utolsócsatlós – Magyarország utolsócsatlós. Az egybeírással jelzem, mennyire távol áll ez a kifejezés eredeti jelentésétől. Utolsó csatlós - Legalábbis, és visszamenőlegesen is, a történelemben –különösen a mélymagyar Fényhozó Értelmiség szerint. A relativizmus majd egy másik szócikk lesz. Ez a téves ítélet, miszerint „mink mindig utolsócsatlósa vagyunk valami nagyvalaminek, elsővilágháború, másodikvilágháború…” És? Tovább?

A mélymagyarságtól megszokottan túlzó és elvakult ítéletet mintha azok a hülyemogyorókok hozták volna, akik Magyarországot geopolitikai helyzetében Svájc-szerűvé ábrándozták. Hogyaszongyaja, gyünnek-mennek a birodalmak gépezetei, HALT! KRENZE –jó, nem gyöhetnek át, mer' mink semlegesek vagyunk, gut is', majd akkor kikerülnek.

Tudom, hogy a Szemlőhegy utcában, a Pasaréti téren, a Felsőzöldmáli úton vagy a Száphi utcában nehéz elképzelni az Alföld tengersík vidékét, -ott vagyok honn, ott gyí a bëtyárom!- ami nem kimondottan az a svájci kanton alakú a térképen, ami az a táj nekik.

Az ember ilyen, szeret eljátszani a gondolatával, lát egy kis nőt a villamoson: hmmm, nyaka gyönge bőrének íze ajakamon, cicije rubintjai a számban, hogy ne is folytassam. Bezzeg a nők nem ilyenek ám, ó, dehogyis, ők, ha a villamoson magyarass blúdzsínszem bal zsebét nézdegélik, azt hiszik, a kulcssomóm az ami dagasztja. Az ártatlankák! Ha néhány körülménytől eltekintek és belső megélőképességem kifinomult, a kicsi és szívalakú arcocskán ahhozképest nagy és dús az ajakzat, orr és fülcimpái, tehát alant nyilván kellően fodrossak a kisajakai –eddig nincsen is baj. Külsőjegyek alapján kezdek ítéleteket szőni: Jó és üdvös, üde és kellemes az a külsőjegyekből kompilált ítélet, amit én, vagy a haverjaim vagy a nekem tetsző édes pofák hoznak. Büdös, rossz, csapnivaló és pthiha! az a külsőjegyekből és megnyilvánulásokból szőtt ítélet, ami a nekem nemtetsző, tehát büdösajjas & zsírtahó barmoké, akik nélkül amúgy, ha nem lennének, elmehetnék kapálni a sportrovatba, mert éves bevételeimnek a háromnegyedét A Rosszak ellen írt pamfletkéimért kapom, ebből aprítom mazsoláskalácskám a kakajómba.

A gond akkor kezdődik, ha vágytörténet fabrikálásomban még másegyéb körülményektől is eltekintek, teszemazt a kis nő a villamoson 180 cm magas Michelin-baba alakú, és bal-tecsnije szevasztavasz, jobbegyenese viszlátnyújork.

Vagyis a Német Birodalomnak volt egy A-terve csatlósok csatlakoztatására, meg még B és C tervei is, ha esetleg nem önként, régi búsnemzeti dalokat dúdolva masérozna egy nagyobbacska német tartományforma folt a térképről egy anschluß kereteiben a birodalom kebelére.

A láma az Andok-ban honos, de lám az olaszok is fogták a csattjukat és menetközben (1915) a, mint utólag kiderült, jóoldalhoz csatlakoztak. Amonnan nézve, a politikát - ami nem a jelen történelme, hanem éppenséggel a történet elhazudozása az egzakt [sic!!] valóságból, és még szerencse, ha csak retorikai eszközökkel- az olaszok, idézem, "árulásának" egészen más értelmezése volt. Az I. világháborúval kapcsolatban elfelejtjük megkukkantani az internet segítségével, a történetet hogyan interpretálják amerikában. Nos, így: [szabad fordításban:] >> a zantant beszart 1918. elején, és ha mink nem menünk át Érópába megmenteni űköt, akkor kampecc-dolórecc nekik! Két és fél hónap alatt furdútottunk a háboraú menetin! << Ezt a motívumot a kis, a nagyantant országainak történelemkönyvei is szivesen haloványítják, tolnak rá a sarokban egy szekrényt, hogy ne látszon.

