őrültmagyar [ ~kodás ]– Dr László András őrültmagyarkodás [EXTREMO-CHAUVINISMUS...PSEUDOCCULTISTICUS HUNGARICUS] kifejezése alapján.

Blogoszferiálisan az egyik legismertebb őrültmagyarkodó valójában paródia, azonban a sekélyes olvasási képességek, nyelvi-stilisztikai érzék hiánya, a 2D síklogika, a kétpólusra sikamikáló amatőr politizálgatgatók könnyű és gyors ítéletei komolyan veszik ezt a provokációt is. (Mert megérdemlik…)

A(z) "Kündü" kifejezés 1-10. találata az összes, kb. 1 220 000 találatból. (0,13 másodperc)

Az őrültmagyarkodás tudományos képletét Dr László András adja meg, akit érdekel, olvassa innen .  Kiegészítésül inkább az őrültmagyar frottőrista (tehát lélektani) vonásaira utalnék.

Szerintem pl a nyelvihasonlítást, a minden nyelv ősét a magyarból származtató rémostobaságot a XIX. század hajnaláról előkopírozó Varga Csaba nem szimplán paranoiás, hanem kóros feltűnési viszketegségben és fölháborításivágyban is élvezkedik –szenvedteti azokat, akik komolyan véve egyetlen pillanatra is, bármit elolvasnak tőle.

Alapvető didaktikai hiba a negatív-val való szemléltetés, de Varga nyelvhasonlítási módszere oly tökéletes példa a tudományosnyelvezetű paranoiára, hogy nem hagyhatom ki. A schizoid-dal elboldogul bárki, szépen leülteti, ad neki langyos tejet... De mit lehet Varga úrral kezdeni??

>A DI BETŰPÁR NYOMÁBAN

Megkértem egyik, angolul anyanyelvi szinten beszélő, és az angol helyesírást tökéletesen ismerő barátomat, hogy írja le nekem a gyönyörű szót. Mivel az angol ábécében se gy, se ö, se ny, se ű nincsen, keze nyomán ez lett a gyönyörű-ből:

        dioniorou

Szintén a fenti "di" betűpár áll a csizmadia szóban is. A csizma annyit jelent, hogy csiszolt, fényesített bőrből készült valami, a dia pedig készítő. Csizmadia = csizmakészítő. (Ógörög csizmadia = szüszmatia. Aligha igényel kutatást...) Nézzük meg, mit mond erről, és magáról a "di" betűpárról a régi (Czuczor–Fogarasi) szótár:

CSIZMADIA Máskíp csizmazia, azaz, csizma-csia, csizmacseáló, v. csináló, DI dia, czizma-dia, változattal: zi, csi, zia, csia, a törökben: dsi. V. ö. cse, cseál, és te, tesz.

Ebből látható, hogy a "di" gyök sokféle kiejtéssel használtatott és használtatik. Ezek:

        di, te, té, zi, zia, csi, csia, cse cse(ál)

Egy szó ez, nyolcféle kiejtéssel.

  A csin, csin-os is annyit jelent csupán, hogy cseált, csinált, mármint a küllem. Úgyancsak ez a szó a csín is: valaminek a csínja, csínja-bínja, hogy kell csinálni, cseálni, tenni. Csízió érteménye is ez: a cseálás fortélya. Van azonban a di-nek egy további kiejtési változata is, a gya, mely –k (eredetileg –g), illetve –r végződéssel:

GYAK a cselekvést, működést jelentő dia, csia, szókkal rokon, gyakor, gyakorol, gyakorta. Gyakor, a cselekvést jelentő dia diag-ból, mintegy diagó, azaz valamit ismételve tevő, cselekvő.

GYÁR gyáros, gyárt, gyártó. Amennyiben csinálást jelent, rokona; csi, di, csinál, dia.

Vagyis a gyak, eredetileg gyag (diag) úgy adatik a di = gya gyökből, mint a rú-g, sú-g, zör-g, mor-g emezek gyökéből. A –g (változattal –k) tehát folyamatossá teszi a cselekvést. (Régente gyag > gyak jelentett közösülést is.) Így tehát e fent bemutatott nyolcféle kiejtéshez egy kilencedik is járul, a gya.

Csakhogy ez a dia = gya egyéb szavakban is megtalálható (pl. még: Dienes–Gyenes). Ha a már említett –g > k végződést egyaránt a dia = gya után illesztjük, akkor diak = gyak adatik. Ez a diak pedig nagyon emlékeztet a diák, a gyak pedig a gyak(orló) szóra. Nem is véletlenül. A diák nem egyéb, mint gyak(orló), gyak(ornok).

Azám! Vannak mazochisták, akik pl az őrültmagyarkodás egyik bástyáját, a kuruc-in-fos-t látogatják, afféle kriptoperverz háziasszonymód. A háziasszonyok ugyanis, ha már vééletlenül bekapcsolva maradt a gyerek számítógépe, jó alaposan átnézik a videótárat pornófilmek iránt, hogy álszörnyülködhessenek a „fertelmeken” valójában a borzongás azonban izgalomba hozza őket…

Nagyon sok őrültmagyar szabadidejének csak egy részét tölti ki a bloggerináknál a kommentelésben való frottőrködés. Jókisfiúblogokat is fényeznek texturálisan fasisztoid ámokfutásaikkal. A szabadgondolkodás mértékének megfelelően egy deklarált fazonliberális, aki A Párt legszebb lózungjait hirdeti, „moderálja” [kitöröli ezerrel] az ilyen kommenteket,míg egy szabadgondolkodó, ha ideje vagy tehetsége van rá, két-három keresztkérdéssel bohócot csinál a félfaszista troll-jából, és nevetségesé teszi.

Egy viszonylagos  demokráciában vannak -lehetnek!!-mindenféle csoportok. Minden nemzetnek megvannak a maga őrültjei, szittyái. Hány őrültmagyar szittyológus történelemtanár lehet? Nyolcvan? Száz? Néhány tízezer hűűjjdemogyorók. A szittyaság tilalmas volt 40 évig, akkor legtermészetesebb, hogy utána vagy húsz évig, ha nem fókuszálják, akkor hamarabb, elsüllyed a köztudatban.

Minden vessző, amit emide lehajlítanak, elengedvén amoda (180o) ugyanannyit visszacsap.

Mindenki ismeri az őrületbe kergetés  kifejezést. Jóoldali megfelelő PC strébereink -amiként mindenkinek a sajátfingja szinte észrevehetetlen s kellemes- nemszivesen merészelnek saját mélymagyarságukra csak gondolni is. Pedig az autók elnagymagyarországmatricásosodása  lélektani okozatokra is visszavezethető:  Sokan nem voltak ragaszgálóik közül annyira rossz tanulók történelemből, hogy ne tudnák, a pontyalakú ország farka-uszonya  lakossága talán, ha 1,5%-ban volt magyar, és az utolsó nagymagyarországi népszámlálás jóindulattal felerészben magyaroklakta "birodalmat" mért föl. Csak hagy kergetődjön mán föl a hűűűlye maszopos szomszéd agyvérzsírja föl a mindenreggeli látványtól, hagy fejezze már ki széles útálatát a rendszer iránt. Afféle mélymagyar pukkasztásivágyból is terjednek a nagymagyarországmatricák. A naívan okoskodó politikaianalfabéta bloggertől nem várható el, de már a társadalomszociológ' Felnőtt Bácsitól igen, hogy el tudja különböztetni a társadalmi jelenségek eredetvonulatait. Azonban a Felnőtt Bácsi is a piacról él, méghozzá abból a pénzből, amit ugyanak A Nagy Tiszta Kéz oszt le, amelyik utaltaja a társadalom bűnössé leszalámizott rétegének beprovokálására is a szükséges keretet.

A szittyizmus, a heőjjdemogyorókság , a magyar néplelkülettől felette idegen sovinizmus kipellengérezése szinte biztos címlapra penderítő téma a megfelelőoldali blogportálokon, ezért stréber nyalóbloggerek szivesen foglalkoznak szittyálkodásokkal a csúsztatás, projekció, túlzó eszközök alkalmazása közepette.

