Hajda, talán nada vagy mégis, az Ellenzéki Kerekasztal olyan volt, mint a mesebéli Kerek Erdő: négyszögletes. Tegnap az egyébként morális gödörben dagonyázó "SZDSZ"-nek látszó baráti társaság az index-pont-hu véleménydeformáló portál szerint bulizott, a résztvevők szerint viszont tudományosan értekezett az Ellenzéki Kerekasztal megalakulásának 20 éves évfordulója örvén. Derék netifjúságunk java, legkiválóbb bérbloggereink még barbibabákkal, játékvasutakkal , vagy a matula-pont-hu ősatyjai fütyékikkel játszogattak 1989-ben. Még népünk nagy tanítójának, Tóta W Árpádnak is az úttörök vörös nyakkendőjét lobogtatta izmos nyakán a marcziusi ( F.I.N.) szél. 

Ellenzéki Kerekasztal

Az ~-nál az akkori Magyarország legjelesebb értelmiségi alakjai foglaltak helyet.

 

(hát ..öööö... ... a szerk. megj.)

 

Politikatudományi szemszögből nevetséges volt ez a fölülés. Vagy felállás. A kor jeles ellenzékei önnön tévhitüknek ültek föl, hogy a szélyes műveltségük, olvasottságuk, tájékozottságuk, külkapcsolataik, az ígéretek érnek majd valamit a profi poltikai elittel szemben.

A 80-as évek mai retrodivatjában a pol'ról persze kevés szó esik, az is amolyan joviális juszt-sággal nyilvánul meg. Elfelejtjük, hogy a  pol' képzések a legmagasabb szinteken igen széles körben zajlottak, volt politikatudmányi intézet is.

És a megfigyelők már akkor is hiányolták az EKA tagjaiból a legfontosabb tulajdonságot: a szerénységet. Elbizakodottak volta az Ellenzéki Kerekasztal tagjai: Abban a tévhitben szorították nyakukra tokaszalonnájukat, hogy vélük szemben büdös barna nyélonzoknis suk-sük Illetékes Elvtársak (by Koltai Róbert...) ülnek. A grundpolitizálgatgatás amatőr politikusai a Profi Ligával szemben foglaltak helyet.

Az Ellenzéki Kerekasztal a maga népmesés-nonszensz négyszögletes kerekségén túl is, eleve is összetarthatlan volt. A profi politikai elitnek tulajdonképpen a kisujját sem kellett mozdítania.

Lehet, hogy a profi polit'elit tagjainak homlokán, első tízmillióik gründolása közben átvonult pár bárányfelhőcske, hogy hogyan is fogják ők magukat ezekután neokap'ként baloldalinak beállítani.. Ó, semmit! -hát dr Torgyán (nickje Pubi) sziveskedett a  bolsevikozásaival a baloldaliság nosztalgiafényében galvánozni a kor (1990. április-1994. május) egyetlen profi politikai konglomerátumát: a halódó MSZMP és az új MSZP-t. [ a régi a Magyar Kommunista Párt fedőpártja volt Magyarországi Szocialista Párt néven -a szerk megj.]  A magyar nép nem csupán amnéziás, de mindig a gyöngékkel van, azokkal, akiket bántanak.

Jó magyar szokás szerint a "konszenzus" (itt kerekasztal..) addig tartott ki, amíg az oldal "győzelmet" nem aratott. Azt hiszem, az MSZP hívőtagozata még imádkozott is azért, hogy az EKÁ-sok nyerjék túl magukat és a privatizációnak a nép számára belátható húzásaiban ne kelljen felelős aláírókként résztvenniük, hanem kényelmes ellenzéki pozícióból kommentálhassák pl a "termelőszövetkezetek szétverését" amit a gyakorlatban MSZP-s érzelmű téeszvezetők bonyolítottak le, ám retorikailag vizont Torgyán még magára is vállalta.

