Minden szentnek is  maga felé hajlik a keze, és minden buzi pedig főleg a saját ízlése és a genderszerűség[ei]i miatt őt ért (vagy vélt...) pofonjai szerint tekinti a világot.

Ezt a blogot súlyos politikabuzi nick gründolta [-> Political Incorrect, blogter.hu). A politikabuzi alaptudományai -többek között- a földrajz és a történelem.

kép forrása: wikipedia

Ivarérésem ideején a szocializmus délnapjai alatt azt a vélt-cinikus hülyeséget hirdették ajakfityesztett nagy flegmával a történelemtudomány professzorai, miszerint a politika a jelen történelme. Én ezt a beállíttást aljas indokkal, előre megfontoltan, rideg számításból elkövetett szándékos néphülyítésnek tekintem.

A történelem ugyanis az, ami megtörtént.

A politika nem a jelen történelme, hanem éppenséggel a jelen történelmének az elhazudozása a valóságból -és még szerencse, ha csak retorikai eszközökkel. [És nem könyv, meg dokumentumégetéssel, papírmalombahordással, tudatmosás útján, hazugtörténelemkönyv gyártással -mert a győztesek NEM a történelmet írják, csupán a történelemKÖNYVeket.]

Meggyőződésem, hogy a/egy nép szándékos butaságbantartásának egyik lehetséges móccere az, ha megengedik nekik, hogy ne tanuljanak felsőbb iskolákban földrajzot és a történelemből csak a hazai hazaffyassakat. Ha egy népnek szabad nemtanulni történelmet, akkor a jelen történelménekelhazudozói könnyebben végeznek. Ha pedig egy népnek nem kell földrajzot tanulnia, akkor a világ többi részéről lehet nekik mindenféléket könnyen-gyorsan összehazudgálni, már elev például azt, hogy ez a nép a legfejlettebb és más népeknek nincsen joga beleszólni e nép dolgaibaa, e nép viszont a világ bármely részére odamehet és ott beleszólhat a más népek dolgaiba és kész. Például a földrajz tudomány része a gazdaságiföldrajz, ha peddig egy nép buta a gazdaságiföldrajzhoz, akkor e nép politikusai gazdasági területről azt hazudgálnak össze nekik, amit akarnaak, pl azt is, hogy az ő termékeik, bányászati kincseik vagy tudományuk a legeslegfejlettebb és minden másnép csak kérhet vagy jelenthet nekik.

Ahhoz képest, ami megtörtént, a jogszolgáltatás, a beszédek és interpretációk, Columbo hadnagy, ahogy a hülyeség jellegzetesen k'k'k'éjraópai tettetése mellett rájön, tehát az egzakt történethez képest a látószögek, a bevilágítások---

amikor gyakran nem találunk szavakat. Amikor pedig Filemile Országban is a bíróság nem igazságot szolgáltaat, hanem jogszolgáltatást végez. Ott, ahol a vallás, az istenhit lényegében pótcselekvés a legeslegmagasabbanfokú tudományos legokosabbemberek bármilyen cseleekvéseit is kiszofisztikáló relativizálásai ellenében. Az egyik sámán, aki rosszallja azt, hogy a Vasorrú nevezetű másiksámán az erdei rejtekéhez zsenge gyerekhúst hordat fel a gyógyfüves készítményeiért cserébee, ésmivel a horda legeslegjobban beszélő tagja, tehát ha nincsen Isten, akkor ő csak úgy száraz istenteleenségében meg képes koncepcionálni azt, miért is kell neki még testmeleg zsenge gyerekmájat zabálni.

32 nickel ezelőtt, a blogocholizmusom korai szakaszában idült alkoholista blogbarátom arra figyelmeztetett, hogy a blog, mint műfaj, bármit is megengedd, ám, ha jót akarok magamnak, a politikát és a politizál(gatgat)ást kerüljem.

Konfúciusz szerint a korszakunk legnagyobb tragédiái abból fakadnak, hogy a szavakat eltávolítjuk eredeti jelentéstartalmuktól. Az irány kétféle lehet, megkisebbedik a szó, eljelentéktelenedik, kikopik eredeti értelméből, elsikkad, az általános szkészlet peremeire sodródik, lehull a feledésbe. Ha mint a trágya szavunk, amit eredetileg a mai fűszer[szám] szinonimjeként használtunk és így belátható, hogy a szántó, a művelt földterület, a felszántott és páréves használat után kiélt föld-talaj gazdagítását szemléltető képes kifejezés. A húgy szavunk pedig a csillag volt egykor és a hunyorog [-> húgyorog] -ban máig megmaradt.

A szavak eredetiértelméhez közelítésekor az ember még akkor is kénytelenkedik a politikához, ha rühelli. Hát akkor a politikabuzi!

A politika ugyanis a hazudozás művészete. A hazudozás lényege pedig a szavak eredetiértelmétől való eltávolítása -például fogalomkiürítés útján.

Itt van például az úri gőg, mint kifejezés. Döbrögi, a felfuvaalkodott uralkodóosztály, Dózsa Népe az agrárproletáriátus, az uralkodótársadalom véres bosszúja az elnyomottakon. Ezt íratták a Dózsa -féle parasztfelkelésről a ókszisták a történelemkönyvekbe. És egészen addig -mint ugye történelemből jótanuló- szorgalmatosaan és az 5-ösök felé tekintvén bifláztam és fel is mondtam hibátlanul, amíg a Lúdas Matyi népmesénk eredete mentén Werbőczy István Tripartiumának jogi glossza mellékletében rá nem bukkantam a példamese egy verziójára. A liba ugye a Hunyadiaak címermadarának a gúnyneve [ fekete lúd] Matykó, hát az ugye a Matyi, az özvegy mihaszna takony [ túl fiatalon király] fia. A glossza pedig arra inti a földesurakat, mi történik velük, ha a piaci árszabályozás jogát reá hanyagolják a feltörekvő parasztra.

Holott Szapolyai János [Janko Zapolje] nagyapja még délszláv paraszt volt. Eközben az életben is megtapasztaltam, aamikor live! is lett szerencsém találkozni a rencervátás első éveiben Magyarország 3000 Legokosabb Emberéből néhányaal, publicistákkaal, akik a Dr Antall kormányára és magára a miniszterelnökre is állandójelzőként alkalmazták az úri gögöt. Addig is tudtam már annyit, hogy a legnagyobb kényeskedők, az ahhogva pöfén affektálók, az egyzerű embereket tróger parasztozók bizony gyerekkorukban a tanyán a konyhaajtó mögötti feketezsírszennyes vödörbe pisiltek és a proletár származásuk az nem a kifejezés marxisták és móóókszisták által eltávolított mai torz és félrevezető jelentésének felelt meg, hanem az eredetinek, az ősinek, ahogy a rómaiak értették 2000 évvel ezelőtt.

Hát, blogbarátaaim, azt kell mondanom, eladdig találkoztam grófokkal és bárókkal, Magyarország egyik legokosabb embere éppenséggel a mentorom és tanítóm is volt, de meg kell mondanom, az úri gőgnek azt a szótárczikkelyben mindenben megfelelő formáját, amit ott nekem azok a jeles publicistáink meg esztetáink prezentáltak, akik úrigőgös-özték Dr Antallt és pártalakulatának főségeit, nos én úri-gőgös beképzelt nagypofájúbb emberekkel esetleg az MSZMP valóban is a proletársorból az uborkafára felkapaszkodott hajjakengyeei esetében találkoztam. Konkrétan Almási Miklós eszteta egyes egyedül egy egész csapatra való Dr Antall bagázs úrigőgjére hat kanyarral tett rá.

A Dr Antall-féle első demokratikus kormány idején a nempolitikai téren, hanem a publicisztika szakmányában az újságírás területén tevékenykedő emberek arra játszották meg annyira a fejüket, azért pekhedték fogaik közt renyhe képzésben a hangokat, azért hanyaatlott hátra a fejük és néztek le mindent, mint Pető Iván, az SZDSZ prominense, mert eltöltötte őket a tudat, hogy a Rendszerváltó Években ők csinálták a politikát. Nekik köszönheti az ország a szellemifelszabadulást. Ők vetettek vállat a Barna Büdös Nejlonzoknis Illetékes Eltáss-ak elleni közdelemben. Ők szoptak, mint a torkosborz, kopaszként a hódmezővásárhelyi laktanyában. Őket üldözte a titkosrendőrség. Ők publikálhattak a Mozgó Világ-ban, miután az APO onnan kiebrudalta Veress Miklós  főszerkesztőt. Őket mitsezavarta ez a kiebrudalás és aaztán ők hirdettek bojkottot a következő főszerkesztő Kulin Ferenc kiebrudaalása után. Fiatal takony kortársaimtól pl ezek a derék szellemiellenálók esküt vettek, miszerint soha nem fognak kéziratot küöldeni a kádárista bérenc Mozgó' szerkesztőségébe. Némelyik ügyesgyerek kortársam igyekezett iss némi Mozgó Világ-gecizést bvelekeverni a bármiegyéb témájú publicisztikájába, ha már a Bécs-Budapest Világkiállításra a fikájából elhasználta a többibe a lényeget.

Bagyis a politikai kommunikáció az nem más, mint a/egy politika elhazudozása. Azaz: a hazudozásról való hazudozás.

Marketinghasonlattal szemléltetetm.

XAXX autógyártó vezetősége átkoncepcionálja a komplet termékmarketinget. Eladdig a világmárka egyszerű és gyors összeszerelhetősége (munkabér-szerelésiidőmegtakjarítás, gyártásiszakaszhosszúságrövidítés) volt a cél, az, hogy ha pl a generátor meghajtószíja elszakad, akkor a Tűzföldön vagy Skaggerak-ban, Santa Barbarában (mind az összesben) és Mbwawaladzsongoakraharamban meg Pert-től délre 444 mérföldre a sivatagban is el lehessen hárítani a hibát. Az [üzlet]politikai döntés e koncepcióval szemben a 180 fokos szög iránya lett. Viszont ezzel nem állhattak ki a vásárlók elé, nekik tehát teljes komplet kommunikációt keleltt kialaakítani -azonnal elkülönítettek jelentős PR Vonal Alatti költségeket autós szaakmai újságírók kilóra megvásárlására, utaztatására, etetéssel és kurvákkal meg luxus-szállodai szümposziumokkal.

Őszinte Politik? -Hány nap az élete annak az autógyártónaak, amelyik kiáll az Őszinte Politikájával az emberek elé, miszerint: Meg kívánjuk rövidíteni a veddmeg/dobdel irányában a termékünk életciklusát. Annyira bonyolulttá teesszük, hogy ne tudd magad vagy egy ügyes benzinkutas segítségével a sivatagban megbarkácsolni. Olcsóbb anyagokat dolgozunk be. A kormányyunk is az életciklus rövidítését kéri, de nem akar népszerűtlen kormányintézkedésekkel beavatkozni, ahogy a japánok tették a 8 Éves Szabály-jal. Kérdezem kedves olvasóm: A XAXX kiáll őszintén a politikájával, a sok-sok becsületesvásárlója, akik kitudjamilyen útondon, vállalkozásokkal, művészitevékenységgel szerezték össze a pénzeket a XAXX termékére, ilyen összinte politikai kinyilatkoztatásra megvásárolják a termélket?

A XAXX politikájáról aztán a kommunikációs szféra hazudott tovább. A Vonal Alatti PR-ben a szakújságírók, fölötte pedig a reklámyszaakma. Például az autó túlbonyolításával, agyonelektronizálásával és komjuterizálásával kényszerítették szervízbe a vásárló -miközben a [politikai]kommunikációs üzenetben azt hazudták, hogy hosszabb szervízintervallum= költségmegtakarítás. 10000 km-ként 50 € költségű szervízintervallum helyett 30000 km-ként 500€ szervízköltség. 1.000.000 km-es futás után nagyfelújítás helyett 300000 km után kuka/recyckling és újtermék vásárlása.

"És ez még az élet! -amikor a kárhozat örökös."

Arthur Rimbaud

Politikai vitakörré züllött ez a blog. Az itt Gőcsőgg Dudkó néven emlegetett blogalapítót azért is döglesztettem meg, mert kiderült, hogy Fábry Sándor -szerűséggel nincsen megengedve. 1 se legyen. Jelen nick, ami alatt írok, már csak addictologiai szükségszerűség. Képtelen vagyok lejönni blogoholizmusomról.

