(szöveg kép és kommentár nélkül, forrás MTI)

 

 Az egyiptomi hadsereg a fészbúkoldalán kért elnézést az általa levert tüntetés áldozataitól.

4 komment

Címkék: glossza

Az se semmi volt, amidőn az elektronikusmédia szemetjei nem hajléktalanok etettek nakkari-kor ennen gennyedett lelkiismeretük és a saválló face-ük javítására, hanem szemet gyűjtöttek.

Most azonban az internetesmédia nőimagazin szarkái* a naaagy hatalmas papírmédia hollóknak a szemét

imígyen

vájjnák. Ha birnák...

*

Dívány - Kultúr - A pasik a vékonyat, a nők a vastagot szeretik

divany.hu/.../a-pasik-a-vekonyat-a-nok-a-vastagot-szer... - Tárolt változat

2009. okt. 19. – A pasik a vékonyat, a nők a vastagot szeretik - Legalábbis a (női) partner derékméretét és a (férfi) pénztárcájának vastagságát tekintve ...

 

Egyelőre a számtech iparban a billentyűzet és hagyományosegér (vezetéknélküli szekció) gyártók térdenállva könyörögnek, hogy addig, amig az első pártízmilliárd dollárt be nem kaszálják a végtagnélküli nyomorultakon, egyelőre ugyanis a protéziseiket működtetik úgy, ahogy majd mi nemsokára a gépeinket, hagyják a picsába a bioneuroelektromosenergiával vezérelhető portokat a számtechben, hagy vásároljon még pár elavult százéves  büdösparaszt billentyűzetet. Kb 6-7 év és kazlakba hányva rohad a sok billentyűzet a Kazettásmagnók Lánchegységétől Dél-re. Addig még a 38-és a halál közötti, marketingszempontból zombiba, élőhullába számító nemzedéknek muszáj szöveges tartalmat szolgáltatni, ez van...

 

v'ok v'ok?

 

v'ok v n v'ok

Tétel: Az Okos Magyar Gyermek, miután az Állam költségén (30-60 MFt) megkapta a diplomáját, amivel ugyan még nem egészen kész orvos (tehát rezidens) de máris rendes értelmiségi fizetést szeretne magának (úgy nagyjából  egy felnőtt kész és 10 éve gyakorló tanár fizetésének 120%-át…) ELLENKEZŐESETBEN fogja a magyar államköltségén kapott diplomáját és elmegy olyan államba rezidenskedni, ahol egy orvos képzése magyarpé'zbe átszámolva 200-500 millió Ft (tehát kapva-kapnának a magyar öcsisajton )

 

Megoldás: Hagyjuk a fenébe az államipénzen képzett pénzéhes és egodeista Magyar Gyermekeket, találjanak ki maguknak  más szakmát, amivel sok pénzt szeretnének keresni, és vegyünk föl indiai meg paki gyermekeket, akik készek még fizetni is a diplomájukért, de még mennyit! És dollárban. Ugyanis az a baja a magyar orvosképzésnek, hogy nem tud annyi fizetős diákot fölvenni, amennyien jelentkeznének. Persze mondanom sem kell, hogy az indiai és paki medikus szivesen marad is. Ha Miskolc környéke (a magyar sajtó beállítása szerint) Bangladesh, akkor attól valamivel nyugatabbra, mondjuk Gyöngyösön (Mumbai) szivesen dolgozna majd körzeti orvosként bármely indiai vagy paki rezidens.

 

Ötletem ráadásul magyarbarát is, hiszen ma kb 2.200.000. indiai származású magyar él Magyarországon (és ekkor a testvéri Szlovákia valamint Románia magyar nyelven is beszélő indiai eredetű népességét figyelembe se vettem!). Itt jegyezném meg, hogy a  mélymagyar haladóbaloldali búúbánat szerint Magyarország mai miniszterelnöke eleve indiai származású, ugye hivatkozzam csak  csak DJ Arató genetikusra. A demográfiaimatematek  szerint 2100-ra Magyarország népessége úgyis kb 4/5-öd részben indiai származásúakból fog állni, úgyhogy ennyi friss indiai  unokája-dédunokája 90 év múlva mitse számítana.

