szocialista embertípus - Szocialista módon él és gondolkodik. Először úgy él, hogy a kisdobosok nyakkendőjére legyen méltó, aztán, meg hogy az úttörök vörös nyakkendőjére. Ha kiváló úttörő, nem kell Killián-próbát tennie a KISZ tagsághoz. KISZ tagnak akkor kell lennie, ha vidéki középiskolába jár és érettségi után felvételt szeretne nyerni valamely felsőoktatási intézménybe. A szocialista embertípus politikailag alkalmas felsőfokú képzésre, bizonyos [ma mondanánk: diákönkormányzati ] funkciók (diáktanács elnöke pl) betöltésére. Az igazán alkalmas szocialista embertípusnak már a szülei is azok voltak, pl nem a falu templomában kereszteltették meg  a megfelelő szocialista csecsemőtípust, hanem a hetedik faluban, aminek pletykás papja nem fecseghette ki a titkot borozgatós haverjának, a pártitkárnak. (Régente faluhelyen a viszonylag művelt emberek összejártak beszélgetni, ezért nem ritkán a pártitkár jóban volt a pappal. Főleg, ha a pap is alkoholista volt.  

A szocialista embertípus hisz a szocializmus győzelmében. Amiután a kommunizmus építése, majd annak győzelme következik. Hogy valaki szocialista embertípus még nem teszi alkalmassá A Párt  tagságára, azt ki kell érdemelni. A Párt tagja nagykorú lehet, kivételesen azonban ideológiailag koránérett és felelősségteljes jóképességű KISZ tag is felvételt nyerhet A Párt-ba. Na, ekkor tutti biztos, hogy felveszik az egyetemre vagy fősuliba.

[...]olyan ember , akik szereti  a munkát, ismeri  az életet, hű  a munkásosztályhoz, felismeri , hogy az osztályharc különböző szakaszaiban melyek a feladatai , olyan ember , akik életvidám , művelt , bátor, egyszóval: szocialista.

Az úttörőmozgalmat tokkal vonóval a cserkészetből és a szovjet pionyérmozgalomból kopírozták össze.

Ha nem KISZ-tag és nem a budapesti vagy a kecskeméti piaristáknál érettségizik, akkor elmehet a fasori gimnáziumba, talán onnan még fölveszik, de egyébként, mint politikailag alkalmatlan, ne reménykedjen. Annak ellenére, hogy az ateista propagandában való részvétel a szocialista embertipus számára is kötelező volt, mégis működtek egyházi fenntartású középiskolák a "szocializmus" idején is Magyarországon, ugyanis ezekbe az iskolákba íratták A Párt főemberei is gyermeküket, ha olyan felsőoktatási intézménybe akarták bejuttatni őket, ahová a zisten protekciója meg a szülők politikai kapcsolatitőkéje és a nagyszülők féldisznói meg nagyszatyor libamájai és demizson somlaiborai is kevessek voltak, meg az is , ha a keresztapu a minisztériumban volt. A gyerek KISZ-és pártvéleményeztetését meg a poltikaimegfelelőségéhez csak megoldották valahogyan. Olyan magas szinvonalú oktatás folyt az egyházi középiskolákban, hogy onnan még nem szocialistatípusú, klerikális, kétes elemek gyermekei is feljuthattak egyetemre (Esterházy Péter az ELTE TTK matematika szakára pl).

A szocialista embertípus nevelése már az óvodában kezdődik. Jellemezze a szocializmusba vetett hit. Természetesen a jézuskába ne higgyen, helyette alkalmazzuk a téltündér és a télapó kifejezést, a Mikulás -ban már van enyhe klerikális stich. A szocialista embertípus életét permanensen a politikai képzés, oktatás végigkisérte. Ha pl begyűrűzés következtében módosították egyes termékek árait, akkor előzőleg a televízióban, rádióban és sajtóban népnevelő célzatú spontánriportok jelentek meg.  Sorbanállás a rothadó kapitalizmus országaiban üzemanyag hiány miatt. Ugyanilyen pol'előkészítés, hasonlatosan a mai bérbloggerek előnyalásaihoz, lényegében minden központi akciót nem csupán előkészített, hanem jelzett is előre. Úgyhogy az emberek, mint a veresleő égaljából az aligha szél nem lesz-t, a vezércikkekből [vö.: vezérblog] is kiolvasták a jövő történéseit, pl, ha arról szólt A Hazug [a média korabeli beceneve], hogy nem lesz áremelés, akkor rohantak a boltba vásárolni, amit értek. Ha viszont A Hazug szerint a fizetések jövőre is megőrzik reálértéküket, akkor maszekolás, különmunka, vagy a munkahelyről  szocialista relácioban elhozható ez-az után néztek jövedelempótlás céljából. Szocialista embertípus viszont, ha azt írta az újság, hogy nem lesz benzináremelés, akkor is szépen otthon ült SZTK fogsorát csikorgatva, ha az egész falu összes autója döcögött az ÁFOR-kútra tankolni: mind a tizenhárom autó, a trabantjába úgyis csak 20 liter fért volna, kannázni pedig neki végképpen  elhajlás számba  ment...