Az olasz néplélekkel most nem foglalkoznék, akit érdekel, az olvassa el a Pinocchiót, De Amicis A szív -jét, meg Joseph Heller A 22-es csapdája [Catch 22] c regényét -ezutóbbiban hosszú és kimerítő passzust találhat e témakörben.

Cesare Pavese A Hold és a máglyák című kisregényében a partizánlány, aki a fasiszták babája is, megmondja a tuttit e témakörben rendesen. Cesare Pavese partizánok/fasiszták babája-alakját mozgalmár feministák figyelmébe is ajánlanám, ha ilyen kimerítőhosszúságban százoldalas kisregényt tudnának még olvasni, azt hiszem, úgy bő száz flekk lehet. Csatlóskérdésben az a lány nem kurva, hanem élni akar. 

Nem tudom, az Úr Angyalai közül ki a reszortos ebben, de pompie kis tréfa lenne, ha megmérgelné magát és megszerelné a történelmünket valamelyik -Ráfáel?- a relativisták és a Fényhozó Értelmiség ötletei alapján, tehát a Lovastengerész seggberúgása mellett a semleges (nyilván polgári & szociáldemokrata) kormány deklarálná függetlenségét 1938-ban. Abban az évben, amikor Leni Riefenstahl filmje a berlini olimpiáról nagydíjat kapott a párizsi filmszemlén. Abban az évben, amikor mértékadó angol politikusok határozott meggyőződése volt, hogy Hitler, ha elindul, csakis Keletre, a kommunisták ellen veszi az irányt. Molotov és Sztalin meggyőződése ennek szöges ellentéte volt. Ők meg voltak győződve s ehhez papírjaik voltak, hogy a Német Birodalom majd a Nyugat-ra hengeredik. Rendkívül tanulságos a franciák elképzelése az Új Háborúról. 

Történelemkönyveink némi átfabrikálással, az idézetek forrásainak kihagyásával változatlan 25 éve jóformán. (Marx pl.. na Hát miért is nem lehet egy filozófus nevét kiírni az idézet mögé, ha életműve egy kis szeletét kopírozta tovább a róla és leninről elnevezett eszmeáramlat?) 

Mert, hogy lesz Új Háború, azt jóformán mindenki tudta a ’30-as évek második felében. Sejtette. Valamilyen háborúra számítottak. Hogy a franciák milyenre, azt sejthető volt abból, ahogy a Maginot-vonalat megerősítették. (Amin a Blitz-Krieg gépezete kb 80km/h sebességgel robogott át. Antoine de Saint-Exupery egyik legfontosabb regénye A hadirepülő azoknak a napoknak tényregény-krónikája, melyekben a francia hadművészet mérnökeire rádübörgött a valóság. 

A Fényhozó Értelmiség ábrándos fajta, ahogy a kicciccák pifi-pufu-pofozgatják pamutgombolyagjaikat, ők úgy játszanak a történelemmel.

Hogy ebbe a szarba került az ország, abba nagyban belepancsolt Fényhozó ÉrtelmiSeggjeink apró kis-és napipolitikai taktikai célzatú játéka történelmünkkel, jelképeivel s szereplőivel. A sok kis megbocsátható össze-vissza hazudozás. Meg a fogadkozások, hogy az idén még hazudunk egy kicsit, de jószándékút, jövöre megrohadnak A Dögök, győzünk, és akkor a jó, mint az MSZP logo-jában a szirmok, a szélrózsa minden irányában jópártokat fog szülni, ammen. 

