A mozaikosság  az, amit  A Csúszás tárgykörében próbálok KIFOGALMAZNI a fasirtból, amiben vagyunk... Ez a mozaikosság szerintem rosszabb  a[z egységes és egyenletes eloszlású] lemaradottságnál, főleg a mai kor tipikusan nőies érveléstechnikája miatt pedig még tárgyalhatatlan is. Hiszen ha javítani szeretnék és rámutatok egy lemaradásra, egy elcsúszott [elmaradott] mozaikdarabkára, akkor az új internetes netokratív logika szerint, ami megegyezik a tipikus nőiérveléssel is, ezzel lehet elintézni: "Ez nem igaz, hiszen ÉN nem TAPasztalom [itt Budapesten]" "Ha velem nem történik meg, akkor NEM IGAZ" "Én nem látom, tehát: HAZUGSÁG"  "Találjak csak 1 kifordíthatót az érvrendszeredben, ETTŐL tehát az összes többi se lesz igaz!"

Ha egységesen az egész ország lenne elmaradott, akkor könnyebb is lenne a hibákat , a "csúszásokat" helyrehozni-tolni. De így lehetetlen.  Buda egyes kerületeiben nyugati stílusban vezetnek autót az emberek, vagy parkolnak . Pest egyes részein majdnem akkora tahók az autóvezetésben a magyarok, mint a belgák, talán az az egy különbség van, hogy a belgák a megkülönböztető jelzéseit használó mentőt sem engedik el vagy át. És úgy szemre azt se látni, a bunkaja vallon-é vagy pedig flamand.  Szinte minden közlekedésszervezési ötlet Nyugatról származik, ilyen pl a körforgalom. A körforgalmak pompásan segítik a haladást -egy olyan országban, ahol az autóvezetés főelve nem az, hogy CSAK ÉN HALADJAK ill MAJD ÉN TUDOM MIT AKAROK! A körforgalmak használata mindenoldalú figyelmességet követel, van ugye a szabály, miszerint a körforgalomban már BENN lévőnek van elsőbbsége, de ez a gyakorlatban, azokban a Juj De Fejlett Országokban, ahol tudják is használni az egyébként tényleg is fejlettebb emberek a körforgalmat, szóval a GYAKorlatban a körforgalomban már BENN lévő egy gázelvétellel maga elé engedHETI a haladni vágyót -ez lehetetlen mindenoldali mélymagyarjaink számára. Ő bár furakodni már tud, amikor bent van, ha jóoldali politikailag megfelelő, tehát labanc is, a kurucc kúúrvannyáját se fogja beengedni maga elé, még inkább rágyorsít a másik furakodóra.

 

M7-esen a Fejlett Budapesti Autózóknak (eleve ugye A Balcsikaaa kapta az első autópályát... ez is jellemző) Lehetne csinálni hat sávot is. Akkor Dr Nyálházy Richard a legeslegeslegbelső sávban fog autózni a megengedett maximális 130 km/h-s sebességgel azzal, hogy ő szabálytartó, tehát JOGGAL autózik a legeslegbelsőbb sávban és mindenki szabálytalan, aki megelőzné. Nevetséges, röhejes, már kb 30-40%-ban beautózott M7-esen lehetetlen jól haladni FÖL FÖL FÖL Budapestnek, az ilyen tipikus faszok miatt. És az élet más területén is vezethetünk be Fejlett Nyugati Móccerokat meg Éjraóperséget.Hiába... az a baj, hogy nem lemaradva van az ország, hanem mozaikos és töredezett és a törések mellett elcsúszott. Amit állandóan papolok, ha az országban valahol buli az élet, pl megveszek egy építésitelket 12 milláért, rittyentek rá egy félig-gyorsházat 24 milláért, akkor az egészet el tudom adni potom 48 milláért és egészen gyorsan. Ehhez viszont az anyag (és PÉNZ] megmaradás törvényének megfelelően az kell, hogy az ország más részein, ha veszek egy telket 2 millióért és rittyentek rá egy félig-gyors házat 24 milláért, akkor az egészért nem kapok 12 milliót.

Amidőn e blogocholizmusba hanyatlottam még azt hittem hogy érdekel bárkit is az országban A Csúszás, a mozaikosság, amiben nem összesen annyi a baj, hogy az angolok NEM téglaporral tisztítják a puskájukat. Hanem az a baj, hogy Magyarországon sem mindenütt tisztítják téglaporral a puskájukat. MÉG NEM tisztítják téglaporral a puskájukat. Még NEM TÉGLAPORRAL tisztítják a puskájukat.

vagyis kb amikor Dr Mezei Ottóné Klári néni a biodinamikus mozgalmat a múlt század 70-es éveiben elindította, akkor még voltak tanyasi parasztporták, ahol nem használtak vegyszert és szinte minden fölhasznált azaz KIVETT anyag  BIOLÓGIAILAG lebomló (azaz visszaalakuló) volt. De előbb PUSZTULNIA kellett ennek a paraszti világnak ahhoz, hogy aztán a nejlonromantikus Fejlett Budai Pógárok visszasirassák és a szénalapátolók új nemzedéke elkezdhesse a balfácántenyésztést. A Parasztházat Vettünk Vidéken rítus vagy stílus korai nyomai már Hajnóczy 1972-73-ban írt prózájában felbukkannak...


