos abban a reményben íratja alá a papírt a dógozókkal, hogy sújtólégrobbanás után talán megússza 30 év börtönnel és nem nyilvánosan akasztják föl. Akkor vajon a mi pihepuha jólétünkből a sok, puskalövést se hallott civil ugyan hogy a jóéletbe képzelhetné el a vietnámiak és az amerikaiak viszonyát 1962-és 75 között. A vietnamiak disznóketrecekben tartották a foglyokat, akik saját vizeletüket itták, ha kaptak hozzá valamilyen edényt. Hogyan tudná bárki My Lai-t vagy a többi száz, földerítetlen maradt tömegmészárlás tetteseit vagy áldozatait megítélni?

Békeidőben meghatározható az a százalék, akik a sorállományból bekattannak stresszhelyzetben. Minél értelmiseggebb a gyógyegér, annál inkább. A nyers paraszti őserő meg kiszámíthatatlan: a pszichés zavar minden előjele nélkül tör ki hónapokon át zokszó nélkül tűrt megaláztatások után.

A Nap nem csak Tadeusz Borowskira tűzött le ugyanúgy, az ég ugyanúgy kéklett Demjanuk felett is. Demjanuk szerint ő a Vörös Hadsereg katonája volt s a nácik ellen harcolt. Demjanuk 90 körüli vén faszinger ma már, elég jól tartja magát. Több, mint hétszer cserélődtek legmakacsabb sejtjei is azóta. Az emlékezés folyamatáról szinte semmi tudományos ismeretünk nincsen még, de vajon mire emlékszik Demjanuk valójában. Ha „szerencséje” lesz, ágyban, párnák közt hal meg. Nagymamám azt kívánta, Titó 100 évig éljen, sőt, tovább. Sokáig élje az öregség nyűgös napjait. Lassan pusztuljon. Bomló elmével. Elevenen bomló aggyal például. Vagy agyvérzés vigye el –az embernek, ha nincs szerencséje, még élve lép a holtak időtlenségébe át, az utolsó egy másodperc hosszabb lehet egy évszázadnál. Hogyne férne bele egy találkozó minden áldozatával!

Még fel sem szabadultak a náci lágerek, amikor Jugoszláviában Tito partizánjai már szervezték az újabbakat. A Nürnbergi Per egyik célja a Sohatöbbé! volt. Miközben már működtek a britek koncentrációs lágerei Kenyában. A Szovjet lágerek minden további nélkül. A nácik hadieszközeire lecsaptak a felszabadítók és azonnal elkezdték másolni, továbbfejleszteni. Viszonylag nehezen elérhetőek azok a német játékfilmek, amikbe náci propagandát írattak bele a megrendelők –viszont a Donald P. Belisario gyártotta J.A.G. bárki számára hozzáférhető. A derék ügyészek, akik A Világ Demokráciája Őre hadseregének hadijogigépezetében kis, de jelentős alkatrészek. És húdemennyire vigyáznak a demokrácia tisztaságára. Az amerikai demokráciavilágőrség fokozódásával már a szappanoperák is átpolitizálódnak, és propagandaüzenetet hordoznak.

A történelem tudósainak többsége szerint a történelem eseményei egzaktak, megismételhetetlenek , nem relativizálhatóak, önmagában tekintendő mind és egy eseménysorból más eseménysor nem elemezhető, sőt, az összevetés is tudománytalan. Akkor csuhájj, gyerekek, hegyibe, nem kell tanulnunk, hiszen semminek sincsen tanulsága, nem lehet, és akkor –mert egyébként az életóra körbejár, pulzál és ciklikus– és akkor tehát újra és újra elkövethetjük ugyanazokat az ostobaságokat, fel vagyunk mentve! „Nemzetünk nem kéri más népek jóváhagyását ahhoz, hogy érdekeit megvédje” –dübörgő taps, éljenzés. „Nemzetünek joga van, ha kell, arányaiban jóval nagyobb válaszcsapást mérni ellenségeire és ehhez nem kéri más népek beleegyezését!” –dübörgő taps, éljenzés.

A holocausttagadás bűn. Aki azonban megírja Slomo Klein, Kiss Gyurka történetét, aki hazalátogatván, Budapesten, 2007-ben a palesztinokat a cigányokkal hasonlította össze, az antiszemita. Mert természetesen a palesztinok esete teljesen más. A palesztinbarátok egyenlő morvaikirisztinák, egyenló jobbosok, egyenlő nácik –ez tüchtige, netokratív, elfogadott. jópofi édesgyermek-levezetés.. Ilyen mondatot, mint „A palesztinok [ eredeti szövegben muzulmánok –a szerk kieg.] genetikailag terroristák” –azért lehet leírni, mert izraeli állampolgár mondotta. Amennyiben pl egy főszerkesztő kritizálni merészelné ezt a mondatot, akkor ő ettől a kritikától antiszemitává lenne. Általános liberális újságírói standard-ben pl megengedhetetlen lenne az, hogy a Tamil Nadu tagjait genetikailag terroristának nevezzem a cikkemben, mert ez náciszagú , rasszista kijelentés lenne. Azonban az Élet és Irodalom című lapban Seres László, na jó, mondjuk búcsúzóul, átpasszírozhatott a szerkesztőségi értekezleten egy ilyen kijelentést tartalmazó, fogalmazzak enyhén, szélsőjobboldali izraeli állampolgártól származó kijelentést tartalmazó riportot.