 

Addig nincsen is baj, amíg a napicélzatú publicisztika szintjén marad ez, hogytehát HA a politikai ellenségem pais-ára a Hunyadiak Háromja képét gravíroztatja, AKKOR én Népünk Nagy Tanítóinak módján elkezdem bebizonyítani, hogy míg a Hunyadiak a zsírbunkaja volt a magyarnak, ráadásul félvér valach-ként [akkoron a valach-ok még nem tudhatták, hogy 600 évvel későbben román-nak kell hívni őket, akorron a valach erről mitsesejtő albán törzs volt Havaselvén frissen letelepülten..] ellenben a Czilleiek már szinte a Zónijóscsatlakozást kínálták nekünk, eßzeug-gal ették a krumbierepoprikoosch-t. Küßdiehand-del köszöntötték a zsende pórlyányt, mikoron a komornyikjaik elévezették az elsőéjszaka jogának gyakorlására. Istenem, néha a Fényhozó Értelmiséginek is megbicsaklik a bugylija a történelemfarigcsálásban. Az első éjszaka jogát kizárólag Pletyi Pötyi néni és a falurággyó fantáziavilágán keresztül tudjuk megközelíteni, hogyaszonyga a kis szurtos, pendelyes parasztlyánkát, a trágyaszagút, hónapszám nem mosott szurtos arcocskájából szemei villognak, bévezetik az uraság elé és az megbassza úgy, kis fülecskéi kettéállnak (az uraság felesége pedig ezalatt az ágyon hasalva harangáz lábaival és Füles-t fejt...) Hogy ez lényegében egy rituálé, a nemzetségben törzsbe fogadásé. IS. Hangsúlyozm is. Hogy deflorálja, nem, az uraság azt a 14-16 éves lyánykát, az egy másik kérdés ... Az meg egy harmadik, hogy szüksége van-e az uraságnak erre a műveletre, amikor lényegében a házanépéből azt nem durrant meg, akit nem akar.

De fordítsuk föl édes arcocskánkat a szűzi ésde csiganyomfényes csücsközetű leánypárnácska selyméről s bámuljuk a plafont éberálmunk képei eránt. Tehát: 1938-ban lehúzzuk a rolót. Deklaráljuk semlegességünket. Álmodjon a nyomor. A német birodalmigépezetben is ültek antropomorf, természetazonos hatással humanoid kinézetű figurák, akik addig, amíg ez a mesebelien polgári-szociáldemokrata Magyarország a semlegességét deklarálja, Max und Moritz képregényes füzetkéket olvasnak és egy Entschuldigung!-gal a Szovjetúnió ellen vonultukban az Északi-Kárpátok déli hegységeit paszománytozzák [zu faßen ment] felvonulási és utánpótlási vonalaikkal. Különösen, ha államköziszerződést köt ez a polgári kormány a birodalommal, ami arról volt híres, hogy nem pisst auf dem Maul akármely államszerződést. (Vö.: Molotov-Ribbentrop paktum)

Joszip Dzsugasvili, ismertebb nick-jén Sztalin egy hétig fetrengett hótmakett részegen dácsájában, amikor kiderült számára, mennyit ér a szerződése, pedig ez az ember nem papíron, töltőtollal fabrikálta a történelmet. Vagy bérbloggerekkel.

Egy dolog a történelem eseményeivel való milettvolna-ha játék, meg egy másik, amikor mindez csak ürügy s azért kezdek el bizonyos vonulatokat erősíteni, másokat meg tüni nőinemodagondolással prá-rarámm elfelejteni, mert célom van ezekkel a napipolitikai pram-prammban.

Ha a világ rigó lenne, akkor az Úristeny bosszúsan fricskázná el. A magyar pl jellegzetesen nemzetiromantikus nép, ami zuzammen az ennköpködéssel és öngyalázással különösen faszagányos nemzetineurózisba taszajt. Na, de nézzük csak ezt a bezzeg a románok hamarabb ugrottak ki! - legendát térképen is:

Egy ilyen térképről ugrottak volna ki hamarébb a románok!