http://www.wdr.de/themen/politik/deutschland/oelkrise/_img/Pferd_VWbus_akgimages_400q.jpgNyomorgó, a nyugati olajváláság következtében tönkrement nyugatnémet parasztok éhségtől kóválygó állataikkal. (1973)

Óvodában? -a szülők azzal fejezhetik ki szocialista embereszményünknek való megfelelésüket, hogy gyermeküket az ateista propagandának köszönhetően titokban, a tudomásunk nélkül kereszteltetik meg, majd később az ünnepélyes névadó (A TÉCSERI szervezésében) kereteiben úgy tesznek, mintha meghatódnának az aktus következtében, ui a gyermek ilyenkor már 3-6 hónapos. A TÉCSERI (egyébként A Párt berkeiben alapfokú retorikai képzést is kapott, mert szemben a mai világgal, ebben az üdvösben, amiről beszélek, szinte mindenki kapott pol'képzést, tehát nem volt olyan naívan bugyuta a politikához, mint a mai polbloggerek 99,99848 %-a) .. szóval a TÉCSERI jobbára temetési beszédekben [kommunista pap -népihumoros kifejezés a társadalmitemetés szónokára] edzett szónoka kitért arra, hogy ezen aktus, ti a névdó, a szocialista társadalom kebelébe veszi a csecsemőt, aki bizony falusi viszonyok között, ahol másfél év alatt se jött össze 100 újszülöttből egy jó kis tömeges névadóra hat gyermek, előfordulhatott, hogy már a pina és a bazdmeg szavakat is huncutul tudta beköpni a megilletődött csendbe, főleg, ha a juhászati ágazat vezetőjének onokája vót a kiskunistenmögi Nemhátrálunk! termelőszövetkezetben, tehát kis csikósruhában, árvalányhajas csikóskalapagban, karikásustorral a kezében... a keresztapja térgyén ...

A korabeli Központi Kommunikációs Gépezet -et akkoriban nem a MeH-ből, hanem az APO-ból irányították. Íme a kommunikációs cél leosztása: Az MSZMP elvárásainak megfelelően - az elmúlt évtől a parasztságot célközönségnek tartó Téli falusi esték után - most is erősítette a Televízió a politikai, agitációs műsorait. Elvárták, hogy a televízió politikai kérdésekben hatékonyabban lépjen fel, egyértelműen fogalmazzon, ugyanakkor érdekesen és izgalmasan mutassa be mindazt, ami a szocialista törekvésekkel kapcsolatos. Előírták, hogy szenteljen nagyobb figyelmet a termelőmunkának úgy, hogy a legszélesebb műfaji skálát felhasználva, sokoldalúan és vonzóan ábrázolja a munkáséletet. A legfontosabb politikai feladat a szocializmus eszméjének, a szocialista embertípus jellemző és követendő vonásainak ábrázolása volt, mind a tájékoztató, népművelő, mind a szórakoztató és művészeti műsorokban.

