Csőcselék az a kettő vagy több fős, mozgásban lévő vagy arra utaló magatartást tanusító embertömeg, mely számomra viszolyogtató, bennem ellenszenvet vált ki. Emberi találékonyság, kellő fantázia, fóbiák és egyéb idegbajok, a legújabb képalkotási technikák oda hathatnak, hogy a fentinél kisebb számú emberegyedet is láthatok csőcseléknek.

A csőcseléknek mindig van ellentéte, mégpedig az a számomra rokonszenves céllal egybegyült társaság, mely nekem szimpatikus emberekből áll és meggyőződésemmel egybevágó céllal csoportosul avagy halad avagy fogyaszt ízlésemnek megfelelő bármit, zenét, eszmét vagy italt. Avagy az én mondataimat is hordozza transzparensein, annak szurkol, akinek én.

Nagyszámú embertömeg nem minden eleme csőcselékképes. Ezres nagyságrendű embertömeg már szinte a társadalom metszetét adhatja. Főleg, ha ezt a számot bátor vagyok közvéleménykutatási mintának nevezni és is el tudom azt adni. Az nem számít itt, hogy valamely stadionnyi méretű horda is csak apró morzsalék a társadalomban.

A hagyományos csőcselék vizsgálatához vegyünk egy, a betűi leütése utáni pillanatban még párt -eszme -és ideológiamentes fogalmat: a kutyaszart. A kutyaszar problematikája a városi népesség körében mondhatni központi jellegű –tehát Magyarországon a fővárosban csúcsosodik ki.

Budapesten 218 613 kutyaszarellenes ember él. És 316 667 kutyaszar-rezisztens, hozzájuk vehetjük még azt a 113 606 főt, akik bár kutyaszarellenesek, de ebtartók, és amennyiben a kutyaszarellenesség ebgyűlöletbe csapna át, lehetséges, hogy első érzelmi felindultságukban fölfüggesztenék kutyáik ürülékének humánus kezelését. Jah! –demonstratíve üríttetnék nyíltan kedvenceiket. A maimagyar mozgatható csőcselék hosszú évtizedek alatt stabilizálódott, több halmazból és részhalmazból álló, egymással sokszor köszönő viszonyban sem álló konglomerátumából a kutyaszarellenesekkel részhalmazt képező személyek száma 417 fő. Ez kevés, de ha hozzávesszük, hogy a csőcselék viszonylag könnyedén ingerelhető embercsoport, tehát buli lesz és balhé alapon fölturbózhatjuk ezt a 417 főt 1,27-tel. Tehát kutyaszarellenes tüntetésre konspiratíve szervezhető, a téma iránt érdeklődő családtagokat, rokonokat, munkatársakat is figyelembe véve, 327 fő. Tudom, hogy ez a szám matematikai nonszensz, de a csőcselék, természeténél fogva matematikai -egzakt módszerekkel nehezen ábrázolható. A csőcselékkezelésben elméleti és nem-éles gyakorlati szinten roppant jártasságú rendvédelmi szerveknek van egy tömegtípus -m2/fő létszámbecslési módszere, de az így kapott adat nem minden esetben, khm, píszí [PC].

De még nem tartunk itt, egyelőre a kutyaszar ellenes tüntetés szerveződik. A tüntetésbe konkrét élőmunkát befektetni hajlandó 67 fő. Transzparens készítés, engedélyért folyamodás, sajtóérdeklődés keltése. A 67 főből vidéki rokonaival kontaktusban áll 29 személy. A 91 vidéki rokonból –ha lesz idő elmenni valamelyik nagyáruházba is, Bp-re hajlandó utazni 8 fő. (A Kiskunhalas, Mátészalka, Kajmán -szigetek, Zagyvaszántó, Cinkota, Újvidék, Sopron, Somogyszob, Farkasfa, Vác, Komarno) táblákat nem utaztatják, azokat az aktíva állítja elő.