 

Én odáig tudom követni a játék-ot, hogy legkésőbben 1940-ig a németek elunják a cicózást a magyar polgári kormánnyal, seggberúgják, fasiszta báb-államot kreálnak Magyarországból, megindulnak a Szovjetúnió ellen és rengeteg féligüres teherszerelvényük jön vissza a frontról, óriási szállításikapacitással. Ez az a pont, ahonnan a gondolattal való játék igazán kellemetlen fordulatot vesz. Szálasi 1944. október 15. után már csak kisnyilasokat tudott jóformán toborozni a házmester-kategóriából. 1938-39-ben azonban még a Fényhozó Értelmiség-ből, teszem azt, Szabó Lőrinc költő (hogy az ismert példát, Erdélyi Józsefet ne is említsem) kokettált a nyilasokkal. 1939-ben, sőt, még ’40-ben is, nem innen nézték, át, a vége felől a történetet az emberek.

A XX. század nem csak az atom, a nejlonharisnya és a rock’n roll százada volt, hanem a marketingé és matematikáé is. Dr Josef Goebbels a maimarketing propaganda atyja is, és lesül az ember pofájáról a bőr, amikor vásárlás közben hallja, hogy a csapatkovácsolást tartó áruházi főember a gyűlöletre való uszítás -sal egységesíti gárdáját.

De akkor mit tegyen az ember, ha egy szánt-szándékkal alakított Goebbels-paródiát lát a televízióban, amiben a korszakos réthorikus Goebbels-t utánozva 44-szer ugatja kiemelten a Rend-szót. Természetesen az illető nem náci, csak kipróbálja, hogy a bérnyalnokaitól milyen messzire is elmehet a bármiben... és elmehetett. Az külön gusztusos és cuki, hogy most ugyanezek, az akkor cinkosan hallgatag nyalnokok versenyt fikázzák.

És Hitlerék ideológiának látszó eszelősségét „nemzeti szociálizmus”-nak nevezték ám! Hitlerék politikaimarketingje nem csak a bűnösrétegre szalámiztatást és a konkurensek gyűlöletére fobizálást találta föl, hanem azt is, hogy lényegében akármely politikai irányból szemezgethetünk ideológiákat gond nélkül, majd megmagyarűzzuk az embereknek. Így pl Hitlerék minden lass und fassen nélkül fogták a legnagyobb ellenfelük, a centrumpárt 1932-es választási szlogenjét, a Szabadság és Rend-et és szépen elkezdték ők is harsogni az 1932-33-as kampányban.

[Abbildung]>>Szabadság szocializmus nélkül<< -ez volt a Zentrum' egyik szlogenje...

Egy 1941-es szálasifasiszta kormány köré azonban gyűltek volna még eléggé nagy nyilasok is… és innen, legalábbis nekem… tovább játszani ezzel, az egyébként semmiben nem új gondolattal kellemetlen. Már csak azért is, mert ezzel a gondolattal már szerecsenmosdatni akarták Horthyékat, így meglehetősen piszkos is.

De az én tekintetemben ez a lúzerországozó magyarköpködő utolsócsatlósozás sem különösebben tiszta. Ezzel is meglehetősen mocskos történelmi figurákat igyekeznek sikárolni.

A lúzerországozás attitüdjének a minélrosszabb, annáljobb kedvez a kattogásmarketingben. A kárörvendés burleszkje a bebuktázásunkon szinte biztos tipp a címlapmarketingben. A puruttya mocsokblog nem lemossa a hoax-sminket a celebekről, hogy leleplezze: We’re only it unit for a money, hanem keni rájuk, még erősebben. Az ELTE Trefort gyakorlógimnáziumának fiúvécéiben kidesztillálódott matula-pont-hu-mentalitás: >>Mindenbe beleszarok, minden értéket egyfossá maszatolok, és akkor én se vagyok különösebben szaros a többinél, csak ne felejtsem el nyalás közben, hogy melyik seggre hoaxáltam svájcicsokival a kakit, amúgy meg mindig annak van igaza, akinek a kezében a moderátorgomb.<< 