A holocastmatematikának van bizniszvetülete, ha pl izraeli ingatlan-befektető csoport tárgyalóküldöttségében nem felejtem el megemlíteni, hogy a Zsidó Világkongresszus tagja vagyok, abból már érthet a partner. Amennyiben elutasítaná üzleti ajánlatomat, attól a büdös gój automatikusan antiszemita lesz. Az antiszemitizmus vádja bicskaként villogtatható tárgyalás közben, de ebből morális ügyet csak izraeli állampolgár csinálhatna, ámde ő viszont ettől kommunistagyanús lenne. Csak keveseknek engedtetik meg azt, hogy ezt a fajta üzleti magatartást kritizálják, pl azon az általános emberi-morális alapon, hogy nem kéne a nagyszülők égőáldozatát üzleti tárgyalás rejtett motívumaként fölhasználni. A legbevezetettebb „liberális” jógyerekblogokban sem olvashatni Daniel Barenboim argentin születésű izraeli-palesztin kettősállampolgárról. A blogoszférában nem is érdemes ismeretlen vetületben ábrázolni valamit, mert A Tizes Szabály értelmében a tízszer sújkolt az, ami egyszer fölfogható a netokratív népség számára. Amidőn Barenboim Wagnert játszott palesztinokból [helyesen: muzulmánokból –a szerk megj.] és zsidókból szervezett zenekarával Jeruzsálemben, akkor a botrány („náci zeneszerző műve Jeruzsálemben”) volt a hírértékű s nem a zenekar összetétele, vagy az, hogy ez a gesztus arra is utal, Wagner nemegyenlő náci attól, hogy a vészkorszak idejében rég halott zeneszerző műveit a nácik preferálták.

Igen ismert viszont a jellegzetese netisztikus high-fejű értelmiségi szopatás a pirézekkel. A stréber bloggerek számára a jógyerekségük egyik kinyilvánítása a piréz-hoax emlékének ápolása. Egy kérdéssorba ügyeskedték bele a pirézeket, ezt a kitalált népet. Jól szőtt előítéletet a netokratív hoaxális beszopató, mert persze az „idegengyűlölő magyar” ész [gondolkodás] nélkül kipipálta a pirézt, mint kiutasítandó vagy be nem fogadható idegent. Azzal, hogy van nálunk elég idegen. Most hagyom is azt, hogy ugyanennek a highfejű értelmiséginek, aki szerint az ő édes kis kutyulija ellik, amikor fial, szét tudnám szopatni az agyát egy internetes növénykereskedelmi portálon pl, egy listára tenném az olajfüzet (nemrendel) és a keskenylevelű ezüstfát ezt viszont igen, RENDEL! - mert valami különlegességnek hiszi.

A netokratív hoaxális beszopatás lényege az, hogy bárkinek meg van a maga kis csummája A Hálón, amit be lehet vele kapatni tövig.

Például a Puruttya netisztikus üzleti korporáció mezei elmebeteg bloggerként álcáskodó alkotóinak szilárd meggyőződése, hogy ők ugyan vissza-bekapatják az arra érdemes mocskosemberiséggel az saját ennen aljasságaikat, de őkellenben sosekapják be, annyira ügyesek. Pedig hogyne is kapták volna be ahányszor, amikor sikértelen búzából sütött műpéksüteményt nyamiztak, amibe mesterséges aromaanyagokat is kevernek, hogy „frissensült péksütemény inycsiklandásá”-t hoaxálják. Mindenki bekapja, csumma-csummárum, aki pl tejsavóból, kocsonyásító anyagokból és szárított gyümölcsporból készült izét, mint joghurtot nyamikál. Nembeszélve a csirkesegglyukvirsliről, aminek kilója 222Ft.

A régi, letűnt, papíralapú újságírás nagyöregjei még a jógyerekbloggereken is felháborodnak, az olyan műbocigeciken, mint Tóta W, és jaj, annyira nem akarják érteni, hogy a zindex nem nyomja a jobbos mocskot, csak annyi teret enged nekik, amennyi a semlegessége látszata fenntartásához kell. Pl a jógyerekszerkesztő egy blognévből, amiben magyar van, reflexesen jobbosságra következtet, és akkor egy ilyen blog bejegyzése hétvégi, kevésbé látogatott órán címlapos is lehet akár, és ezzel az oldalsemlegeség statisztikája eggyel javul… Magyar egyenlő jobbos, nagymagyarországmatrica autón nem a gyúccsránytakaróóógy agyvérzírtolulásos pukkasztásivágykifejezős megnyilvánulása, hanem egyenlő náci. A tótawériánus üzletimatematikai logika stratégiai terveiben az antinácizmus, mint megélhetési sáv ragyog föl, ehhez pedig feltétlenül nácikra van szükség, a stréber jógyerek fog tehát egy egyenlőségjelet és odapasszintja, ahová csak reflex-szerűen lehetséges… Ha az isten is megsegíti, TótaW bácsi még 92 éves korában is antináciánus harciblogot írhat, tiszta szívemből kívánom ezt őnéki, 102 évig éljen.

Pedig a papírsajtómunkásság volt a példa & előképe a mai netokratív néphülyítő jógyerekeknek: a régi mohikánoktól tanulták a néphülyítés alapjait –lásd az un. „Zámolyi Romák Ügyét”. A „Zámolyi Romák Ügyé”-nek nincsen netokratíve földolgozható előtörténete, alig guglizható elő valami. Ám az, ahogy a kor derék (akkor ügyeletesnek számító) jógyerekújságírói segítségével beszopatták a „40 értelmiségit” , mintaszerű. A netokratív népszopatás biztos, hogy hatékonyabb, egy témát le lehet zavarni annyi idő alatt, amennyi a letűnt papírvilágban a lapzártától a napi kiadás utcára kerüléséig eltelt, a sémában azonban semmi sem új. Papíralapon hetekig eltartott egy lezavarás, amit ma a netokratív jógyerekek egyseggel [egyhelyben ülve, felállás nélkül -a szerk kieg.] elintéznek fél délelőtt. Most Tóth Károly MSZP-s képviselőn vagy Kényszermosolyú Botox Ildin lehet kimutatni a hűdepártsemlegességet, de megvoltak ám az ügyeletes boxzsákemberek 1999-ben vagy 1995-ben is.