Népünk mai Nagy Tanítói szivesen hazudják azt, hogy az 1986-90-es ellenzéket ugyanaz a megosztottság jellemezte, mint ma. Holott Konrád György hetente vacsorált, egy baráti társaságban Csurka Istvánnal.  Holott a mai megosztottsághoz az EKA -részvevőinek politikai ostobasága és képzetlensége mellett az vezetett, hogy az MSZP, mint a legvagyonosabb párt, megfizette bukott embereit, hogy ne gründolhassanak odakint kis és új pártokat, valamint szimultán széjjelsakkozták néhai ellenzékük agyát is, vagy kilóra vették meg őket, mint az SZDSZ-t 1994-ben. Szegényesebb képzeletű olvasóim gondolatban tallózzák végig az MSZP politikusainak névsorát s a néhai EKA tagjaiét, mondjuk 1994-ből: egy amatőr ex-EKÁ-sra húsz profi, főleg pedig jólfizetett MSZP-s jutott.

1990. márciusában az EKA tagjai mindenképpen győzelmet ünnepeltek -pedig hol volt még az! Az istenatta nép mai emlékezete szerint a privatizációs visszásságok az akkori Antall- kormányhoz kapcsolódnak. A népi hiedelem és mondavilág szerint a tóggyányokok verték széjjel a téeszeket.. pocsékolták el a privatizáció első éveiben az ipari vagyont... És dicső értelmiseggjeink nemhogy nem sietnek ezeket a meséket korrigálni, sőt bagatellizálni igyekeznek a szokásos összemosigáló kiegyenlítésekben a szabadrablásokat. Természetesen nem morális akadájai voltak a könyékignyúlkálásban az akkor "népnemzeti sújtásos barmoknak" hanem egyszerűen fel  sem érték, hozzá sem fértek a kondérokhoz. A minisztériumokban érintetlenül maradt az aparátus, A Struktúra  a politikaiállamtitkár szintje alatt.

"Nem nyugszom, amíg vissza nem állítom a tanácsrendszert!"
/Thuma József államtitkár. '90-es évek eleje, többször, többhelyen/

 

Nem, nem téved kedves künikósz olvasóm, valóban, azok szidják most a tógyányokokat, akik nevetgéltek Torgyán populista kiszólásain, meg a sasakabaré ajánlásain a kárpótlási jegyeket illetően... André Kosztolányi javallatán pedig a F'-sóban vuhahházva...

A politizálás olyan, mint a biciklizés: nem lehet elfelejteni. Horn Gyulának nem hiszem, hogy az életben valaha gőze is lehetett Ortega y Gasset-ról, vagy a szarkamadarak fészkelési és költési szokásairól. Ó, ő csak a politikához értett, de ahhoz nagyon. Állítom, Horn minden idők egyik legzseniálisabb magyar politikusa volt. 1989-ben sikerült eladnia magát egész Európában, mint vasfüggöny- nyitogatónak. Ezt a mesét még a hazai politikai iszonyokat (benne a döntési mechanizmust, ti. a KB szerepét) ismerő politológjaink is bevették. (A politológus kezdetben olyan lelkes, többnyire műkedvelő személyiség, szakállas pulóveres bácsi volt, aki televíziós stúdiókban sikeresen keltette azt a látszatot, mintha értene a politikához... E kifejezés nagyjából a EKA megalakulása óta divatos). Valójában a határnyitásról a Központi Bizottság, a titkos kamarillisztikus vezetés 24 tagja döntött, a valóságos belső fő-döntést is legalább heten hozták meg, teszemazt a kor rém-je, Pozsgay Imre legalább akkora szerepet játszott a határnyitogatásban, mint Horn.

A politológus és a politikus között a fő különbség az, hogy egy politológus akkor sem tud megbukni, ha húsz éven át baromságokat beszél és nagysorozatban zőccségeket jósol, míg egy politikusnak maxx 2-3 újrakezdésre van csak esélye, és ott, ahol demokrácia van, a bukott politikus eltávolítható. 

  Élesen emlékszem, hogy Horn Gyula (vélhetően bio pamutzokniban) enyhe pacuhasággal, hátradőlvén, milyen mosollyal tekintett szerte az Ellenzéki Kerekasztalon. S ha belegondolok... igaza volt.

Mutatok egy súlyos balfékséget az EKÁ-sok nagyokosságaiból. A Négyigenes Szavazás, meg a köztársasági elnöki jogkör kimunkálása idején kb az orrukig látva csakis azt tekintették, mi lesz, ha az akkori ügyeletes   Rém, Pozsgay köztársasági elnökké ügyeskedi magát. A "gyönge köztársasági elnöki" jogkör kimunkálásában a mai köztársasági elnök, Sólyom László is résztvett alkotmányjogászként -így lényegében most sajátlevét issza vissza a mai belpolitikai dagonyából.