 

 

photo

 

Jojszakát, legközelebbi ötletem szakácsművészeti lesz és önellenhatóan Aranka néni tálalta ki nekem, én csak továbbgondolom…

magyar-magyar szótár 2011.11.23. 05:07

konteó

>> A politika nemegyenlő a politikaikommunikációval<<

/Kiszelly Zolika rosszoldali butapolitológ' idézi sokaktól/

>> A Szaturnusz gyűrűje nem a jegy-gyűrűje<<

/Balkan Tourist nóta/

Nem összeesküvés az, aminek a sémája nem klappol és hihető.

A konteóban nem a klappolás a gond, hanem a hihetetlenség. Akkor van ugyanis súlyos gond az összeesküvéssel, ha hihető.

Ki hiszi  el  egy állam esküdött szakszolgálatáról azt, hogy az állam lakosai életét, testiépségét veszélyeztető merényletre uszít? Hogy robbanószert ad pl ilyenek [=genetikai terroristák] kezébe? Nem is nevezhető szakszolgálatnak az olyan, menjen el kapálni meg a tehénfarához a vezetősége, ha ennyire balfasz szakmailag. De pl a moziban senki nem állt föl, amikor a Májkell Döglesz amerikaielnök főtestőrét és a Försztlédi szeretőjét játszta...  Graham Greene Csendes amerikai-ját senki nem vágta sarokba, amikor ahhoz a részhez ért, amiben történbelmi hűséggel ábrázolódik, az USA m9iként provokált háborús szituációt Indokínában. Ki feltételezi azt, hogy államvezetés nekiáll matekozni azon, hogy 20 sajátáldozat megérte- 4000 sajátáldozat elkerülését... vagy csak politikaifigyelmet elterelni bármiről... Okosállam bölcsvezetpése nem tiltja az egykori elnöke megölésére szőtt konteó filmmé fogalmazását, sőt engedélyezi, mert a "szabadság" lehetővé teszi a merénylet lekonteózását. Csak butaország oktondivezetése cenzúrázza az állam öszeesküvését feltáró konteóről készült kommunikációsterméket -erősítve ezzel a népben a gyanút arról, hogy a konetó igaz is lehet.

magyarpélda: Míg a világ-világ, konteó lesz az, hogy Kádár János összesküdött a szovjetekkel a Rákosi -rendszer kijavítására [a móókszizmus Sztalini reviziójának a Lenini revíziójára való visszaállítására, ami hűűűdddevéééletlen, éppen Hruscsovék programja is volt!] és az államcsőd elkerülésére. Az összesküvés szinte minden részlete bizonyítóerejűen ismert. Tudjuk, azt, hogy Kádár legalább 8 órán át tárgyalt 1956. június 8-án Szuszlovval, aki épp csak lekezelt az üdvözlésére Ferihegyre özönlött Rákosiékkal. Tudjuk azt, hogy 1956 október 20-21én a fegyver -és lőszertárolás globális ősi világ alapszabályait áthágva kézifegyverekhez lőszert és kézifegyverlőszerekhez fegyvereket tároltattak le.  Tudjuk, hogy a ruszkik nem vonultak ki, egy pár zászlóalj vonulgatott körbe-körbe Pest környékén.  Tényként ismert, hogy Kopácsy Sándor még Piros minisztersége idejében már a következő Nagy Imre-kormány-belügyminisztert, Münnich Ferencet kereste... mert jól tudta, Bata ki lesz kukázva. 1957-és 1989. között nem tudhattuk a konteo eme részletét és miért nem. 1989 [1988] óta tudjuk, hogy a forradalom [ha volt, nyomokban] nem ért véget november 4-én, de tudtommal Tamás Gáspár Miklós filozófuson kívül egyetlen magyar észkombájn sem figyelmezetetett eddig arra a súlyos bakira, hogy Kádárékat ünnepelve emlékezünk meg minden november 4-én a forradalomnak nem a végéről, esetleg a leverésének a kezdetéről. [ A forradalom végét Mikuláskor lehetne talán ünnepelni.] Nyilvánvaló tény, hogy 1956. végén Magyarország elkerülte az államcsődöt. Jólesik a magyarmájnak és a magyarzsigereknek az összenemzeti búúúbánat arról, hogy mink megin' cserbe' lettűnGG hagyva, brühhühü, csakhogy tény az, hogy mind a ruszkik mind pediga Nyugat jelentősen, pénzben-javakban járult hozzá ahhoz, ami aztán a Kádári csuda-ként szerepel a mai tankönyvekben is és mai eszetokjaink is mint Kádár érdemére mutatnak rá ara, amit "Kádári Konszolidációkén" hazudnak ma is tankönyveink a gyerekleknek. Máig hat a Kádár A Reálpolitikus című szinezett vásári kis olajnyomat! Tény az, hogy Kádár feltisztította a Rákositól örökölt honvédséget a ludovikás tisztektől és megtökltötte a hadművészethez ostoba nyolcosztályt végzett Kádár-esküs Kádár-kutyákkal. Tudjuk az, hogy a Belügy' detto ilyen feltisztításon esett át, mindent tudunk, de lesünk, mint a birka és máig benyaljuk 1956. kádári lekommunikációját... Mit nyaljuk! - történelemtanaraink nyalatják be a gyerekeinkkel!