Zuzana Volfstejn ugyanis nem létezik, vagyis én találtam ki akkor is, ha különben létezhetne a Holocaust Áldozatainak Teljes Névsora és abban három Z(s)uz(s)an(n)a Volfstei(j)n is lenne. Vagyis van.

Teljesen mindegy, mire jut a holocaustmatekos az egyenleteivel. Én még azt is elfogadom (csak puszta tudományos tapintatból…) hogy Anne Frank sosem élt és a naplója kitaláció. Viszont, ha kitaláció is, ámde megegyezik tökéletesen Gretchen Hochbrunn naplójával azonkívül, hogy persze azon a szerdán nem esett az eső.

Yossarian sose élt -de élhetett volna. Milo Minderbinder azonban halhatatlan, töbszázezer példánya tevékenykedik, van olyan ország, ahol még miniszterelnök is lehet. Sőt, melegcsákányt vált egymással. A tojásügylete, ami Joseph Heller regényében még abszurd motívum, ma már a spekulalista szopatás alapegyenlete.

Állítólag a felszámolás alatt álló guantanamoi koncentrációs táborban terroristák vannak és a hibaszázalék elenyésző. Néhányan rosszkor voltak rossz helyen, de még ezt a százalékot is meg lehet felezni . Egyetlen sajtós sem felejti el okos kis tekintetét fölemelni a papírjairól s ááártatlanul elejteni, hogy azért, aki rosszhelyre utazik, kalkulálja bele azt, hogy az idő nem éppen alkalmas az ott-tartózkodásra.

A Nürnbergi Per-ben a legtöbb vádlott parancsteljesítésre hivatkozott. Barack Obama minapi döntését, amiben végülis a CIA vallatóinak egérutat adott, sok kritika érte. Ugyanis a CIA vallatói parancsot teljesítettek. És a láncolat ma is aktív CIA -vezetőkhöz illetve Obama elődjéhez vezet, aki enyhén úszhatja meg annyival, hogy mindenidők amerikai elnökei közül talán a legnagyobb seggfej volt. Valamint itt viszont üde, ildomos és kecsded matekozni az elenyészőszámról, talán ha egy tucat embert kínozhattak meg jogtalanul.

Netisztikusan muchaháztatta a netenlógó társadalmat over the World, miszerint a muzulmán foglyok leginkább heavy [trash] metálra dalolnak [vallanak –a szerk kieg.] a legszivesebben. Ez mégis humánusabb, mint a hanyatt kötözött fogoly arcára folyamatosan vizet önteni. A vallatásokról készült videók nem nyilvánosak. Az iraki börtönben készült poénképek és néhány illusztráció Guantanamo-ból nyilvános. Bezzeg a muzulmán terroristák A Hálóra teszik föl a lefejezések és főbelövések dokumentumfelvételeit. El lehet matekozni azon, hogy mi a több, egy zutty lefejezés, vagy a tizenkilencedik majdnemmegfulladás után a huszadikban véletlen baleset következtében meggebedni.

Irakban és Afganisztánban ugyanaz történik, kékben vagy ződben, mint a szovjetek Afganisztánjában vagy az amerikaiak Vietnámjában. A világ józan fele az iraki támadás megindítása előtt már tudta, hogy ugyanúgy szarik majd be az amerikai demokrácia & hadigépezet Irakban, mint Vietnamban. My Lai óta Vietnamról a leginkább elfogadott vélekedés a sohatöbbé! A pacifizmus ostoba béklibái károgtak a háború ellen. A demokrácia egyik lényege: lehessen, akár sajtóban is, leírni ekkora seggfejséget. Minden háborúnak vannak üdvözlői –Seres László azonban nem politikus, hanem publicista [is, mostanában inkább a történelembarkácsolás a nemzetünk számára egyre drágább hobbija – a szerk megj.], most éppen nem tudom, mi eránt kampányol, de nem hiszem, hogy akár egy sóhaj is felszakadna mellykaskájából amiatt, hogy Derék és Becsületes Háborúshéjaként mint csicsergett az iraki támadás előtt.

A sok-sok titokban maradt tömegmészárlás közül a my lai-it azért dobta föl a sajtó, hogy sohatöbbé!! nem ismétlődhessen meg sohatöbbé!! Ápolt, karbantartott, tiszta Civil Öntudatból, mint okos kis buksiból kitekintve nehezen érthető, min tép be egy amerikai katona, amikor a neki ajtót nyitót egy sorozattal leküzdi… és akkor a társai már a többit is. Majd kreálnak valami jegyzőkönyvet, nyállal üvölti a megzakkant arcába, Fuck off! És még az egyik dög mozdul [ 7 éves leányka –a szerk megj.] kap egyet a tarkójába. Nehéz felfogni Civil Agyvelővel, miért nevezik őket dög-nek . A Civil, aki velőt eddig sertésbordába töltve látott, vagy gombában, és nem úgy, hogy egy pokolgép álcázására szolgáló döglött kutya cafatjaival elkeveredve az előbb még röhincselő rádiós koponyájából a szilánkjaival freccsent a kezem fejére, amivel a katonai terepjáró volánját tartom. A sohatöbbé!! úgy valósulhat meg, ha nem megy oda katona, hogy a járműve mellett a döglött kutyába varrt két kiló TNT felrobbanhasson.