Úgy gondolom, hogy az Ellenzéki Kerekesztal-osok győzelmén az MSZP profi politikusai maxx addig aggódtak, amíg rá nem döbbentek,  hogy a politikaiostoba Antall kormány abba a tévedésbe esett, hogy nékik majd elég lesz a "vadkapitalizmus"-nak eufémicce elhazudott Máthé-féle első szabadrablások konca, + a 3200 pártingatlan. Amidőn Dr Antallt figyelmeztették az MSZP harácsolásaira, az információkat a politikaipornográfia tárgykörébe utalta. Ahelyett, hogy belegondolt volna a marx-i tételbe, miszerint akinek pénze van, előbb utóbb a hat alma is sok lesz, a mélymagyar élet és igazság törvényei szerint más szájából a pirítóst is kiirígyeli, ha maga hamburgert zabál is.

Lényegében az Ellenzéki Kerekasztalt a Pető-Antall paktum, valamint a kormányzó MDF jobbszárnyán fölgluggyogó zsidózások törték ketté.  A játszmában a kormányoldal az utolsó polgári évek retorikájára állt -ebbe csak bele kellett nyomnia őket az MSZP profi politikusainak. Főellenségüknek a szocialisták nem is a "nemzeti oldalt" tekintették az Ellenzéki Kerekasztaltól, hanem a két liberális pártot. Alig tudták legyűrni orcáikról a röhögést az Antall-kormányzat vagy a "jobboldaliak" önellenhatóan ostoba retorikáján és politikai balfogásain. Csak a fiatalok kedvéért említem meg, hogy a mára derék jobbsi államférfivé retusált Antall a nemzeti gőg megtestesítőjeként aposztrofáltatott az egyre nagyobbszámú haladóbaloldali és liberális újságírók által. Antalléknak nem is volt kommunikációs stratégiája. Azt gondolták, hogy az 1989. előtt tilos politikai lózungok, nammmamaroszágozás, erdélyezés, a Horthy -korszak polgári retorikája meg a "baloldaliak" lekommunistázása elégséges lesz. 1992-ben aztán egy politikailag rémostoba, viszonylag szélsőjobboldali (csurkista) seggfej [Dr Csúcs László -a szerk. megj. ]pénzügyi és számviteli reformokat hajtott végre, nagyjából ész és szakmai ismeretek nélkül, mártírt csinált százvalahány profi rádiósból, akik az akkori médiaszokások szerint állami pénzen, állami eszközökkel, állami fizetésen maszekolgattak -a profi rádiósok persze a televízióban is. Egzisztenciális félelmet keltett ez a baromarcú  a legkiválóbb újságíróinkban. (Mára persze a 129 politikaibátor rádiósok 800-an vannak...) Mintegy 3 hónapig kellett aggódniuk telefon és autólízingjeiken elektronikus sajtómunkásaink elitjének, a bosszújukat viszont azóta sem élték ki ( gyöngébbjeik Morbus Bánó-ban szenvednek, politikirészrehajlásuk miatt súlyos gerincbántalmakat nyögvén...)

Már 1990-ben, éppenséggel az Ellenzéki Kerekasztal alkotói, két kézzel láttak neki a "rencervátás" eszméinek a legyalázásához. Pl az Antall-kormány a meg sem született önkormányzatiság ellen indított offenzívát. Rendre hoztak olyan rendeleteket, meg toltak keresztül törvényeket, amikkel Demszkyn és a Szabad Demokratákon akartak ütni, Demszkyék könnyedén elhajoltak és Dr Antallék önkormányzatellenes intézkedései ott mostak be, ahol csak ártottak kiagyalóiknak. Ez egyetlen példa, eszem ágába nem áll mindet felsorolni, természetesen az SZDSZ és a FIDESZ  is, két kézzel, lábba, tollal, kapával, amivel érték, kezdték frissiben legyalázni a "rencerváltás" eszméit. A "rencervátó" elvek közül azért az önkormányzatiságét emelem ki, mert ebbe aztán politikaioldalfüggetlenül minden szereplő a lábát törölgélte az elmúlt 20 évben. Főleg abban a politikaivakságban, hogy az önkormányzatok egyenlő Budapest, egyenlő Demszky. Teszemazt, a szocialisták is imígyen furmánykodtak, miközben két választást is Budapest, a liberálisok meg Demszky nyert meg nekik [ez túlzás, ám retorikailag jól hangzik -a szerk. berz.].