A sajtóérdeklődés fölkeltése után a hír sajtófigyelő, internetkutató és olvasóirodák közvetítésével, ehm, különböző profitorientált és non-profit szervezetek látókörébe kerül. Eme szervezetek e célra fizetett alkalmazottaikkal vagy külsős munkatársakkal megvizsgáltatják, mekkor reklám-és propagandaértékkel bír az esemény, helyesbítek, megmozdulás. Lehetne-e például egy új, a kutyaszart jóillatúvá és kellemesebb állagúvá tévő kutyatáp piaci bevezetőkampányának a része. Avagy alkalmas -e a/az[politikai ideológia vagy kultusz neve]-nak/nek a támogatásra, lejáratásra. Avagy a szöveget előállító milyenes vagy oldali, személyiség-e vagy alak.

A Mogyorókikapók Szervezete is megnézi, hogy az esemény alatti Itt-zörög-itt csörög!-akció örvén ott csendben kikapható-e a mogyoró. És mekkora marzzsal. Budapesten bármelyérdekcsoport által megrendezésre kerülő bármelytömegrendezvényen le, az one-man, hatórás éhségsztrájkkal egybekötött néma demonstrációig, nagyvalószínűséggel bekövetkezik Demszky-ellenes demonstráció. Demszky Fanok Nagy-Budapesti dzsemboriján Abonytól Esztergomig vonulhatnak a kifejezetten nem csőcseléknek látszó mazsorettek, mégis, kevés leleménnyel és jó optiákval rögzíthetőek Demszky-ellenes meggyilvánulások is. Ilyenek hiányában ötvenezerért beszerezhető papírok nélküli, csak kevéssé hiányos VW TL 1,6 Variant, melynek spontán szétverettetése percek alatt megoldható, és a vivőhír-premcsiből egy semmi összedobni költségét. No, és ilyen esetekben még egy leamortizálódott Mónika avagy Balázs -show asszisztens is tudna alakítani egy pár srácot a „Tégy a VW-nek ellen” –egyébként nemlétező– mozgalomból. Senki nem tagadhatja, hogy a kutyaszar fluxusa Budapesten több embert foglalkoztat, mint a Fradi/Dózsa –konfliktus. Vagy a Fradi és a Dózsa külön.

Teljesen világos, hogy Demszky Gábor kommunikációs tanácsadói sem hagyhatnak figyelmen kívül egy kutyaszarral kapcsolatos megmozdulást sem.

Adja vissza a gyorstalpalós kommunikációstanfolyam-papírját az, aki nem mérlegelné a havi fixéért, hogy együttérzést vagy gyűlöletet kiváltani, pl Demszky irányába, alkalmas-e egy ilyen rendezvény. Illetve tárgya.

Kutyaszarellenes tüntetésen kutyák spontán megjelenése nem zárható ki –tekinte a gazdátlan, független személyiségű vagy szuicid és szabadságvágyó ebek nagy számát.