Az Aussie Nagy-Brit Acsargárgyulákoknak is vannak madárfejűi [ausztrál nejlonnáci]

Az Acsar Gárgyulákok, az őrültmagyarkodó nemzetiesch idiotizmus behülyített áldozatai pompás recepciót kapnak pl a megfelelőoldali stréber nyalóbloggerektől –arról mindenki jóformán kukul, hogy az Acsar Gárgya alig képes növelni taglétszámát, olyan alföldi településeken, ahol egyébként van konfliktus magyarok és cigányok között. Sőt: több esetben küldtek el a halál (illetve apjuk..) kaszájára masérozniakaró acsargárgyulákokat, mint ahányszor azok masérozhattak. Az acsargárgyulákok leginkább -és ez nem érdekes?- Nagy-Budapest nagyagglomerációjában masérozhatnak viszonylag népszerűen, bár Tatárszentgyörgyön a purgyék körbekacarászták őket „rettegtük”-ben. Csak a felnőtt cigányoknak volt annyi esze, hogy legalább a kamerák előtt viszonylag komoly képpel nézzék az egyenruhafetisiszta nemzetifrottőr' trappot. A pozitív azonban sohasem hírérték.

>>Amíg szellemek vannak, szellemirtókra is szükség van. Márpedig szellemek nincsenek. De akkor hogy lesz melójuk a szellemirtóknak? << /ismeretlen XX. sz-i szerző Az Ördög Falra festése -avagy a koránfarkastkiáltás módszertana -kézirat-/

Ma az egyik legdivatosabb népriogató mumusmumusizálás polgárháborút hűűűjjjög a magyarra. Hogy júúúj, az fenyeget. Az senkit sem zavar, hogy ásós-kapás, kaszás és zsiguliféltengelyes 40-240 fős összecsapások leginkább cigány vs cigány viszonylatban folynak. Konkurrens szinesfémkereskedő ésvagy két nagyobb kamatoló cigány nagycsalád tagjai csapnak össze. Hevesben, a Tarnaságban, Borsodban mindenhetiek az ilyen viadalok. Erről már beszélni is azonban a stréber nyalóbloggerek tekintetében cigányozás számba megy. Persze, amint a magyar történelemben van egy pár példa, ha a mélymagyarértelmiségi elkezd szuggerálni valamit, az akár be is következhet, ha türelmesen fobizálja…

Az őrültmagyar tudósskods netovábbja: A Petőfi-MEGAMORV übüiád - von prof. Kiszely www.freeweb.hu/aranylaci/petofi/a056.htm

Holott Krúdy Gyula Petőfi halálának történetét kitalálta már évtizedekkel korábban...

A kommunikációs boom-ok egyben az őrültmagyarok feljövetelének Tátra/Fátrái. Saly Noémi secondhand-emlékkönyv -összeállításaiban   tallózhatunk ezekről az emberekről,   a múlt századfordulós hírlap-robbanás korából...

Vagyis az őrültmagyarkodás is egyenletesen, a magyarok mélységes mélységének figyelembevételével kiterjeszthető, és ha jeles írónk riogat polgárháborúval nagynyilvánosság előtt, azt százezrek veszik komolyan, míg egy szimpla szittyálkodó altajoid kündüiániust egy tucatnál többet kitevő hallgatóság kinevet…

függelék: A nemzetieskedő és heőjjdemogyorók fajta őrültmagyarkodóknak gazdag a recepciója. Így szinte elfelejtjük már a régi, papíralapú tudatdeformálás (népszerű nevén médiaháború ) hőseit. Esetleg ebből a fazonból, ha Dr Kende Péter beugrik. Dr Kende azonban , ha tényfeltáróújságírás Benkő Dániele , akkor kicsoda Hell István? Már a "zámolyi romák" és a Negyven Magyar Értelmiségi ügye az idők mélységesen mély kútjában internetűrszeméttel lefojtva. Könyöröghetünk a Mindenhatoooo-hoz, hogy adjon becopyrható infót, egy képet Hellről. Ha a Kulcsár-ügyet nem Dr Medgyessy Péterről nevezték el, mért is lenne Hell Circus a "zámolyi romák" témájának a neve.

Számomra Hell a tipikusan mély őrültmagyar archetípusa. Fényhozó Értelmiségünk anglomán szekciójának reflex-szerűen a pokol ugrik be a nevéről, pedig: Világos/Fényes.

-voir les 52 Roms de Zamoly accueillis a Strasbourg a compter du 24 juillet 2000 et la présence d’une rescapée du Samudaripen -Frédérica KRASJNAI

Szemelvény Hell-ről egy 2001-es ÉS-ből [ es.fullnet.hu/0107/agora.htm ] A lózungok kemelése tőlem /szerk.megj./ Azt hiszem, a blogoszférát megrendítené ár szkennelőblog, ami Időszámításunk Előtt-ről szkennelne be cikkeket elsősorban Felnőtt Bácsik-at szembesítve akkor/most vetületben. Hajh, pl , ha belegondolunk abba, hogy alulírott Somogyi és Szabados azóta ÉzösHazánk FőEszeTokjaivá lettek, Hell meg hová is?

Az elmúlt héten Hell István (SZDSZ-tag) a liberalizmusvitához hozzászólva (Szabadság kontra szolidaritás) cikkét azzal zárja, hogy Somogyi Zoltánt és Szabados Krisztiánt (SZDSZ-tagokat) átküldi a Fideszbe. "...azt javaslom: Somogyi és Szabados a jövoben inkább Kövér László (vagy Horn Gyula) politikai marketingjében vállaljon szerepet (...) A Liberális tabuk (...) szerzoi talán jobban tennék, ha az SZDSZ-t a liberálisokra bíznák: a szabadság és a szolidaritás híveire." Úgy látszik, feltartóztathatatlanul terjed az SZDSZ-ben az a legújabb divat, amelynek hatására egyre többen hisznek szentül abban, hogy a valódi, eredeti, romlatlan liberalizmust ok képviselik, s ezért a velük egyet nem érto elhajlókat különbözo pártokba irányítják át.
A mostani eset különösen elszomorító. Amikor Demszky Gábor az MSZP-be tanácsolta Fodor Gábort és Bauer Tamást, sokan kérdeztük: mégis honnan veszi a bátorságot Demszky, hogy a párt fontos és meghatározó tagjairól kijelentse, ok nem az SZDSZ-be valók. Hell István egyike volt azoknak, akik a legjobban fel voltak háborodva. A kérdést sajnos megint fel kell tenni. Mégis, honnan veszi most éppen Hell István a bátorságot, hogy a párt értékes és lelkes tagjairól kijelentse, hogy nem az SZDSZ-be valók?
Hell múlt heti vitacikkébol erre a kérdésre semmilyen választ nem kapunk. Sot! A bevezeto és a lezáró szitkokat leszámítva cikkének érdemi részében ugyanazt az álláspontot foglalja el, mint azok, akiket bírál. Somogyi és Szabados írása a pozitív diszkrimináció elutasításáról szólt. Cikkének kétharmad részében Hell István, másképp érvelve ugyan, mint Somogyi és Szabados, de velük egy végkövetkeztetésre jutva szintén a pozitív diszkrimináció ellen ír. Ám mielott befejezné, Farkas Flórián kapcsán Hell megpróbálja annak ellenkezojét bizonyítani Somogyiékra, mint amit írtak (pedig a két cikk alapján a szerzok véleménye között ebben a kérdésben sem látszik nagy különbség), és innen aztán egy lépéssel eljut a kövérezéshez.
Milyen érvek alapján? Azt nem tudni. Hell István cikkében nincsen olyan argumentum, amelybol ilyen következtetés logikailag levonható lenne. A mai politikai viszonyok között kevés sértobb és ellenségesebb megjegyzést tudok elképzelni liberális szerzotol annál, mint hogy embertársáról megállapítja, valójában Kövér társaságába való. [nevetés, taps, combcsapkodás, fulladozás a szerkesztőségben] Ez a minosítés olyan eros, hogy Hellnek nem is lett volna elég rámutatnia Somogyi és Szabados tévedéseire, külön bizonyítania kellett volna azt is, hogy az elítélo jelzok közül, miért az egyik legdurvábbat választja ki. Elfogadhatatlannak tartom, hogy nem csupán erre a második bizonyításra, de még az elsore sem tett kísérletet.
Személy szerint Somogyi és Szabados számos gondolatával alapvetoen nem értek egyet, de semmi olyat nem találok bennük, ami miatt ne lehetnének a liberális párt tagjai. Hell legfobb vádja, hogy Somogyi és Szabados "ideológiai alapot kívánnak nyújtani a VII. kerületi típusú pragmatikus szabad demokrata antihumanizmushoz", amely egyfajta szolidaritásmentes, nagypolgári-kapitalista, emberjogi ügyekben semleges "szabadságpárt" (ez is egy ízléses célzás volt) létrejöttét eredményezheti.