Mára például az MSZP hatalmas tanácsadói és köztisztviselői apparátust épített ki az un "régióstanácsadói" hálózatokban, semmittevők ezrei, vannak bérlistán a funkciótlan, önfoglalkoztató régiós hivatalokban, autóflották hordái a popsijaik alatt, de persze az ellenség (az ötlet kiagyalói szerint) az önkormányzatokban ül [szorult a 2006. őszi szándékos túlnyeretésben -a szerk. kieg.], tehát ott ütik, ahol tudják, és nem is a közigazgatást akarják megreformálni, hanem az önkrományzatokat, onnan elvenni pénzt, amik már így is forráshiányosan látnak el olyan állami-és alkotmányban rögzített feladatokat, amiknek hirtelen átvételéhez az államkasszában nincsen pénz.

Mondjuk, így maszekban nem tudnám eldönteni, hogy Pető Iván volt e a beképzeltebben nagyképűbb, akinek szinte arcába betonozódtak a gőgös vonások, vagy Dr Antall , a műkedvelő amatőr politikus, akinek tisztelő síremlékként a "nemzetijobboldal karikatúraszobrát emelték vagy száztonnányi márványból.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Antall_J%C3%B3zsef_s%C3%ADreml%C3%A9ke.jpg/300px-Antall_J%C3%B3zsef_s%C3%ADreml%C3%A9ke.jpgEgy rémbohózat karikatúrája

Azt hiszem, az Ellenzéki Kerekasztal 20 éves évfordulóján nincsen mit ünnepelni. Az alapítók közül, aki él, jobban tenné, ha benyomna pár liter vodkát a hálás kialvásos reflex eléréséért. Így, vagy úgy, részben önfelszámolás, részben politikai öngyilkosságok, testvérharc, marakodás , politikainalfabétizmus, balfácánság, nyereségvágy , eszmék hűtlen kezelése, a liberalizmus eszméjének folytatólagos legyalázása és meghamisítása, korrupció [anyagi és politikai] következtében az Ellenzéki Kerekasztalnak még az emlékét is, visszamenőleg annyira lealázták, hogy ha rajtam múlik, tegnap hat tartálykocsi természetazonos hatású, napraforgótörkölyből és növényi keményítőkből hamisított import lidli műtejszínnel frecskelem tele a Gödör Klubot, ahol az "SZDSZ"-nek látszó baráti társaságnak még volt pofája ünnepelni. Majd a kommentelőim, legalábbis remélem, tanítanak engem, hogy mit is és miért is, és ezek az emberek???

végmottó:

A felfokozott izgalom egy ilyen helyzetben, amikor a miniszterelnök távozik és hamarosan egy új [ sic!!!-Bajnai Gordon!! a szerk megj. 2009. március 29-én délelőtt fél 10-kor] kerül a helyére, természetes egy demokráciában - mondta az Ellenzéki Kerekasztal 20. születésnapi rendezvényén a fővárosi Erzsébet téri Gödör Klubban Fodor Gábor. A húsz évvel ezelőtti és a jelenlegi helyzetet összehasonlítva azt mondta, volt közös jövőkép: demokráciát és korlátok nélküli szabad választásokat akartak. Hozzátette: ma ez a jövőkép széttöredezettebbnek látszik.

... főleg, ha még rá is tolattok a cserepekre...

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr211032423

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: ccnp training london 2019.01.07. 16:05:25

Clitoritis plastic surgery - wkaavek

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Crouch 2009.03.29. 11:24:19

"hat alma" Ez fájt.

Egyébként meg az vicces hogy miért pont Soros bácsi fiai ültek le az EKA-hoz, bármiféle társadalmi felhatalmazás nélkül kinevezve magukat a jövő politikai elitjének.