A szocialista módon gondolkodás - na az nagyjából pont olyan volt, mint a mai szocialista módon gondolkodás, amikor a politikailag jólképzett és fegyelmezett szocialista kényszermosolyával igyekszik leplezni valódi gondolatait a Kedves Vezető-jéről, akiknek azt a jó pápai szomorú édes anyukáját csak otthon, a fehértelefonba meri szidni, amikor a gyomrában felgyülemlett epét kiadja... Szegénynek a sok kényszermosoly annyira kicombosította a mosolyizmait, hogy egyes tahók nem átallják botoxosnak csúfolni. Vagyis a szocialista embertípus díszpéldányai a mai politikai közhiedelemmel ellentétben nemhogy bolsevikok nem, de kommunisták sem voltak soha, sőt, praxisában a téesz földjén a saját zsebére maszekoló vagy városi ipariüzemben géemkázó vállfaja a legnagyobb jóindulattal is max vagy parasztpárti balosnak vagy jobbos szocdem'nek ment volna el. (A Párt, mint ma az MSZP meg a régi jó asszonyok, igyekezett a szoknyájával takarni a család szennyesét, azért belős pártaktívákon a maszekolás, mint nemjellemzője a szocialista embertípusnak, állandóan terítéken volt.)

Az ifjúsági szocialistaembertípusnevelés fellegvára a veszprémi KISZ-vezetőképző tábor volt.  A leendő középfokú (járási KISZ funcionyér, vállalati, főiskolai kari-KISZ titkár) KISZ vezetők a Jézus Krisztus Szupersztár c. rockopera filmváltozatán való mélységes felháborodásuk közepette megismerkedhettek a klerikális propaganda mételyeivel. Szintén a oktatás szemináriumi részében a teljes Woodstock -film cenzúrázatlan változatát is megtekinthették (egyesen szimatszatyorban becsempészték az Mk-25-ös magnójukat is, hogy a felháborító burzsojá mételyt majd otthon is behatóan tanulmányozhassák, különös tekintettel Alvin Lee I Go Home-jára és Carlos Santana meg Jimi Hendrix fellépésére, de nem kihagyva Janis Joplint). Este pedig azon háboroghattak, hogy a nyugat fiatalság szexuális egészségét milyen fertelmesen ízléstelen egészestét betöltő pornófilmek hogyan veszélyeztetik.

A szocialista embertípus KISZ-es változatát arról a trapézfazonú eszterházy-koczkás gatyáról lehetett megismerni, amit tavaly tavaszal a vissza-a-szocializmusba-akarózókról baromságokat koch-oló bérbloggerek és barátnőcijeik is szivesen vásároltak csipőnaci változatban a butikokban. A bluejeans-t viselők pedig voltak a "nyugtimádó" retrográdok, akiknek  csak a Coca Cola, a nyugati rockzene, a nyugati hifi torony (és nem a lengyel Unitra-Grundig ) volt a jó. A szocialista embertípus a diákkollégiumban Dinamit-ot bömböltetett magnóján és nem Ricsét vagy HBB-t vagy Eddát. (A kazettát a Jézus Krisztus szupersztárral nem is merte bevinni a koleszba, otthon hallgatta téliszünetben a tisztaszobában, míg anyjáék a disznót bontották csüdig bélvérsrárban az udvaron...)

A szocialista embertípus legahaladóbb változatának outfit-je 1978-ból: Ződ műszálas gardigány. Román import favágóing. Mosottan is retkesnek ható eszterházykockás trapézgatya, bokalengő. Magyar gyártmányú hajlíthatatlantalpú cowboy-sarkú dígócipő. Barna műbőr dété [diplomata] táska. Gomba jellegű, de a nyakat szabadonhagyóan rövid oldaltválasztékolt, szubkalcs változatban középről szétfésült  frizura. Granvisus márkájú panorámaszemüveg  . A dététáska tartalama: Világpolitika dióhéjban. Mozgalmár aktivista anyagok, néhány tankönyv, füzet, a kor státusz-szimbóluma, a logaritmikus bravúrokra is képes zsebszámológép . Két kenyér között anyu legendás duplabundás bécsiszelete többszörhasználatos nájlonzacskóban.  FIGYELEM! Órája Raketa, téglányforma, rézházas, Szgyelano v Eszeszeszer!! A kor cöcöcöpö-apuidegesítő pólója USA feliratú volt, címersassal. És a korban a szocialista embertípus számára is elfogadható kripto-pornó magazin  a kelet-német Das. A Das magazinban igen szinvonalas aktfotók jelenhettek meg és pajzánnak mondható német szövegek is. Általában a szocialista embertípus a képeket használta, a fiúszegmens a vécében inkább a Füles magazin címlapja lányportréit... mert a  Das elég drága volt . Míg DDR-ben csupán 1 M, ami   7Ft-nak felelt meg, nálunk 20-30 Ft-ba is került! (Figyelem, Kelet-Németországban a márkájukat haláltmegvetően a Nyugat-Némettel 1:1-ben váltották, ami az utazási viszonyok tükrében mégse volt akkora merészség. Lehet azonban, hogy nálunk emiatt a trükk miatt volt drága a Das...)

