>>A jobboldalnak van ütőképes csürhéje.<<
/B.Aranka logopédus 2006. M.László buszvezető 2006. B. Ferenc Bástya Nyugdíjas Sakk Kör 2006. Zné Kiss Hajnalka bolti eladó 2007.  . U. Károly csaplár 2007. Cs. Géza hegesztő 2007. J.László politikus 2007. W. Lothar üdülő  2007. F. Lenke anya 2007. O. Antalné özvegy 2007. B. Mátyás közíró 2007. S. Roland blogger 2007. T. Jenő a helység kalapácsa 2007. M.Martina tanuló 2008. Nyné Károlyi Réka óvónő 2008. T. Wórlyuk Árpád népnevelő 2008. Dr. Sz. Béla orvos 2008. B. Ferenc Bástya nyugdíjas Sakk Kör 2008. É. Vilmos műszerész 2008. L. Ildikó politikus 2009. R. Gyárfás egyetemista 2009. H. Dénes. hirlapárus 2009. B. Ferenc Bástya Nyugdíjas Sakk Kör 2009. D. Dénes vállalkozó 2010. Cs. Tivadar nyugdíjas 2010. P.Kovács Imre alkoholista, pókerológus közíró 2011. /
 
Úgy kezdődött, hogy visszaütöttek. Ez pedig a részükről szakmaiatlan volt. És főleg szolg[álati] szab[ályzat] ellenes. Már bárki férfi, aki sorkatonaságot szenvedett és őrszolgálatot látott el, az őrkiképzés során, ha képes volt megjegyezni a szabályokat, megtanulhatta a fegyverhasználat szabályait vagy azt, mit nevezünk kényszerítő intézkedésnek. Természetesen minden kiképzőtiszt elsütötte a viccet arról, hogyan kell a delikvens lábára úgy célozni, hogy a fegyverhasználat jogosságát vizsgáló ügyésznek már/ésegyáltalán/soha többé ne pofázhasson. De ez afféle kötelező vicc volt, mint az első számtechórákon a baromság arról, milyen az orosz [=szovjet] számítógép.
 
csürhe - mindenféle (kortól-nemtől, falu melyikvégétől fügettlen) sertések legelőre hajtva s vissza, általában utcaoldaltól-oldalig, faltól-falig, kerítéstől kerítésig hömpölygő röfögő, visítozó turkáló, dagonyázó (lásd videón) sokasága 
   
 
Boldog csürhe (bio, részlet:)
 
Vagyis 2006. őszén a rendőrség nem szabályszerűen járt el, hanem csürhített. Szabályszerű eljárás esetén ugyanis a tömegből elkülönített személyt nem agybafőbeveri, hanem megbilincseli [gyorskötözővel], megfogja, bezárja a kocsiba és jöhet a következő. Azaz már 2006. október 23-án úgy dél körülre az összes zavargó zoknibombagyárost begyűjtötte. Ésígytovább.  Tehát a csürhülést nem csillapította a rendőrság 2006. őszén, hanem generálta. Mintegy céljának látszott az, hogy ne oszlassa a tömeget, hanem kavarja föl.. majd le… majd át újra föl, majd belenyom, passzíroz, kiemel és nem elvisz és bezár rabomobilba, hanem szolgszabeelenesen lever, mint vakapoharat, vaccpaör. És a 2006-os őszi provokációsorozatok rividhaszna talán hozott valamit a rosszoldalnak, nem tudom mit, majd várom a felvilágosításomat arról a kommenoszlopban, hogy a rosszoldal haszna mi volt. A jóoldal számára viszont úgy az elkövetkezendő 30-40 évre is megteszi cáfolhatatlan érvnek a mottóban elpuffantot nagyokos bőőcsesség. Persze jól jön ehhez a Jobbik segedelme, akik a tankot "elkötő" bácsit [az egyik legfaszagányosabb provokáció főszerelplőjét] még az idén is szabaccságharcóss-ként ünnepeltették vóna. Vaccpaör, vacc? A tökkelütöttek, Vonáék,  ezektől a jobboldaliaktól kéne félni? Akik a provót még meg is tartják a cél-beállításban? - jaj.
 