Én politikabuzi vagyok -a blogbarátaimat legföljebb ha kissé érdekli a politika. Vitáink legjellegzetesebb fordulataiban én politikáról írok, politikát mutatok be, hozzá a politikai kommunikációs eljárásokat leplezem le -ők pedig politikai kommunikációs készanyagokkal kontráznak és/vagy ilyeneket várnak el tőlem. Újabban pl hiányolom az ellenzékből az orbán-helyébe lépni akarás szándékát is. Rámutatok a nyilvánvalóra: Ennek az ellenzéknek nem csupán a Fő Ellenség, Orbán nem jó, de egymás sem elég jó nekik és az orbánfikázást egymás fiikázásban pihenik ki. Politikáról beszélek -erre az olvasóim meghibáznak, mért nem Orbánt szidom, meg a politikáját -és erre napiaktuális politikai kommunikációs lózungokkal kezdenek el csapkorászni. Vagyis visszatérve az autós hasonlatomra: termékmarketingről beszélek és erree jönnek a blogbarátaim és a kész termék kampányoló reklámaival vagdalóznak, Technik mit Zukunft. Arra mutatok rá, hogy a Gyűlölt Termék piaci konkurrensei Más Termék helyett csupán reklámokkal és agitációval támadnak. De én ne merészeljem ezt mutatni, hanem fikázzam én is a Gyűlölt Terméket.

Megjegyzem még, hogy megfigyelésem szerint az interenetes újságírás a periferiális tevékenységek, úgy, mint e halott műfaj, a blog vagy a twwitterezés, jelenidejűek.

Az "internetes újságíró" jelennekíró.

 

A szakember létrehozza a termékét, pl egy napi igényű politikai agitációs cikket, mondjuk úgy gondolja, hogy föl kéne baszni jól a kereszténydemokrata hülyebácsik agyát és a hülye köcsög kommentereket valami egész másról rákaattintva, katolikusegyház fikázásra rábírni a hamispárhuzamjártással :

A török egyházi közbeszéd homlokterébe a magömlésig tartó szopás került 

A bejegyzés trackback címe:

http://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr8712286541

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Betonmandala 2017.02.24. 09:44:10

Vagyis, ha jól értem, túl műveletlenek és amatőrök vagyunk ahhoz, hogy egyáltalán felfogjuk, miről írsz valójában.

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2017.02.24. 12:15:52

Debezzeg, ha mind egyetértenénk a korszakalkotó meglátásaiddal, az jojjdejó lenne..? Én szeretem ezt a blogot, de annyira egysíkúan és önismétlően tálalod a mondókádat, pontosabban választasz célpontot, hogy valóban bassza az ember igazságérzetét. Évekkel ezelőtt acsarogva leisztingereztél, ma lőrincezni legalja szőrsapózás. Kedved szerint hajlítgatod a határokat, mondod valamire, hogy szálka, másra meg, hogy gerenda, erre, hogy ez a történelem, arra, hogy politika, amarra, hogy polkomm. Következetlenül. Na, kiszálltam.

Steinmann a grófnő 2017.02.24. 16:05:30

Hogy politikai vitakör a blog? Hát, ha arról teszel fel cikket, elég nehéz máshoz hozzászólni. Márpedig a cikkek többsége politikai (illetve egyszerű polkomm, de ezt soha nem fogod elismerni)
és hogy mi van megengedve
az ember ugye, arról szeret beszélgetni, ami foglalkoztatja

Tehát az immár második ciklusát töltő kormánypártról, kegyeltjeiről, stb NEM lehet beszélgetni, mert azokról úgyis ír más is.
El kell, hogy keserítselek. Egy régi osztálytársam, a legbutább gyerek volt az egész osztályban, de talán az egész iskolában, nyilván protekcióval került be abba a gimibe, ahová jártam. Na, szóval LAcci, aki azóta sem lett okosabb, pont azokat a témákat hozza a pofakönyvben, mint a te zseniális meglátásaid, csak ő nem fogalmaz ilyen jól. De láthatóan ugyanonnan informálódtok, nyolnyolc vagy prostisrácok, esetleg valami fidesznyik hírlevél (???) de Lacci, aki aztán tényleg nem egy iq bajnok kb azokkal a témafelvetésekkel szokott kb olyankor jönni, mint amikor te, és és kb hasonló a vita érvrendszere is, csak nem cirádásan, hanem olyan durrbele faék egyszerűen. És akkor te jössz az egyediséggel, meg hasonlók :D
Értem én, hogy marhanehéz a tükörben azt látni, hogy egy egyszerű kormányprop. szócső vagy, és valamivel magadnak is el kell fedni azt, de ahogy te mondod, saját fing....miért gondolod, hogy a tiéd rózsaillatú? Miért hiszed, és miért akarod nekünk bebeszélni, hogy te független vagy, nem vagy elfogult semmilyen irányban?
Dehogynem.
És miért baj az, hogy mi Hannival, vagy Ripőkkel felvállaljuk, hogy bizony páros lábbal rugnánk seggbe orbánt, a tolvaj haveri körrel egyetemben? Mi ebben a rossz, ha az embernek véleménye van valamiről? Miért kéne semlegesnek tűnni, pláne úgy, hogy nagyon nem vagy az? Miért nem mered kimondani, hogy orbánra szavaztál, és megint rá fogsz?

Steinmann a grófnő 2017.02.24. 16:14:25

Termékmarketing. Kb. Ostoba Laccival egy időben kezdted el mondogatni, milyen szar is külföldön a magyaroknak. Hogy éhesen, fázva fekszenek a hideg szobában hétvégén a takarók alatt. Az sem zavart, hogy közeli családtagom egy ideje külföldön élt, és láttam hogy, és milyen színvonalon. Te csak mondtad, mert éppen valószínűleg ez volt a "polgári körben" az irányvonal.
Amit nem akarnánk látni? Pont te vagy, aki nem lát meg dolgokat. Persze, írni tudsz, de a stílus nem feledteti a rossz koncepciót. Bármit mondunk,az polkommrizsa, és mi az indexről informálódunk. És mondd, te honnan informálódsz? Meséld már el, mi az a független médiatermék, ami csak az igazat, csak a valót mutatja?
Legecized az rtl klub hiradót, de egy szót sem ejtesz a királyi tévéről, vagy az észak-koreai szintüvé züllesztett mti-ről. Hol van a valóság és a történelmi távlat? Hogy lehet, hogy csak olyan mércéd van, amiben mindig csak azt a nyomorult, lezüllött, szétrohaszott ellenzéket lehet rugdosni, de soha semmi nem jut másra belőle? Milyen a mérce? MIlyen a valóság nálad? Mutass már EGYETLEN cikket, ami kritikai a mostani kormánnyal szemben. Vagy mutass olyan cikket, ami nem polkom, vagy polkomm rizsa, hanem tényleges történelemcsinálás. Mutasd, hol írtál ilyesmiről. Miélyebb összefüggésekről csak annyit írsz, hogy te tudod, de nem kötöd az orrunkra. Mondtam már, ez titkárnőmanci színvonal az iktatóból.
Te tudod, de nem mondod. Akkor miért kéne elhinnünk?

Steinmann a grófnő 2017.02.24. 16:19:37

Aztán ez a tévképzeted, hogy politikacsináló újságírók :D
Ha valóban a négynégynégy meg az index vagy akár az rtl klub csinálná a politikát, hogy lehet még a fidesz hatalmon? Miért nem buktak meg?
Azt sem értem, hogy tudod még mindig szajkózni, hogy te a gyöngékkel vagy, miközben a "gyöngék" vannak második ciklus óta hatalmon? Lelepték a médiát, újságokat csinálnak ki (lásd népszabó vagy figyelő) a köztévé hányinger, most a hírtévét próbálják szétkúrni.
A momentumot zsidózzák (lásd szdsz)

A politika nem a jelen történelme.

Nézz rá 50 év távlatából a mostani időszakra? Jó esetben mit fognak írni róla? A poszkommunista állampárti visszarendeződés korszaka.
Próbáld meg elnevezni azt, ami most zajlik, hogy tekintenél rá 50 év múlva.

Dinamuki 2017.02.24. 19:53:34

kedves bloggazda-mackó, nem az a kérdés, hogy jogosak-e a "vádak", vagyis észrevételek, amiket itt rólad leírtak, hanem az, hogy miért kell neked mindig mindenkinél mindent jobban tudni közéleti-aktuális kérdésekben, az informatikát kivéve. Legutóbbi példa a szegény orvos volt, akinél jobban tudtad, hogy hogyan aránylik a magyar körzeti orvos bevétele az angliában tántorgó kollégáéhoz, de lehetne ezer példát mondani.
Az a rejtély, hogy még csak kérdés szintjén se fogalmazódik meg benned, hogy esetleg neked is lehetnek vakfoltjaid, vagy esetleg nem érted-e félre néha amit írnak itt neked a vitakör tagok. Ehelyett minősítesz ezerrel. Ezzel együtt persze szeretünk téged, mi törzsolvasók, de tök felesleges mindig bizonyítanod hogy milyen okos vagy szerinted a politikához, hogy oravecznórásan fejezzem be...

heki 2017.02.24. 20:12:47

@Steinmann a grófnő:
Lujzi, jaj, nem először mondom, sokadszor. Magam is unom magam ez ügyben, hogy ismétlem magam.
Pedig ez, – mint pedagógus kolléga tudod, – ugye, hogy a legveszélyesebb kommunikációs szituáció. Unni magamat. Beszéd közben. Tilos. Közösség (gyerekek előtt). Nem szabad.
Mindegy.
Próbálok tolmácsolni (Lázár Ervin ló és kecske szitu. mek.oszk.hu/kiallitas/lazar/html/mesek_nyul_mint_tolmacs.htm)

Dudi alapproblémája (mondom századszor), hogy ő alapvetően ballib. (Még ha tagadja is eme kétosztatú világkép felosztás kötelezményét.)
Viszont ehhez a ballibsághoz rendelne, kényszerítene, hurkolna, kényszeresen kötne: valamiféle éthoszt, morált, erkölcsiséget, etikát stb.
Hogy miért, azt nem tudom, valószínűleg szocializációja folytán. Mert öreg. Mint én. Vagy mittudomén, kudarcélményei projekciójaképp. Tényleg nem tudom.

Ezt az erkölcsiségre való fogékonyságot viszont nem találja sem a politikában, sem a politikai kommunikációban, sehol itt Magyarországon. Ezért ki van akadva, ha jól látom.
Nézete szerint a mai kormányt MINŐSÉGILEG és ETIKUSAN és INTELLEKTUÁLIS FÖLÉNNYEL kellene/lehetne támadni kritikusan.
Erre viszont sem a múltból, sem a jelenből nem lát példát. És ezért mérges.
Az az állítás, hogy Viktorunk "Alcsúti Cigány Hordóhasú" - nem minőség szerinte. (Szerintem se.)
Az az állítás, hogy "ezek mindent ellopnak bazze" - nem minőség, szerinte. (Szerintem se.)
Az az állítás, hogy "mink menő független (?)értelmiségiek, újságírók nagyon lenézzük a Viktor brancsát" - nem minőség szerinte. (Szerintem se.)
Az az állítás, hogy "Viktor a diadalát azért éri meg, mert prosztó a nép többsége" - nem minőség, szerinte. (Itt azért vitatkoznék vele.)

A politikacsináló újságírók felelőssége nagyon nagy. (Elsősorban a Gerbner-féle kultivációs elméletre gondolok ez ügyben.)
Hogy a Fidesz miért lehet mindezek ellenére még mindig hatalmon, nagy támogatással, az izgalmas kérdés. (Valószínű Viktor valami archetipikus, ugyanakkor szittya-ősmagyar kultúrkörbeli figurát ragad meg, tehetségesen.)
Röviden: dudi azt mondja, hogy a 444 stb. újságírói TEHETSÉGÉHEZ kellene párosulni MORÁLIS igényességgel is. (Ez a vágy persze az ő egyéni szoc. problémája.)

heki 2017.02.24. 20:18:08

@Dinamuki: jajj, dinamuki, dehát ezért szeretjük dudit, mert lázban égve, szorongatott helyzetében, kioszt mindenkit, és ezt jó olvasni. Ahogy jó olvasni Márai naplóit, vagy akár Szabó Dezsőt, Vagy Hamvast. (Váteszi írók, ugye.)

Dinamuki 2017.02.24. 20:37:16

@heki: de a kiosztás előtt értené meg legalább elemi szinten amit Írnak neki. Nekem Márait jó olvasni, Szabó Dezsőt nem, Hamvast meg direkt nem veszem meg mert szerintem az örökösök túlárazták.
Szerintem Dudinak ugyanilyen jó lenne a stílusa, ha kicsit gyúrna az önismeret terén, plusz annyit nyernénk vele, hogy a látszatpárbeszéd helyett kicsit valódibb párbrszéd lenne, amennyire ez a neten lehetséges. Ez nagy igény?