Tadeusz Borowski az életét, életművét tette föl a sohatöbbé!! -re. A haverját azonban bevitte és kínvallatta a nem is annyira titkos rendőrség, csalódott a rendszerben, nem érezte többé azt, hogy ez a rendszer a sohatöbbé!! biztosítéka.

Vajon freccsent-e Dr Radnóczi Miklós középiskolai tanár agyvelejéből a kézre, ami a kegyes lövés-t sohatöbbé!! adta? Dr Radnóczi Miklós középiskolai tanár a XX. század legmagyarabb, legkeresztényibb költője volt. A félönkívületben vánszorgó betegek, haldoklók a menetet lassították. Számok voltak ezek az emberek, tételek, különben a keret nem veszi a fáradságot arra, hogy félre kísérje őket sírteknőt kaparni. Halottak algebrája & könyvelése. sohatöbbé!! Valószínű, sohatöbbé!! már soha nem tudjuk meg, kié volt az a kéz a pisztollyal. Állítólag a parancs kiadója megvan, valami nemzeti díszsírhelyen nyugszik. Szerintem jó helyen nyugszik, legyen is díszsírhelye annak a magyarnak, aki a "nemzeti és keresztény" Magyrország katonájaként a legkeresztényibb és legmagyarabb magyar tételből kivehetőségét biztosító cselekményre a parancsot kiadta. Miután főbelövette a legkeresztényibb és legmagyarabb magyart, már számot tudott adni a foglyokról, és haladni is a maradék menetével… . sohatöbbé!! Sokáig azt szerettük volna tudni, hogy idegen volt az, aki elszámolható tétellé tette Dr Ranóczi Miklóst, nem magyar, hanem német. Imígyen ápoltuk az áldozat emlékét. A fellelhető dokumentumok alapján azonban kisakkozható sohatöbbé!!, hogy Dr Radnócziék menetét magyar keret kísérte, sohatöbbé!! nem pedig német. Dr Radnóczi sohatöbbé!! megnemismételhető történetében van egy érthetetlen motívum, aminek magyarázata költészete felől ismerhető meg.

Dr Radnóczi középiskolai tanár ugyanis Radnóti Miklós néven az egyike nagy magyar költőinknek. Mért nem futott, mért nem menekült. A háború után A Párt-ot vádolták. A fiatal Major Tamás és Aczél György a barátai voltak. Nekik olvasta föl az egyik versét, amit azóta is szinte himnuszként szaval a magyar. Dr Radnóczinak kérnie, kérlelnie kellett volna embereket, s akkor kerítenek neki búvóhelyet. Dr Radnóczi azonban nem akart kérni vagy kérlelni senkit.

Aczél befolyása kicsiny volt ahhoz, hogy konspirációs lakásban búvóhelyet szerezzen Dr Radnóczinak. Ha Dr Radnóczi kérte volna, ha utánajár, ha kilincsel -férfiak térdeltek, irgalomért könnyel-nyálas maszatos arccal fetrengve azon a tavaszon. Van azonban itt egy motívum, amit az, aki katona volt, azonnal megért. Dr Radnóczi is volt katona. A munkaszolgálat katonai szolgálat fegyver nélkül. Dr Radnóczi kitapasztalta, alaposan a katonai szolgálatot. Alakias, jó katona volt. Értelmiségi, aki fizikai munkát azelőtt nem végzett –a báró Hatvaniak cukorgyárában talicskázott s villázott répát. Nem kényeskedett, mint sok értelmiségi. Nem csupán mondta, hogy tanár a formaruhás társainak, hanem magatartása-példája sugározta ezt. A munkaszolgálat ismert volt előtte. Tapasztalta. Arra következtetett, hogy amint eddig, úgy ezután is kihúzza valahogy, a háború már nem tarthat soká. Már tudta, hogyan kell készülnie, mit csomagolnia. Mi a fontos és mi nem.

Láttam fotókon munkaszolgálatosokat, júniusban behívottakat, szportszmenek tennis-felszerelésben, sport vagy tropikál nadrágokban, könnyű nyári ingekben állták a sort, míg az öregek télikabátban, sálban. sohatöbbé!!

Amidőn naplómba ezt a képet beragasztottam, akkor azt írtam alá: „A szportszmenek nyilván olvasták Wittgensteint: >>A jelen esemémnyeiből nem következtethetünk az elkövetkezendőekre<<” . Laikus olvasóm azt hiheti, hogy a vén beszari taták majd csak szeptember végén jártak jól a télikabátjaikkal. Pedig nem: Már az első, egyébként nyári éjszaka, a szabad ég alatt a sportpálya füvén. Valameddig sohatöbbé!! számíthat az sohatöbbé!! ember. Következtethet. Variálhat sohatöbbé!! az áldozatokkal. Kezelhet sohatöbbé!! szelektíven, pl hogy az sohatöbbé!! indiánokat sohatöbbé!! sújtó sohatöbbé!! holocaust.. mégis sohatöbbé!! sohatöbbé!! számszerűn és sohatöbbé!! ugyebár. Hiszen Wounded Knee sohatöbbé!! -ben alig sohatöbbé!! volt több 100 sohatöbbé!! sohatöbbé!! áldozatnál. Hamint My sohatöbbé!! Lai sohatöbbé!! -ban is. Wounded Knee sohatöbbé!! után sohatöbbé!! is a meg az örmények sohatöbbé!! holocaust sohatöbbé!! ja után is. A Genfi Konvenciót a sohatöbbé!! jegyében fogdták el és sohatöbbé!! Katyn azután következett sohatöbbé!!. Az Egyesült Nemzetek Szövetségét a sohatöbbé!! jegyében hozták létre és nagyjából mára sohatöbbé!! már sohatöbbé!! annyit ér, mint Genf ért sohatöbbé!! 1939-ben.