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr18919556

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bng · http://emberitisztesseg.blog.hu/ 2009.02.14. 14:55:14

Magyarországon még a kapitalizmus is a szocializmus egy sajátos formája: emberitisztesseg.blog.hu/2009/01/26/szocializmus_ujratoltve
A balos és jobbos címke ragasztás helyett pedig inkább a sörös címkével foglalkoznánk:
emberitisztesseg.blog.hu/2009/01/19/bal_jobb_gosser

Leonard Zelig 2009.02.14. 14:57:30

"valójában azonban" sok

ügyfélszolgálatos 2009.02.14. 14:57:40

Csodálom, hogy nincs még itt acsarkodás, de gondolom azért mert túl hosszú és mély a trolloknak a szöveg. Aztán majd jönnek ide is a népnemzeti fajgerincek acsarogni.

kisanya 2009.02.14. 15:00:42

...hűűűazannyát eztet még Varga Csabesz is mellre szívná...grrrrrrrrr

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2009.02.14. 15:05:09

vargacsabesz bácsihoz - duplaszótár uram bizonyára nem tarcsa' majd spemmnek:
hujekonyvek.blog.hu/2009/01/21/a_nagy_utrablas

@ügyfélszolgálatos: amúgy ott a pont: a trolloknak méylvíz ez a szöveg...

csántérfa 2009.02.14. 15:10:43

Lehet poénkodni a Magyar Önvédelmi Mozgalmon,és a Magyar Gárdán,egyszerűen nem hiszem el,hogy nem látjátok az igazi veszélyt,aminek kézzelfogható bizonyitékai már a "polkorrekt" sajtóban is felsejlenek.
Nem féltitek a családotokat,gyerekeiteket?
Hááát,nektek legyen igazatok,de tartok tőle,nem úgy lesz.
Nagy a baj,még nagyobb,ha el akarjuk fedni,nem vagyok erőszakos,de elemi erővel fog feltörni a visszavágás.
Egy egészséges nemzet nem tűrheti ezt tovább.

zsoltix 2009.02.14. 15:16:59

Érdekes dolog egy blog-ban fikázni a blog-olvasókat, gratulálok.

programozó állás · http://www.PenzGazda.hu 2009.02.14. 15:32:04

Küldd tovább mindenkinek!

Aktuális Cigány Hírek

Cigányok állnak a gazdasági válság mögött! Neves közgazdászok hosszú kutatómunka után minden kétséget kizárólag bizonyították, hogy nem a zsidók, hanem a cigányok állnak a gazdasági világválság mögött.
Tovább: ciganyvilagvalsag.hupont.hu

A hír hisztérikus hatást váltott ki a világ tőzsdéin, ezért a forint tovább esett az euróval szemben, és elérte a lélektani 400 Forintos határt!
Tovább: ciganytozsde.hupont.hu

Románia és India hevesen tiltakozik az állítással szemben, hogy bármi közük lenne a világot átszövő nemzetközi cigány-maffiához.
Tovább: ciganytiltakozas.hupont.hu

A rendőrség bejelentette, hogy világméretű cigány összeesküvés feltételezhető központja Enying, és nagy erőkkel felvonult a helyszínen, hogy megvédje a világbékét.
Tovább: ciganyosszeeskuves.hupont.hu

Küldd tovább ezt most azonnal, hogy a világ megtudja mi az igazság, hogy a cigánymaffia felel a gazdasági világválságért!

***

JoeHorseDick · http://kifordultvilag.blog.hu 2009.02.14. 15:35:28

legalább - mire a végén kiraktad a kérdőjelet - volt spontán magömlésed?

burt lancaster 2009.02.14. 15:38:40

Gratulálok az abszolút semmilyen irányban elfogult, a valóság minden szegmensét kíméletlen következetességgel feltáró cikkedhez :/

Tehát szögezzük le határozottan: őrült vér-liberális ámokfutók pedig nincsenek (ezt írjuk le sokszor, mert amit sokszor leírunk az úgy is van)

kranführer 2009.02.14. 15:45:08

Hell István szerintem is egy fasz.

JClayton · http://bumm.sk/blog/szemtanu/ 2009.02.14. 15:46:27

Most lehet, hogy én vagyok a hülye, de ebben a bejegyzésben nem látom az értelmet. Akkor ezt hogy...?

zsoltix 2009.02.14. 15:59:10

@JClayton: Pedig egyszerű:) A cikk írója nyelvésznek képzeli magát, és marhaságokat irkál,valami ködös módon próbálja összemosni a nyelvészetet a saját nézeteivel.

KicsiSáti · http://kskozlony.blog.hu 2009.02.14. 16:05:40

@zsoltix:
Mi lenne, ha visszaolvasnál a többi bejegyzéshez? Lehet, hogy látnál némi koncepciót, nem csak a "blogoszféra" (jujjaj...) fikázását.

borpancsoló 2009.02.14. 16:06:33

Ennek az írásnak az olvasása alatt az a jelenet ugrott be a blöffből, amikor az amerikai muksó szörnyűlködik, hogy angliában kurvára senki nem beszéli az angolt.

Na egy kicsit így voltam én is.

Amikor az első bemásolt szövegen átestem, azt gondoltam, én vagyok a bunkó fasz és nem tudok olvasni.
(amúgy az a szöveg fantasztikus, na azt oktatni kéne, hogy lehet a legnagyobb faszságot is a legnagyobb komolysággal előadni)

Ez az érzés a poszt közepéig erősödött és ott hirtelen váltással rájöttem, hogy megint sikerült egy műlaza műjópofa posztba futnom.

csántérfa 2009.02.14. 16:09:37

Talán át kellene fogalmazni:
Az MSz/m/P nem baloldali.Bankárbanda.
A Fidesz nem jobboldali.Ugyanaz!
Álságos,egy tőről fakadt,a vérkomcsi faterok által biztositott,Magyarországon a legjobb,egyházi ,nivós gimikben,külföldön a legjobb egyetemeken megszerzett tudással felvértezve,ki tudja milyen biztatással ellátva megjelentek,mint a nemzet megmentői.
Ezt beszoptuk!
Talán változtatani kellene.
Gondolkojunk el rajta.
Csak mellékesen a volt katonatársamat ugy hivták:
Láposi László.
Igen, a Láposi Lőrinc főrendőr csimotája,a Piarista gimiben végzett,egyetemi előfelvételisként volt katona,minden étkezés előtt keresztet vetett,esti imát mondott.
Senki nem bántotta érte,de most felmerül,mennyire volt hiteles,mennyire idomitott?

zsoltix 2009.02.14. 16:33:17

@Kicsi.Sati: Miért olvassam? Én csak egy "troll" vagyok,aki azt hiszi,hogy a magyar nyelv nem jobb,vagy baloldali. Szóval úgysem fogom megérteni, mi trollok ilyenek vagyunk.

dome64 2009.02.14. 16:44:24

Egy problémám van csak: a társadalmi elfogadottsági határ.

Igen valóban nevetségesek -- és valóban nevetnek is rajtuk az emberek -- a mindenféle gárdisták.
Ugyanakkor tevékenységük nyomán a szélsőjobb eszméi mégiscsak szép lassan és egyre inkább becsúsznak a társadalmi elfogadottsági határon belülre, s a nevetgélő emberek egyre inkább elfogadják azt a szellemi alapot amely az egyenruhák mögött masírozik.