 

Máig lekonteózható, ha azt  állítom, hogy szemben a történelemtankönyveinkben élő hamisításokkal, Apró Antal elég nagy dögje volt már Rákosiéknak is, nembeszélve Kádárról, akinek ekkora képével vonultak föl 1950. május elsején Budapesten [Szatlin előtt sréhen felénk]:

Ha jól saccolom, Kádár 1946-51 között kb úgy 6. volt a ranglistán a Rákosi -féle vezetésben. Apró Antal pedig benne a fölső 30-ban.

 

 

 

 

Botrány, de igaz: Máig is Kádár politikája címszó alatt Kádár politikaikommunikációjából adnak elő részleteket.

 

FIGYELEM: SZIGORÚ BAL HAT HAJTŰKANYAR:

SEKSZ[dö velvet undorgrund]: Vegyünk pl egy közhelyes esetet, a feleség legjobb barátnője rendszeresen meggyakja a férjet (amerikai példa, ott a nők is gyakHAT-nak, mert a gyak ige hatólagos nők szájában is. "Te olyan pasit gyaktam az éccaka, nemhiszed!" ) Konteó, konteó, hogyne lenne az! Szépen PASSZOL benne minden csak az EGÉSZ oly hihetetlen. Amíg a feleség rá nem nyitja a lakóautót a barátnőjére, aki éppen nagyban guggolásból gyakja a férjét.
 
Nem egy történelmi példát ismerünk arra, hogy a konteót maga a megrendelő tárta föl (tűzoltás-tűzzel kateg, szónoki fogás is) hogy maga a nép  a parlament, a kormányülés, a vizsgálóbizottság  zúgja azt, hogy a konteó marhaság: túlságosan klappol.
Hát pont minek kell a legtökéletesebben klappolnia? a legtökéletesebb összeesküvésnek. Annyira jólklappol hogy akárkinek elmodhatod, leesztelenmarhaságozza.

 

Koronkint ismert pl a politikai lábalóletételnek a főműfaja. Vagy kétezer évig a vadászbalesetet kamelta a szakma, mert az, amit a merénylő a gyilokjával művel az áldozattal, kis jóindulattal elhihető vadkantámadásnak is. Különösen, ha a merénylő, a mi Nicola Zrinskink esetében Póka vadász, megesküszik arra, hogy látta mindezt a fáról, ahová fölmenekült. A XX. század is megtartotta a vadászbalesetet , de az autós karambol sokkal kedveltebb. Jóformán 400 éve senki nem kérdezi meg Póka vadásztól, mi a kurvannyát keresett a fán.

Az óvodában nekem Zolika elmondta apróra mi a baszás. De persze, ha valaki azt mondta volna, hogy a Világszép Óvónénimet az a katonaruhás majompofa bassza is, lekonteózom! És egésze 10 éves koromig nem is voltam nemifelvilágosult. Amíg szakkönyvben nem olvastam. Igaz, nemi közösülésnek írta a könyv, de a lényege megegyezett azzal, amit Zolika  a baszás kifejtésében taglalt. Ezután viszont szóbűvészetileg a szeretkezés szavunkkal volt problémám: benyaltam, hogy a baszás szinonimje. Hát az ember mit csinálhatna mást kamaszkorában az Academiai Nagyszótárral és más orthodoxuiákkal, semmint hogy benyalja. Olyan bornyú vótam pl, hogy addig, amíg az utolsó orvosember-táltos nyájajuhász fel nem világosított, azt hittem, hogy a birka az alpáribb megfelelője a juh-nak -ahogy az az Academieai nagyszótár szerint is. Látvaláttam a szememmel, amikor lentrőlfölkerült nagyember odabaszta az eßzeug-ot, mert birkapörkölt név alatt juhpörkölttel próbálkoztak be nála. Csak az a juhász, aki főzte, nem beszédes táltosember volt, inkább afféle Móricz-novellába illő hallgatag.