Az utolsócsatlós-ozás eredetileg napipolittikai küzdelemben taktikai lózung volt. Ott, akkor, a maga helyén (1945-től) még volt valami értelme is, ugyebár a politika is, mint a netokrácia, eredeti jelentéstartalmától eltávolodott, már nem az emberi életszervezés, hanem a történet elhazudozásának technikájává züllött. Majd a győztes poltikai erő, ami ezt a lózungot ellenfelei lebunkózására használta, beíratta ezt az utolsócsatlósozást belediktáltatta a történelemkönyveibe és máig ezt a geopolitikailag egyébként tökhülyeséget fobizálják a magyarba, ami amúgy is: A magyar az egyetlen olyan nép, amelyiknek kedvelt népsportja az önfikázás. Persze ennek az önfikázásnak az alapja az az analóg síklogika, hogy ugye, ha az ellenfelem kurucot mond, akkor én dzsaszta labancot, ha az ellenfelem szerint a birkákat nyírni kell, akkor én vágom a birkákat. (Önmagában a történelem keresztül-kasul elhazudozására pompás példa a kuruc-labanc kérdés.) Vagyis a világ paradoxonokon áll, és aki turulszobrot emel, azáltal vész akkor is, ha egyébként a kerecsensólyom ugye, milyen cukiságos édybabby?

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr921028459

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

méhészborz · http://debi.blog.hu/ 2009.04.04. 15:59:04

Szívemből szóltál (mámegint).
Kösz.

Modor Tibi · http://modoros.blog.hu 2009.04.04. 16:58:41

Egy nemzet méginkább hajlamos az ennköpködésre: a német.

Náluk meghasonlottabb és bűntudattal telibb népet nem láttam még.
Amikor a flensburgi vischkopp csajszi azt mondja, hogy szerencse, hogy vesztettek, és legszívesebben Dániához tartozna, akkor csak nézek.

Kenguru 2009.04.04. 20:46:18

Egész magyaroszágon vlághírű.

"A magyar az egyetlen olyan nép, amelyiknek kedvelt népsportja az önfikázás"

A kigyó enfarkába harap. Ezt pont a mentalitás amit szídsz itten.

Ezt ugyanis nem tudjuk.
Ehhez ismerni kéne a többi(legalább a szomszédos) népeket, nyelvi, kulturális mélyréteg szintjén.


Nálunk az önismeret hiánya(egyéni is nemzeti szinten) a jellemző.
Ebből fakat az irralis célok kítűzése(Budapesti olimpia), nem ésszerű összevetés(Svájc), és az irreális célok el nem éréséből adódó frusztráció.

Pl osztrák életszinvonal 2000-re.

Pedig vannak értékenik, és valós helyzetünk ismertével és hosszútávú célok kitűzésével és azokért való kitartó munkával szinte minden elérhető.
Csak időhorizont kell hozzá.
Tág.

A magyar-némt kultúra viszonya, az meg egy egész érdekes és nagy topic.
Az állandó mérce, a csidálat tárgya, a sikerek gyümölcsének majmolása(képzavar)
azok okainak megértése nélkül.

magyar-magyar szótár 2009.04.05. 03:21:40

@Kenguru: Igen, ez az enfark-ba harapás, hogyne. Hiszen ezzel is szemléltethető a legegyszerűbben. Vannak ebben érdekességek, pl a nemzetiségeinkkel a legtoleránsabbak vagyunk ezredéven át -d és ellenben mégis tele vannak a tankönyveink a "nemzetiségeink elen elkövetet bűneinkkel". Holott a legasszimilánsabb nép. Sok-sok kisebbségi népünk gyermekei már magyarok akartak lenni, Németh László is dohogott ezen (hígmagyarok) . Legmagyarabb íróink egyike Stengassner Stefón pl.
És ez is így van, nekünk feszt összevetnünk kell (de ez a hírs szovjet papírfigura-animációs film szlogenmondata lényege: "Az angolok nem téglaporral tisztítják a puskájukat")
Mókás pl a soproni sörreklám recepciója, Ablonczy Balázs pl ezt választota arra, hogy a jógyerekújságíróktól ellesett trükel "semlegességét" bizonyítsa, hogy ő milyen bátor jobbos konzervatív azért, mert neki nem tetszik ez a reklám. Ami különben speciálisan soproni üzenetű, hiszen Müller Frantzl és Scheinwerfelbrunner Szepi ős-soproni magyarérzelműek katekizmusát vallja a szőke fiú A Hűség Városából, amit szerintem leginkább egy csöndes március 15-i reggelen lehet ott érzékelni, amikor az ember a kis édességboltocska pultján meglátja a piciny és ingyen elvehető kokárdákat a kosárkában a pulton.

