Ó, imádom az olyan politikai szózatokat, amikben az XXX gyerekek csak vagdalják, az YYY gyerekek viszont kizárólag gyógyítják a gólyalábakat.

Ism.: a politika nem a jelen történelme, hanem a jelen történelmének elhazudozása a valóságból -és még szerencse, ha csak a réthorika eszközeivel.

Ism-ism.: A politikaikommunikáció pedig a politikai hazudozás elhazudozása a jógyereksajtó műalkotásaiban a legklasszikusabb szájbarágó [ez egyfajta indexiánus stílusözön] népnevelő stílusban, a legmesszemenőbb szelektív ténykezelés közepette, A "jobbereknél van a sorosozás, mint szalonzsidózó művelet, amivel nyílt zsidózást tudnak egy rétegből kiprovokálni. Ehhez hasonló, de sokkal művészibb és kifinomultabb módszert figyelhető meg a 444-en Kasnyik művészúr előadásában a tegnapi adásban. W. magyar óriásvállalkozó, aki kilobbyzott valamit a kormánynál, persze magafelé hajló szentkezével, ugyanis kamionsoőr hiány van s a vállalatának kellenek a kamionosok, Kasnyik művészúr a lelkes hangulat fenntartására bedobta, hogy ez a wállalkozó a miniszterelnök barátja... és már működik is. A cikknek különben úgy a fele ha igaz, de nem ez számít, hanem a felhívórész -mint a sorosozásnál.

ism-ism-ismTkp az a baj a magyar újságírással, hogy képtelen leszokni a politikacsinálásról. Ami itt a politikaikommunikációs katonáskodást jelenti. Mindig van valami Szent Feladat, ami miatt az igazmondást fel kell függeszteni. Míg az igazmondás a politikus halála (az igazmondó politikus akkora nonszensz, mint a focista, aki sajnálja a labdát s nem rúg bele...) addig a MÉDIA feladata a valóság változtatás nélküli közvetítése lenne. Azaz a politikával SZEMBEN a jelen történelmét KÖZVETÍTENI. Ezt azonban nem kapjuk meg. Az egyikoldal féligazságokat közöl polkomm rizsákban, ezzel szemben a másikoldal pollkomm rizsákban féligazságokat közöl, A naív ember fogja ezeket a féligazságokat és összepasszintja -de ekkor is csak féligazságokat kap.

A szájával persze minden csatornamunkás a függetlenségéről hazudoz -de elegendő csak a termékét rendszeresen fogyasztani és hamar kiderül hogy kiknek dolgozik: akik nem kapnak vagy nem olyant a szórásból,

Azt már még a múlt században az Élet és Irodalom fölfedezte, hogy a sajátoldalról ki kell válogatni bojóccokat és azokat díszpintyként baszogatva tettetni az oldalfüggetlenséget. De azért ha az ember állandó ÉS olvasó volt, jól körül tudta rajzolni az igazi (a régi) SZDSZ-en belüli frakciót, az MSZP-ből pedig a Gyurcsányon bábáskodó Vitányi Ivánékat akiknek dolgozott az ÉS.

A 444-nél ugyanígy megvan. Jó, minden 27-ik orbángecizésre kap egy jizzt Tóbiás meg az MSZP, hiszen egyébként agitprop feladat az MSZP széjjelkúrása is (ami még persze széjjel ~ható benne...) minden 87-ikre kap Schiffer is... (Drogos Bernadett viszont nem!! ezt figyeljük meg!) ... de aki állandó olvasója a 444-nek, az előtt jól kirajzolódik, kik a bánthatatlanok a 444-nél. 

Az lenne itt egyébként a történelmi tanulság, hogy Merkel üdvtörténete nem váltja meg a picsatársadalmat.

Képtalálat a következőre: „merkel”

Hiszen Terézanya üdvtörténete sem váltja meg a többi keresztény ember melóját a saját üdvéért.

Hiába rágják itt a willkommeniánus jógyerekek a mennyeimalasztot a hülyének nézett fejünkbe. Hiába tudóskodnak a jópofik a szakszerű menekültszelekcióról, azok a bármilyen menekültek, akik már bent vannak Merkel Országában, nem fognak onnan csak úgy szépszóra visszavagonírozni.