Ha sohatöbbé!! egyetlen egy sohatöbbé!! sohatöbbé!! áldozata volt a sohatöbbé!! holocaustnak és sohatöbbé!! az semnem sohatöbbé!! Anne sohatöbbé!! Frank, semnem a sohatöbbé!! három sohatöbbé!! Zuzana sohatöbbé!! Volfstejn, akkor sohatöbbé!! még mindig sohatöbbé!! ott sohatöbbé!! van Dr Radnóczi sohatöbbé!! Miklós sohatöbbé!! magyar sohatöbbé!! költő. sohatöbbé!! Igaz sohatöbbé!! magyar sohatöbbé!! sohatöbbé!! keresztény sohatöbbé!! költő, sohatöbbé!! aki sohatöbbé!! Nem tudhatom - sohatöbbé!! verse sohatöbbé!! végén, az eredeti kéziratban, amit Major Tamásnak és Aczél Györgynek fölolvasott sohatöbbé!! sohatöbbé!! Isten sohatöbbé!! Angyala sohatöbbé!! oltalmába sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! ajánlotta az sohatöbbé!! országot. Dr sohatöbbé!! Radnóczi sohatöbbé!! középiskolai tanár sohatöbbé!! áldozata a sohatöbbé!! holocaustnak, sohatöbbé!! Dr Radnóczi korpuszát föllelték, felesége-életeszerelme azonosította, verseit megtalálták, oly verseket hamisítani nem lehet. 1 egyenlő hatmillió, huszonkétmillió illetve ötszázmillió sohatöbbé!! sohatöbbé!! áldozattal. sohatöbbé!! Áldozatának sohatöbbé!! értelme sohatöbbé!! sohatöbbé!! a sohatöbbé! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! Csak matematikailag lenne kifejezhető. Egyszerűen sohatöbbé sohatöbbé!! sohatöbbé!! és sohatöbbé!! kész sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!!

sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!! sohatöbbé!!sohatöbbé!! sohatöbbé!!sohatöbbé!!

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr531110984

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

ekkerjoz 2009.05.09. 07:37:14

Ezért egyszer érettségi tétel leszel, bazmeg.

Tokfalvi 2009.05.09. 10:00:19

ekkerjoznak:
Isten (nevezzük röviden így) igazságos, csak kevés embernek van türelme hozzá, hogy kivárja.

Szóval, Szótár, egészében döbbenetes, gyakran lenyűgöző, van, amikor harmonikusan rezonál, máskor inspirál, megint máskor meg nem értek egyet, de gondolom, ennyi belefér.

Csak pár pont, tekintsd inkább kiegészítésnek:

Kardos G. György viszont (meg más, nekem fontos ember is) Titóéknak köszönhette a felnőtt életét.

Tálas őrmester a 298-as parcellában _nyugszik_, Ferencz Győzőnek meg nem adták meg a nagydoktori fokozatot a Radnóti-monográfiára. Ilyenben élünk. Lásd még, amit ekkerjoznak írtam.

A Más Fontos Ember szerint Radnóti nem azért halt meg, mert bevonult Borba (sokan túlélték Ukrajnát + Bort is), hanem mert sietett haza. Ha nem siet, lemarad, és kiszabadítják.

A nagyarányú bori túlélés főleg annak volt köszönhető, hogy németek is felügyeltek a munkaszolgálatosokra (KGGY és MFE szerint emberségesebbek voltak a magyar keretnél.) Amúgy a budapesti gettót is egy Wehrmacht-tábornok mentette meg a nyilasoktól, bizonyos Schmidhuber.

Teniszcucc: a munkaszolgálatosoknak ősszel otthonról küldtek meleg ruhát. A keretben szolgáló tiszthelyettest külön meg kellett vesztegetni, hogy odaadja. Ha volt benne annyi józan ész, hogy a háború után ez hasznos lehet neki, akkor elfogadta a jattot, és odaadta. Ha nem volt, elfogadta a jattot, és nem adta oda.

Hirosima-Afganisztán-Magyarország-Auschwitz: bár nincs halálmatek, más dolog a háború, és más dolog a népirtás. Háborúk vannak, amióta világ a világ, ilyen az ember. A népirtás újabb találmány, ilyen a modern ember (Szakirodalom: Ssz. 316-325.) A 45. márciusi tokiói gyújtóbombázásban több ember halt kínhalált, mint Hirosimában, és könnyen lehet, hogy többen, mint a két atomtámadásban együttvéve. De senki sem beszél róla, még annyira sem, mint Drezdáról, mert márciusban a japánok nem tették le a fegyvert az amerikaiaknak, és ezzel az amerikaiak nem halászták el Japánt az oroszok orra elől. Ami nem feltétlenül volt a japánok ellenére. Ezzel magyarázható, hogy Hirosimával együtt _sem_ olyan Amerika-ellenesek, mint az oroszok.

magyar-magyar szótár 2009.05.09. 10:35:25

@Tokfalvi: Bocs, most nincs időm illően válaszolni, de mélységesen fölháborít.. nem hiszem, hogy Ferencz Győző a nagydoktorira hajtott volna, de tudok pár brávót meg raffináltat, akik [lófütty!!!]re megkapták. Ferencz munkájára jellemző: Márton László Holmiban publikált recenz-reflektje maga egy igen értékes munka, tankönyvbe valóan.