Vagy a II. vh. után visszatelepült svábok éhe a legalább háromujjnyi szalonna és egy tál tschirkepoprikoosch után mit galuschka.

magyar-magyar szótár 2009.04.05. 03:27:37

@Modor Tibi: Egyből Rainer Werner Fassbinder és filmjei jutotak eszembe, ahogy a kommentedet végigondoltam.
A mink ennköpködésünk olyan úri tahó, mint az index-pont-hu -s jógyerekeké, és nem olyan kemény, kopgós, de főleg félelmetesen pontos, mint Fassbinderé. Ügyebárrr, Fassbindert ünnepelték a "balosok" mert a hőskorszak (Adenauer korszaka) -RA rácsulázott. De ez a csula: gyógyír is.
Nálunk ilyen nyírták-vághták -ká züllesztették a jógyerekújságírók a magyarköpködést, a magyar köpködés egyszerűen mondolat a zsírtahó jobbsiok heőjjdemogyorókságára: lényegében keresetlen úri tahóság -ugyanúgy. Tapló türhő- kivakarózott elsőgenerációs kriptoparasztbunkó, hehezetesen beszél, eregéli a hangzókat, képezi renyhén és nagyképűskődik, kliséz, bélyegez : vagyis pont azok mértékét tölti be, akiket kritizál. Gyönge a zuborkafa ága, hajlik a zuccára. Röviden: modorosság.

Tokfalvi 2009.04.05. 08:54:36

Önköpködés meg úri tahóság: szerintem itt egy másik betegségről van szó. A témánál maradva:
Az "utolsó csatlós" szöveget valóban Rákosiék hozták be egyenest Moszkvából, merthogy ott találták ki (poszlednyij szputnyik), de sajnos nemcsak ők alkalmazták, hanem a köztiszteletben álló Bibó is, akit nemcsak ezért nem szeretek. Neki is az volt a tétele 1945-ben, hogy a magyar uralkodó osztály eljátszotta stb., ki vele a politikából, minimum. Mindenestül. (Bethlen meg a fősátán, bár az ő értékével az NKVD jobban tisztában volt, mert miközben a publicista mennydörgött, ők már vitték is a Lubjankába.)
A lényeg, hogy az "utolsó csatlós"- szöveget az érett Kádár-korszakban már csak néhány rosszul értesült pártember mondta, az értékelés eltolódott afelé, hogy Horthy el...ta a kiugrást. Amiben van valami, ugyanis annak a tisztikarnak a többsége, amit ő az eltelt 25 évben a tenyeréből etetni vélt, lecsatlakozott a nyilasokhoz, és ezt akkor, amikor az oroszok már hetek óta magyar területen voltak, semmilyen geopolitika nem indokolta. És itt érünk a ponthoz. Azt, hogy a szövetségesek megnyerik a háborút, Sztálingrád után csak a hülye nem látta (beleértve a magyar tisztikar többségét). Azt is, hogy a középvonaltól keletre vagyunk, tehát az oroszokhoz közelebb. Horthyék természetesen és érthető módon az angolszász hatalmakkal akartak megegyezni, bár azok ismételten az oroszokhoz küldték őket. Emögött a tapogatózás mögött az a _geopolitikai_ szempont volt, hogy _nagyon szerették volna_, ha a Balkánon van partraszállás. És mivel nagyon szerették volna, ténynek vették. Ez a betegség egyik fele. Egyrészt nem néztek rá a térképre, mert akkor kiderült volna, hogy nagyjából egy lehetséges útvonal van, a Vardar és a Morava völgyében vezet, és az nagyon szűk keresztmetszet, nincs katonai realitása. Márészt nem olvastak újságot, vagy nem azt olvasták ki belőle, ami benne volt (a betegség másik fele), merthogy a balkáni partraszállást Churchill forszírozta, hátha Anglia befurakodhat a két leendő szuperhatalom közé harmadiknak, de ebbe már 43 elején, Casablancában beleverték az orrát, egyszer s mindenkorra. Erről vagy nem tudtak, vagy nem akarták tudomásul venni.
A baj az, hogy ezt a hülyeséget Hitler is komolyan vette, ugyanis hírszerzési dezinformációval elültették az agyában, hogy a Balkán felől várható támadás. És ez volt Magyarország megszállásának fő indoka, nem Horthy rendetlenkedése vagy engedékenysége a zsidókkal. Ezt az adatot valamiért sehogy se bírják elpöttyinteni a magyar közoktatásban. (A betegség harmadik fele: érzelmes-kesergő-moralizáló mítoszgyártás konkrét tények helyett.) Amikor már élemedett fejjel először hallottam egy _normális_ történésztől, elmeséltem apámnak mint felfedezést. Ő viszont, miután közelről látta a dolgokat, közölte, hogy persze, naná, ezt akkor _mindenki tudta_.
Úgyhogy itt nem valami geopolitikai képtelenségről van szó, amit utólag akarnak ráverni jobb sorsa érdemes politikusokra, hanem egy ideig geopolitikai önáltatásról, aztán amikor a geopolitika házhoz jött (44. aug. 27, potom 4 nappal a román átállás után) rengeteg emberéletbe kerülő totojázásról az egyik és mániákusságról a másik oldalon. Bizonyos dolgok nem változnak.