Budapesten a nyomtatott és az elektronikus [!] sajtó legalább 4000 embert fizet mozgalmas, jólfényképezhető, véres, humoros, megdöbbentő sat. sat. eseményekről való tudósításért. Ismétlem: főcímes vivőhírekért premcsit ad. Ennen lelkiismeretük létezésének hiedelmébe esvén minden ezerkétszázadik genny-vér-kaki -tudósításhoz fűznek egy PR-riportot (belső~, vonal alatti~), amiben a műsorkészítők maguk sk. hajléktalanokat karolnak föl vagy a donort gyászoló szülőket összhozzák a szerencsés szervnyertessel és szüleivel. És egy ember magányosan megszerezhető örömét vagy egynél több ember közösen megszerezhető örömét fokozni nem közszolgálat-e? Vagy más örömszerző vállalkozás egyszerű hétköznapjait bemutatni: A Kovi megint fogyott nyolc kilót! Már etikett is van a a nyomtatott-elektronikus sajtóviszonyokban: A nyomatatottsajtó megfelelő sajtóélmunkása automatikusan leszabályozza magát, ha a helyszínen kamera is van –majd az bemutatja az eseményt. Az emberek már úgyse olvasnak el semmit, legföljebb, ha a nevük megjelenik a keresőprogram szövegkiemelő sávjában. A megfelelően stréber mondatokat is vagy a végére vagy felütésként az elejére kell elhelyeznie a vagy a hasábok közé keretbe –ha blattolni akarja szerzőnk a jóoldaliságát. A jóoldaliság rossz szó, alkalmatlan, mert egynémely sebesenolvasó olvasóirodai alkalmazott rossz fakkba rakhatja a szerző nevét. Vagy jobbos-ba. Mondjuk, ha egyébként jégtánctudósításról van szó, akkor a csavar feszítettebb a strébernek a kutyaszar-kérdésben IS haladó fölfogását bizonyító megjegyzésben –de hát élnie kell, ugye, szegénynek. Ha valakinek nehézséget okozna egy valamilyen, pl kutyaszar témába beleszűrni tilosrággyózó-stréberséget, forduljon a mesterhez: Bakács TS-höz. A stréberség is olyas’, mint a csőcselékképzés. Nékünk barát –maradjunk témánál– állásfoglalása kutyaszarügyben, ha a publicisztikájának témája egyébként és különben a dél-morva sörfogyasztás esztetikája, de az állása, amit foglal egyértelmű és a miénkkel egyező, tehát nem-stréber. Különösen, ha még a kötelezőt is odaveti, ti. hogy olyat ő csak xerox vesz a kezébe vagy ímélben kapta. A kutyai jogok szakértőjét is megszólaltatják, ha egy ilyen személynek szerencséje van a kameraképességi stylist -függvénytáblázatban Tamás Gáspár Miklós és Sebeők János között helyezkedni el, srégast Csernus doktorra. Állandó kutyajogi szakértővé válhat –mindemellet eltörpül az éppen aktuális lényeg, miszerint a szabad ürítés a kutya alapvető joga, hiszen területét kell így megjelölnie illetve elkülönböztetnie. –Ezt azért tudnia kell a kutyája ürítményét felvilágosult módon kezelő gazdinak, hogy ő tan’képpen alapvető kutyai jogokat sért, amikor steril és ötszáz évig állékony PE-zacskóba fogja föl kedvence excrementumát.

A tüntetés 117 vagy 24889 résztvevője közül –kutyaszarbarátok és gyűlölők ellentétes[!] adatokat közölnek a résztvevők számáról –tehát a tüntetők közül 268-an kutyaszarba léptek, ezek közül 11-en odavélnek, hogy a kutyaszart az ellenség provokatív szándékkal helyezte el, egy bundáskenyér szagú néni zsírpecsétes orkándzsekiben és hasonló állagú koszlott szőrsapóban fél-meztélláb állva mutatja föl kutyaszaros hótaposóját –ezt veszi, nagy nehezen, a félórás csizmacsápolásra végre bemozdulván hat kamera.

Ez már sokkal eladhatóbb eksön, tizenkét kamera veszi. A kutyabarátok részhalmaza kutyaszarellenes ésde az ebek közül egyedül a tacskókkal nyíltan diszkriminatív. 109 fő. Bekerül a körbe egy rotweiler. A rotweilert környező 27 fős magtömegből, melyet 43 sajtómunkás és 103 egyéb érdeklődő zár gyűrűbe, két fő válik ki: bézbólütővel ütlegelik a kutyát. (Ti. 3 fő már, legalábbis az elkövetésben, csoportnak minősíthető.)

A tacskókutyust szidalmazzák, rúgdossák. A mozgolódó karok -hátak periférikus látómezejükbe kerülvén is, elvonják a kamerakezelők figyelmét.

Ebpártiak tacskókedvelő hányada deklaráltan rotweilerellens. 7 fő.

Nincsen az a felvilágosult és haladó vagy reakciós populofeudális sajtómunkás aki belerondítana a többiek bulijába azzal, hogy fölszólítson a nyilvánosság érdeklődésére érdemes cselekmény abbahagyására vagy más személyt segítségül hívjon vagy ő maga lépjen közbe a rotweiler érdekében. Mindannyiukat azzal küldték le szolgálatba, hozzanak föl valamit. És az a valami, íme, megvan! A beszédek hosszúak, zavarosak és unalmasak, esetleg állásfoglalás gyanuját kelthetik, negatívhír is fejthet ki pozitív PR-hatást, viszont flikk-flakk kis véresesemény hetekig elmehet vágóképnek. –Amíg nyúlik, ameddig ér, amíg: ügy-ként fönttartható. Amíg nem lesz különb.