A széplelkű jóoldali emberjogászok már a kvótaszíreken se horgadtak föl. Most is kukulnak, a 400ezer ember kiküldése hallatán. Majd willkommeniánus oofwiederschooniánus  civilek láthatóságimellényekben százascsomag papírzsebkendőket kínálgatván fogják a kiutasítottakat, kitessékelteket a vonatokra fölterelni? A Nobel-bob-bon-nal jutalmazott Tante Merkel is kimegy nekik sírvaintegetni?

Azt is be kellene látni, hogy a Merkelschaft a meggondolatlan jókodásával nem csak a bibliaiméretű szírszaporítás csudáját hozta rá a picsatársadalmakra, de ráadásul a szegény migránsokkal eldobatta az összes papírjukat is. Nem fog menni atrocitások és rendőri karhatalom nélkül a migránsválogatás, de még a kvótaszírképzés sem.

 

lássuk be: a nemzetállamoknak vége. A világ globalizált, az információs & kommunikációs technológiák olyan szinten hálózzák be a Földet, hogy a népvándorlást nem lehet megakadályozni. Az új technológiák hatására munkaerő tudja, hogy hol van rá szükség és oda is tud menni ahol szükség van rá, a tőke pedig bevonza. (ahogy azt a politikát befolyásoló német ipar teszi). Nincs, aki ezt a folyamatot megtudná állítani, a határok leomlanak.
  • Azt hiszem, maga elírta a nickjét a második szótagban, ~szter lenne a helyes. Az a helyzet, hogy a konkrétesetben azaz az europid picsatársadalmak elnemzethyetlenedésében nem a nem-nemzetállimiság fog következni. Ha sok színt összekeverünk, abból szürkeség lesz... mint a világzene egyes alkotásaiban...

    ...azonban ebből, amiről maga itt naívan álmodozik a bebiflázott jógyerekdumák alapján, feketeség lesz. Rendes náci fekete és hozzá a feketének a muzulmán-vallási-náci feketéje. Arra is felhívnám a figyelmét, hogy a nyelvcserével nem jár együtt a nemzetiség elvesztése. A jászok, a kunok évszázadok óta magyar anyanyelven is jól elkülönülő más népek és pl a székelyek is. Vannak intenzív asszimiláns népek, ilyen a magyar, pl rengeteg szlovák, román vagy német egy-két nemzedék alatt -és zsidó mennyi!- lett nemzethymagyar. Főleg az Aranykorban. Aztán vannak nagynépek, ilyen a német, amik zsigerileg elutasítóak -pl az 1944. után repatriált Donauschwooben NSZK-ban mindhalálig Auslander Sau maradt.

    És még egyre figyelmeztetem. Mindaz az üdv és szépség, amiről maga beszél, a villamos áramhoz kötődik és addig működik, amíg van áramforrás. Sok esetben elég 3-4 napos áramszünet és az inormációs-kommunikációs hálózat összeomlása egyebeket is maga alá temet... Az europid picsaember már fűteni se tud áram nélkül és mondjuk 8 óra egy 13 fokos lakásban egész ősi nemzetállami emberalakzatokat csal elő a korszerű globalizáltból. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy a kerítésellenes fejlettemberek egy részéből milyen érzelmeket fog kiváltani az, amikor a menekültek valamilyen ragállyal áramlanak föl...

Kétségtelen, hogy a lehetséges világok legjobbikában élünk. És ráadásul még a lehetséges legjobbvilág legszebb korszakában is. 

A Kettes Számrendszer korszaka ez, nem szükségtes semmiben sem kettőnél tovább számolni.

Álláspontból is kettő lehetséges -egy és még egy.

Természetesen a migránsválságban is összesen két álláspont létezik, az egyik a jó álláspont, a másik a rossz. Átmenet nincsen, nem lehetséges.

Nyilván senki se szeretne rosszul álláspontot foglalni. Mindenki jól szeretne választani. A jót választás a győzelem. Aki a rosszat választotta, elbukott.

Semmi értelme nincsen tehát a rossz állásponttal foglalkozni. Hacsaknem az ellenségemről van szó, akit le akarok győzni, rábizonyítom tehát, hogy a rossz állásponton áll, tehát vége, megbukott. 