Hajnalban majd még visszatérek!
Szervusz Józsi!

Tokfalvi 2009.05.09. 10:43:56

FGY tanszékvezető docens a pesti bölcsészkaron, tehát doktorálnia _kell_, és ezt adta be. A részleteket nem ismerem, de el tudom képzelni.

heki 2009.05.09. 23:08:51

Ez egy nagyívű szép bejegyzés

és fölösleges is mit mondanom

Összeér

magyar-magyar szótár 2009.05.10. 05:24:24

@Tokfalvi: Az eredeti szövegben benne volt még a tokiói napalmozás, de a 18 oldalt meg kellett húznom.

Aki lágertúlélővel beszéltem, mind gyűlöletmentes volt. A nemzetiségispecifikáció, hát nem tudom. Divatos most a magyarköpködés. A magyarköpködés ugyanolyan beteges dolog, mint a heőjdemogyorókoknak az ökörködése a náci jelképekkel. RE:akció lett a magyarköpködés - visszahatása ez a magyarkodásnak, de szerintem ezen a fokon már a jógyerekekeknek néha meg kéne állni gondolkodni is.

Nem hiszem, hogy a ludovikások közül ne lett volna olyan tiszt, akinek bizonyos emberiesség maradt vóna, annyi kb, mint egy Wechrmacht tisztnek, a puczájában. Azt , hogy ludovikás tiszt, az 50-es80-as évek propagandája alapján képzeljük el, pedig a ludovikás tiszt az Ottlik Géza meg Örley, akik bizobny MINDEN politikai stréberségre azt mondják LFS. Az a karikatúraszerű dzsentroid iszákos barom, akit ludovikás tisztként ismerünk, kb ugyanaz, mint a szochazás kádáresküs, akinek még a budijában is szovjet tisztektől csencselt szinestévéje volt vagy kis f-f Junoszty.

Hallottam ilyeneket tanúktól, hogy pl a "bosnyák SS" olyan csúnya munkákat végzett, amihez a német-SS-nek sem volt már gyomra.

A délszlávok, mint mediterrán emberek, lazábbak is. Nagymamám nem gyűlölte a partizánokat,. Vagy azért, mert a partizánok szerbhotrvátok voltak, a szerbhorvátokat. Apám ugyanazt mondja Tito-ról, mint a mai élmenő szerbhorvát értelmiségiek, afféle Napóleon-szerű figura, aki jót is, rosszat is, éss végülis a történet igazolta, nagy ember volt, stb.

KGGY trilógiájának ez az egyik lényeges sávja, a nemzetiségi kérdés. Avraham Bogatir nem askenázi vagy orosz, hanem paraszt. És a paraszt a világon mind egy nyelven gondolkodik. (Ezt ma kamionparkolókban lehet megfigyelni, amikor a szlovén és a török beszélgetnek, ki-ki a maga nyelvén, és megértik egymást, mert Genova Genova, azt az emelkedőt mindketen ismerik, az egyik 4-et mutat, a másik 3-at, abban a sebességifokozatban kúsztak föl. )

A titopartizán, az rendkívül tág fogalom. Amikor nagymamám megszökött a munkatáborból, le Jarek-be, ami vagy 60 km volt, gyalog, szekérre fölkéretszkedve, kitudta, hol lehet próbálkozni a falut övező kerítésnél. Leginkább szerbek vették föl a szekerekre, a magyarok féltek s a gyalogló közelébe érve inkább a lovak közé csaptak. Jarek közelében a szerbek tippeket adtak, mikor, merről lehet próbálkozni. Voltak őrök, akik lőttek, voltak, aki elballagtak onnan, hogy a látogató kiáltozhasson a hozzátartozójáért. A halottakkal, gyilkolászással általában nem sokat foglalkoztak, bio módon a tífuszra hagyták .. a napi egyszeri étellel, amit a falu közepén osztottak, a kocsi bakján, egy orvos is kiment: Akinek az arcára másztak a tetvek, az volt a halott, azt elvitték. Ha volt, aki odacipelje. Nagymamám mindig, mint jószivűekről, jóemberekről beszélt a szerbekről. A crnagoracokat is inkább szánták amiatt, hogy erőszakkal a sváb(magyar)fődekre föltelepítette őket Tito. (Van erről a témáról az újvidéki televízió magyar szekciójának jó játékfilmje.) A partizánok kapával kivágták a zsidó (hitlerájban pusztult) ügyvéd úrasszony feleségéből a magzatot, amikor kapálás közben panaszkodott, hogy a terhe nehéz -de például keresztanyám anyányi lyányként 13 évesen cselédnek kiadva partizánoknál szűzen maradt.

A délszláv szociálisháború éveiben szokás volt nemzetiségispecifikusan beszélni a kegyetlenkedésekről, hogy a szerbek ilyenek, a horvátok azonban (!!!!), debezzeg a bosnyákok.

Namost nem SZERB-ek vágták ki kapával vagy (????) horvátok hanem.. katonák voltak azok, akiket a háború teljesen elembertelenített.

Végülis jó dolga volt. Dédanyám nyakas, szájalós asszony, bezárták egy pincébe ...hogy ott vesszen, de az egyik partizán titokban egy kanna vizet vitt le neki, azzal megúszta az éhezést. Emlékezés: Dédanyám úgy emlékezett, két hétig volt a pincében, lehet, hogy két nap vagy öt nap volt "csupán".