Van egy résztvevők száma/ bézbólütő arányszám is. Mondjuk a hálapénz ellen -vagy adásának jogáért tüntető kismamák között ez a hányados nulla. Nem ismerem a magyarországi bézbólsportolók létszámát –kérem, segítsenek! Addig is ez jelöltessék X-szel –tehát 13673 X bézbólütő van Magyarországon. Legalább.

„A kutyaszarellenes tüntetés lappangó érzelmeket hozott föl Magyarországon.” –Dörf Llanghwa van Horvat, hétkulacsos nemzetközi tudósító és off-shore ügynök már nem latolgatja, hogy az egyébként eladhatatlanul unalmas nemhírt mivel tegye külpiacképessé. És hová -mivel. Szerencséjére a csőcselék természete olyan, hogy abból tucatjakint elkülöníthetőek vegetáriánusok, nemi identitásukat vállalók meg titkolók, nyaksálasak. Sapkások és sapka nélküliek. És mostmár itt van a brutális kutyaverés. Álljunk meg, szigorúan a csőcselékvizsgálat tudományos alapján a sapkakérdésnél. Mint említettem, a kutyaszarelleneseknek egy részhalmazában kutyabarátok is vannak, a kutyabarátoknak viszont nemelhanyagolható része, 211 fő idegenkutyaellenes, ezen személyek közül pedig 35 fő kifejezetten idegenkutyaellenes: a Magyar kutyát Nagymagyarországon –mozgalom tagja. Ilyen mozgalom ugyan konkréte nincsen, de a vivőhírpremcsi nekem megfelelő százalékáért másfél órán belül szállítom a pofákat –címem a szerkesztőségben. Magyar kutya, ugye, a komondor, a kuvasz, egyes kopó-félék, a puli és az az egyébként keverék kutya is, melyet gazdája magyarnak tekint. Afgán agár is jöhet esetileg, rokonérzelem szerint. Az egyébként is aktív kutyaellenesnek számító 144 905 főből sikerül megszólaltatni három személyt, akik több -kevesebb nyálat frecsegve a kutyák általában is elviselhetetlenségét még hagyján-legyintik le –amikor a rotweiler egy genetikailag vérengző gondolattalan gyilkológép. (Spontán bekiabálók: Idegenkutya raus!) A Rotweilertenyésztők Szövetsége tiltakozó levelet köröztet. A televíziókban mutatnak kisbárányt szoptató rotweiler-anyát. Egy rotweiler nyelves csókokat vált gazdájával, más rotweiler a gazdi unokáját lovagoltatja, egy rotweiler pedig, bocsánat, az éppen aktuális kismama-állatszex-sztárt hágja. A hágás szűk konkréthelye persze kisakkozva vagy homályosítva a képből. Kontra elő lehet venni az archívumból a gyerekevő rotweilerek esetét –és ekkor már az eredetileg a kutyaszarból kinduló téma el is ágazik meg vissza is torkollik a kutyabarát-kutyagyűlölő-ellentét kérdéskörébe. (Huh! –a Kontra -szót ki kéne cserélnem, mert egynémely Kontra, amikor nevét a keresőprogram ablakába begépeli, még felleli és azt hiheti, itten ő érintett! Jaj –és milyenpárti, Kontra nevű képviselő van-e?) Ismert sajtólevelező 23 levelet küld el: a rotweilert két t-vel írják.