Dinamuki 2017.02.24. 20:40:34

@heki: az intellektuális fölényhez amit hiányolsz(hiányoltok), szerintem meg ennyi bőven elég:

www.youtube.com/watch?v=e-Gv07kfbkw

heki 2017.02.24. 20:46:42

@Dinamuki: Hát lehet, hogy túl nagy igény, nem tudom. A fent említett írókban közös a váteszi mindenttudás igézete, magával ragadó lendülettel. Ehhez hasonló dudi, bár Eszterházy-buzinak vallja magát, de kurvára nem az, mert Eszterházy folyamatosan ellenpontoz, mondaton belül. Dudi meg nem.
Szóval Dudi szerintem nem dialógban, hanem monológban gondolkodik. Szerintem ez nem áll rosszul neki, más szerint meg igen. :)

Steinmann a grófnő 2017.02.24. 20:52:22

@heki: @Dinamuki: nem hinném, hogy Dudi ballib. Dudi kőkemény fidesz-szavazó, ha figyelitek, soha nem tagadja, csak olyanokat mond,hogy miért, ki másra lehetne, meg más nem is akar igazán ME lenni, de soha nem mondja, hogy nem EZEKRE szavazna.

Az ellenzék színvonala olyan, amilyen. Szar. Na, így van. De a viták nem ezen szoktak dúlni, hanem azon, hogy mikor bármelyikünk felhozza, hogy EZEK színvonala sem jobb, akkor Dudi azonnal leugatja.
A másik probléma pedig, a fölényesség. Láttatok már olyan témát, amihez nem akarna jobban érteni? Jöhet ide orvos, leugatja, mert ő jobban tudja. Leugat engem oktatás ügyben, mert 15 éve járt egyszer iskolában negyedórára. Bármilyen témában, bárkit kioktat, nem fogad el semmilyen tényt, véleményt. Ő jobban tudja, és kész. Egyszer azzal jött nekem, hogy ő a divathoz is jobban ért nálam :D Aztán itt van a személyeskedés. Próbálnánk dumcsizni, nem nem lehet, mivel Dudi nem dumcsizni akar, hanem nyerni. Olyan, mint a hülyegyerek társasjáték közben, ha nem hagyod nyerni, felborítja a ki nevet a végén táblát. Én ezzel nem tudok megbékélni, hogy eszmecsere vagy gondolatütköztetés közben minek folyton harcolni. Harcoljon a Bem apó meg a Dzsinkiszkán. Én a szabadidős blogolást, kommentelést úgy képzelem, mintha ülnénk egy virtuális kávéházban, és beszélgetnénk. De Dudi nem beszélget, hanem kioktat, személyeskedik, és fejbevág mindenkit.

heki 2017.02.24. 20:54:22

@Dinamuki:
Én Puzsért kedvelem, ezt nem is értem miért jött ide.
Puzsérban meg Dudiban egyébként sok közös elem van.
Intellektuális fölény ügyileg hoztad fel ezt a példát? (Az még kevés, kell hozzá a minőség és etika. Az utóbbi kettőt szerintem Dudi tudná szállítani, csak nem jó diplomata. Illetve a minőségben még gyúrnia kell, mert soxor lendületből, félreeütve, stb. ír, nem éppen Kosztolányi igényességével.)

Steinmann a grófnő 2017.02.24. 20:55:11

@Dinamuki: @heki: régebben magánbeszélgetést is folytattunk Dudival, de abbahagytuk, mivel az sem állt másból, minthogy elmondta minden alkalommal, milyen hülye vagyok, semmihez nem értek, lényegében ostobább vagyok, mint a szőrsapós nénik, és kész. Tudjátok, minek nekem ellenség, ha ilyenek a barátaim :D

heki 2017.02.24. 20:57:20

@heki: és ez nem vicc. Ez a mentalitás, sajnos, tényleg az. Magyar kiadásban persze.

Steinmann a grófnő 2017.02.24. 20:58:08

@heki: mármint mert a fideszre szavaz? :D

Betonmandala 2017.02.24. 21:00:39

Úgy látom, ez a blog sem az elégedett vásárlók helye lesz.

heki 2017.02.24. 21:07:29

@Betonmandala: sose volt az, ugye, reménykedünk :)

heki 2017.02.24. 21:09:30

@Steinmann a grófnő: a ballib gőgje, hogy nem szavaz viktorra sohasem, meg dudi gőgje, miszerint ő jobban ért mindehhez, erősen hajaz egymásra. :)

Dinamuki 2017.02.24. 21:47:59

@heki: én Márain nem érzek váteszi hangot, azt viszont érzem rajta, hogy komolyan próbálja minél tényszerűbben és pontosabban visszaadni a dolgokat, többek között ezért is tetszik, most csak a naplóiról beszélve. Szerintem főleg az ő naplóit kéne tanítani, mikor arról van szó, milyen volt Magyarország a II. vh előtt, mert érdekes is és pontos is. A német precizitás, ugye.
Igen, azt már többen észrevettük, hogy Dudi monologizál, ezek szerint felesleges bármilyen megjegyzést fűzni a mondókájához, mert folytatja a monológot, úgy téve, mintha dialóg volna.

ripők · http://kigondoltam.blog.hu/ 2017.02.24. 23:02:37

@heki: Kilencvenben szavaztam volna rá. És egyébként az interjúkban, ahol az emberi oldalát próbálják polkommunikálni, ott viszonylag szimpatikus is. Ha a szomszédom lenne, akkor valszeg ugratnánk egymást, közösen vágnánk disznót, kölcsönadnám neki a flexet és átmennék érdeklődni, hogy van-e mosógépcstlakozóhoz tömítése a sifonérban. De mint miniszterelnök, nálam leszerepelt. Balos egyáltalán nem vagyok, liberális meg csak saját, szűk határaim között, szeretek azzal hízelegni magamnak, hogy pragmatikus, ügyek mentén állástfoglaló csávó vagyok. Ezért gondolom, hogy Orbán az elszalasztott lehetőségek embere. 11 év regnálás a rendszerváltás óta és itt tartunk. 7 év teljhatalom. Az ország két fele meg tudná fojtani a másikat. Ehh. Minekmonnyam.

Frick László Intézet 2017.02.25. 05:44:42

@Betonmandala: Semmi ilyet nem gondoltam. Szó nincs sem arról, hogy bonyolultat írnék (bár pedig igen :D ) sem az olvasási képességeitekről.
Egyszerűen arról van szó @ripők: és@Steinmann a grófnő: , hogy a POLITIKÁRÓL való vitáink
szüntelenül átcsapnak a POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ sávjába.

Ezt szemléltettem az autógyári képpel. Ha van kedvetek, visszaolvashatjátok a blogban a picsaautók marketingelemzéséről írtjaimat.

Újra felveszem a hasonlatot, olvassátok el, legyetek szivesek:
Egy autógyártó hoz egy TÉNYLEGES VALÓS termékfejlesztési koncepciót. 180 fokban váltani fognak. Alapkoncepciójában fog megváltozni minden modelljük. Eddig is sok lényeges ponton átverték a vásárlóikat, de most aztán végképp a lehúzásra állnak át.
Tehát ez a TÖRTÉNELMI LÉPTÉKŰ döntése az autógyártó vezérkarának. Kiadják a parancsokat a fejlesztőmérnököknek.
A LÁTHATÓ része ennek az üzletpolitika.
Az újabb termékek piaci bevezetését két szinten reklámozzaák:
1. Vonal Alatti PR. Újságírókat, televíziós műsorok producereit veszik meg, nagy bemutatókat terveznek, luxus-szállodáztatják az újságírói krémet. Sőt, olyat tudok, hogy Berlinben multtimédiás képzsét rendeztek Európa összes kereskedőinek és pár kiválasztott értékesítőt is vihettek magukkal. Egy nyáron át képezték az európai kereskedőket.

2. szint: sima reklámok. Ezekre engedjétek, meg, hogy ne pazaroljak karaktert, TV reklámok, rádió szpotok, óriásplakátok stb

Nam,ost tegyük föl, hogy nem politikai hanem autós vitákat folytatunk.

Engem a politikaa érdekel, pl az, hogy az autóba szándékosan hibákat építenek be, amikkel szervízbe hajszolják a vevőt, aki benyaltaa a kommunikációs lózungokat arról, hogy az autója mindenidőpklegkorszerűbbje, aójdebiztonságos már..

Itt jegyzem meg, hogy az autóknál nem lehetne olyan nyilvános leleplezéseket csinálni büntetlenül, mint a politikába.

Orbán Viktor a súlyosan kádárista rákosirezsimjében még senkit nem perelt be azért, mert cigánykunnyázták vagy a Történelmi Arcképcsarnok összes -egyébként egymást kizáró- gonoszaihoz is hasonlították vagy lefostosrecskázva ábrázolták.

De egy autógyártó nem hagyná ki a poént.

tehát én ezt a hasonlatomat KIZÁRÓLAG a politika és a politikai kommunikáció elkülönböztetésére használom.

A POLITIKA eleve hazug -a politikai kommunikáció pedig a hazudozásról való hazudozás.

Olyan, mintha autókról vitatkoznánk, én arról beszélek, hogy a jeladók csatlakozóit oxidációnak kitett helyekre szerelik és a kispórolt réz miatt a számítógépek tűcsatlakozóihoz hasonló kis vékonyka bizbaszokat megeszi a téli útlé és az autó HAMIS hibakódokat készít és az autó letilt és KURVADRÁGÁN és csakis a gyári szervízben és KURVASOK pénzért elháríthatóan.

Erre a ti érvetek: " A Márka ügyel az ön Fülei biztonságára és ezért a biztonsági rendszre ütközés előtt hang-gal késziti elő füleit a nagy zajra"

Ez az egymás melletti elbeszélés oka.

Én arról beszélek, hogy az Orbán-baszás, mint műfaj, kurvára jól megy már
de nem ártana valami mással is foglalkozniuk az ellenzékieknek, pl a pozitív résszel, pl nem egymás baszogatásával, legalább MUTATNI valami egységet, ha nincsen is.

Hamis ripők és a grófnő beállítása. Tőlem annyit kúreljátok a büdös vidékicigánnyotok rezsimjét, ahogy akarjátok.
Én politikaszakmai részeket vizsgálok és ha ezerszer leírtam már, hogy az orbánkúrelás nagyon jól megy, akkor álljAK még neki, csak óvodás jólérzésetek miatt, hogy nem lógok ki a brancsból
hová tömködjem a sajátfaszomat, amikor annyi fasz van az orbán rezsimbe, hogy tűt is vagy árt nehéz lenne mellédöfni???

Én vagyok szerintetek a nagyképű, de ti nem engeditek meg nekem, hogy a politikai LÉNYEGre figyelmeztesselek benneteket.
Elvárásotok ripők és grófnő, az orbán rezsim eltakarítása.

Én pedig élveztetnélek szivesen benneteket.

Mára direkt nektek készítettem egy cuki bejegyzést.

Felhívom a figyelmeteket, hogy POLITIKA-szakmailag a "bárki jobb ezeknél" az szakmaiatlan amatőr butáskodás.

Frick László Intézet 2017.02.25. 05:46:50

@Steinmann a grófnő: Élből hazugság és könnyen cáfolható, hogy kormányprop szócső vagyok.
Engedd meg, hogy ne részletezzem ide a kormányprop aktualitásait, elvárom viszont , hogy vádad alapozd meg és idézz ide tőlem
kormány-politikai-kommunikációs lózungokat.
Segítek: van z a Magyarország erősödik -mit írtam erről? Felugró reklám nálam?

Frick László Intézet 2017.02.25. 05:48:10

@Steinmann a grófnő: Mutatom a paneljeidet: Minden alkalommal jóformáűn bármi téma latat jössz az ellenzéki polkomm rizsáival:
Kitántorgás!!!
Iskolaügy!!!
EÜ.
LóóópnakCsallnak.

Frick László Intézet 2017.02.25. 05:53:12

@Steinmann a grófnő: Hazugság az, hogy én a Kitántorgás invcerzét hirdetném. Egyszerűen HAZUDSZ. A pontos fogalmazásra figyelmeztettem eddig is.

Azt állítottam, hogy a Kitántorgás! cíymszó alatt a külföldretávozókat kizárólag sikeresnek állítják be, minden a tejjel mézzel vajjal folyik egybe. A legelemibb apró figyelmeztetések is hiányoznak, pl a nyelvtudásról. Többtízezer összességében többszázezer kitántorgóról egy mukk szó nem esik, a betanított és szalag a raktári munkásokról SEMMI. Pedig jó sokan dógoznak ebben!!

Hazudsz: Nem CSAK A ROSSZAT írom a kitántorgásról csak
HIÁNYOLOM itt is az EGÉSZ képet.

Csak RÉSZEKET ábrázol a jóoldali agittprop.
És hamis illúziókba kerget könnyen befolyásolható embereket.

Én nem cáfolok. Nem tagadom a sikeres IT szakemberek karrierdicsőségeit. Én EGÉSZ képet szeretnék.

A teljes igazságot, ami az, hogy a kitántorgóink fele még mindig 2010 előtt távozott és azt, hogy Magyrországról a legkevesebb a lakosságarányos kitántorgó!

És az is az igazság, hogy a kitántorgás összeurópai vágy éspl a britek is kitántorognának -a britek útálata miatt.

EGÉSZ képet szeretnék
és te vagy az, aki prop smoncákkal GYÖSSZ.