 

köz-mottó:

A kos okosabb, mint a birka. A tavalyikos viszont nem kos már,, nem is koslat, ki van ugyanis herülve és le lesz vágva. És ki lesz tálava, mint juhpörkölt birkaembereknek. És amit a birkanép birkapörköltnek elhazudva bekajál, ott kérődzik a szíjas rágós inas vén juhhúson nyelvész is, csókolom Nádasdy tanár úr, mert az a neve ugye BIRKApörkölt, ám azt a juhász csajkástul  odabassza és bicskát is ránt, mert sértés az, hogy átbasznák juhpörkölttel, amikor birká'ra hítták. (Ravasz gazda vágat egy birkát is és a hozzáértők elé azt téteti, bolonpestiek meg zabájják csak a juhot, ha olyan nagyon műűveltek meg okossak..)


Márpedig a politika pornográfia. Amit elhazudik, az a KOMMUNIKÁCIÓ [szerepe] a politikában. [ A szükséges hazugságról nem okostojáskodnék most, jó?] Az is érdekes sajátosság a pornóban, hogy pl egy orális jelenetet el akar hinni az egységsugarú felhasználó (szellemileg gyermeteg ivarérett kamasz ill szexuális nyomorban frusztrálódó hím humanoid [az ugye konetó, hogy női fogyasztók is lennének])  És még valakik nyalják be igaznak azt, amit a pornón -persze szigoruan kutatási céllal!-látnak, ezek a nővédő feminimopicsoidok. ugye adná magát a szakmai igény: tessen a feminimopocsoidnak bekéretszkednie egy pornóforgatásra. Az orális pornójelenetet tehát, ismétlem, ellenkező idíttatású csoportok inverzvéleményben, de egy-ként nyalják be!

 

...úgy, ahogy a politoógusnak viszont KUSKAKUKK és bocsáss meg fácán! bemennie a politika titkos belső vegykonyhájába szimatolni. csak egyféle viszony képzelhető el a politika és a politológus között, az úr és kutya viszony: vagy csaholója az úrnak, aki nem a gazdája, vagy láncos (na jó, kenneles) kutyája a politológus a politikusnak. Legalábbis a magyar iszonyokban.

 

Miközben ki politológusnál nem szakmai alap a lekonteózása annak, hogy ő nem lenne egészen független. (Itt azért leszögezem: politológusnak most azt nevezem, akinek jövedelme származik tevékenységéből. Fábry Sándor, Gávölgyi János vagy Farkasházy Tivadar is nagy politológusok, de azért a gázsijukat nem ezért kapják.  Ebből a háromből kettőnek mit sem árt az, hog pöolitizálgatgatnak. Farkasházynak annyira nem árt a politizálgatgatása, hogybár már évek óta nem humoros, ettől még mint "humorista" kapja a gázsiját.)

Semmi nem igaz a pornóban még az se, amit látvalátunk. Milyen politika lenne a demokratikusan nyílt és átlátható. Főleg válsághelyzetben. A netokratív néphülyítésben ma már kb öt perces frissességgel képes dógozni az internetes portál, ám a spekuláns ezalatt a kötésgenerátor-motorjával már generált 200 kötést vagy ötször kétszázat is!

 

Kozirjev orosz miniszter kb negyed óra  alatt zúdította rá a csődöt Oroszországra 1997-ben azzal, hogy a Duma előtt, a világ televízióinak szemefülehallatára azt mondta,   elkerülhetetlen LESZ a csőd. Erre kb 15 perc alatt a  világ brókersége behorpasztotta és beszakította a csődbe Oroszországot, mert a LESZ-nél mindenki gyorsabb akart lenni. Nem tudom, van-e, aki emlékszik az 1997-es kommunikációs szokásokra, akkoriban még telefonálgatni kellett és nem voltak kötésgenerátor-motorok. Azt hiszem online-tőzsde se...

 

Végmottó:

Sokan nem tudják, de Kádárnak szép szája volt

/Tamás Bence Gáspár/


kadar tukor tbg