Tokfalvi 2009.03.29. 21:07:18

Hát, szerintem eléggé másképp volt. Könyvet _írhatnék_ róla, de most csak egy:
"az MSZP, mint a legvagyonosabb párt, megfizette bukott embereit, hogy ne gründolhassanak odakint kis és új pártokat, valamint szimultán széjjelsakkozták néhai ellenzékük agyát is, vagy kilóra vették meg őket, mint az SZDSZ-t 1994-ben."
helyesen:
"Az MSZMP mint egyetlen párt fizetést folyósított embereinek, hogy odakint kis és új pártokat gründolhassanak , valamint szimultán széjjelsakkozták leendő ellenzékük agyát is, úgyhogy a beetetés nem is került többletpénzbe."

Mármost az EKA nem hogy nem volt egységes, hanem a ilyen-olyan ügynökök és trójaiak voltak _többségben_.

Kenguru 2009.03.30. 00:05:22

Azért az pl látszik hogy igenis vannak mindennek következményei.
Csak lassan sokára, de akkor annál durvábban.

A következő 10-15 évben minden szar amit sziveskedtek fölhalmozni/szőnyeg alá söpörni a nyakukba fok szakadni.

És a mi nyakunkba is.

A szocializmus félbehagyott lebontása(MÁV, Posta), az elrohasztott intézmények( rendőrség, oktatás), a demográfiai bomba, az egésszégügyi bomba, a fogalakozataési bomba, a cigányságprobléma, a nyugdíjbomba( ratkó generció az utóbbi húsz évben minimálbérra bejelentve hejj), stb.

A válság hálistennek előre hozta a dolgokat. A Bibókollégista fiúknak lesz min gondolkodni.

Az MSZPs bárók meg kiváló búnbakok lesznek. Kell a népnek az a kis szórakozás.
Persze sarokba szorítva majd azok is harapnak, nyíván vannak egy-két dossziéik.

Szóval lesz itt rockadroll.

magyar-magyar szótár 2009.03.30. 04:40:19

@Tokfalvi: Szerintem nem vacakoltak kriptoemeszpésekkel. Napjainkban fordulnak elő ilyen jelenségek, mint a Dávid Ibolya kezébe adott CD meg a Dávid Ibolya-Bokros hoax (Bokros ny-európai nimbuszának letörése stb , lásd a múlt hetet, céllal..) de Gyurcsány nemegyenlő MSZP, a GYurcsány-féle kommunikációs húzásik nemegyenlő MSZP - konglomerátum húzásaival.

Nem szeretem az összeesküvéselméletesezést. A mai napig minden pártnak vannak minden pártban... nem biztos, hogy ügynökei. Csak kétkulacsosak.
Nézd, ha csak a személyes érzelmeimet és szimpátia-soromat kirakom, egy csapatra való ember rokonszenves nekem az MSZP-ből, aztán néhány innen, egy pár onnan. Éppen a héten szégyelltem el maga, hogy én is felülök a Karsairól a sajtóban nyomatott képnek, nem tudom, mitól lenne Karsai ganajabb, mint mondjuk az "SZDSz" limuzinliberális elnökjógyerekarca.
Ugyanígy.. kommunikálnak egymással a pártok emberei, jó barátok, Szabó Ivánnak az MDF-es pénzügyminiszternek legjobb személyesbarátai SZDSZ-esek voltak pl.

Az Ellenzéki Kerekasztal konglomerátum volt, még azt sem kétlem, hogy esetleg rendesen az elhárításból ült benne megbízott. Az volt talán a Négyszögletű Kerekasztal oldalai között a különbség, hogy lózungjait az egyikoldal 50 esztendős , a másik meg 40 esztendős malasztokkal kenyegette---

Személyes emlékem: Tragédiaként éltem meg az MDF második fordulóra forduló (bocs) győzelmét, az elsőkörben az SZDSZ alig maradt le. Az MDF a két rossz közül (az idült alkoholista Für Lajos és Dr Antall-ra hagy ne mondjak semmit...) választott. Én a két rossz közül Fürt választottam vóna. Vóna, és ha, ugyebár...