Frick László Intézet 2017.02.25. 05:58:11

@Steinmann a grófnő: Pont az időtáv méri mmeg. Nem kell 50 év. Menj szépen vissza 2011. két hónapjára, elég a november és a december.
Olvasd el a jóoldali agitáció jóslatait, vesd össze a mai helyzettel.

Erről beszéltem a jelennekírásban.

Jó sok bejegyzésben bíráltam az orbányzatot. És méghozzá olyan embereket is bíráltam, akiket a jógyerekek azért hagynak ki a szórásból, mert úgy vannak vele, hogy ha Lázár a FIDESZ GYurcsányja, az jó.

Gyalázatosan ócskának tartom, nemrég írtam erről, a Magyarország erősödik kampányt.

Nézd , grófnő: ebbe fáradok bele: Olyan mélyen gyűlölködöl és annyira óvodás attitüdben, hogy nem látom értelmét ennek.. olyanokkal vádolsz, amik teljesen hamisak.

Nálam vissza lehet olvasni sokmindent.
Hanni is összesen a 2012-es előrehozott választások elmaradását vágja a fejemhez.
Miattam maradt el? Nemde azért maradt el, mert nem is állt készen az ellenzék a választásra.

Kérdésem: MA készen áll???

Frick László Intézet 2017.02.25. 05:59:18

@Steinmann a grófnő: A fisdesz szavazóságom firtatása tőled halaskofa uszítás. Mindenáron ellenem akarod uszítani a többieket ezzel az óvodás móccerrel. Vérvádszerűen forgatod.

Frick László Intézet 2017.02.25. 06:02:31

@Dinamuki: Hát... ez a körzeti orvos kérdés...
Lyukmagyarországban, ahol élek, ez mindenütt így megy. Öregek a körzeti orvosok és olyan körzeti orvosaink vannak, akik már mindenünnen kiestek.. És elismétlem neked: A lyukmagyarországi önkormányzatok BÁRMIRE képesek, hogy fogjanak egy körorvost, pl STIKÁBAN éés SUTYIBAN a teljes kártyapénzt úgy leteszik neki, hogy a hivatalost zsebrevághatja és MINDEN költségét fedezik és etetikitatják ha kell és autót tesznek alá. Ez nem titok -csak nincsen újságíró Házon Kívül stáb, aki utánajárjon.

Az angliai magyarorvosok helyzete meg olyan, hogy jóoldali politikaai hírgyár is már abban a metszésben tárta fel, ahogy én KORÁBBAN mutattam.

Frick László Intézet 2017.02.25. 06:06:46

@ripők: @heki: @Steinmann a grófnő:
Én úgy értékelem, hogy megbuktam. Már megbuktam tkp, amióta nem használom az m-m-sz. nicket.
Az óvodában sem tartoztam a brancsba. Egész életemet ezzel basztam el, hogy amit az óvodában nem sajátítottam el, hogy nem szabad a brabcsból kilógni, Eszterre kell lépni és a rétest estére szépen befalni... a fradinak kell drukkolni -én dszaszta Dózsás voltam..
nem kell ez
megbuktam.
Én zsebrevágom neketek az utolsó jóérzésetekért hogy egy kurva orbánbérenc propper vagyok.
Őszintén kívánom az Orbán Rezsimnek, hogy csupaa ilyen propperjei legyenek mint én :D

Frick László Intézet 2017.02.25. 07:20:50

@Steinmann a grófnő: @ripők:
Többször megválaszoltam már a vérvádra, miszerint, idekopizom:
Értem én, hogy marhanehéz a tükörben azt látni, hogy egy egyszerű kormányprop. szócső vagy,

Nemhogy a kormányprop-nak ellene mondok, hanem alapvetően a politikájának is. Alapjaiban és már rögtön az első lépseivel 2010-ben nem értettem egyet és ez kutatható, itt van e blogban.
Sorolom az alapvető eleene-mondásaimat:

1. Nem tekintem magyarnak, nem vagyok magyarkodó.
2. a zsidózást nagyon rühellem, helytelenítem, e kormány politikájában is van zsidózó sáv, nem csak a prop szintjén. Zsidózni e kormányzati emberek között magánbeszéd szintű -ezt megvetem.
3. Az oktatáspolitikával alapvetően nem értettem egyet, a Klebelsberg'gel soha nem értettem egyet. Egyáltalán a gróf nevének előcitálásával -de az már propsáv...
4. A Brüsszel-politikával nem értek egyet. Ide említem az Orbán Politikának azt a klasszicizáló részét, amiben klasszikus (mára elavult) móccerokkal a "szélsőjobb" vitorláiból a szélsőjobb retorikájára ráigérő lózungokkal operálna. Szerintem Bezzeg Ausztria Brüsszel-politikáját kell egy ilyen országnak másolnia, mint a miénk.
4. Súlyosan nem értek egyet az illiberálisozás propja mögött valóban is meghúzódó antiliberális irányultságokkal. Orbánnal szemben énszerintem főleg liberalizmusra van szükség. Nemhogy nem idejétmúlt a liberalizmus, hanem főleg időszerű.

Van még jó sok politikai véleményem, amivel még az Orbán-közeliség messzi környékéről is kizárom magam.

Nagyon gyakran operál a grófnő affélékkel, hoigy cseverészsé, Maszatos Kávézó, víídám hangulat. A grófnőt sérti a jóoldalizásom, a jógyerekezés -holott ezek beilleszthetőek , ahová valók: Ahhoz a véleményemhez, miszerint óvoda után már nemsokat fejlődnek az emberek politikailag.
Grófnő, te beszélsz kávéházi csevelyről, holott csak annyi a baj velem, hogy kilógok a brancsból és nem ugyanazt mondom, amit a brancs. Teljesen mindegy, hogy mit nem mondok abból, ami a brancs mondaköre, akkor már én orbánbérenc vagyok.

most olvasom, hogy @Dinamuki: az önismeretet hiányolja nálam. Nem természetes, már patologikus módon ábrázolom KÍVÜLRŐL elfogulatlanul magam, a hibáimmal. Még nem is merném bárkinek javasolni az ilyen szintű önismerete és önkritikát, mint az enyém. Valósággal antimarketing. Többször rámutattam a Cyrano-i szituációra, amiben vagyok, még magamat gecizni is magamat kell, ha színvonalasaan szeretném.

Frick László Intézet 2017.02.25. 07:29:26

@Dinamuki: Fontosnak tartom Hamvassal kapcsolatban elismételni: Ez a vád, amit itt ismertetsz Hamvasról, alaptalan és móókszista hamisítvány. Azidőben keletkezett, amikor pedig ezek a mókszisták stencileken már olvasták Hamvast.
Nem az örökösök árazzák túl Hamvast, hanem az esküdt ellenzékei hazudják el egyfaajta Ungvári Tamás alakú 11-ik könyv írónak.
Még egyszer utoljára elismétlem: Hamvas kiadottjaiból egy jó nagy rész eleve füzetbe készült és a baráti kör használatára és a kiadás minden reménye nélkül, egy könyvtáros összefoglalói azokról, amiket neki volt szerencséje olvasni, mások azonban nem ttalkálhatták már meg a könyvtárakban vagy csak mókszista kutatási engedéllyel.
Hamvas maga nem tulajdonított a művéből ezen összefoglalóknak akkora jelentőséget, mint amekkora elánnal őt ezért gyalázták a mókszista ellenségei. Többször rámutattam: Keszi Imre volt az első móókszista, aki magán jellegű személyes sérelme miatt egy életre elintézni kívánta Hamvas és el is intézte.

Számomra, aki ismerem Hamvas életművét, a prózáját többször is olvastam, számomra a vád és ez a minősítés, amit te elhiszel, tehát ez számomra alaptalan és nevetséges is.

Az öniróniához nem elég valakinek önironikusnak lenni
ez a tanulsága az én történetemnek is. Vevő is kell ahhoiz az öniróniához, tehát venni is kell tudni a lapot.

Hamvas igen önironikus, szivesen karikíroza sajátmagát is. Mondanám, hogy járjál utána. De ha már te előre ennyire túúúúúdod, ami pedig nem is úgy van igazából... végülis... nekem osztán tökmindegy, hogy olvasod-e Hamvast vagy nem.

Politikával kapcsolatban Hamvas Direkt morál és rossz lelkiismeret c. művét kikerülhetetlennek tartom. Ez egy viszonylag rövid és könnyen feldolgozható esszé. Nem linkelem, linkeltem már 50-szer.

Lelked rajtaa, mit hiszel, én nem bánom, ahogy gondolod, ahogy a májadnak-zuzádnak jólesik.

Frick László Intézet 2017.02.25. 07:33:46

@heki: A buzulás egyik lényege, hogy azért a Fiú felkél az apja ellen. Volt a buzulásomnak Esterházy-copy korszaka, szerintem ilyesmi minden tanulót jellemez. Nem szeretnék példákat, többre nézlek annál, hogy te, mint egy tudatlan proletár, ha Beethoven Mozart másoló vagy Schubert Beethoven másoló megoldásaira mutatnék, szóval többre nézlek annál az analóg-megfeleltető proletárnál, akinek ebből összesen az jön le, hogy akkor én akkorának gondolom magam, mint Beethoven gondolta magát.

Ahhoz, hogy az ember valamire jusson, többre kell gondolnia magát. Van az az egészséges paraszti gőg, ami a Horváth gyerekből, a téeszelnök fiából Háy János-t csinált.

Én azért nem vittem semmire, mert nem néuzem magam többre, kishitű vagyok és ma már minimális ambicióim sincsenek.

Még ehhez a bloghoz sem.

Isten veled.

heki 2017.02.25. 09:09:29

@Frick László Intézet: szerintem meg nem kishitű vagy, hanem üldözési mániás, mert ott is ellenséget keresel, ahol nincs, lévén éppen védtelek (próbáltam), és igyekeztem tolmácsot játszani. Lehet, hogy nem ment.
Illetve valószínűleg nem sikerült.
És a "nem vittem semmire" férfibánatos önmarcangoló de önsajnáló érzés, ismerős ugyan, de nem köll ide, szerintem, valahogy nem illik. Nem azt mondom, hogy nem őszinte, hanem nem illik ide.
És arra kérlek, hogy ne tekints halottnak, félig élek még, az "Isten veled" elköszönést majd a sírom fölött, léccike.

Steinmann a grófnő 2017.02.25. 09:20:30

@heki: @Frick László Intézet: jaja, a híres üldözési mánia. Poppert ferdítve, hát, az nem az, amit blogban gyógyítanak :D

Én sem értem, Dudi miért érzi magát körön kívülinek. Idejövünk, elolvassuk, reagálunk. Nem tudom, milyen az elvárt reakció? Én pl. hagytam ott már jól futó társszerzős blogot, mivel kb. olyan reakciók jöttek, hogy klassz a cikk.

Dudi, mégis mit várnál el tőlünk? Üljün csöndben? Vagy írjuk azt, hogy klassz a cikk? Vagy azt, hogy mindenben egyetértünk, mikor nem értünk egyet?
Hogy maszatos vagy nem maszatos kávézó. Én szabadidőmben irkálok ide, amiből elég kevés van. Nem baj, ha időnként összecsapunk, de jó lenne néha csak hülyülni, mint Marika Bay, vagy simán csevegni. Vagy, ha néha írnál szépirodalmit, amiben semmi politika. Aézrt mielőtt így besértődsz, gondold végig, hogy a legtöbb blog komment és olvasás nélkül a fekete lyukba kerül az indexen. A tiédnek törzsközönsége van. Szeretnél olyan közönséget, aki felnéz rád, és mindenre azt mondja, hogy valóban, milyen okos meglátás, nahát Dudi, igazad van.?
Hát, ez nem fog összejönni :D

Steinmann a grófnő 2017.02.25. 09:21:56

@Frick László Intézet: nagyon egyszerűen azért nem fog összejönni, mert azok az emberek, akik képesek magukat átrágni a bonyis fogalmazásaidon, és még értik is, hát, azok nem ilyenek.

heki 2017.02.25. 09:45:52

@Steinmann a grófnő: és még dudi meg is nehezíti a szövegértést a lehetetlen tördeléssel, randa kiemelésekkel, nála ez egy koncepció, és én meg mint tördelő, szeretem a szép könyveket, textúrákat, eleve a képernyős szövegek általában nagyon csúnyák, de dudi még rá dob hat lapáttal, és mindig sírás után tudom elolvasni a szövegeket csak, könnyekkel a szememben.

heki 2017.02.25. 10:44:19

Dudi ahogy beszél a pol.komm.-ról, valahol említi, hogy nem túl jó a kormány pol.komm-ja. Illusztráció:

Megnéztem ezt a videót,
www.youtube.com/watch?v=2VAKr71ZXSM
azt hittem a gonosz 444-esek vágták meg ilyenre, hogy nevetségessé tegyék a szegedi fideszeseket. Hát nem, ezt a videót a helyi fideszesek vágták meg ilyenre. Jaj, anyám.