Nem, nem! - nem jó logika, miszerint azért volt joga leverni a rendőrnek (ha az volt…) mert őt verték először, nem, ez rendőr-szakmailag rosszválasz. Csürhe az ilyen rendőr s nem szolgszabszerű.  A  helyes logikai sorrend:  rendőr nemvisszaüt, hanem lefog, kiemel s elzár s ezt addig folytatja, amíg a csürhebarmok el nem  fogynak. Nemazért, de még a Helsinki Bizottság is és nem véletlenül, kifogásolta a rendőrök szakmaiatlanságát.
 
Rögtön és mihelyst, már 2007-től, a rendőrség elkezdett szolgszabszerűen reagálni a csürhülésekre, a jobboldal ütőképes csürhéje nem csak egyre ütésképtelenebb lett, hanem egyre kevesebben is csürhültek. 2008-ban már valami 67 barom provó csinálta volna a feszültséget… Mi volt a jógyerekreakció a csürhülések elmaradására? –a rendőrségben keresni a hibát, miszerint azért nincsen csüörhülés, mert a rendőrség azt akadályozza, DE LENNE , óbárha. Ha nem akadályozná… Máma meg már ugye az a jógyerekduma, hogy azért nincsen csürhülés, mert a csürhének tetszik a rendszer. A melyik jobboldal melyik csürhéjének? Mert pl az egyik jobboldal vezérürüje [Vona] kb a jóoldali politikaimegfelelő Kulka művészúr gondolatait a sajátnyelvén megfogalmazva bírálta Orbánt - köszönjük! Ha nagyon elkezdünk aggyozni, akkor a jobboldal nagyon jólelhatárolható jobboldalán találjuk azokat a faszagyerekekt, akik a 2006-os csürhülésekben a zúj pesti srácok -ként [lásd az alábbi videót] lettek felkonf'-va. Vagy le... 

>>Itt kéne abbahagyni... A rendőrök ide kivezényelt rendőrök... Nem tudjuk őket, [...] nyilván a munkaidejükben érteee, ami miatt be kellett jönniük f...] fel akarják gyújtani az autót, abban élő emberek vannak, Úristen! <<

/Császár Attila "tudósítása" a csürhülésről/

Gitárkombót szerettem volna, éppen egy kis alighasznált huszonnyolcezerforintos Marshall dobozkánál tartottam a próbákban, amikor szinte undorral nézett rám a hangszerboltos, a megye egykori legjobb zenekarának a gitárosa.

"Ha maga ilyen (ránéz a gitáros és majdnem rácsuláz undorában a kezemre...) ilyen hendrixeset [pthfeőjj-köpnikell arccal:] szeret, mért nem vesz az erősítőjéhez egy   disztorsönt . Arra jó lesz ez is! Elgondolkodtam, miért is adjak ki tényleg, annyi pénzt, amikor tizenégy[ezer]ből megúszom...

 

 

 

-még egy nekifutás-
 
Nem gondoltam, hogy még írok ehhez a szóczikkelyhez bármit is.
Akkor elébb a mottó, 1951-ből, amit nem lehet elégszer ismételni:
„A mai rendszer legfőbb problémája, hogyan szabadulhatna meg a marxizmustól anélkül, hogy a hatamát elveszítené.
/Szabó Lajos könyvtáros, filozófus, 1951/
 
Az egyik kedvenc íróm kommunista. Egy másik kedvelt íróm [Nádas Péter -a szerk. kieg.] szerint  nem elég jó író. Ez stilisztikai probléma, Balassa Péter erőltette jaskolájában a stlílus és forma túlzott pifi-pufu-pofozgatását annyira, hogy a posztmodern tobzódásban (és rendszerellenes lázadásként a történet írásának megtagadása mellett) a végére már nem is maradt más, mint a stílus. Meg a forma.
 
Egy másik kedvenc íróm is kommunista volt,
 
Az egyik kommunista kedvenc íróm Galgóczi Erzsébet és a másik kedvenc íróm , Lengyel József sem elég jó író Nádas Péter szerint. Énszerintem meg Nádas Péter  nem jól érti Szegény Gy. Ferenc un „igazságbeszéd”-jét, de ez az ő baja -ez az én véleményem. Galgóczi Erzsébet stílusának ártott az, hogy publicista volt. Lehet szálazni, szemenszedni, szőrét is hasajtva Galgóczi stílusának és akkor a leges-legkifogásolhatóbb az, hogy a szépirodalmi szövegképzése helyenként publicisztikai árnyalású. Na, bassz, legyen ez hiba.
 