A politikai küzdelemben minden csak egy dolog és az a kérdés, hogy a küzdelemben segít vagy pedig gyengít. A politika tehát -és ez aztán teljesen mindegy, hogy milyenoldali politika- nem magát a migránsválságot nézi, hanem azt, hogy ez az ügy mennyiben segíti az oldalát politikailag. Két oldal létezhet ugye, a jó és a rossz oldal. A jóoldal a jó álláspontot tartja és védi, a rosszoldal pedig alattomosan és aljasindokból támadja a jó álláspontot a rosszálláspont felől.

Ezért kell nagyon vigyázni az embernek az álláspontjával. Nem szabad hibázni.

Korszakunkban ugyanis ha az ellenfelünk száz érvet támaszt vagy ezret, nekünk elegendő egyetlen egy érvet megbuktatni és akkor azzal megdőlt a további  99 vagy 999 érv is.

Éppen ezért hiába is hiszi bárki, hogy az ő álláspontja jó, ha egyetlen pontban is a rosszálláspontra tolható, akkor már vége. Tegyük föl, hogy ez a bambola áálatt, hülye egységsugarú mindenben-de-mindenben a welcomesociety-vel tart, viszont fölveti, mi lenne, ha pl az ENSZ és szervezetei, valamint az EU és bölcsei, valamint a Mindenhatóü USA aon lennének, hogy a háborús övezetekben olyan béke legyen, ami elősegíti a menekülők otthonmaradását, a milliók hazatérését a menekülttáborokból. Ez rosszválasz! Ilyen föl sem merülhet a jóálláspont választójában. Okokat nem firtatunk, ahogy következményeket sem. A pedofilpapozó, kereszténykúreló brályenéletista fejlettek már vagy két hónapja keresztény alaphivatkozásokra mutogatván kihúzzák a szókészletükből a pedig milyen gyakran villogtatott

H A T Á S T A N U L M Á N Y

szót. Minden lófaszért is hatástanulmányt végeztet a fejlettember, most azonban senki jóoldali nem követel hatástanulmányokat meg szituációs feltételezéseket sem, pl járvány vagy terrorcselekmények esetén a picsatársadalmakban kiribbanó hisztériahullámot hogyan lehetne csillapítani a wilkommenskultúr töretlen előreverése közepette.

Amit nem látok [be] az nincs és kész. Ha az ellenfelem olyant állít, amit én nem látok [be] az nincsen, tehát az ellenségem állítása hamis, tehát bármely más állítása is ezzel megdőlt.

A migránsválságról vannak, akik jól tudnak mindent, ők az igazak és tenni is mindent jól tesznek. átmenet nincsen, mert a jóltevők, az igazság letéteményesei, A Jók és Igazak-on kívül még egy másik álláspont létezhet, a rossz álláspont.

Ellenvélemény nem lehetséges. Egyetlen pisz kritikája például a Willkommenspolitik-nak már egyenlő a nacionalizmussal. Mindenki, aki csak részletekben is kritikus merészel lenni a Bezzeg & Fejlettállamok Wilkommenspolitik-ja és migránskezelése témájában, az nacionalista. Nagyon kérem, el ne kezdjen bárki is wikipédiázni a nacionalizmusról! Azt majd a jóálláspont tartói szépen megmondják, hogy a migránsválság megítélésében mi számít nacionalista álláspontnak. Ha például valaki kételkedni merészelne abban, hogy minden migráns menekült és csak úgy, minden kérdezés és vegzálás nélkül az adataikat és személyazonosságukat titkoló és a hatóságok kérlelésének sem engedelmeskedő, a maguk feje után szabadon vonuló tömegeket esetleg nem ártana irányítani és terelni, meg bizonyos szabályok és korlátok közé terelni mozgásukat, az nacionalista.

A migránsok jók, szelidek, ártatlanok, menedékkérők, mind háború elől menekül. Akit esetleg majd a Fejlett és Bezzeg-államok olyan szabályok szerint, ami szabályokat valakik jóval e migránsválság előtt dolgoztak ki, főleg íróasztalnál és elképzelt migránsok  eseteire meg példáira alkalmazva, tehát ilyenek szerint elutasítanak, mint háborús menekültet, az gazdaságibevándorlónak számít és azokat majd a Fejlett BezzegÁllamok a majd akkor kiderülő módszereikkel hazatessékelik.