Steinmann a grófnő 2017.02.25. 11:41:04

@heki: az a jó polkomm, amit benyalnak. És lásd a rendíthetetlenül rájuk szavazó tömegeket, a polkomm kiváló. A fidesz-szavazó ismerőseim általában tájékozatlanok, a legtöbb dologról semmit sem tudnak, és max. az óriásplakát szinten mozog az érdeklődésük, lendületben a gazdaság, ilyesmi. Hogy miért szavaz oda, kb, ezek a fő motívumok
1. ütik a komcsikat (milyen komcsikat?)
2. mertgyurcsány és elmúúútnyócév
3. szemét brüsszel
4. buzi libbantak, akiket ütni kell

Az olyan fogalmak, mint jogállam, meg ügyészség..fogalma nincs, mi az. Kiváló a kommunikációjuk. És a momentum a saját fegyverükkel durrantott oda nekik, akarod, hogy ellopják a pénzed olimpia címén? Nem ? akkor írd alá.
Jó kis csapat lesznek :D

Vagy másik vonal. Mi a baj a jobbikkal? Nem a valós indokok mentén támadják őket, hanem, hogy vona buzi. Kiváló, nyomós érv, miért ne szavazzanak a jobbikra. Mert vona buzi.

Az ellenzék. Ők is el vannak intézve pár egyszerű szóval, libbantak, buzik, sőt, buzilobby internesönel, gyúúrcsány, komcsik. Kész. Ja, meg soros. Kérdezz meg egy átlag fidesz szavazót, ki soros, és miért kell utálni. Hát, mert nemzetközi zsidóösszeesküvés. Ennyike.

Alapmarketing, amit tolnak. Egyszerűen pozícionált üzenetek minden célcsoportnak. Tanítani kéne, hogy csinálják. Méghogy gyenge? Ugyanmár. Kiváló. Amúgy, meg, a fellinkelt videó. Hányan néznek meg egy ilyet? :DDD

A többség, mint mondtam, óriásplakát és villamosmegállóban kézbeadott ingyenes lokál újság szintjén tájékozódik.

Steinmann a grófnő 2017.02.25. 11:43:46

@heki: illetve, ne felejtsük ki a tájékozódás fő forrását, az oroszok által letarolt hoaxblogok, mindenegyben és hasonló. Chemtrail, fóliasisak, satöbbi. És ne tudd meg, hány diplomás ismerősöm teljes komolysággal osztja meg ezeket a fészbukcsin.

Steinmann a grófnő 2017.02.25. 11:47:01

@heki: belepillantok a hírekbe, és azt támsztja alá, amit 3 perce írtam. Orbán megint komcsizik. És a szavazói fejében, hidd el, a momentumosok és komcsik már, igaz, ők valószínűleg a rendszerváltás után születtek, de mindegy, komcsik. Ja, meg libbantak. De hogy zsidók, meg buzik, az biztos.
és kész, ez kb 3 millió szavazónak bőven elég

heki 2017.02.25. 12:06:17

@Steinmann a grófnő: de grófnő, drága, mi ez a népet mélységesen lenéző attitűd? Ejnye. Erre már más grófnők is ráfáztak.
Az "átlag fidesz szavazó birka" nézet erősen gőgös.
Nekem meg olyan ex-fideszes barátaim is vannak, akiknek nagyon sok minden nem tetszik, és nem is mentek el pl. népszavazni migráncsok ellen. stb.
Így nem lesz meg a Fidesznek 3 millió szavazó, szerintem, ezzel a gőggel. Előbb utóbb nagyon rá fognak fázni.

Dinamuki 2017.02.25. 12:47:10

@Frick László Intézet: a túlárazást szó szerint értettem, hogy az életművet csak egy kemény táblás kiadásban adták ki kötetenként 4000-ért (ha jól emlékszem már 10 éve is ennyibe került), és véletlenül se készül belőle puhafedeles kiadás, például arról az esszéről, amit te is többször linkeltél, meg ismerősök a Facebookon. Ezt, meg a többit ami a neten van, persze elolvastam.

heki 2017.02.25. 13:22:55

@Steinmann a grófnő:
azt írod: "Alapmarketing, amit tolnak. Egyszerűen pozícionált üzenetek minden célcsoportnak."
Akkor ugye nem zseniális. Csak alap.

Médiaelméleted az ún. "lövedék-elmélet", mely a médiaelméletek közül tényleg az első, de azóta kissé elavulttá vált, ennél komplexebb a helyzet. Ajánlott irodalom: www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/
2006 óta még jobban bonyolódott a helyzet az új médiumok belépésével. (Okos telefon stb.)

Nem a Fidesz polkommja kiváló, hanem minősíthetetlen a bal-lib. oldalé. Gondolj a vödrös vizes csávóra.

Ha azt mondjuk, hogy kiváló a Fideszé, akkor kicsit démonizáljuk őket. Valójában nagyon egyszerű hatásokkal, pszich. faktorokkal játszanak (ellenségkép, törzsi beszéd, stb.) Ez nem zseniális, hanem primitív. Lássuk be.

Ha úgy gondolja a ballib., hogy Viktor Ördögien Gonosz Hazug Vezér Sátán, akkor Viktor démonizálásával csak erősíti annak pozícióját. Erről dudi sokat írt már.

Na most, ha azt nem értem, hogy Viktorra miért szavaz hárommilió ember, illetve, úgy érzem, azért szavaznak rá, mert birkák, akkor én ugye nem vagyok birka, mert én látom, hogy ők birkák. Ők azért birkák, mert látom rajtuk, és a nyájhoz tartoznak.

No, de, mi van akkor, ha én is birka vagyok, csak nem narancsszínű birka. És ők látják rajtam, hogy birka vagyok, de én nem látom, meg nem veszem észre, hogy nekem is van egy nyájam. És az én nyájam azt mondja nekem, hogy nem vagy birka, nem vagy birka, és én is mondom nekik.

És a vicces ebben az, hogy ők, a narancsszínű nyájban lévők is ugyanezt mondják maguknak: nem vagy birka, nem vagy birka.

Ha következetes allegóriát használok, a fideszes birkáknak van pásztora, a többi birkának meg nincs.

Jut eszembe mindig, hogy az LMP-t hogy nyírta ki a bal-lib oldal. Nem a Fidesz szalámizta le.

Kétségkívül Nem Lehet Más a Politika. Akkor? És itt indul dudi hosszas gondolatmenete a polkommról és a többiről.

Dinamuki 2017.02.25. 13:48:38

@heki: "bukott színész", "bukott író", "bukott szakember", ezzel én is tudok azonosulni :-) A szerencse az, hogy amit akar az ember, a bukás ellenére is véghezviheti valahogy, igazából és rendesen, hogy kap még esélyt, még ha a "világ" már le is írta. Aki meg nem bukott, az meg minden ellenkező szándéka ellenére kénytelen szerepet játszani és fenntartani az imidzsét. Mi bukottak már nem sokat veszíthetünk :-)

Steinmann a grófnő 2017.02.25. 14:06:28

@heki: olvasd vissza itt a sokat emlegetett rörténetem arról, hogy a sima párizsi fotó miatt (liberte..stb) sokan egyszerűen belémrúgnak, mi van "libbantka"

Szerinted normális, hogy az ország egy jelentős részéből valami utálni való drogos ördögöt kreált drága viktorunk? Buzik, libbantak, zsidók (ja, sorosbérencek) stb. Ez az ember egy egyszerű kis geci, aki hatalomért BÁRMIT megtenne. Szerinted, ha felmerül, hogy kiárul minket kilóra az oroszoknak, és ő maradhat a király, nem teszi meg? Tegyük fel, ott van előtte a választás, lemond, vagy megy az ország a levelsbe, de ő marad a ME? Mit választ? Lemondana? :D soha
inkább dögöljön meg a fél ország, de egy centi hatalmat ki nem ereszt a kezéből

heki 2017.02.25. 14:11:15

@Dinamuki: :) menjünk inni és közben sajnáljuk magunkat, meg a világot, hogy nem értett meg minket :)
(Jaj, részt vettem ilyen vidéki írórendezvényen, ez volt az alaphangulat, elmenekültem.)

heki 2017.02.25. 14:23:01

@Steinmann a grófnő: hát ilyen kegyetlen a világ, Lujzi, gecik a politikusok. Viktor geci. Simicska is megmondta.

Ellenben...ööö... izé, nem jut eszembe a neve... aki nem is volt geci... öööö.

Ja, nem ő belehalt. (Solt Ottília, Csengey Dénes)
Illetve kiszorították (Tölgyesy, TGM).
Illetve kiszállt, vagy kicsinálták (Schiffer, Kukorelly, Göncz)

Megbolondult
abbahagyta
elhagyta az országot
inni kezdett
vállalkozó lett
börtönbe került
meghalt rejtélyesen stb.

Szerintem nagyon jól csinálja Viktor az oroszokkal, én nagyon beszartam volna, ha csörren a telefonom, és azt mondja Putyin, hogy jövő héten beugrok hozzád.

Jött Putyin, erre Viktor gyorsan felhúzott egy orosz művésszel készíttetett szabadságszobrot a temetőbe.

Kicsit kisebbek vagyunk, mint Ukrajna, és ott is izé, tart a bál.

heki 2017.02.25. 14:38:49

@Steinmann a grófnő: mi van libbantkám? :)
Jó pár évvel ezelőtt, még Viktor országlása előtt mondta nekem kolléganőm, (pedagógus) hogy "Te, értelmiségi!"
Én akkor azt hittem, hogy dicsér.
Hetekkel később jöttem rá, hogy ez egy szitokszó. Mondom, ez nagyon sok évvel ezelőtt történt.

Szóval a törzsi beszéd már nagyon rég elkezdődött. Az, hogy ez ma már nem szégyen, sajnos korjelenség. Mutatok még egy példát:
www.youtube.com/watch?v=L6mbjkAcNWA&t=136s

A Kétfarkú az Echo tévében. Alatta olvasgasd a kommenteket, és rádöbbensz, hogy milyen reménytelen a kommunikáció lehetősége.
Vagy vesd össze a 444 kommentelőit és a Mandiner kommentelőit: ugyanazok a reflexek, stílus, mondanivaló igényessége stb. Csak más irányban.

heki 2017.02.25. 14:39:35

@heki: ezen a blogon még valamivel jobb a helyzet.

Dinamuki 2017.02.25. 14:49:20

@heki: ja nem, kesergésre nem gondoltam. Visszatérő élmény viszont a "befutott" ember, aki a saját területén nyeregben érzi magát, és azt hiszi, hogy jogosan aláz másokat.

heki 2017.02.25. 15:14:37

@Dinamuki: ja, persze, a befutott ember, mindenkor nyomasztó. A siker is valóságvisszatartó tényező. A "befutott ember" szerep is nagyon veszélyes, bármikor bele is eshet az ember, és akkor gáz lesz - előbb-utóbb.

Betonmandala 2017.02.25. 18:11:07

@heki: Halványgyenge ez a momentumos csapat. A Mókus örs komolyabb szinten állt 1981-ben.

Dinamuki 2017.02.25. 23:56:39

@Frick László Intézet: "most olvasom, hogy @Dinamuki: az önismeretet hiányolja nálam. Nem természetes, már patologikus módon ábrázolom KÍVÜLRŐL elfogulatlanul magam, a hibáimmal. "

Elképzelem pl. Trumpot, ahogy mondja: "nobody knows himself better than I do." Nekem kb. ennyire vagy meggyőző, ha erről beszélsz, mivel ezer példa cáfolja ezt, én is leírtam többször, mások is, nem fogom ismételni. De mondom, mindez nem baj, és azt se mondom, hogy másoknak, pl. nekem, hűde több önismerete lenne. Ne sértődj meg rajta.

Dinamuki 2017.02.26. 00:18:38

@Frick László Intézet: az is igaz, hogy te itt mindenkinél jobban exponálod a személyes életed és magad, ami nyilván sokkal nagyobb felületet ad a kéretlen kritikának. Az egyetlen ok szerintem, mármint arra, hogy nem kérsz kritikát, mégis kapsz, de persze visszautasítod, mert szerinted bóvli és félreértés, a te kritikáiddal ellenben, amik alaposak és valós a talapzatuk, szóval ennek egyetlen oka, hogy tényleg valami párbeszéd-szerűség zajlik itt közted és a politikai vitakör tagok között. Egy párbeszéd során az ember elvárja, hogy valamenniyre megértsék. Szerinted mi folyamatosan félreértünk téged, nem akarunk érteni stb. te viszont, szerinted, nagyjából értesz mindenkit, még jobban is érted saját magánál, ami nem is csoda, mert mi olyan faék egyszerűséggel gondolkozunk.
De ezt nem csak egyedül te döntöd el, mármint azt, hogy értesz-e engem, vagy akárki mást. Mint ahogy azt se te döntöd-e egyedül, hogy a dialektikád valóban objektív-e, mint ahogy azt állítod, vagy esetleg belecsúszik valami önkényes, valami következetlen, valami félreértés, amit rajtad kívül itt mindenki egyértelműen állít, pl. rögtön itt az első Ripők komment a bejegyzésed alatt.
De ez a vita unalmas és önismétlő, és többek között azért, mert igenis félreérted a "vádak", ahogy te mondod sértődötten, lényegét. Ezek nem arra irányulnak, hogy mondjál mást, vagy térj át a valaki más véleményére.