magyar-magyar szótár 2009.03.30. 04:49:19

@Tokfalvi: Valamint egyoldalnak dolgozó ügynök nincsen. Mindegyik pár szálat hagy kapaszkodi..öö.. amoda... Azt hiszem, ügynökeink többsege lelkemélyén apolitikus tényleg :)))
Fölkarcoltam már a honvédségi elhárítótisztünk arcképét, aki ittas állapotban, a direkt lehúzott sliccén műgonddal kivezetett ingcsücsökkel, parasztassan tarkóra lökött, Wehrmacht-fazonú tányérsapkában utolsó ÜTI-jét Ady és Esterházy idézetekkel vezette föl s közölte, hogy fölmegy a belügybe, nem teszi idelent tönkre a tanyán a karrierjét. Volt szerencsém civil vállalkozóvá lett alakokhoz: négyfal könyvük volt a tisztaszobában, félig ronggyá olvasva... Nem zsírbunkók voltak ezek a csávók, nagyon nem. Gúnyolódnak rajtunk nyugaton, hogy a posztszocialista országokban az ex[???]titkosszolgálatok kezében van a hatalom (hát ..ööö... amit Szlovákiában műveltek, az már nem is titkoshatalmi tevékenység volt...) de... Őfelőlük nézve: A haza minden előtt...

Tokfalvi 2009.03.30. 08:06:33

@magyar-magyar szótár:
Azt hagyod ki a képből, hogy az átalakulás egyik legfontosabb csapata tényleg összeesküvő volt, nevezetesen belügyes. És elemi érdekük, hogy a jónép azt higgye, a józan ésszel ellentétben, hogy a tevékenységüknek 0 kihatása volt. Ennek három fő eszköze van: 1. az információk blokkolása (mért is nincs nálunk máig, kivételesen a régióban, állambiztonsági nyilvánosság). 2. A szerepük firtatásának öe-elméletként beállítása. 3. Ellen-öe.-elméletek (néha igen gusztustalanok) kreálása. Márpedig ezt 20 éve folyamatosan csinálják, és ez az, amit a jónép a rendszerváltás józan ésszel összhangban lévő történetének (értelmezéseinek) hisz, merthogy honnan tudná másképp?

Tokfalvi 2009.03.30. 08:58:39

@magyar-magyar szótár:
Valóban nem voltak zsírbunkók. Ajánlom egyébként Tőkés tanár úr cikkét www.hirszerzo.hu/cikk.ugynokugyek_az_egyezseg_ara.73157.html

és főleg a könyvét (A kialkudott forradalom), ami máig a legjobb rendszerváltás-történet, nem is veszik komolyan. Tőkés ugyanis nem volt érdekelt, nem Kiss Gy. Csabával ült egy szóbában, amikor írta, mint Romsics, mindkét oldallal szóba állt, és mindkét oldalon szóba álltak vele. És ő még nem is láthatta az azóta felszabault levéltári cuccokat.

Ugye, pont az EKA-ról nincs külön wikipedia-cikk. Miért is? Az EKA születése a monda szerint: az ifjú SZDSZ, tapasztalván az ellenzék megosztottságát (hol volt akkor már a Csurkával borozgató Konrád, és hol volt Csurka legjobb barátja, sőt "titkára" Réz Pál?) 89 elején azt akarta, hogy legyen nálunk is kerekasztal, mint a lengyeleknél, de mivel az ellenzéket nem egy irdatlan és bár szintén ellentétekkel szabdalt, de kifelé egységes szervezet tömörítette, mint a lengyeleknél, hát legyen nálunk külön EKA is. Csak az volt a baj, hogy tudták, nekik senki sem fog kerekasztalhoz ülni. De - micsoda véletlen! - épp amikor a saját tanácskozásukon napirendre tűzték volna, előpattant egy _külső_ ember, bizonyos Kónya, akkor még Független Jogász, később - jé és nahát! - véresen szadiellenes _belügyminiszter_, aki - hogy, hogy nem - kivette szájukból a szót, amit csak ők ismertek (hitük szerint), és javasolá, hogy legyen EKA. (Kónyáék egy hónappal korábban még egy "Új Márciusi Front Nemzeti Bizottság" létrehozását proponálták.) Ettől a szadeszesek nagyon meglepődtek, de meg is könnyebbültek, hogy lám, nemcsak nekik jutott eszükbe. Hát tényleg nem.