A következő kép nem jeleníthető meg, mert hibákat tartalmaz: „http://www.ddr-im-www.de/media/2/20080316-Blumenmaedchen.jpg”.Kevésbé színvonalas, annál merészebb , a maga korábban pornográf fotó kelet-német minőségben

 

 

 

 

 

http://s3.amazonaws.com/stylehive/blog/uploads/blue_cardigan_200.jpgMegfelelően stréber KISZ-titkár kék gardigányhoz olyan szocialista relációban importált lengyel ODRA farmert hordott, amit ma a legmenőbb butikokban un "börtönszürke" színben árusítanak, és amivel 30 évvel ezelőtt nem egészen szocialista típusú diákokat naív szüleik hiába kergettek körbe-körbe a csirkeszaros udvaron, akkor se vették föl, ha 300 Ft-ba került. (A Trapper viszonylag bluejeans, magyar, 800 Ft, az olasz csempész Levis az ecseri'n 1200, egy téesztag asszony havi fizetésének megfelelő Ft volt... )

Persze KISZ titkár viszonylag borotválkozott és sajátelőállítású biohajzsírjával grease-sített a hülyegyerekfrizurához. Az ingjét pedig behúzta a nadrágjába.

De hájszen a mélymagyar politikai kategóriákkal már Tisza Pesta geróf idejében baj volt, ugyibár... Hiszen az egyik első liberális magyar ember nem más, mint vezérlő fejdelmünk, II. Rákóczi Ferenc volt, ennek ellenére a marxista történelemtanítás szinte a szocialista embertípus egyik előképének állította be, ma pedig a balfaszistákok [kuruc-in-fos] önellenható baromkodásainak köszönhetően a jógyerekek szinte praefasiszta retrográdként állítják be...

A szocialista embertípus is egyébként úgy élt, ahogy tudott, és pl szocialista relációban szerezte be azt a holmit, amit a kereskedelemben nem talált. Az, hogy ne lett volna pénze rá, a hiánygazdálkodás -ban ritkán fordulhatott elő. Egy ember ma a havi jövedelmének néhány szempillantással odalőhet, míg a szocialista embertípus legjobb kapcsolatait is kihasználva napokig tartó utánjárással költhette el. Faluhelyen még felvágottat is csak heti két nap árultak az ÁFÉSZ bót -ban, tehát csak úgy felzabálni is művészet volt a szocialista embertípus számára , nemhogy tartós fogyasztási cikkre vagy ruhára költeni. 

Ezen a fotón [kép forrása] látható, hogy a megfelelő és jógyerekek egyszerre tapsolnak, míg két nyugatimádó elhajló nemmegfelelően hosszú hajjal (az egyik antilopcipőben!!!) feltünően szabotál. A kép 1978-ban, tehát alighanem Budapesten vagy nagyvárosban készülhetett, mert vidéki középiskolákban, szemben az 1969-73-as, viszonylag enyhe évekkel, ilyen hosszú dzsimiendriksz hajzatokat nem tűrtek a tanárok. Szocialistaembertípusű műűvésznek lehetett nyakbalógó haja, de akkor is, homlokát forradalmian szabadonhagyta, míg a haj szembelógása a dekadens nyugatmajmolók ismérve volt.