Dinamuki 2017.02.26. 00:40:36

@Frick László Intézet: illetve, ha te annak az iskolának a híve vagy, hogy az emberben sok majomtulajdonság van, akkor a kérdés az, hogy itt a vitakörben, az érvelés során, meg a másik ember különvéleményének az "értékelése" során mennyire viselkedik bármelyik fél majomként, aki csak a több banánra (=elismerés, győzelem stb.) vágyik? Esetleg te magad is így viselkedsz? Muszáj így lennie? Nem lehetünk-e értelemmel bíró felnőtt emberek?
Mindegy, uncsi a téma, és a választól bevallom, kicsit félek, nem azért, mert az igazságot nem akarom látni, hanem mert fáraszt az önigazolás dialektikája. De a blogod ettől még jó olvasni néha.

Frick László Intézet 2017.02.26. 09:02:07

@Dinamuki: Én annak az iskoláénak a híve vagyok, amit az emberiség mindenidejének egyik legnagyobb gondolkodója, a Sákjamúni Buddha alapított. Ő maga eleinte 1000, majd a nők szerzetbeengedését követően mintegy 500 évre becsülte iskolája fennállását.

Alapvetően és egyre türelmesebb és megengedőbb ember vagyok. A környezetemben igen kevés az ilyen ember. Összetöröm a kedvenc bögrém, egy Och Fuck! nem hagyja el az ajakam. Nézeteimben toleráns vagyok, pl nagyjoco blogbarátomnak csupán 100000 karaktert íretam -fölöslegesen- az iiszlám vallásról, híveiről éshogy mért nem kell félni az iszlám vallás követőitől és mik azok a jelenségek, amik az iszlamista túlzásokban megfigyelhetőek.

Alapvetően, óvodás korom óta a brancstól eltérő tulajdonságokkal születvén, két nép nevelési móccereinek kitéve (a becsűűűlettesmagyar póletárrr és egy idegenszívű nép, akik a magyar szerint büdösek... büdös+népnév) Több egyéb eltérő "vöröscsireke" tulajdonságom lévén... valamint anyám arra nevelt, a többiek anyukáival ellentétben, hogy nem szabad visszaütni és nem szabad árulkodni sem.

Zseninek születtem, zseniális tulajdonságokkal, de pl zeneiskolába nem engedtek járni. Az összes többi zseniális tulajdonságom miatt leginkább agyonvágni akartak.

A családommal ellenséges családok a családomat feljelentgették. Pl az én családomnak sajáttermékei voltak, amiket a korszakokban megszokottan értékesítettek. A közelben lakott egy család, akik elirigyelvén a családom mesésnek hitt jövedelmeit, bár egy tőke saját szőlejük nem volt és szilvafájuk három sem, de tetemes mennyiségű kukoricabort és cukorcefréből főzött, magas méregtartalmu pálinkát árultak és úgy védekeztek, hogy szüöntelenül feljelentettek bennünket a fináncoknál. A néni még él, messziről kajabálunk egymásnak, fiatalabb generációk azt hiszik, hogy rokonok vagyunk.

Egyszerűen ilyen attitüdök közepette nőttem föl. Anyám összes testvére dicsekedett a gyermekei eredményével -anyám elhallgatta és csak szapult, hogy egy tkp idegbeteg félhülye vagyok, szégyen, stb.

Kurvára tudok gürizni, olyan mértékben, ami a közvetlen életteremben röhejes szégyenbe számít.

Egy időben bizonyos karrier lehetősége nyílt előttem, amiről közvetlen lakókörnyezetemben vagy semmit sem tudtak, vagy a másik verzió az egy tipikus magyar[irigy] és a világon általáénos értelmiségi[tanult emberi] irigység, amiben nem vesz tudomást róla.

Van itt egy írásom a hülyeség tettetéséről, abban kifejtem. Az én generációm a Nagy Generáció árnyékában nőtt föl... hogy is mondjam... ők... Nagyfiúk voltak és így az én generációm, mint közvetlen konkurrens, A Takonyok. Alföldi Róbert karrierjén szoktam szemléltetni -de ő pont a következő generáció nyitóembere volt: A Nagy Generáció emberei azt csinálták, hogy amiért az én generációmat ölték, ellehetetlenítették, ütöttékvágták és gecizték le, azért a következő generációt dicsérték meg segítették. Amit énbennem fikáztak és ütöttekvágtak, azt a 70-es években született generációban földicsértek és főleg jutalomfalatrokkal díjaztak.

Abba az iskolába jártam, ahol azt tanították, hogy úgy lehet valamire jutni, ha a Nagy Fiúk között először édes pincsikutyusként viselkedek, odahajolok az Okos Bácsik csuklójához és félrehajtott fejel bájosan figyelek, márkás vörösbort viszek a titkárnőnek, aki anyámnál egy évvel időseb és este nagyon alaposan kinyalom (ha kellően tisztának találom, az ánuszát is természetesen) és akkor cserében ez a titkárnő, ahogy az öreg főnővér a fiatal rezidens dokit, kitanít a hivatás titkos fogásaira. És beállok a focicsapatba és a népszerű focicsapatnak szurkolok, elmegy Sophianae-ért a trafikba a nagyembernek, de főleg az én generációmnak annyira kellett söröznie is, hogy teszemazt a generációm egyik sikeres embere konkrétan a máját elitta már. És ez eebben aaz iskoláéban az első fázis, mert a második az, aminben a megfelelőmagatartásomért nekem térdével és összefűzött ujjaival is bakot tartó ember

most figyelj!
FEJÉRE lépek.

Általában az én iskolámban a rossztanulók évtizedekkel később jönnek rá, hol baszták el.

Én viszont a Büszke Hülye kategóriájába tartozom: Aki: tudván tudva megy szembe az iskola tanításaival, bájosan mosolyogva közli, hogy nem megy le Szofiért, odaveti, hogy bár még valamennyire alkoholista, de a sört nem szereti és további részletekbe nem megyek bele.

Az egész olyan, mint a panelezés. A mai kedvenc zenekarom a Vad Fruttik, frank zappai keverési színvonal, zseniális énekes és zenekari tagok és egy eredeti hang nincsen, egy eredeti szövegrészlet, idegenszemmel és füllel nem tudnám a zenekart Nyugaton eladni, mert ott már minden panelt ismernek.

De a panelektől nem térhetsz el.

Nem keresek önigazolást ebben a blogban sem -ha megértetted ezt a szöveget ideföl, akkor magadtól is rájöhetsz, miért nem. Nincsen kiket hibáztatnom -még kislányosan úgy sem, hogy elvárnám, hogy a többiek jöjjenek vígasztaló nemis-nemis!!-ekkel.

Szerintem az önképem korrekt. Elmondtam itt többször is, hogy a zsenialitást az emberek félreértik.

Frick László Intézet 2017.02.26. 09:27:14

@Dinamuki: Sok itt a szöveg és ez a kásahegy-szerűség bonyolítja a megértést.

Nagyon röviden:
Ha összevetjük ennek a blognak az alapattitüdjét az olyan blogokéval, ami blogok azóta jutalombanánt kaptak és már nem is blogok valójában, hanem mikromédiumok, mint pl a Varánusz, a Kettős Mérce vagy az Örülünk, Vincent, hogy csak a hősöket említsem.

Mutatok neked egy tőlem független tényt, ami kívülem áll fönn:

Ebben a blogban von Kuendue provokátor bizonyos [intimpista ésvagy zsidózó] kommentjei mellett még akit törölteM: az saját magam volt. Ismétlem: több, mint 20 bejegyzésem a bejegyzést ért súlyos avagy megsemmisítő kritika miatt töröltem. Más esetekben a kritikát vendégszövegként beemeltem. Hétköznapi esetekben a kritika hatására bejavítottam.

Miközben az önképe és flagja szerint liberális, megengedő, szupertoleráns és a legesleghaladóbb blogokban a DÜRŰLLÉST pl tahótlanításnak nevezik..
Igen sokszor a főszöveghez képest színvonalas szövegemet a kommentek közül egyszerűen úgy törölték ki, ahogy az óvodában a homokváramat eltiporták. Színleg engem, mint büdösparaszt kölkött ordéjjó bömbölésbe akartak provokálni, hogy jól kinevettessem magam, majd előlem az óvónéni elé lehessen szaladni, hogy deparaszt vagyok és verekszem.

A valóságos belső motívum azonban az volt, hogy jobban írok, mint a bloggazda és ez BASZTA a magyarcsőrét neki.

Ide kell megjegyeznem, hogy többször mutattam rá arra, olyan sok elütést hagyok a szövegekben, hogy azok ALAPVETŐEN süllyesztik a pedig nem gyenge színvonalát...

Többször rámutattam arra: Ilyen színvonalas kommentoszlopok egyik szájjalliberális vagy fasszalmegengedő blogban sincsenek, mint nálam. Ide alig jöttek trollok.
(Ideismétlem: a jógyerekblohgokban az író nick-ek fika náci troll-nickekkel von kuendueiánusan agentprovokálnak)

Semmilyen tudatmnódosítót nem alkalmazok. Sőt, azt hirdetem, hogy a tudatmódosító kizár a műalkotásból művészeti tevékenységből.

Haladó, oklevelesen megfelelő politikai beállítódású 44 olvasóm jött a kérdéssel, mit szedek, milyen anyagot tolok satöbbi.

Egyszerűen. ti, a maradék blogbarátaim olyan vádakkal illettek, amik énnélkülem, kizárólag e blog tanulmányozásával, más blogokkal összevetésben kizárják és alaptalanítják a vádjaitokat.

Ha mérlegre teszem: sokmindent tanultam blogbarátaimtól, sokmindenben fejlesztett. Másrészt azonban, az ISkola felől tekintve, amit végeztem, ez mind pótcselekvés volt, energiapazarlás. Én magam szoktam inteni a szakmát eltanulni igyekvőket: el kell dönteniük, melyik műfajt választják, mert nincs átjárás.

Az Kosztolányi volt. Az Krúdy volt vagy Ady, akik ide-oda járhattak, de máris javítanom kell, mert máig basszák Adyt, az emlékét és fikázzák igaztalanul, ugyanis a publicisztika szintű versei miatt. Ady írt 12-74 soros egyszerű versikéket, amik prózai publicisztikábvan pedig 5000-10000 karakterre rúgtak volna. És ugye ezek a versikék az Ady Összes-ben benne vannak -mert miért is ne lennének benne?

Azaz kb fűrészelés szerűen, amennyit húzott rajtam, annyit pontosan volt is.

Többször beneveztek a Golden Blogba és úgy jutottam eléggé előkelő sávba föl, hogy Golden Blog-ellenes volta és két kézzel konkrétan ellene kellett tennem.

Többször is rámutattam Modor Tiborra -aki még be is ült Golden Blog zsűribe.

Önmagában a Golden Blog -hoz való [v]iszonyom cáfolhatatlan bizonyíték a védelmemre. És egyben jól szemlélteti elbaszott idiotizmusomat. Valaki meg is tanulja a Jaskolában, mi a csízió és aztán mégse csinálja, az: balfasz.

A mentorom nem szeret csúnyán beszélni, ő azt mondta Élhetetlen vagyok.

És ezt nem tudom cáfolni.

Mégis megvagyok szépen, megvan mindenem, ami kell, szerencsés jóéletem volt, csupa érdekes történt velem, nem hiányzik semmi különösebben, talán a zenélés, de már kijöttem a formából.

Föladom. El kell ismernem, hogy megbuktam. Már jó régen megbuktam. Annakidején kiválasztottam több blogbarátomat, többek között Hannibal Lektür-t. Azt mondtam: Ha őnála megbukok, akkor megbuktam.

Eddig is csak a blogocholizmusom tartott itt. A függés. "Nincs többé magány!" Az az attitüd, amit Kurt Vonnegut karikírozott-és vágycélként is kitűzött.

Elidegenedvén szalmacséplésnek látom, ami itt folyik.

Egyszerűen azt kéne tennem, amit már pedig még óvodás koromban, bár tudva-tudván, ámde mégsem tettem meg.

Ha a brancsban akarsz maradni, igazodnod kelll a brancshoz.

Buddha ezt tette pl a reinkarnációval. Színleg igazodott, elfogadta alapként azért, mert úgy vélte, fölösleges frontot nyitna a reinkarnáció nyílt tagadásával. Azaz türelmet tanusított.