Ha valaki felemeli a gárdák ellen a hangját, akkor nevetséges, mert komolyan veszi a bohócokat.
Ha nem, akkor meg végeredményben: cinkos.

A dilema azonban csak látszólagos:
nevetségesen lehetsz becsületesen, hallgató cinkosként nem.

2009.02.14. 16:50:06

Amennyiben Dr. László András valami véletlen folytán e bejegyzésre vetné tekintetét, igen mély megvetéssel szemlélné, hogy az általa használt kifejezést, ilyen alantas célokra ennyire méltatlan kontextusban használják. A cikk írója, hatalmas öngólt követett el azzal, hogy utána sem nézett annak, kinek a kifejezését használja egészen pontosan, a mai "liberálisok" szemében ugyanis(feltételezhetően a cikkíró is hajlik nézeteikre) Dr. László Andrást minden bizonnyal "nácinak" bélyegeznék, így a szerencsétlen blogíró, éppen olyan személytől vett át egy kifejezést, aki a munkásságát ismerő liberálisok köreiben minden bizonnyal "náciként" tartanak számon.. Tehát a bejegyzés szerzője is náczi. (Liberális logika alapján.)

hammer 2009.02.14. 16:54:35

Szánalmas ez az írás. A különböző szavak erőltetetten jópofizó kiforgatása (acsar gárda, hűha, mekkora poén hahaha!) az okostojás, gusztustalanul nyomuló, szemüveges kis gimnáziumi funkcionáriusok stílusára emlékeztet, akik soha nem voltak menők és a szép lányok viszolyogva kerülték a társaságukat.
Hát te sem vagy menő, csak egy locsogó majmocska. Akinek ma idehaza a "magyarkodás" (ezt a szót csak nekünk találták ki a mi hazai, belső idiótáink, vagy ismer valaki "németkedés", "angolkodás", "oroszkodás" szót?, nem ugye, mert ott egy ilyen gúnyos beszólásért kivernék a fogadat) a legnagyobb problémája, az rosszindulatú, hazug és hülye. Egyre kevesebb embert érdekelnek az ilyen firkálmányok. További jó csoportos maszturbálást, tornából felmentett antifák.

88wx335dsf 2009.02.14. 17:06:27

@dome64:

Mitől szélsőjobboldali a gárda?

zsoltix 2009.02.14. 17:07:21

"deklarált fazonliberális, aki A Párt lózungjait hirdeti" Kifejezetten szép magyar mondat.

KicsiSáti · http://kskozlony.blog.hu 2009.02.14. 17:08:24

@hammer: Na ezért írtam az előbb a kollégának, hogy olvasson vissza, nemrég más oldalak is megkapták már bőven a magukét. Meg a jogvédők, "szájjalcsinálók" is.

zsoltix 2009.02.14. 17:23:13

@Kicsi.Sati: Nem emlékszem rá,hogy a kollégád lettem volna valaha is,vagy bárkinek innen. Amúgy nyilvánvaló ennek a postnak a témája,válasz a Kuruc támadására. Ott a blog.hu-t alázták,itt meg visszavágtak. Vihar a biliben,majd elmúlik.

Ventura Blvd 2009.02.14. 17:28:45

@zsoltix: Csak azért, hogy megmagyarázzam, miért kell blogban fikázni blogolvasókat,
mertmegerdemled.blog.hu/2009/02/14/a_szavak_ereje_05
Bár nyilván a kuruczok célja éppen az említett hatás elérése, mégse kéne szó nélkül hagyni mindezt

88wx335dsf 2009.02.14. 17:36:33

@zsame:

Kommenteltem a bejegyzésedet mert áltudományosnak tartom.

Lord Multifilter · http://filter.blog.hu 2009.02.14. 17:56:05

azt hittem nincs undoritobb a kurucinfonal es annak visszataszito stilusanal. erre jon ez a dudenbuk

fruttipapir 2009.02.14. 17:57:15

Mostmár értem...hogy.

Kedves Magyar-magyar szótár...!!!

(majd grrrrr)

VicGilson · http://spiritus.blog.hu 2009.02.14. 18:29:54

"Az senkit sem zavar, hogy ásós-kapás, kaszás és zsiguliféltengelyes 40-240 fős összecsapások leginkább cigány vs cigány viszonylatban folynak."

Ez talán egyszer régen, nagyon régen, egy messzi-messzi galaxisban igaz volt.
De itt, Magyarországon már jó ideje nem ez a helyzet.

A többit nem kommentálom :)

Crouch 2009.02.14. 18:30:46

Imádom amikor a sok olvani már nem tudó paraszt belenéz valamelyik írásba, nem érti már az első bekezdést se, ez biza idegesíti hogy drága anyanyelvén nem tud olvasni se már, ezé inkább ír egy fikázó hozzászólást. Az ilyen hammer félék, akiknek csak személyeskedésre telik sovány sztereotípia készletükből inkább valami egyszerűbbet kéne nézegetni, ami gondolati síkon is kielégíti őket.

Egyébként szerintem ismét csak egy remek, tartalmas és mondanivalóval rendelkező bejegyzés, a fikázók számának növekedése a kényesebb témának köszönhető.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.14. 18:33:33

én csak a kommentekért járok ide :-)

a poszthoz meg: ez a csiki-csuki, én jobb liberális/konzerv/szocialista/keresztényvagyok, mint te, ez már megy egy ideje, talán több évezrede. vicces lenne nézni, hogy ennek ellenére milyen halál komolyan veszik magukat a frakciózók, ha nem én fizetném a cirkuszt, vagy ha legalább jó lenne, de nem az.

joungen 2009.02.14. 18:39:42

Üdítő színfolt vagy továbbra is a blogok között! :) Szuper post :)

fruttipapir 2009.02.14. 18:48:04

Úgyúgy, Hanni !

Igazad lett !

:))


Demégmennyire!

:P

Zigomer Trubahin · http://ertedmar.blog.hu/ 2009.02.14. 19:08:15

Bizony, Bóvica, bizony Hanni, bizony idejött a véres szájú, cigányozó turbómagyar banda, bizony ezek mindenhol ott vannak, bizony föl sem fogják, hogy róluk szólt ez a poszt, bizony ezek már önmaguk paródiái... megmondta a szerző úr is, "a kétpólusra sikamikáló amatőr politizálgatgatók könnyű és gyors ítéletei komolyan veszik ezt a provokációt is", és hát úgy is lett, akárki meglássa.

Mondjuk én egy ilyen stílustalan, áljópofi, izzadságszagú poszttal akkor sem értenék egyet, ha történetesen egyetértenék vele.

Sákif za morro? 2009.02.14. 19:11:38

Nem őrültmagyar. Hülyemagyar a pontos kifejezés. De inkább hüjemagyar. Ostoba fajankók gyülekezete.

Ventura Blvd 2009.02.14. 19:12:35

@88wx335dsf: Az idézett szöveg Dr. Bánki M. Csaba Az agy évtizede című öt kiadást megért kötetéből való. Dr Bánki M.CsabaProf. Dr. Bánki M. Csaba
Orvos, Pszichiáter, Farmakológus

PhD, a Magyar Tudományos Akadémia doktora


Közelmúltban megjelent fontosabb publikációi:

Bánki MC: Agyunk fogságában. Pro Die Kiadó, Budapest, 2006.
Sechter D, Peuskens J, Fleurot O, … Volz HP, Banki CM, Bartko G., … and the Amisulpride Group: Amisulpride vs. risperidone in chronic schizophrenia: results of a 6-month, double-blind study. Neuropsychopharm 2002, 27: 1071-1081. [IF = 4.579]
Bánki MC: SADHART: szomorú szív – szomorú lélek? Neuropsychopharmacol. Hung. 2003, 5: 33-39.
Bitter I, Dossenbach MR, Brook S, Feldman PD, … Janka Z, Banki CM, Kovacs G, Breier A: Olanzapine versus clozapine in treatment-resistant or treatment-intolerant schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiat 2004, 28: 173-180. [IF = 1.58]
Bánki MC: Antidepresszív farmakoterápia: változó paradigmák. Neuropsychopharmacol. Hung. 2004, 6: 1-3.
Rózsa S, Kő N, Somogyi E, Faludi G, Dezső L, Degrell I, Kállai J, Osváth A, Trixler M, Bánki MC: A személyiségzavarok mérésének dimenzionális modellje: a Temperamentum és Karakter Kérdőív klinikai alkalmazása. Psychiat. Hung. 2004, 19: 25-44.