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr53870305

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lucius Flavius Arrianus 2009.01.11. 11:05:43

Elengedhetetlen kiegészítő volt a barna ill. fekete műbőr borítású, a hónaljban kisárguló nájloning csikkzsebébe bújtatható Pártmunkás Zsebkönyv.
Valamint pólbít összejöveteleken szolidarított ezerrel, a hős, zimprilizmus ellen küzdő vietnami, angolai, nicaraguai, kubai néppel.

deee 2009.01.11. 11:15:48

nagyon jó "kis" cikk :)

janos551 2009.01.11. 12:31:33

Egy két dologban tévedsz,ám a blog ettől még jó! Mert nekem is volt hosszu hajam 1971-ben, és már eredeti "Super Rifle" fariban mászkáltunk és halványkék buklé rövidujjuban! Ja és kihagytam a 4-6 cm-es vastagtalpu cipöt és a 45-50 cm-es lengönagrágot ! Ám kihagytad a szoc. országok fiataljai között élö jelvénycserét és csereüdüléseket! De utólag mondva,szegényebb kor volt, de tisztességesebb és emberibb, mint a mostani" mineknevezzem"társ. forma!

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2009.01.11. 12:49:14

Hát gratula a bloghoz, nagyon frankó a vonal! Pontosabban közel áll hozzám ez a dolog.
Majd még beugrom máskor is valami értelmeset is kommentelni.

üdv, G

Modor Tibi · http://modoros.blog.hu 2009.01.11. 13:01:39

Azaz, polbeat, rendkívül modoros egy vonal. A bumerángosok 2/3-a is ott kezdte pár évtizede.
Rév Tamás (A börtön ablakába), Dinnyés Bob... biztos szép idők voltak azoknak, akik akkor voltak fiatalok (?).

Lang lebe die deutsche-sowjetische Freundschaft!
-Seid bereit?
-Immer bereit!

HgGina 2009.01.11. 13:26:39

A "szocualista embertípus" kifejezés egy oximoron.
A szocialista: marha, ökör, barom, majom, féreg, gerinctelen, csúszómászó, parazita, kígyó, hiéna, kullancs, hernyó, tetű, poloska, csótány és hasonló lehet. Embertípus soha.

Lucius Flavius Arrianus 2009.01.11. 13:46:10

...apropos, oximoron:
"A békéért harcolni olyan, mint b@szni a szüzességért."

stirlitz1 2009.01.11. 13:50:45

"Ha nem KISZ-tag és nem a budapesti vagy a kecskeméti piaristáknál érettségizik, akkor elmehet a fasori gimnáziumba"

Sajnos a Fasori gimnáziumot 1952-ben bezárták (illetve a püspök felajánlotta az államnak), a KISZ-t pedig 1957-ben alapították, így ez a mondat némi korrekcióra szorul.

A poszt egyébként zseniális. Így tovább!

Lucius Flavius Arrianus 2009.01.11. 13:55:46

@janos551:
"Ám kihagytad a szoc. országok fiataljai között élö jelvénycserét és csereüdüléseket!"
Namost, szoc. országok fiataljai. Az endéká nevű entitás nőnemű fiataljaiban az volt a jó (nevezett entitásból történő kitiltásomig), hogy akkor és ott, ahányszor és annyiféle módon vihetted el őket tapasztalat- és élménycserére, ahányszor nem szégyellted. No persze, a helyi erők ismeretében (zsebből kilógó, szivárványszínben játszó poliészter nyelesfésű), ez azért nem is volt akkora vasziszt.

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.01.11. 14:59:51

Kedvenc történetem, amit '86 körül mesélt a horányi kompos, akivel elmentünk kis éjszakai halászatra. (sör, pálinka, jóhangulat volt.)
Ellenőrzés van a dunai uszályon. A közegek "alaposan" átvizsgálnak mindent, de a dupla vaskaput csak nem tudják nem észrevenni. Hát Józsi bátya, hát mondja má'meg, hogyan került ez a vaskapu az uszályra?
- Hozta a víz..

protkózúzó 2009.01.11. 15:50:22

Sajnos modor Tibi lenyúlta a polbeatről szóló eszmefuttatásom, de tényleg, És Bob Dinnyés is megérdemelne egy kis elmélkedést. Most hazafias megzenésített versekkel járja a klerikális iskolákat. Ő egy érdekes fazon, múltkor volt valami 70-es évekbeli retro visszaemlékezés a tévében, ahogy egy gyárban (szoc. brigádok kötelező kulturális továbbképzésén, ennek is volt valami neve, elfeletettem) ahogy a melósoknak az időmértékes verselésről beszélt időmértékben, mintegy magyarázólag, és ott döbbenten néztek a melósok.