Az elmúlt 30 év tele volt tragikusjelenekkel. Pl 1994-ben a Horthy Fasizmus Rémes Fenyegetésével. Egyszer volt szerencsém megkérdezni erről egy publicistát, vállat vont, lehülyeségezte, sose volt ilyen, ők soha nem is mondtak ilyet Hóbagolyra. Nem is volt sose ilyen retorika se polprov taktikai távon sem.

Hű, pedig egy egész választást megnyertek az ezzel agitációval.

Mégse dölt össze a világ.

Steinmann a grófnő 2017.02.26. 11:10:27

@Frick László Intézet: a kritika NEM vád.
Nem tudom, mit akarsz. Nekünk van egy meggyőződésünk, és neked is van egy meggyőződésed. Megtéríteni ugyan nem tudsz minket, de olvasunk.
és ez, szerintem egy olyan országban, ahol tékasztrori a legjobb női blogger, és még könyv is készül belőle, nagy dolog.

Dinamuki 2017.02.26. 11:26:15

@Frick László Intézet: szerintem nagyapám is zseni volt, és nála ebből semmi se tudott "megjelenni".
Paraszti sorba született, gyári munkás lett, épített egy szép nagy házat magának, aztán külön a két gyerekének, Bulgáriába járt nyaralni, volt a pincében pár hordó bora, minden nap ivott pálinkát és evett szalonnát, szót értett mindenkivel a polgármestertől kezdve a később alkesz szomszédig, szeretett nótázni, és neki is jó élete volt. Alapvetően jókedvű volt, szeretett viccelni, de volt olyan családtag, akivel összevesztek és élete végéig nem állt vele szóba. A "zseniségéből" semmi se jelent meg. Ha úgy adódik, lehetett volna például Trump féle sikeres kereskedő, volt hozzá érzéke. Lehetett volna akár költő is, mittudomén. A zseniségéről senki se értesült, legfeljebb páran, akik jobban ismerték.

Tőled mellesleg senki se azt kéri hogy állj be a sorba, vagy tagadd meg magad. Az outsider attitűd szvsz sokaknak bejön, nekem is. Ahogy a jó Nietzsche mondta, az ember gyanakodjon, ha véletlenül jól fordul a kocka. Ha úgy gondolod, hogy neked, mint zseninek fárasztó megérteni a kisemberek kicsinyes hülyeségeit, lelked rajta, csak épp ezzel magad is becsapod. Mivel több szempontból lehet nézni mindent, a tiéd csak egy. Itt senki se azt kéri, hogy ezt változtasd meg, hanem legalább próbáld elviselni a többi szempontot is, ahelyett, hogy... stb.

heki 2017.02.26. 11:55:51

@Dinamuki: Márai naplói kurva jók, ellentétben regényeivel. De ha megfigyeled a kívülálló, nem is hűvös, mert érzelemteli, de megfigyelő-elemző attitűd és a megfigyeltekből levont tanulságok egységes világmagyarázatra való igényét, akkor ez hasonul a váteszi gőghöz: "megmondom a tutit. Ez így van."
Esterházy ellenben nem meri megmondani a tutit, persze a gőgje (ön)iróniába menekül, de tettenérhető.
Dudi is megmondja a tutit, én ezt bírom benne, azért is, mert kicsit több tapasztalata van, szerintem, a nem értelmiségi létből. Ez pedig a mai irodalomban, hm, ritka. Több íróval volt szerencsém találkozni, általában burokban élnek. Ez nem az ő hibájuk, egyszerűen az alsóbb társadalmi rétegekből csak nagy földindulásokkor (háború, komcsik stb.) jut el íróságig (művészségig) valaki. Manapság irodalmáraink, újságíróink többsége középosztálybeli zsúrfiú. Az alsóbb rétegek más területen találják meg magukat, lásd a dudi által linkelt vad fruttikat pl. Olvastam Likó Marcell könyvét életéről, waze, itt nőtt fel a szomszédságban, nagyon jó szocio. Géczi János segített neki (hm, Vadnarancsok volt ugye Géczi híres könyve az átkosban - és ehhez most jött a Vad Fruttik - nem tudom a zenekar névválasztásakor gondolt e Géczire, de most egymásra találtak, és ez nem baj.)
Nagyon érdekes még a slam-rap műfajban feltörekvő alsóbb rétegek hangja, kár, hogy az előbbit "lenyúlja" a fiatal értelmiségi, középosztálybéliek társasága (Kemény Zsófi, stb.)
Szóval az tök érdekes, hogy mindegy melyik társadalmi réteg, de valahol a művészet iránti elkötelezettség belénk van oltva, tehetséges alkotók formájában, de mindig megjelenik, tök mindegy, milyen kor van.
Manapság a könyvírás kicsit avíttas, öreges, mai nagy művészeink nem könyvet írnak.

heki 2017.02.26. 11:57:46

hanem lehet, hogy blogon dühöngenek

Dinamuki 2017.02.26. 18:41:44

@heki: mikor Móricz megjelent a színen, Kosztolányi így írt róla: ő az, akit már rég vártunk. Valaki, aki az "életről" írt, amilyen akkor még volt. És nekem is felidézi, közel hozza a nagyszüleim generációját. Ugyanezt érzem a nem ismert Raffay Saroltán, akit Betonmandala ajánlott itt valamikor.
A saját generációmból Garaczinak 1-2 könyve az, ami nekem valamennyire mondott valamit. Ezen felbuzdulva megvettem a Wünsch-hidat is, amire azt tudom mondani: hát oké. Egy betűre se emlékszem belőle.
Most azt mondod (sarkítva), hogy aki nem posztmodern, az már vátesz? A vátesz nem a jövőről akar mondani valamit, meg arról, hogy minek hogyan kéne lennie?
Márait én talán Stephan Zweighez hasonltanám, de biztos ez is sántít.

Dinamuki 2017.02.26. 18:54:58

@heki: ez meg, hogy van-e világképe vagy nincs, nekem kicsit elméleti kérdés... illetve azt hiszem, hogy igazából mindig van valamiféle világkép. Akár azzal is, hogy különbséget tesz szép és csúnya, jó és rossz között. Ha pedig nem tesz különbséget, tehát egy hajléktalan fészke az aluljáróban az üres töményes üvegekkel ugyanaz, mint Sába királynőjének fekhelye mellette a friss gyümölcsökkel megrakott tállal, az is egy világkép, szerintem.

heki 2017.02.26. 19:24:47

@Dinamuki: ööö, érteni vélem, amit mondasz. "Világkép" alatt azt próbáltam megfogalmazni, hogy az a nézet, miszerint a világ valamilyen irányba halad,(általában romlásba) némely íróinknál egyértelműen meghatározott, megfogalmazott, Hamvasnál feltűnően, Márainál kevésbé feltűnően, de a naplóiban egyértelműen, Krasznahorkainál megint feltűnően. Ez valami vátesz-ség, nem?
Móricz egyébként szerintem egy kurva jó író, nagy melléfogásokkal szerintem, de nem vátesz. Kosztolányi sem egyébként. Ady persze igen. Ottlik talán váteszes, inkább. De mindegyiküket szeressük.)
A világkép metódus, ezért talán nem pontos, ebben igazad van.

Dinamuki 2017.02.26. 19:51:58

@heki: így már értem.
Ottlik szvsz a valóságot próbálja leírni, még ha nem is a kézzelfoghatót. Néha szó szerint filozofál Medve vagy Bébé szájával, néha csak jelez. Például szó szerint leírja azt, hogy van köztünk egy épebb és alaposabb kapcsolat a szavaknál. Jelezve pedig leírja, hogy a világban működik egy hideg és gonosz hatalom, amivel valamilyen módon mindenkinek ki kell egyeznie ahhoz, hogy megéljen benne. És hogy ennek ellenére lehet az ember szabad.
Szetintem komolyan gondolja azt, hogy minden olvasásra érdemes történet valahol a Bblia folytatása. Amit Novalis másképp úgy fogalmaz meg, hogy minden emberi történetnek Bibliának kell lennie, előbb-utóbb azzá válik (annak minden tragikumával és bonyodalmával együtt).

heki 2017.02.26. 20:34:12

@Dinamuki: kösz, Novalist nem ismerem ez ügyben (sem). De tetszik. Nem mintha ez számítana.
Ottlik meg szerintem alap, mindenkinek ismernie kellene. (Nem véletlen, hogy Esterházy egy papírlapra leírva pont Ottlik művét, az Iskola a határont-t választotta.) Az Ottlik-féle etikus dadogás, az nagyon szimpatikus.
Dudi szerintem a jobb írásaiban így szépen becsatlakozik a Novalis-féle kritériumok elvárásaihoz. A jobb írásaiban.

Frick László Intézet 2017.02.27. 05:55:35

@Steinmann a grófnő: a magyar-magyar szótár nick bukása óta... itt már.. más nem történik, mint a blogocholizmusommal való küzdelem. @Betonmandala: @heki:

Ha összesen ennyi jön le neked Grófnő, hogy ez itt szőrsapós orbánprop blog. Ha ennyi jön le, hogy én szőrsapós néni vagyok. Ha politikabuziként sem szabad, csakis a propsávban maradnom. Ha az én politikai szintű érvemet napiérvényi promp kampánydumával ütni lehet.

Akkor takaroggyak.
@Dinamuki:

Megbuktam. Feladom.

Győztél, grófnő.

Frick László Intézet 2017.02.27. 06:00:28

@Dinamuki: Fhú, ez nagyon igaztalan. Egyik blogbarátom nagyjocó pl klasszikusan baloldali meggyőződésű, organikusan MSZP-s. Szerintem nem volt blog, ahol a blogbaráti kör jóformán az egész magyar politikaipalettát képviselte, kivéve Azt A Bizonyos turkológust, aki "bonyolult" és még Hanni néni sem ismeri föl máig sem, hogy mindössze provokatór és a "mocskos" nickjével bassza Orbánt meg a bandáját.

Bocsáss meg Muki... de kit nem türtem meg? Kinek a másvéleményét nem tűrtem meg?

Többször rámutattam arra, hogy ide a klasszikus nácitrollok nem is szoktak jönni. A saját és a turkológus kommentjein kívül nemigen kényszerültem törlésre.

Szerintem itt szinte példanélküli sokszínüség volt jellemző.

Frick László Intézet 2017.02.27. 06:03:15

@Dinamuki: A bibliai történetek többször, több korban is megestek. Számtalan Árvizi Hajós volt (vagy ha nem, akkor hegyoromra évíttetett jegesár ellen faderekakből mellévédet a horda aztán pusztulatra ítélt köznépével. Én pl Jospeh Heller A 22-es csapdája c. regényét tekintem folytatás-evangyéliomnak.

Van egy ötletem, aazzal fogok most foglalkozni a blogolással felhagyás után.

Frick László Intézet 2017.02.27. 06:06:18

@heki: Az üldözési mániámmal kapcsolatban vagy 20-szor idéztem Dr Esterházy Mátyás bölcsességét a kelet-középeurópai üldözési mánia okairól.

Valamit félreértettél -én éreztem, hogy te védenél.

De fölösleges védeni.
a magyar-magyar szótár nick bukása óta... itt már.. más nem történik, mint a blogocholizmusommal való küzdelem.

a magyar-magyar szótár nick bukása óta... itt már.. más nem történik, mint a blogocholizmusommal való küzdelem. @Betonmandala: @heki:

@Steinmann a grófnő: Ha összesen ennyi jön le neked Grófnő, hogy ez itt szőrsapós orbánprop blog. Ha ennyi jön le, hogy én szőrsapós néni vagyok. Ha politikabuziként sem szabad, csakis a propsávban maradnom. Ha az én politikai szintű érvemet napiérvényi promp kampánydumával ütni lehet.

Akkor takaroggyak.

Megbuktam. Feladom.

Győztél, grófnő.

Ha összesen ennyi jön le neked Grófnő, hogy ez itt szőrsapós orbánprop blog. Ha ennyi jön le, hogy én szőrsapós néni vagyok. Ha politikabuziként sem szabad, csakis a propsávban maradnom. Ha az én politikai szintű érvemet napiérvényi promp kampánydumával ütni lehet.

Akkor takaroggyak.

Megbuktam. Feladom.

Győztél, grófnő.

Steinmann a grófnő 2017.02.27. 06:21:55

@Frick László Intézet: Nem,nem.
ÉN takarodok innen. Ez a te blogod.
Figyelmeztettelek, engedj meg más véleményt, ne üsd péklapáttal a kommentelőket, hogy agymosott, bekajáló, stb. Te neurotikus, sértődékeny, érzékeny, depresszív ember vagy, könnyen besértődsz. Valakire rácsapsz, és az visszacsap.
De mivel ez a te blogod, természetesen ÉN takarodom el innen, nehogy már rám legyen kenve a visszavonulásod. Üdv Dudi :)

nagyjoco 2017.02.27. 06:26:35

@Frick László Intézet: ne keseríts el, én akarlak téged olvasni. Remélem az új ötleted olvashatom valahol.