Az viszont nem vélemény, hanem tény, Galgóczi csoporttársa volt dramaturg szakon Csurka István. Aki ma úgy nagyjából és máma: fasiszta. Csurka István egy másoik kedvelt íróm, én a novellaíró Csurkára goöndolok. A Fordot is kedvelem, nem az amerikait, pedig Henry Ford nácibarát volt.
Galgóczinak és Csurkának több csoporttársa is volt, pl Moldova György, akit máma kommcsizni [jógyerekül kommancsozni] szokás, holott ő nem kommunista, hanem kádárista. Konkrétan: Kádár-nyaló. (Hogy miért is, hagyjuk, merő lázadásból, ez más tészta ide…)
 
Lengyel József igaz kommunista volt. Mint kommunista került GuLag-ra, majd a GuLag-ról haza [ti. Ogyesszába… a szerk megj.] , majd vissza Szibériába kényszerlakhelyre. Dühében válhatott volna antikommunistává, de nem vált. Fölskiccel háéromívnyi, nem egészen egy kötetre való GuLag-emlikezéseiben egy képet Lengyel a fél barakkra való   kommunista muzsikról  , akik egy másik fél barakknyi erősen vallásos muzsikkal voltak összezárva.
 
Rákosi Mátyás kommunista volt – de a Rákosi-rendszer nem volt kommunista rendszer.
 
Kádár János kommunista volt –de a Kádár rendszer nem volt kommunista rendszer. Sőt: Kádáréknál a komonistaságot elég nehéz volt kiérdemelni.
 
Mondta Kádár és co. a pártjukat [ejtsd párt-juk], a „fóradalmi”-nak, a szájábval mondta -a kezével sem tette azonban ~vá.  Aposztrofálták Magyar Szocialista Munkáspárt-ot  kommunista [komonista] pártnak, de az MSZMP nem volt kommunista párt, tehát az MSZP nem lehet posztkommunista párt. Magyarországon soha nem is lehetnek posztkommunista pártok, mert azokhoz elébb kellett volna leggalább egy kommunista párt szakadatlan folytonosságban.
 
szün' & tréf.: Van olyan kvázi "demokrata" izé is, ami fejudálissan felülről lefelé egyembertőlvaló.
 
Ha vajszívű vagyok, akkor addig, amíg az MKP a keblére való öleléssel úgy meg nem semmisítette a Szociáldemokrata Pártot, ahogy majd az MSZP az SZDSZ-t (de mondjuk az MKP teljesen kebelezett, be a hasikóba s el is emésztette… , az MSZP meg csak halálra ölelt…)tehát úgy 1948-ig fogadjuk el a Rákosiék pártját kommunistának, bár az első, akit a még nem is hatalmonlévő Rákosiék lecsukattak [1945. február 13.], az  a hazai kommunista Demény Pál volt.   
 
Ennekmegfelelően nem voltak a kommunizmusnak áldozatai Magyarországon. Kommunistáknak estek áldozatul emberek. Kommunista pl simán belelült zsidótól elkobzott vagyonba. Kommunista volt simán antiszemita, sőt szemita kommunista volt antiszemita. A kommunistáknak van pár olyan tulajdonsága, amiről a kommcsizók nem is akarnának tudni.
 
Például Rákosi zseni volt.  Gerő Ernő legalább akkora zseni. Ma illik a Rákosi korszak főbb kommunistáit még mindig tökfilkószerűen ábrázolni, itt szeretném megjegyezni, hogy Kádár János 1951-ig főkommunistája volt a Rákosi korszaknak, mondjuk az első hatban benne volt. Apró Antal meg az első 32-ben. Az a mi korunkban, hogy Rákosi egy tökfej volt, Kádár-féle interpretáció, annyira vééééletlenül ragadt bele így a mai történelemkönyvek lapjai közé ez a hamisítvány, mint más kádárkori moookszista hamisítás is [ " a baloldal építette föl romjaiból Budapestet a II. vh. után"]  
 