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

Itthon: Ideg-Elmeorvosok (1975-től); Magyar Pszichiátriai Társaság (1980-tól); MTESZ Biokémiai Társaság (1980-1984). MPT Biológiai Pszichiátriai Egyesület (1990-tól – az Egyesület elnöke 2005-től). Szociálpszichiátriai Társaság (1990-tól). Az MTA Pszichiátriai Bizottsága (1990-től tagja, 1992-től 1998-ig titkára). "Cry for Life" Depreszió és Öngyilkosságellenes alapítvány (1991-től kuratóriumi tag). Magyar Neuropszichofarmakológiai Egyesület (= HCNP, 1993-tól máig elnök). Egészségügyi Informatikai Társaság (1994-től). Pszichiátriai Szakmai Kollégium (1988-1991, majd 2000-től ismét); Orvosi Kamara (1989-ben megyei titkár); igazgatóhelyettes ill. mb. kórházigazgató(1988-1990); különféle szakmai programok (pl. az “elmetörvény”-tervezet) felkért referense illetve lektora, 2001-2002-ben az ETT Gyógyszeralkalmazási Bizottság tagja.
A Magyar Tudományos Akadémián (1) a Doktori Tanács tagja 1998-tól, (2) a Klinikai Orvosi Bizottság és (3) az Idegtudományi Bizottság tagja 2003-tól.
Külföldön: Internat. Society of Psychoneuroendocrinology (ISNPE, 1988– ); European Clinical Aggression Group (1990–1998); Worldwide Hungarian Medical Academy (1991– ); World Psychiatric Association/Pharmacopsychiatry Section (1991– : “executive member”); European College of Neuropsychopharmacology (ECNP, 1993–); European Neuropsychopharmacology (szerk.biz.tag 1991–1998); New York Academy of Sciences (rendes tag: 1992– ); American College of Neuropsychopharmacology/Colleg. Internat. Neuropsychopharmacol. (1994– a HCNP elnökeként külföldi levelező tag jelenleg is).

Te bizonyára képzettebb vagy nála, s bizton kijelentheted, hogy, amit beszél, az áltudomány

dzsucseharcos · http://songun.blog.hu 2009.02.14. 19:33:40

Látom, megint "Einfluggefahr" van az indexcímlap felől. Volle Deckung!

Amúgy törzsolvasóként - bár először kommentelve - most csak gratulálok a bloghoz: hasznos és színvonalas kézikönyv mindennapos használatra.

Egy megjegyzés: a szóhasonlítás-mániába való belegabalyodás nem igényel különösebben paranoid alkatot, megteszi ezt a félműveltség és a tudományos stílusban, módszerekben való járatlanság is.

www.zompist.com/chanceph.htm

Nagyon könnyű bebizonyítani a magyar-kecsua vagy magyar-abház, magyar-óangol stb. rokonságokat. Akik ezzel foglalkoznak, csak azt felejtik el, hogy zavarbaejtően sok ilyen elméletet lehet(ne) felállítani, és akkor ezek ütköz(né)nek. De eddig nem jutnak el.

Vannak egészen visszafogott és nem-vicces, de mégis a leg"paranoid"abb írások logikáját osztó eszmefuttatások respektábilisabbnak tűnő szerzőktől. Talán ez a nagyobb gond, hogy az ilyen elméletek dilettáns voltát sokkal nehezebb a közönségnek demonstrálni, mint az eleve komikus hatást keltőkét.

budipa piroska 2009.02.14. 19:50:04

vannak ebben jó gondolatok, csak nagyon szarul van előadva. kb. azon a szinten, amin azok adnak elő, akiket kritizálni kíván... kicsit még képezd magad, mielőtt legközelebb tollat ragadsz...

heki 2009.02.14. 20:18:49

köszönjük igor eme megmentően jó tanácsot
köpött a maci azt hiszem

88wx335dsf 2009.02.14. 20:23:18

@zsame:

Ezt szó szerint idézted?

"Mióta az agyat működése közben is lehet vizsgálni kiderült, hogy szavakkal pontosan ugyanolyan hatást lehet elérni, mint, gyógyszerekkel."

Ezt te elhiszed? Akkor miért nem dönti romba a gyógyszeripart?

Én egyébként gyógyszervegyész vagyok. A tisztelt doktor úr pedig elmondhatná azt a szókombinációt amivel mondjuk a végső stádiumos daganatos betegek fájdalmát lehet csillapítani.

gitáros 2009.02.14. 20:56:22

@88wx335dsf: Sarkítasz. Szó sincs _minden_ gyógyszer kiváltásáról.
De gondolom, pl. a hipnózis ismerős. Jól emlékszem, fogász volt, aki először alkalmazta fájdalomcsillapításra?

Ventura Blvd 2009.02.14. 21:08:30

@88wx335dsf: Dr Bánki M Csaba Életünk és az Agy Kiadta: Biográf 1995 287.o
Idézem: A szavak, a szavakat kísérő gesztusok, a hangsúlyok és a mozdulatok a másik ember agyára hatnak, és ott a másik ember aggysejtjeiben, agyi hormonjaiban, hírvivő molekuláiban, agyi fehérjéiben vagy receptoraiban változásokat idéznek elő. Emberemlékezet óta tapasztalja mindeki, hogy néhány kedves és bíztató szó megnyugtat, képes lassítani a rohanó pulzust....másfelől néhány alattomos mondatelég lehet hhoz, hogy rosszullétet, hidegrázást....érezzünk. A szavak mindkét esetben először élettani, biokémiai változásokat okoznak az agyunkban, majd pedig ezek a változások jutnak el idegingerületek és kémiai üzenetek, hormonok formájában belső szerveinkhez....A szavakkal kiváltott hatás odabenn az agyban pontosan ugyanaz, mintha azt szavak helyett közvetlenül a megfelelő molekulákkal, gyógyszerekkel értük volna el"
végső stádiumos daganatos betegek fájdalmát pedig, ha ők hisznek Istenben, akkor egy pap igenis szóval, imával csillapítani tudja.
Senki nem akrja elvenni a gyógyszervegyészek kenyerét. Nem is tudná, hiszen lehetetlenség minden beteg ember mellé papot, minden beteg lélek mellé pszichiátert állítani.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.14. 21:13:48

@zsame: @gitáros:
egy langyos nyáresti eső ellazít, egy rövid szonya látványa meg felizgat. xanax és speed. csak a dózis nem feltétlen ugyanaz.

88wx335dsf 2009.02.14. 23:37:34

@gitáros:

Én erre reflektálok:

"Mióta az agyat működése közben is lehet vizsgálni kiderült, hogy szavakkal pontosan ugyanolyan hatást lehet elérni, mint, gyógyszerekkel."

Te mire?

88wx335dsf 2009.02.14. 23:41:03

@zsame:


"A szavakkal kiváltott hatás odabenn az agyban pontosan ugyanaz, mintha azt szavak helyett közvetlenül a megfelelő molekulákkal, gyógyszerekkel értük volna el"

helyett te ezt írtad:

"Mióta az agyat működése közben is lehet vizsgálni kiderült, hogy szavakkal pontosan ugyanolyan hatást lehet elérni, mint, gyógyszerekkel."

Ez szerinted ugyanaz?

Mert szerintem nem.

De ha akarod küldök egy mailt a Debrecenbe.

88wx335dsf 2009.02.14. 23:44:36

@zsame:

"végső stádiumos daganatos betegek fájdalmát pedig, ha ők hisznek Istenben, akkor egy pap igenis szóval, imával csillapítani tudja."

Nem. Menj be a Kékgolyóba és kérdezd meg magad.

