mélyállam – nyugat-ázsiai típusú nyílt vagy burkolt [késő] feudális állam kétfedelű hatalmi szerkezetében a nyílt formális főhatalom alatt általában az elitértelmiség (deákság -> Wrbczky-Verbőczy)  […]ista <…>iánus vagy…