’956 őszént történtek forradalomszerű események is és   ezek kezdeményezői és főbb szereplői között sok kommunista is volt.
Galgóczi Erzsébet (’56-os naplója a Holmi 2006-ban közölte) kommunista volt és kommunistaként bírálta a [pesti] népet opportunizmusáért, ti. hogy kényelmi okokből tőlük akár ne is lenne forradalom.
1956-ot kommunisták mondták forradalomnak. És fóradalmi kormán' verte le ezen részben forradalmi megmozdulásokat, aminet részben kommunisták szerveztek. Ahogy a Kádár-féle '56 interpretáció is, ugyanúgy a mai is szereti kiretusálni az 1956. novemberi ábrából Andics Erzsébet kommunista ellenkrmány-alakítási kisérletét. Andics balról előzött volna a szerinte a nagy Imrének tett esküje miatt kollaboráns Kádár helyett egy jobb kommunista kormányt. 
 
Kádár kommunistákat is engedett kivégeztetni, mindjárt az élen Nagy Imrét. A kommunista Kádárnak nagy gyakorlata volt kommunisták elintézésében , Rajk László kivégzése körül is a porhintő paláververést és a joginak alig nevezhető procedúrát ő vezényelte le.
 
Mindezektől azonban Kádár rendszere még nem kommunista rendszer volt. A rendszer néhány főbb kommunista vezetője is nyilvánosan beszélt arról, hogy tanképp még csak a szocializmust építjük s ha kész lesz, fogunk a kommunista társadalom fölépítéséhez.
 
szün.: Pompás a Náci Németország kifejezés is. Náci Németország minden németje (valamint minden Náci Németországon kívüli német is, valamint Schwarz és Weiss zsidó kereskedősegédek, akik vesztükre Auschwitzból hazafelé a bécsi Vöröskereszt lágerben átöltöztek tiszta újszerű segélyruhákba és attól fogva nagyon sovány vitaminhiányos vérszegény burzsujoknak néztek ki, tehát hazaérkezvén már vitték is őket a titólóger-ba...) tehát mindenminden német=náci volt.
 
Mindeközben Kádár kommunista rendszere egészen föl tele volt búrzsójjá elhajlókkal. Pl Apró Antal burzsoá elhajlása az volt, hogy nem tudott ellenálni a zsidó villában lakás csábításának. Aczél György meg ellent tudott állni efféle csábításnak. Búrzsójjá? - tele vpolt Kádár legszűkebb komonista köre is fejudális elhajlókkal. Dzsentoid vadászatok. Hűbérúri előjogok. Aranytojásttojó tyúkokkal töltött nyomtató ökröknek egészbesütése, Mercedes típusú szolgálati autók és háztartási alkalmazottnak nevezett szobalányok személyeszolgálatainak igénybevétele pl ők rakták a legendás hokellikre a legendás vertzománcúlábasban a legendás tojásos nokerliket...
 
Rákosi, a zseni pl nem is hitt a nép pálfordulásában. Megengedte a nyiolasházmestereknek, hogy megjelenvén az Igazolóbizottság előtt nyálasan ríva hamis tanúkkal igazolják magukat, mert tudta, hogy az ilyenekből lesznek a leghűbb kutyák. [Pedig a kutya majommal szemben NEM az embertől származik …]    Mind az 52 nyilas házmesternek, meg azoknak az ezreknek, akik ugyan nem házmesterek voltak, de máma olyan jólesik egyesek májának, mások zúzájának házmesterezni a kisnyilasokat.  
Igen, ilyenek voltak inkább, kiskommunisták. Akiknek annyi vót kb kommunistának lenni 1946-ban, mint kisnyilasnak lenni 1944-ben. „Élni kell! Mert élni kell!”
 