25 éve vannak [helyesen: létezget-getnek időnként...] biogazdaságok Magyarországon, de egy politikai töltetű műbalhé kellett, hogy hirtelen eőjjdefontoss legyen má' . Az elárvult bakelitházas rézkallantyús telefaXXX  se vásárolt biovetőmagot, de most, hogy kamerákat híjjottak az ingyenosztására, de aójj de hírértéke lett már, de hír... A megújulóenergia először országoshorderejű téma az orosazoknak eladott ország balhája örvén lett, de az még mindig nem tűnik föl seninek, hogy az a pár kósza szélerőművünk is, ami lenne, miért áll lefékezve az év 300 napján is. És ha imígyen tehát akár hetekre lefékezhető egy szélerőmű, mért kellett az atomlobbynak azt hazudtatnia a szakértőkkel, hogy a szélerőművek miatt Paks'ot kéne lefékezni drágán??? Mi lehet az oka annak, hogy bármely épületes téma is csak akkor kaphat országosan szélyes tarítést, ha politikailag is át-aktualizált??? Hogyhogy a minap kellett el bezzegelni az BezzegNSZK megújulóenergiafejlettségiszintjével és nem tavaly... tavalyelőtt vagy akár 10 éve már? Magyarországon még 15 éve és a tarlón égették el a szalmíát, míg BezzegNSZKban már biobrikettálták a múlt század 80-as éveiben is (állami támogatással...)

 

Sokmindenben súlyos, talán már behozhatatlan lemaradottságunk vannak, egyes mozaikkockák nem is már e síkban és helyrehozhatatlanul valahol az időguanó alatt rohadtanak el... de a netokrácia terjedésében teljesen korszerűek vagyunk vagy pl a fészbúkizáció a társadalom legeslegaljára is kiterjed, budija sincsen a proletárnak, ősi, többezeréves nomád hagyomány szerint a kutya falja ki a segge alól a friss, gőzölgő, zsírban gazdag tipikus magyar szarát az udvaron, de fészbúkalkalmas féligokostelefonja, az van.

Van, ami elcsúszott, sikanózott helyrehozhatatlanul el, van, ami azonban negyedszázad alatt semmit se változott, mégpedig az, hogy az ország dolgaiból bármi is kap napifontosságot, on the spot aktuál bevilágítást, csillan egy kis mozaikdarabka meg, azt létezhetetlen ne bekenyegetni valami napipolitikai aktualitással. Aztán ugyanaz az ember, aki kapásból bekenyeget bármit politikával, a politikáról úgy beszél, mint szarról, amit nagyon útál.

Nemkevesek szerint magyar átok ez, amit szenvedünk, te ha történelmileg metszszűk [itt: értelmezzük] akkor alig találni erre példát. Papos "konzervatívjaink" amidőn pl misén pálasztják a seggüket, kihallják é a pap keneteskedéseiből a moszlím [izmaelita] műezzin hajlításit, A madzsari türki dalok a végváriak korából, ahogy a két ellenség a Zöld Füvön elheverészvén egymás nótáit is dallta. Máma a "különböző" oldalak [itt, nálam csakis a jóoldal ///rosszoldal felosztás létezik, nem vagyok hajlandó a "hagyományos "bal-jobb"-al egyik oldalnak se sziveskedni...] egymás melletti elbeszéléseiben csak méginkább töredezik a mozaik s a felületek, a Fejlettség Síkjai csak csúsznak el... odáig hatóan, hogy nem kell már országrészek között sem közlekedni az egyre mélyülő törés - és csúszásvonalak fölfedezéséért, sokszor azonos régióba tartozó teleplések is "fejlettségükben" (vagy tényleg: haladásukban! akjár...] végletesen és végzetesen elcsúsztak... nem csak egymáshoz vagy az "országos átlaghoz" képest. És erre az állításomra már mindenki veszi is a nagylevegőt, hogy amiként az ellenoldalt tehát vágja, a sajátját meg magasztalja. Amire tehát ugyan az "ellenoldalról" (ami viszont nemzetközi-messziről reá-tekintésben már csak az optikai csalódás miatt sem különbözhet) pocskondiáztatik.

L'éclatante victoire de Sarrebruck. remportée aux cris de Vive l'Empereur ! Au milieu, l'Empereur, dans une apothéose.