"A jelen eseményeiből nem következtethetünk az eljövendőkre."

Ludwig Wittgenstein

Vagy abba a peremországba toloncolják kérik szépen visszaemenni , ami a szabályok be nem tartásával beengedte őket.

A peremországok fejletlenek. Kormányaik tehetelnek. Megérkezik az Európai Únió Peremországának határára migránsok első hulláma és a fejletlen peremország képtelen a pedig tökéletes és pompás előre meghozott szabályokat betartani.

Természetesen az, hogy egy peremország aljas és méltatlan, fejletlen és ügyefogyott a migránsválság kezelésében, még nem jelenti azt, hogy a peremország egyes polgárai már nem eléggé fejlettek és akár Fejelett és bezzegország érdemes polgárai is lehetnének már, annyira felvilágosultak. Az egyik ilyen csudálatos peremországbéli álompolgár ékes fejlettországi nyelven intézett szózatot egy fejlettország fejletthangversenytermében a peremország fejlettnyelvekhez értetlen büdösbunkó -helyi fejlettek nyelvezetén potrohás focialista cigány- vezetéséhez, hogy engedjék ezeket a szerencsétlen embereket az útjukon, segítsék őket egy Fejlett & Bezzegországba biztonságosan és a lehető leggyorsabban eljutni.

"A befogadó országoknak a korábbi tapasztala6tok alapján kell integrálnia a menedékkérőket."

Szelényi Zsuzsa bölcsessége

Fejletlen peremország pl egyszerűen a dél-keleti határán beengedte, majdpedig az észak-nyugati határához szállítván egyszerűen kiengedte a menekülteket. Ezzel szemben Bezzeg Ausztria a fejlettség példáját mutatta meg, amikor a dél--keleti határaira szállított migránsokat beengedvén azonnal az észak-nyugati határához szállította és átengedte a másik Fejlett & Bezzegországba.

Tipikus migránsok jóoldali levilágításban -a baloldali csajszi frizurcsija zukkíni und tipisch!

Bezzeg BezzegAusztria hogy kezeli a migránsválságot, hogy! Példamutatóan!

http://p5.focus.de/img/fotos/origs4953626/9738511396-w630-h472-o-q75-p5/urn-newsml-dpa-com-20090101-150917-99-04011-large-4-3.jpg

Quelle das Bild

A fejletlen peremországok politikairetorikájának egyik fő jellemzője az Európai Únió bírálata, Schengen' és Dublin' kritikája. Ebből következik, hogy aki a jó álláspontot tartani kívánja, az csakis és kizárólag és mindenben dicsérheti Az Úniót, Schengent és Dublin Összes-t [ III. van belőle...]. Ha valakinek éppen nincsen ideje több összetett mondattal is védeni a jóálláspontját, akkor gyakorítsa az integráció szót. "Integrálnunk kell a menekülteket az Európai Únióba." "Pártunk azzal a kéréssel fordul az Európai Únió befogadóországaihoz, hogy a korábbi gazdag tapasztalataiknak felhasználásával integrálják a menekülteket."

Lakodalmazó török vendégmunkások a 70-es években:

Türkische Hochzeit in Deutschland: Ausdruck des Angekommenseins. Quelle: DOMiD e.V

A fejletlen büdösbunkó és taplótahó peremországok elutasítják a kvótarendszert. Tehát a kvótarendszer ettől, hogy a nácik elutasítják, már annyira jó lesz, hogy eddig még egyetlen egy emberjogi szervezetnek de akár egyszál aktivistának is, eszébe sem jutott felvetni, mi alapján fogják majd a kvótaszíreket elosztani és mit fognak egyáltalán a szírek ahhoz szólni, hogy ők mostantól kvótaszírek.

Török nők a mai NSZK-ban

http://www.dw.com/image/0,,16334864_303,00.jpg

Mit tehet az, aki a jóálláspontot választotta és majd szembesülnie kell azzal, hogy egyes kvótaszírek vonakodnak a kvótabefogadó jóországba utazni? -hát a magyar nácik a hibásak, az Orbán-gestappó , ők szabadították el a poklot még Röszkénél 2015. szeptemberében, stb.