Kenguru 2009.04.05. 19:10:53

"Neki is az volt a tétele 1945-ben, hogy a magyar uralkodó osztály eljátszotta stb., ki vele a politikából, minimum"

Ez speciel egy jó ötlet volt szvsz, és akkor a társadalom nagytöbbsége is így gondolta.
Csak nem a kommancsoknak(és csatlósadiknak) kellett volna a helyére jönniük, de ez akkoriban ugye nem volt kivánságműsor.

"annak a tisztikarnak a többsége, amit ő az eltelt 25 évben a tenyeréből etetni vélt, lecsatlakozott a nyilasokhoz,"

A magyar uralkodó elit egy jelentős része németbarát volt.
Pl a Londoni magyar nagykövet, tippeket adott a németeknek hogy mit kéne bombázni,ill jelentett a bombázások eredményiről.
Erre nem kérte senki, a magyar hírszerzés sem tudott róle, csakúgy meggyőződésből csinálta.

Miután Horthy a legnagyobb titokben(muhaha) bejelntette a főtiszteknek a kiugrást, azok egy csomorja azonnal átvonult a németekhez jelentei azt.
Amikor egy fiatal tiszt ezt megdöbbenten jelentette a főméltóságú úrnak, az leteremtete hogy ilyen nem lehetséges:
" ezek magyat tisztek, EZEK NEM HAZUDNAK!"
Ennyit talán a lovastengerész vezetői képességiről.

Amúgy meg ő leginkább pl Meggyesi Péterrel rokon karakter.
Ugyanis mig Megyó(ex pénzügyminiszter!) politikája felborította az államházatrást, addig ezzel analóg módon
Horthy(ex ellentengernagy) alatt a magyar hadsereg botrányosan gyenge felszereltségi szinten vágott neki a háborúnek,miközben a magyar hadiipar gőzerővel ternelt a NÉMETEKNEK.
Akik ezt amúgy soha nem fizették ki.
Horthy meg ekőzben megdve-vadaspark létesítésén munkálkodott.


"hogy a Balkán felől várható támadás. És ez volt Magyarország megszállásának fő indoka, nem Horthy rendetlenkedése vagy engedékenysége a zsidókkal."

NEM.

Románián kívül(ami ugye elveszett) magyarországon(zalában) voltak a harmadik birodalom utolsó olajlelőhelyei.
Ezért kellett budapestet erődvárosként védeni, és ezért volt akkora csata nyugat-magyarországért mint ezzel egyidőben az ardennekben.
Sok Waffen-SS hadosztályt nulláztak itt le.
Máig tele van a föld lőszerrel-fegyverekkel, tűzszerászek generációnak lesz még itt munkája.