                                                                                                                Arthur Rimbaud

Makucska? -kösz', azóta is jólérzi magát a község. Elmúlott a hóttifaszizmúss, gyött a dëmokraacija, aótánna a rencervátás, pár éve, csak például említem meg, lecserélték Sukorosdi Zaótán ëltaas önemlékművét a kastélyparkban és ez a mostani baógárrmester emeltette saját örökemlékejű a Mártírok Emlékművit.

fotóművész: rose

Na mëg a patkányok is elszaporodtak. Persze a patkányoknál mindenki különb a faluba, de jaz alvégesijek szerint a cigányok mellett a főbűnössek a patkányelszapaorodásban a fëlvégesiek, míg a felvégesiek szerint a cigányok és a vélük cimboráló alvégesiek a hibásak a patkányok fertelmes elterjedésében.https://www.mozaweb.hu/course/termeszet_5/jpg/t5_135-3.jpg

Noés a baógármester is, akit azért szépen vagy négyszer már attú függetlenül megválasztottak. Ha megkérdezünk egy makucskait, hogy ha á'talába jiss a baógárrmesterr a mindenértfelelős, a cigányok szaporúllásátú kezdve a patkányinyvázijaójig, akkó mi jaz istënyfaszának is választották meg ezt a rëtkes cigánnyaló jobbikosnáci komonyista orbánbuzi gyúccsrányfalaó baógármestërt, hát akkó vonják a vállukat, mert nem is vaót más, ha meg más lett vaóna, hát jez a baógármëster meg a bandája júgyis mësszette mán magát, minek választanának új íhasëket.

Hát a patkányok meg vannak, de mindenki haacóll ëllenük.

Hát hogy, hát így-ë-jë:

Az alábbiak az összes harca is a falunak a patkányok ellen:

elmondják a potkánokat mindenrossznak, rák egye ki a bélit, a ciágányfajtájjának, elëventen kijeszi a malacot a zannyábú, csibéket nyel, mint gyarëk a csíjjócsipszetet. Íllyen roatt egy álatt másik sincsen a fődön, mint a patkány, csak eszik, szarik, fijal. Hetente veti a kölykeit. Minden tele van vélek! A cigányok szerint a magyarok mijatt vannak a pakányok, mert a cigányokná mán ugyan mikeket is ennének, a magyarok szerint viszont a cigányok meg a tótok miatt van a patkány, mert piszkosak és büdösek.

Hát mit is tesznek a patkány ellen, hát jeztet: "A kurva annyát a patkánfírëgnek!" -de jó hangosan ám! Nincsen a faluba eleven, aki ne harcóllana a patkányok ellen, hát mivel, hát jaó a kurva jannyát sziggya a patkánoknak! Magyar módra jaó mëgaszogya nekijek! Hűdeméghogy! Három-négy ember összegyün, az éppen aktujáliss szënnyvízvezetési téma után rögtön a patkányirtásba fognak: "A sok rohatt patkányok!" "Hogy rojadna annyába mind!" "Undokfírgëk!" stb-stb

Hogy a makucskaiak móccereivel mennyire is csökkenhetett a patkánypopuláció, arról egyelőre n.a. .

REKLÁM Teljesen sosem lehet kiirtani a patkányokat, mert különböző szállítmányozási útvonalakon mindig érkezik a fővárosba utánpótlás. Az 1972 óta folytatott rendszeres megelőzés és mentesítés eredményeként azonban 1974-ben már csak 1000 tényleges patkányelőfordulási helyet regisztráltak a városban, ami 1990-re lecsökkent évi 200-ra, és azóta nagyjából ennyi is maradt. Ez nemzetközileg is kimagasló eredménynek számít. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1998 őszén megjelent, a patkányokkal foglalkozó kiadványában a budapesti patkánymentesítést a világon a legjobban szervezett hosszú távú patkányellenes programként jellemezte.

Ön látott lakása környékén mostanában patkányt? Esetleg le is fotózta vagy videózta? Akkor a fényképet vagy videót küldje be nekünk erre az e-mailcímre, köszönjük! INDEX.HU

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuf84JZW2wGX99JlimjU5wavtMvJLAvh_3I2uzIz0aGidlbYbradxt23U

József Attila

Óbuda, a katolkus templom, Krúdy Gyula, és a fügefa a Miklós utcánál

éjszaka, régi pesti úrilakás szobájában, ahogy fölhallik a villamos kerekeinek sikanása a síneken, autózni át Budapesten, ahogy a néptelen és autóktól gyér város ismeretlen vadonná tud válni sötét részletekkel

A Látkép, a Várból Pestre illetve még egy látkép, az M0-áson "Szeged irányából" Ecsernél lenézni, el, Ferihegy síkja felé

a zsidónegyed és a zsinagóga a Budapesten korahajnalinak számító reggel hét körül elnézni a Károly körútra a Madách tér felől, déltájban a törököknél az a rakottpadlizsán, Regency Suites Hotela tetőteraszos szoba, itt raboskodni el pár évig korunk Krúdy-jaként...  

régi [giccses] szecessziós bérházak a Belvárosban

az egyre legendásabb "sok kultúrák" szinházak, koncertek, hegedűművész utcazenél a Keleti pu aluljárójában

könyvesbolt, Andrássy út 45.

Örökimádás temploma, Üllői út [ ide járt Krúdy kikeresztelkedésre csábított szép zsidó nőket lesni ]

A Város egyik csápjának kivezető szakaszán a hosszú jobbkanyarban. a jellegzetesen köcsög "taxisok" már kisoroltak,  Dean Moriarty-ként rádőlni a volánra nagygázzal, magam mögött tudni  véééégre A Várost, ez a legjobb!