lecsöngés: Adódik a kérdés, hogyan lehet fasisztát (Csurka), kommunistát (Galgóczi, Lengyel) olvasni. Megj.: Goebbels doktor naplóját is olvastam. Például amikor Galgóczi bizonyos munkáit olvasom, úgy szeretném, úgy szeretném a sok cigartettától büdös magátólvalóan hülyelyány kócos hajú diáklyányt megölelni, megpuszilgatni, a legnagyobb boldogság az lenne, ha Macskabicska Györgyi is megengedné, de egyik s a másik se engedné meg, hehe... . Csurka a múlt század 70-es éveiben szellemes, jópofa falstaffi figura volt, de ha már arra jár az időbusz, én mégse nem az ő asztala sarkára ülnék oda... Pompásan szórakozom pl Jaroslav Hasek Svejkjén, egyébként ez a Hasek is volt kommunista,  különben nem lehetett volna az V. Szibériai hadtest politikaitisztje és hagy ne kezdjem már  azt ragozni, mekkora egy geci alak lehetett pol'tiszt a Vörös Hadseregben.  És tovább is van, pl Hans Christian Andersen egész felnőttéletében szint...khrmmm... undorító volt. Jonathan Swift tökfilkó, óborzalom és a végén még őrült is. Daniel Dafoe se az a matyóhímzés volt. Spie'lmann Lajost hagyjuk is. És Friedmann Juciról se gondolja senki a Lujzanapló elolvasása után, hogy mindenrekapható. Ennekmegfelelően Lemmy Killmister is meg a néha Scatman Joe is jazz-zenészként kezdte a pályát , vannak geiles budai sznob dilettáns úrifiúk, akik Adidas cipőben léptek a Hobók útjára, miután dilettáénsként egyébműűvészeti ágazatokban már sorba leszerepeltek ésígytovább. Alföldi Róberttel se egypaplan alatt szeretnék lenni, bár mindhalálig védeni fogom Korunk Gobbi Hildájaként akkor is, ha rám se szorul...
 
a kommunista rendszerhez pedig már sok főbb alkatrész készenállt a létezőnek felhazudott szociálizmusban is. Rettegek hasonlatokat alkalmazni, pedig ezekkel jócskán rövidíthetó a szöveg, de most mégis egy: A motortól még nem autó az autó és a kettőnéltöbb keréktől se. Sőt, a karosszériától sem egész. Pici, lényegtelennek látszó (vagy láthatatlan) bizbaszok  hiányában az autó nem más, mint anyaghalmazok úniója. Nagyon szeretnek sztalinista rendszerekben kommunistaságot kimutatni lágerekkel, munkatáborokkal, börtönökkel, kínzókamrákkal, vér, verejték és könnytengerek habjaiban ecseteiket mártogatva meg, csakhogy sajnos ezek pontosan és éppenhogynem kommunista jellegzetességek. A kommunistának ugyanis a kommunista nem a szájába , nem a fogsorán át és keményen az öklébe szorítva veri bele a jót, hanem éppen az a lényege a kommunizmusnak, hogy mindenki a sajátkezével és csak annyit vesz le az asztalról, ami neki szükséges, szükségletei szerint. A kommunista rendszerben nincsenek még az egyenlőbbeknél is egyenlőbbek, egyenlőek vannak, csak semmi fokozás!... meg esetleg nemegyenlőek. (Ugyanez érvényes sajnos a liberálisokra: nincsen ilyen, hogy egyesek liberálisok de Mi Liberálisok mégliberálisabbak...)
 
 
Ja, amúgy a posztkommunistázást pl egy haladóbaloldali pártot illetően bántási célból alkalmazzák sértegetni is szeretnék azt a haladóbaloldali pártot, de effelől nyugodt vagyok. Nagyjából attól is lesz baloldali az a párt, ha lecsulázzák a posztkommunista jelzővel. Kommunista párt egyébként kikutatható a magyar politikai palettán, mikroszkóppal ugyan, és még úgy is meg kell egy picit vakarni, nehogy valami baktériumkakival tévesszük ösze, de van Magyar Kommunista [munkás volt a nyugdíjazásig] Párt. Attól azonban senkinek nem kell rettegnie, hogy az elmúlt 22 évben volt haladóbaloldali vagy haladó vagy baloldali párt vagy most van vagy lesz. Úgynevezett ~ igen, de azokban benne haladóbaloldali? Régebben volt mutatóba, de mainapság valahogy senki nem akarja megkérdezni pl Gazsó L. Ferencet, mizu, mi a véleménye, tata... Pedig szerintem tudott volna mit mondani akár a minap  is...  