Nehéz ezekről a dolgokról ítélni oly korban, amikor az emberek idegösszeomlást kapnak attól, ha hárman állnak előttük a treszkaóban vagy fosonyban és nem nyit új pénztár. Vagy letolnak a sávból, ha nem százzal rontok rá a satufékezésért a vastagpirosra a Nagykörúton este 9kor, hanem kigurítom 70-nel, hogy a vékonyzöldre odaszivárogjak...

Ebben van valami, hogy ha marad Radnóti, akkor megúszhatja, de ezt nemm tudjuk pontosan, mennyi lehetősége lett volna sunnyogni. A naplójából úgy tűnik, nem egy sunnyogó-tipus volt.

Összekeverem az igazoltnépirtás (háború) és az igazolhatatlan (genocídium, holocaust) fogalmait, de szándékosan, merő provokációból. Azt hiszem, hogy a tokiói napalmbombázás, a két atomtámadás vagy a drezdai bombázás inkább haditechnikai kisérletek voltak, kizártnak tartom, hogy a kiagyalói hullákban, bosszúban, háború menetének alakításában, egyebekben gondolkodtak volna.

A mostani "új" amerikai háborúsdoktrina, a sok kis lokális "kezelhető"-góc szisztémája szintén sok alkalmat ad az ilyen jellegű kisérletekre.

magyar-magyar szótár 2009.05.10. 05:26:23

@heki: @méhészborz: Köszönöm a hozzám való jóságtokat.

Tokfalvi 2009.05.10. 08:07:35

@magyar-magyar szótár:
Sok mindent le lehet vezetni a divatokból, de nem mindent. KGGY és a másik nekem fontos ember ezeket személyes tapasztalatok alapján mondta, már az előtt, hogy a "magyarköpködés" általad említett változata megjelent. És nem "a magyarokat" viszonyították "a németekhez", hanem a bori magyar keretet az ott szolgáló németekhez. (Persze az is igaz, hogy ismerek egy finom, mindig jobbra szavazó idős katolikus úrihölgyet, aki viszont a németeknél tartotta emberibbnek az oroszokat. Legalábbis a náluk dirigáló, magyarokat emberszámba nem vevő németeknél az oroszok első vonalát, benne azzal a franciául beszélő tiszttel, aki elköltötte velük az ebédjét, engedélyt kéárt, hogy vizet vegyen, és figyelmeztette a családot, hogy rejtsék el a lányukat, mert akik utánuk jönnek, _azok_ vademberek, nem ismernek irgalmat.)
Radnóti: MFE szerint aki nem ragaszkodott hozzá, hogy az első transzportba kerüljön, nem került bele.

És hát a bori keret nem ludovikásokból állt. Én egy ludovikás tisztet ismertem, Bandi bácsit, aki a világ legrendesebb embere volt, és kölcsönösen, mélyen tisztelték egymást a világlátott, jó humorú, szintén szakmacentrikus zsidó MFE-vel. Aki, mielőtt bemutattam őket egymásnak, annyit mondott, hogy "ludovikás, az jó, azok értenek ahhoz, amit csinálnak". Azt hiszem, a választóvonal leginkább azok között van, akik értenek ahhoz, amit csinálnak, illetve akik nem értenek semmihez, vagy csinálás helyett pofáznak.

Hirosima: már hogy ne gondolkodtak volna a háború menetének alakulásában. Arra akartam kilyukadni, hogy nem szadizmusból dobták le az atombombát, hanem egy nagyon egyszerű számítás alapján. (És míg náluk ez közhely, te meg én, akik akaratunk ellenére is a szovjet békeharcos propagandában nevelkedtünk, ezt _sose_ hallottuk az iskolában, marad az "öncélú szadizmus"-verzió:)
Az okinavai csatában 12 ezer amerikai katona, de több mint 100 ezer japán katona esett el, és több mint 100 ezer civil halt meg (matek!). Ennek nagy többsége így vagy úgy a japán katonák kezétől, vagy mert elvették az élelmét, vagy egyszerűen lelőtték, de főleg a katonai agitációból eredő tömeges öngyilkosság miatt. Okinavának 400-valahányezer lakosa volt. Mindezt az amerikaiak kivetítették arra az esetre, hogy (mint tervezték) hagyományosan módon megtámadnák a japán főszigeteket. Tiszta matek.
Mondjuk az is benne volt, hogy meg akarták ijeszteni Sztálint, fogja már vissza magát egy kicsit Európában, és fogalmuk se volt, hogy már rég mindent tud. Potsdamban, amikor közölték vele, hogy megvolt a kísérleti robbantás, annyit mondott, hogy "remélem, jól tudják használni Japánban". Ebből lett a szovjet antinukleáris propaganda és békemozgalom.

dakrgin 2009.05.10. 18:23:20

Repes a szívem, hogy más is olvassa az A 22-es csapdáját ill. a Zárórát (utóbbi sztem jobb, sötétebb, cinikusabb, és decens világvége hangulatot áraszt).

Más hozzáfűzni valóm nincs, tényleg az eddigi talán legjobb írás. Könyv lesz vmikor? Ritkán veszek magyar kortársat, ezt viszont megvenném.

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.05.10. 22:38:49

stirlitzblog.blogspot.com/2009/05/dr-ranoczy.html - ide sok lett volna, meg OFF is, meg jó is ez így magában.. :D

azt azért megkérdezném itt is, hol szerepel először a "green day", mert nem jut eszembe sehogy se, a neten meg csak zenekart látni, ők pedig vették vhonnan.. a mechanikus narancsból? a brazilból? ki emléxik?

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.05.12. 12:17:43

@ibusibus:
green day: szleng, olyan nap, amikor egész nap szívsz.