A Független Jogász Fórum, azaz a varázsló Kónya ezekután nyolc szervezetet _hívott meg_ az EKA-ba, éspedig a kövekezőket szavazati joggal:

MDF: Ez pillanatnyi állapotában, amikor Antall még csak halványan volt a képben, azonos volt a lakiteleki MDF-fel, ami viszont a Kádár ellen lázadó MSZMP (Grósz-Fejti-Pozsgay tengely) kreálmánya.

Kisgazdapárt: Ez a Hazafias Népfront kebelében jött létre a Kovács Imre Társaságból szoros belügyi ellenőrzés alatt. Az öregek egyébként jogos üldözési mániájának eredményeképpen addigra már szellemileg felperzselt föld volt, a BM-nek túl sok dolga nem maradt vele. Az EKA-nál dr. Boross Imre (nem az szt-tiszt, hanem a vazsi ügyvéd), Prepeliczay és Torgyán képviselték. Az első kettő egész jó fej volt, de hamar kiutálták őket, Borosst még azon az őszön kirúgták (kben nem vagyok biztos az ő érintetlenségében sem).

MSZDP: Dettó némi HNF-támogatással és szoros belügyes ellenérzés alatt született. Képviselői az EKA-nál bizonyos Gaskó és az a Révész T. Mihály, aki 10 év múlva Horn Gyula hátrahagyott belső embereként már Orbán alatt jóváhagyta a TV3 kinyírását, ha még emlékszel az esetre. Pozsgay és belügyér szövetségesei még azzal is megpróbálkoztak egyszer, hogy Bihari Mihály tegyék meg elnöknek, aki ugyanúgy Pozsgay alatt volt miniszztériumi osztályvezető, mint Bíró Zoltán.

Magyar Néppárt: ennek a Veres Péter Társaság volt a hnf-es kezdeménye. Eredetileg a TOT politikai jogutódja lett volna. Az EKA-nál az a Varga Csaba képviselte, aki a hetvenes-nyolcvanas években a Fiatal Művésze Klubja (Fika) nevű értelmiségellenőrző központ igazgatója volt, és teli szájjal szidta a népieket, mármint urbánusok előtt. Amikor Pozsgay augusztusban épp szabadságon volt, ő jelentette be igényét a KE-ségre, felrobbantván a kerekasztalt.

Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság - na erről senki sem tudta, hogy került oda, mert sem azelőtt, sem utána nem volt párt. Egyébként egy félresikerült FKGP-kezdemény volt, és mint Bihari elkottyantotta, úgy került a képbe, hogy Pozsgay már 88 őszén ezen keresztül próbált valami nemcsak-népies értelmiségi egységfrontot összehozni. Nem sikerült, de ennyi azért megmaradt belőle: egy párhuzamos kisgazdapárt-kezdemény, vastartaléknak.

Csak utólag hívták meg "történelmi jogfolytonosság" okán a KDNP-t, amivel az volt a gond, hogy a meghirdetéskor még csak nem is volt megalakulva. Létezett ugyan egy Márton Áron társaság természetesen a Belgrád rakparton, de annyira nem akart működni, hogy az utolsó pillanatban kellett bejegyeztetni a pártot Füzessy Tibor (de genere Legfőbb Ügyészség), későbbi titkosszolgálati miniszter képviseletével, aki volt olyan óvatlan, hogy a tárgyalásokon utalt a belügyes kapcsolataira. Ki van nyomtatva a Rendszerváltás forgatókönyvében, elolvasható. A történelmi egyházak elügynöködödését ugye nem kell említenem?

Ez eddig hat. Ezzel szemben állt a kettő: a Fidesz, ami ugyan a HNF- és belügyi vonalat szépen egyesítő Stumpf pártfogása alatt állt, de Orbánék hálistennek annyira önállósultak, hogy végül Tölgyessyéknek úgy kellett beimádkozni őket, a BZSBT-vel és a KDNP-vel ellentében. Végül: az SZDSZ, aminek akkor is ezer hibája volt, de történetesen nem volt MSZMP-kreatúra, mint a nagy többség. Éppen ezért az MSZMP-kreatúra többség, benne a közben megtért Fidesszel, 20 éve folyamatosan őrá akarja lőcsölni az MSZMP-kreatúraságot. Ezt olvassuk mi történelemnek. (Már aki.)