Ha a kutya fajtáját megnevezik, 100 említésben 97-szer roti-ként. Mindeközben egyik nap a másikra fordul. Figyelmetlen emberek kutyaszarba lépnek. Óvatos emberekkel előfordul, hogy évekig nem lépnek kutyaszarba és ha bele is lépnek, azt mindig a megfelelő oldalon teszik, nyáron és délelőtt az Andrássy út emezoldalán, ellenkező időszakban amazoldalán. Én nem lépek kutyaszarba, mert a kutyám egy helyre ürít, lehetőleg naponta és azonos időpontban, és elvárja, hogy lapátra vegyem és tüntessem el az emberi ürülékre emlékeztető produktumát. És elvárja, hogy megdicsérjem ügyességéért. Valamely kerti örökzöld növényem alatt a humuszba temetem a szarhurkákat–bocsásson meg az  Örökzöldvédők Ligája (12fő, Hamisciprusbarátok Szövetsége, Tiszafaféléket Magyarföldbe Mozgalom, Ne Ölj Fenyőt Karácsonyfának Egyesület, sat)! Van egy vendégkutyám, akit a barátom hagyott nálam, mert jobban szereti annál, semhogy A Belvárosban, emeleten tartsa. Hogy pártatlanságom gyorsan bizonyítsam, ööörváraeredeti sajtómunkásfogással kitalálom ide egy másik barátomat, aki a tizedik emeleten erdélyi kopó falkát tart, és kutyái direkt jólérzik magukat a másfél szobában, sat, sat. Jaj, az erdélyi nem jó, mert még asszociációkat kelthet –milyen kopó van még? Legyenek dogok!  Vendégkutyám ürítéséről semmit sem tudok, mert a legteljesebb diszkréció mellett végzi dolgát –valószínűleg a szomszéd kertjében. De ez nem számít, mert én e jelentős problematikából tekintve sem létezem, hiszen tömegelemzéstudományilag vidéki, azonbelül is mégvidékibb, falusi vagyok, ráadásképpen nem divatfalusi, élőhelyem tájvédelmi vagy befektetési szempontból érdektelen, elképesztően messze van Budapesttől, 135 km –messzebb, mint az Őrvidék vagy Erdély. És itt a kutyakérdés sokkal inkább frekventálódik az éjszakai kutyaugatással kapcsolatos toleranciában. Három fő viszont a kutyaszargyűlölők budapesti metszéséből odavél, hogy e problémakör is a vidékiekben gyökerezik, mint a közlekedési dugók… A közlekedési dugók elleni demonstráción pedig …Ne, várjanak, a szőrsapós néni! A szőrsapós néni ott van és tiltakozik, térdével sárvédőn üti egy, a demonstrációt meg a közlekedési dugókat is ellenző autós autóját… várjanak autóstársak! Ismerik ezt az ügyes fickót, aki a Könyveskálmán’-on a megszünő sávból szokott visszapofátlankodni a pöffeszkedő/ócskavacakkis [autómárka] -val/vel, pont akkor, amikor Önöknek félkeréknyi előnnyel sikerült hamarabb és ügyesebben a haladósávba vágás jogát kierőszakolniuk, de a bunkó ezt nem tartotta tiszteletben és nem engedte el Önöket, pedig Önöknek az autója szebb, drágább vagy gyorsabb vagy már annyi horpadás van rajta hogy semmi se számít. –Szóval a szőrsapós néni fájós térdével sárvédőn üti az autót. És véli ezt, sajtónyilvánosság előtt, –az autóscsőcselék ellene való súlyos összeesküvésének…

Ezres nagyságrendű csőcselékképes tömegben nagydarab unalmas részletek vannak, melyek legföljebbcsak a hömpölygés érzékeltetésében mennek el vágóképnek.

Ha szakmailag vagyok tömegkezelő és mozgató, akkor egycsürhének látom mindet, még a szőrsapós nénit is, aki most, például, az általam vezetett buszra föltolakodván más nénikéket taszajt hasba és hátba könyökével. A csőcselék viszonylag könnyen mozgatható emberhalmazok úniója. Csak művészi erőfeszítéssel ábrázolható szobában olvasgató, heverészgető, vagy utcán kettesével csevegve sétálgató változata. A blogista csőcselék pedig még túlságosan új kifejezés. Bár a csőcselékképzés legújabb technikáiban a blogolás gyakori.

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr89398516

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.