 avagy cukiság a mai óvodából 

A költő mai kocsmát írt, de az a múltszázadban volt. Az elmúlt évezredben. Nagylevegőt vettem és vbeszaladtam az Őrjőnngjűngg Venszan című jókislányblogba, ahol teen-PMS jellegű szájszag [vastag, szalonnás, enyhe mandulagyulladás bukéval]  gőzeleg [jótündér nick, be kell roschálnom...] sebaj, pár csepp maszkóffszkaja ókolony a keszkenyőcskémre s addig nem veszek levegőt, amíg azt a gyűlölködő frecsegést el nem olvasom, aminek egyik főbb poenja az, hogy hányéves az államtitk.h. Hány éves. Megint az fog számítani, hogy hányéves, mint a taknyozások idején (a múltszáad végén, a múltezred végén) ? Ö... mondjuk.. Takony államtitk.h. (persze pőofán is kéne verni a ~t... gondolom, főleg,. mert 27 évesen mer lenni. Ja, hogy nem az a baj, hanem az, hogy GYűlöletes Név beszédírója is. Öhöm. Lángosképű Állat meg a mezgaz minisztériumban éppen 27 évesn mit is csinált, mit is a fizetése felvételén kíel? És bele mehetnénk a maióvoda mélyébe egészen a budi hátamegé. A mi óvodánkban a nagy disznóságok mindig a budi megett történtek...  A mi óvodánkban még ilyen sréhtetejű szemetes is volt, betontető vaslemez ajtóval, romlottalmaszagot lehellt...

Ja, egyébként egy fiatalos, teljesen spontán, egészenalulról a népbőlszerveződő fészbukcsimozgalom zászlóbontása pompomlyányaitól, eggen... Hány évesek lehetnek ezek a lányok, 24? 22? Micsodájukban tombolhat a szar? Ilyen szart, amit most az Őrjőnnggjűűg Venszaan-ban olvastam, eladdaig csak alacsonyabb színvonalú jobber kommentelőktől talán...

minta érték nélkül:

 

 [nevek útájjuk nevek] a velünk élő hősök, akik nem féltek a [ előzőkormány ] idején, és nem félnek most sem kiordítani minisztériumi szolgálati autójuk ablakán, hogy kinek van faszhiánya, ki mit merjen követelni az államtól, hogy milyennek is kellene lennie egy [ ]nak/nek, hogy érdemes legyen arra a megtiszteltetésre, hogy viszonyuljanak hozzá, vagy hogy hogyan kéne méltó módon ünnepelni ötvenhatot. Ők azok, akik nem félnek kimondani: tetszik nekik a rendszer.

És tényleg: mitől is kellene félniük? Elvette valaki a munkájukat? Konfiskálták a nyugdíjukat? Tönkretette valaki különadókkal őket magukat, vagy a céget, ahol dolgoztak? Átíratták a céget, ahol dolgoznak, pártállam-közeli oligarchák consigliere-einek tulajdonába? Hagyták őket félhomályos alagsorokban hónapokig főni a saját levükben, feladat, főnök és kilátás nélkül, húszasával és mindig szigorúan pénteken rugdosva ki őket? Baszogatták őket értelmezhetetlen feljelentésekkel, gondosan megválogatott ügyészségi iratokat szivárogtatva a sajtónak? Megkardlapozta őket valaki? Na ne már, tényleg? Otthon az ágyikóban?

Természetesen nem. Ezek a jelenségek számukra a bérrettegés, a hálátlanság, az indok[ ]eskedés/oskkodás [kotkodács] megnyilvánulásai, és különben is, akikkel a rendszer elbánt, azok nyilván meg is érdemelték. Hőseink annyit fognak fel a rendszerből, hogy végre lehetőséghez jutnak olyan fiatal, korszakos tehetségek, mint például ők maguk, vagy [név, név] vagy [név, útáljuk]. És aki ennek nem tud örülni, az a mi közös sikereinknek nem tud örülni.

A [hely neve, változószagú Kossuth-tér, ha a mieink, indokoltan illatos, de ha az ővéik, akkor BÜDÖS]i-tüntetés csípős pofonként csattant hőseink arcán. A [párt neve], a valaha [iksz ] szavazót/százalékot megmozdító párt ma nem mer rászervezni e[spontán alulróljövő pl civil/polgári) pár [szám]es tüntetésre. A Gazda inkább ban/ben menti a világot, mint hogy itthon méresse meg a népszerűségét, ráadásul a (lehetne húgyszagú Kossuthér]-tüntetésen és a klipen a kényelmes és jól bevált [...] sztereotíp figurák helyett fiatal, jól szituált, aktív adófizetők viháncoltak — A RENDSZEREN.