Hát igen, nem tudom ezeket is ki lehetne fejteni, hogy mondjuk kommunista szombat, kulturális seregszemle, fenyő ünnep, Forradalmi Ifjúsági Napok, Világ Ifjúsági Találkozó, szpertakiád, gyárlátogatás, Patronáló Csapat (munkahely), önkéntes rendőr, karácsonyi banán-narancs, Mozgalmi Dalverseny stb.

heki 2009.01.11. 15:51:26

Az előzőt én írtam, bocs, fiam nevén véletlenül.

magyar-magyar szótár 2009.01.11. 16:51:43

janos551 Egy könyv kikerekedne ebből. Sajnos magyar irodalmi példát (na ne már, nehogy a Vámos Miklós:Zenga zének legyen, ami jó kis könyv) nincsen meg, de orosz irodalmi példa van: Viktor Pelevin: Omon re

Abban benne a pionnérláger is. És a piálás/Hold-járás összevont allegóriája zseniális. Valamint 16-20 éves fiatal is képes elolvasni. (Mondjuk a piálós-Hold-járós látomásos részt nem érti, mert bonyolult...)

magyar-magyar szótár 2009.01.11. 16:53:53

Kimaradt a vendégmunka az NDK -ban, de ezt majd pótolom, beleértve az endékás vállalati diszkót, ahol 109 leány stíröli a vacogó 28 magyart.

De a rostock-i egyetemi menza se piskolta volt :))) a 70-es -80-as években

Modor Tibi · http://modoros.blog.hu 2009.01.11. 17:18:57

@magyar-magyar szótár: Hűha, építőtáborok? Aki Magyarországon kiemelkedően teljesített a reggel 4-kor kezdődő répaszedésen a -10-ben, az mehetett az NDK-ba utat építeni?

Az NDK-s nők pedig nagyon helyesek, csak sajnos nekik is kinyílt a világ :-/

Lucius Flavius Arrianus 2009.01.11. 17:54:55

Volt egy nagyszerű fim, valamikor 98 táján: A kis utazás. Egy vidéki városka gimnáziumának végzős osztálya nyeri a kitüntetést: építőtábor az endékában.
Gyabronka József (alias Mókamiki) kabinetalakításai ésatöbbi :-)

Lucius Flavius Arrianus 2009.01.11. 19:07:39

@protkózúzó:
további hívószavak: munkaverseny, Aranykoszorús Szocialista Brigád, darab- ill. percbér, normaemelés, szolidaritási röpgyűlés, tömbbizalmi, névadóünnepség, avatószülőnek lenni kisdobos- vagy úttörőavatáson, valamint a non plus ultra, az Ifjú Gárda.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.01.11. 19:26:08

valahogy nem sajnálom, hogy ezekből szinte mindből kiamradtam :-)
a vallási vonalhoz: laktunk faluhelyen is, a kutyát nem érdekelte, ki van megkeresztelve, meg ki nem. névadóról viszont még csak nem is hallottunk.

Lucius Flavius Arrianus 2009.01.11. 19:41:35

@bs395:
ha a felsorolásból következőleg csak egy kicsivel jobban megértik az ifjak hogy mi "min mentünk keresztül", talán toleránsabbak lesztek velünk :-)
Ugyanakkor: mivel ez volt a valóság, bármilyen agyrémnek tűnik is most, mi - legalábbis a jóérzésű értelmesek - tudtuk, hogy mi is az, amit elutasítunk.
Mert agyrém volt. Mert lakhatatlan volt. Mert igazságtalan, hazug és aljas volt. Nem volt fenékig tejfel. Három teljes generáció szenvedte el.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.01.11. 21:51:50

@Lucius Flavius Arrianus:
nekem mások a tinédzserkori élményeim.
bokros csomag, munkanélküliség, ilyenek.
amikor lett volna mire elkölteni a pénzt, csak nem volt.
nem tudom, melyik a frusztrálóbb: amikor nincs mire költeni, vagy amikor nincs mit.

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2009.01.12. 01:50:45

@HgGina: a butaság nem ragályos?

mert akkor elkerüllek:))

:nem vagyok embertípus

A Hannibal Lektűr-attitűd · http://hannibal.blog.hu/ 2009.01.12. 01:52:30

@Lucius Flavius Arrianus: ó

nekem van igen kellemetlen emlékem is endékás fiatal lányokról

különösen a kufferméretet illetően