Mecset 1966. Köln

Bildergebnis für schwarze nacht

Mivel a fejletlen peremországok nácijai szidalmazzák az iszlámot, a mohamedánokat és az iszlamistákat, tehát az iszlám, a mohamedánok egyáltalán nem veszélyesek.

Köln, 2014.:

http://dabonline.de/wp-content/uploads/14_PerspektiveMoscheeKoeln_WEB.jpg

A szír a jó háborúsmenekült szinonimája. Mindenki szír -a nácik aljas rágalma az, hogy nem mind szír, aki menekült. Mit tudhat a jóálláspont védelmezője a szirekről. Többségük magasankvalifikált, 10%-uk diplomás, 40%-uk érettségzett [hochschule-t végzett]. 22%-uk nő és gyerek. Azt persze nem tudjuk, hogy ezek a százalékok mekkora 100%-ból valóak.  100, 200 vagy 300ezer szír regisztrációjából derültek-e ki ezek az adatok. A forrás jóoldali, politikailag megbízható, tehát igaz.

Sajtómunkás is összesen kétféle van, a jó sajtómunkás, a politikailag megbízható, meg is lehet nézni az anyagait, anya gyermekével, apa két gyermekével, anya gyermekét tápszerrel cumiztatja, apa gyermekét hátán cipeli. Gyermekek mindenütt és anyák. Ezzel szemben a náci propaganda igyekszik a fiatal magányos férfiak ábrázolására koncentrálni.

Bezzeg Belgium jajdeintegrált török lakói Bruxelles-ben

 

Van negy ország, Szlovénia, ami ugyan nem eléggé peremország ahhoz, hogy a migránsválság negatívumait majd jól rá lehessen fikázni, bár azért nem is eléggé Bezzeg & Fejlett. Az az igazság, hogy Szlovénia sajtója a migránsválságban meglehetősen gyér forrás. Ugyanis a szlovének a korábbi példákból okulva először  belügyi műveleti területté nyilvánították a tranzitzónát, a második lépsében a sajtót kitiltották a műveleti zónából, harmadik lépésben a magyar TEK-hez hasonló alakú karhatalmat vetettek be a migránsok kezelésére és útbaigazítására. Sőt, a szlovének még a náci peremországot, Unkoorn-t is rávették, hogy a fel se épített kerítését bontsa le a nem-schengeni közös határon. Mindenesetre is Szlovénia valahogy sehogyansem alkalmas se a jóálláspontot védők, se az egyetlen jó és igaz álláspontot hazug náci rágalmakkal ostromló szégyentelen csürhének az érvelésre. Ugyhogy Szlovéniát lehetőleg hagyjuk.

A jó álláspont tartásának elsősorban belpol értéke van, hogy ugye az ember befelé, a saját országában mutassa, hogy ő mennyire jó és igaz. de azért vannak külpol fragmentumok. Ilyenek pl az oroszok, akik miatt a szíriai válság kitört. Putyin negatív figura, a jó álláspontot tartónak köpködnie kell Putyint és az oroszokat. Az oroszok agresszívek, mindenütt a szart kavarják - az amerikaiak alig győzik helyrehozni. Mivel a nácik az USÁ-t szidalmazzák, tehát aki a jóálláspontot szeretné tartani, egy pissz rosszat nem mondhat az USÁ-ra. Az USA teljesen ártatlan a kialakult válságban. Kerítésügyben ízléstelen minden összevetés a mexikói határ kerítésével. Röszke az kész Guantanamó volt -de ezzel aztán legyen is befejezve Guantanamo feszgetése. Az a tavalyi jóoldali álláspont volt, amiben az iszlám radikalizmust a terrorveszéllyel paszománytozva hujjogatni volt szabad. A jóálláspont tartója ne foglalkozzon az USA bevándorláspolitikájával. A migránsválsággal az olyan témasáv, mint pl iszlám radikalizmus, teljességgel kiveszett a hóoldali, politikailag fejlett és megbízható sajtóból.  Vesszen a homályba tehát, hogyan kezdődött a leszámolás a Véreskezű Asszad diktátorral (akit ugye az Arab Tavasz, ami az arab demokratikusellenzékek egyszerű, spontán kis reakciója volt az elnyomó diktzatúrák ellen, ilyen diktátorok buktak meg, mint Mubarak és Khadafi, például Líbiában is, most már, hogy a diktátor megbukott, majdnem anynira jó a népnek, mint Szíriában is mennyire elégedettek lehetnek a népek azzal, hogy Asszad diktátor rémuralma hamarosan végetér. Magyarországon Putyint meg az oroszokat fikázni duplán jót ér, hiszen az Egyszerű Orbángép is ezt adja ki a helyes állásponthoz.