@Tokfalvi:
egyiptomban is vannak fali faragványok, ami népek lemészárlással vegyes elhajtását/asszimilását ábrázolják.
meg a bibliában is, por- és kontra.
meg karthagót is csak behintették.
meg a mongol hódítások, ahol ha egy város ellenállt, akkor jól felperzselték.
na meg a keresztesek jeruzsálemi hódítása.
meg a brit koncentrációs táborok a búr háborúkban.
egyik se modern találmány, csak azokat nem vették filmre.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.05.12. 12:18:16

ja, a poszthoz meg: végre. reménykedtem, és nem hiába. csak türelemmel kell lenni :-).

Siegelinde 2009.08.03. 23:02:01

@magyar-magyar szótár:

Most összezavarodtam. Én egy sík egyszerű magyar katolikus háziasszony vagyok, zsidó férjjel.

Akkor ha a hétvégi bulin a fiam fülehallatára valaki részegen azt énekli a Piramisos Tél volt hó esett dallamára, hogy: "Tél volt, hó esett és jöttek a németek/ Hitler képe lógott a kandalló felett/ Gyere zsidó kisgyerek /Téged égetünk most meg..." és a fiam ezért sírógörcsöt kap félelmében, akkor nem szabad megsértődni?

magyar-magyar szótár 2009.08.04. 05:25:36

@Siegelinde: A többi kommentet is igen köszönöm, jólesett. Az itt említett dolog, a Télvóót hójesett, gyöttek a nímetek - stb lélektanilag a hejjhittler kategóriája.
Nem csak az angol hercegfi , de sok nevesincs nyugati fiatal is szivesen pózol náci egyenruhákbvan, gyűjt nácirelikviákat. Arról nem is beszélve, hogy vámpírjelmezszerűen felhasználva imádják borzolni társaik, szüleik idegeit ilyesmivel. A matulista mindefikaizmusban is van ilyen motívum, amit finoman (=eufémiával) gyerekes pukkasztásivágyként szípépíthetnék... A gyermek még őszinte és boldog, ha felidegesíjjheti a felnőtteket. A sírógörcsöt le kell nyelni, hiszen természetes gyermeki motivációról van itten szó. Cigánytanító koromban, amikor a gyerekeim hejjjhittlerezéssel akartak vóna idegesíjjeni , csak mosolyogtam. Kezdőü, gyakorlatlan lévén elkezdtem szépen, kedvesen, a beidegesedés lászatát is kerülve ááártatlanul kérdezgetni a papírjaik szerint diszlexiás, alexiás, debil stb-stb tanítványaimtól (NB.: szeptember első napjaiban..) ki volt az a Hitler. Válaszuk: itler egy nagy német vezér, katonaság [!] gyüttek a tankokkal, lűttek, csú-csú. Mit csinált Hitler a cigányokkal? Befűtötte jűket a kemencébe'! Stb, nem részletezem. Más cigánygyerekek fűcsomóval hejjhitlert (= horogkereszt, de inkább fordított kaszaállásban) rajzoltak a magyarasszony házafalára, szintén idegesítési céllal.
Amikor ezt az idegesíjjési technikát művészi kivitelezésben Rowan Atkinson valamelyik filmjében látjuk (angol királyi család s jelképek megalázó, átlagangol lekét borzoló helyzetekben pl) akkor mely jól is szórakozunk (detto, mint kocsis atyán, aki ráadásul még paródiának is gennyes melléfogás... de ha úútájjuk a papokat, akik kövérek, zabálnak, farizejusok, vagyis kúrják a szakácsnét és vedelik hektószám a miebort, valamint a hóttifaszista réstarujácijaó hívei, akkor nagyon is tetszik nekünk Kocsis atya s felhőtlenül kacagunk, gyöngyfogaink kerítésén csöncsöngyűrűs arany nevetés gurguláz, stb-stb stb...

Siegelinde 2009.08.04. 11:35:52

Értem, szóval a Tél volt hóesettezés csak polgárpukkasztás? És aki énekli, nem gondolja komolyan?

Lehet, hogy túlspiláztam a dolgot...?
De te nem éreznéd magad vacakul, ha valaki azt énekelné neked h meg akar égetni? Pláne ha gyerek lennél? Vagy ha a gyerekednek énekelnék? Van gyereked?

Nem tudom... tény, hogy a férjemet nem zavarja, meg se hallja.

Tisztellek azért, hogy cigánytanító voltál. Nem lehetett könnyű.

magyar-magyar szótár 2009.08.04. 12:16:59

@Siegelinde: Igen. Kivinnéd a hóba, amikor tél van és hó esik.. Orjol alatt [mínusz 22, enyheséges délben]... és megkérdezné: "Hol lehet itt pisilni?" És sírva fakadna.
A polgárt kihagynám, pukkasztásivágy. Sokszor nagyon nehéz rezzenéstelenül bírni(amikor "Petőfi Sándor/ Gatyába' táncol) de kell...

fruttipapir 2009.08.04. 23:54:37

Visszatérnék Darkhrin azaz sötétzöld blogger kijelentésére, miszerint énis nagyon várom a következő papíralapú írást a bloggazdától.

Remélhetőleg nem csupán egy novellát.
De akár azt is.

Mert az első könyvét nem tudtam megszerezni, s emiatt elolvasni sem.
:(
A másodikat meg már 2 embernek is kölcsönadtam.

A harmadikat meg már enyhén szólva meglehetősen hiányolom.

fruttipapir 2009.08.04. 23:55:09

darkgrin- elnézést, elírtam.

:)