Az EKA-t az mentette meg, hogy a tervbe hiba csúszott. A két főszereplő két olyan ember lett, aki kilógott a pártjából: Antall és Tölgyessy. Ők egyszerűen intelligenciájuknál és becsületességüknél fogva a lehető legjobbat hozták ki az eleve esélytelen meccsből, bár abban igazad van, hogy még őket is megvezették.

Tokfalvi 2009.03.30. 09:00:57

Bah, belügyes ellenérzés = belügyes ellenőrzés, de azért jó poén, még felhasználom...
Bocsánat.

Tokfalvi 2009.03.30. 09:12:29

Még egy bocsánat:
Kovács _Béla_ Társaság.

magyar-magyar szótár 2009.03.30. 09:27:48

@Tokfalvi: Huch, köszönöm, ezt jólesett végigondolni, és lelkiszemeim előtt megjelentek az Alvó Állami Részvénytársaságok* villái a kies budai hegy[=domb]oldalakon, meg a tizennnégykerültebee'...

*azt hiszem, főleg a jóismerősök gyerekeinek látszatfoglalkoztatása folyt azokban az "álom" ideje alatt, most fejből nem tudom, a papírnaplómban meg van, de Állami Építésügyi és Tervezési Ellenőrzési Rt vagy mifene.. ilyen nevek alatt.. És még egy hoppá, ilyen névképzésű belügyi "fedő Rt"-k is voltak..

retroflexus 2009.03.30. 15:28:19

F.I.N. - Forradalmi Ifjúsági Napok
március 15., március 21., április 4.

leveliro1 2009.04.02. 11:32:07

Most jöttem rá, hogy a "rendszerváltást" igazából az SZDSZ árulta el. Ui. az MSZP-nek csak 90-94 időszakban volt kevesebbje, mint 1/3, azaz a többinek több volt, mint 2/3. De nem tudtak összefogni. Vajon miért? Nehéz ezt megmondani, de szerintem már ácsingóztak ők a kojalícióba.

magyar-magyar szótár 2009.04.02. 13:07:06

Az 1993-dec. 94 ápr. közötti időszak is megérne egy kanyart. Hejhh, ha egy szkennerem lenne, és összemessném az MSZP visszaaszocializmusba akaródzásra hegyezett gammbánnyát. Rapid összefoglalásban a Hóttifasszissta veszedelem (gyönnek a szálasikok) & Réstarujácijaó, a jobboldali örökberendezkedő jajdetúlhatalom, kontra haladóbaloldali gondolatok. A magyar Löpen Csurka..
Az SZDSZ volt a Hűvös Erő. Nélküük az MSZP elmehetett volna a rock'ba, de azért vállalték a kormányzás felelősségét, vetetteék oda áldozatként habtestöket, hogy majd kiballanszérozzák az MSZP túlságait.
A legdöbbenetesebb a sajtó ezerrelnyalása volt, pornográf keretekben szoptaknyaltak az MSZP-SZDSZ kormánynak. Persze ballanszérozásról suó sem volt.
Többször rámutattam már, hogyan veszítette el emiatt az SZDSZ a tömegbázisát vidéken. Itt ugyanis az önkormányzati választások után azokkal a fószerokkal kellett nyelvescsókolódznia egy SZDSZ-esnek, akik őt a kissvárosban vagy faluban (még falvakban is voltak SZDSZ-esek!!!) nyírták, vágták, apríjjották, mint a répát.
Ugye a magyar elit csak Budapestben tud gondolkodni (Az önkormányzatok nyírása az Antall kormány által, Demszkynek akartak betenni és a vidéki önkormányzatokat szívatták meg...) Emlékszem, hogy a Bp. centrikus sajtó elcsodálkozott, amikor valahol a Dunántúlon egy városban MIÉP-SZDSZ összefogással nyomtak át valami helyi rendeletet. Hát eggen, ezt pestiagyvelővel nehéz felfogni, hogy egy kisebb városban nehéz a pártfegyelmet meg a pártszerűséget tartani, Pest messze van, de a "faluban" mindenki mindenkit ismer... És a képviselő ELSŐSORBAN képviselő és csak utána nyom a pártszerű magatartás.
süti beállítások módosítása