Asszad, a véreskezű diktátor rémuralmát nyögő szíriai nép 2010.

https://travelea.files.wordpress.com/2010/12/syria-04.jpg

kép forrása

Az Egyszerű orbángép működését már ismertettem. Ez egyik oldalon a garatba bedűtjük a tökmindegy, mit mond a náci cigány vidéki focialista kurvannya, a másik oldalon pedig akkor annak az ellenkezője a jó,  tehát ha Orbán Putyinnal barátkozik, akkor Putyin rossz.

Szíria lakossága 2015. július 31-ig hivatalosan 22millió.

2015. augusztus 31-én 24,5millió

2015. szeptember 30-án 26millió

A nemzetközi jóállásponttól a magyar jóálláspont néhány apróságban különbözik. Például úgy általában a nemzetközi jóálláspont-tartók nem szokták a saját országuk migránspolitikáját fikázni. A Merkelschaft-nak a bibliaiméretű szírszaporítást csak fejletlen náci viktátorok szokták felróni. Nemzetközi jómegítélésben senkinek nem tűnik föl, hogy mióta is lett minden menekült szír. A minap a német belügyminiszter ugyan revelált arra, hogy kiderült, néhány migráns nem is tud arabul és nem is szír. De aki jóálláspontot tart, az az ilyesmi fölött udvariasan elsiklik.

A ~ olyan internethálózatokon fut szerte a világban, amiknek a tényleges adatátviteli sebessége 20-60%-kal alacsonyabb a "szolgáltatók" által vállalt névlegesnél, A hírt olyan hírgyárak terjesztik, amik hazudnak éjjel és hazudnak nappal, a híreik fele-harmada se igaz és az impresszumukban nem tüntetik föl, hogy valójában mely államok mely szervezeteinek, kinek a hasznára és mennyiért nyomatják a bullshit-et valamint spoilerezik a hamis csillámpónigeciszínekben pompázó foskavarást. Eleve a Világ Mindenhatooooo-ja, a Google, a világ nagy számítástechnikai óriásai szüntelenül átverik a jónépet az adataik leszívásáról, az un "adatvédelmi szabályzataik" interkontinetális adatorvhalászat és orgazdaság hazug alibijeit etetik meg az egységsugarú hülyének nézett felhasználókkal.

"Ma már nem az információ megszerzése, hanem a megosztása emel hatalomba."

-ennekmegfelelően a információt nem akkor közlik, amikor megszerzik, hanem akkor, amikor nagyobbat üthetnek vele,

Persze az internet és hírgyártás hazugságbirodalmai után közvetlenül az autógyártás következik. Kezdeném rögtön a titkos kartellezésekkel. Az autóhitelező bankok és az autógyártók megegyezéseivel a vevők meglopásáról. Eleve a gépjármű K+F alapja a leendő vásárló lehető legnagyobb átverése. Nincsen a gépjárműmarketingnek olyan területe vagy sávja, ahol részben a vevő pénzére, részben a puszta életére ne játszanának. Természetesen a sajtó, a hírgyárak, az autós újságírók korruptak,, kilóra levéve összedógoznak a világ népei agyának szana-széjjel szopatásában.

 

A VW botrányban a portfolio.hu azt hazudja, hogy a vevők lettek becsapva, holott csak a hatóság. A vevők ugyanis még azt a környezetvédelmi rendszert is kikúratják a szuperdízelekből, amivel megvették, csiptuning címén.Sokszor fizikailag (az utánégető kikötésével) már nem is kell tunningolni, elég szoftverileg.