Felőlem hiheted azt, hogy igen. A kenyeremet pedig nem veszi el a ráolvasás, ettől ne félj.

magyar-magyar szótár 2009.02.15. 07:39:19

@Leonard Zelig: Igen uram, vannak kóros ismétlések. De nálam szinte nincsen is moderálás, tehát a kommentelők segítenek, így Ön is, köszönöm! Majd javítom. Egyébként: önmagban ez az őrültmagyarok kertje -téma megérne egy külön blogot.
Házmaesterfilozófussok.
Söntésebölcsek.
Buffet-próféták.
Szittya Attila Bendegúz.
Vitéz Somogyvári Gyula.
Akor.. Garaczi, Kukorelly & Co őrült haverját hogy is hívták? Akit Nagy Atilla Kristóf, istennyugossza, felpofozott..

magyar-magyar szótár 2009.02.15. 07:44:25

@csántérfa: Én nem féltem a gyerekeimet, hogy Acsargárgyulákokok lesznek. De, ismétlem, minden pálca annyit csap vissza, amennyit előreerőszakolják. Aki hülyül, viszont, az hóttkomolyan vész el. Nem ismerek magyar és nemzetellenesebb társaságot most azoknál, akik behülyítik ezeket a tanulatlan buta madárfejűeket meg izomban agyasokat a ZacsarGárgyulákokba. Egy veszélyesen agyileépült idült alkoholista, Für Lajos , mint elöljáró, hát hajaj.
Magyartól idegen, a befogadó, toleráns magyar lelket berzeli az ilyen hochduetsch maschiren.
Most Árpád zászlajának legyaláz[tat]ására nem is térnék ki...

magyar-magyar szótár 2009.02.15. 07:49:40

@programozó állás: Egyszerűen hisztériázás uram, amit csinál. Nem elég, hogy beletapicskol a pocsolyába, még toporzékolván engem is frecskelészne? De uram!

magyar-magyar szótár 2009.02.15. 07:53:40

@zsoltix: Tájékoztatom, hogy a Bostoni halotkémek hard jeleneteiről (ti. hullazsák zsezsegtetése kinyitás céljából) is el szoktam harcolni. Van nekem live! borzonganivalóm, nem kell ahhoz nekem a kuruc-in-fos-ban gennyturkászolnom. Ilyesmi témaszegény jógyerekbloggereknek való a címlaprakerülésmarketingben.

magyar-magyar szótár 2009.02.15. 08:03:25

@88wx335dsf: Elnézést a megszólítottól, hogy én is válaszolok:
Az Acsar Gárgyulákokok attól szélsőjobboldaliak, hogy önmagukban tekintve sok-sok apróigazságot hamis kontextusba helyezve társadalmi bűnbakot (bűnösréteget) képeznek és mindent azok nyakába pakolásznak. Régi fasiszta lózungokat újítanak föl. Messzirűgyütt emberek masározása semmit nem old meg a helyi közösség problémáiból, pl azt, hogy becseűűlettes magyarcsávók a segély-tüzifa árát lealkudjá a negyedére és úgy veszik meg a cigánytól. Azt sem oldják meg, hogy a királycsávók kamatolással élősködjenek a segélyen élőkön.
Nem hányják ki a becsületes magyar góréjából a kukoricát, amit orgazdaként a cigányoktól vásárolt. Ésígytovább.
Gyönnek, trappónak, zászlótgyaláznak. Jelképekkel idegesíteni akarnak más emberket. Mi köze a magyar-hoz a gárgyulákok ruhájának? Szatmári oroszlány van a hátújjál a mellények? Vagy az a bakkkancs a magyarass?

Trappónak- aztán elmennek.

És a szart, amit hagynak maguk után, ki takaríjja föl?
Mondjuk fogadjuk el, hogy van az az ügy, amit védelmeznének. Annak az "ügy"nek minden trappolás csak ártalmára lenne

magyar-magyar szótár 2009.02.15. 08:08:28

@Isarsturm: Részben egyet értek önnel, nem biztos, hogy László úr örülne az idézetnek.
A többi nem igaz. Liberálisok szemében nem hiszem, hogy László úr szövege lenácizható. Akikre ön gondol [fazonliberálisok] képesek Gizikét hajánál fogva párhuzamba ráncigálni a láncos gőzekével -de László urat aligha tudnák még ilyen ügyesen is lenácizni.

Érdekelne, hogy konkrétan milyen szövegrészt találna lenácizásra alkalmasnak arra László úrtól? Mármint egy jógyerek szemövegén által..

magyar-magyar szótár 2009.02.15. 08:14:17

@igor.h: Hihetetlen, de még én is gyermek voltam, amikor megszülettem, szép kerek-sarkos mondatokat írtam, aztán a mazsoláimat Felnőtt Bácsik-nál olvastam visza. Na, ebből a salátából aztán Felnőtt Bácsi sem mazsoláz :))
Egyébként kösz , tényleg.

Heki: Sajnos Igornak igaza van. Az a baj, hogy kripto-bérbloggerekkel vet össze, akik a munkaszerződésük apróbetűs részei alapján vagy rendesen pénzért írnak. Nyilván, ha sejtem, hogy ez címlapra kerül, megfésülöm. Vagy: papírra azért így nem adnám.

88wx335dsf 2009.02.15. 17:59:18

@magyar-magyar szótár:

Ennyi? Mert ugyanez ugyancsak elmondható azokról is akik szerint a gárda szélsőjobboldali.

El fognak férni mindketten a szélsőjobb oldalon?

magyar-magyar szótár 2009.02.16. 04:30:10

@hammer: Nem túl régen volt az, amikor még egyedül megraktam egy platós IFÁ-t búzával,66-72kg-s zsákok, bizony. Az igaz, hogy szűzen érettségiztem le, de csak azért, mert azt hitem, hogy az embernek először azzal kell szeretkeznie, akibe igazán és mélyen szerelmes. Az Acsar Gárgyulákok nem szóvicc, hanem kényszer: ne lehessen ideguglizni az MG keresőszóval. Pl más cimkékket is így írok át, Zóbbány vagy NemzetészvesztőFerenc (ő szokott Kedves vezető -is leni a szövegeimben)

Amit kifogásolsz, a jeccerű, tiszta szódanélküli impérijalista hazafiság az angoloknál, franciáknál különösen. Simán liberális közpolgár francia kb annyira nagyfranciáskodó és nacionalista, mint nálunk egy JOBBIK-os, pl, ha nem helyesen ejted a bagette-et, nem kapsz. Nem ad engedményt a Fr4ancia Akadémia Helyesejtési szabályzatából, ha egyébként egy parisienne , hallván honffytársa beszédét, katalón spanyolnak hiszi.

magyar-magyar szótár 2009.02.16. 04:39:13

@88wx335dsf: Elnézést, hogy utólag beleugatok, de a fájdalom olyan, mint a "decibel" relativus.
A Kékgolyó utcára. Lehetetlen a fájdalmat vegyianyagokkal legyőzni. A beteg fájdalomérzetet delirál akkor is, ha az orvosok az idegiészlelését totál kiütik. Áll az orvos (ma már kevés a tudósorvós, ai filozófus is) és blazírtas nagypofával mondja: "Anyuka nem érezhet fájdalmat mert gyak. nem működnek az idegvégződései."
Arra azonban nem tud válaszolni, hogy a deliruiumban "álmodott" és a valódi fájdalom között mi a különbség.
Igenis, tudati úton sokminden legyőzhető, lenyomható, az elviselhetőség szintjén.
Midőn napokig tartó késszúrás-szerű hátfájdalmaim voltak, egy zsámolyra hasalva (térdelésből) olvastam is. "belementem" a regénybe.. s addig a fájdalom elviselhető szinten maradt.
Kékgolyó-utca témára: Egy paraszt onokáinak röhögve mondta a vidéki rákosztály főkaszása (aki a legtöb pénzt jkaszálja be) hogy lehet a papának intézni a koporsót. A papa azonban elhatározta, hogy nem hal meg, még háromszor metszett szőlőt, azaz ez decemberben volt . És az öreg még 3 februárt élt meg. Szívinfarktus vitte el -ugye a rákos vére tele "homokkal" (salakszemcsékkel...) Hosszú az infarktusos halál utolsó 2 másodperce tarthat órákig is.. de mégsem olyan nyomorult, mint
a szakszerűen legyógyszerezett végsőfázisos rákbeteg delíriumos pusztulata.