Ez vérlázító. [nevek, úttájjuk] rezsimszolgák vérében tombolni kezdett a szar, és haladéktalanul posztot követelt magának. Hát ezeknek dolgozunk mi éjt nappallá téve a minisztériumban? Ezeknek készítjük mi a penge kis politikai elemzéseinket, közvélemény-kutatásainkat, nemzetstratégiai tanulmányainkat? Sumák lázadók, véreres szemű senkiháziak, rám figyeljetek! Hát már a jó nők is elpártoltak a Párttól? Aztán itt fogunk állni petyhüdt farokkal, mint [úútájjuk neve] egy rosszul elsült twit után, és hajkurászhatjuk a francia kurvákat meg a kócos fogú kormánybiztosokat? Hát már az sem szexi, ha Viktor beszédírója az ember? Ha eldobok egy laza [   ]tot, megadod a számod?

Ezeknek legyen [funsön neve] az ember [túlfiatal életkor a mihez] évesen? Hálátlan dögök. Nem becsülik meg a velük élő hőseiket.

 

8 komment

Címkék: mai ovi

magyar-magyar szótár 2011.10.25. 11:53

ti

Ha a Síkbolygón a kétfelé sikáltságok szerint eltekintek, akkor a választéknál rendszerint valahány év-re való hivatkozásokat találok. Sokáig a Negyven év volt divatban. nagyjából az europeér, mint fesönkifejezés idejében. Még délnapjait élte a Szomszédok c. teleregény az egytévében, ami volt...

Ma pl a nyolcév a divatszó, de rögtön érvénytelenítve, még azt se tudjuk, mi történt az elmúlt nyolcévben  aminek a java már egyszerűen pedig goglizható ( pl megtudhatjuk, hogy a mai netokratikus jóarcoknak mi is volt a véleménye a hitelbooomról 2007-ben) , de máris biztos, hogy annyirossz nem történt mint az elmúltmásfélévben. Ha azonban csak két évvel többet számolunk vissza és elkezdünk az elmúltízév-től kiindulni, rögtön jó lesz, az elmúltnyolcév útálatos, de ha a hibák az elmúltízévkormányaié, akkor rögtön nembüdös az elmúltvalahányév, ugye... Az elmúltízévkormányaiban benne van[nak] a nyolcévkormányai, de benne van a nyolcévre mutogató 'ormány (ha nem gondolunk bele, hogy van-e köze ennek az orbánkormánynak valamiben is a tízévvelezelőtti orbánkormányhoz a néven kívül...)  .

Tavalyelőtt a húszév volt divatban, az idén már huszonkettőt kéne mondani. magamfajta vén szarzsákoknak milyen reflexei kélnek, ha az ikszfaktor négytagú zsűrije négyigent mond (és mutat) .

 

Hanniballal való tegnapi vitánkban óvatlanul belevertem a billentyűzetbe két betűt, róla és a még nála is haladóbban jóoldali mavo-ról volt szó és én egyszercsak ezt a két betűt óvatlanul, a töbetűt és az ibetűt belevertem a kommentablakba.

ti, ti

Emlékszem, hogy Steinmann grófnővel is bajúszt akasztottunk vagy hat nickjével korábban ezen, belevertem a kommentablakba ezt a két betűt, a töbetűt és az ibetűt és kész BAMMM végem lett, kirekesztő lettem árokásó, meg minden.

 

Azt hiszem, az elmúlt 22 év történetét Síkbolygón ennél jobban nem is zanzásíthatnám. Ugye alapvetően 2D-ben vagy egy van valamiból vagy egyse vagy legföljebb kettő. ha van egy jóoldal, a másikoldal csakis rossz lehet. nem mindig volt ez így az elmúlt 22 év történetében, de a síklogika hamar legyalulta az olyan bonyodalmas figurákat, mint az Antall kormány pénzügyminisztere, a liberális Szabó Iván is volt, csupa-csupa liberális baráttal. Az semmi, hiszen az elmúlt22 év, inkább 23, korai szakaszaiban Dr Antall is tele volt liberális barátokkal...

Nézük azonban csak a zanzát:

Mi, veletek ellentétben, mi, mi aztán! Mi tudjuk, mi merjük és mi tesszük -de úgy merjétek nekünk azt mondani, hogy "ti", olyan árokásók lesztek, hogy még a kirekesztés vádjától is koldulhattok!

12 komment

Címkék: ti