Tokfalvi 2009.04.05. 21:01:15

Kenguru
?
A német folyékony üzemanyag túlnyomó részét mesterségesen állították elő, kb. negyedet hozták be összesen Zalából és a jóval nagyobb román lelőhelyekről.
Plusz amikor Magyarország megszállásáról meghozták a döntést, a front még messze keletre volt, és a román kőolajmezők vígan a németeknek szállítottak, ráadásul magában Németországban is volt kőolajkitermelés.

Kenguru 2009.04.05. 21:05:48

"A német folyékony üzemanyag túlnyomó részét mesterségesen állították elő,"

Ami kurva drága, baromi rossz az energiamérlege, és elég könnyű lebombázni a műbenzingyárakat.

"a front még messze keletre volt, és a román kőolajmezők vígan a németeknek szállítottak,"

Prevenció.Nem bíztak a magyarokban.
Okkal. Nem mondom hogy ez volt az egyetlen indok, de az egyik legfontosabb.

Egyébként hogy mennyire volt fontosabb a román szövetséges, azt az is mutatja, hogy ők sokkal előbb kaptak Tigris tankot a németektől.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.04.06. 01:47:15

franciák: a békekötéskor mondotta az egyikük, hogy ez csupán fegyverszünet húsz évre. a wermacht viszont nem annyira a maginot vonalon keresztül száguldozott, hanem inkább tőle északra.

valachok: amikor még szerveztek stockholm-kiev-bizáncz túristaútvonalakat a révkalauz a duna deltát már akkor is a valachok folyama néven mutatta be az érdeklődőknek, és ez alsóhangon jó 500 évvel a friss letelepedés előtt volt. a mi valamelyik ősünk ugyanezidőtájt békepajzsokkal házalt a sztyeppéken az átutazó varégoknál.

sztálin: persze, hogy elkábult, hiszen a lefejezett szovjet hadigépezet támadási alakzatban várta, hogy támadjon, e helyett meg lett támadva, amire annyira nem készült.

nyilasok: amikor a szocdem örkényt munkaszolgálatra vitték a keleti frontra, akkor a kommunisták és a nyilasok egy marhavagonban utaztak, és fegyvert egyik se kapott.

göbbelsz: hitler ellenlábasa volt, a belső körök még a 20-as években őt akarták helyette, mert jobban irányíthatónak tartották. amúgy meg egy hsiztis picsa volt, aki mint egy kiskutya másolta a főnököt. a főnök meg kijelentette: a lényeg a propaganda, hogy megkapjuk a hatalmat, aztán meg majd lesz valami. ez a modern polmarketing: ne azt nézd, hogy mit mondok, hanem hogy mit akarsz hallani. retorikában szocialisták is voltak nagyon, de amikor a ruhr vidéken jött a szavazás, be voltak szarva rendesen, mert ott tényleg gyári munkások éltek, és azok vagy a szocdemekre, vagy a kommunistákra szavaztak, nem rájuk.

a többi pontosabb :-)

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.04.06. 01:51:18

ja, meg még utolsócsatlósozás: picit fura, hogy ezt egy olyan korban találták ki, amikor meg moszkva utolsó csatlósa voltunk. azóta épül szépen a mítosz erre is, hogy mennyire élen jártunk mi a kommunizmus megbuktatásában.

bunko_jobbos 2009.04.07. 21:21:45

Jó cikk, de már kicsit kacifántosabb a szövegezése az érthetőnél.


Ez a lass und fass csak nem a laca-faca eredetije?

magyar-magyar szótár 2009.04.08. 05:42:35

@bunko_jobbos: lehet, de.. csak "gondolom" vagyis nem néztem utána. Végülis etim ológiailag is megbízhatatlan ez a szótár, nem csak a nyelvikoháziója egyenetlen.. meg ..ööö. összeesküvéselméletek, monománia.... éééss.. hümmm... érthetetlen...

Laeviathan 2009.06.21. 19:43:47

(izé, nem Tiso páter és az ő Szlovákiája volt az utolsó cstalós?)