A rákbetegek hospicéja fővonala a "Nem szabad fájnia"
Én ehelyett a fájdalom viszonylagos (amíg lehet) pszichés tűrésére gyúrnék... Ne engedjünk hamar erős fájdalomcsillapítókat. Minél későbben, minél kevesebbet.

magyar-magyar szótár 2009.02.16. 09:18:50

@88wx335dsf: Bocs, de ez nem volt válasz a részedről :) ennyivel meglógsz?

88wx335dsf 2009.02.16. 11:36:51

Meglógok mert ez innentől kezdve nem racionális érvek mentén történő véleményütköztetés hanem hitvita.

A hitvita pedig sztereó monológ.

magyar-magyar szótár 2009.02.16. 12:08:02

@88wx335dsf: Szerintem elvakult vagy. Igenis, a modern orvostudomány foglalkozik lélektani kérdésekkel: ez nem "hitvita" dolga. Ülj be egy kemoterápiás-ambuláns kezelő várójába s nézd, hogy tuningolják egymást a betegek.
A gyógyító nevetés.
A betegség "démonának" szembenevetése: Ez nem misztika, hanem sejtbiológia.
Nem "misztika" az, hogy a az, amit népszerűen (és a könyebbség kedvéért hagyjuk meg a kifejezést) lelkierőnek nevezünk, támogatja a szervezetb immunrendszerét.
Sejtbiológiai tény, hogy a levert depressziós embert a betegség is könnyebben leveri.
Hogy az a rákos beteg, aki halálfélemét képtelen legyűrni, nehezeben áll ellent a kórnak.

A tudós mondja (Dr Bánsághi Zoltán) hogy: "Lázadj beteg, tombolj, ne fojtsd le az indulataid!"

Mondjuk.... azt tudom még mondani, hogy jó neked, mert csak elméleti ismereteid vannak a témakörben.
És ne gondold, hogy a te nézeteid nem ideálisztikusak. (Mechanikusmateriálista =ideálista :) )

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.16. 12:14:59

az mechanikusmaterializmus védelmében: a gyógyszer meg a szuggesszió ugyanazt csinálja, ugyanazokról a vegyületekről beszélünk - érdekes is lenne, ha a neurotranszmitterstimulánsok nem természetes agyi folyamatokat utánoznának/befolyásolnának.
csak - mint mondtam - a dózis nem mindegy. ha épp a lábamat fűrészelnék, és pár kedves szó és a színtiszta morfium között kéne választanom, nem vacillálnék sokat.

magyar-magyar szótár 2009.02.16. 12:46:40

Hihetetlen, de lehet annyira lélekre gyúrni (jóga) hogy az amputációt is elviseljed.
Most az, hogy én már nem vagyok képes futással halálrafárasztani egy antilopot,nem jelenti azt, hogy egy kínaitornacipős-katonaigatyós busman sem képes rá (A BBC stábjának még bemutatta)
Csak arra akartam a sarkosságok felől (amputáció és morfium) felől eljönni,
hogy egyébként
a bármilyenmodern orvoslásnak is sükséges az embert
pszichés gépnek teknteni.
most nem azért, de még az autónak is van "lelke". (am.: Hogy a trabantnak középgázt adok, majd indítózásnál gyorsan fölengedem s vissza padló s akkor elkapja S CSAK EKKOR HÚZOK közép"szivatót, de ez nem érvényes a Feribácsi trabantjára..)

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.16. 13:39:19

@magyar-magyar szótár:
ez szép, csak fakír nem lehet akárkiből, képességek és/vagy idő hiányában.
a gépek "lelkéről" meg: ámítástechnikus vagyok (sort of). nincs nekik. bonyolultság, az van, apró, összeadódó különbségek, de lélek, hangulat, ilyenek nincsenek. komolyan mondom.

heki 2009.02.16. 14:41:39

@bs395:
valahogy mindig belefutsz ilyen ateizmus vitákba, nem? :)

2009.02.20. 13:29:14

@magyar-magyar szótár: Köszönöm hogy válaszolt!
László úr egyéb kiváló írásaira gondoltam, nem az ön által hivatkozottra. Természetesen én magam közel sem azonosítanám a létszemléletét azzal a jelentéskörrel amit ma a náci kifejezés mellé párosítanak. Ámde álljon itt egy idézet a Népszabadságból ahol is a következő szavakkal nyugtázták az általam és eddigi tapasztalataim alapján ön által is tiszteletnek örvendő rendkívüli intellektussal megáldott úr egyházalapítását: "Más egyházak képviselői kifejezetten a szélsőjobb, a náci-nyilas eszmekörben mozognak: a Metafizikai Hagyomány Egyháza vezetője szerint a második világháború idején nem volt "elgázosítás és módszeres genocídium". A Magyarországi Pantholokatholikus Tradicionális Egyház alapítója (Dr. László András) Szálasi Ferencet méltatta, egyik interjújában pedig kijelentette, hogy "aki baloldali, az degenerált" - olvasható a lapban.
Ez ugyanilyen formában megtalálható a 168 óra, a Magyarországi Evangélikus Egyház, valamint a HírExtra honlapokon, ez utóbbin www.hirextra.hu/2009/01/24/amikor-az-egyhaz-uzlet/ forrásként az MTI volt megjelölve, amely elvileg független, nem hinném hogy egyébként a fazonliberális jelző ráillene, habár szerény véleményem szerint a sajtó, ill. a média 90%-ára jellemző ilyen vagy olyan formában.

magyar-magyar szótár 2009.02.20. 15:10:05

@Isarsturm: Elgondolkodtat, amit írt most. A Dr László András nem lehet ritka név -lehet az a másik másvalaki?
Kende étervből is kettő van, mindkettő doktor, az egyik szociográfus, tudós, a másik feltünésiviszketeg paranpoid barom. Az utóbbi használja a Dr-t mert neki nagyobb a szüksége rá.
Majd utánanézek én is...
Ez a Dr László András értelmes ezen egy szövege alapján...

2009.02.20. 17:03:55

@magyar-magyar szótár: Sejtettem hogy felmerül önben ez az eshetőség, éppen ezért megragadom az alkalmat hogy minden kétséget eloszlassak személyét illetően. Az ön által hivatkozott írása, a Sacrum Imperium nevezetű folyóiratból származik, ha utána néz a világhálón, és átnézi tartalmát, találni fog olyan László úrtól származó cikkeket, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy a nyilas és náci jelzőkkel miért hozták összefüggésbe a kedves baloldali publicisták, noha ez leginkább annak az ékes bizonyítéka, hogy vagy képtelenek szöveget értelmezni, vagy a felfogásuk ennyire korlátolt. Egyébként ezen interjú nyomán jutottak következtetéseikre: www.geocities.com/pannon_front/29/LAint.htm

magyar-magyar szótár 2009.02.21. 03:44:52

@Isarsturm: Hát, László úr szövegapparátusának felfogásához Kulcsár-Szabó Ernő professzor úr hypertexturális ÁMDE szép magyar beszédén kell edződni. Namost a jóoldali megfelelő és nyalinger újságíróink számára a szövegfelfogás netovábbja Vágvölgyi B. -már Váncsa is lecke nékik. (Azt hiszik, hogy Tóta W találta föl a többszörösenösszetet, utalásos csúsztatós mondatot... )
Dr László szövegéből kettő világos számomra:
Azt, hogy ultrajobboldali, azért mondja , írja le, hogy a jóoldali megfelelőgyerekek agyvérzsírtolulást kapjanak, berobbanjon a retinájuk és ne tudjanak olvasni a dühtől.
Amúgy, amit akarna, az utoljára az egyiptomi legfelsőbb (tehát íratlan, szájhagyományú) tudás birtokosainak sikerült, akik próbáltak a tudomány fejlődésében afféle "bio" emberiléptékű iramot tartani, tehát úgy gondolták, hogy az emberiségnek minden jelentősebb felfedezéshez föl kell nőnie (a legfaszább kerekeket harcikocsikon alkalmazták így is...)