Frick László Intézet 2017.02.27. 07:38:10

@Steinmann a grófnő: Ugye, mennyiszer mutattam arra rá, hogy lehetetlenség túllépni a Mai Óvodán. Lesüllyedni arra a fűrészelésre, hogy deigen///dee neeeem deigen///deee neeem...

Ez a politikai vitakör c. bejegyzés, amiben arra mutattam rá, hogy a szinteket összekeveritek.
Termékmarketinggel szemléltettem.
Van egy vállalatiszintű stratégia döntés a vállalatnál, ehhez az új koncepciónak megfelelő termékeket fejlesztetik ki.. és végül az egészhez tartozik egy kampány is, amiben a vonal alatti és vonal feletti területeken a vevők megdógozása a cél.
Hasonlatomban arra mutattam rá:
Rendre és állandóan, amikor a vállalati szintű stratégiát elemzem, akkor te jössz és elkezdesz napi reklámszlogenekkel dobálózni.

Politikai szempontból a teáltalad tévesen "nácik!!"-ként interpretált fasisztoidokat az az oldal, aki az antináci reklámszlogeneket a szádba adta, nos ők POLITIKAI szointen óvják és védik a nácikat és szükségesnek tartják az ő terminusuk szerint "jobboldal" összemaszatolásában. Politikailag a Jobbik 2.0 ezért lett kitalálva. Konkrét náculásra a "baloldali" kormány idején az ügyészség 11 hónap alatt "tudott" valamicskét reagálni.

A személyeskedésedre: Sem sértődékeny, sem depresziós ember nem vagyok. Szivesen írtam a depresszióról, mint egykori depressziós, aki ebben a betegségben a féléletét elrontotta. Az ellenem való küzdelmedben van egy állandósáv, amiben te, miközben halaskofaszerűen gyűlöletet keltesz és uszítasz és agitációspropaganda lózubngokat harsogsz ad offo, tehát akár nem is a témába vágóan, hanem állandó dudálás-szerűen, nem veszed észre, mennyire ellentmondásos, amikor azzal az önlegendáddal jösz, miszerint te csupajókedv és kacagás, shzínvonalas budapolgári fejlett kávéházi társalkodás és egyebek.

De ez a politikai vitakör c. bejegyzés, ami a politikai vitakör feleslegességét taglalja.

MNint ahogy fölösleges lenne a picsaautókról blogot nyitnom.
Én azt mutatom be, hogy a termékbe a "fejlesztőmérnökök" szándékos, a vásárlót feszt a drága és egyre drágább szervízbe bekergető ötletekkel állnak elő, erre a te érved: "Ez a márka a biztonságra törekszik, hiszen ütközés előtt hangot keltve védi a dobhártyánkat" [ez egy reklámpasszus]

Az egyik legutolsó bűnöm az volt, hogy politikai elemzésben rámutattam arra, hogy agitációs szempontból beválósnak látszik a népszavaztatás, azonban hamarosan szavazna a nép és még mindig nincsen kire és a "bárki is jobb ezeknél" attitüd vezetett ebbe az elnbaszott magyar politikai életbe, amit mindenki panaszol.

Ha tovább elemezném, akkor a Momentum célja Budapest lakosságának megnyerése, ez kis célnak látszik és jócélnak, nyernek a Büdösek országosn, de majd Budapestet az illatosak viszik. És akkor jön egy kormányzati ciklus, ami Budapest és az ország (az 1990-es években már kipróbált és nem bevált...) egymásnak feszítéséről fog szólni.

Vagy 100-szor rámutattam, hogy az 1990-es évtized bármelykormánya is főleg a Fővárosnak kívánt odabaszni az önkormányzatok rendszabályozásaikor, és minden más önkormányzaton ütöttek is, csak Budapesten nem.

Természetesen a FIDESZ az ostoba politikájával a vidéken tájoló Momnentumot önellenható vakon segíti azzal, hogy obstruálja a haknijait.

És így tovább, ez egy politikai elemzés.

De te ezt nem engeded meg nekem, ennyire vcagy a szabadvélemény híve, ennyire vagy szabadságvágyó: vagy azokat a politikai KOMMUNIKÁCIÓS rizsákat fújom, amikkel te jössz, vagy orbánista bérenc vagyok.

Írjon a faszom orbánista bérenc blogot.

Ha ez jön le (neked is meg mindenkinek) hogy ez egy orbánista bérenc blog, akkor rosszul csináltam és be kell zárni.

Frick László Intézet 2017.02.27. 07:39:14

@nagyjoco: Amióta Edizony felteanáta az elektromoslevelezést, azóta @zni is lehet. Elküldöm neked @ben. Meg szivesen levelezem is veled.

Frick László Intézet 2017.02.27. 08:01:03

@Steinmann a grófnő: Visszatekintve a történetünkre: Neked kéne a legeslegjobban tudni, hogy nem dicséretet meg pouszipussyt váérok el.

Összesen annyi volt az elvárásom, hogy ha rámutatok egy szokatlanra, megmutatok egy máshol nem tárgyalt súlyos összefüggést, arra ne polkomm rizsával legyek kifizetve.

Egyébként nekem személyesen teljesen mindegy. Mivel én politika buzi vagyok, nem fogok belehalni semmilyen politikai oldal "győzelmébe". De vereségébe sem. Ahogy én innen látom, a politika ha esetleg egy haloványan karcolni tudja a valóságot.

Nézzük a Kitántorgást:
Szerinted az orbán rezsim szörnyű politikája KÉNYSZERITI jobbsorsra érdemes fiataljainkat a távozásra. Ez szórul szóra megegyezik, ez a véleményed az ellenzék polkomm sávjában a Kitántorgás címszó alatt harsogottakkal.

Én ezzel szemben a Kitántorgáss címszó alatt az egész jelenséget igyekszem feltárni, azt, hogyan működik, mik mozgatják -és nem csak a politika mozgatja.

Azt harsogod, hogy aki kitántorgott, soha nem fog hazajönni.
Én ebben arra mutatok rá, hogy a jövedelmek csak itthonról nézve mesések, kintről tekintvén egy 3000 €-s jövedelem annyira sem egzisztencia teremtésre alkalmas, mint Magyarországon a 200ezres jövedelem. Azaz arra mutatok rá, hogy a Mesés Jövedelmek-kel előbb őútóbb csak haza kell térni, mert kb idehaza olyan léptékű, hogy megjátszhatom rá a fejem, hogy hűdeegyvagyont kerestem össze.

Bezzegamerikában egy gyorstákolt OSB-lap gipszkarton-üveggyapottal szigetelt és kb 25 évre épült ház ára magyarpénzben 100millió Ft.

Azaz arra mutatok rá, hogy a Kitántorgás! címszó alattr a teljes igazság kb 30%-át kitevő és így kiragadottságukban a te szavaddal smoncákkal jössz.

Nem akarsz annál többet tudni a Kitántorgás! -ról, mint ami smoncákkal az agitáció operál.

Az alapvető különbség a következő:
Azok, akik a komplexmarketingjükbe beválasztották a Kitántorgást! azért hülyítenek vele, mert hasznosnak találják, viszont egyszerűen befolyásolható butáknak nézik azt, aki a terméküket benyalja.

Egyébként termékmarketingben is így van. Így megy.

Több, mint 10 évig el lehetett adni környezettudaatos embereknek 30%-kal drágábban 7,5 liter benzin/100km -rel közlekedő autót, miközben egy valóban jó autó minden elektromos hülyítés nélkül 4,5 liter benzin/100km eljárt felepénzért és összességében alacsonyabb környezetterheléssel.

Még a legeslegelfogadhatóbb magyarázata is az lehetett a "környezettudatosnak" hogy ugyan milliókat fizetett a semmiért, de azokból a milliókból valamennyit aztán majd már tényleg Új Zöld autó fejlesztésére költenek.

Mondjuk én ennek az elemzésébe bonyolódó cikket írok és erre jön valaki: "Környezetszennyező roncsokkal árasztja el a magánimport Magyarországot!"

Én erre rámutatok, hogy az öreg gablini bácsi áll a háttérben, emg az újautóimportőrök és rámutatok arra, hogy az új autók zöme eleve környezetszennyező vadiúj roncs, picsaautó.

Erre jön a vitapartnerem azzal, mit mondott Henry Ford 100 éve. Henry Ford 100 éve az autóját 3-6 éves életciklusra tervezte. Egy 10 éves autó világcsudája matuzsálembe számított
Henry Ford idejében egy 3 hónapos 30000 km-t futott autót nem kellett az Assistance-szel a márkaszervízbe szállítattni, azért 3 hónaposan 10000 mérföld megtétele után az országúton valahogy javítható volt, tehát Ford bácsi mondása akkoriban talán állt.

Frick László Intézet 2017.02.27. 08:07:01

@heki: @Steinmann a grófnő:
Ezen már régóta rugózom, hogy a FIDESZ agitáció olyan, mintha a Matula Magazin fikamakijai gúnyolásból csinálnák. Ez azonban nem elég ütős, a grófnő küszöbszintjét ez nem éri fel. A grófnőnek, ha nem a kőkemény pornót nyyomatom.. a számára ez max egy sziszkóvillantás, gyengus.

Szóval azt mondom, ami nem megy, ne eröltessük.
nem megy ez nekem, ne erőltessük.
Tényleg, csak a blogocholizmusom..
A grófnő mindenféle hülyeségeket vagdal a fejemhez, hogy én deprssziós meg nemvidám vagyok meg ilyesmi.
Erről is vallottam, de mennyire fölöslegesen meztelenkedvén is, hogy összesen annyi, nincsen kikkel beszélgetnem és ez egyfajta pótlék, a cseverészés itt a blogban. Még m-m-sz koromban rá kellett döbbennem, nem megy ez nekem és nem kéne eröltetni.

Hát.. tényleg nem kell.. nem tudok javulni, nem tudok javítani, nem vagyok képes megfelelni, akkor meg tényleg minek.

Köszönöm a segítségeteket és az irántam való jóságotokat.

Heki, az általad ismert ímélfiókomba nem tudok belépni, másként kell próbálkozni
ha ide ki mered írni a KUKACot KUKACnak egy ímélcímed, küldök rá valamit.

Dinamuki 2017.02.27. 11:30:44

@Frick László Intézet: "kit nem türtem meg? Kinek a másvéleményét nem tűrtem meg? "

most akkor kiderült, hogy a blog párbeszédpótlékként funkcionált magányos éjszakákon neked is, ahogy nekünk is. Én próbáltam elég sokszor rámutatni arra, hogy szerintem miért és hogyan távolodik el a dolog egy valódi párbeszédtől, nem most, hanem mondjuk évek óta. Mások is próbálták ezt. Ha abból nem értetted meg, én máshogy nem tudom elmondani. Egyrészt sajnálnám ha abbahagynád a blogolást, másrészt valóban úgy tűnik, hogy az internetes párbeszéd vmi miatt nem működik. Valószínű nekem se kellene itt kommenteket írni, nekem is van jobb dolgom. Ha akarod, leírom századjára: szerintem egy élő, valódi párbeszéd során ezek a problémák fel se merülnének. Ha az írásbeli bárbeszéd jobban tudna hasonlítani az élőre (ahol mégis megadjuk egymásnak a tiszteletet, ha egy asztalnál ülünk), jobban menne, de láthatóan nem tud.

Betonmandala 2017.02.27. 13:48:57

@Dinamuki: Igen, az írásos kommunikáció számomra emészthető formája a levelezés lenne, nem pedig a tömeges kommentelés.
A kommetnelés, mint műfaj nagyon szűk kereteket ad és jóval könnyedebb témájú diksurzusokra lett kitalálva.

Steinmann a grófnő 2017.02.27. 13:55:04

Nem tudtam h arra megy ki a dolog h "ki nyer". A bűnbak képzés viszont pompás "abbahagyom mert a grófnő nyert". Miattam aztán tényleg nem kell abbahagyni. Nem jövök többet hozzá szólni. Pà mindenkinek.

heki 2017.02.27. 19:42:41

@Frick László Intézet: Ööö hova küldjek mit? Nekem is megváltozott az emailem, de inkább privátban. Jelezz vissza, hogy OK-s -e a dolog.

heki 2017.02.27. 19:47:52

@Steinmann a grófnő: Ne menj el, lécci, ne hagyj itt minket. Ne má.

Steinmann a grófnő 2017.02.27. 20:47:27

@heki: Dudi elég egyértelművé tette, hogy vagy ő, vagy én. Na most, nélküle nincs blog. Tehát ÉN megyek el.

heki 2017.02.27. 21:00:06

? hát szerintem nem így volt.

Steinmann a grófnő 2017.02.27. 21:28:09

@heki: jó, akkor majd jön Dudi, és elmondja,hogy értette.