A jóoldali megfelelő nyalingerek nem sejtik, hogy jelenlegi Legfőbb "Állam" """vezetés"""ünk hogyan gónyolódik és viccel a magyar APA-vágyán, hogy ezzel már Rákosi is tisztában volt (Sztalintól tanulta)
Sztalin is felismerte ezt, hogy A Jó Cár Atyuska képe kell a népnek, A Gazda.
Ön szerint a mai Magyarországon nem hűbériség, feudalizmus és császár nélküli kamarillarendszer van? Nemde demokratikusintézményrendszerünk oldalbafütyölve, egy négytagú kamarila és 300-400 írnok (brainstorminger, kommunikátor) irányít, mondhatni "papság". Ami "papság" ugyanúgy >>burn it

kündü 2010.10.08. 12:36:25

Az öreganyád visszeres wallhallát, MATYXI!!! :-D

kündü 2010.10.08. 12:37:36

S most hallgassunk egy kis "örültmagyar" hard rockot a klasszikusok közül...

Led Zeppelin: Moby Dick.

www.youtube.com/watch?v=nGZxzxaYb8I

kündü 2010.10.08. 12:50:53

A "csizma" ótörök, ogur-török szó.

Varga meg elmehet a Bús Délamerikai Vadonba, mint Badiny,
mert BIBLIAFÜGGŐ, tehát a zsidó szakrális iratoknak megfeletetés a prekoncepciója, ráadásul a Dák-óromán, újabban Thrák-óromán elméletek nevetségességén messze túltesz.

Nem kell szégyellni azt a nagyállattartó, vérengző rabló népet, aki én vagyok.

"Szótár" meg még nem fingugrál se....Volksdeutsch.

Gyüttment a kunok köszt.

kündü 2010.10.08. 12:57:19

A felrakott kép különösen dühít:

hát egy turáni mélymagyar PONT EGY FRAKHEIMI CSIRKETENYÉSZTŐRE HAJAZ??!

Á' propos: haj. Hogy kopasz, az még nem lenne baj, de4 a fejebúbjától egyetlen hosszú, varkocsba font sötétbraun hajának azért lenni köll!

Kultiválni kell még tégöd, átnevelőtáborban, mert a kun szaubul nem eért, az körösztölködján által a "büün"-vallásra és Tengri hitre!

kündü 2010.10.08. 13:07:37

Amúgy EZT MELY üdőpontban, szómágiákus státusodban írtad??!

Mert ÍM, szín-szittya az Magyariak Országa, az összes hatalmi szörvözöt, aki meg nem az

1., NEM magyar (zsidó, cigány, stb - S NE KÉRJ PC-t tőlem, nálunk az alkotmánysértő!)

2., hazaáruló (komenista, libsi, neolibsi, zsidó)

3., Semmilyenfajta (olyik, mint TE, ideológiátlan szélfújta mindentkritizáló, meg a zsidók, stb.)

kündü 2010.10.08. 13:17:23

@bng: Te beteg vagy, baromarcú.

Leonard Zelig: na , mégegy zsüdő.

Hell Pista, "erlauer" egy VADZSIDÓ, cionista állat, kis maszop-kodással, az V. ker. SZDSZ vezetője - volt, mert MA MÁR NINCSEN SZDSZ!

Hell tevékenysége az általam hitelesnek minősített Protocols of Zion's Wismen
szó szerinti végrehajtása ebben a belső-ázsiai gyökerű, xenofób országban.

kündü 2010.10.08. 13:42:21

@bng: Te beteg vagy, baromarcú.

Leonard Zelig: na , mégegy zsüdő.

Hell Pista, "erlauer" egy VADZSIDÓ, cionista állat, kis maszop-kodással, az V. ker. SZDSZ vezetője - volt, mert MA MÁR NINCSEN SZDSZ!

Hell tevékenysége az általam hitelesnek minősített Protocols of Zion's Wismen
szó szerinti végrehajtása ebben a belső-ázsiai gyökerű, xenofób országban.

kündü 2010.10.08. 13:45:08

@ügyfélszolgálatos:

Mer' ez mély a nemzeti értelmiség kartforgatóinak ám, TE ÖKŰZ!!!

kündü 2010.10.08. 13:49:17

@borpancsoló >>:

Igen, a bekezdésben, amelyben engem gyaláz ez a Nyelvi Lepedék,

az valóban egy fasság..:))

kündü 2010.10.08. 13:52:51

@Isarsturm:

László András egy buzi semmirekellő. Megyek és ezt vele is közlöm.

kündü 2010.10.08. 13:57:14

@hammer:

Az ŰRÓ ÍR védelmében:

te egy teheccséktelen bunyevác vagy,
irodalmilag alulművelt,
az újszerű nyelvi fordulatok jogosságának megkérdőjelezése KAROSSZÉRIA-LAKATOSRA enged következtetni, te "nagymenő".

Érettségizz le előbb, mielőtt filológiai vitákba bonyolódnál.

Én vagyok a HATALOM, a corpus iuris hungarici.

Rettegj, nemzetellenség.

kündü 2010.10.08. 13:59:05

@Isarsturm:

2009-ben MÉG a Fidesz volt "NÁCZI"??!

Akkor most kurva nagy szarban vagytok, szocionista állatok...:-DDD

kündü 2010.10.08. 14:03:52

@VicGilson:

Cigányfajvédő:

HOL ÉLSZ TE??

Mert ha Európában, akkor Frakreich, Italien und Deutscghland együtt álltak ki a balkáni gipsyk hazatoloncolásáért!

Ha meg Magyarországon élnél, AKKOR a valóságtól elrugaszkodott téveszméid vannak:

van az a genetikai mocsok, amivel radikálisan kell kezdeni valamit, MERT ÉLŐSKÖDŐ, BURJÁNZÓ fél-állatokból áll és képtelenek bármiféle beilleszkedésre!!!

kündü 2010.10.08. 14:05:43

@Ben Zinkoot:

TE ZSIDÓ VAGY??!

Te meghágott hím kecske Hóreb hegyének szemközt,

és vagyok a sakhter...

kündü 2010.10.08. 14:08:02

@zsame:

S ez kiaf@szt érdekel. PSZICHOMÓKUSCI??!

kündü 2010.10.08. 14:15:12

@magyar-magyar szótár:

HÜLLYE Schwabl!

NEKED mi a bajod a herrenvölkisch übermensch-nemzettel?

MINÉKÜNK, Keletrül érkezett vadmagyaroknak a Német Birodalom átjáróház a dúsabb zsákmányok felé.

kündü 2010.10.08. 14:19:13

@88wx335dsf:

RACIONÁLIS???!

Na, nem!

NACIONÁLIS!!!

kündü 2010.10.08. 14:22:49

@magyar-magyar szótár:

Szöginy búsmanok, alkoholistákokat nyináttak belőlük a "WhitePowernyikek".

Mint hajdan a "native americans"-ból.

Szöröncse, hogy MÜNK, turániak organikussan vagyunk alkeszek, ab OVé, vagy Ab Deo....

kündü 2010.10.08. 14:26:10

@bs395:

Az nem szakma...

Próbálj meg Szügyész, pol.tiszt., közgazda és a Párt Ökle lenni egyszerre.

Gombokat nyomkodni egy csínpánz is tud.

magyar-magyar szótár 2010.10.09. 05:59:00

@kündü: Johh bruder, aba ein altaitscher-thurauer sortiment trinkt toch >>arig<<, wie ooni leichtesalkohol, ein Mongolische Breeze, jahh:
Entschuldig daß, dies schwoobschproooche, aba Du pischt [bist] ooni irschaer wadmadjahr bedjar, nein?

kündü 2010.10.09. 19:12:31

@magyar-magyar szótár:

Ja WOHL, oder alkoholische araig(mongolisch) kumiss, kumran, szüzma, agram, raki, boza, türkmenli kanyak, ayya üzün, wein (im turaner: BOR ist altentürkisch wort,
bedeutet, dass die "heilige Pflicht ändern"...:)))

Offenbar der turanischen Rennen der höchsten in Eurasien ...:))

karahun.hu/karahun_alapitvany/

kündü 2010.10.09. 19:18:29

@magyar-magyar szótár:

Ich? Ich spucke den abscheulichen totalitären irschauer Slawen!